Назва: Про Кабінет Міністрів України
Автор: Коліушко І.Б. - народний депутат України Авер'янов В.Б. - професор, зав. відділом Інституту держави і права ім.Корецького НАН України
Головний комітет: Комітет з питань правової реформи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


Закон України


Закон України

Про Кабінет Міністрів України


Про Кабінет Міністрів України

Стаття 1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України


Стаття 1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Систему органів виконавчої влади складають Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні, а також місцеві органи виконавчої влади.


Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Систему органів виконавчої влади складають Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні, а також місцеві органи виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через центральні і місцеві органи виконавчої влади, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.


Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через центральні і місцеві органи виконавчої влади, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
-1-
У частині третій статті слова "Конституцією України" замінити словами і цифрами "у статтях 85 та 87 Конституції України".
Відхилено
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Стаття 4. Законодавство про Кабінет Міністрів України

-2-
Статтю 4 викласти у такій редакції:
"Стаття 4. Законодавство про Кабінет Міністрів України
Відхилено
Стаття 4. Законодавство про Кабінет Міністрів України


Організація, повноваження, функції і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
Організація, функції (повноваження) і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.


Організація, повноваження, функції і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.

Функції Кабінету Міністрів України, а також його склад в межах повноважень, встановлених Конституцією та законами України, визначаються також актами Президента України.
Склад Кабінету Міністрів України, функції (повноваження) та інші питання його діяльності згідно з Конституцією України визначаються також актами Президента України".

Функції Кабінету Міністрів України, а також його склад в межах повноважень, встановлених Конституцією та законами України, визначаються також актами Президента України.

Процедурні питання діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції та законів України можуть визначатися також постановами Кабінету Міністрів України.
Організація і порядок діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції та законів України можуть визначатися також постановами Кабінету Міністрів України.


Процедурні питання діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції та законів України можуть визначатися також постановами Кабінету Міністрів України.

Стаття 6. Склад та строк формування Кабінету Міністрів України
-3-
Статтю 6 викласти у такій редакції: "Стаття 6. Склад Кабінету Міністрів України
Відхилено
Стаття 6. Склад та строк формування Кабінету Міністрів України

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-прем'єр-міністри, Міністр закордонних справ України, Міністр юстиції України, Міністр фінансів України, Міністр оборони України, Міністр внутрішніх справ України, інші міністри України.
Кабінет Міністрів України утворюється у складі Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, трьох віце-прем'єр-міністрів України, міністрів України.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-прем'єр-міністри, Міністр закордонних справ України, Міністр юстиції України, Міністр фінансів України, Міністр оборони України, Міністр внутрішніх справ України, інші міністри України.

Чисельність Кабінету Міністрів України не може перевищувати 25 осіб.
За поданням Прем'єр-мiнiстра України Президент України, крiм керiвникiв мiнiстерств, може призначати мiнiстрами осiб, членство яких у Кабiнетi Мiнiстрiв України не пов'язане з очолюванням мiнiстерства або іншого центрального органу виконавчої влади України.
Кабінет Міністрів України формується не більш як у шістдесятиденний строк від дня вступу Президента України на посаду або відставки попереднього складу Кабінету Міністрів України.
Члени Кабінету Міністрів України є вищими посадовими особами виконавчої влади України з особливим статусом і не належать до державних службовців.
За поданням Прем'єр-міністра України Президент України, крім керівників міністерств, може призначати міністрами осіб, членство яких у Кабінеті Міністрів України не пов'язане з очолюванням відповідного міністерства України".


Чисельність Кабінету Міністрів України не може перевищувати 25 осіб.
За поданням Прем'єр-мiнiстра України Президент України, крiм керiвникiв мiнiстерств, може призначати мiнiстрами осiб, членство яких у Кабiнетi Мiнiстрiв України не пов'язане з очолюванням мiнiстерства або іншого центрального органу виконавчої влади України.
Кабінет Міністрів України формується не більш як у шістдесятиденний строк від дня вступу Президента України на посаду або відставки попереднього складу Кабінету Міністрів України.
Члени Кабінету Міністрів України є вищими посадовими особами виконавчої влади України з особливим статусом і не належать до державних службовців.

Стаття 7. Внесення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України

-4-
Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Порядок формування Кабінету Міністрів України
Відхилено
Стаття 7. Внесення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України


Президент України не пізніше як на десятий день після вступу на пост або припинення повноважень Кабінету Міністрів України вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Прем`єр-міністра України.
Кабінет Міністрів України формується не більш як у шістдесятиденний строк від дня вступу Президента України на посаду або відставки попереднього складу Кабінету Міністрів України.

Президент України не пізніше як на десятий день після вступу на пост або припинення повноважень Кабінету Міністрів України вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Прем`єр-міністра України.

У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України у семиденний строк вносить на розгляд Верховної Ради України нову кандидатуру на цю посаду або повторно пропонує ту саму кандидатуру, але не більше одного разу.
Прем`єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України.
У разі відхилення Верховною Радою України поданої кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України має право повторно запропонувати ту саму кандидатуру.
Кожний наступний розгляд Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України провадиться в порядку, визначеному статтею 8 цього Закону, але не пізніш ніж у семиденний строк".

У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України у семиденний строк вносить на розгляд Верховної Ради України нову кандидатуру на цю посаду або повторно пропонує ту саму кандидатуру, але не більше одного разу.

Стаття 9. Призначення членів Кабінету Міністрів України
-5-
Статтю 9 викласти у такій редакції:
"Стаття 9. Призначення членів Кабінету Міністрів України
Відхилено
Стаття 9. Призначення членів Кабінету Міністрів України

Прем'єр-міністр України призначається указом Президента України після одержання згоди Верховної Ради України.
Президент України після одержання згоди Верховної Ради України призначає Прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України призначається указом Президента України після одержання згоди Верховної Ради України.

Прем'єр-міністр України протягом чотирнадцяти днів з дня свого призначення на посаду вносить Президентові України подання щодо загальної чисельності, посадового і персонального складу Кабінету Міністрів України та одночасно інформує про них Верховну Раду України. На кожну посаду вноситься одна кандидатура. В разі відхилення Президентом України кандидатури члена Кабінету Міністрів України, Прем`єр-міністр України вносить Президентові України нову кандидатуру на посаду члена Кабінету Міністрів України.
Прем'єр-міністр України протягом чотирнадцяти днів з дня свого призначення на посаду вносить Президентові України подання щодо загальної чисельності та персонального складу Кабінету Міністрів України.
Призначення членів Кабінету Міністрів України здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України протягом чотирнадцяти днів з дня свого призначення на посаду вносить Президентові України подання щодо загальної чисельності, посадового і персонального складу Кабінету Міністрів України та одночасно інформує про них Верховну Раду України. На кожну посаду вноситься одна кандидатура. В разі відхилення Президентом України кандидатури члена Кабінету Міністрів України, Прем`єр-міністр України вносить Президентові України нову кандидатуру на посаду члена Кабінету Міністрів України.

На підставі подання Прем'єр-міністра України Президент України видає укази про затвердження загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України та про призначення членів Кабінету Міністрів України.
Укази Президента України про призначення на посади членів Кабінету Міністрів України, крім Прем'єр-міністра України, скріплюються підписом Прем'єр-міністра України".


На підставі подання Прем'єр-міністра України Президент України видає укази про затвердження загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України та про призначення членів Кабінету Міністрів України.

Призначення на вакантні посади в складі Кабінету Міністрів України здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься протягом чотирнадцяти днів після утворення такої вакансії.


Призначення на вакантні посади в складі Кабінету Міністрів України здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься протягом чотирнадцяти днів після утворення такої вакансії.

Указ Президента України про призначення на посади членів Кабінету Міністрів України, крім Прем'єр-міністра України, скріплюється підписом Прем'єр-міністра України.


Указ Президента України про призначення на посади членів Кабінету Міністрів України, крім Прем'єр-міністра України, скріплюється підписом Прем'єр-міністра України.

Стаття 10. Присяга членів Кабінету Міністрів України та набуття ним повноважень
-6-
Статтю 10 викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Присяга членів Кабінету Міністрів України
Відхилено
Стаття 10. Присяга членів Кабінету Міністрів України та набуття ним повноважень

Члени Кабінету Міністрів України в урочистій обстановці перед Президентом України та народними депутатами України складають присягу Українському народові такого змісту:
Після затвердження Президентом України персонального складу Кабінету Міністрів України члени Кабінету Міністрів України складають перед Президентом України у присутності народних депутатів України таку присягу:

Члени Кабінету Міністрів України в урочистій обстановці перед Президентом України та народними депутатами України складають присягу Українському народові такого змісту:

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь додержуватися Конституції України, законів України, актів Президента України, всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу".
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюся додержуватися Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини і громадянина, дбати про добробут Українського народу".

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь додержуватися Конституції України, законів України, актів Президента України, всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу".

Присяга складається не пізніш як через п'ять днів після сформування Кабінету Міністрів України або призначення нового члена Кабінету Міністрів України.
Присяга оголошується Прем'єр-міністром України і підписується кожним членом Кабінету Міністрів України.

Присяга складається не пізніш як через п'ять днів після сформування Кабінету Міністрів України або призначення нового члена Кабінету Міністрів України.

Присяга членів новопризначеного Кабінету Міністрів України оголошується Прем'єр-міністром України і підписується кожним членом Кабінету Міністрів України. Наступні новопризначені члени Кабінету Міністрів України оголошують присягу особисто і підписують її.
Дата, порядок складення присяги новопризначеними членами Кабінету Міністрів України в разі зміни його складу визначається Президентом України".

Присяга членів новопризначеного Кабінету Міністрів України оголошується Прем'єр-міністром України і підписується кожним членом Кабінету Міністрів України. Наступні новопризначені члени Кабінету Міністрів України оголошують присягу особисто і підписують її.

Дата, порядок складання присяги членами Кабінету Міністрів України визначаються Президентом України.


Дата, порядок складання присяги членами Кабінету Міністрів України визначаються Президентом України.

Про прийняття присяги робиться запис у трудовій книжці члена Кабінету Міністрів України. Підписаний текст присяги зберігається в особовій справі члена Кабінету Міністрів України.


Про прийняття присяги робиться запис у трудовій книжці члена Кабінету Міністрів України. Підписаний текст присяги зберігається в особовій справі члена Кабінету Міністрів України.

Відмова члена Кабінету Міністрів України скласти присягу має наслідком звільнення його з посади.


Відмова члена Кабінету Міністрів України скласти присягу має наслідком звільнення його з посади.

Новосформований Кабінет Міністрів України набуває повноважень з моменту складення присяги не менш як двома третинами від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. Новопризначені члени Кабінету Міністрів України набувають повноважень з моменту складення ними присяги.


Новосформований Кабінет Міністрів України набуває повноважень з моменту складення присяги не менш як двома третинами від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. Новопризначені члени Кабінету Міністрів України набувають повноважень з моменту складення ними присяги.

Стаття 12. Зміни у складі Кабінету Міністрів України
-7-
Статтю 12 викласти у такій редакції:
"Стаття 12. Зміни у складі Кабінету Міністрів України
Відхилено
Стаття 12. Зміни у складі Кабінету Міністрів України

Член Кабінету Міністрів України може бути звільнений з посади Президентом України за власною ініціативою або за поданням Прем'єр-міністра України.
Повноваження члена Кабінету Міністрів України можуть бути припинені Президентом України за його ініціативою чи за заявою члена Кабінету Міністрів України.

Член Кабінету Міністрів України може бути звільнений з посади Президентом України за власною ініціативою або за поданням Прем'єр-міністра України.

Член Кабінету Міністрів України з політичних чи особистих мотивів вправі заявити Президентові України про свою відставку.
Прем'єр-міністр України може внести Президентові України пропозиції щодо припинення повноважень члена Кабінету Міністрів України.

Член Кабінету Міністрів України з політичних чи особистих мотивів вправі заявити Президентові України про свою відставку.

Про намір подати заяву про відставку член Кабінету Міністрів України попередньо повідомляє Прем'єр-міністра України.
Член Кабінету Міністрів України попередньо повідомляє Прем'єр-міністра України про намір подати заяву щодо припинення своїх повноважень.

Про намір подати заяву про відставку член Кабінету Міністрів України попередньо повідомляє Прем'єр-міністра України.

З питань прийняття відставки та звільнення членів Кабінету Міністрів України Президент України видає відповідні укази.
Нові члени Кабінету Міністрів України призначаються на посаду в порядку, визначеному частинами третьою та четвертою статті 9 цього Закону.

З питань прийняття відставки та звільнення членів Кабінету Міністрів України Президент України видає відповідні укази.

Нові члени Кабінету Міністрів України, призначаються в порядку, визначеному частинами четвертою та п'ятою статті 9 цього Закону.
Члени Кабінету Міністрів України, повноваження яких припинено, за дорученням Президента України продовжують виконувати свої повноваження до набуття повноважень новими членами Кабінету Міністрів України".

Нові члени Кабінету Міністрів України, призначаються в порядку, визначеному частинами четвертою та п'ятою статті 9 цього Закону.

Члени Кабінету Міністрів України, відставка яких прийнята, за дорученням Президента України та їх згодою продовжують виконувати свої повноваження до набуття повноважень новими членами Кабінету Міністрів України.


Члени Кабінету Міністрів України, відставка яких прийнята, за дорученням Президента України та їх згодою продовжують виконувати свої повноваження до набуття повноважень новими членами Кабінету Міністрів України.

Стаття 14. Строк повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України


Стаття 14. Строк повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України

Кабiнет Мiнiстрiв України утворюється на строк повноважень Президента України.


Кабiнет Мiнiстрiв України утворюється на строк повноважень Президента України.

Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України припиняються достроково у разi:
1) прийняття Президентом України рiшення про припинення повноважень Прем'єр-мiнiстра України;
2) прийняття Верховною Радою України резолюцiї недовiри Кабiнету Мiнiстрiв України;
3) вiдставки або смертi Прем'єр-мiнiстра України.

-8-
Пункт перший частини другої статті 14 доповнити словами: "чи про відставку Кабінету Міністрів України".


Відхилено
Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України припиняються достроково у разi:
1) прийняття Президентом України рiшення про припинення повноважень Прем'єр-мiнiстра України;
2) прийняття Верховною Радою України резолюцiї недовiри Кабiнету Мiнiстрiв України;
3) вiдставки або смертi Прем'єр-мiнiстра України.

Стаття 16. Припинення повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України за рiшенням Президента України
-9-
Статтю 16 викласти у такій редакції:
"Стаття 16. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України
Відхилено
Стаття 16. Припинення повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України за рiшенням Президента України

Президент України вправi прийняти рiшення про припинення повноважень Прем'єр-мiнiстра України. У зв'язку з цим вiн видає указ про припинення повноважень Прем'єр-мiнiстра України з вiдповiдним мотивуванням..
Президент України вправі прийняти рішення про припинення повноважень Прем'єр-міністра України, окремих чи всіх членів Кабінету Міністрів України.

Президент України вправi прийняти рiшення про припинення повноважень Прем'єр-мiнiстра України. У зв'язку з цим вiн видає указ про припинення повноважень Прем'єр-мiнiстра України з вiдповiдним мотивуванням..

Прем'єр-мiнiстр України в цьому випадку невiдкладно подає Президентовi України заяву про вiдставку Кабiнету Мiнiстрiв України, яка приймається Президентом України
За рішенням Президента України Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати йому заяву про відставку Кабінету Міністрів України".

Прем'єр-мiнiстр України в цьому випадку невiдкладно подає Президентовi України заяву про вiдставку Кабiнету Мiнiстрiв України, яка приймається Президентом України

Стаття 17. Припинення повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюцiї недовiри


Стаття 17. Припинення повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюцiї недовiри

Верховна Рада України за пропозицiєю не менш як однiєї третини народних депутатiв України вiд її конституцiйного складу може розглянути питання про вiдповiдальнiсть Кабiнету Мiнiстрiв України та прийняти резолюцiю недовiри Кабiнету Мiнiстрiв України.


Верховна Рада України за пропозицiєю не менш як однiєї третини народних депутатiв України вiд її конституцiйного складу може розглянути питання про вiдповiдальнiсть Кабiнету Мiнiстрiв України та прийняти резолюцiю недовiри Кабiнету Мiнiстрiв України.

Це питання розглядається на пленарному засiданнi Верховної Ради України через десять днiв пiсля внесення пропозицiї з обов'язковим запрошенням Президента України та всього складу Кабiнету Мiнiстрiв України.
-10-
У частині другій статті 17 виключити слова "Президента України та".
Відхилено
Це питання розглядається на пленарному засiданнi Верховної Ради України через десять днiв пiсля внесення пропозицiї з обов'язковим запрошенням Президента України та всього складу Кабiнету Мiнiстрiв України.

Постанова Верховної Ради України про недовiру Кабiнету Мiнiстрiв України (резолюцiя недовiри) голосується в поiменному режимi. Рiшення приймається бiльшiстю вiд конституцiйного складу Верховної Ради України.


Постанова Верховної Ради України про недовiру Кабiнету Мiнiстрiв України (резолюцiя недовiри) голосується в поiменному режимi. Рiшення приймається бiльшiстю вiд конституцiйного складу Верховної Ради України.

Прем'єр-мiнiстр України, отримавши пiдписану Головою Верховної Ради України постанову Верховної Ради України про недовiру Кабiнету Мiнiстрiв України, невiдкладно подає Президентовi України заяву про вiдставку Кабiнету Мiнiстрiв України, яка приймається Президентом України.
-11-
У частині четвертій статті 17 виключити слова "яка приймається Президентом України".
Відхилено
Прем'єр-мiнiстр України, отримавши пiдписану Головою Верховної Ради України постанову Верховної Ради України про недовiру Кабiнету Мiнiстрiв України, невiдкладно подає Президентовi України заяву про вiдставку Кабiнету Мiнiстрiв України, яка приймається Президентом України.

Питання про вiдповiдальнiсть Кабiнету Мiнiстрiв України не може розглядатися Верховною Радою України бiльше одного разу протягом однiєї чергової сесiї, а також протягом року пiсля схвалення Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України.


Питання про вiдповiдальнiсть Кабiнету Мiнiстрiв України не може розглядатися Верховною Радою України бiльше одного разу протягом однiєї чергової сесiї, а також протягом року пiсля схвалення Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України.


-12-
Доповнити статтю 17 новою частиною п'ятою такого змісту:
"Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України".
Відхилено


Стаття 21. Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів України
-13-
Викласти назву статті 21 в такій редакції:
"Стаття 21. Основні функції (повноваження) Кабінету Міністрів України".
Відхилено
Стаття 21. Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України:


Кабінет Міністрів України:

1) у сферах економіки та фінансів:


1) у сферах економіки та фінансів:

о) виступає гарантом щодо кредитів для здійснення державних програм, які у визначених законом межах надаються іноземними державами, банками, фінансовими міжнародними організаціями, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України;
-14-
У пункті "о" частини першої статті 21 виключити слова "для здійснення державних програм" та "у визначених законом межах".
Відхилено
о) виступає гарантом щодо кредитів для здійснення державних програм, які у визначених законом межах надаються іноземними державами, банками, фінансовими міжнародними організаціями, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України;

Стаття 22. Інші функції та повноваження Кабінету Міністрів України
-15-
Викласти назву статті 22 в такій редакції:
"Стаття 22. Інші функції (повноваження) Кабінету Міністрів України".
Відхилено
Стаття 22. Інші функції та повноваження Кабінету Міністрів України

Стаття 24. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
-16-
Статтю 24 об'єднати з частиною першою статті 27 та викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо керівництва міністерствами, іншими підвідомчими органами, установами та організаціями
Відхилено
Стаття 24. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади

Кабінет Міністрів України спрямовує, координує і контролює діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах і галузях суспільного та державного життя країни, виконання в цих сферах і галузях Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує додержання міністерствами, державними комітетами, головними управліннями, комітетами, агентствами, центрами та іншими підвідомчими йому органами, установами та організаціями прав i свобод людини i громадянина;

Кабінет Міністрів України спрямовує, координує і контролює діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах і галузях суспільного та державного життя країни, виконання в цих сферах і галузях Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади підвідомчі Кабінету Міністрів України, підзвітні та підконтрольні йому.
2) координує роботу міністерств та інших підвідомчих йому органів, установ та організацій, спрямовує її на ефективне виконання покладених на ці органи та організації функцій, сприяє створенню належних умов для функціонування i дальшого вдосконалення їхньої діяльності;

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади підвідомчі Кабінету Міністрів України, підзвітні та підконтрольні йому.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Таке подання повинно містити пропозиції щодо правового статусу, функцій та повноважень новостворюваного або реорганізовуваного органу, а також щодо штатної чисельності та розміру асигнувань на його утримання або аргументи на користь ліквідації органу.
3) затверджує положення про установи та організації, які він утворює;


Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Таке подання повинно містити пропозиції щодо правового статусу, функцій та повноважень новостворюваного або реорганізовуваного органу, а також щодо штатної чисельності та розміру асигнувань на його утримання або аргументи на користь ліквідації органу.

Кабінет Міністрів України затверджує штатну чисельність працівників апарату i розмір асигнувань на утримання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах виділених на це коштів Державного бюджету України.
4) затверджує чисельність працівників центрального апарату міністерств та інших підвідомчих йому органів, установ та організацій i розмір асигнувань на утримання зазначених органів, установ та організацій з державного бюджету в межах виділених на це коштів;
5) здійснює добір керівних працівників підвідомчих йому органів та організацій, їх підготовку та перепідготовку, призначає на посаду i звільняє з посади керівників установ та організацій, які він утворює, їх заступників, затверджує i звільняє від обов'язків членів колегій міністерств та інших підвідомчих йому органів;

Кабінет Міністрів України затверджує штатну чисельність працівників апарату i розмір асигнувань на утримання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах виділених на це коштів Державного бюджету України.

Кабінет Міністрів України має право скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині.
6) здійснює постійний контроль за діяльністю міністерств та інших підвідомчих йому органів, установ та організацій, заслуховує звіти їх керівників.

Кабінет Міністрів України має право скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні розглядає кандидатури для призначення їх на посади керівників центральних органів виконавчої влади, крім міністерств, а також подає Президентові України пропозиції про звільнення керівників центральних органів виконавчої влади з посад. Кабінет Міністрів України заслуховує звіти керівників центральних органів виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України має право скасовувати акти міністерств та інших підвідомчих йому органів, установ i організацій.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні розглядає кандидатури для призначення їх на посади керівників центральних органів виконавчої влади, крім міністерств, а також подає Президентові України пропозиції про звільнення керівників центральних органів виконавчої влади з посад. Кабінет Міністрів України заслуховує звіти керівників центральних органів виконавчої влади.

Особливості відносин Кабінету Міністрів України з окремими центральними органами виконавчої влади визначаються відповідними актами законодавства.
Особливості відносин Кабінету Міністрів України з окремими центральними органами виконавчої влади визначаються відповідними актами законодавства".

