Назва: Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" на заміну раніше поданої
Автор: Президент України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань бюджету

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


Проект
(13.07.2001)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 2-3, ст. 10, із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2001 року N 2554-ІІІ) такі зміни:


І. Внести до додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 2-3, ст. 10, із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2001 року N 2554-ІІІ) такі зміни:

Кабінет Міністрів України
У статті 2:
в абзаці першому цифри "41.990.788,5" та "33.302.241,2" замінити відповідно цифрами "41.961.066,9" та "33.272.519,6";
в абзаці другому цифри "41.990.788,5" та "32.627.545,8" замінити відповідно цифрами "41.961.066,9" та "32.597.824,2".

Враховано
1. У статті 2 :
1) у частині першій цифри "41.990.788,5" та "33.302.241,2" замінити відповідно цифрами "41.961.066,9" та "33.272.519,6";
2) у частині другій цифри "41.990.788,5" та "32.627.545,8" замінити відповідно цифрами "41.961.066,9" та "32.597.824,2".Кабінет Міністрів України
У статті 41:
в абзаці другому цифру "3.817.697,8" замінити цифрою "4.015.432,6";
в абзаці третьому цифру "2.349.985,2" замінити цифрою "2.320.263,6".

Враховано частково
2. У статті 41
1) в абзаці другому цифру "3.817.697,8" замінити цифрою "4.017.232,6";
2) в абзаці третьому цифру "2.349.985,2" замінити цифрою "2.320.263,6".Н.д. О. Марченко

Пропоную збільшити обсяг дотації вирівнювання Черкаській області з 6,3 млн. грн. до 8,5 млн. грн. за рахунок коштів бюджету, що передаються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та їх сім"ям.
Доповнити проект закону пунктом такого змісту:
"Виплату виділеної додаткової дотації бюджетам Автономної Республіки Крим, областям, містам Києву та Севастополю на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та погодинної оплати праці працівників установ і закладів освіти, стипендій студентам вищих навчальних закладів і учням професійно-технічних навчальних закладів провести централізовано Державному казначейству України до 20 грудня 2001 року".

Враховано


Враховано3. Доповнити статтю 50 частиною наступного змісту :
"Виплата додаткової дотації бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та погодинної оплати праці працівників установ і закладів освіти, стипендій студентам вищих навчальних закладів і учням професійно-технічних навчальних закладів проводиться централізовано Державним казначейством України до 20 грудня 2001 року".Кабінет Міністрів України

Статтю 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" доповнити частинами другою та третьою такого змісту : "Списати з державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" заборгованість з податків, зборів, обов"язкових платежів та нараховані за несвоєчасну їх сплату фінансові санкції, пеню, штрафи станом на 1 липня 2001 року.
Кошти, що надходитимуть державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська АЕС" як розрахунок державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" за електроенергію, відпущену колишнім відособленим підрозділом "Чорнобильська АЕС зазначеної компанії, в обсязі заборгованості, списаної згідно з частиною другої цієї статті зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються на фінансування робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, а також на соціальний захист працівників станції у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

Враховано
4. Статтю 70 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
"Списати заборгованість державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" зі сплати податків, зборів, (обов"язкових платежів) та нараховані за несвоєчасну їх сплату фінансові санкції, пеню, штрафи станом на 1 липня 2001 року.
Кошти, що надходитимуть державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська АЕС" як розрахунок державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" за електроенергію, відпущену колишнім відособленим підрозділом "Чорнобильська АЕС" зазначеної компанії, в обсязі заборгованості, списаної згідно з частиною другої цієї статті зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямуються на фінансування робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, а також на соціальний захист працівників станції у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".Кабінет Міністрів України
Доповнити Закон статтею 751:
"Стаття 751. Головним розпорядникам коштів державного бюджету, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам забезпечити підвищення з 1 вересня 2001 року посадових окладів (ставок заробітної плати) та погодинної оплати праці працівників установ і закладів освіти, стипендій студентам вищих навчальних закладів і учням професійно-технічних навчальних закладів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

Враховано
5. Доповнити Закон статтею 751:
"Стаття 751. Головним розпорядникам коштів державного бюджету, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам забезпечити підвищення з 1 вересня 2001 року посадових окладів (ставок заробітної плати) та погодинної оплати праці працівників установ і закладів освіти, стипендій студентам вищих навчальних закладів і учням професійно-технічних навчальних закладів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".Кабінет Міністрів України
Внести до додатку № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" такі зміни:
1) у доходах за кодом 410101 "Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів" у колонках "Всього" і "загальний фонд" цифри "2349985,2" та "2349985,2" замінити відповідно цифрами "2320263,6" та "2320263,6";
2) в підсумковому рядку "ВСЬОГО ДОХОДІВ" у колонках "Всього" та "загальний фонд" цифри "41990788,5" та "33302241,2" замінити відповідно цифрами "41961066,9" та "33272519,6".

Враховано
6. У додатку № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" :
1) у доходах за кодом 410101 "Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів" у колонках "Всього" і "загальний фонд" цифри "2349985,2" та "2349985,2" замінити відповідно цифрами "2320263,6" та "2320263,6";
2) в підсумковому рядку "ВСЬОГО ДОХОДІВ" у колонках "Всього" та "загальний фонд" цифри "41990788,5" та "33302241,2" замінити відповідно цифрами "41961066,9" та "33272519,6".


Н.д.Асадчев В.М.
Н.д.Свирида О.М.
Скоротити видатки по коду 010411 "Заходи, пов"язані з впровадженням Податкового та Бюджетного кодексів на 5331,6 тис.грн.
ВрахованоКабінет Міністрів України
З метою спрямування коштів на підвищення з 1 вересня 2001 р. заробітної плати працівникам освіти та стипендій скоротити видатки по коду 030201 "Внески до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи і інших міжнародних організацій на 33295,6 тис.грн.
ВрахованоКабінет Міністрів України
З метою спрямування коштів на підвищення з 1 вересня 2001 р. заробітної плати працівникам освіти та стипендій скоротити видатки по коду 030201 "Внески до міжнародних фінансових організацій на 9500,0 тис.грн.
ВрахованоКабінет Міністрів України
З метою спрямування коштів на підвищення з 1 вересня 2001 р. заробітної плати працівникам освіти та стипендій скоротити видатки по коду 180404 "Підтримка малого і середнього підприємництва" на 1747,0 тис.грн.
ВрахованоКабінет Міністрів України
З метою спрямування коштів на підвищення з 1 вересня 2001 р. заробітної плати працівникам освіти та стипендій скоротити видатки по коду 070000 "Пільговий проїзд студентів залізничним транспортом" на 20000,0 тис.грн.
ВрахованоН.д.Свирида О.М.
З метою спрямування коштів на підвищення з 1 вересня 2001 р. заробітної плати працівникам освіти та стипендій скоротити видатки по коду 090101 "Кошти бюджету, що передаються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та їх сім"ям" на 209800,0 тис.грн.
Враховано
Кабінет Міністрів України
З метою спрямування коштів на підвищення з 1 вересня 2001 р. заробітної плати працівникам освіти та стипендій скоротити видатки по коду 090102 "Кошти бюджету, що передаються до Пенсійного фонду України на фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами на 50000,0 тис.грн.
ВрахованоКабінет Міністрів України
Скоротити видатки по коду 090500 "Пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" на суму 145000,0 тис.грн. та спрямувати їх на підвищення грошового утримання відповідних силових структур (Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Служби безпеки та Державного департамента з питань виконання покарань.
ВрахованоКабінет Міністрів України
Скоротити видатки по коду 060101 "Матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю" на 3000,0 тис.грн. та спрямувати їх на підвищення грошового утримання силових структур.
Кабінет Міністрів України
З метою спрямування коштів на підвищення з 1 вересня 2001 р. заробітної плати працівникам освіти та стипендій скоротити видатки по коду 180405 "Видатки на погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками та на поповнення їх капіталу" на 9700,0 тис.грн.
ВрахованоН.д. Свирида О.М.
Скоротити видатки по коду 010607 "Видатки на паспортизацію населення України" на 15000,0 тис.грн.
ВрахованоКабінет Міністрів України
З метою спрямування коштів на підвищення з 1 вересня 2001 р. заробітної плати працівникам освіти та стипендій скоротити видатки по коду 010610 "Створення єдиної інформаційної системи органів державної влади на 14000,0 тис.грн.

ВрахованоКабінет Міністрів України
З метою спрямування коштів на підвищення з 1 вересня 2001 р. заробітної плати працівникам освіти та стипендій скоротити видатки по коду "Видатки на фінансування заходів з конверсії підприємств оборонного комплексу і створення нових видів цивільної продукції" на 5000,0 тис.грн.
ВрахованоКабінет Міністрів України
З метою спрямування коштів на підвищення з 1 вересня 2001 р. заробітної плати працівникам освіти та стипендій скоротити видатки по коду 180211 "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими" на 3000,0 тис.грн.
ВрахованоНародний депутат Павловський М.А.,
Кабінет Міністрів України
Доповнити законопроект пунктом наступного змісту:
"У видатках за кодом 280 "Міністерство аграрної політики України" у колонках "поточні" і "капітальні" щодо загального фонду цифри "900959,7" та "12974,5" замінити на цифри "900559,7" та "13374,5
по коду функціональної класифікації 160304 "Протиепізоотичні заходи" у колонці "поточні" щодо загального фонду цифри "51993" замінити на "51593", а у колонці "капітальні" щодо загального фонду записати цифри "400".

Враховано


1) у видатках за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "Всього" і "поточні", з них "оплата праці" щодо загального фонду та у колонці "Разом":

цифри "160969,1 110944,1 44725,8" та "188336,9" замінити відповідно цифрами "158021,2 107996,2 42999,9" та "185389,0";

по коду функціональної класифікації 010112 "Інші видатки органів законодавчої та виконавчої влади" цифри "18166,3 17356,3 4408,2" та "19836,3" замінити відповідно цифрами "15798,4 14988,4 2682,3" та "17468,4";

по коду функціональної класифікації 030104 "Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади" цифри "5077,2 5077,2 5077,2" замінити відповідно цифрами "4497,2 4497,2 4497,2";

2) у видатках за кодом 651 "Рахункова палата України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "11474,4 8620,9" та "11474,4";

по коду функціональної класифікації 010107 "Аппарат Рахункової палати України" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "11474,4 8620,9" та "11474,4";
Народний депутат н.д.Асадчев В.М.
Доповнити законопроект пунктом щодо збільшення видатків Верховній Ваді України для здійснення заходів із запровадження Бюджетного кодексу на суму 3 млн.грн.Н.д. Чорноволенко О.В. :
Визначити джерелами покриття видатків на збільшення фінансування Рахункової палати видатки на запровадження Податкового і Бюджетного кодексів України, які передбачені у бюджеті за кодом 351 "Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) на суму 1947,0 тис.гривень.Народні депутати України
О.В.Турчинов, Є.Д.Жовтяк
Доповнити законопроект пунктом наступного змісту "У видатках за кодом 654 "Національна академія наук по коду функціональної класифікації 040203 "Державне замовлення у сфері науки" збільшити видатки на 257,0 тис.грн. на друкування п"ятого випуску Загальнослов"янського лінгвістичного атласу" за рахунок коштів, передбачених на запровадження Податкового та Бюджетного кодексів.ВрахованоВраховано
ВрахованоКабінет Міністрів України

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 року №1142 "Деякі питання функціонування господарських судів" передбачено фінансування апеляційних судів за рахунок коштів, передбачених Міністерству юстиції України у Державному бюджеті України на 2001 рік. Необхідно внести зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" щодо зменшення видатків Міністерству юстиції на 4860,5 тис.грн., та збільшити видатки Вищому господарському суду на 4860,5 тис.гривень.

Враховано
7. У додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" цифри і слова замінити цифрами і словами згідно з додатком №1 до цього Закону.


Кабінет Міністрів України
Додаток № 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" викласти в редакції згідно з додатком № 2 до проекту цього Закону.

Враховано
8. Додаток № 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" викласти у редакції згідно з додатком №2 до цього Закону.

ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування


ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні