Назва: Про внесення змін до статті 15 Закону України ''Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами''
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань з питань фінансів і банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 15 Закону України
"Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
-1- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Назву Закону викласти в редакції:
"Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"


Враховано

Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами
1.
З метою впорядкування ліцензування торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами і забезпечення надходження коштів до місцевих бюджетів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
-2- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пропоную назву Закону "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" залишити без змін.
Відхилено

З метою впорядкування ліцензування торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами і забезпечення надходження коштів до місцевих бюджетів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
Доповнити частину сьому статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46, ст. 345; 1997 р., №45, ст. 286) після слів "для споживчої кооперації" словами "на території сіл і селищ, за виключенням тих, що знаходяться у межах території міст".
Діюча редакція частини сьомої статті 15 "Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами"
Кількість ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами не обмежується. Щорічна платна за ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожне місце торгівлі становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в селищах міського типу і сільській місцевості - відповідно 20 і 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожне місце торгівлі (для споживчої кооперації - на юридичну особу) з визначенням у ліцензіях місць торгівлі. Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, за яку не внесена чергова щоквартальна плата, вважається недійсною.
-3- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині першій проекту Закону записати:
"I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46, ст. 345; 1997 р., №45, ст. 286):
1) частину сьому статті 15 викласти в редакції:
"Кількість ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами не обмежується. Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожне місце торгівлі становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на території сіл і селищ, за виключенням тих, що знаходяться у межах території міст- відповідно 20 і 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, за яку не внесена чергова щоквартальна плата, вважається недійсною."

ВрахованоI. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46, ст. 345; 1997 р., №45, ст. 286):
1) частину сьому статті 15 викласти в редакції:
"Кількість ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами не обмежується. Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожне місце торгівлі становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на території сіл і селищ, за виключенням тих, що знаходяться у межах території міст- відповідно 20 і 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, за яку не внесена чергова щоквартальна плата, вважається недійсною."

Діюча редакція абзацу десятого статті 1 "Визначення основних понять і термінів" цього ж Закону.
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
місце торгівлі - місце реалізації товарів, обладнане електронним контрольно-касовим апаратом або де є товарно-касова книга, в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів;
-4- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити законопроект такими положеннями:
2) частину десяту статті 1 цього Закону України викласти в редакції:
"місце торгівлі - місце реалізації товарів в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування обладнане електронним контрольно-касовими апаратами (незалежно від їх кількості) або де є товарно-касові книги (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів;"
Враховано

2) частину десяту статті 1 цього Закону України викласти в редакції:
"місце торгівлі - місце реалізації товарів в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування обладнане електронним контрольно-касовими апаратами (незалежно від їх кількості) або де є товарно-касові книги (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів;"

Редакція статті 2 "Сфера дії Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року №1775-III
Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання.
Ліцензування банківської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері інтелектуальної власності здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах.-5- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити законопроект такими положеннями:
"2. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 36, ст.299) (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1969-III (1969-14) від 21.09.2000) після слів "інтелектуальної власності":
1) абзац другий статті 2 доповнити словами "виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", а далі за текстом.

Враховано

2. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 36, ст.299) (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1969-III (1969-14) від 21.09.2000) після слів "інтелектуальної власності":
1) абзац другий статті 2 доповнити словами "виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", а далі за текстом.

Редакція статті 9 Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року №1775-III2) у статті 9 цього Закону пункти 51 і 52 вилучити."


2) у статті 9 цього Закону пункти 51 і 52 вилучити.

Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
...
51) виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями;
52) виробництво тютюнових виробів, оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;

-6- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пропоную пропозиції Комітету з питань фінансів і банківської дфяльності до статей 2 і 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року №1775-III до цього законопроекту не включати.
-7- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування."Відхилено
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування."

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні