''Про фіксований сільськогосподарський податок''
N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
''Про фіксований сільськогосподарський податок''Комітет з питань аграрної політики та земельних відносинКомітет з питань аграрної політики та земельних відносинПроект


''Про фіксований сільськогосподарський податок''Комітет з питань аграрної політики та земельних відносинКомітет з питань аграрної політики та земельних відносинПроект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про фіксований сільськогосподарський податок
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про фіксований сільськогосподарський податок
2.
Стаття 1. Загальні положення
-1- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Статтю 1 доповнити такими термінами:
"фіксований сільськогосподарський податок - це податок, який не змінюється протягом визначеного цим Законом терміну і справляється з одиниці земельної площі";
"товарна сільськогосподарська продукція - це продукція сільськогосподарського виробництва, яка призначена для реалізації"

Враховано
Стаття 1. Загальні положення
Фіксований сільськогосподарський податок - це податок, який не змінюється протягом визначеного цим Законом терміну і справляється з одиниці земельної площі.
Товарна сільськогосподарська продукція - це продукція сільськогосподарського виробництва, яка призначена для реалізації.
3.
1. Цей Закон визначає механізм справляння фіксованого сільськогосподарського податку, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками у грошовій формі.


-2- Н.д.Дроботов А.І. (Реєстр.картка №355)
Пункт перший статті 1 доповнити:
після слів "у грошовій формі" "...або у вигляді поставок сільськогосподарської продукції".
Враховано1. Цей Закон визначає механізм справляння фіксованого сільськогосподарського податку, що сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками у грошовій формі або у вигляді поставок сільськогосподарської продукції.


-3- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пункт перший статті1 доповнити:
після слів "у грошовій формі" "... у натуральній формі".

Враховано


4.
2. Фіксований сільськогосподарський податок застосовується замість:
-4- Н.д.Дроботов А.І. (Реєстр.картка №355)
Пункт другий статті 1 доповнити:
-плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
- збору за спеціальне використання природних ресурсів (щодо використання води на потреби сільського господарства).

Враховано
2. Фіксований сільськогосподарський податок застосовується замість:


-5- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Доповнити частину другу статті 1:
-збору за спеціальне використання природних ресурсів;
-плати за торговий патент на деякі видипідприємницької діяльності.
Враховано-6- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)

Доповнити частину другу статті 1:
- збору за використання природних ресурсів
- плати за воду
- збору до фонду зайнятості
- податку на доходи фізичних осіб
Враховано частково

5.
податку на прибуток підприємств;


податку на прибуток підприємств;
6.
плати (податку) за землю;


плати (податку) за землю;
7.
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;


податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
8.
комунального податку;


комунального податку;
9.
збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;


збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
10.
збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;


збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
11.
збору на обов'язкове соціальне страхування;


збору на обов'язкове соціальне страхування;
12.
збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;


збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;
13.
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;


збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
14.
збору до Державного інноваційного фонду.


збору до Державного інноваційного фонду;
-плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
- збору за спеціальне використання природних ресурсів (щодо використання води на потреби сільського господарства).
15.
3. Інші податки та збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України "Про систему оподаткування", сплачуються сільськогосподарськими товаровиробниками в порядку і розмірах, визначених законодавством.


3. Інші податки та збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України "Про систему оподаткування", сплачуються сільськогосподарськими товаровиробниками в порядку і розмірах, визначених законодавством.
16.
Стаття 2. Платники фіксованого сільськогосподарського податку


Стаття 2. Платники фіксованого сільськогосподарського податку
17.
1. Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські товаровиробники різних організаційноправових форм - колективні та державні сільськогосподарські підприємства, акціонерні товариства, агрофірми, селянські (фермерські) господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції (далі - підприємства), в яких сума, одержана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 50 відсотків загальної суми валового доходу підприємства.
-7- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
У пункті першому статті 2 перше речення викласти у такій редакції:
"Платниками фіксованого сільськогосподарського податку (далі платники податку) є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм визначених законодавством України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції..." - і далі за текстом.

Враховано
1. Платниками фіксованого сільськогосподарського податку (далі платники податку) є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм передбачених Законами України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, (далі - підприємства), в яких сума, одержана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 50 відсотків загальної суми валового доходу підприємства.
18.
У разі, коли у звітному періоді валовий дохід від операцій з продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки становить менш як 50 відсотків загального обсягу продажу, підприємство сплачує податки у наступному звітному періоді на загальних підставах.У разі коли у звітному періоді валовий дохід від операцій з продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки становить менш як 50 відсотків загального обсягу продажу, підприємство сплачує податки у наступному звітному періоді на загальних підставах.

19.
2. До платників фіксованого сільськогосподарського податку належать власники земельної частки (паю) та орендарі земельних ділянок, які виробляють сільськогосподарську продукцію.
-8- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Пункт другий статті 2 викласти у такій редакції:
"До платників фіксованого сільськогосподарського податку належать власники земельних ділянок та землекористувачі, в тому числі орендарі, які виробляють товарну сільськогосподарську продукцію"...
Враховано

2. До платників фіксованого сільськогосподарського податку належать власники земельних ділянок та землекористувачі, в тому числі орендарі, які виробляють товарну сільськогосподарську продукцію, крім земельних ділянок наданих для ведення особистого підсобного господарства.-9- Н.д.Дроботов А.І. (Реєстр.картка №355)
Пункт другий статті 2 доповнити
"...крім земельних ділянок наданих для ведення особистого підсобного господарства".
Враховано

20.
Якщо у сільськогосподарських товаровиробників нарахована у 1997 році сума податків і зборів (обов'язкових платежів), включених до складу фіксованого сільськогосподарського податку, перевищує суму фіксованого податку, нараховану згідно з цим Законом, більше ніж у три рази, то до суми фіксованого податку застосовуються такі підвищуючі коефіцієнти:
-10- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Частину другу пункту 2 статті 2 вилучити.

Враховано

21.
у разі перевищення у три-чотири рази - 1,5;22.
у разі перевищення більш як у чотири рази -2.23.
3. Платники фіксованого сільськогосподарського податку (далі - платники податку) мають право на вибір форми сплати фіксованого сільськогосподарського податку. Про своє рішення щодо форми сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законодавства сільськогосподарський товаровиробник зобов'язаний повідомити орган державної податкової служби не пізніше ніж 1 січня року, що настає за звітним.
-11- Н.д.Масенко О.М. (Округ №147)
Пункт четвертий статті 2 доповнити:
"Платники податку мають право сплачувати податок, як у грошовому виразі так і шляхом здачі державі сільськогосподарської продукції. Кількість продукції з 1 га сільгоспугідь встановлюється на початку сплати податку і не підлягає коригуванню в залежності від зміни ціни на сільгосппродукцію" Пункт 4 цієї статті вважати пунктом 5

Враховано частково

3. Платники фіксованого сільськогосподарського податку (далі - платники податку) мають право на вибір форми сплати фіксованого сільськогосподарського податку. Кількість продукції з 1 га сільськогосподарських угідь встановлюється на початку року і не підлягає коригуванню в залежності від зміни ціни на сільськогосподарську продукцю протягом податкового року.


-12- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В пункті третьому статті 2 після слів "мають право" записати:"вибору між чинною системою оподатковування і запропонованою" і далі за текстом.

Відхилено

24.
4. Зміна порядку сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), протягом звітного (податкового) року не допускається.
-13- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт четвертий статті 2 доповнити абзацом такого змісту:"Суми фіксованого податку, нараховані згідно з даним Законом діють протягом 01.01.99 до 01.01.2004 року і перерахунку не підлягають".
Відхилено
4. Зміна порядку сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), протягом звітного (податкового) року не допускається.
25.
Стаття 3. Об'єкт оподаткування та ставки фіксованого сільськогосподарського податку


Стаття 3. Об'єкт оподаткування та ставки фіксованого сільськогосподарського податку
26.
1. Об'єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди.
-14- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
пункт перший статті 3 після слів "на умовах оренди" доповнити:
якщо вона не включена до оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком.

-15- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Пункт перший статті 3 доповнити абзацем два:
У випадку, коли у звітному періоді відбувається зміна площ сільськогосподарських угідь, момент набуття права землевласника або землекористувача зобов"язує останнього здійснити уточнення сум податкових платежів на період до закінчення податкового року і протягом місяця надати розрахунки до установи державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки.
Враховано
Враховано

1. Об'єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди, якщо вона не включена до оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком.
У випадку, коли у звітному періоді відбувається зміна площ сільськогосподарських угідь, момент набуття права землевласника або землекористувача зобов"язує останнього здійснити уточнення сум податкових платежів на період до закінчення податкового року і протягом місяця надати розрахунки до установи державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки.
27.
2. Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь установлюється у відсотках до їх грошової оцінки, яка проводиться відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, у таких розмірах:
-16- Н.д.Масенко О.М. (Округ №147)
У пункті другому статті 3 змінити ставки:
для ріллі - 1
для сіножатей та пасовищ - 0,5

Враховано частково

2. Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь установлюється у відсотках до їх грошової оцінки, яка проводиться відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, у таких розмірах:
28.
для ріллі, сіножатей та пасовищ - 1;
-17- Н.д.Дроботов А.І. (Реєстр.картка №355)
У пункті другому статті 3 змінити ставку:
" для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,5"

Врахованодля ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,5;


-18-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
У пункті другому статті 3 змінити ставки:
"для ріллі - 0,8,
для сіножатей та пасовищ - 0,5,
Враховано частково

29.
для багаторічних насаджень - 0,3.


для багаторічних насаджень - 0,3.

30.
3. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь у разі необхідності може уточнюватися згідно із законодавством.
-19- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт третій статті 3 викласти в редакції:"В разі погіршення якості сільгоспугідь внаслідок стихійного лиха, негативного техногенного впливу, ерозії або відчудження частини угідь, виведення їх з експлуатації чи використання не за призначенням, грошова оцінка землі підлягає уточненню згідно з методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України.

Відхилено
3. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь у разі необхідності може уточнюватися згідно із законодавством.
31.
Стаття 4. Ставки фіксованого сільськогосподарського податку для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях


Стаття 4. Ставки фіксованого сільськогосподарського податку для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях
32.
Для платників податку, які здійснюють у гірських зонах і на поліських територіях, ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь установлюється у відсотках до їх грошової оцінки, яка проводиться відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, в таких розмірах:


Для платників податку, які здійснюють у гірських зонах і на поліських територіях, ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь установлюється у відсотках до їх грошової оцінки, яка проводиться відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, в таких розмірах:
33.
для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,5;
-20- Н.д.Дроботов А.І. (Реєстр.картка №355)
У частині першій статті 4 змінити ставки:
для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,3.
Враховано
для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,3;
34.
для багаторічних насаджень - 0,1.


для багаторічних насаджень - 0,1.
35.
Перелік господарств, на які поширюється дія цієї статті, затверджується до 1 грудня 1998 року на пленарних засіданнях обласних рад за поданням районних державних адміністрацій, виходячи з критеріїв, установлених статтею 1 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", та визначених Кабінетом Міністрів України поліських територій.


Перелік господарств, на які поширюється дія цієї статті, затверджується до 1 грудня 1998 року на пленарних засіданнях обласних рад за поданням районних державних адміністрацій, виходячи з критеріїв, установлених статтею 1 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", та визначених Кабінетом Міністрів України поліських територій.
36.
Стаття 5. Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку


Стаття 5. Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку
37.
1. Платники податку визначають суму податку у порядку і в розмірах, передбачених цим Законом, за підсумками звітного (податкового) року і сплачують її в бюджет до 20 січня року, що настає за звітним.


1. Платники податку визначають суму податку у порядку і в розмірах, передбачених цим Законом, за підсумками звітного (податкового) року і сплачують її в бюджет до 20 січня року, що настає за звітним.
38.
2. Платники податку протягом звітного (податкового) року щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним місяцем, сплачують в бюджет фіксований сільськогосподарський податок рівними частками не менш як 60 відсотків сум податків та зборів (обов'язкових платежів), які входять до його складу, за попередній звітний (податковий) рік.
-21- Н.д.Масенко О.М. (Округ №147)
Пункт другий статті 5 викласти в такій редакції:
Платники податку сплачують податок раз у ввартал до 20 числа місяця слідуючого після закінчення кварталу у такому співвідношенні:
за I квартал - 15%
за II квартал - 10%
за III квартал - 50%
за IV квартал - 25%
Враховано частково
2. Платники податку сплачують фіксований сільськогосподарський податок щомісячно до 20 числа місяця слідуючого за наступним у таких розмірах:
у I кварталі - 10%
у II кварталі - 10%
у III кварталі - 50%
у IV кварталі - 30%-22- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт другий статті 5 викласти в редакції:
Платники податку сплачують щомісячно до 20 числа місяця слідуючого за наступним у таких розмірах:
за I квартал - 10%
за II квартал - 10%
за III квартал - 50%
за IV квартал - 30%

Враховано-23- Н.д.Дроботов А.І. (Реєстр.картка №355)
Пункт другий статті 5 доповнити абзацом:
"Поставка зерна в рахунок єдиного податку здійснюється сільськогосподарськими товаровиробниками у визначені ними за погодженням з районною державною адміністрацією, строки, але не пізніше 15 жовтня по продукції ранніх зернових культур, до 1 грудня - по продукції пізніх зернових та технічних культур, а поставка продукції тваринництва - щомісяця, але не пізніше останнього дня поточного місяця.
Обов`язки з доставки сільскогосподарської продукції до заготівельних підприємств і організацій в рахунок єдиного податку покладаються на платників податку.
Приймання сільськогосподарської продукції, яка надходить в рахунок сплати єдиного податку, здійснюється на основі франкоскладу господарства - платника податку.
Витрати, пов`язані з транспортуванням сільськогосподарської продукції до заготівельних підприємств і організацій, несуть платники податку, а з прийманням, зберіганням і реалізацією цієї продукції - заготівельні підприємства і організації з наступним відшкодуванням таких витрат за рахунок одержаної виручки від реалізації зазначеної продукції та продуктів її переробки. Тарифи на виконання вказаних послуг погоджуються з відповідною районною державною адміністрацією.

Враховано
Поставка зерна в рахунок єдиного податку здійснюється сільськогосподарськими товаровиробниками у визначені ними за погодженням з районною державною адміністрацією, строки, але не пізніше 15 жовтня по продукції ранніх зернових культур, до 1 грудня- по продукції пізніх зернових та технічних культур, а поставка продукції тваринництва - щомісяця, але не пізніше останнього дня поточного місяця.
Обов`язки з доставки сільскогосподарської продукції до заготівельних підприємств і організацій в рахунок єдиного податку покладаються на платників податку.
Приймання сільськогосподарської продукції, яка надходить в рахунок сплати єдиного податку, здійснюється на основі франкоскладу господарства - платника податку.
Витрати, пов`язані з транспортуванням сільськогосподарської продукції до заготівельних підприємств і організацій, несуть платники податку, а з прийманням, зберіганням і реалізацією цієї продукції - заготівельні підприємства і організації з наступним відшкодуванням таких витрат за рахунок одержаної виручки від реалізації зазначеної продукції та продуктів її переробки. Тарифи на виконання вказаних послуг погоджуються з відповідною районною державною адміністрацією.

39.
Розрахунок цього податку щороку до 1 лютого подається до відповідного органу державної податкової служби.


Розрахунок цього податку щороку до 1 лютого подається до відповідного органу державної податкової служби.
40.
Стаття 6. Порядок зарахування фіксованого сільськогосподарського податку до бюджетів і державних цільових фондів


Стаття 6. Порядок зарахування фіксованого сільськогосподарського податку до бюджетів і державних цільових фондів
41.
1. Платники податку перераховують у визначений строк кошти на окремий рахунок відділень Державного казначейства України у районах.


1. Платники податку перераховують у визначений строк кошти на окремий рахунок відділень Державного казначейства України у районах.
42.
2. Відділення Державного казначейства України у районах наступного дня після надходження коштів перераховують суми фіксованого сільськогосподарського податку у таких розмірах: до місцевого бюджету - 8 відсотків, на обов'язкове державне пенсійне страхування - 90 відсотків, на обов'язкове соціальне страхування - 2 відсотки і повідомляють відповідний орган державної податкової служби про загальну суму податку та її розмежування.
-24- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
У пункті два статті 6 після слів "у таких розмірах" викласти в такій редакції:
"до місцевого бюджету - 30 відсотків, на обов'язкове державне пенсійне страхування - 68 відсотків, на обов'язкове соціальне страхування - 2 відсотки" і далі за текстом."

Враховано
Відділення Державного казначейства України у районах наступного дня після надходження коштів перераховують суми фіксованого сільськогосподарського податку у таких розмірах: до місцевого бюджету - 30 відсотків, на обов'язкове державне пенсійне страхування - 68 відсотків, на обов'язкове соціальне страхування - 2 відсотки і повідомляють відповідний орган державної податкової служби про загальну суму податку та її розмежування.
43.
Стаття 7. Порядок обліку та контролю


Стаття 7. Порядок обліку та контролю
44.
1. Органи державної податкової служби у районах ведуть облік нарахування і сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку за формою і в порядку, затвердженими Державною податковою адміністрацією України.


1. Органи державної податкової служби у районах ведуть облік нарахування і сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку за формою і в порядку, затвердженими Державною податковою адміністрацією України.
45.
2. Контроль за своєчасним і повним надходженнямсум фіксованого сільськогосподарського податку здійснюють органи державної податкової служби.
-25- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Статтю 7 доповнити пунктом третім:
"Платники фіксованого податку, які постраждали від стихійного лиха, можуть звільнятись частково від здачі податку рішенням обласної ради за поданням районної держадміністрації і податкової адміністрації".

Відхилено

2. Контроль за своєчасним і повним надходженням сум фіксованого сільськогосподарського податку здійснюють органи державної податкової служби.
46.
Стаття 8. Відповідальність за сплату сум фіксованого сільськогосподарського податку


Стаття 8. Відповідальність за сплату сум фіксованого сільськогосподарського податку
47.
Сільськогосподарські товаровиробники несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків та сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку згідно із законодавством.


Сільськогосподарські товаровиробники несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків та сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку згідно із законодавством.
48.
Стаття 9. Прикінцеві положення


Стаття 9. Прикінцеві положення
49.
1. Цей Закон діє у період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2004 року.
-26-Н.д.Дроботов А.І. (Реєстр.картка №355)
Пункт перший статті 9 доповнити абзацом:
"Для стабілізації сільськогосподарського виробництва звільнити з 1 січня 1999 року до 1 січня 2001 року від сплати фіксованого сільськогосподарського податку сільськогосподарських товаровиробників, які відповідно до норм цього Закону підпадають під сплату даного податку".

Враховано частково

1. Цей Закон діє у період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2004 року.
Для стабілізації сільськогосподарського виробництва звільнити з 1 січня 1999 року до 1 січня 2001 року від сплати фіксованого сільськогосподарського податку сільськогосподарських товаровиробників, які відповідно до норм цього Закону підпадають під сплату даного податку".


-27- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт перший статті 9 доповнити підпунктами:
1. Пункт 2 статті 6 вводиться в дію з 1 січня 2002 року.
З 1 січня 1999 року до 1 січня 2002 року відділення Державного казначейства України в районах зараховують повністю суми фіксованого сільськогосподарського податку на спеціальні окремі рахунки товаровиробників, яких оплачуються рахунки, представлені товаровиробниками на придбання ними матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення.
Відхилено2. Від сплати фіксованого сільськогосподарського податку звільняються вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю, професійно-технічні училища та сортовипробувальні станції.

Враховано
2. Від сплати фіксованого сільськогосподарського податку звільняються вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю, професійно-технічні училища та сортовипробувальні станції.


-28- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пункт перший статті 9 слів "до 1 січня 2004 року" доповнити:
"з перерахуванням 50 відсотків нарахованих сум податків, а з 1 січня 2004 року - 100 відсотків".

Відхилено


50.
2. Доповнити статтю 14 Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N16, ст. 119, N29, ст.190 ) новим пунктом 20 такого змісту:


2. Доповнити статтю 14 Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N16, ст. 119, N29, ст.190 ) новим пунктом 20 такого змісту:
51.
"20) фіксований сільськогосподарський податок"."20) фіксований сільськогосподарський податок".
52.
3. Кабінету Міністрів України:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавства та до бюджетної класифікації, які випливають з цього Закону;
затвердити Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку.
-29- Н.д.Дроботов А.І. (Реєстр.картка №355)
Пункт третій статіі 9 доповнити таким абзацом:
"Передбачити положення про коригування у сільськогосподарських товаровиробників грошової оцінки меліорованих земель, у яких тимчасово не функціонує меліоративне система та в зв'язку з цим впорядкування місцевих податків і зборів".

Відхилено


Кабінету Міністрів України:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавства та до бюджетної класифікації, які випливають з цього Закону;
затвердити Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку;-30- Н.д.Дроботов А.І. (Реєстр.картка №355)
Пункт третій статті 9 доповнити:
Кабінету Міністрів України в місячний термін розробити та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про механізм, який не допускає ухилення від сплати податків сільгосптоваровиробників за продукцію не власного виробництва, що реалізується іншим споживачам.

Враховано
в місячний термін розробити та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про механізм, який не допускає ухилення від сплати податків сільгосптоваровиробників за продукцію не власного виробництва, що реалізується іншим споживачам.-31- Н.д. Круценко В.Я. (Реєстр.карта №276).
Пункт третій статті 9 доповнити таким абзацом:
"Подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо використання сум податку на додану вартість сільськогосподарськими товаровиробниками, від реалізації сільськогосподарської продукції на придбання техніки вітчизняного виробника".

Враховано

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо використання сум податку на додану вартість сільськогосподарськими товаровиробниками, від реалізації сільськогосподарської продукції на придбання техніки вітчизняного виробника.
53.
4. Зупинити для сільськогосподарських товаровиробників - платників фіксованого сільськогосподарського податку дію таких законодавчих актів України з питань оподаткування :


4. Зупинити для сільськогосподарських товаровиробників - платників фіксованого сільськогосподарського податку дію таких законодавчих актів України з питань оподаткування :
54.
Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N47, cт.648; 1993 р., N2, ст.4; 1994 р., N27, ст.221, із змінами, внесеними Законом України від 16 грудня 1997 року);


Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N47, cт.648; 1993 р., N2, ст.4; 1994 р., N27, ст.221, із змінами, внесеними Законом України від 16 грудня 1997 року);
55.
статті 15 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N30, ст.336; 1995 р., N30, ст.229);


статті 15 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N30, ст.336; 1995 р., N30, ст.229);
56.
Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N45, ст.238);


Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N45, ст.238);
57.
Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N15, ст.117);


Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N15, ст.117);
58.
Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N16, ст.119, N29, ст.190) у частині сплати сум податків, включених до складу фіксованого сільськогосподарського податку, передбаченого цим Законом;


Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N16, ст.119, N29, ст.190) у частині сплати сум податків, включених до складу фіксованого сільськогосподарського податку, передбаченого цим Законом;
59.
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N27, ст.181, N47, ст.294; 1998 р., N10, ст.35), за винятком пунктів 7.7, 7.8 і 13.1, 13.2, 13.6, 13.7, 13.8;


Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N27, ст.181, N47, ст.294; 1998 р., N10, ст.35), за винятком пунктів 7.7, 7.8 і 13.1, 13.2, 13.6, 13.7, 13.8;
60.
Закону України "Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N36, ст.229);


Закону України "Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N36, ст.229);
61.
Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N37, ст.237), за винятком пункту 4 статті 1, пункту 3 статті 2, частини першої статті 3, пункту 4 статті 4, статті 5 у частині, що стосується платників збору, визначених у пункті 4 статті 1 Закону;


Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N37, ст.237), за винятком пункту 4 статті 1, пункту 3 статті 2, частини першої статті 3, пункту 4 статті 4, статті 5 у частині, що стосується платників збору, визначених у пункті 4 статті 1 Закону;
62.
Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N37, ст.238);


Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N37, ст.238);

63.
Закону України "Про запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників".


Закону України "Про запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників".mvi 1* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні