Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення
N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцієюПроект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення
Верховна Рада України постановляє:


Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцієюПроект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України постановляє:
1.
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:2.
І. У Кримінальному кодексі України:3.
1. Статтю 75 викласти у такій редакції:4.
"Стаття 75. Незаконне перетинання державного кордону5.
Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску або у пунктах пропуску через державний кордон України за чужими чи підробленими документами або з порушенням правил перетинання -
-1- Народні депутати України - члени Комітету з питань ядерної політики та ядерної безпеки ВР 13 скликання
До п.1 розділу І законопроекту:
Частину першу статті 75 Кримінального кодексу України перед словом "перетинання" доповнити словом "умисне".
Відхилено.
У зв'язку з прийняттям у І-му читанні проекту нового Кримінального Кодексу розділи І та ІІ цього законопроекту відхилити і їх положення спрямувати до робочої групи, яка готує до ІІ-го читання проект Кримінального кодексу.

6.
карається позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.7.
Ті самі дії, вчинені повторно або організованою групою, -8.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна чи без такої.9.
Чинність цієї статті не поширюється на випадки незаконного прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства для використання права притулку, а також з метою набуття статусу біженця відповідно до Конституції України та інших актів законодавства".10.
2. Доповнити Кодекс статтею 1882 такого змісту:11.
"Стаття 1882. Опір військовослужбовцю Прикордонних військ або члену громадського формування з охорони державного кордону12.
Опір військовослужбовцю Прикордонних військ під час виконання ним службових обов'язків, пов'язаних з охороною державного кордону, або члену громадського формування з охорони державного кордону, який бере участь в охороні державного кордону України,-13.
карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від п'яти до одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.14.
Ті самі дії, вчинені групою осіб, або із застосуванням насильства чи під загрозою застосування насильства, -15.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від одинадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".16.
3. У статті 1891:17.
у назві після слів "правоохоронного органу" доповнити словами "військовослужбовця Прикордонних військ", а після слів "громадського порядку" - словами "або державного кордону";
-2- Народні депутати України - члени Комітету з питань екологічної політики ВР 13 скликання
До п.3 розділу І законопроекту:
"Внести до переліку осіб, що потребують гарантій державного захисту життя і здоров'я від злочинних посягань, і посадових осіб, що здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 198 від 20.03.1995 р."
Відхилено


18.
у абзаці першому:19.
слова "а також" виключити;20.
після слів "правоохоронного органу" доповнити словами "військовослужбовця Прикордонних військ", а після слів "пов'язаною з охороною громадського порядку" - словами "а також члена громадського формування з охорони державного кордону у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з охороною державного кордону України".21.
4. У назві та абзаці першому статті 1892 після слів "правоохоронного органу" доповнити словами "чи військовослужбовцю Прикордонних військ".
-3- Народні депутати України - члени Комітету з питань екологічної політики ВР 13 скликання
До п.4 розділу І законопроекту:
"Внести до переліку осіб, що потребують гарантій державного захисту життя і здоров'я від злочинних посягань, і посадових осіб, що здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 198 від 20.03.1995 р."
Відхилено


22.
5. У назві та частині першій статті 1893 після слова "безпеки" доповнити словами "військовослужбовця Прикордонних військ".23.
6. У статті 1894:24.
у назві слова "або працівникові правоохоронного органу" замінити словами "працівникові правоохоронного органу або військовослужбовцю Прикордонних військ";
-4- Народні депутати України - члени Комітету з питань екологічної політики ВР 13 скликання
До п.6 розділу І законопроекту:
"Внести до переліку осіб, що потребують гарантій державного захисту життя і здоров'я від злочинних посягань, і посадових осіб, що здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 198 від 20.03.1995 р."
Відхилено


25.
у частині першій після слів "працівникові правоохоронного органу" доповнити словами "військовослужбовцю Прикордонних військ", а слова "у зв'язку з виконанням суддею чи працівником правоохоронного органу" замінити словами "у зв'язку з виконанням суддею, працівником правоохоронного органу або військовослужбовцем Прикордонних військ";26.
у частині другій після слів "працівникові правоохоронного органу" доповнити словами "військовослужбовцю Прикордонних військ".27.
7. У статті 1895:28.
у назві слова "що належить судді чи працівникові правоохоронного органу" замінити словами "що належить судді, працівникові правоохоронного органу або військовослужбовцю Прикордонних військ";
-5- Народні депутати України - члени Комітету з питань екологічної політики ВР 13 скликання
До п.7 розділу І законопроекту:
"Внести до переліку осіб, що потребують гарантій державного захисту життя і здоров'я від злочинних посягань, і посадових осіб, що здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 198 від 20.03.1995 р."
Відхилено


29.
у частині першій після слів "працівникові правоохоронного органу" доповнити словами "військовослужбовцю Прикордонних військ".30.
8. У частині другій статті 71 слова і цифри "умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді чи працівникові правоохоронного органу (стаття 1895 частина 2)" замінити словами і цифрами "умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді, працівникові правоохоронного органу або військовослужбовцю Прикордонних військ (стаття 1895 частина 2)".31.
ІІ. У частині першій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "1881" доповнити цифрами "1882".32.
ІІІ. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):


І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
33.
1. Статтю 202 викласти у такій редакції:34.
"Стаття 202. Порушення правил прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України35.
Порушення правил прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України -

36.
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" .37.
2. Доповнити Кодекс статтями 18510 і 2221 такого змісту:
-6- Народні депутати України - члени Комітету з питань екологічної політики ВР 13 скликання
До п.2 розділу ІІІ законопроекту:
"Внести до переліку осіб, що потребують гарантій державного захисту життя і здоров'я від злочинних посягань, і посадових осіб, що здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 198 від 20.03.1995 р."
Відхилено,
бо не є предметом регулювання цього Закону.

1. Доповнити Кодекс статтями 18510 і 2221 такого змісту:
38.
"Стаття 18510. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Прикордонних військ або члена громадського формування з охорони державного кордону


"Стаття 18510. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Прикордонних військ або члена громадського формування з охорони державного кордону
39.
Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Прикордонних військ під час виконання ним службових обов'язків, пов'язаних з охороною державного кордону, або члена громадського формування з охорони державного кордону, який бере участь в охороні державного кордону України, -


Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Прикордонних військ під час виконання ним службових обов'язків, пов'язаних з охороною державного кордону, або члена громадського формування з охорони державного кордону, який бере участь в охороні державного кордону України, -
40.
тягне за собою накладення штрафу в розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб".
-7- Народні депутати України - члени Комітету з питань ядерної політики та ядерної безпеки ВР 13 скликання
До п.2 розділу ІІІ законопроекту:
"Доповнити ст.18510 частиною другою, в якій передбачити більш суворе покарання за ті ж самі дії, вчинені повторно або групою осіб".
Враховано

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині першій цієї статті,-
тягнуть за собою накладання штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.
41.
"Стаття 2221. Органи Прикордонних військ України


"Стаття 2221. Органи Прикордонних військ України
42.
Органи Прикордонних військ України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України (стаття 202).


Органи Прикордонних військ України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням прикордонного режиму або режиму у пунктах пропуску через державний кордон України (стаття 202).
43.
Від імені органів Прикордонних військ України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:


Від імені органів Прикордонних військ України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
44.
командири військових частин, які охороняють державний кордон України, та їх заступники;
-8- Народні депутати України - члени Комітету з питань ядерної політики та ядерної безпеки ВР 13 скликання
До частини другої п.2 розділу ІІІ законопроекту:
"У абзаці другому частини другої статті 2221 після слова "командири" доповнити словом "окремих" і далі за текстом.
Відхилено

командири військових частин, які охороняють державний кордон України, та їх заступники;
45.
командири військових підрозділів, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України, та їх заступники".


командири військових підрозділів, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України, та їх заступники".
2. Статтю 202 викласти у такій редакції:
"Стаття 202. Порушення прикордонного режиму або режиму у пунктах пропуску через державний кордон України


-9- Народні депутати України - члени Комітету з питань ядерної політики та ядерної безпеки ВР 13 скликання
До п.1 розділу ІІІ законопроекту:
"У статті 202 перед словом "порушення" дану статтю доповнити словом "умисне".
Відхилено

Порушення прикордонного режиму або режиму у пунктах пропуску через державний кордон України, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" .
46.
3. У назві та абзаці першому статті 203 абревіатуру "СРСР" замінити словом "Україна" у відповідних відмінках.


3. У назві та абзаці першому статті 203, пункті 2 частини другої статті 262 та частині другій статті 263 абревіатуру "СРСР" замінити словом "Україна" у відповідних відмінках.
47.
4. У статті 221 і частині першій статті 294 цифри "184 - 1859" замінити цифрами "184 - 18510".


4. У статті 221 цифри "1842 - 1859" замінити цифрами "1842 - 18510".
5. У частині першій статті 294 цифри "184-1859" замінити цифрами "184-18510".
48.
5. У статті 222:


6. У статті 222:
49.
у частині першій:


у частині першій:
50.
слова "правил прикордонного режиму" виключити;


слова "правил прикордонного режиму" виключити;
51.
цифри "197-206" замінити цифрами "197-201, 203-206";


цифри "197-206" замінити цифрами "197-201, 203-206";
52.
абревіатуру "СРСР" замінити словом "Україна" у відповідних відмінках;


абревіатуру "СРСР" замінити словом "Україна" у відповідних відмінках;
53.
у пункті 1 частини другої:


у пункті 1 частини другої:
54.
після цифр "174" цифри "202" виключити;


цифри "202" виключити;
55.
цифри "197-202" замінити цифрами "197-201".


цифри "197-202" замінити цифрами "197-201".
56.
6. У статті 255:


7. У статті 255:
57.
у пункті 1 частини першої:


у пункті 1 частини першої:
58.
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:


доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
59.
"органів Прикордонних військ України (стаття 18510)";


"органів Прикордонних військ України (стаття 18510)";
60.
у абзаці другому слово і цифри "статті 179-188" замінити словами і цифрами "статті 179 - 1859, статті 186-188".


у абзаці другому цифри "1842-188" замінити цифрами і словом "1842 - 1859, статті 186-188".
61.
7. Пункт 2 частини другої статті 262 викласти в такій редакції:62.
"2) прикордонними військами - у разі порушення правил прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України".63.
8. У частині другій статті 263 слова "Осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон СРСР" замінити словами "Осіб, які порушили правила прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України".64.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


8


стор.


доп* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні