Файл у форматі MS WORD7

 

Ошибка! Закладка не определена.Редакція, прийнята у другому читанні

Зауваження та пропозиції до проекту

Висновки,
обґрунтування

Редакція, запропонована Тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України

 

 

 

 

 

0.

КНИГА ЧЕТВЕРТА
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

-1-  Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)

Книгу четверту викласти в такій редакції.

Враховано

КНИГА ЧЕТВЕРТА
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

 

 

 

1.

Глава 34
Загальні положення про інтелектуальну власність

 

 

Глава 34 (34)
Загальні положення про право інтелектуальної власності

 

-2- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)

Главу доповнити новою статтею виклавши її в редакції:

"Стаття. Суб'єкти права інтелектуальної власності

Суб'єктами права інтелектуальної власності є особи, чиї права і обов'язки виникають з набуття, здійснення і захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності".

Відхилено

 

 

 

 

 

 

2.

Стаття 426
Об'єкти права інтелектуальної власності

 

 

Стаття 1 Поняття права інтелектуальної власності

 

 

 

 

3.

До об'єктів права інтелектуальної власності належать:

 

 

1. Право інтелектуальної власності - це право особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності та на інші об'єкти, визначені цим Кодексом та іншими законами.

4.

1) результати інтелектуальної діяльності:

 

 

2. Право інтелектуальної власності складають особисті немайнові права та майнові права, зміст яких щодо конкретних об'єктів права інтелектуальної власності встановлюється цим Кодексом та іншими законами.

5.

- твори науки, літератури і мистецтва;

 

 

3. Право інтелектуальної власності є недоторканним: ніхто не може бути позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні, крім випадків та в порядку, встановлених законом.

6.

- виконання творів;

 -3- Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)

Абзац 2 пункту 1 статті 426 вилучити.

Відхилено 

 

7.

- фонограми і передачі організацій мовлення;

 

 

 

8.

- винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

 

 

 

9.

- селекційні досягнення;

 

 

 

10.

- топографії (топології) інтегральних мікросхем;

 

 

 

11.

- нерозкрита (конфіденційна) інформація, у тому числі секрети виробництва (ноу-хау);

 

 

 

12.

2) засоби індивідуалізації учасників цивільного

-4- Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)

 Відхилено