Особливості відносин Кабінету Міністрів України з окремими центральними органами виконавчої влади визначаються відповідними актами законодавства.

Стаття 26. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими державними адміністраціями


Стаття 26. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими державними адміністраціями

Кабінет Міністрів України спрямовує, координує і контролює діяльність місцевих державних адміністрацій щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих цим державним адміністраціям повноважень.


Кабінет Міністрів України спрямовує, координує і контролює діяльність місцевих державних адміністрацій щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих цим державним адміністраціям повноважень.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні розглядає кандидатури на посади голів місцевих державних адміністрацій і приймає рішення про подання їх Президенту України для призначення. Члени Кабінету Міністрів України у випадках і в порядку, визначених законом, погоджують кандидатури відповідних посадових осіб обласних державних адміністрацій перед їх призначенням.


Кабінет Міністрів України на своєму засіданні розглядає кандидатури на посади голів місцевих державних адміністрацій і приймає рішення про подання їх Президенту України для призначення. Члени Кабінету Міністрів України у випадках і в порядку, визначених законом, погоджують кандидатури відповідних посадових осіб обласних державних адміністрацій перед їх призначенням.

Кабінету Міністрів України підзвітні та підконтрольні місцеві державні адміністрації, голови яких при здійсненні своїх повноважень також відповідальні перед ним. Підзвітність і підконтрольність Кабінету Міністрів України обласних і районних державних адміністрацій не поширюються на ту частину повноважень, що делегована їм відповідними радами.


Кабінету Міністрів України підзвітні та підконтрольні місцеві державні адміністрації, голови яких при здійсненні своїх повноважень також відповідальні перед ним. Підзвітність і підконтрольність Кабінету Міністрів України обласних і районних державних адміністрацій не поширюються на ту частину повноважень, що делегована їм відповідними радами.

Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує звіти голів державних адміністрацій з визначених Кабінетом Міністрів України питань. У разі неналежного виконання головою місцевої державної адміністрації покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади, або звернутися до Президента України з поданням про звільнення його з посади.


Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує звіти голів державних адміністрацій з визначених Кабінетом Міністрів України питань. У разі неналежного виконання головою місцевої державної адміністрації покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади, або звернутися до Президента України з поданням про звільнення його з посади.

Кабінет Міністрів України затверджує примірний перелік управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та типові положення про ці підрозділи, встановлює граничну чисельність, фонд оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій та видатки на утримання обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
-17-
Частину п'яту статті 26 викласти у такій редакції:
"Кабінет Міністрів України затверджує Примірний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та типові положення про них, визначає граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій та витрати на їх утримання".
Відхилено
Кабінет Міністрів України затверджує примірний перелік управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та типові положення про ці підрозділи, встановлює граничну чисельність, фонд оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій та видатки на утримання обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Проекти найважливіших актів Кабінету Міністрів України, що стосуються питань розвитку конкретних регіонів і населених пунктів, попередньо надсилаються відповідним місцевим державним адміністраціям. Кабінет Міністрів України перед прийняттям цих актів вивчає зауваження та пропозиції, подані місцевими державними адміністраціями до них.


Проекти найважливіших актів Кабінету Міністрів України, що стосуються питань розвитку конкретних регіонів і населених пунктів, попередньо надсилаються відповідним місцевим державним адміністраціям. Кабінет Міністрів України перед прийняттям цих актів вивчає зауваження та пропозиції, подані місцевими державними адміністраціями до них.

Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України.


Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України.

У разі прийняття головою обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації рішень, що суперечать Конституції України, законам України та іншим актам законодавства, Кабінет Міністрів України може звернутися до Президента України з пропозицією про їх скасування.


У разі прийняття головою обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації рішень, що суперечать Конституції України, законам України та іншим актам законодавства, Кабінет Міністрів України може звернутися до Президента України з пропозицією про їх скасування.

Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з підвідомчими йому організаціями
-18-
Назву статті 27 викласти у такій редакції:
"Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо керівництва об'єднаннями підприємств, які здійснюють функції з управління державним майном"
Відхилено
Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з підвідомчими йому організаціями

Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати підвідомчі йому державні установи та організації, в тому числі для здійснення окремих функцій з управління державним майном. Кабінет Міністрів України затверджує положення про ці установи та організації, штатну чисельність працівників і розмір асигнувань на їх утримання, призначає на посади керівників та заступників керівників цих установ та організацій, застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності та звільняє з посад.
-19-
Частину першу перенести у статтю 24.

Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати підвідомчі йому державні установи та організації, в тому числі для здійснення окремих функцій з управління державним майном. Кабінет Міністрів України затверджує положення про ці установи та організації, штатну чисельність працівників і розмір асигнувань на їх утримання, призначає на посади керівників та заступників керівників цих установ та організацій, застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності та звільняє з посад.

Кабінет Міністрів України у передбачених законодавством межах координує та контролює діяльність цих установ та організацій. а також корпорацій, концернів та інших об'єднань підприємств, яким делеговані функції з управління державним майном.

-20-
Частину другу вважати частиною першою та викласти у такій редакції:
"Кабінет Міністрів України у передбачених законодавством межах контролює діяльність корпорацій, концернів та інших об'єднань підприємств, яким делеговані функції управління державним майном, призначає (затверджує) на посади та звільняє з посад керівників цих об'єднань та їх заступників".
Відхилено
Кабінет Міністрів України у передбачених законодавством межах координує та контролює діяльність цих установ та організацій. а також корпорацій, концернів та інших об'єднань підприємств, яким делеговані функції з управління державним майном.


Керівники державних установ та організацій, утворених Кабінетом Міністрів України, а також корпорацій, концернів та інших об'єднань підприємств, яким делеговані функції з управління державним майном, несуть відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за законне та ефективне використання державного майна, добір і розстановку кадрів на державних підприємствах, що належать до сфери їх управління, а також за виконання інших покладених на них функцій виконавчої влади.


Керівники державних установ та організацій, утворених Кабінетом Міністрів України, а також корпорацій, концернів та інших об'єднань підприємств, яким делеговані функції з управління державним майном, несуть відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за законне та ефективне використання державного майна, добір і розстановку кадрів на державних підприємствах, що належать до сфери їх управління, а також за виконання інших покладених на них функцій виконавчої влади.

Стаття 30. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, апаратом Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створюваними Президентом України
-21-
Статтю 30 викласти у такій редакції:
"Стаття 30. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою Національної безпеки і оборони України та іншими допоміжними органами і службами, підпорядкованими Президентові України
Відхилено
Стаття 30. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, апаратом Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створюваними Президентом України

Кабінет Міністрів України відповідно до указів Президента України, якими вводяться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, у межах, визначених законом, координує діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Кабінет Міністрів України взаємодіє з Радою національної безпеки і оборони України, Адміністрацією Президента України, а також з консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, підпорядкованими Президентові України в порядку, що визначається законами України та актами Президента України".

Кабінет Міністрів України відповідно до указів Президента України, якими вводяться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, у межах, визначених законом, координує діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

Кабінет Міністрів України взаємодіє з апаратом Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створюваними Президентом України.


Кабінет Міністрів України взаємодіє з апаратом Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створюваними Президентом України.

Посадові особи апарату Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України не мають права давати доручення Кабінету Міністрів України та окремим членам Кабінету Міністрів України.


Посадові особи апарату Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України не мають права давати доручення Кабінету Міністрів України та окремим членам Кабінету Міністрів України.

Засади і порядок здійснення відносин Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, апаратом Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами при Президентові України визначаються цим та іншими законами України, а порядок здійснення цих відносин - також і указами Президента України.


Засади і порядок здійснення відносин Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, апаратом Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами при Президентові України визначаються цим та іншими законами України, а порядок здійснення цих відносин - також і указами Президента України.

Стаття 37. Відповіді Кабінету Міністрів України, його членів на депутатські звернення та запити
-22-
Статтю 37 викласти у такій редакції:
"Стаття 37. Відповіді Кабінету Міністрів України, його членів на депутатські запити та звернення

Відхилено
Стаття 37. Відповіді Кабінету Міністрів України, його членів на депутатські звернення та запити

Кабінет Міністрів України або його члени, яким адресовано депутатське звернення чи до яких на сесії Верховної Ради України заявлено запит народного депутата України, зобов'язані надіслати відповідно народному депутату чи Голові Верховної Ради України офіційну письмову відповідь у встановлений законом строк.
Кабінет Міністрів України або член Кабінету Міністрів України, до якого на сесії Верховної Ради України звернуто запит народного депутата України щодо діяльності Кабінету Міністрів України чи відповідного органу виконавчої влади, зобов'язаний повідомити народного депутата України про результати розгляду його запиту у встановлений законом строк.

Кабінет Міністрів України або його члени, яким адресовано депутатське звернення чи до яких на сесії Верховної Ради України заявлено запит народного депутата України, зобов'язані надіслати відповідно народному депутату чи Голові Верховної Ради України офіційну письмову відповідь у встановлений законом строк.

У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні Верховної Ради України на нього повинні бути запрошені члени Кабінету Міністрів України, до яких було заявлено запит.
Член Кабінету Міністрів України, якому адресовано звернення народного депутата України, повинен його розглянути у строк і в порядку, передбачені законом".

У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні Верховної Ради України на нього повинні бути запрошені члени Кабінету Міністрів України, до яких було заявлено запит.

Члени Кабінету Міністрів України зобов'язані невідкладно приймати народних депутатів України, за їх зверненнями, з питань депутатської діяльності.


Члени Кабінету Міністрів України зобов'язані невідкладно приймати народних депутатів України, за їх зверненнями, з питань депутатської діяльності.

Стаття 39. Інформування Верховної Ради України про роботу Кабінету Міністрів України


Стаття 39. Інформування Верховної Ради України про роботу Кабінету Міністрів України

З метою регулярного інформування Верховної Ради України про діяльність Кабінету Міністрів України, але не частіше одного разу на місяць, Верховна Рада України може проводити заслуховування відповідних детальних інформацій членів Кабінету Міністрів України - "Днів уряду України".


З метою регулярного інформування Верховної Ради України про діяльність Кабінету Міністрів України, але не частіше одного разу на місяць, Верховна Рада України може проводити заслуховування відповідних детальних інформацій членів Кабінету Міністрів України - "Днів уряду України".

Кабінет Міністрів України може ініціювати розгляд на "Дні уряду України" конкретних проблем.


Кабінет Міністрів України може ініціювати розгляд на "Дні уряду України" конкретних проблем.

Дата проведення "Дня уряду України" та його тематика визначаються Верховною Радою України в порядку, передбаченому законом, але не пізніш як за десять днів до його проведення.


Дата проведення "Дня уряду України" та його тематика визначаються Верховною Радою України в порядку, передбаченому законом, але не пізніш як за десять днів до його проведення.

Кабінет Міністрів України надає Верховній Раді України аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядатимуться на "Дні уряду України", не пізніш як за три дні до його проведення.


Кабінет Міністрів України надає Верховній Раді України аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядатимуться на "Дні уряду України", не пізніш як за три дні до його проведення.

Запитання на "Дні уряду України" подаються згідно з визначеною тематикою і не можуть виходити за межі компетенції Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.


Запитання на "Дні уряду України" подаються згідно з визначеною тематикою і не можуть виходити за межі компетенції Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.

Член Кабінету Міністрів України відповідає на всі запитання за визначеною тематикою, що надійшли до Кабінету Міністрів України від комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп, народних депутатів України. У разі необхідності його відповіді можуть бути доповнені іншими членами Кабінету Міністрів України.


Член Кабінету Міністрів України відповідає на всі запитання за визначеною тематикою, що надійшли до Кабінету Міністрів України від комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп, народних депутатів України. У разі необхідності його відповіді можуть бути доповнені іншими членами Кабінету Міністрів України.


-23-
Доповнити статтю 39 новою частиною такого змісту:
"Верховна Рада України бере до відома інформацію, надану під час "Дня Уряду", і використовує її у своїй роботі".
Відхилено


Стаття 41. Відносини Кабінету Міністрів України з Національним банком України


Стаття 41. Відносини Кабінету Міністрів України з Національним банком України

Кабінет Міністрів України взаємодіє з Національним банком України з питань, що належать до його компетенції.
-24-
Статтю 41 доповнити реченням такого змісту:
"Кабінет Міністрів України і Національний банк України в разі потреби можуть приймати спільні акти".
Відхилено
Кабінет Міністрів України взаємодіє з Національним банком України з питань, що належать до його компетенції.

Стаття 44. Прем'єр-міністр України
-25-
Статтю 44 викласти у такій редакції:
"Стаття 44. Прем'єр-міністр України
Відхилено
Стаття 44. Прем'єр-міністр України

Прем'єр-міністр України :


Прем'єр-мiнiстр України керує роботою Кабiнету Мiнiстрiв України, спрямовує її на виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України, схваленої Верховною Радою України, та iнших завдань, покладених на Кабiнет Мiнiстрiв України, спрямовує та координує дiяльнiсть вiце-прем'єр-мiнiстрiв, Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України, мiнiстрiв, керiвникiв iнших центральних органiв виконавчої влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй. Прем'єр-мiнiстровi України пiдпорядковується апарат Кабiнету Мiнiстрiв України.
Прем'єр-міністр України:

Прем'єр-міністр України :1) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України, здійснює загальне керівництво апаратом Кабінету Міністрів України;
1) представляє Президентові України кандидатури до складу Кабінету Міністрів України та подає пропозиції про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України;


1) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України, здійснює загальне керівництво апаратом Кабінету Міністрів України;

2) спрямовує, координує та контролює діяльність віце-прем'єр-міністрів і міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, дає доручення, обов'язкові до виконання цими посадовими особами;
2) входить з поданням до Президента України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;


2) спрямовує, координує та контролює діяльність віце-прем'єр-міністрів і міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, дає доручення, обов'язкові до виконання цими посадовими особами;

3) входить із поданням до Президента України про створення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
3) подає Президентові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників міністрів, а також голів державних комітетів, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників;

3) входить із поданням до Президента України про створення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

4) представляє Президентові України кандидатури до складу Кабінету Міністрів України та подає пропозиції про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України;
4) подає Президентові України схвалені Кабінетом Міністрів України пропозиції щодо призначення на посаду i звільнення з посади голів обласних, Київської та Севастопольської міських, голів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;

4) представляє Президентові України кандидатури до складу Кабінету Міністрів України та подає пропозиції про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України;

5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатури на посади керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
5) організовує роботу Кабінету Міністрів України i головує на його засіданнях;


5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатури на посади керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

6) подає Президентові України схвалені Кабінетом Міністрів України кандидатури для призначення на посади керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), голів місцевих державних адміністрацій і пропозиції щодо їх звільнення з цих посад;
6) визначає обов'язки членів Кабінету Міністрів України, забезпечує їх взаємодію;


6) подає Президентові України схвалені Кабінетом Міністрів України кандидатури для призначення на посади керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), голів місцевих державних адміністрацій і пропозиції щодо їх звільнення з цих посад;

7) організовує роботу Кабінету Міністрів України та головує на його засіданнях;
7) застосовує дисциплінарні стягнення, крім звільнення з посади, до керівників центральних i місцевих органів виконавчої влади та їх заступників;

7) організовує роботу Кабінету Міністрів України та головує на його засіданнях;

8) вступає в зносини з урядами інших держав, веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до закону;
8) у випадках, передбачених статтею 106 Конституції України, скріплює підписом акти Президента України;

8) вступає в зносини з урядами інших держав, веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до закону;

9) у випадках, передбачених статтею 106 Конституції України, скріплює підписом укази Президента України;
9) підписує акти Кабінету Міністрів України.

9) у випадках, передбачених статтею 106 Конституції України, скріплює підписом укази Президента України;

10) підписує акти Кабінету Міністрів України;


10) підписує акти Кабінету Міністрів України;

11) визначає обов'язки та забезпечує взаємодію членів Кабінету Міністрів України;


11) визначає обов'язки та забезпечує взаємодію членів Кабінету Міністрів України;

12) вживає заходів дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади, до членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників.


12) вживає заходів дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади, до членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників.

Прем'єр-міністр України за посадою входить до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Прем'єр-міністр України здійснює й інші повноваження, передбачені цим Законом, іншими законами України, а також актами Президента України.

Прем'єр-міністр України за посадою входить до складу Ради національної безпеки і оборони України.


У випадках і в межах, визначених статтею 112 Конституції України, Прем'єр-міністр України виконує обов'язки Президента України у разі дострокового припинення його повноважень.
У разі відсутності Прем'єр-міністра України його обов'язки виконує Перший віце-прем'єр-міністр.
Прем'єр-міністр України за посадою входить до складу Ради національної безпеки і оборони України.
У випадках i в межах, визначених статтею 112 Конституції України, Прем'єр-міністр України виконує обов'язки Президента України у разі дострокового припинення його повноважень".

У випадках і в межах, визначених статтею 112 Конституції України, Прем'єр-міністр України виконує обов'язки Президента України у разі дострокового припинення його повноважень.

Стаття 45. Перший віце-прем'єр-міністр України та віце-прем'єр-міністри України
-26-
Статтю 45. Викласти у такій редакції:
"Стаття 45. Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, Міністр Кабінету Міністрів України,
Відхилено
Стаття 45. Перший віце-прем'єр-міністр України та віце-прем'єр-міністри України

Перший віце-прем'єр-міністр України та віце-прем'єр-міністри України згідно з розподілом повноважень між ними:
Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри та Міністр Кабінету Міністрів України:

Перший віце-прем'єр-міністр України та віце-прем'єр-міністри України згідно з розподілом повноважень між ними:

1) забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, реалізацію компетенції Кабінету Міністрів України, у відповідних напрямах діяльності;
1) забезпечують згідно з розподілом повноважень виконання Конституції України, законів України, актів Президента України i Кабінету Міністрів України, реалізацію компетенції Кабінету Міністрів України у відповідних напрямах діяльності, спрямовують, координують та контролюють діяльність міністерств, інших підвідомчих Кабінету Міністрів України органів, місцевих державних адміністрацій; дають в оперативному порядку вказівки, обов'язкові для виконання;

1) забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, реалізацію компетенції Кабінету Міністрів України, у відповідних напрямах діяльності;

2) спрямовують, координують та контролюють роботу міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, дають в оперативному порядку доручення, обов'язкові до виконання цими органами;
2) попередньо розглядають i погоджують пропозиції та проекти законодавчих актів, указів i розпоряджень Президента України, постанов i розпоряджень Кабінету Міністрів України, що вносяться до Кабінету Міністрів України;

2) спрямовують, координують та контролюють роботу міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, дають в оперативному порядку доручення, обов'язкові до виконання цими органами;

3) здійснюють підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядають і погоджують проекти законів України, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, вживають заходів для усунення розбіжностей щодо них серед членів Кабінету Міністрів України;
3) забезпечують взаємодію Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України у процесі підготовки, прийняття та реалізації відповідних законодавчих, інших нормативно-правових актів, а також поточної діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

3) здійснюють підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядають і погоджують проекти законів України, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, вживають заходів для усунення розбіжностей щодо них серед членів Кабінету Міністрів України;

4) забезпечують згідно з розподілом повноважень взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України в процесі підготовки, прийняття і реалізації нормативних актів, а також поточної діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
4) відповідають згідно з розподілом повноважень за підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, вживають заходів для остаточного врегулювання розбіжностей щодо проектів документів i ухвалення взаємоприйнятних рішень; вносять пропозиції щодо порядку денного та черговості проведення засідань Кабінету Міністрів України;

4) забезпечують згідно з розподілом повноважень взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України в процесі підготовки, прийняття і реалізації нормативних актів, а також поточної діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

5) керують за дорученням Президента України або Прем'єр-міністра України відповідними колегіальними консультативно-дорадчими органами (комітетами, радами, комісіями тощо);
5) беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, в роботі Верховної Ради України та її комітетів з питань, що належать до компетенції Кабінету Міністрів України, у роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у роботі обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до розподілу повноважень;


5) керують за дорученням Президента України або Прем'єр-міністра України відповідними колегіальними консультативно-дорадчими органами (комітетами, радами, комісіями тощо);

6) за дорученням Прем'єр-міністра України представляють Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, організаціями в Україні та за її межами;
6) вносять Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення керівників відповідних міністерств, інших центральних i місцевих органів виконавчої влади та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

6) за дорученням Прем'єр-міністра України представляють Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, організаціями в Україні та за її межами;

7) за повноваженнями, наданими в установленому порядку, ведуть переговори і підписують міжнародні договори України;
7) здійснюють за дорученням Президента України або Прем'єр-міністра України керівництво відповідними колегіальними органами (комісіями, радами тощо);

7) за повноваженнями, наданими в установленому порядку, ведуть переговори і підписують міжнародні договори України;

Перший віце-прем'єр-міністр України виконує обов'язки Прем'єр-міністра України у разі його відсутності чи неможливості виконувати обов'язки.
8) затверджують структуру центрального апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до розподілу повноважень;

Перший віце-прем'єр-міністр України виконує обов'язки Прем'єр-міністра України у разі його відсутності чи неможливості виконувати обов'язки.


9) ведуть переговори i підписують міжнародні договори України відповідно до повноважень, наданих у встановленому порядку.
Перший віце-прем'єр-міністр, крім того:
1) заміщує Прем'єр-міністра України в разі його відсутності, діючи в межах, визначених окремими дорученнями Прем'єр-міністра України, координує діяльність віце-прем'єр-міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади;
2) за дорученням Прем'єр-міністра України представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, установами та організаціями в Українi та за її межами.

Міністр Кабінету Міністрів, крім виконання функцій, передбачених частиною першою цієї статті:
1) забезпечує в межах своїх функціональних повноважень керівництво апаратом Кабінету Міністрів України та його взаємодію з Секретаріатом Верховної Ради України та Адміністрацією Президента України;
2) вживає заходiв для забезпечення ефективності державної служби в Українi, вдосконалення органiзацiйних структур виконавчої влади, несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю та здiйснення контролю за проходженням державної служби в Українi".Стаття 48. Засідання Кабінету Міністрів України
-27-
Статті 48 і 52 об'єднати та викласти у такій редакції:
"Стаття 48. Засідання Кабінету Міністрів України i порядок прийняття рішень
Відхилено
Стаття 48. Засідання Кабінету Міністрів України

Засідання Кабінету Міністрів України скликаються Прем'єр-міністром України з власної ініціативи або за ініціативою Президента України чи не менше однієї п'ятої від загальної чисельності Кабінету Міністрів України. Періодичність проведення засідань Кабінету Міністрів України визначається Прем'єр-міністром України з урахуванням пропозицій інших членів Кабінету Міністрів України.
Періодичність проведення і порядок денний засідань Кабінету Міністрів України визначаються Прем'єр-міністром України.


Засідання Кабінету Міністрів України скликаються Прем'єр-міністром України з власної ініціативи або за ініціативою Президента України чи не менше однієї п'ятої від загальної чисельності Кабінету Міністрів України. Періодичність проведення засідань Кабінету Міністрів України визначається Прем'єр-міністром України з урахуванням пропозицій інших членів Кабінету Міністрів України.

Засідання Кабінету Міністрів України є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної чисельності Кабінету Міністрів України.
Засідання Кабінету Міністрів України є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини його складу.


Засідання Кабінету Міністрів України є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної чисельності Кабінету Міністрів України.

У разі неможливості міністра взяти участь у засіданні Кабінету Міністрів України його заміщає з правом дорадчого голосу перший заступник міністра, а у виняткових випадках - один із заступників міністра.
У засіданнях Кабінету Міністрів України може брати участь з правом дорадчого голосу Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

У разі неможливості міністра взяти участь у засіданні Кабінету Міністрів України його заміщає з правом дорадчого голосу перший заступник міністра, а у виняткових випадках - один із заступників міністра.

Кабінет Міністрів України за пропозиціями членів Кабінету Міністрів України затверджує перелік осіб, які мають право постійно брати участь у його засіданнях з правом дорадчого голосу.
На засіданнях Кабінету Міністрів України рішення приймаються більшістю голосів членів Кабінету Міністрів України. За рівної кількості голосів голос Прем'єр-міністра України є вирішальним.

Кабінет Міністрів України за пропозиціями членів Кабінету Міністрів України затверджує перелік осіб, які мають право постійно брати участь у його засіданнях з правом дорадчого голосу.

На засіданнях Кабінету Міністрів України головує Прем'єр-міністр України.
У разі непідтримання Прем'єр-міністром України проекту рішення Кабінету Міністрів України воно не може бути прийнятим.

На засіданнях Кабінету Міністрів України головує Прем'єр-міністр України.

Порядок денний засідань Кабінету Міністрів України затверджує Кабінет Міністрів України. Проект порядку денного вноситься Прем'єр-міністром України з урахуванням пропозицій інших членів Кабінету Міністрів України.
Порядок проведення засідань та прийняття рішень Кабінету Міністрів України визначається Кабінетом Міністрів України".


Порядок денний засідань Кабінету Міністрів України затверджує Кабінет Міністрів України. Проект порядку денного вноситься Прем'єр-міністром України з урахуванням пропозицій інших членів Кабінету Міністрів України.

Засідання Кабінету Міністрів України протоколюється і стенографується. Протокол і стенограма засідання Кабінету Міністрів України є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення Кабінетом Міністрів України.


Засідання Кабінету Міністрів України протоколюється і стенографується. Протокол і стенограма засідання Кабінету Міністрів України є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення Кабінетом Міністрів України.

Порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, ведення протоколу і стенограми засідань, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до цього Закону визначаються його Регламентом, який затверджується постановою Кабінету Міністрів України.


Порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, ведення протоколу і стенограми засідань, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до цього Закону визначаються його Регламентом, який затверджується постановою Кабінету Міністрів України.

Стаття 49. Акти Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України видає у межах своєї компетенції постанови і розпорядження, обов'язкові для виконання на території України.
-28-
Статтю 49 викласти у такій редакції:
"Стаття 49. Акти Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України видає у межах своєї компетенції постанови i розпорядження, обов'язкові для виконання на території України.
Відхилено
Стаття 49. Акти Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України видає у межах своєї компетенції постанови і розпорядження, обов'язкові для виконання на території України.

Акти, що мають нормативний характер, найбільш важливе або загальне значення, видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.
Акти Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, найбільш важливе або загальне значення, видаються у формі постанов.

Акти, що мають нормативний характер, найбільш важливе або загальне значення, видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.

Акти з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.
Акти з органiзацiйно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Акти з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України організовує та контролює виконання своїх актів безпосередньо або через підвідомчі йому органи.
Постанови Кабінету Міністрів України приймаються з додержанням порядку, передбаченого статтею 52 цього Закону, на засіданнях Кабінету Міністрів України, а у невідкладних випадках - шляхом опитування членів Кабінету Міністрів України. Рішення з проведення опитування приймається Прем'єр-міністром України.

Кабінет Міністрів України організовує та контролює виконання своїх актів безпосередньо або через підвідомчі йому органи.

Акти Кабінету Міністрів України можуть бути скасовані Президентом України.
Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.

Акти Кабінету Міністрів України можуть бути скасовані Президентом України.

Акти Кабінету Міністрів України в повному обсязі або їх окремі положення можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними. Такі акти або їх окремі положення втрачають чинність з дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
Додатки до постанов i розпоряджень Кабінету Міністрів України підписує Міністр Кабінету Міністрів України.


Акти Кабінету Міністрів України в повному обсязі або їх окремі положення можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними. Такі акти або їх окремі положення втрачають чинність з дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Акти Кабінету Міністрів України або їх окремі положення за зверненнями фізичних чи юридичних осіб можуть бути визнані судом недійсними, якщо вони не відповідають законам України або указам Президента України.
Постанови i розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не передбачено в цих актах. Акти Кабінету Міністрів України, які визначають права i обов'язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування у газеті "Урядовий кур'єр" або "Офіційному віснику України".
Постанови Кабінету Міністрів України, як правило, публікуються в офіційних виданнях, а також доводяться до загального відома іншими засобами масової інформації.
Не підлягають опублікуванню акти Кабінету Міністрів України або окремі їх положення, що містять інформацію з обмеженим доступом.
Акти Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.
Кабінет Міністрів України організовує та контролює виконання своїх актів безпосередньо або через підвідомчі йому органи.
Постанови i розпорядження Кабінету Міністрів України можуть бути скасовані Президентом України.
Акти Кабінету Міністрів України в повному обсязі або їх окремі положення можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними. Такі акти або їх окремі положення втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
Порядок підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, інших актів, які вносяться на його розгляд, визначається Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законами та актами Президента України".

Акти Кабінету Міністрів України або їх окремі положення за зверненнями фізичних чи юридичних осіб можуть бути визнані судом недійсними, якщо вони не відповідають законам України або указам Президента України.

Стаття 50. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України
-29-
Статтю 50 виключити.
Відхилено
Стаття 50. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України

Право виступати з ініціативою прийняття актів у Кабінеті Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.


Право виступати з ініціативою прийняття актів у Кабінеті Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України здійснюється міністерствами, а в разі потреби - за участю інших центральних органів виконавчої влади з залученням, за згодою, народних депутатів України, науковців, інших фахівців.


Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України здійснюється міністерствами, а в разі потреби - за участю інших центральних органів виконавчої влади з залученням, за згодою, народних депутатів України, науковців, інших фахівців.

Для оплати праці фахівців, залучених до робочих груп з підготовки проектів актів законодавства, можуть виділятися кошти передбачені на діяльність Кабінету Міністрів України, а також залучатися кошти недержавних фондів та громадських організацій.


Для оплати праці фахівців, залучених до робочих груп з підготовки проектів актів законодавства, можуть виділятися кошти передбачені на діяльність Кабінету Міністрів України, а також залучатися кошти недержавних фондів та громадських організацій.

Стаття 51. Експертиза та попереднє обговорення проектів нормативних актів у Кабінеті Міністрів України
-30-
Статтю 51 виключити.
Відхилено
Стаття 51. Експертиза та попереднє обговорення проектів нормативних актів у Кабінеті Міністрів України

Усі проекти нормативних актів, внесені на розгляд Кабінету Міністрів України, направляються одному з віце-прем'єр-міністрів України згідно з розподілом обов`язків між ними.


Усі проекти нормативних актів, внесені на розгляд Кабінету Міністрів України, направляються одному з віце-прем'єр-міністрів України згідно з розподілом обов`язків між ними.

Віце-прем'єр-міністр України направляє отримані проекти нормативних актів на експертизу Міністерству юстиції України та іншим відповідним центральним органам виконавчої влади України і організовує їх попереднє обговорення та узгодження.


Віце-прем'єр-міністр України направляє отримані проекти нормативних актів на експертизу Міністерству юстиції України та іншим відповідним центральним органам виконавчої влади України і організовує їх попереднє обговорення та узгодження.

За рішенням віце-прем'єр-міністра України проект нормативного акта може бути направлений на експертизу або для дачі висновків у наукові установи, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян та іншим організаціям чи окремим фахівцям, а також опублікований для обговорення та збору пропозицій.


За рішенням віце-прем'єр-міністра України проект нормативного акта може бути направлений на експертизу або для дачі висновків у наукові установи, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян та іншим організаціям чи окремим фахівцям, а також опублікований для обговорення та збору пропозицій.

За результатами експертизи проекту нормативного акта віце-прем'єр-міністр України візує його і разом з висновками експертизи направляє на розгляд Кабінету Міністрів України.


За результатами експертизи проекту нормативного акта віце-прем'єр-міністр України візує його і разом з висновками експертизи направляє на розгляд Кабінету Міністрів України.

Стаття 52. Розгляд питань та прийняття рішень на засіданнях Кабінету Міністрів України
-31-
Статтю 52 об'єднати зі статтею 48.
Відхилено
Стаття 52. Розгляд питань та прийняття рішень на засіданнях Кабінету Міністрів України

Рішення у формі постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України приймаються шляхом голосування на засіданнях Кабінету Міністрів України.


Рішення у формі постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України приймаються шляхом голосування на засіданнях Кабінету Міністрів України.

Постанови Кабінету Міністрів України приймаються більшістю голосів від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. Розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються більшістю голосів членів Кабінету Міністрів України, присутніх на засіданні. За рівної кількості голосів голос Прем'єр-міністра України є вирішальним.


Постанови Кабінету Міністрів України приймаються більшістю голосів від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. Розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються більшістю голосів членів Кабінету Міністрів України, присутніх на засіданні. За рівної кількості голосів голос Прем'єр-міністра України є вирішальним.

У разі непідтримання проекту рішення Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністром України воно не може бути прийнято.


У разі непідтримання проекту рішення Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністром України воно не може бути прийнято.

У разі потреби прийняти термінове рішення розпорядження Кабінету Міністрів України за рішенням Прем'єр-міністра України можуть бути прийняті шляхом письмового опитування членів Кабінету Міністрів України. Такий проект розпорядження надсилається всім членам Кабінету Міністрів України.


У разі потреби прийняти термінове рішення розпорядження Кабінету Міністрів України за рішенням Прем'єр-міністра України можуть бути прийняті шляхом письмового опитування членів Кабінету Міністрів України. Такий проект розпорядження надсилається всім членам Кабінету Міністрів України.

Стаття 53. Офіційне оприлюднення, набрання чинності та реєстрація актів Кабінету Міністрів України
-32-
Статтю 53 об'єднати зі статтею 49.
Відхилено
Стаття 53. Офіційне оприлюднення, набрання чинності та реєстрація актів Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України, які мають нормативний характер, після підписання Прем'єр-міністром України направляються Міністерству юстиції України для включення їх в установленому порядку до Єдиного державного реєстру нормативних актів та опублікування в газеті "Урядовий кур'єр" та Офіційному віснику України.


Постанови Кабінету Міністрів України, які мають нормативний характер, після підписання Прем'єр-міністром України направляються Міністерству юстиції України для включення їх в установленому порядку до Єдиного державного реєстру нормативних актів та опублікування в газеті "Урядовий кур'єр" та Офіційному віснику України.

Постанови Кабінету Міністрів України нормативного характеру набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності. У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту доведення до відома виконавців, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності.


Постанови Кабінету Міністрів України нормативного характеру набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності. У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту доведення до відома виконавців, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Постанови Кабінету Міністрів України ненормативного характеру і розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо ними не встановлено інше, але не раніше дня їх прийняття.


Постанови Кабінету Міністрів України ненормативного характеру і розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо ними не встановлено інше, але не раніше дня їх прийняття.

Розпорядження Кабінету Міністрів України доводяться до відома їх виконавців апаратом Кабінету Міністрів України, а в разі необхідності оприлюднюються іншим чином.


Розпорядження Кабінету Міністрів України доводяться до відома їх виконавців апаратом Кабінету Міністрів України, а в разі необхідності оприлюднюються іншим чином.

Стаття 55. Апарат Кабінету Міністрів України

-33-
Статтю 55 викласти у такій редакції:
"Стаття 55. Апарат Кабінету Міністрів України
Відхилено
Стаття 55. Апарат Кабінету Міністрів України


Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України здійснює апарат Кабінету Міністрів України.
Для здiйснення органiзацiйного, iнформацiйно-аналiтичного та матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України дiє апарат Кабiнету Мiнiстрiв України, пiдпорядкований Прем'єр-мiнiстровi України. Очолює апарат Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України здійснює апарат Кабінету Міністрів України.

Апарат Кабінету Міністрів України очолює керівник апарату Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.
Керiвники основних пiдроздiлiв апарату Кабiнету Мiнiстрiв України призначаються на посаду i звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України.

Апарат Кабінету Міністрів України очолює керівник апарату Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Керівники підрозділів апарату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади рішенням Кабінету Міністрів України за поданням керівника апарату Кабінету Міністрів України.
Права, обов'язки i вiдповiдальнiсть працiвникiв апарату Кабiнету Мiнiстрiв України визначаються Законом України "Про державну службу" i положеннями про апарат Кабiнету Мiнiстрiв України та його пiдроздiли, якi затверджуються в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Керівники підрозділів апарату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади рішенням Кабінету Міністрів України за поданням керівника апарату Кабінету Міністрів України.

Члени Кабінету Міністрів України мають право на патронатні служби в межах кошторису.
Припинення повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України не є пiдставою для розiрвання трудового договору з працiвниками апарату Кабiнету Мiнiстрiв України.

Члени Кабінету Міністрів України мають право на патронатні служби в межах кошторису.

Патронатні служби формуються самими членами Кабінету Міністрів України і підпорядковані їм. Патронатні служби Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерств, створюються в штаті апарату Кабінету Міністрів України, інших міністрів України - в штатах відповідних міністерств України.
Структура, чисельнiсть та умови оплати працi працiвникiв апарату Кабiнету Мiнiстрiв України i витрати на його утримання визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України у межах асигнувань на утримання органiв виконавчої влади".

Патронатні служби формуються самими членами Кабінету Міністрів України і підпорядковані їм. Патронатні служби Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерств, створюються в штаті апарату Кабінету Міністрів України, інших міністрів України - в штатах відповідних міністерств України.

Посадові особи апарату Кабінету Міністрів України не мають права давати доручення міністерствам України.


Посадові особи апарату Кабінету Міністрів України не мають права давати доручення міністерствам України.

Керівник апарату та інші посадові особи апарату Кабінету Міністрів України є державними службовцями. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для розірвання трудового договору з працівниками апарату Кабінету Міністрів України.


Керівник апарату та інші посадові особи апарату Кабінету Міністрів України є державними службовцями. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для розірвання трудового договору з працівниками апарату Кабінету Міністрів України.

Структура, штатна чисельність апарату Кабінету Міністрів України та повноваження його служб і посадових осіб визначаються Положенням про апарат Кабінету Міністрів України, яке затверджується постановою Кабінету Міністрів України.


Структура, штатна чисельність апарату Кабінету Міністрів України та повноваження його служб і посадових осіб визначаються Положенням про апарат Кабінету Міністрів України, яке затверджується постановою Кабінету Міністрів України.

Витрати на утримання апарату Кабінету Міністрів України затверджуються Кабінетом Міністрів України у межах бюджетних асигнувать на утримання Кабінету Міністрів України.


Витрати на утримання апарату Кабінету Міністрів України затверджуються Кабінетом Міністрів України у межах бюджетних асигнувать на утримання Кабінету Міністрів України.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні