Додаток

до порівняльної таблиці до
проекту Сімейного кодексу України

(реєстр.№4001)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до деяких статей проекту Сімейний кодекс України

 

Файл у форматі MS WORD7

 

Редакція, запропонована до третього читання

Пропозиції

Висновки

Остаточна редакція, запропонована до третього читання

152.

Стаття 32. Час реєстрацiї шлюбу

 

 

Стаття 32. Час реєстрацiї шлюбу

153.

1. Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу.

 

 

1. Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу.

154.

При наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку.

 

 

При наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку.

155.

2. У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також, якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб за їхньою заявою реєструється негайно.

-1- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)

До статті 32 у частині 2 слова "шлюб за їхньою заявою реєструється негайно" замінити на "шлюб реєструється у день подання відповідної заяви".

Враховано

2. У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також, якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви.

156.

3. Якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану може відкласти реєстрацію шлюбу, але не більше як на три місяці. Рішення про таке відкладення може бути оскаржене до суду.

 

 

3. Якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану може відкласти реєстрацію шлюбу, але не більше як на три місяці. Рішення про таке відкладення може бути оскаржене до суду.

496.

Стаття 117. Право на відновлення шлюбу після його розірвання

 

 

Стаття 117. Право на відновлення шлюбу після його розірвання

497.

1. Жінка та чоловік, шлюб між якими було розірвано, мають право подати до суду заяву про відновлення їхнього шлюбу за умови, що жоден з них не був після цього у повторному шлюбі.

 

 

1. Жінка та чоловік, шлюб між якими було розірвано, мають право подати до суду заяву про відновлення їхнього шлюбу за умови, що жоден з них не був після цього у повторному шлюбі.

498.

2. На підставі рішення суду про відновлення шлюбу державний орган реєстрації актів цивільного стану видає нове Свідоцтво про шлюб, у якому день реєстрації шлюбу, за вибором подружжя, може бути визначений за днем першої його реєстрації або за днем набрання чинності рішенням суду про відновлення шлюбу.

-2- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)

У ч.2 ст.117 після слів "про відновлення шлюбу" додати "та анулювання запису акта про розірвання шлюбу".

Враховано

2. На підставі рішення суду про відновлення шлюбу та анулювання запису акта про розірвання шлюбу державний орган реєстрації актів цивільного стану видає нове Свідоцтво про шлюб, у якому день реєстрації шлюбу, за вибором подружжя, може бути визначений за днем першої його реєстрації або за днем набрання чинності рішенням суду про відновлення шлюбу.

499.

Стаття 118 ( 59). Відновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою

 

 

Стаття 118 ( 59). Відновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою

500.

1. Якщо особа, яка була оголошена померлою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасоване, її шлюб з іншою особою відновлюється, за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.

 

 

1. Якщо особа, яка була оголошена померлою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасоване, її шлюб з іншою особою відновлюється, за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.

501.

2. Якщо особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасоване, її шлюб з іншою особою може бути відновлений за їхньою заявою, за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.

 

 

2. Якщо особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасоване, її шлюб з іншою особою може бути відновлений за їхньою заявою, за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.

502.

3. У випадках, встановлених у частинах першій та другій цієї статті, державний орган реєстрації актів цивільного стану анулює Свідоцтво про розірвання шлюбу.

-3- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)

Ч.3 ст.118 викласти в такій редакції:

"У випадках, встановлених у частинах першій та другій цієї статті, державний орган реєстрації актів цивільного стану анулює запис акта про розірвання шлюбу та відповідне Свідоцтво видане на його підставі".

Враховано

3. У випадках, встановлених у частинах першій та другій цієї статті, державний орган реєстрації актів цивільного стану анулює запис акта про розірвання шлюбу та відповідне Свідоцтво видане на його підставі.

595.

Стаття 143. Обов'язок батькiв забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я

Стаття 143. Обов'язок батькiв забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я

596.

1. Мати, батько дитини, які перебувають у шлюбі, зобов'язані забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я.

 

 

1. Мати, батько дитини, які перебувають у шлюбі, зобов'язані забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я.

597.

2. Мати, яка не перебуває у шлюбі, зобов'язана забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я.

 

 

2. Мати, яка не перебуває у шлюбі, зобов'язана забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я.

598.

3. Дитина може бути залишена батьками у пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я, якщо вона має істотні вади фізичного і (або) психічного розвитку, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення.

 

 

3. Дитина може бути залишена батьками у пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я, якщо вона має істотні вади фізичного і (або) психічного розвитку, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення.

599.

4. Якщо батьки відмовилися забрати дитину з пологового будинку або іншого лікувального закладу, забрати дитину мають право її дід, баба, інші родичі.

-4- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)

Ч.4 ст.143 викласти в такій редакції:

"Якщо батьки не забрали дитину з полового будинку або іншого лікувального закладу, забрати дитину мають право її баба, дід, інші родичі з дозволу органу опіки та піклування".

Враховано

4. Якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку або іншого лікувального закладу, забрати дитину мають право її баба, дід, інші родичі з дозволу органу опіки та піклування.

871.

Стаття 207. Поняття усиновлення

 

 

Стаття 207. Поняття усиновлення

872.

1. Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сiм'ю особи на правах дочки чи сина, що здiйснене на пiдставi рiшення суду.

-5- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)

До статті 207, частина 1 додати: "крім випадку, встановленого у статті 282 цього Кодексу".

Враховано

1. Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сiм'ю особи на правах дочки чи сина, що здiйснене на пiдставi рiшення суду, крім випадку, встановленого у статті 282 цього Кодексу.

873.

2. Усиновлення дитини провадиться у її найвищих iнтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

 

 

2. Усиновлення дитини провадиться у її найвищих iнтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

1182.

Стаття 282. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України

 

 

Стаття 282. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України

1183.

1. Усиновлення громадянином України дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України, провадиться в консульськiй установi України.

Якщо усиновлювач не є громадянином України, для усиновлення дитини, яка є громадянином України, потрібен дозвiл Центру з усиновлення дiтей при Міністерстві освіти та науки України.

-6- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)

До статті 282 після слів "консульські установи" додати "або дипломатичному представництві України".

Враховано

1. Усиновлення громадянином України дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України, провадиться в консульськiй установi або дипломатичному представництві України.

Якщо усиновлювач не є громадянином України, для усиновлення дитини, яка є громадянином України, потрібен дозвiл Центру з усиновлення дiтей при Міністерстві освіти та науки України.

1184.

Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України, проведене у відповідних органах держави, на територiї якої проживає дитина, є дійсним за умови попереднього одержання дозволу Центру з усиновлення дiтей при Міністерстві освіти та науки України.

 

 

Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України, проведене у відповідних органах держави, на територiї якої проживає дитина, є дійсним за умови попереднього одержання дозволу Центру з усиновлення дiтей при Міністерстві освіти та науки України.