Назва: Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України ''Про державне мито''
Автор: Народні депутати України ГлухівськийЛ.Й., Альошин В.Б.
Головний комітет: Комітет з питань науки і освіти та Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Пропозицій і зауважень до проекту Закону не надійшло

ЗАКОН УКРАЇНИ
1.
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"


Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"
2.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
3.
1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради, 1993, № 13, ст. 113; № 26, ст. 281; № 49, ст. 459; 1994, № 28, ст. 237, 241, 242; № 29, ст. 257; № 33, ст. 300; 1995, № 13, ст. 85; № 14, ст. 90; № 30, ст. 229; 1996, № 9, ст. 43; № 41, ст. 192; № 52, ст. 302, 306; 1997, № 6, ст. 46; № 9, ст. 70; №18, ст. 131; 1999, №25, ст. 211; №44, ст. 386; №52, ст. 470; 2000, №19, ст. 143; №29, ст. 229, 232; №38, ст. 317; № 46, ст. 398; №50, ст. 436) такі зміни:


1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради, 1993, № 13, ст. 113; № 26, ст. 281; № 49, ст. 459; 1994, № 28, ст. 237, 241, 242; № 29, ст. 257; № 33, ст. 300; 1995, № 13, ст. 85; № 14, ст. 90; № 30, ст. 229; 1996, № 9, ст. 43; № 41, ст. 192; № 52, ст. 302, 306; 1997, № 6, ст. 46; № 9, ст. 70; №18, ст. 131; 1999, №25, ст. 211; №44, ст. 386; №52, ст. 470; 2000, №19, ст. 143; №29, ст. 229, 232; №38, ст. 317; № 46, ст. 398; №50, ст. 436) такі зміни:
4.
1.1. Пункт 12 статті 2 викласти в такій редакції:


1.1. Пункт 12 статті 2 викласти в такій редакції:
5.
"12) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин;"


"12) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин;"
6.
1.2. Підпункт "у" пункту 6 статті 3 викласти в такій редакції:


1.2. Підпункт "у" пункту 6 статті 3 викласти в такій редакції:
7.
"у) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин:


"у) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин:
8.
за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок


за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок
9.
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;


для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
10.
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США


для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США
11.
за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг


за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг
12.
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
13.
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США


для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США
14.
за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми


за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми
15.
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;


для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
16.
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США


для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США
17.
за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару


за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару
18.
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
19.
для фізичних (іноземних) юридичних осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США


для фізичних (іноземних) юридичних осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США
20.
за подання заявки про видачу патенту України на сорт рослин


за подання заявки про видачу патенту України на сорт рослин
21.
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;


для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
22.
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 300 доларів США


для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 300 доларів США
23.
за видачу патенту на сорт рослин


за видачу патенту на сорт рослин
24.
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;


для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
25.
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 600 доларів США


для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 600 доларів США
26.
за продовження чинності патенту на сорт рослин щорічно, починаючи з дати надходження заявки про його видачу:


за продовження чинності патенту на сорт рослин щорічно, починаючи з дати надходження заявки про його видачу:
27.
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - у таких розмірах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (н.м.д.г.) і для фізичних (іноземних) юридичних осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - у доларах США, відповідно:


для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - у таких розмірах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (н.м.д.г.) і для фізичних (іноземних) юридичних осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - у доларах США, відповідно:
28.
за перший рік 0,1 н.м.д.г. або 60 доларів США;


за перший рік 0,1 н.м.д.г. або 60 доларів США;
29.
за другий рік 0,15 н.м.д.г. або 90 доларів США;


за другий рік 0,15 н.м.д.г. або 90 доларів США;
30.
за третій рік 0,2 н.м.д.г. або 120 доларів США;


за третій рік 0,2 н.м.д.г. або 120 доларів США;
31.
pа четвертий рік 0,25 н.м.д.г. або 150 доларів США;


pа четвертий рік 0,25 н.м.д.г. або 150 доларів США;
32.
за п'ятий рік 0,3 н.м.д.г. або 180 доларів США;


за п'ятий рік 0,3 н.м.д.г. або 180 доларів США;
33.
за шостий рік 0,4 н.м.д.г. або 240 доларів США;


за шостий рік 0,4 н.м.д.г. або 240 доларів США;
34.
за сьомий рік 0,5 н.м.д.г. або 300 доларів США;


за сьомий рік 0,5 н.м.д.г. або 300 доларів США;
35.
за восьмий рік 0,6 н.м.д.г. або 360 доларів США;


за восьмий рік 0,6 н.м.д.г. або 360 доларів США;
36.
за дев'ятий рік 0,8 н.м.д.г. або 480 доларів США;


за дев'ятий рік 0,8 н.м.д.г. або 480 доларів США;
37.
за десятий - двадцятий роки 1,0 н.м.д.г. або 600 доларів США;


за десятий - двадцятий роки 1,0 н.м.д.г. або 600 доларів США;
38.
за двадцять перший - сороковий роки 1,0 н.м.д.г. або 600 доларів США;


за двадцять перший - сороковий роки 1,0 н.м.д.г. або 600 доларів США;
39.
за сплату мита за підтримання чинності патенту на сорт рослин протягом шести місяців після закінчення встановленого строку його сплати розмір мита збільшується на 50 відсотків.


за сплату мита за підтримання чинності патенту на сорт рослин протягом шести місяців після закінчення встановленого строку його сплати розмір мита збільшується на 50 відсотків.
40.
1.3. У статті 4:


1.3. У статті 4:
41.
у пункті 2 та абзаці шостому пункту 16 слова "раціоналізаторську пропозицію та промислові зразки" замінити словами "винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції";


у пункті 2 та абзаці шостому пункту 16 слова "раціоналізаторську пропозицію та промислові зразки" замінити словами "винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції";
42.
пункт 32 виключити.


пункт 32 виключити.
43.
1.4. У частині 1 статті 6 слова " одержанням патентів на сорти рослин, підтриманням їх чинності" замінити словами " одержанням охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин,".


1.4. У частині 1 статті 6 слова " одержанням патентів на сорти рослин, підтриманням їх чинності" замінити словами " одержанням охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин,".
44.
1.5.У частині третій статті 7 слова "вільно конвертованій валюті виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, еквівалентного 600 доларів " замінити словом " доларах".


1.5.У частині третій статті 7 слова "вільно конвертованій валюті виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, еквівалентного 600 доларів " замінити словом " доларах".
45.
2.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і поширюється на правовідносини, що виникли після 9 червня 2001 року.


2.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і поширюється на правовідносини, що виникли після 9 червня 2001 року.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні