Назва: Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна"
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

Файл у форматі MS WORD7

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

2.
Проект
3.

4.
ВИТЯГ із статті 5
Закону України
"Про приватизацію державного майна"
Вноситься народними депутатами України - членами Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій


вноситься народними депутатами України -членами Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
7.

8.
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Закон України


Закон України
9.

Про приватизацію державного майна
Про внесення змін до статті 5 Закону України
"Про приватизацію державного майна"


Про внесення змін до статті 5 Закону України
"Про приватизацію державного майна"
10.
Стаття 5. Об'єкти приватизаціїВерховна Рада України
п о с т а н о в л я є:Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


1. До об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать:
……………..
11.
2. Приватизації не підлягають об'єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства. До об'єктів, що мають загальнодержавне значення, відносяться майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є виробництво товарів (робіт, послуг), що мають загальнодержавне значення. (Абзац перший частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 177-XIV ( 177-14) від 14.10.98 )


Загальнодержавне значення мають:
…………………….
1. Внести до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N17, ст. 122; 1998 р., N49, ст. 301; 1999 р., N7, ст. 52, N51, ст. 453) такі зміни:


1. Внести до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №24, ст.348;1997 р., N17, ст. 122; 1998 р., N49, ст. 301; 1999 р., N7, ст. 52, N51, ст. 453; 2000 р., №41, ст341; 2001 р., №9, ст.38) такі зміни:
13.
радіотелевізійні передавальні центри, а також об'єкти, що забезпечують зв'язком органи законодавчої та виконавчої влади; ( Абзац восьмий пункту "а" частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1869-III ( 1869-14 ) від 13.07.2000 )

в абзаці восьмому пункту "а" виключити слова: "та об'єкти, що становлять загальнодержавну систему зв'язку";
-1- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Підпункт 1 пункту 1 вилучити.
Враховано

1) абзац четвертий пункту "б" викласти у такій редакції:
15.
б) ………..
майнові комплекси установ Національної академії наук України з основних напрямів досліджень;

2) абзац четвертий пункту "б" викласти у такій редакції:
"майнові комплекси установ Національної академії наук України та галузевих академій наук, наукові об'єкти, що становлять національне надбання;
-2- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У підпункті 2 пункту 1 після слів "комплекси установ" додати слова "підприємств та організацій" далі за текстом.
-3- Н.д.Донець Н.Г.
Враховано

"майнові комплекси підприємств, установ та організацій Національної академії наук України та галузевих академій наук, наукові об'єкти, що становлять національне надбання;",(Реєстр.картка №420)
Пункт "б" абзацу четвертого викласти у такій редакції:
"б) майнові комплекси установ Національної академії наук України з основних напрямків досліджень".
Відхилено
3) у пункті "г":


2) у пункті "г":
17.
г) …………
18.
майнові комплекси підприємств, які здійснюють виробництво основної залізничної техніки (електровози, тепловози, дизель-поїзди, вагони);
абзац восьмий виключити;


абзац восьмий виключити;
19.

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:


абзац дев'ятий викласти у такій редакції:
20.
майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою;
"майнові комплекси підприємств залізничного транспорту";


"майнові комплекси підприємств залізничного транспорту";
21.

доповнити пункт абзацом такого змісту:


доповнити пункт абзацом такого змісту:
22.

"майно аварійно-рятувальних служб"."майно аварійно-рятувальних служб".
23.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні