Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати з 1 жовтня 1998 року
N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект1.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про встановлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати з 1 жовтня 1998 року
-1- Кабінет Міністрів України
Відхилити проект Закону, як неприйнятний, оскільки його прийнято з порушенням Законів "Про межу малозабезпеченості", "Про оплату праці" та Регламенту Веховної Ради України.
До назви і тексту проекту Закону пропозицій і зауважень не надійшло.
Враховано


Відхилити.
Винести на розгляд Верховної Ради України
2.
Стаття 1. З 1 жовтня 1998 року встановлюється величина вартості межі малозабезпеченості в розмірі 118,6 гривні на місяць.3.
Стаття 2. З метою захисту трудових ресурсів від знецінення праці та недопущення остаточної деградації населення, встановити мінімальну заробітну плату з 1 жовтня 1998 р. у розмірі 148 гривень. Розмір мінімальної заробітної плати переглядається щоквартально разом з уточненням показників Державного бюджету України.4.
Стаття 3. Кабінету Міністрів України до 18 вересня 1998 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів, у нормах яких для розрахунків застосовується мінімальний розмір заробітної плати.5.
До прийняття Верховною Радою України зазначених змін до законів, розмір мінімальної заробітної плати не застосовується як розрахункова величина для визначення розмірів допомоги, компенсаційних та інших виплат.6.
Кабінету Міністрів України здійснити перегляд цих норм до 18 вересня 1998 р.7.
Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 1998 року.
стор.
"

плм

Народ* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні