Назва: Про психіатричну допомогу
Автор: Народний депутат України Костицький В.В., Комітет з питань охорони здоров`я, материнства і дитинства
Головний комітет: Комітет з питань охорони здоров`я, материнства і дитинства

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
ПРО ПСИХІАТРИЧНУ ДОПОМОГУ
-1- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Пропонується назву закону викласти у такій редакції: "Про психіатричну допомогу та гарантії соціального захисту психічно хворих".
Відхилено
ПРО ПСИХІАТРИЧНУ ДОПОМОГУ
3.
Цей Закон визначає загальні правові та організаційні засади забезпечення громадян психіатричною допомогою виходячи із пріоритету прав і свобод людини, встановлює обов'язки державних органів щодо захисту прав і законних інтересів осіб, які страждають на психічні розлади, регламентує права та обов'язки осіб, які надають психіатричну допомогу.
-2- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропонується в преамбулі слова "державних органів щодо захисту прав і законних інтересів" замінити на "органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організації надання психіатричної допомоги та правового і соціального захисту", після слова "обов`язки" слово "осіб" замінити на "фахівців, інших працівників, які беруть участь у".
Враховано
Цей Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення громадян психіатричною допомогою виходячи із пріоритету прав і свобод людини і громадянина, встановлює обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організації надання психіатричної допомоги та правового і соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, регламентує права та обов'язки фахівців, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги.


-3- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Пропонує преамбулу викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає принципи надання психіатричної допомоги, соціально правові та організаційні норми забезпечення громадян психіатричною допомогою, виходячи з пріоритету прав і свобод людини, встановлює обов`язки державних органів щодо захисту прав і законних інтересів осіб, що страждають на психічний розлад, та їх піклувальників, визначає їх права, регламентує права та обов`язки осіб, які надають психіатричну допомогу".

Відхилено

4.
Розділ І. Загальні положення


Розділ І. Загальні положення
5.
Стаття 1. Визначення термінів
-4- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Назву статті 1 викласти у такій редакції: "Визначення і використання термінів".
Враховано редакційно
Стаття 1. Визначення термінів
6.
У законодавстві про психіатричну допомогу терміни вживаються в такому значенні:
-5- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У частині першій статті 1 слова "У законодавстві про психіатричну допомогу" замінити на "У цьому Законі наведені нижче".
Враховано
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
7.
охорона психічного здоров'я населення - система заходів, спрямованих на зміцнення психічного здоров`я, попередження виникнення психічних розладів, надання психіатричної та соціально-правової допомоги населенню;
-6- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Абзац перший частини першої статті 1 пропонується вилучити.


Враховано

8.
психічні розлади - розлади психічної діяльності, класифіковані як психічні Міжнародною статистичною класифікацією захворювань, травм і причин смерті, яку прийнято для застосування в Україні;
-7- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Абзац другий частини першої статті 1 викласти у такій редакції: "психічні розлади - розлади психічної діяльності, визнані такими згідно з чинною в Україні Міжнародною статистичною класифікацією хвороб, травм і причин смерті;".
Враховано
психічні розлади - розлади психічної діяльності, визнані такими згідно з чинною в Україні Міжнародною статистичною класифікацією хвороб, травм і причин смерті;

9.
тяжкий психічний розлад - розлад психічної діяльності (затьмарення свідомості, порушення сприймання, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам'яті), який позбавляє особу можливості усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан та поведінку;
-8- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропонується абзац третій частини першої статті 1 викласти у такій редакції: "тяжкий психічний розлад - розлад психічної діяльності (затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам'яті), який позбавляє особу здатності адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан і поведінку;".
Враховано
тяжкий психічний розлад - розлад психічної діяльності (затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам'яті), який позбавляє особу здатності адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан і поведінку;10.
психіатрична допомога - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на профілактику, діагностику, лікування психічних розладів, нагляд за станом хворих, їх догляд та медико-соціальну реабілітацію;
-9- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропонуємо абзац четвертий частини першої статті 1 викласти у такій редакції: "Психіатрична допомога - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на обстеження стану психічного здоров`я осіб на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами, профілактику, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд та медико-соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади;".
Враховано
психіатрична допомога - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на обстеження стану психічного здоров`я осіб на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами, профілактику, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд та медико-соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади;
11.
фахівець, який надає психіатричну допомогу (далі - фахівець), - лікар, медична сестра (фельдшер), психолог, соціальний працівник, фахівець народної освіти та інші фахівці, які за своєю освітою та кваліфікацією у порядку, встановленому законодавством України, допущені до діяльності з надання допомоги особам, які страждають на психічні розлади;
-10- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У абзаці п`ятому частини першої статті 1 слова "працівник народної освіти" замінити на "педагогічний працівник".
Враховано редакційно
фахівець - медичний працівник (лікар, медична сестра, фельдшер), психолог, соціальний працівник та інший працівник, який має відповідну освіту та спеціальну кваліфікацію і бере участь у наданні психіатричної допомоги;


-11- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац п`ятий частини першої статті 1 викласти у такій редакції: "Фахівець - медичний працівник (лікар, медична сестра, фельдшер), психолог, соціальний працівник та інший працівник, який має відповідну освіту та спеціальну кваліфікацію і бере участь у наданні психіатричної допомоги;".
Враховано

12.
комісія фахівців, які надають психіатричну допомогу (далі - комісія фахівців), - двоє чи більше фахівців, які колегіально приймають рішення з питань, винесених у встановленому порядку на їх компетентний розгляд;
-12- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Пропоную абзац шостий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"комісія лікарів-психіатрів - двоє чи більше лікарів-психіатрів, які колегіально приймають рішення з питань, пов`язаних з наданням психіатричної допомоги;".
Враховано
комісія лікарів-психіатрів - двоє чи більше лікарів-психіатрів, які колегіально приймають рішення з питань, пов'язаних з наданням психіатричної допомоги;

13.
психіатричний (психоневрологічний) заклад (далі - психіатричний заклад) - спеціалізований заклад(відділення, кабінет) охорони здоров`я чи іншого відомства, що у встановленому законом порядку надає психіатричну допомогу;
-13- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац сьомий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"психіатричний заклад - психоневрологічний, наркологічний чи інший cпеціалізований заклад незалежно від форми власності, що в установленому порядку акредитований для надання психіатричної допомоги".
Враховано
психіатричний заклад - психоневрологічний, наркологічний чи інший cпеціалізований заклад незалежно від форми власності, що в установленому порядку акредитований для надання психіатричної допомоги;
14.
законні представники - батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники або представники психіатричного закладу, які згідно з законами України виступають на захист особистих та майнових прав і законних інтересів осіб в процесі надання психіатричної допомоги;
-14- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Абзац восьмий частини першої статті 1 викласти у такій редакції: "законні представники - батьки (усиновителі), опікуни або інші особи, яким згідно з законом надано право здійснювати захист прав, свобод і законних інтересів осіб при наданні їм психіатричної допомоги;".
Враховано
законні представники - батьки (усиновителі), опікуни або інші особи, яким згідно з законом надано право здійснювати захист прав, свобод і законних інтересів осіб при наданні їм психіатричної допомоги;


-15- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Абзац восьмий частини першої статті 1 доповнити новим абзацом у такій редакції: "особистий представник - представник особи, що страждає на психічний розлад, родичі, доглядальники, піклувальники дієздатної особи, які у період загострення хвороби, коли хвора особа неспроможна приймати свідомі рішення, вирішують питання про надання їй психіатричної допомоги. Особистий представник виступає дійовою особою при взаємовідносинах хворий-лікар, його присутність необхідна у зв`язку з тим, що в процесі надання психіатричної допомоги психічно хвора особа під час загострення хвороби не завжди може розуміти значення своїх дій та керувати ними. Призначення особистого представника здійснювати у районному диспансері, коли хвору особу беруть на облік. Про це, а також про особу, яка замінить особистого представника у разі його відсутності, робиться запис у медичній картці хворої особи".
Відхилено-16- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
У абзаці восьмому частини першої статті 1 вилучити слова "в процесі надання психіатричної допомоги".
Враховано

15.
свідома згода особи на надання їй психіатричної допомоги (далі - свідома згода) - це добровільна згода, отримана від особи або її законного представника, після інформування в доступній формі про стан здоров'я особи, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і здоров'я, методи діагностики і лікування, побічні ефекти, тривалість лікування, умови та порядок надання психіатричної допомоги, можливе обмеження її прав.
-17- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную абзац дев`ятий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"усвідомлена згода особи - це згода, вільно висловлена особою, яка здатна зрозуміти інформацію, що надається доступним способом, про характер її психічного розладу та прогноз його можливого розвитку, мету, порядок та тривалість надання психіатричної допомоги, методи діагностики, лікування та лікарські засоби, що можуть застосовуватися в процесі надання психіатричної допомоги, їх побічні ефекти та альтернативні методи лікування;".
Враховано
усвідомлена згода особи - це згода, вільно висловлена особою, яка здатна зрозуміти інформацію, що надається доступним способом, про характер її психічного розладу та прогноз його можливого розвитку, мету, порядок та тривалість надання психіатричної допомоги, методи діагностики, лікування та лікарські засоби, що можуть застосовуватися в процесі надання психіатричної допомоги, їх побічні ефекти та альтернативні методи лікування;
амбулаторна психіатрична допомога - психіатрична допомога, що включає в себе обстеження стану психічного здоров`я осіб на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами, профілактику, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медико-соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади в позалікарняних умовах;
стаціонарна психіатрична допомога - психіатрична допомога, що включає в себе обстеження стану психічного здоров`я осіб на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медико-соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади, в стаціонарних умовах і пов`язана з їх перебуванням у психіатричному стаціонарі понад 24 години підряд.
16.
Стаття 2. Законодавство України про психіатричну допомогу


Стаття 2. Законодавство України про психіатричну допомогу
17.
Законодавство України про психіатричну допомогу базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та інших, прийнятих відповідно до них актів законодавства, що регулюють відносини у сфері надання психіатричної допомоги.
-18- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Частину першу та другу статті 2 викласти у такій редакції:
"Законодавство України про психіатричну допомогу базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
Враховано
Законодавство України про психіатричну допомогу базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
18.
Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які знаходяться на території України.
Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні".

Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.
19.
Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про психіатричну допомогу, то застосовуються правила міжнародного договору.


Якщо міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про психіатричну допомогу, то застосовуються правила міжнародного договору.
20.
Стаття 3. Презумпція психічного здоров'я


Стаття 3. Презумпція психічного здоров'я
21.
Особа може бути визнана такою, що страждає на психічні розлади, лише тоді, коли наявність таких розладів буде встановлено на підставах та в порядку, передбаченому цим Законом та іншими законами України.
-19-Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Зміст статті 3 пропонується викласти у такій редакції: "Кожна особа вважається такою, яка не має психічного розладу, доки наявність такого розладу не буде встановлено на підставах та в порядку, передбаченому цим Законом та іншими законами України".
Враховано
Кожна особа вважається такою, яка не має психічного розладу, доки наявність такого розладу не буде встановлено на підставах та в порядку, передбаченому цим Законом та іншими законами України.
22.
Стаття 4. Основні принципи надання психіатричної допомоги


Стаття 4. Принципи надання психіатричної допомоги
23.
Психіатрична допомога гарантується державою та здійснюється на засадах законності, правового партнерства, доступності, гуманності, додержанні прав людини, добровільності, мінімальної достатності заходів лікування і соціально-правових обмежень та у відповідності з сучасним рівнем наукових знань.
-20- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Пропоную зміст статті 4 викласти у такій редакції: "Психіатрична допомога надається на засадах законності, гуманності, додержання прав людини і громадянина, добровільності, доступності та у відповідності з сучасним рівнем наукових знань, необхідності й достатності заходів лікування з мінімальними соціально-правовими обмеженнями".
Враховано
Психіатрична допомога надається на засадах законності, гуманності, додержання прав людини і громадянина, добровільності, доступності та у відповідності з сучасним рівнем наукових знань, необхідності й достатності заходів лікування з мінімальними соціально-правовими обмеженнями.


-21- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
У тексті статті 4 принцип "додержання прав людини" поставити на перше місце.
Відхилено-22- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
У тексті статті 4 вилучити слово "добровільності".
Відхилено

24.
Стаття 5. Державні гарантії в сфері надання психіатричної допомоги
-23- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву статті 5 викласти у такій редакції: "Державні гарантії щодо забезпечення психіатричною допомогою та соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади".
Враховано
Стаття 5. Державні гарантії щодо забезпечення психіатричною допомогою та соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади

25.
Держава гарантує:
-24- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
У частині першій статті 5 слово "гарантує" замінити на "забезпечує;".
Враховано
Держава забезпечує:


-25- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Частину першу статті 5 викласти у редакції: "Держава забезпечує реалізацію основних принципів надання психіатричної допомоги шляхом:", доповнити новим абзацом у такій редакції: "Законодавче врегулювання порядку, обсягу та гарантій надання психіатричної допомоги відповідно до принципів правової держави".
Відхилено

26.
здійснення пріоритетного фінансування в обсязі, необхідному для надання населенню доступної психіатричної та соціальної допомоги;
-26- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Абзац перший частини першої статті 5 викласти у такій редакції: "фінансування надання психіатричної допомоги в обсязі, необхідному для забезпечення гарантованого рівня і належної якості психіатричної допомоги".
Враховано
фінансування надання психіатричної допомоги в обсязі, необхідному для забезпечення гарантованого рівня і належної якості психіатричної допомоги;


-27- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Абзац перший частини першої статті 5 доповнити такими абзацами у такій редакції:
"встановлення доплати психічно хворим інвалідам І-ІІ групи одиноким або проживаючим одиноко з непрацюючими родичами, доглядальниками пенсійного віку, єдиним джерелом існування яких є пенсія нижче прожиткового рівня, - 2 мінімальні пенсії (30 грн.), а іншим - 1 мінімальну пенсію залежно від прибутку в сім`ї;
оплату за житлову площу, електроенергію, комунальні послуги від загальної площі не вище 7,5% сукупного доходу одиноких інвалідів І-ІІ гр. з психічними захворюваннями, та для сімей, які складаються з непрацездатних осіб пенсійного віку не пільгових категорій та психічно хворих інвалідів І-ІІ гр., єдиним джерелом існування яких є пенсія;
забезпечення інвалідів І-ІІ гр. з психічними захворюваннями безкоштовним медичним обслуговуванням з урахуванням нових методів лікування, а також безкоштовним придбанням ліків для лікування психічних та супутніх соматичних захворювань в першу чергу тих, хто є одинокий або проживає в сім`ях непрацездатних батьків, родичів, єдиним джерелом існування яких є пенсія;
грошову доплату в розмірі не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян непрацюючим малозабезпеченим доглядальникам похилого віку, які здійснюють догляд за психічно хворими інвалідами І-ІІ гр., єдиним джерелом існування яких є не пільгова пенсія, а також одиноким психічно хворим інвалідам І-ІІ групи".
Відхилено

27.
встановлення пільг окремим групам та категоріям осіб, які страждають на психічні розлади, щодо забезпечення їх безплатним медичним обслуговуванням та лікарськими засобами, поліпшення житлових умов, надання субсидій, адресних дотацій та інших пільг;
-28- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную абзац другий частини першої статті 5 викласти у такій редакції: "безоплатне надання медичної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, в державних і комунальних закладах охорони здоров`я та безоплатне або на пільгових умовах забезпечення їх лікарськими засобами і виробами медичного призначення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;".
Враховано
безоплатне надання медичної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, в державних і комунальних закладах охорони здоров`я та безоплатне або на пільгових умовах забезпечення їх лікарськими засобами і виробами медичного призначення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
28.
пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що забезпечують рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого Законом;
-29- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац третій частини першої статті 5 вилучити.
Враховано

29.
надання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, субсидій або адресних дотацій для оплати житлово-комунальних послуг малозабезпеченим громадянам, які доглядають осіб, які страждають на психічні розлади, та одиноким малозабезпеченим особам, які страждають на психічні розлади;
-30- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Пропоную абзац четвертий частини першої статті 5 вилучити.
Враховано

30.
грошову доплату у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян малозабезпеченим особам, які здійснюють догляд за інвалідом, який страждає на психічні розлади і потребує стороннього догляду;
-31- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У абзаці п`ятому частини першої статті 4 після слів "грошову допомогу" доповнити словами "в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України," поставити крапку, а подальші слова вилучити.
Враховано редакційно
грошову допомогу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду - на догляд за ним у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;


-32- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23),
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Абзац п`ятий частини першої статті 5 викласти у такій редакції: "грошову допомогу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду - на догляд за ним у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;".
Враховано

31.
надання усіх видів позалікарняної та стаціонарної психіатричної допомоги відповідно до встановлених стандартів діагностики та лікування;
-33- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У абзаці шостому частини першої статті 5 слово "позалікарняної" замінити на "амбулаторної".
Враховано редакційно
надання в державних та комунальних психіатричних закладах безоплатної діагностичної, консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги в позалікарняних та стаціонарних умовах;


-34- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347),
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Абзац шостий частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
"надання в державних та комунальних психіатричних закладах безоплатної діагностичної, консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги в позалікарняних та стаціонарних умовах;".
Враховано

32.
здійснення усіх видів експертизи психічного стану особи;


здійснення всіх видів експертизи психічного стану особи;
33.
захист прав і законних інтересів осіб, яким надається психіатрична допомога, а також фахівців та інших працівників, які надають психіатричну допомогу;
-35- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
У абзаці восьмому частини першої статті 5 вилучити слова "а також фахівців та інших працівників, які надають психіатричну допомогу", і замінити слово "прав" словом "свобод".
Враховано
захист прав, свобод і законних інтересів осіб, які страждають на психічні розлади;


-36- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Абзац восьмий частини першої статті 5 доповнити словом "представників".
Відхилено

34.
вирішення питань опіки та піклування щодо осіб, які страждають на психічні розлади;
-37- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У абзаці дев`ятому частини першої статті 5 після слова "вирішення" доповнити словами "в установленому законом порядку".
Враховано
вирішення в установленому законом порядку питань опіки та піклування щодо осіб, які страждають на психічні розлади;
35.
соціально-побутове влаштування інвалідів та осіб похилого віку, які страждають на психічні розлади, а також догляд за ними;
-38- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пропоную абзац десятий частини першої статті 5 залишити у редакції, схваленій у першому читанні.
Враховано
соціально-побутове влаштування інвалідів та осіб похилого віку, які страждають на психічні розлади, а також догляд за ними;
36.
надання безплатної юридичної допомоги особам, які страждають на психічні розлади та їх законним представникам у справах, що безпосередньо пов'язані із захистом прав та законних інтересів осіб в процесі надання психіатричної допомоги у разі порушення їх прав;
-39- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пропоную абзац одинадцятий частини першої статті 5 залишити у редакції, схваленій у першому читанні.
Враховано редакційно-40- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Абзац одинадцятий частини першої статті 5 викласти у редакції: "надання безкоштовних юридичних послуг, судочинства та оскарження дій особам, які страждають на психічні розлади, та їх представникам у справах, що безпосередньо пов`язані із захистом прав та законних інтересів осіб у разі порушення їх прав".
Враховано редакційно
у ст.32-41- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пропоную абзац одинадцятий частини першої статті 5 перенести до статті 32 остаточної редакції та викласти у такій редакції:
"Особи, які страждають на психічні розлади, та їх законні представники звільняються від судових витрат, пов`язаних з розглядом питань щодо захисту прав і законних інтересів особи при наданні психіатричної допомоги".
Враховано

37.
збереження за особою права на житлову площу за попереднім місцем проживання на час надання психіатричної допомоги;
-42- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Пропоную абзац дванадцятий частини першої статті 5 перенести до статті 25 "Права осіб, яким надається психіатрична допомога" остаточної редакції проекту закону, виклавши зміст у такій редакції: "збереження права на жиле приміщення за місцем проживання на час надання стаціонарної психіатричної допомоги;".
Враховано-43- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У абзаці дванадцятому частини першої статті 5 пропоную зберігати за особою жиле приміщення на час надання стаціонарної психіатричної допомоги.
Враховано-44- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Абзац дванадцятий частини першої статті 5 викласти у редакції: "збереження за психічно хворим право на житлову площу постійно (внести в Житловий кодекс);"
Відхилено

38.
безплатне навчання неповнолітніх та інвалідів, які страждають на психічні розлади;
-45- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Абзац тринадцятий частини першої статті 5 викласти у такій редакції: "здобуття безоплатно відповідної освіти особами, які страждають на психічні розлади, в державних і комунальних навчальних закладах;".
Враховано
здобуття безоплатно відповідної освіти особами, які страждають на психічні розлади, в державних і комунальних навчальних закладах;

39.
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців та інших працівників, які надають психіатричну допомогу.
-46- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац чотирнадцятий частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
"встановлення обов`язкових квот робочих місць на підприємствах, в установах і організаціях для працевлаштування інвалідів внаслідок психічного розладу в установленому законом порядку".
Враховано
встановлення обов`язкових квот робочих місць на підприємствах, в установах і організаціях для працевлаштування інвалідів внаслідок психічного розладу в установленому законом порядку.

40.
З метою реалізації права громадян на охорону психічного здоров`я та соціальний захист органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції:
-47- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропоную частину другу статті 5 викласти у такій редакції: "З метою забезпечення громадян різними видами психіатричної допомоги та соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень:".
Враховано
З метою забезпечення громадян різними видами психіатричної допомоги та соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень:


-48- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині другій статті 5 слова органи державної виконавчої влади і місцевого самоврядування" замінити на "органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування".
Враховано

41.
створюють мережу психіатричних закладів та організовують їх матеріально-технічне забезпечення, необхідне для надання психіатричної і соціальної допомоги гарантованого рівня відповідно до встановлених стандартів діагностики та лікування;
-49- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац перший частини другої статті 5 викласти у такій редакції: "створюють мережу психіатричних закладів та організовують надання психіатричної допомоги гарантованого відповідно до частини першої цієї статті рівня;".
Враховано
створюють мережу психіатричних закладів та організовують надання психіатричної допомоги гарантованого відповідно до частини першої цієї статті рівня;
42.
створюють умови для доступного надання психіатричної допомоги та реалізації прав осіб, які страждають на психічні розлади, на забезпечення лікарськими засобами;
-50- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Абзац другий частини другої статті 5 викласти у такій редакції: "забезпечують належні умови для надання психіатричної допомоги та реалізації прав, свобод і законних інтересів осіб, які страждають на психічні розлади;".
Враховано
забезпечують належні умови для надання психіатричної допомоги та реалізації прав, свобод і законних інтересів осіб, які страждають на психічні розлади;
43.
здійснюють контроль за додержанням вимог законодавства про психіатричну допомогу та діяльністю психіатричних закладів незалежно від форм власності та фахівців, які надають психіатричну допомогу, а також контроль за діяльністю опікунів, піклувальників чи інших законних представників з метою запобігання та усунення порушень ними прав та законних інтересів осіб, які страждають на психічні розлади;
-51- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную абзац третій частини другої статті 5 перенести до статті 30 "Контроль за діяльністю з надання психіатричної допомоги" розділу IV остаточної редакції проекту закону, виклавши зміст у такій редакції "Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю психіатричних закладів усіх форм власності та фахівців, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, а також контроль за виконанням своїх обов`язків законними представниками".
Враховано

44.
організовують безоплатне загальноосвітнє та професійне навчання за спеціальними програмами неповнолітніх та інвалідів, які страждають на психічні розлади;
-52- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абзац четвертий частини другої статті 5 викласти у такій редакції: "організовують за спеціальними програмами безоплатне загальноосвітнє та професійно-технічне навчання осіб, які страждають на психічні розлади;".
Враховано
організовують за спеціальними програмами безоплатне загальноосвітнє та професійно-технічне навчання осіб, які страждають на психічні розлади;
45.
створюють лікувально-виробничі підприємства, цехи або дільниці з полегшеними умовами праці для здійснення трудової реабілітації, оволодіння новими професіями та працевлаштування осіб, які страждають на психічні розлади;


створюють лікувально-виробничі підприємства, цехи, дільниці тощо з полегшеними умовами праці для здійснення трудової реабілітації, оволодіння новими професіями та працевлаштування осіб, які страждають на психічні розлади;
46.
створюють гуртожитки та інші місця проживання для осіб, які страждають на психічні розлади і втратили соціальні зв`язки;
-53-Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У абзаці шостому частини другої статті 5 після слово "створюють" замінити словом "організовують", доповнивши його новим абзацом у такій редакції: "поліпшують житлові умови осіб, які страждають на психічні розлади, в установленому законом порядку;".
Враховано
організовують гуртожитки та інші місця проживання для осіб, які страждають на психічні розлади і втратили соціальні зв`язки;
поліпшують житлові умови осіб, які страждають на психічні розлади, в установленому законом порядку;
47.
застосовують методи економічного заохочення підприємств, установ, організацій та підприємців, які надають робочі місця для осіб, які страждають на психічні розлади, або матеріальну чи фінансову допомогу психіатричним закладам;
-54-Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац сьомий частини другої статті 5 перенести в абзац тринадцятий частини першої цієї статті.
Враховано

48.
забезпечують виконання державних програм охорони психічного здоров`я населення;
-55- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац восьмий частини другої статті 5 викласти у такій редакції: "забезпечують виконання загальнодержавних та інших програм у сфері надання психіатричної допомоги та соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади;".
Враховано
забезпечують виконання загальнодержавних та інших програм у сфері надання психіатричної допомоги та соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади;-56- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пропоную абзац восьмий частини другої статті 5 розпочати словами "забезпечують виконання державних, національних та регіональних".
Враховано редакційно-57- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У абзаці восьмому частини другої статті 5 слова "національних" замінити на "державних".
Враховано редакційно

49.
вживають інших заходів, необхідних для охорони психічного здоров'я населення, соціального та правового захисту осіб, які страждають на психічні розлади.
-58- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Пропоную абзац дев`ятий частини другої статті 5 викласти у такій редакції: "здійснюють відповідно до законів інші заходи щодо соціального та правового захисту осіб, які страждають на психічні розлади".
Враховано
здійснюють відповідно до законів інші заходи щодо соціального та правового захисту осіб, які страждають на психічні розлади.-59- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Абзац дев`ятий частини другої статті 5 доповнити новими абзацами у такій редакції: "пільги за оплату за телефон та непереведення телефонів на похвилинну оплату за міські переговори для сімей пенсіонерів, що проживають з психічно хворими інвалідами І-ІІ гр.;
забезпечення батьків-пенсіонерів не пільгових категорій, які мають психічно хворих, пільговими ліками;
надання психічно хворим спеціалізованої стаціонарної хірургічної, стоматологічної, травматологічної та інших видів допомоги з гарантованим санітарним постом, коли психічно хворий перебуває в позалікарняних умовах з урахуванням специфіки захворювання;
створення кризового центру, інституту соціальних працівників та телефону довіри для допомоги і захисту психічно хворих, якщо вони залишаються самі на деякий час (хвороба рідних та інші кризові ситуації);
створення та фінансування центрів реабілітації для психічно хворих;
вивчення та вирішення проблеми залежності від ліків внаслідок лікування при кафедрах психіатрії медичних інститутів, медичних університетів, науково-дослідних інститутів та в інституті підвищення кваліфікації;
підготовку спеціалістів та відкриття спеціалізованих відділень з новими методами лікування безкоштовно для цих хворих залежних від ліків;
не зменшення ліжко-місць та персоналу в психіатричних закладах при не зменшенні кількості психічно хворих".
Відхилено

50.
Стаття 6. Конфіденційність відомостей, одержаних при наданні психіатричної допомоги
-60- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву статті 6 викласти у такій редакції: "Конфіденційність відомостей про стан психічного здоров`я особи та надання психіатричної допомоги".
Враховано
Стаття 6. Конфіденційність відомостей про стан психічного здоров`я особи та надання психіатричної допомоги
51.
Фахівці, медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про наявність у особи психічних розладів, факти звернення її за психіатричною допомогою, результати медичного обстеження, лікувально-оздоровчі заходи, приватне життя особи, не можуть розголошувати ці відомості, крім випадків, передбачених законодавством України.
-61-Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Частину першу статті 6 викласти у такій редакції: "Медичні працівники, інші фахівці, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, та особи, яким у зв`язку з навчанням або виконанням професійних, службових, громадських чи інших обов`язків стало відомо про наявність у особи психічного розладу, про факти звернення за психіатричною допомогою і лікування у психіатричному закладі чи перебування в психоневрологічних закладах для соціального захисту або спеціального навчання, а також інші відомості про стан психічного здоров`я особи, її приватне життя, не можуть розголошувати ці відомості, крім випадків, передбачених частинами третьою, четвертою та п`ятою цієї статті".
Враховано
Медичні працівники, інші фахівці, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, та особи, яким у зв`язку з навчанням або виконанням професійних, службових, громадських чи інших обов`язків стало відомо про наявність у особи психічного розладу, про факти звернення за психіатричною допомогою і лікування у психіатричному закладі чи перебування в психоневрологічних закладах для соціального захисту або спеціального навчання, а також інші відомості про стан психічного здоров`я особи, її приватне життя, не можуть розголошувати ці відомості, крім випадків, передбачених частинами третьою, четвертою та п`ятою цієї статті.
52.
Право на використання конфіденційних відомостей про стан психічного здоров'я особи та надання їй психіатричної допомоги має вона сама, її законні представники і ті особи, які отримали на це її дозвіл.
-62- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пропоную частину другу статті 6 викласти у такій редакції: "Право на одержання і використання конфіденційних відомостей про стан психічного здоров`я особи та надання їй психіатричної допомоги має сама особа чи її законний представник".
Враховано
Право на одержання і використання конфіденційних відомостей про стан психічного здоров`я особи та надання їй психіатричної допомоги має сама особа чи її законний представник.
53.
Фахівці при виконанні своїх обов'язків можуть використовувати конфіденційні відомості про особу при проведенні ними обстеження або лікування лише в тій мірі, яка є необхідною для надання їй психіатричної допомоги або здійснення наукових досліджень.
-63- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320),
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину третю статті 6 доповнити новими абзацами і зміст викласти у такій редакції:
"За усвідомленою згодою особи або її законного представника відомості про стан психічного здоров`я цієї особи та надання їй психіатричної допомоги можуть передаватися іншим особам, лише в інтересах особи, яка страждає на психічний розлад, для проведення обстеження і лікування чи захисту її прав і законних інтересів, для здійснення наукових досліджень, публікацій в науковій літературі, використання в навчальному процесі.
Допускається передача відомостей про стан психічного здоров`я особи та надання їй психіатричної допомоги без згоди особи або без згоди її законного представника для:
1) організації надання особі, яка страждає на тяжкий психічний розлад, психіатричної допомоги;
2) провадження дізнання, попереднього слідства або судового розгляду за письмовим запитом особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора та суду.

У листку непрацездатності, що видається особі, яка страждає на психічний розлад, діагноз психічного розладу вказується за згодою цієї особи, а у разі її незгоди - лише причина непрацездатності (захворювання, травма або інша причина)".
Враховано
За усвідомленою згодою особи або її законного представника відомості про стан психічного здоров`я цієї особи та надання їй психіатричної допомоги можуть передаватися іншим особам лише в інтересах особи, яка страждає на психічний розлад, для проведення обстеження і лікування чи захисту її прав і законних інтересів, для здійснення наукових досліджень, публікацій в науковій літературі, використання в навчальному процесі.
Допускається передача відомостей про стан психічного здоров`я особи та надання їй психіатричної допомоги без згоди особи або без згоди її законного представника для:
1) організації надання особі, яка страждає на тяжкий психічний розлад, психіатричної допомоги;
2) провадження дізнання, попереднього слідства або судового розгляду за письмовим запитом особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора та суду.

У листку непрацездатності, що видається особі, яка страждає на психічний розлад, діагноз психічного розладу вказується за згодою цієї особи, а у разі її незгоди - лише причина непрацездатності (захворювання, травма або інша причина).
54.
Забороняється без згоди особи або згоди її законного представника та фахівця, який надає психіатричну допомогу, публічно демонструвати особу з психічними розладами, фотографувати чи робити її кінозйомку, відеозапис, звукозапис та прослуховувати співбесіди особи з фахівцями та іншими медичними працівниками при наданні психіатричної допомоги.
-64- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У частині четвертій статті 6 слова "фахівця, який надає психіатричну допомогу," замінити на "лікаря-психіатра".
Враховано
Забороняється без згоди особи або без згоди її законного представника і лікаря-психіатра, який надає психіатричну допомогу, публічно демонструвати особу, яка страждає на психічний розлад, фотографувати її чи робити кінозйомку, відеозапис, звукозапис та прослуховувати співбесіди особи з медичними працівниками чи іншими фахівцями при наданні їй психіатричної допомоги.
55.
Забороняється вимагати відомості про психічний стан особи та про надання їй психіатричної допомоги за винятком випадків, передбачених законодавством України.
-65- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пропоную у частині п`ятій статті 6 в кінці речення слова "законодавством України" замінити на "цим Законом та іншими законами".
Враховано
Забороняється вимагати відомості про стан психічного здоров'я особи та про надання їй психіатричної допомоги, за винятком випадків, передбачених цим Законом та іншими законами.
56.
Психіатричні заклади охорони здоров'я повинні вести облік та зберігати документацію, яка містить відомості про психічний стан особи та надання їй психіатричної допомоги, з дотриманням умов, що гарантують збереження конфіденційності. Вилучення оригіналів та копіювання медичних документів може здійснюватися лише у випадках, встановлених законодавством України.
-66- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину шосту статті 6 викласти у такій редакції: "Документи, що містять відомості про стан психічного здоров`я особи та надання їй психіатричної допомоги, повинні зберігатися з додержанням умов, що гарантують конфіденційність цих відомостей. Вилучення оригіналів цих документів та їх копіювання може здійснюватися лише у випадках, встановлених законом".
Враховано
Документи, що містять відомості про стан психічного здоров`я особи та надання їй психіатричної допомоги, повинні зберігатися з додержанням умов, що гарантують конфіденційність цих відомостей. Вилучення оригіналів цих документів та їх копіювання може здійснюватися лише у випадках, встановлених законом.
57.
Стаття 7. Встановлення діагнозу психічного розладу та лікування осіб, які страждають на психічні розлади


Стаття 7. Діагностика психічного розладу і лікування особи, яка страждає на психічний розлад
58.
Встановлення діагнозу психічного розладу та лікування осіб, які страждають на психічні розлади, здійснюються відповідно до стандартів діагностики та лікування. Незгода особи з існуючими в суспільстві поглядами, позиціями, переконаннями або будь-якими іншими обставинами не може бути підставою для встановлення психіатричного діагнозу, утримання особи у психіатричному закладі та її лікування.
-67- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67),
Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Частину першу і другу статті 7 об`єднати, виклавши у такій редакції: "Діагноз психічного розладу встановлюється відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів діагностики та Міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм і причин смерті, прийнятих Міністерством охорони здоров`я України для застосування в Україні. Діагноз психічного розладу не може базуватися на незгоді особи з існуючими в суспільстві політичними, моральними, правовими, релігійними, культурними цінностями або на будь-яких інших підставах, безпосередньо не пов`язаних із станом її психічного здоров`я".
Враховано
Діагноз психічного розладу встановлюється відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів діагностики та Міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм і причин смерті, прийнятих Міністерством охорони здоров'я України для застосування в Україні. Діагноз психічного розладу не може базуватися на незгоді особи з існуючими в суспільстві політичними, моральними, правовими, релігійними, культурними цінностями або на будь-яких інших підставах, безпосередньо не пов'язаних із станом її психічного здоров'я.

59.
Стандарти діагностики та лікування психічних розладів встановлюються Міністерством охорони здоров'я України та підлягають перегляду залежно від наукових і практичних досягнень не рідше одного разу на п'ять років.
-68- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропонується частини третю та четверту статті 7 об`єднати і викласти у редакції: "Методи діагностики і лікування та лікарські засоби, дозволені Міністерством охорони здоров`я України, застосовуються лише з діагностичною і лікувальною метою відповідно до характеру психічних розладів і не можуть призначатися для покарання особи, яка страждає на психічний розлад, або в інтересах інших осіб", помінявши місцями з частиною п`ятою цієї ж статті.
Враховано
Методи діагностики і лікування та лікарські засоби, дозволені Міністерством охорони здоров`я України, застосовуються лише з діагностичною і лікувальною метою відповідно до характеру психічних розладів і не можуть призначатися для покарання особи, яка страждає на психічний розлад, або в інтересах інших осіб.
60.
Для діагностики, профілактики або лікування психічних захворювань застосовуються методи та лікарські засоби, дозволені в порядку, передбаченому законодавством України.
-69- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Пропонують частину третю статті 7 розпочати словом "Методи".
Враховано

61.
Методи профілактики, діагностики і лікування застосовуються лише з діагностичною і лікувальною метою відповідно до характеру хворобливих розладів у особи і не можуть використовуватися для її покарання або в інтересах інших осіб.
62.
Забороняється встановлювати діагноз психічних розладів без огляду особи, крім випадків проведення заочної (посмертної) судово-психіатричної експертизи.
-70- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину п`яту статті 7 викласти у такій редакції: "Забороняється визначати стан психічного здоров`я особи та встановлювати діагноз психічних розладів без психіатричного огляду особи, крім випадків проведення судово-психіатричної експертизи посмертно".
Враховано
Забороняється визначати стан психічного здоров`я особи та встановлювати діагноз психічних розладів без психіатричного огляду особи, крім випадків проведення судово-психіатричної експертизи посмертно.-71- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину п`яту статті 7 викласти у такій редакції: "Забороняється визначати психічний стан особи та встановлювати діагноз психічних розладів без огляду особи, крім випадків проведення заочної (посмертної) експертизи".
Враховано редакційно

63.
Забороняється застосовувати методи, лікарські засоби, що можуть призвести до тяжких наслідків у стан здоров'я або загрожувати життю особам, які одержують психіатричну допомогу в примусовому порядку, без їх згоди чи згоди їх законного представника, а для осіб, які визнані судом недієздатними, - без згоди їх законного представника.
-72- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину шосту об`єднати з частиною сьомою статті 7 і викласти у такій редакції: "Методи діагностики і лікування та лікарські засоби, що становлять підвищений ризик для здоров`я особи, якій надається психіатрична допомога, застосовуються за призначенням і під контролем комісії лікарів-психіатрів: за усвідомленою згодою особи; щодо неповнолітнього віком до 15 років - за згодою їх батьків чи іншого законного представника; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, - за згодою її опікуна.
Перелік методів діагностики і лікування та лікарських засобів, що становлять підвищений ризик для здоров`я особи, встановлюється Міністерством охорони здоров'я України".
Враховано
Методи діагностики і лікування та лікарські засоби, що становлять підвищений ризик для здоров`я особи, якій надається психіатрична допомога, застосовуються за призначенням і під контролем комісії лікарів-психіатрів: за усвідомленою згодою особи; щодо неповнолітнього віком до 15 років - за згодою їх батьків чи іншого законного представника; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, - за згодою її опікуна.
Перелік методів діагностики і лікування та лікарських засобів, що становлять підвищений ризик для здоров`я особи, встановлюється Міністерством охорони здоров'я України.


-73- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частину шосту статті 7 викласти у такій редакції: "Методи, лікарські засоби, що можуть призвести до тяжких наслідків у стані здоров`я або загрожувати життю осіб, яким надається психіатрична допомога, застосовуються за свідомою згодою особи, або (у випадку доведеної на законних підставах їх непрацездатності) її законного представника та призначенням і контролем комісії лікарів-психіатрів".
Враховано редакційно

64.
Переліки зазначених методів, лікарських засобів встановлюються Міністерством охорони здоров'я України.65.
Стаття 8. Забезпечення безпеки надання психіатричної допомоги та попередження небезпечних діянь з боку осіб, які страждають на психічні розлади


Стаття 8. Забезпечення безпеки надання психіатричної допомоги та попередження небезпечних діянь з боку осіб, які страждають на психічні розлади
66.
Забезпечення безпеки особи, якій надається психіатрична допомога, а також фахівців, медичних та інших працівників, які надають психіатричну допомогу, є необхідною умовою її надання.
-74- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину першу статті 8 викласти у такій редакції: "Психіатрична допомога надається в найменш обмежених умовах, що забезпечують безпеку оcоби та інших осіб, при додержанні прав і законних інтересів особи, якій надається психіатрична допомога".
Враховано
Психіатрична допомога надається в найменш обмежених умовах, що забезпечують безпеку оcоби та інших осіб, при додержанні прав і законних інтересів особи, якій надається психіатрична допомога.
67.
Заходи фізичного стримання та ізоляції осіб, які страждають на психічні розлади, при наданні їм психіатричної допомоги здійснюються за призначенням та під наглядом фахівця чи уповноваженого на те медичного працівника і застосовуються лише в тих випадках, формах і на той час, коли іншими заходами неможливо запобігти з їх боку діям, що становлять безпосередню небезпеку для особи або оточуючих. До медичної документації робиться запис про форми та час застосування заходів фізичного стримання та ізоляції.
-75- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Частину другу статті 8 викласти у такій редакції: "Заходи фізичного обмеження та (або) ізоляції особи, яка страждає на психічний розлад, при наданні їй психіатричної допомоги здійснюються за призначенням та під постійним контролем лікаря-психіатра чи іншого медичного працівника, на якого власником психіатричного закладу чи уповноваженим ним органом покладені обов`язки з надання психіатричної допомоги, і застосовуються лише в тих випадках, формах і на той час, коли усіма іншими законними заходами неможливо запобігти діям особи, що являють безпосередню небезпеку для неї або інших осіб. Про форми та час застосування заходів фізичного обмеження та (або) ізоляції робиться запис у медичній документації. Заходи фізичного обмеження та (або) ізоляції застосовуються відповідно до правил, встановлених Міністерством охорони здоров`я України".
Враховано
Заходи фізичного обмеження та (або) ізоляції особи, яка страждає на психічний розлад, при наданні їй психіатричної допомоги здійснюються за призначенням та під постійним контролем лікаря-психіатра чи іншого медичного працівника, на якого власником психіатричного закладу чи уповноваженим ним органом покладені обов`язки з надання психіатричної допомоги, і застосовуються лише в тих випадках, формах і на той час, коли усіма іншими законними заходами неможливо запобігти діям особи, що являють безпосередню небезпеку для неї або інших осіб. Про форми та час застосування заходів фізичного обмеження та (або) ізоляції робиться запис у медичній документації. Заходи фізичного обмеження та (або) ізоляції застосовуються відповідно до правил, встановлених Міністерством охорони здоров`я України.
68.
Органи внутрішніх справ зобов'язані забезпечити безпечні умови надання психіатричної допомоги у невідкладному або примусовому порядку. У разі необхідності проводити розшук, затримання осіб, які страждають на психічні розлади, попереджувати суспільно небезпечні діяння з їх боку, допомагати фахівцям, медичним працівникам при наданні психіатричної допомоги тощо.
-76- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину третю статті 8 викласти у такій редакції: "Органи внутрішніх справ зобов`язані подати допомогу медичним працівникам, за їх зверненням, при наданні психіатричної допомоги в примусовому порядку і забезпечувати безпечні умови для доступу до особи та її психіатричного огляду. Органи внутрішніх справ повинні попереджувати дії з боку особи, якій надається психіатрична допомога в примусовому порядку, що загрожують життю і здоров`ю оточуючих та інших осіб, та вжити заходів щодо забезпечення схоронності залишеного без нагляду майна і житла особи, яка госпіталізується в примусовому порядку, а при необхідності проводити розшук особи, якій повинна надаватися психіатрична допомога в примусовому порядку".
Враховано
Органи внутрішніх справ зобов`язані подати допомогу медичним працівникам, за їх зверненням, при наданні психіатричної допомоги в примусовому порядку і забезпечувати безпечні умови для доступу до особи та її психіатричного огляду. Органи внутрішніх справ повинні попереджувати дії з боку особи, якій надається психіатрична допомога в примусовому порядку, що загрожують життю і здоров`ю оточуючих та інших осіб, та вжити заходів щодо забезпечення схоронності залишеного без нагляду майна і житла особи, яка госпіталізується в примусовому порядку, а при необхідності проводити розшук особи, якій повинна надаватися психіатрична допомога в примусовому порядку.
69.
Порядок взаємодії фахівців, психіатричних закладів, органів охорони здоров'я та органів внутрішніх справ з попередження небезпечних діянь з боку осіб, які страждають на психічні розлади, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
-77- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину четверту статті 8 вилучити.
Враховано


70.
Стаття 9. Допуск особи до діяльності з особливими вимогами до психічного стану
-78- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Пропоную назву статті 9 викласти у редакції "Обмеження, пов`язані з виконанням окремих видів діяльності".
Враховано
Стаття 9. Обмеження, пов`язані з виконанням окремих видів діяльності
71.
Особа, внаслідок наявності у неї психічних розладів, за висновком комісії фахівців, може бути визнана нездатною за своїм психічним станом на визначений комісією строк (але не більше п`яти років) здійснювати окремі види діяльності (робіт, професій, служби).
-79- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції: "Особа може бути визнана тимчасово (на строк до п`яти років) або постійно непридатною внаслідок психічного розладу до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для неї або оточуючих".
Враховано
Особа може бути визнана тимчасово (на строк до п`яти років) або постійно непридатною внаслідок психічного розладу до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для неї або оточуючих.

72.
З метою визначення придатності особи до діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до її психічного стану, вона підлягає обов'язковому попередньому (перед початком діяльності) та періодичним (у процесі діяльності) психіатричним оглядам.
-80- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропоную частину другу статті 9 після слова "оглядам" доповнити новим реченням, виклавши його у такій редакції: "Порядок проведення попередніх і періодичних психіатричних оглядів встановлюється Кабінетом Міністрів України", а також доповнити текст цієї частини новим абзацом у такій редакції: "Рішення про визнання особи внаслідок психічного розладу тимчасово або постійно непридатною до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для неї або оточуючих, приймається відповідною лікарською комісією за участю лікаря-психіатра на підставі оцінки психічного здоров`я особи відповідно до переліку медичних психіатричних протипоказань і може бути оскаржене до суду".
Враховано
З метою встановлення придатності особи до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану її психічного здоров'я, вона підлягає обов'язковому попередньому (перед початком діяльності) та періодичним (у процесі діяльності) психіатричним оглядам. Порядок проведення попередніх і періодичних психіатричних оглядів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Рішення про визнання особи внаслідок психічного розладу тимчасово або постійно непридатною до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для неї або оточуючих, приймається відповідною лікарською комісією за участю лікаря-психіатра на підставі оцінки стану психічного здоров`я особи відповідно до переліку медичних психіатричних протипоказань і може бути оскаржене до суду.
73.
Переліки видів діяльності (робіт, професій, служби) та медичних протипоказань до виконання окремих видів діяльності, порядок проведення психіатричних оглядів затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства охорони здоров'я України. Зазначені переліки підлягають перегляду не рідше одного разу на п'ять років для приведення їх у відповідність з досягненнями медицини.
-81- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Частину третю статті 9 викласти у редакції: "Перелік медичних психіатричних протипоказань до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для неї або інших осіб, затверджується Кабінетом Міністрів України і підлягає періодичному (не рідше одного разу на п`ять років) перегляду".
Враховано
Перелік медичних психіатричних протипоказань до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для неї або оточуючих, затверджується Кабінетом Міністрів України і підлягає періодичному (не рідше одного разу на п`ять років) перегляду.
74.
Стаття 10. Забезпечення діяльності закладів та осіб, які надають психіатричну допомогу
-82- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Пропоную назву статті 10 викласти у такій редакції: "Психіатричні заклади та медичні працівники, інші фахівці, які надають психіатричну допомогу".
Враховано
Стаття 10. Психіатричні заклади та медичні працівники, інші фахівці, які надають психіатричну допомогу
75.
Психіатрична допомога надається юридичними особами або фахівцями, які у встановленому законодавством України порядку одержали ліцензію на здійснення діяльності з надання психіатричної допомоги. В ліцензії зазначаються види психіатричної допомоги, які можуть надаватися.
-83- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції: "Психіатрична допомога надається психіатричними закладами всіх форм власності, а також лікарями-психіатрами, які мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням психіатричної допомоги. Порядок видачі ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням психіатричної допомоги, встановлюється законодавством. Медичні працівники, інші фахівці для допуску до роботи з особами, які страждають на психічні розлади, повинні пройти спеціальну підготовку і підтвердити свою кваліфікацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
Враховано
Психіатрична допомога надається психіатричними закладами всіх форм власності, а також лікарями-психіатрами, які мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням психіатричної допомоги. Порядок видачі ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням психіатричної допомоги, встановлюється законодавством. Медичні працівники, інші фахівці для допуску до роботи з особами, які страждають на психічні розлади, повинні пройти спеціальну підготовку і підтвердити свою кваліфікацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
76.
Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців, діяльність яких пов'язана з наданням психіатричної допомоги, проводяться в порядку, встановленому законодавством України про освіту.
-84- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину другу статті 10 викласти у такій редакції: "Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників, інших фахівців, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, здійснюються відповідно до законодавства".
Враховано
Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників, інших фахівців, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, здійснюються відповідно до законодавства.
77.
Розділ ІІ. Підстави та порядок надання психіатричної допомоги
-85- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропонуємо назву розділу ІІ викласти у такій редакції: "Види психіатричної допомоги, підстави та порядок її надання", розділ ІІ остаточної редакції проекту закону розпочати статтею "Психіатричний огляд і порядок його проведення".
Враховано
Розділ ІІ. Види психіатричної допомоги, підстави та порядок її надання

78.
Стаття 11. Підстави надання психіатричної допомоги у добровільному порядку
-86- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную статті 11, 12, 13 вилучити, змінивши при цьому подальшу нумерацію статей остаточної редакції проекту закону.
Враховано

79.
Психіатрична допомога у добровільному порядку надається фахівцями при добровільному зверненні особи за її наданням та за її свідомою згодою, за винятком випадків надання психіатричної допомоги у невідкладному та примусовому порядку, передбаченому цим Законом та іншими законами України.
-87- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частину першу статті 11 викласти у такій редакції: "Психіатрична допомога у добровільному порядку надається при добровільному зверненні особи або законного представника за її свідомою на те згодою, за винятком випадків надання психіатричної допомоги у невідкладному примусовому порядку, передбаченому цим Законом та іншими відповідними законами України".
Враховано редакційно

80.
Психіатрична допомога особам, які визнані у встановленому законом порядку недієздатними, надається на прохання (за свідомою згодою) їх законних представників.81.
Психіатрична допомога неповнолітнім, які не досягли п'ятнадцяти років, надається на прохання (за свідомою згодою) їх батьків або інших законних представників.82.
Стаття 12. Підстави надання невідкладної психіатричної допомоги83.
Невідкладна психіатрична допомога надається особі за рішенням лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів) у разі, коли негайне медичне втручання є найбільш доцільним заходом до зменшення страждань та попередження можливих тяжких наслідків для здоров`я і життя самої особи або здоров`я і життя оточуючих.84.
Стаття 13. Підстави надання психіатричної допомоги в примусовому порядку
-88- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Назву статті 13 викласти у редакції: "Підстави надання психіатричної допомоги в недобровільному порядку за рішенням комісії лікарів-психіатрів".
Відхилено

85.
Психіатрична допомога в примусовому порядку надається особі без її згоди або згоди її законного представника за рішенням суду при наявності висновку лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів) у випадках, коли вона внаслідок тяжкого психічного розладу:
-89- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частину першу статті 13 викласти у редакції: "Психіатрична допомога в примусовому порядку надається особі без її свідомої згоди за рішенням суду при наявності висновку лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів), коли особа внаслідок тяжкого психічного розладу неспроможна задовольнити свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність у разі відсутності в такої особи іншої особи, яка забезпечує її відповідний догляд, або виявляє реальні наміри вчинити дії, що обумовлюють:
значну шкоду здоров`ю особи, загрозу її життю внаслідок погіршення її психічного стану в зв`язку з ненаданням психіатричної допомоги;
реальну загрозу для життя оточуючих осіб або можуть призвести до тяжких наслідків їх здоров`ю".
Враховано редакційно-90- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину першу статті 13 доповнити пунктом 3 і викласти у такій редакції:
"Психіатрична допомога у примусовому порядку надається без свідомої згоди за рішенням суду, коли особа внаслідок тяжкого психічного розладу вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що обумовлюють:
неспроможність особи задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність;
значну шкоду здоров`ю особи у зв`язку з погіршенням її психічного стану внаслідок ненадання психіатричної допомоги;
реальну загрозу для життя чи здоров`я оточуючих осіб".
Враховано редакційно-91- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Пропоную частину першу статті 13 викласти у редакції: "Психіатрична допомога в недобровільному порядку надається особі, яка страждає на психічний розлад за соціально-медичними показниками, без згоди особи або представника за рішенням комісії лікарів-психіатрів при наявності висновку лікаря-психіатра у випадках, коли особа:
1) при загостренні психічного стану не може внаслідок хвороби критично оцінювати свій стан і дії, необхідність лікуватись, приховує свій стан чи вважає себе здоровою (стає обмежено або зовсім недієздатною) і ненадання своєчасної допомоги може призвести до тяжких наслідків;
2) виявляє наміри вчинити дії, які становлять реальну загрозу для життя хворої особи або оточуючих і можуть призвести до тяжких наслідків для її здоров`я та оточуючих;
3) неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби до рівня, який забезпечує її життєздатність;
4) не може залишитись без догляду та піклування на період тяжкого захворювання одиноко з ним проживаючого доглядальника.
В таких випадках бригада швидкої допомоги, яка надає допомогу тяжкохворому доглядальнику, викликає бригаду швидкої психіатричної допомоги для госпіталізації психічно хворої особи незалежно від її згоди.
5) в процесі лікування втекла із стаціонару, але потребує продовження лікування".
Враховано редакційно

86.
1) вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, які являють реальну загрозу для життя особи або можуть призвести до тяжких наслідків для її здоров`я;87.
2) вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, які являють реальну загрозу для життя оточуючих осіб або можуть призвести до тяжких наслідків їх здоров`ю;88.
3) неспроможна самостійно задовольнити свої основні життєві потреби до рівня, який забезпечує її життєдіяльність.89.
До осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та визнані неосудними відносно цих діянь або які захворіли після вчинення злочину, можуть застосовуватися за рішенням суду примусові заходи медичного характеру, на підставах та в порядку, встановленому Кримінальним, Кримінально-процесуальним кодексами України.
-92- Н.д.Бондаренко О.Ф. (Реєстр.картка №318)
Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частину другу статті 13 викласти у такій редакції: "Примусові заходи медичного характеру застосовуються за рішенням суду до осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння або захворіли після скоєння злочину, на підставах та в порядку, встановленому Кримінальним, Кримінально-процесуальним кодексами України".
Враховано редакційно-93- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Частину другу статті 13 викласти у редакції: "Психіатрична допомога за рішенням суду надається у випадках, коли особа:
1) вперше госпіталізована в стаціонар без її згоди або згоди її представника, а також коли є підозра або знаки зловживань;
2) вчинила суспільно небезпечні діяння".
Враховано частково

90.
Стаття 14. Психіатричний огляд та порядок його проведення


Стаття 11. Психіатричний огляд
91.
Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром (комісією лікарів-психіатрів) з метою з`ясування наявності чи відсутності в особи психічних розладів, потреби в наданні їй психіатричної допомоги, порядку та виду її надання.
-94- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Пропоную відокремити первинний огляд від повторного (періодичного) і доповнити кінець речення частини першої статті 14 словами "визначення необхідних медико-соціальних заходів".
Враховано редакційно

92.
Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром (комісією лікарів-психіатрів) на прохання чи за свідомою згодою особи. Щодо осіб, які не досягли п`ятнадцяти років або визнаних судом недієздатними, психіатричний огляд проводиться на прохання (за свідомою згодою) їх законних представників - батьків, усиновителів, опікунів чи піклувальників.
-95- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частини першу та другу статті 14 викласти у такій редакції: "Психіатричний огляд проводиться з метою з'ясування: наявності чи відсутності у особи психічного розладу, потреби в наданні їй психіатричної допомоги та вирішення питання про вид такої допомоги і порядок її надання.
Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром на прохання або за усвідомленою згодою особи; щодо неповнолітнього віком до 15 років - за згодою його батьків чи іншого законного представника; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, - на прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди одного із батьків чи відсутності батьків або іншого законного представника психіатричний огляд неповнолітнього здійснюється за рішенням органів опіки і піклування, яке може бути оскаржене до суду".
Враховано
Психіатричний огляд проводиться з метою з'ясування: наявності чи відсутності у особи психічного розладу, потреби в наданні їй психіатричної допомоги та вирішення питання про вид такої допомоги і порядок її надання.
Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром на прохання або за усвідомленою згодою особи; щодо неповнолітнього віком до 15 років - за згодою його батьків чи іншого законного представника; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, - на прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди одного із батьків чи відсутності батьків або іншого законного представника психіатричний огляд неповнолітнього здійснюється за рішенням органів опіки і піклування, яке може бути оскаржене до суду.


-96- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
У частині другій статті 14 вилучити слово "законних".
Відхилено

93.
Психіатричний огляд особи може бути проведений без її згоди чи згоди її законного представника на підставах, передбачених статтями 12, 13 цього Закону.
-97- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину третю статті 14 викласти у такій редакції: "Психіатричний огляд особи може бути проведений без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника у випадках, коли одержані відомості дають достатні підстави для обгрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок якого вона:
1) вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або
2) неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, або
3) завдасть значної шкоди своєму здоров`ю у зв`язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги".
Враховано
Психіатричний огляд особи може бути проведений без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника у випадках, коли одержані відомості дають достатні підстави для обгрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок якого вона:
1) вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або
2) неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, або
3) завдасть значної шкоди своєму здоров`ю у зв`язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги.-98- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
У частині третій статті 14 пропоную вилучити слово "законного".
Відхилено

94.
Рішення про проведення психіатричного огляду без згоди особи приймається лікарем-психіатром (комісією лікарів-психіатрів) за заявою членів її сім`ї, органів опіки і піклування, лікаря будь-якого фаху або інших громадян. У заяві повинні бути викладені обставини, що свідчать про наявність у особи психічного розладу та обгрунтовують необхідність психіатричного огляду.
-99- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347),
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Пропонуємо частину четверту статті 14 викласти у такій редакції: "Рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника приймається лікарем-психіатром за заявою, яка містить відомості, що дають достатні підстави для такого огляду. З заявою можуть звернутися родичі особи, яка підлягає психіатричному огляду, лікар, який має будь-яку медичну спеціальність, інші особи".
Враховано
Рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника приймається лікарем-психіатром за заявою, яка містить відомості, що дають достатні підстави для такого огляду. З заявою можуть звернутися родичі особи, яка підлягає психіатричному огляду, лікар, який має будь-яку медичну спеціальність, інші особи.

95.
Якщо викладених у заяві обставин недостатньо для прийняття рішення, лікар-психіатр (комісія лікарів-психіатрів) має право вимагати додаткові відомості, які підтверджують наявність підстав, передбачених статтею 12 та частиною першою статті 13 цього Закону.
-100- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Частину п`яту статті 14 викласти у такій редакції: "Заява про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника повинна бути подана у письмовій формі та містити відомості, що обгрунтовують необхідність психіатричного огляду і вказують на відмову особи чи її законного представника від звернення до лікаря-психіатра. Лікар-психіатр має право робити запит щодо надання йому додаткових медичних та інших відомостей, необхідних для прийняття відповідного рішення".


Враховано
Заява про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника повинна бути подана у письмовій формі та містити відомості, що обгрунтовують необхідність психіатричного огляду і вказують на відмову особи чи її законного представника від звернення до лікаря-психіатра. Лікар-психіатр має право робити запит щодо надання йому додаткових медичних та інших відомостей, необхідних для прийняття відповідного рішення.
96.
У невідкладних випадках, при наявності об`єктивних відомостей, які дають підстави для надання невідкладної психіатричної допомоги, заява може бути усною. Рішення про проведення психіатричного огляду приймається лікарем-психіатром (комісією лікарів-психіатрів) негайно.
-101-Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347),
Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67),
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Частину шосту статті 14 викласти у редакції: "У невідкладних випадках, коли за одержаними відомостями особа внаслідок наявного у неї тяжкого психічного розладу: вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або вона неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, заява про психіатричний огляд особи може бути усною. В цих випадках рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника приймається лікарем-психіатром самостійно і психіатричний огляд проводиться ним негайно".
Враховано
У невідкладних випадках, коли за одержаними відомостями особа внаслідок наявного у неї тяжкого психічного розладу: вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або вона неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, заява про психіатричний огляд особи може бути усною. В цих випадках рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника приймається лікарем-психіатром самостійно і психіатричний огляд проводиться ним негайно.

97.
Встановивши обгрунтованість заяви про психіатричний огляд особи без її згоди чи згоди її законного представника, психіатричний лікувальний заклад подає до суду за місцем проживання цієї особи, а якщо вона перебуває на лікуванні, то за місцем знаходження лікувального закладу письмову мотивовану заяву про необхідність призначення психіатричного огляду особи в примусовому порядку. До заяви додається заява особи, за ініціативою якої порушено питання про проведення психіатричного огляду.
-102- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Частину сьому статті 14 викласти у такій редакції: "У випадках, коли відсутні дані, що свідчать про наявність обставин, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, заява повинна бути у письмовій формі і містити відомості, що обгрунтовують необхідність проведення такого огляду. При встановленні обгрунтованості заяви про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника лікар-психіатр надсилає до суду за місцем проживання цієї особи заяву про проведення психіатричного огляду особи в примусовому порядку. До заяви додається висновок лікаря-психіатра, що обгрунтовує необхідність проведення такого огляду, та інші матеріали. Психіатричний огляд особи проводиться лікарем-психіатром у примусовому порядку за рішенням суду".
Враховано
У випадках, коли відсутні дані, що свідчать про наявність обставин, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, заява повинна бути у письмовій формі і містити відомості, що обгрунтовують необхідність проведення такого огляду. При встановленні обгрунтованості заяви про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника лікар-психіатр надсилає до суду за місцем проживання цієї особи заяву про проведення психіатричного огляду особи в примусовому порядку. До заяви додається висновок лікаря-психіатра, що обгрунтовує необхідність проведення такого огляду, та інші матеріали. Психіатричний огляд особи проводиться лікарем-психіатром у примусовому порядку за рішенням суду.


-103- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
У частині сьомій статті 14 вилучити слово "законного".
Відхилено

98.
Лікар-психіатр (комісія лікарів-психіатрів) перед проведенням психіатричного огляду повинен відрекомендуватися особі, яка підлягає огляду (а при необхідності - і її законному представнику), як лікар-психіатр, назвати своє прізвище, фах та місце роботи і викласти мету огляду.
-104- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
У частині восьмій статті 14 вилучити слово "законному".
Відхилено
Лікар-психіатр перед проведенням психіатричного огляду зобов`язаний відрекомендуватися особі, яка підлягає огляду, або її законному представнику як лікар-психіатр, назвати своє прізвище, місце роботи і викласти мету огляду.
99.
Результати психіатричного огляду документуються в порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України.
-105- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
У частині восьмій статті 14 вилучити слова "(комісії лікарів-психіатрів"), а слова "а при необхідності" замінити сполучником "або". Частину дев`яту статті 14 викласти у такій редакції: "Дані психіатричного огляду з висновком про стан психічного здоров`я особи, а також причини звернення до лікаря-психіатра та медичні рекомендації фіксуються у медичній документації.
Умисне подання заяви про психіатричний огляд особи, що містить завідомо неправдиві або неточні відомості щодо стану психічного здоров'я цієї особи, тягне за собою відповідальність передбачену законом".
Враховано
Дані психіатричного огляду з висновком про стан психічного здоров`я особи, а також причини звернення до лікаря-психіатра та медичні рекомендації фіксуються у медичній документації.
Умисне подання заяви про психіатричний огляд особи, що містить завідомо неправдиві або неточні відомості щодо стану психічного здоров'я цієї особи, тягне за собою відповідальність передбачену законом.
100.
Стаття 15. Надання амбулаторної психіатричної допомоги
-106-Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную у назві статті 15 вилучити слово "надання".
Враховано
Стаття 12. Амбулаторна психіатрична допомога
101.
Амбулаторна психіатрична допомога передбачає психіатричні огляди особи лікарем-психіатром (комісією лікарів-психіатрів) для надання цій особі необхідної діагностичної, консультативно-лікувальної, реабілітаційної, соціально-профілактичної допомоги, нагляду за станом психічного здоров`я особи, яка страждає на психічні розлади та її догляду в позалікарняних умовах.
-107- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Частину першу статті 15 викласти у такій редакції: "Амбулаторна психіатрична допомога - психіатрична допомога, що включає в себе обстеження стану психічного здоров`я осіб на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами, профілактику, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медико-соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади в позалікарняних умовах" та пропоную перенести її у статтю 1 остаточної редакції проекту закону.
Враховано-108- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Частину першу статті 15 доповнити новими абзацами у такій редакції: "Умови надання амбулаторної психіатричної допомоги вдома:
1) коли хворий через свій стан не в змозі відвідувати лікаря;
2) коли хворий через специфіку свого захворювання відмовляється відвідувати лікаря, особливо у період загострення хвороби".
Відхилено

102.
Амбулаторна психіатрична допомога надається при добровільному зверненні, за свідомою згодою особи чи її законного представника. Щодо осіб, які не досягли 15 років і осіб, які визнані судом недієздатними, - на прохання (за свідомою згодою) їх законних представників. У випадках відмови особи, яка страждає на тяжкі психічні розлади або її законного представника від надання психіатричної допомоги при наявності підстав, передбачених частиною першою статті 13 цього Закону, цій особі амбулаторна психіатрична допомога може надаватися в примусовому порядку.
-109- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину другу статті 15 викласти у редакції: "Амбулаторна психіатрична допомога надається лікарем-психіатром на прохання або за усвідомленою згодою особи; щодо неповнолітнього віком до 15 років - за згодою його батьків чи іншого законного представника; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, - на прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди одного із батьків чи відсутності батьків або іншого законного представника амбулаторна психіатрична допомога неповнолітнього здійснюється за рішенням органів опіки і піклування, яке може бути оскаржене до суду".
Враховано
Амбулаторна психіатрична допомога надається лікарем-психіатром на прохання або за усвідомленою згодою особи; щодо неповнолітнього віком до 15 років - за згодою його батьків чи іншого законного представника; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, - на прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди одного із батьків чи відсутності батьків або іншого законного представника амбулаторна психіатрична допомога неповнолітнього здійснюється за рішенням органів опіки і піклування, яке може бути оскаржене до суду.


-110- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Пропонується у частині другій статті 15 вилучити слова "амбулаторна психіатрична допомога надається при добровільному зверненні", та у кінці речення слова "амбулаторна психіатрична допомога може надаватися".
Враховано редакційно

103.
Амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку може надаватись також згідно з законодавством у разі призначення судом такого заходу медичного характеру, як передача особи, яка страждає на тяжкий психічний розлад і вчинила суспільно небезпечні діяння, під піклування чи опіку при обов`язковому лікарському нагляді.
-111- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину третю статті 15 викласти у такій редакції: "Амбулаторна психіатрична допомога може надаватися особі без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника при наявності у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок якого вона завдасть значної шкоди своєму здоров`ю у зв`язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги. Амбулаторна психіатрична допомога особі без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника надається лікарем-психіатром в примусовому порядку за рішенням суду.
Враховано
Амбулаторна психіатрична допомога може надаватися особі без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника при наявності у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок якого вона завдасть значної шкоди своєму здоров`ю у зв`язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги. Амбулаторна психіатрична допомога особі без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника надається лікарем-психіатром в примусовому порядку за рішенням суду.
104.
Для вирішення питання про надання особі, яка страждає на психічні розлади, амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку психіатричний лікувальний заклад подає до суду за місцем знаходження лікувального закладу заяву про необхідність призначення такої допомоги. У заяві повинні бути викладені передбачені законом підстави для надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку. До заяви додається висновок лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів), який мотивує необхідність амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.
Питання про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку вирішується судом за місцем проживання особи. Заява про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку надсилається до суду лікарем-психіатром. До заяви, в якій повинні бути викладені підстави для надання особі амбулаторної психіатричної допомоги без її усвідомленої згоди та без згоди її законного представника, передбачені частиною другою цієї статті, додається висновок лікаря-психіатра, який містить обгрунтування про необхідність надання особі такої допомоги".

Питання про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку вирішується судом за місцем проживання особи. Заява про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку надсилається до суду лікарем-психіатром. До заяви, в якій повинні бути викладені підстави для надання особі амбулаторної психіатричної допомоги без її усвідомленої згоди та без згоди її законного представника, передбачені частиною другою цієї статті, додається висновок лікаря-психіатра, який містить обгрунтування про необхідність надання особі такої допомоги.
105.
Особа, якій надається амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку, повинна оглядатися лікарем-психіатром не рідше одного разу на місяць та комісією лікарів-психіатрів - не рідше одного разу на шість місяців.
-112- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Частину п`яту статті 15 викласти у такій редакції: "Особа, якій надається амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку, повинна оглядатися лікарем-психіатром не рідше одного разу на місяць, а комісією лікарів-психіатрів - не рідше одного разу на 6 місяців для вирішення питання про продовження чи припинення надання їй такої допомоги".
Враховано
Особа, якій надається амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку, повинна оглядатися лікарем-психіатром не рідше одного разу на місяць, а комісією лікарів-психіатрів - не рідше одного разу на 6 місяців для вирішення питання про продовження чи припинення надання їй такої допомоги.
106.
У випадках, коли особа, яка страждає на психічні розлади, незважаючи на призначення їй судом амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку, або її законний представник явно ухиляються від проходження цією особою такої допомоги при наявності підстав, передбачених частиною першою статті 13 цього Закону, то суд за заявою психіатричного лікувального закладу може винести рішення про призначення такій особі стаціонарної психіатричної допомоги в примусовому порядку. До заяви додається мотивований висновок комісії лікарів-психіатрів.
-113- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную частини шосту та сьому статті 15 об`єднати і викласти у такій редакції: "При необхідності продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку понад 6 місяців лікар-психіатр повинен надіслати до суду за місцем проживання особи заяву про продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку. До заяви, в якій повинні бути викладені підстави надання особі амбулаторної психіатричної допомоги без її усвідомленої згоди та без згоди її законного представника, передбачені частиною другою цієї статті, додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обгрунтування про необхідність продовження надання особі такої допомоги. В подальшому продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку проводиться кожного разу на строк, який не може перевищувати 6 місяців.
У разі погіршення стану психічного здоров`я особи, якій надається амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку, та ухилення від виконання цією особою або її законним представником рішення суду про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку психіатрична допомога може надаватися на підставах та в порядку, передбачених статтями 14, 16 і 17 цього Закону.
Надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку припиняється за рішенням комісії лікарів-психіатрів при видужанні особи або такій зміні стану її психічного здоров`я, що не потребує надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку, або за рішенням суду про відмову в продовженні надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку".
Враховано
При необхідності продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку понад 6 місяців лікар-психіатр повинен надіслати до суду за місцем проживання особи заяву про продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку. До заяви, в якій повинні бути викладені підстави надання особі амбулаторної психіатричної допомоги без її усвідомленої згоди та без згоди її законного представника, передбачені частиною другою цієї статті, додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обгрунтування про необхідність продовження надання особі такої допомоги. В подальшому продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку проводиться кожного разу на строк, який не може перевищувати 6 місяців.
У разі погіршення стану психічного здоров`я особи, якій надається амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку, та ухилення від виконання цією особою або її законним представником рішення суду про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку психіатрична допомога може надаватися на підставах та в порядку, передбачених статтями 14, 16 і 17 цього Закону.
Надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку припиняється за рішенням комісії лікарів-психіатрів при видужанні особи або такій зміні стану її психічного здоров`я, що не потребує надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку, або за рішенням суду про відмову в продовженні надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.
107.
Питання про припинення або продовження амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку розглядається судом за заявою психіатричного лікувального закладу в порядку, передбаченому частиною другою статті 23 цього Закону.108.
Клопотання про припинення амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку можуть направлятися особою, якій надається така допомога, або її законним представником, лікарем-психіатром та іншими громадянами до психіатричного закладу або до суду безпосередньо.
-114- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Частину восьму статті 15 викласти у такій редакції: "Клопотання про припинення надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку може направлятися до суду особою, якій надається ця допомога, членами її сім'ї, іншими родичами або законним представником через кожних 3 місяці з часу ухвалення судом рішення про надання особі такої допомоги".
Враховано
Клопотання про припинення надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку може направлятися до суду особою, якій надається ця допомога, членами її сім'ї, іншими родичами або законним представником через кожних 3 місяці з часу ухвалення судом рішення про надання особі такої допомоги.

-115- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
У частині шостій статті 15 слова "особа, яка страждає на психічний розлад, незважаючи на призначення їй судом амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку, або її законний представник ухиляється від надання цій особі такої допомоги" замінити словами "особа, яка страждає на психічний розлад, або її законний представник ухиляються від виконання рішення суду про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку".
Враховано редакційно

109.
Стаття 16. Стаціонарна психіатрична допомога110.
Стаціонарна психіатрична допомога надається особі, яка потребує обстеження, лікування, нагляду, догляду, медико-соціальної реабілітації, організація яких не може бути забезпечена в позалікарняних умовах і пов`язана з перебуванням особи в психіатричному закладі понад 24 години підряд.
-116- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропоную статтю 16 перенести до статті 1 остаточної редакції проекту закону, відповідно змінивши подальшу нумерацію статей, та виклавши її у такій редакції: "Стаціонарна психіатрична допомога - психіатрична допомога, що включає в себе обстеження стану психічного здоров`я осіб на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медико-соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади, в стаціонарних умовах і пов`язана з їх перебуванням в психіатричному стаціонарі понад 24 години підряд".
Враховано

111.
Підставами для поміщення особи до психіатричного закладу є:
-117- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину другу з абзацами 1, 2, 3 статті 16 вилучити.
Враховано

112.
наявність у особи психічних розладів;113.
проведення експертизи психічного стану особи;114.
рішення лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів) або суду про необхідність проведення обстеження чи лікування.115.
Стаття 17. Підстави та порядок надання добровільної стаціонарної психіатричної допомоги
-118- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву статті 17 викласти у редакції: "Госпіталізація до психіатричного стаціонару".
Враховано
Стаття 13. Госпіталізація до психіатричного стаціонару
116.
Стаціонарна психіатрична допомога надається на прохання або за свідомою згодою особи чи її законного представника.
-119- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину першу статті 17 викласти у такій редакції: "Особа госпіталізується до психіатричного стаціонару добровільно - на її прохання або за її усвідомленою згодою. Неповнолітній віком до 15 років госпіталізується до психіатричного стаціонару на прохання або за згодою його батьків чи іншого законного представника. Особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до психіатричного стаціонару на прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди одного із батьків або відсутності батьків чи законного представника госпіталізація неповнолітнього до психіатричного стаціонару проводиться за рішенням органу опіки і піклування, яке може бути оскаржене до суду. Згода на госпіталізацію фіксується у медичній документації за підписом особи або її законного представника і лікаря-психіатра.
Госпіталізація особи у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється за рішенням лікаря-психіатра".
Враховано
Особа госпіталізується до психіатричного стаціонару добровільно - на її прохання або за її усвідомленою згодою. Неповнолітній віком до 15 років госпіталізується до психіатричного стаціонару на прохання або за згодою його батьків чи іншого законного представника. Особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до психіатричного стаціонару на прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди одного із батьків або відсутності батьків чи законного представника госпіталізація неповнолітнього до психіатричного стаціонару проводиться за рішенням органу опіки і піклування, яке може бути оскаржене до суду. Згода на госпіталізацію фіксується у медичній документації за підписом особи або її законного представника і лікаря-психіатра.
Госпіталізація особи у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється за рішенням лікаря-психіатра.


-120- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
У частині першій статті 17 вилучити слово "законного".
Відхилено

117.
Госпіталізація до психіатричного закладу особи, яка не досягла п'ятнадцяти років і особи, яка була визнана судом недієздатною, здійснюється на прохання (за свідомою згодою) її законного представника та оглядається комісією лікарів-психіатрів психіатричного закладу протягом перших 24 годин з метою визначення необхідності надання стаціонарної психіатричної допомоги. Згода, отримана на госпіталізацію, оформляється записом в медичній документації за підписом законного представника особи.
-121- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Частину другу статті 17 викласти у такій редакції: "Особа також може бути госпіталізована до психіатричного стаціонару на підставах, передбачених статтею 14 цього Закону, а також у випадках проведення експертизи стану психічного здоров'я особи на підставах та в порядку, встановлених законом, або призначення особі, яка страждає на психічний розлад і вчинила суспільно небезпечне діяння, примусового лікування в стаціонарних умовах на підставах, передбачених Кримінальним кодексом України".
Враховано
Особа також може бути госпіталізована до психіатричного стаціонару на підставах, передбачених статтею 14 цього Закону, а також у випадках проведення експертизи стану психічного здоров'я особи на підставах та в порядку, встановлених законом, або призначення особі, яка страждає на психічний розлад і вчинила суспільно небезпечне діяння, примусового лікування в стаціонарних умовах на підставах, передбачених Кримінальним кодексом України.


-122- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Пропоную у частині другій статті 17 слова "п`ятнадцяти років" замінити словами "вісімнадцяти років", "24 години" на "48 годин".
Відхилено

118.
Протягом перших шести місяців перебування в психіатричному закладі ця особа підлягає огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на місяць для вирішення питання про продовження або припинення лікування. При продовженні лікування понад шість місяців огляд особи комісією лікарів-психіатрів проводиться не рідше одного разу на три місяці.
-123- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную текст частини третьої статті 17 врахувати в тексті окремої статті 16 остаточної редакції проекту закону.
Враховано

119.
Стаття 18. Надання стаціонарної психіатричної допомоги у невідкладному порядку
-124- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Пропоную назву статті 18 викласти у редакції: "Підстави для госпіталізації особи до психіатричного стаціонару в примусовому порядку".
Враховано
Стаття 14. Підстави для госпіталізації особи до психіатричного стаціонару в примусовому порядку
120.
Госпіталізація особи до психіатричного закладу для надання стаціонарної психіатричної допомоги у невідкладному порядку за рішенням лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів) здійснюється на підставах, передбачених статтею 12 цього Закону.
-125- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347),
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Зміст статті 18 викласти у такій редакції: "Особа, яка страждає на психічний розлад, може бути госпіталізована до психіатричного стаціонару без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника, якщо її обстеження або лікування можливі лише в стаціонарних умовах та при встановленні в особи тяжкого психічного розладу, внаслідок якого вона:
1) вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або
2) неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність".
Враховано
Особа, яка страждає на психічний розлад, може бути госпіталізована до психіатричного стаціонару без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника, якщо її обстеження або лікування можливі лише в стаціонарних умовах та при встановленні в особи тяжкого психічного розладу, внаслідок якого вона:
1) вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або
2) неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність.
121.
Особа, яку госпіталізовано до психіатричного закладу для надання стаціонарної психіатричної допомоги у невідкладному порядку, підлягає протягом перших 48 годин перебування в психіатричному закладі обов'язковому огляду комісією лікарів-психіатрів, яка визначає обгрунтованість невідкладної госпіталізації цієї особи.
-126- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропоную частини другу та третю статті 18 об`єднати та викласти у статті 16 остаточної редакції проекту закону.

Враховано

122.
За результатами огляду особи, яку було поміщено до психіатричного закладу у невідкладному порядку, та об`єктивних даних комісія лікарів-психіатрів приймає рішення про обгрунтованість госпіталізації особи та необхідність подальшого її лікування в психіатричному закладі, або про необгрунтованість госпіталізації та виписку цієї особи.
-127- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину третю статті 18 викласти у такій редакції: "При госпіталізації особи у невідкладному порядку власник психіатричного закладу або уповноважений ним орган зобов`язаний протягом 48 годин з моменту госпіталізації особи повідомити про це родичів особи чи її законного представника" і перенести до статті 16 остаточної редакції проекту закону.
Враховано редакційно

123.
Якщо особа, яку було госпіталізовано до психіатричного закладу для надання стаціонарної психіатричної допомоги у невідкладному порядку і яка за результатами огляду її комісією лікарів-психіатрів визнана такою, яка потребує лікування в стаціонарних умовах, дала письмову згоду на лікування сама чи її законний представник, стаціонарна психіатрична допомога цій особі вважається добровільною.
-128- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Пропоную частину четверту статті 18 перенести до статті 16 остаточної редакції проекту закону "Огляд осіб, госпіталізованих до психіатричного закладу у невідкладному порядку", виклавши у такій редакції:
"Якщо особа, яку було госпіталізовано до психіатричного закладу в примусовому порядку, за результатами огляду комісією лікарів-психіатрів, визнано такою, яка потребує надання стаціонарної психіатричної допомоги, дала у письмовій формі усвідомлену згоду сама чи це зробив її законний представник, госпіталізація цієї особи вважається добровільною".
Враховано

124.
У випадках, коли особа або її законний представник не дають згоди на надання стаціонарної психіатричної допомоги у разі прийняття комісією лікарів-психіатрів рішення про обгрунтованість госпіталізації та необхідність подальшого лікування особи в психіатричному закладі, власник психіатричного лікувального закладу або уповноважений ним орган протягом 24 годин з моменту прийняття цього рішення без урахування неробочих днів зобов'язаний подати до суду за місцем знаходження лікувального закладу заяву з метою вирішення питання подальшого утримання особи в психіатричному закладі та лікування. У заяві повинні бути викладені передбачені Законом підстави для надання особі стаціонарної психіатричної допомоги в примусовому порядку. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який мотивує необхідність утримання та лікування особи в психіатричному закладі.
-129-Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную частину п`яту статті 18 перенести до статті 16 остаточної редакції проекту закону, виклавши її у такій редакції:
"У випадках, коли госпіталізація особи до психіатричного закладу визнається доцільною, то представник психіатричного закладу, в якому перебуває особа, протягом 48 годин з часу госпіталізації направляє до суду за місцем знаходженням психіатричного закладу заяву про госпіталізацію особи до психіатричного закладу в примусовому порядку на підставах, передбачених статтею 14 цього Закону".
Враховано-130- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Частину п`яту статті 18 викласти у такій редакції: "Особа може бути утримана у стаціонарному психіатричному закладі для надання їй відповідної медичної допомоги згідно з рішенням: чергового лікаря-психіатра - до 24 годин без урахування вихідних та святкових днів; комісії лікарів-психіатрів - до 7 днів. Особа може бути утримана у стаціонарному психіатричному закладі для надання їй відповідної медичної допомоги понад 7 днів тільки за рішенням суду".
Враховано редакційно

125.
До винесення судового рішення про утримання особи в психіатричному закладі та надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, особа продовжує утримуватися у психіатричному закладі, проте її лікування, за винятком невідкладних медичних заходів з приводу психічних розладів, на цей час забороняється.
-131- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную частину шосту статті 18 доповнити новими абзацами та перенести їх до статті 16 остаточної редакції проекту закону.
Враховано

126.
Стаття 19. Надання стаціонарної психіатричної допомоги в примусовому порядку
-132- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пропоную зміст статті 19 врахувати у текстах статей 17, 19 остаточної редакції проекту закону.
Враховано

127.
Госпіталізація особи до психіатричного закладу для надання стаціонарної психіатричної допомоги в примусовому порядку здійснюється за рішенням суду на підставах, передбачених статтею 13 цього Закону.128.
Під час надання особі стаціонарної психіатричної допомоги в примусовому порядку, включаючи застосування примусових заходів медичного характеру до особи, яка вчинила суспільно небезпечні діяння в стані неосудності або захворіла після вчинення злочину, ця особа оглядається комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на місяць з метою встановлення наявних підстав для продовження чи припинення надання такої допомоги або скасування чи зміни або продовження примусового заходу медичного характеру.129.
Не рідше одного разу на шість місяців психіатричний лікувальний заклад подає до суду за місцем знаходження лікувального закладу заяву, до якої додається мотивований висновок комісії лікарів-психіатрів про необхідність припинення або продовження надання стаціонарної психіатричної допомоги в примусовому порядку, скасування чи зміни або продовження примусового заходу медичного характеру.

-133- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную проект закону доповнити новими статтями, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції проекту закону і виклавши їх у такій редакції: "Стаття 15. Огляд неповнолітнього віком до 15 років та особи, визнаної недієздатною, госпіталізованих до психіатричного стаціонару на прохання або за згодою їх законних представників
Неповнолітній віком до 15 років та особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізовані до психіатричного стаціонару на прохання або за згодою їх законних представників, підлягають обов`язковому протягом 48 годин з часу госпіталізації огляду комісією лікарів-психіатрів психіатричного закладу для прийняття рішення про необхідність подальшого перебування цих осіб у психіатричному стаціонарі та надання їм стаціонарної психіатричної допомоги.
При подальшому перебуванні в психіатричному стаціонарі зазначені в цій статті особи підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на місяць для вирішення питання про необхідність продовження надання їм стаціонарної психіатричної допомоги.
У випадку виявлення комісією лікарів-психіатрів зловживань, допущених законним представником неповнолітнього віком до 15 років, або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, власник психіатричного закладу або уповноважений ним орган повідомляє про це органи опіки і піклування за місцем проживання особи, яку було госпіталізовано.
Стаття 16. Огляд осіб, госпіталізованих до психіатричного стаціонару в примусовому порядку
Особа, яку було госпіталізовано до психіатричного стаціонару за рішенням лікаря-психіатра на підставах, передбачених статтею 14 цього Закону, підлягає обов`язковому протягом 24 годин з часу госпіталізації огляду комісією лікарів-психіатрів психіатричного закладу для прийняття рішення про доцільність госпіталізації. У випадку, коли госпіталізація визнається недоцільною і особа не висловлює бажання залишитися в психіатричному стаціонарі, ця особа підлягає негайній виписці.
У випадках, коли госпіталізація особи до психіатричного стаціонару в примусовому порядку визнається доцільною, то представник психіатричного закладу, в якому перебуває особа, протягом 24 годин направляє до суду за місцем знаходження психіатричного закладу заяву про госпіталізацію особи до психіатричного стаціонару в примусовому порядку на підставах, передбачених статтею 14 цього Закону.
До заяви, в якій повинні бути викладені підстави госпіталізації особи до психіатричного стаціонару в примусовому порядку, передбачені статтею 14 цього Закону, додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обгрунтування про необхідність такої госпіталізації.
До винесення судом рішення лікування може проводитися за рішенням лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів).
Керівник психіатричного закладу зобов`язаний негайно повідомити про госпіталізацію особи до психіатричного стаціонару в примусовому порядку членів її сім'ї, інших родичів або законного представника. У разі відсутності відомостей про наявність членів сім'ї, інших родичів або законного представника у особи, яка госпіталізована, а також про їх місце проживання, - повідомляються органи внутрішніх справ за місцем проживання цієї особи".
Враховано
Стаття 15. Огляд неповнолітнього віком до 15 років та особи, визнаної недієздатною, госпіталізованих до психіатричного стаціонару на прохання або за згодою їх законних представників
Неповнолітній віком до 15 років та особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізовані до психіатричного стаціонару на прохання або за згодою їх законних представників, підлягають обов`язковому протягом 48 годин з часу госпіталізації огляду комісією лікарів-психіатрів психіатричного закладу для прийняття рішення про необхідність подальшого перебування цих осіб у психіатричному стаціонарі та надання їм стаціонарної психіатричної допомоги.
При подальшому перебуванні в психіатричному стаціонарі зазначені в цій статті особи підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на місяць для вирішення питання про необхідність продовження надання їм стаціонарної психіатричної допомоги.
У випадку виявлення комісією лікарів-психіатрів зловживань, допущених законним представником неповнолітнього віком до 15 років, або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, власник психіатричного закладу або уповноважений ним орган повідомляє про це органи опіки і піклування за місцем проживання особи, яку було госпіталізовано.
Стаття 16. Огляд осіб, госпіталізованих до психіатричного стаціонару в примусовому порядку
Особа, яку було госпіталізовано до психіатричного стаціонару за рішенням лікаря-психіатра на підставах, передбачених статтею 14 цього Закону, підлягає обов`язковому протягом 24 годин з часу госпіталізації огляду комісією лікарів-психіатрів психіатричного закладу для прийняття рішення про доцільність госпіталізації. У випадку, коли госпіталізація визнається недоцільною і особа не висловлює бажання залишитися в психіатричному стаціонарі, ця особа підлягає негайній виписці.
У випадках, коли госпіталізація особи до психіатричного стаціонару в примусовому порядку визнається доцільною, то представник психіатричного закладу, в якому перебуває особа, протягом 24 годин направляє до суду за місцем знаходження психіатричного закладу заяву про госпіталізацію особи до психіатричного стаціонару в примусовому порядку на підставах, передбачених статтею 14 цього Закону.
До заяви, в якій повинні бути викладені підстави госпіталізації особи до психіатричного стаціонару в примусовому порядку, передбачені статтею 14 цього Закону, додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обгрунтування про необхідність такої госпіталізації.
До винесення судом рішення лікування може проводитися за рішенням лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів).
Керівник психіатричного закладу зобов`язаний негайно повідомити про госпіталізацію особи до психіатричного стаціонару в примусовому порядку членів її сім'ї, інших родичів або законного представника. У разі відсутності відомостей про наявність членів сім'ї, інших родичів або законного представника у особи, яка госпіталізована, а також про їх місце проживання, - повідомляються органи внутрішніх справ за місцем проживання цієї особи.
130.
Стаття 20. Тривалість стаціонарної психіатричної допомоги в примусовому порядку
-134- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву статті 20 пропоную викласти у такій редакції: "Продовження госпіталізації в примусовому порядку".
Враховано
Стаття 17. Продовження госпіталізації в примусовому порядку

131.
Стаціонарна психіатрична допомога в примусовому порядку здійснюється лише протягом часу наявності підстав, згідно з якими її було призначено.
-135- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Частину першу статті 20 викласти у такій редакції: "Перебування особи в психіатричному стаціонарі в примусовому порядку може здійснюватися лише протягом часу наявності підстав, за якими була проведена госпіталізація".
Враховано
Перебування особи в психіатричному стаціонарі в примусовому порядку може здійснюватися лише протягом часу наявності підстав, за якими була проведена госпіталізація.

132.
Термін надання стаціонарної психіатричної допомоги в примусовому порядку може бути продовжений судом.
-136- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропонуємо частину другу статті 20 доповнити новим абзацом і викласти у такій редакції: "Особа, яку було госпіталізовано до психіатричного стаціонару в примусовому порядку, повинна оглядатися комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на місяць з метою встановлення наявності підстав для продовження чи припинення такої госпіталізації.
При необхідності продовження госпіталізації в примусовому порядку понад 6 місяців представник психіатричного закладу повинен надіслати до суду за місцем знаходження психіатричного закладу заяву про продовження такої госпіталізації. До заяви, в якій повинні бути викладені підстави госпіталізації особи до психіатричного стаціонару в примусовому порядку, передбачені статтею 14 цього Закону, додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обгрунтування про необхідність продовження такої госпіталізації. В подальшому продовження госпіталізації особи в психіатричному стаціонарі проводиться кожного разу на строк, який не може перевищувати 6 місяців".
Враховано
Особа, яку було госпіталізовано до психіатричного стаціонару в примусовому порядку, повинна оглядатися комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на місяць з метою встановлення наявності підстав для продовження чи припинення такої госпіталізації.
При необхідності продовження госпіталізації в примусовому порядку понад 6 місяців представник психіатричного закладу повинен надіслати до суду за місцем знаходження психіатричного закладу заяву про продовження такої госпіталізації. До заяви, в якій повинні бути викладені підстави госпіталізації особи до психіатричного стаціонару в примусовому порядку, передбачені статтею 14 цього Закону, додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обгрунтування про необхідність продовження такої госпіталізації. В подальшому продовження госпіталізації особи в психіатричному стаціонарі проводиться кожного разу на строк, який не може перевищувати 6 місяців.
133.
Клопотання про припинення надання стаціонарної психіатричної допомоги в примусовому порядку можуть подаватися особою, якій надається така допомога, або її законним представником, фахівцем, іншими громадянами до психіатричного лікувального закладу або безпосередньо до суду.
-137- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину третю статті 20 викласти у такій редакції: "Клопотання про припинення госпіталізації в примусовому порядку можуть направлятися до суду особою, яку було госпіталізовано в примусовому порядку, або членами її сім'ї, іншими родичами чи законним представником через 3 місяці з часу ухвалення судом рішення про продовження такої госпіталізації".
Враховано
Клопотання про припинення госпіталізації в примусовому порядку можуть направлятися до суду особою, яку було госпіталізовано в примусовому порядку, або членами її сім'ї, іншими родичами чи законним представником через 3 місяці з часу ухвалення судом рішення про продовження такої госпіталізації.
134.
Стаття 21. Умови припинення надання стаціонарної психіатричної допомоги


Стаття 18. Виписка особи з психіатричного стаціонару
135.
Підставами для виписки особи з психіатричного закладу є:
-138- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву і зміст частини першої статті 21 викласти у такій редакції: "Стаття 18. Виписка особи з психіатричного стаціонару
Виписка особи з психіатричного стаціонару здійснюється у випадках завершення обстеження чи експертизи психічного стану особи, або видужання особи чи такої зміни стану її психічного здоров'я, що не потребує подальшого лікування в стаціонарних умовах.
Виписка особи, добровільно госпіталізованої до психіатричного стаціонару, здійснюється за письмовою заявою цієї особи або її законного представника, або за рішенням лікаря-психіатра".
Враховано
Виписка особи з психіатричного стаціонару здійснюється у випадках завершення обстеження чи експертизи психічного стану особи, або видужання особи чи такої зміни стану її психічного здоров'я, що не потребує подальшого лікування в стаціонарних умовах.
Виписка особи, добровільно госпіталізованої до психіатричного стаціонару, здійснюється за письмовою заявою цієї особи або її законного представника, або за рішенням лікаря-психіатра.
136.
видужання особи або покращання її психічного стану, який не потребує подальшого лікування в стаціонарних умовах;137.
завершення обстеження або експертизи психічного стану особи;138.
письмова заява особи або її законного представника;139.
рішення лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів).
-139- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Доповнити частину першу статті 21 новим абзацом у такій редакції: "Якщо доглядач психічно хворої особи сам захворів і знаходиться в лікарні на лікуванні або лежить вдома тяжкохворий і вдома більше нікого немає, виписка особи із стаціонару повинна бути призупинена незалежно від стану хворої особи".
Відхилено


140.
Особі, яку було госпіталізовано до психіатричного закладу в добровільному порядку, може бути відмовлено у виписці, якщо комісією лікарів-психіатрів будуть встановлені підстави для надання стаціонарної психіатричної допомоги у невідкладному порядку. У цьому випадку питання її подальшого перебування у психіатричному закладі вирішується згідно з вимогами статті 18 та частиною другою статті 23 цього Закону.
-140- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину другу статті 21 викласти у редакції: "Особі, яку було госпіталізовано до психіатричного стаціонару добровільно, або її законному представнику може бути відмовлено у виписці цієї особи з психіатричного стаціонару, якщо комісією лікарів-психіатрів будуть встановлені підстави госпіталізації в примусовому порядку, передбачені статтею 14 цього Закону. У цьому випадку питання про продовження її госпіталізації та виписки вирішуються в порядку, передбаченому статтями 16 і 17, частинами другою і третьою статті 22 цього Закону та частиною третьою цієї статті".
Враховано
Особі, яку було госпіталізовано до психіатричного стаціонару добровільно, або її законному представнику може бути відмовлено у виписці цієї особи з психіатричного стаціонару, якщо комісією лікарів-психіатрів будуть встановлені підстави госпіталізації в примусовому порядку, передбачені статтею 14 цього Закону. У цьому випадку питання про продовження її госпіталізації та виписки вирішуються в порядку, передбаченому статтями 16 і 17, частинами другою і третьою статті 22 цього Закону та частиною третьою цієї статті.
141.
Виписка особи, яку було госпіталізовано до психіатричного закладу у невідкладному порядку, здійснюється за рішенням комісії лікарів-психіатрів або за рішенням суду про відмову в продовженні терміну такої госпіталізації та лікування.
-141- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину третю статті 21 викласти у такій редакції: "Виписка особи, яку було госпіталізовано до психіатричного стаціонару в примусовому порядку, здійснюється за рішенням комісії лікарів-психіатрів або за рішенням суду про відмову в продовженні такої госпіталізації".
Враховано
Виписка особи, яку було госпіталізовано до психіатричного стаціонару в примусовому порядку, здійснюється за рішенням комісії лікарів-психіатрів або за рішенням суду про відмову в продовженні такої госпіталізації.


-142- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
У частині третій статті 21 пропоную записати: "Припинення виписки повинно вирішуватися комісією лікарів-психіатрів без процедури суду".
Враховано редакційно

142.
Виписка особи, якій надається стаціонарна психіатрична допомога в примусовому порядку, а також особи, яка вчинила суспільно небезпечні діяння і відносно якої судом були застосовані примусові заходи медичного характеру, здійснюється за рішенням суду, яке приймається в порядку, встановленому цим Законом та іншими законами України.
-143- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пропоную частину четверту статті 21 викласти у такій редакції: "Виписка особи, яка вчинила суспільно небезпечні діяння і відносно якої судом були застосовані примусові заходи медичного характеру, здійснюється за рішенням суду".
Враховано
Виписка особи, яка вчинила суспільно небезпечні діяння і відносно якої судом були застосовані примусові заходи медичного характеру, здійснюється за рішенням суду.


-144- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную проект закону доповнити новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей, її назву і зміст викласти у такій редакції:
"Примусові заходи медичного характеру застосовуються за рішенням суду у випадках та в порядку, встановлених Кримінальним, Кримінально-процесуальним кодексами України, цим Законом та іншими законами.
Судом застосовуються такі примусові заходи медичного характеру:
1) амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку;
2) поміщення до психіатричного стаціонару з звичайним наглядом;
3) поміщення до психіатричного стаціонару з посиленим наглядом;
4) поміщення до психіатричного стаціонару з суворим наглядом.
Особи, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру, підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на 6 місяців для вирішення питання про наявність підстав для звернення до суду з заявою про припинення або про зміну такого заходу. При відсутності підстав для припинення застосування або зміни примусового заходу медичного характеру, представник психіатричного закладу (лікар-психіатр), в якому перебуває особа, надсилає до суду заяву, до якої додається висновок комісії лікарів-психіатрів про продовження примусового лікування. При подальшому продовженні примусового лікування понад 6 місяців представник психіатричного закладу (лікар-психіатр) повинен надіслати до суду за місцем знаходження психіатричного закладу заяву про продовження наданні особі примусового лікування. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обгрунтування про необхідність продовження надання особі такого лікування. В подальшому продовження примусового лікування проводиться кожного разу на строк, який не може перевищувати 6 місяців.
Питання про зміну або скасування примусового заходу медичного характеру вирішується судом у випадках такої зміни стану психічного здоров'я особи, при якому відпадає необхідність застосування раніше призначеного заходу або виникає необхідність у призначенні іншого примусового заходу медичного характеру".
Враховано
Стаття 19. Примусові заходи медичного характеру
Примусові заходи медичного характеру застосовуються за рішенням суду у випадках та в порядку, встановлених Кримінальним, Кримінально-процесуальним кодексами України, цим Законом та іншими законами.
Судом застосовуютьсяі такі примусові заходи медичного характеру:
1) амбулаторна психіатрична допомога в примусовому порядку;
2) поміщення до психіатричного стаціонару з звичайним наглядом;
3) поміщення до психіатричного стаціонару з посиленим наглядом;
4) поміщення до психіатричного стаціонару з суворим наглядом.
Особи, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру, підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на 6 місяців для вирішення питання про наявність підстав для звернення до суду з заявою про припинення або про зміну такого заходу. При відсутності підстав для припинення застосування або зміни примусового заходу медичного характеру, представник психіатричного закладу (лікар-психіатр), в якому перебуває особа, надсилає до суду заяву, до якої додається висновок комісії лікарів-психіатрів про продовження примусового лікування. При подальшому продовженні примусового лікування понад 6 місяців представник психіатричного закладу (лікар-психіатр) повинен надіслати до суду за місцем знаходження психіатричного закладу заяву про продовження наданні особі примусового лікування. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обгрунтування про необхідність продовження надання особі такого лікування. В подальшому продовження примусового лікування проводиться кожного разу на строк, який не може перевищувати 6 місяців.
Питання про зміну або скасування примусового заходу медичного характеру вирішується судом у випадках такої зміни стану психічного здоров'я особи, при якому відпадає необхідність застосування раніше призначеного заходу або виникає необхідність у призначенні іншого примусового заходу медичного характеру.
143.
Стаття 22. Експертиза психічного стану особи


Стаття 20. Експертиза психічного стану особи
144.
Експертиза психічного стану особи (медико-соціальна експертиза втрати працездатності, військово-лікарська, судово-психіатрична, комплексна судова експертиза за участю лікаря-психіатра та психіатрична експертиза у справах про адміністративне правопорушення та інші) проводиться на підставах та в порядку, передбаченому Цивільним, Цивільно-процесуальним, Кримінальним, Кримінально-процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Основами законодавства України про охорону здоров`я, цим Законом та іншими актами законодавства України.
-145- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Зміст статті 22 викласти у такій редакції: "Експертиза психічного стану особи (медико-соціальна експертиза втрати працездатності, військово-лікарська та інші) проводиться на підставах та в порядку, передбачених законом та прийнятими відповідно до них інших нормативно-правових актів".
Враховано
Експертиза психічного стану особи (медико-соціальна експертиза втрати працездатності, військово-лікарська та інші) проводиться на підставах та в порядку, передбачених законом та прийнятими відповідно до них інших нормативно-правових актів.


-146- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропоную частину першу статті 22 доповнити новою статтею у такій редакції: "Статті 21. Судово-психіатрична експертиза
Судово-психіатрична експертиза з адміністративних, кримінальних і цивільних справ призначається і проводиться на підставах та в порядку, передбачених законом".
Враховано
Стаття 21. Судово-психіатрична експертиза
Судово-психіатрична експертиза з адміністративних, кримінальних і цивільних справ призначається і проводиться на підставах та в порядку, передбачених законом.
145.
Стаття 23. Порядок судового розгляду заяв психіатричного закладу про необхідність надання психіатричної допомоги в примусовому порядку
-147- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву статті 23 викласти у такій редакції: "Порядок судового розгляду заяв про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку".
Враховано
Стаття 22. Порядок судового розгляду заяв про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку
146.
Заява про необхідність проведення психіатричного огляду особи в примусовому порядку, подана психіатричним лікувальним закладом, розглядається судом за місцем проживання особи або за місцем знаходження лікувального закладу в триденний строк з дня її надходження. За результатами розгляду суд виносить рішення про психіатричний огляд в примусовому порядку або про відмову в ньому.
-148- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Частину першу статті 23 викласти у такій редакції: "Заява лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду особи в примусовому порядку розглядається судом за місцем проживання цієї особи у триденний строк з дня її надходження".
Враховано
Заява лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду особи в примусовому порядку розглядається судом за місцем проживання цієї особи у триденний строк з дня її надходження.

147.
Заява про необхідність надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку, про продовження чи припинення амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку, про необхідність поміщення особи до психіатричного закладу в примусовому порядку, про необхідність надання особі стаціонарної психіатричної допомоги в примусовому порядку, про продовження чи припинення надання їй психіатричної стаціонарної допомоги в примусовому порядку, про скасування, зміну чи продовження застосованого до особи примусового заходу медичного характеру, подані психіатричними лікувальними закладами, розглядаються судами за місцем знаходження лікувального закладу у десятиденний строк з дня їх надходження.
-149- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Частину другу статті 23 викласти у новій редакції: "Заява представника психіатричного закладу про госпіталізацію особи в психіатричний стаціонар у примусовому порядку розглядається судом за місцем знаходження психіатричного закладу протягом 24 годин з дня її надходження.
Заяви лікаря-психіатра про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку, про продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку розглядаються судом за місцем проживання особи у десятиденний строк з дня їх надходження. Заяви представників психіатричних закладів про продовження госпіталізації в примусовому порядку розглядаються судом за місцем знаходження психіатричного закладу у десятиденний строк з дня їх надходження".
Враховано
Заява представника психіатричного закладу про госпіталізацію особи в психіатричний стаціонар у примусовому порядку розглядається судом за місцем знаходження психіатричного закладу протягом 24 годин з дня її надходження.
Заяви лікаря-психіатра про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку, про продовження надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку розглядаються судом за місцем проживання особи у десятиденний строк з дня їх надходження. Заяви представників психіатричних закладів про продовження госпіталізації в примусовому порядку розглядаються судом за місцем знаходження психіатричного закладу у десятиденний строк з дня їх надходження.
148.
Суд в судовому засіданні у приміщенні суду або в психіатричному закладі розглядає зазначені справи за участю прокурора, представника психіатричного лікувального закладу, особи щодо якої розглядається справа, та її законного представника.
-150- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину третю статті 23 викласти у такій редакції: "Суддя в приміщенні суду або психіатричного закладу розглядає зазначені у цій статті заяви. Особам, щодо яких розглядаються питання, пов'язані з наданням їм психіатричної допомоги, повинно бути надано право особисто брати участь в судовому розгляді питань про надання їм психіатричної допомоги. Участь при розгляді заяви прокурора, лікаря-психіатра чи представника психіатричного закладу, що подав заяву, та законного представника осіб, щодо яких розглядаються питання, пов'язані з наданням їм психіатричної допомоги, є обов'язковою".
Враховано
Суддя в приміщенні суду або психіатричного закладу розглядає зазначені у цій статті заяви. Особам, щодо яких розглядаються питання, пов'язані з наданням їм психіатричної допомоги, повинно бути надано право особисто брати участь в судовому розгляді питань про надання їм психіатричної допомоги. Участь при розгляді заяви прокурора, лікаря-психіатра чи представника психіатричного закладу, що подав заяву, та законного представника осіб, щодо яких розглядаються питання, пов'язані з наданням їм психіатричної допомоги, є обов'язковою.
149.
Стаття 24. Підстави та порядок поміщення осіб до психіатричного закладу соціального захисту або спеціального навчання
-151- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У назві та в тексті статей 24, 25 слово "поміщення" замінити словом "влаштування", слова "психіатричний заклад соціального захисту" замінити словами "психіатрична установа соціального захисту населення".
Відхилено
Стаття 23. Поміщення особи до психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання


-152- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Назву статті 24 викласти у такій редакції: "Поміщення особи до психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання".
Враховано

150.
Підставою для поміщення особи, яка страждає на психічні розлади, до психіатричного закладу соціального захисту або спеціального навчання є особиста заява особи; для осіб, визнаних судом недієздатними, - заява опікуна або рішення органу опіки і піклування та висновок медико-соціальної експертної комісії за участю лікаря-психіатра. У висновку повинні бути викладені обставини, що обгрунтовують необхідність утримання особи в психіатричному закладі соціального захисту.
-153- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Частину першу статті 24 викласти у такій редакції: "Підставою для поміщення особи, яка страждає на психічний розлад, до психоневрологічного закладу для соціального захисту є особиста заява особи та висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра; для неповнолітнього віком до 18 років або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, - заява батьків або іншого законного представника та рішення органу опіки і піклування, прийняте на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра. Висновок повинен містити відомості про наявність у особи психічного розладу і необхідність утримання її в психоневрологічному закладі для соціального захисту", доповнивши частиною третьою цієї статті.
Враховано
Підставою для поміщення особи, яка страждає на психічний розлад, до психоневрологічного закладу для соціального захисту є особиста заява особи та висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра; для неповнолітнього віком до 18 років або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, - заява батьків або іншого законного представника та рішення органу опіки і піклування, прийняте на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра. Висновок повинен містити відомості про наявність у особи психічного розладу і необхідність утримання її в психоневрологічному закладі для соціального захисту.
Органи опіки та піклування повинні вживати заходів для охорони майнових інтересів особи, яка знаходяться у психоневрологічному закладі для соціального захисту.
151.
Підставою для поміщення до психіатричного закладу спеціального навчання неповнолітніх, які не досягли п'ятнадцяти років і страждають на психічні розлади, є заява їх батьків чи інших законних представників та висновок медико-педагогічної комісії за участю лікаря-психіатра. У висновку повинні бути викладені обставини, що обгрунтовують необхідність навчання неповнолітнього в умовах психіатричного закладу спеціального навчання.
-154- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину другу статті 24 викласти у редакції: "Підставою для поміщення до психоневрологічного закладу для спеціального навчання неповнолітнього віком до 18 років, який страждає на психічний розлад, є заява його батьків чи іншого законного представника та висновок комісії за участю лікаря-психіатра, психолога і педагога. Висновок повинен містити відомості про наявність у неповнолітнього психічного розладу і необхідність його навчання в умовах психоневрологічного закладу для спеціального навчання".
Враховано
Підставою для поміщення до психоневрологічного закладу для спеціального навчання неповнолітнього віком до 18 років, який страждає на психічний розлад, є заява його батьків чи іншого законного представника та висновок комісії за участю лікаря-психіатра, психолога і педагога. Висновок повинен містити відомості про наявність у неповнолітнього психічного розладу і необхідність його навчання в умовах психоневрологічного закладу для спеціального навчання.
152.
Органи опіки та піклування повинні застосовувати заходи для охорони майнових інтересів осіб, які направлені до психіатричних закладів соціального захисту.
-155- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пропоную частину третю статті 24 викласти у такій редакції: "Власник психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання чи уповноважений ним орган зобов`язаний не рідше одного разу на рік організовувати проведення огляду осіб, які знаходяться в них, лікарською комісією за участю лікаря-психіатра, комісією за участю лікаря-психіатра, психолога і педагога з метою вирішення питання щодо подальшого їх утримання в цих закладах або щодо можливості перегляду рішень про недієздатність тих, хто такими визнаний".
Враховано
Власник психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання чи уповноважений ним орган зобов'язаний не рідше одного разу на рік організовувати проведення огляду осіб, які знаходяться в них, лікарською комісією за участю лікаря-психіатра, комісією за участю лікаря-психіатра, психолога і педагога з метою вирішення питання щодо подальшого їх утримання у цих закладах або щодо можливості перегляду рішень про недієздатність тих, хто такими визнаний.
153.
Стаття 25. Виписка з психіатричного закладу соціального захисту або спеціального навчання
-156- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Пропоную назву статті 25 викласти у такій редакції: "Переведення і виписка з психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання".
Враховано
Стаття 24. Переведення і виписка з психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання
154.
Підставою для виписки особи з психіатричного закладу соціального захисту або спеціального навчання є:
-157- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину першу статті 25 пропоную доповнити реченням і викласти у такій редакції: "Переведення особи з психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання до будинку-інтернату (пансіонату) для престарілих та інвалідів або до навчального закладу іншого типу здійснюється на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра, комісії за участю лікаря-психіатра, психолога і педагога про відсутність медичних показань для проживання особи у психоневрологічному закладі для соціального захисту або спеціального навчання.
Підставою для виписки особи з психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання є:".
Враховано
Переведення особи з психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання до будинку-інтернату (пансіонату) для престарілих та інвалідів або до навчального закладу іншого типу здійснюється на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра, комісії за участю лікаря-психіатра, психолога і педагога про відсутність медичних показань для проживання особи у психоневрологічному закладі для соціального захисту або спеціального навчання.
Підставою для виписки особи з психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання є:
155.
особиста заява особи при наявності висновку комісії лікарів-психіатрів про можливість особи самостійно задовольняти свої основні життєві потреби;
-158- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частину другу статті 25 викласти у такій редакції: "Особиста заява особи при наявності висновку комісії лікарів-психіатрів про можливість особи задовольняти свої життєві потреби на рівні, що гарантує їй гідне забезпечення життєдіяльності, або у разі наявності письмової заяви законного представника особи з зобов`язанням здійснення необхідного догляду".
Враховано частково
особиста заява особи при наявності висновку комісії лікарів-психіатрів про можливість особи задовольняти свої основні життєві потреби;
156.
заява законного представника особи, якій не виповнилося п`ятнадцяти років або яку визнано судом недієздатною, з зобов'язанням здійснення необхідного догляду;
-159- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Абзац другий частини першої статті 25 викласти у редакції: "письмова заява законного представника неповнолітнього віком до 18 років або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, з зобов`язанням здійснення необхідного догляду;".
Враховано
письмова заява законного представника неповнолітнього віком до 18 років або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, з зобов'язанням здійснення необхідного догляду;
157.
рішення суду про необгрунтоване направлення чи утримання особи у психіатричному закладі соціального захисту або спеціального навчання.
-160- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную абзац третій частини першої статті 25 викласти у такій редакції: "Рішення суду про незаконне поміщення особи до психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання".
Враховано
рішення суду про незаконне поміщення особи до психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання.
158.
Розділ ІІІ. Забезпечення прав осіб при наданні психіатричної допомоги


Розділ ІІІ. Забезпечення прав осіб при наданні психіатричної допомоги
159.
Стаття 26. Права осіб, які страждають на психічні розлади
-161- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву та частину першу статті 26 викласти у такій редакції: "Права осіб, яким надається психіатрична допомога
Враховано
Стаття 25. Права осіб, яким надається психіатрична допомога
160.
Особи, які страждають на психічні розлади, мають усі права, передбачені законодавством України. Обмеження прав допускається лише у випадках та в порядку, передбачених законодавством України.
Особи, яким надається психіатрична допомога, мають права і свободи громадян, передбачені Конституцією України і законами України. Обмеження їх прав і свобод допускається лише у випадках, передбачених Конституцією України, відповідно до законів України".

Особи, яким надається психіатрична допомога, мають права і свободи громадян, передбачені Конституцією України і законами України. Обмеження їх прав і свобод допускається лише у випадках, передбачених Конституцією України, відповідно до законів України.
161.
Особи, які страждають на психічні розлади, можуть піклуватися про захист своїх прав та додержання законних інтересів особисто чи за допомогою законного представника.
-162- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347),
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Частину другу статті 26 викласти у редакції: "Особи, яким надається психіатрична допомога, можуть піклуватися про захист своїх прав та свобод особисто або через своїх представників в порядку, встановленому Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України та іншими законами України".
Враховано
Особи, яким надається психіатрична допомога, можуть піклуватися про захист своїх прав та свобод особисто або через своїх представників в порядку, встановленому Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України та іншими законами України.

162.
Особи, які страждають на психічні розлади, при наданні їм психіатричної допомоги незалежно від порядку і виду її надання мають право на:
-163- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину третю та абзац перший статті 26 пропоную викласти у такій редакції: "Особи, яким надається психіатрична допомога, мають право на:
Враховано
Особи, яким надається психіатрична допомога, мають право на:
163.
поважне і гуманне ставлення, яке виключає приниження честі й гідності людини;
поважливе і гуманне ставлення до них, що виключає приниження честі й гідності людини;".

поважливе і гуманне ставлення до них, що виключає приниження честі й гідності людини;
164.
отримання інформації про свої права при наданні психіатричної допомоги;
-164- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропоную у абзаці другому частини третьої статті 26 слово "при наданні" вилучити, замінивши на слова "пов`язані з наданням".
Враховано
отримання інформації про свої права, пов`язані з наданням психіатричної допомоги;
165.
вимогу і одержання психіатричної допомоги гарантованого рівня;
-165- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац третій частини третьої статті 26 викласти у такій редакції: "одержання психіатричної та соціальної допомоги в умовах, що відповідають вимогам санітарного законодавства;".
Враховано
одержання психіатричної та соціальної допомоги в умовах, що відповідають вимогам санітарного законодавства;

166.
згоду або відмову від надання психіатричної допомоги, за винятком випадків надання її в примусовому порядку;
-166- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пропоную абзац четвертий частини третьої статті 26 замінити новими абзацами у такій редакції:
"відмову від надання психіатричної допомоги, за винятком випадків її надання в примусовому порядку, передбаченому законом;
усі види медико-санітарної допомоги (в тому числі санаторно-курортне лікування) за медичними показаннями;".
Враховано
відмову від надання психіатричної допомоги, за винятком випадків її надання в примусовому порядку, передбаченому законом;
усі види медико-санітарної допомоги (в тому числі санаторно-курортне лікування) за медичними показаннями;


-167- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
В абзаці четвертому частини третьої статті 26 пропоную вилучити слова "за винятком випадків надання її в примусовому порядку" і замінити словами "коли стан хворої особи не дозволяє їй приймати свідомі рішення та відповідати за свої дії".
Відхилено

167.
згоду або відмову від застосування складних методів діагностики і лікування;
-168- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац п`ятий частини третьої статті 26 об`єднати з абзацом восьмим цієї ж статті, виклавши у такій редакції: "попередню дачу згоди або відмову в будь-який час від застосування нових методів діагностики і лікування та лікарських засобів чи від участі в навчальному процесі;" та перенісши його після абзацу сьомого частини третьої цієї статті остаточної редакції.
Враховано

168.
одержання психіатричної допомоги в найменш обмежених, відповідно до їх психічного стану, умовах, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, по можливості, за місцем проживання цих осіб, їх законних представників, родичів та близьких;
-169- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Пропоную абзаци шостий та сьомий частини третьої статті 26 викласти у такій редакції: "утримання в психіатричному стаціонарі лише протягом строку, який необхідний для обстеження і лікування;
одержання психіатричної допомоги в найменш обмежених, відповідно до їх психічного стану, умовах, по можливості, за місцем проживання цих осіб, членів їх сім'ї, інших родичів або законних представників;".
Враховано
одержання психіатричної допомоги в найменш обмежених, відповідно до їх психічного стану, умовах, по можливості, за місцем проживання цих осіб, членів їх сім'ї, інших родичів або законних представників;
169.
одержання психіатричної допомоги лише протягом того часу, в тих видах та в порядку, що відповідають підставам, згідно з якими надається ця допомога;


утримання в психіатричному стаціонарі лише протягом строку, який необхідний для обстеження і лікування;
170.
дачу згоди або відмову в будь-який час від використання як об'єкта наукових досліджень або навчального процесу;
-170- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Абзац восьмий та дев'ятий частини третьої статті 26 викласти у такій редакції: "попередню згоду або відмову в будь-який час від застосування нових методів діагностики і лікування та лікарських засобів чи від участі в навчальному процесі;
Враховано
попередню згоду або відмову в будь-який час від застосування нових методів діагностики і лікування та лікарських засобів чи від участі в навчальному процесі;
171.
безпеку в процесі надання психіатричної допомоги;
безпечність надання психіатричної допомоги;".

безпечність надання психіатричної допомоги;
172.
спілкування з іншими особами;
-171- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропоную абзаци 10-18 та 21 статті 26 виписати окремою частиною після абзацу 25 остаточної редакції закону, виклавши зміст у такій редакції: "Особи при перебуванні в психіатричному стаціонарі мають право на:
спілкування з іншими особами, в тому числі з адвокатом, або іншим законним представником без присутності сторонніх осіб згідно з правилами внутрішнього розпорядку психіатричного закладу;
повідомлення будь-якої особи за своїм вибором про надання їй психіатричної допомоги;
забезпечення таємниці листування при відправці та отриманні будь-якої кореспонденції;
доступ до засобів масової інформації;
дозвілля, заняття творчою діяльністю;
відправлення релігійних обрядів, додержання релігійних канонів;
звернення безпосередньо до керівника або завідуючого відділенням психіатричного закладу з питань надання психіатричної допомоги, виписки із психіатричного стаціонару та додержання прав, передбачених цим Законом;
допомогу по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню або пенсію згідно з законодавством".
Враховано

173.
негайне повідомлення будь-якої особи за своїм вибором про надання психіатричної допомоги;174.
прийом відвідувачів у випадку госпіталізації без присутності сторонніх осіб згідно з правилами внутрішнього розпорядку психіатричного закладу;175.
відправку та отримання будь-якої кореспонденції, що не підлягає перлюстрації та цензурі;

176.
купівлю, отримання і наявність дозволених для використання предметів особистої гігієни та побуту;177.
користування засобами масової інформації, заняття творчістю;

178.
проведення дозвілля;179.
виконання релігійних обрядів;180.
перебування на самоті;181.
медичний анонімний огляд;182.
альтернативний за власним бажанням психіатричний огляд та залучення до участі в роботі комісії, пов'язаної з питаннями надання їй психіатричної допомоги, будь-якого фахівця, який має ліцензію на здійснення діяльності з надання психіатричної допомоги, за погодженням з фахівцем;
-172- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Абзац двадцятий частини третьої статті 26 доповнити новим абзацом і викласти у такій редакції: "безоплатне надання медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров`я та забезпечення лікарськими засобами і виробами медичного призначення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
альтернативний, за власним бажанням, психіатричний огляд та залучення до участі в роботі комісії лікарів-психіатрів з питань надання психіатричної допомоги, будь-якого фахівця, який бере участь у наданні психіатричної допомоги, за погодженням з ним; ".
Враховано
безоплатне надання медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров`я та забезпечення лікарськими засобами і виробами медичного призначення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
альтернативний, за власним бажанням, психіатричний огляд та залучення до участі в роботі комісії лікарів-психіатрів з питань надання психіатричної допомоги, будь-якого фахівця, який бере участь у наданні психіатричної допомоги, за погодженням з ним;
183.
допомогу по соціальному страхуванню згідно з законодавством України;184.
оскарження неправомірних рішень та дій фахівців або інших працівників, які надають психіатричну допомогу, у разі порушення чи обмеження їх прав;
-173- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропоную абзаци двадцять другий та двадцять третій частини третьої статті 26 вилучити.
Враховано

185.
допомогу адвоката і законного представника або іншої особи в порядку, встановленому законодавством України;


збереження права на жиле приміщення за місцем їх постійного проживання на час надання стаціонарної психіатричної допомоги;

186.
особисту участь у судових засіданнях при вирішенні питань, пов'язаних з наданням особі психіатричної допомоги та обмеженням її прав, коли цьому не перешкоджає психічний стан;

-174- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Абзац двадцять четвертий частини третьої статті 26 викласти у такій редакції: "особисту участь у судових засіданнях при вирішенні питань, пов`язаних з наданням їм психіатричної допомоги та обмеженням у зв`язку з цим їх прав;".
Враховано
особисту участь у судових засіданнях при вирішенні питань, пов'язаних з наданням їм психіатричної допомоги та обмеженням у зв`язку з цим їх прав;


відшкодування збитків, що сталися внаслідок безпідставного надання психіатричної допомоги або відмови в ній, незаконного розголошення конфіденційних відомостей, невиконання встановлених заходів щодо забезпечення безпеки надання психіатричної допомоги.
-175- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Доповнити абзац двадцять п`ятий частини третьої статті 26 новим абзацом, зміст виклавши у такій редакції: "відшкодування заподіяної шкоди особі або її майну внаслідок незаконного поміщення до психіатричного закладу чи психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання, чи внаслідок незабезпечення безпечних умов надання психіатричної допомоги або розголошення конфіденційних відомостей про стан психічного здоров`я і надання психіатричної допомоги;
одержання винагороди за фактично виконану роботу нарівні з іншими громадянами".
Враховано
відшкодування заподіяної шкоди особі або її майну внаслідок незаконного поміщення до психіатричного закладу чи психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання, чи внаслідок незабезпечення безпечних умов надання психіатричної допомоги або розголошення конфіденційних відомостей про стан психічного здоров'я і надання психіатричної допомоги;
одержання винагороди за фактично виконану роботу нарівні з іншими громадянами.


-176- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Абзац двадцять п`ятий частини третьої статті 26 викласти у такій редакції: "Відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадових і службових осіб, пов`язане з наданням психіатричної допомоги або відмови в ній, незаконним розголошенням відомостей, а також невиконанням встановлених заходів щодо забезпечення безпеки надання психіатричної допомоги".
Враховано редакційно

187.
Під час перебування у психіатричному закладі здійснення цих прав можуть бути обмежені Законом в інтересах здоров`я чи безпеки самої особи або оточуючих шляхом встановлення спеціального індивідуального режиму нагляду та лікування.
-177- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропоную частини четверту та п`яту статті 26 викласти у такій редакції: "Особи мають також права, які рішенням лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів) в інтересах захисту їх здоров'я чи безпеки, а також в інтересах здоров'я і безпеки інших осіб можуть бути обмежені:
приймати відвідувачів наодинці;
придбавати і використовувати предмети повсякденного вжитку;
перебувати на самоті.
Рішення про обмеження прав осіб, яким надається психіатрична допомога, фіксується у медичній документації з зазначенням строку його дії та може бути оскаржене до суду.
Забороняється залучення осіб, яким надається психіатрична допомога, до примусової праці".
Враховано
Особи при перебуванні в психіатричному стаціонарі мають право на:
спілкування з іншими особами, в тому числі з адвокатом або іншим законним представником, без присутності сторонніх осіб згідно з правилами внутрішнього розпорядку психіатричного закладу;
повідомлення будь-якої особи за своїм вибором про надання їм психіатричної допомоги;
забезпечення таємниці листування при відправці та отриманні будь-якої кореспонденції;
доступ до засобів масової інформації;
дозвілля, заняття творчою діяльністю;
відправлення релігійних обрядів, додержання релігійних канонів;
звернення безпосередньо до керівника або завідуючого відділенням психіатричного закладу з питань надання психіатричної допомоги, виписки із психіатричного стаціонару та додержання прав, передбачених цим Законом;
допомогу по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню або пенсію згідно з законодавством.
Особи мають також права, які рішенням лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів) в інтересах захисту їх здоров'я чи безпеки, а також в інтересах здоров'я і безпеки інших осіб можуть бути обмежені:
приймати відвідувачів наодинці;
придбавати і використовувати предмети повсякденного вжитку;
перебувати на самоті.
Рішення про обмеження прав осіб, яким надається психіатрична допомога, фіксується у медичній документації з зазначенням строку його дії та може бути оскаржене до суду.
188.
Забороняється залучення осіб, які страждають на психічні розлади, до примусової праці.
-178- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340),
Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Пропоную доповнити окремим пунктом частину п`яту статті 26 у такій редакції: "дозволяється залучення осіб, які страждають на психічні розлади, до добровільної оплачуваної праці".
Враховано редакційно
Забороняється залучення осіб, яким надається психіатрична допомога, до примусової праці.
189.
Особа при наданні їй психіатричної допомоги зобов'язана додержуватись встановленого в психіатричному закладі режиму та правил внутрішнього розпорядку.
-179- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную частину шосту статті 26 вилучити.
Враховано

190.
Стаття 27. Забезпечення права особи, яка страждає на психічні розлади, на одержання інформації про надання психіатричної допомоги


Стаття 26. Інформація про стан психічного здоров`я особи та надання психіатричної допомоги


-180- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную назв та зміст частини першої статті 27 викласти у такій редакції:
"Стаття 27. Інформація про стан психічного здоров`я особи та надання психіатричної допомоги
Лікар-психіатр зобов`язаний пояснити особі, якій надається психіатрична допомога, з урахуванням її психічного стану в доступній формі інформацію про стан її психічного здоров`я, прогноз можливого розвитку захворювання, про застосування методів діагностики та лікування, альтернативні методи лікування, можливий ризик та побічні ефекти, умови, порядок і тривалість надання психіатричної допомоги, її права і передбачені цим Законом можливі обмеження цих прав при наданні психіатричної допомоги. Право на одержання зазначеної інформації щодо неповнолітнього віком до 15 років та особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, мають їх законні представники".
Враховано
Лікар-психіатр зобов`язаний пояснити особі, якій надається психіатрична допомога, з урахуванням її психічного стану в доступній формі інформацію про стан її психічного здоров`я, прогноз можливого розвитку захворювання, про застосування методів діагностики та лікування, альтернативні методи лікування, можливий ризик та побічні ефекти, умови, порядок і тривалість надання психіатричної допомоги, її права і передбачені цим Законом можливі обмеження цих прав при наданні психіатричної допомоги. Право на одержання зазначеної інформації щодо неповнолітнього віком до 15 років та особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, мають їх законні представники.
191.
Особа, яка страждає на психічні розлади, або її законний представник мають право на ознайомлення з історією хвороби та іншими документами, а також на отримання в письмовому вигляді будь-яких рішень про надання цій особі психіатричної допомоги.
Особа при наданні їй психіатричної допомоги або її законний представник має право на ознайомлення з історією хвороби та іншими документами, а також на отримання в письмовому вигляді будь-яких рішень щодо надання цій особі психіатричної допомоги.
192.
У випадках коли особа, яка страждає на тяжкі психічні розлади, одержує психіатричну допомогу в примусовому порядку або визнана судом недієздатною, лікар-психіатр (комісія лікарів-психіатрів) може обмежити обсяг інформації. Про надану інформацію або її обмеження робиться запис в медичну документацію.
-181- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Частину другу статті 27 викласти у такій редакції: "У випадках, коли повна інформація про стан психічного здоров`я особи може завдати шкоди її здоров'ю або призвести до безпосередньої небезпеки для інших осіб, лікар-психіатр або комісія лікарів-психіатрів можуть таку інформацію обмежити. У цьому разі лікар-психіатр або комісія лікарів-психіатрів інформує законного представника особи, враховуючи особисті інтереси особи, якій надається психіатрична допомога. Про надану інформацію або її обмеження робиться запис у медичній документації".
Враховано
У випадках, коли повна інформація про стан психічного здоров`я особи може завдати шкоди її здоров'ю або призвести до безпосередньої небезпеки для інших осіб, лікар-психіатр або комісія лікарів-психіатрів можуть таку інформацію обмежити. У цьому разі лікар-психіатр або комісія лікарів-психіатрів інформує законного представника особи, враховуючи особисті інтереси особи, якій надається психіатрична допомога. Про надану інформацію або її обмеження робиться запис у медичній документації.
193.
Стаття 28. Права, пільги та обов'язки фахівців, які надають психіатричну допомогу
-182- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Пропоную назву статті 28 викласти у редакції: "Професійні права, обов'язки та пільги лікаря-психіатра, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади".
Враховано
Стаття 27. Професійні права, обов'язки та пільги лікаря-психіатра, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади
194.
Фахівці мають права, пільги та обов'язки, встановлені для медичних працівників згідно з Основами законодавства України про охорону здоров'я, цим Законом та іншими законами України.
-183- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину першу статті 28 пропоную викласти у такій редакції: "Професійні права, обов`язки лікаря-психіатра, інших фахівців та працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади, при наданні психіатричної допомоги встановлюються Основами законодавства України про охорону здоров`я, цим Законом та іншими законами. Лікар-психіатр, інші фахівці та працівники, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади, мають право на пільги, встановлені законодавством України для осіб, зайнятих на важких роботах та з шкідливими і небезпечними умовами праці".
Враховано
Професійні права, обов`язки лікаря-психіатра, інших фахівців та працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади, при наданні психіатричної допомоги встановлюються Основами законодавства України про охорону здоров`я, цим Законом та іншими законами. Лікар-психіатр, інші фахівці та працівники, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади, мають право на пільги, встановлені законодавством України для осіб, зайнятих на важких роботах та з шкідливими і небезпечними умовами праці.
195.
Фахівці при здійсненні своїх повноважень є незалежними у своїх рішеннях, пов`язаних з наданням психіатричної допомоги, керуються лише медичними показаннями, своїми знаннями, професійною етикою, цим Законом та іншими Законами України. Фахівці несуть відповідальність за прийняті рішення.
-184- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320),
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Пропоную об`єднати частини другу і третю статті 28, помінявши місцями з частиною четвертою цієї ж статті, та викласти у такій редакції: "При наданні психіатричної допомоги лікар-психіатр, комісія лікарів-психіатрів незалежні у своїх рішеннях і керуються лише медичними показаннями, своїми професійними знаннями, медичною етикою та законом. Лікар-психіатр, комісія лікарів-психіатрів несуть відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до закону".
Враховано

196.

-185- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Частину другу статті 28 доповнити реченням у такій редакції: "Фахівці несуть персональну відповідальність за прийняті рішення, за визначення діагнозу, за відмову в наданні допомоги для попередження тяжких наслідків, особливо у випадках, коли ігноруються заяви доглядальників".
Враховано редакційно

197.
Виключною компетенцією лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів) є встановлення діагнозу психічного розладу, лікування психічних захворювань, прийняття рішення про надання психіатричної допомоги у невідкладному порядку або дача висновку для розгляду питань, пов`язаних з наданням психіатричної допомоги.
-186- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Частину четверту статті 28 викласти у такій редакції: "Виключною компетенцією лікаря-психіатра або комісії лікарів-психіатрів є встановлення діагнозу психічного захворювання, прийняття рішення про необхідність надання психіатричної допомоги в примусовому порядку або надання висновку для розгляду питання, пов'язаного з наданням психіатричної допомоги в примусовому порядку".
Враховано
Виключною компетенцією лікаря-психіатра або комісії лікарів-психіатрів є встановлення діагнозу психічного захворювання, прийняття рішення про необхідність надання психіатричної допомоги в примусовому порядку або надання висновку для розгляду питання, пов'язаного з наданням психіатричної допомоги в примусовому порядку.
При наданні психіатричної допомоги лікар-психіатр, комісія лікарів-психіатрів незалежні у своїх рішеннях і керуються лише медичними показаннями, своїми професійними знаннями, медичною етикою та законом.
Лікар-психіатр, комісія лікарів-психіатрів несуть відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до закону.
198.
Фахівці, які надають психіатричну допомогу, мають право відмовити в її наданні у випадках:
-187- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную частину п`яту з абзацами 1, 2 та 3 статті 28 вилучити, замінивши її перенесеною частиною першої статті 35 у такій редакції: "Рішення, прийняте лікарем-психіатром або комісією лікарів-психіатрів при наданні психіатричної допомоги, викладається у письмовій формі і підписується лікарем-психіатром або комісією лікарів-психіатрів".
Враховано
Рішення, прийняте лікарем-психіатром або комісією лікарів-психіатрів при наданні психіатричної допомоги, викладається у письмовій формі і підписується лікарем-психіатром або комісією лікарів-психіатрів.
199.
відсутності підстав для надання психіатричної допомоги;200.
наявності безпосередньої небезпеки для життя фахівця;
-188- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Вилучити абзац другий частини п`ятої статті 28.
Враховано

201.
рішення суду про відмову в наданні психіатричної допомоги в примусовому порядку.
202.
Відмова від надання психіатричної допомоги оформляється фахівцем письмово з викладенням її причин в порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України.
-189- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину шосту статті 28 викласти у такій редакції: "Лікар-психіатр, комісія лікарів-психіатрів мають право відмовити у наданні психіатричної допомоги в разі відсутності підстав для її надання. Відмова у наданні психіатричної допомоги з зазначенням її причин фіксується у медичній документації за підписом особи або її законного представника і лікаря-психіатра або комісії лікарів-психіатрів".
Враховано
Лікар-психіатр, комісія лікарів-психіатрів мають право відмовити у наданні психіатричної допомоги в разі відсутності підстав для її надання. Відмова у наданні психіатричної допомоги з зазначенням її причин фіксується у медичній документації за підписом особи або її законного представника і лікаря-психіатра або комісії лікарів-психіатрів.
203.
Фахівці мають право на конфіденційність відомостей про місце своє проживання, номер домашнього телефону, склад сім'ї тощо.
-190- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пропоную частину сьому статті 28 розпочати словами: "Лікар-психіатр, інші фахівці, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги".
Враховано
Лікар-психіатр, інші фахівці, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, мають право на конфіденційність відомостей про своє місце проживання, склад сім'ї, номер домашнього телефону тощо.


-191- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Вважаю за доцільне передбачити права та інтереси вразливої категорії громадян - тих, хто проживає поряд з психічно хворими (їх родичів), зокрема з питань забезпечення їх безпеки та врахування при прийнятті рішення щодо госпіталізації хворого їх інформації про поведінку хворого".
Враховано редакційно у ст.ст. 5, 8, 14 остаточної редакції
цього Закону-192- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Пропоную після статті 28 нову статтю, виклавши її назву і зміст у редакції:
"Права, обов`язки та захист представників психічно хворої особи
Представники психічно хворої особи - законні та особисті представники.
Особистий представник (вводиться тільки як норма цього Закону):
- опікується хворою особою;
- відвідує районного лікаря-психіатра. Коли хвора особа не в змозі це зробити для отримання призначення або направлення у стаціонар;
- викликає швидку допомогу та дає пояснення про необхідність госпіталізації;
- супроводжує хвору особу до лікувального закладу;
- дає згоду на обрану методику лікування;
- відвідує хвору особу у лікарні;
- забирає хвору особу з лікувального закладу.
Представники психічно хворої особи, що проживають разом з особою, що страждає на тяжкий психічний розлад, мають право на захист, якщо такий хворий являє загрозу їх життю та здоров`ю. У зв`язку з цим вони мають право:
- наполягати на отриманні хворою особою амбулаторної допомоги у домашніх умовах при появі перших ознак загострення хвороби у випадках, коли хвора особа відмовляється відвідувати районний лікувальний заклад;
- наполягати на недобровільній госпіталізації хворої особи у період загострення хвороби, якщо її стан оцінюється ними як небезпечний для самої особи та оточуючих;
- у випадках миттєвої появи ознак небезпеки - викликати швидку допомогу для госпіталізації хворої особи без попереднього огляду її районним лікарем-психіатром;
- залучати органи правопорядку для забезпечення необхідної допомоги у разі небезпеки, а також коли хвора особа чинить опір спробам бригади швидкої допомоги госпіталізувати її.
Представники психічно хворої особи мають право госпіталізувати психічно хвору особу без її згоди, якщо вони розцінюють її стан як такий, що потребує медичної допомоги, яку вони не можуть забезпечити у домашніх умовах.
Якщо хворій особі після виписки із стаціонару необхідна періодична амбулаторна допомога, а вона через погіршення свого стану відмовляється від отримання цієї допомоги, представники мають право викликати швидку психіатричну допомогу для надання призначеного лікування у недобровільному порядку без процедури суду.
Представники психічно хворої особи, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні, мають право на інформацію:
- про результати обстеження;
- про методи лікування та препарати;
- про зміни у стані здоров`я особи та незвичайні події, що відбуваються з нею;
- про можливі наслідки лікування та побічні дії використаних препаратів;
- про догляд та лікування після виписки із стаціонару;
- про заходи, які треба вживати у разі загострення хвороби у домашніх умовах.
При лікувальних закладах повинні існувати спеціальні навчальні групи для родичів психічно хворих, у яких фахівці:
- навчають доглядати психічно хворих у домашніх умовах;
- проводять консультації та роз`яснення у важких ситуаціях;
- роз`яснюють родичам їх права, відповідальність, соціальні гарантії;
- забезпечують представників психічно хворих буклетами, брошурами та іншими спеціальними виданнями, які висвітлюють зазначені вище питання.
Представники психічно хворої особи повинні виконувати призначення лікаря та його рекомендації відносно догляду за хворою особою у позалікарняних умовах.
Опікунські ради, соціальні служби, громадські організації здійснюють контроль над опікунами - законними представниками психічно хворої особи, крім батьків-опікунів, щоб уникнути зловживань у питаннях житла, майна або життя психічно хворої особи.
Представники психічно хворої особи мають право на соціальний захист та допомогу:
- доплату за утримання вдома психічно хворої особи у розмірах, встановлених статтею 5 цього Закону;
- пільгове отримання ліків для малозабезпечених одиноких доглядальників не пільгових категорій, єдиним джерелом існування яких є пенсія;
- на грошову компенсацію на лікування за невикористані путівки соцзабезу на відпочинок та лікування для пенсіонерів-доглядальників, які не можуть залишити своїх підопічних".
Відхилено

204.
Стаття 29. Державне страхування та відшкодування шкоди у разі загибелі або каліцтва осіб, які надають психіатричну допомогу
-193- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Назву статті 29 викласти у такій редакції: "Обов`язкове страхування працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади".
Враховано
Стаття 28. Обов`язкове страхування працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади
205.
Фахівці та інші працівники, які надають психіатричну допомогу, підлягають обов'язковому страхуванню за рахунок власника психіатричного закладу для відшкодування на випадок заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю при виконанні ними службових обов'язків. Умови страхування і порядок виплати страхових сум фахівцям та іншим працівникам, які надають психіатричну допомогу, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
-194- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную частини першу та другу статті 29 об`єднати і викласти у такій редакції: "Працівники, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади, на випадок заподіяння шкоди їх здоров`ю або смерті, пов`язаних з виконанням ними службових обов`язків, підлягають державному обов'язковому страхуванню. Перелік цих працівників та порядок їх страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України".
Враховано
Працівники, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади, на випадок заподіяння шкоди їх здоров`ю або смерті, пов`язаних з виконанням ними службових обов`язків, підлягають державному обов'язковому страхуванню. Перелік цих працівників та порядок їх страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.
206.
У разі загибелі чи смерті фахівця або іншого працівника, що сталися при наданні чи внаслідок надання ними психіатричної допомоги, або завдання шкоди їх здоров'ю за вказаних обставин їм або їх спадкоємцям провадиться відшкодування шкоди на умовах та в порядку, передбачених законодавством України.207.
Стаття 30. Обов'язки та права власника психіатричного закладу або уповноваженого ним органу


Стаття 29. Обов'язки власника психіатричного закладу або уповноваженого ним органу
208.
Власник психіатричного закладу або уповноважений ним орган зобов'язані забезпечувати необхідні умови для надання психіатричної допомоги та правового захисту осіб, яким надається психіатрична допомога, сприяти діяльності фахівців та інших працівників, які надають психіатричну допомогу, виконувати інші обов'язки, передбачені Основами законодавства України про охорону здоров'я, цим Законом, зокрема:
-195- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропоную у назві статті 30 вилучити слова "та права", а частину першу викласти у такій редакції: "Власник психіатричного закладу або уповноважений ним орган зобов'язаний:
створювати необхідні умови для надання психіатричної допомоги та правового захисту осіб, яким надається психіатрична допомога;".
Враховано
Власник психіатричного закладу або уповноважений ним орган зобов'язаний:
створювати необхідні умови для надання психіатричної допомоги та правового захисту осіб, яким надається психіатрична допомога;


209.
забезпечувати психіатричною і соціальною допомогою гарантованого рівня;
-196- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац перший частини першої статті 30 викласти у такій редакції: "забезпечувати осіб, яким надається психіатрична допомога, психіатричною допомогою гарантованого рівня та іншою необхідною медичною допомогою;".
Враховано
забезпечувати осіб, яким надається психіатрична допомога, психіатричною допомогою гарантованого рівня та іншою необхідною медичною допомогою;
210.
забезпечувати особам, яким надається психіатрична допомога, та відвідувачам можливість знайомитися з законодавством про психіатричну допомогу, правилами внутрішнього розпорядку, а також адресами і телефонами державних і громадських органів, організацій і посадових осіб, до яких може звернутися особа у разі порушення її прав;
-197- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Абзац другий частини першої статті 30 викласти у такій редакції: "знайомити осіб, яким надається психіатрична допомога, або їх законних представників з законодавством про психіатричну допомогу, правилами внутрішнього розпорядку психіатричного закладу, а також адресами і телефонами відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, громадських організацій, до яких може звернутися особа у разі порушення її прав;".
Враховано
знайомити осіб, яким надається психіатрична допомога, або їх законних представників з законодавством про психіатричну допомогу, правилами внутрішнього розпорядку психіатричного закладу, а також адресами і телефонами відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, громадських організацій, до яких може звернутися особа у разі порушення її прав;
211.
забезпечувати умови для листування, своєчасно направляти до державних і громадських органів, організацій та посадових осіб звернення осіб, які страждають на психічні розлади, щодо надання їм психіатричної допомоги;
-198- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропоную абзац третій частини першої статті 30 вилучити, а абзац четвертий цієї статті викласти у такій редакції: "здійснювати захист прав і законних інтересів осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, які не мають законного представника;".
Враховано

212.
виконувати функції законного представника осіб, які страждають на психічні розлади і не мають такого представника;


здійснювати захист прав і законних інтересів осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, які не мають законного представника;
213.
дозволяти віруючим особам виконувати релігійні обряди з врахуванням інтересів інших осіб, які знаходяться в психіатричному закладі, та внутрішнього розпорядку цього закладу;
-199- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Абзац п`ятий частини першої статті 30 вилучити.
Враховано
створювати умови для дозвілля осіб, яким надається психіатрична допомога;
214.
своєчасно інформувати родичів, законного представника, інших осіб (за вибором особи) про ї перебування у психіатричному закладі та про зміну стану її здоров'я тощо;
-200- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Абзац шостий частини першої статті 30 викласти у такій редакції: "своєчасно інформувати членів сім'ї, інших родичів або законних представників чи інших осіб (за вибором осіб, яким надається психіатрична допомога) про стан їх здоров'я та перебування у психіатричному закладі;".
Враховано
своєчасно інформувати членів сім'ї, інших родичів або законних представників чи інших осіб (за вибором осіб, яким надається психіатрична допомога) про стан їх здоров'я та перебування у психіатричному закладі;
215.
забезпечувати безпеку надання психіатричної допомоги;
-201- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац сьомий частини першої статті 30 викласти у редакції: "створювати безпечні умови надання психіатричної допомоги;".
Враховано
створювати безпечні умови надання психіатричної допомоги;
216.
забезпечувати виконання вимог санітарного законодавства;


забезпечувати виконання вимог санітарного законодавства;
217.
створювати умови для проведення дозвілля осіб, яким надається психіатрична допомога;
-202- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Абзац дев`ятий частини першої статті 30 перенести у абзац п`ятий остаточної редакції проекту закону. Натомість абзац дев`ятий викласти у такій редакції: "забезпечувати належні умови праці фахівців та інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, яким надається психіатрична допомога;".
Враховано
забезпечувати належні умови праці фахівців та інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, яким надається психіатрична допомога;
218.
виконувати інші обов'язки, пов'язані з наданням медико-санітарної допомоги.
-203- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
У абзаці десятому частини першої статті 30 в кінці речення слова "медико-санітарної" вилучити і замінити словами "психіатричної допомоги, передбачені законом".
Враховано
виконувати інші обов'язки, пов'язані з наданням психіатричної допомоги, передбачені законом.
219.
Розділ ІV. Контроль і нагляд за діяльністю з надання психіатричної допомоги


Розділ ІV. Контроль і нагляд за діяльністю з надання психіатричної допомоги
220.
Стаття 31. Державний контроль за діяльністю психіатричних закладів та осіб, які надають психіатричну допомогу
-204- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Назву статті пропоную викласти у редакції: "Контроль за діяльністю з надання психіатричної допомоги".
Враховано
Стаття 30. Контроль за діяльністю з надання психіатричної допомоги
221.
Місцеві органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування контролюють у межах своєї компетенції діяльність психіатричних закладів та осіб, які надають психіатричну допомогу.
-205- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Пропоную частину першу статті 31 викласти у такій редакції: "Державний контроль за діяльністю психіатричних закладів усіх форм власності та фахівців, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, здійснюють у межах своїх повноважень Міністерство охорони здоров'я України, інші відповідні центральні органи виконавчої влади".
Враховано
Державний контроль за діяльністю психіатричних закладів усіх форм власності та фахівців, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, здійснюють у межах своїх повноважень Міністерство охорони здоров'я України, інші відповідні центральні органи виконавчої влади.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю психіатричних закладів усіх форм власності та фахівців, інших працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, а також контроль за виконанням своїх обов'язків законними представниками.


-206- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині першій статті 31 слово "відомств" замінити словами "Центральних органів виконавчої влади".
Враховано

222.
Міністерство охорони здоров'я України у межах своєї компетенції здійснює державний контроль за діяльністю психіатричних закладів незалежно від форм власності, а також осіб, які надають психіатричну допомогу.


Громадський контроль за діяльністю психіатричних закладів усіх форм власності незалежно від їх підпорядкування та за фахівцями, іншими працівниками, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, здійснюється об'єднаннями громадян у межах їх компетенції відповідно до законодавства України про об'єднання громадян.
Представники об`єднань громадян можуть відвідувати психіатричний заклад відповідно до вимог, встановлених правилами внутрішнього розпорядку цього закладу.


-207- Н.д.Савенко М.М. (Реєстр.картка №425)
Пропоную частину другу статті 31 вилучити.
Враховано редакційно

223.
Стаття 32. Нагляд за діяльністю з надання психіатричної допомоги
-208- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Пропоную назву статті 32 викласти у редакції: "Нагляд за додержанням і застосуванням законів при наданні психіатричної допомоги".
Враховано
Стаття 31. Нагляд за додержанням і застосуванням законів при наданні психіатричної допомоги
224.
Вищий нагляд за додержанням законодавства про психіатричну допомогу здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори відповідно до законодавства України.
-209- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Пропоную частину першу статті 32 викласти у такій редакції: "Нагляд за додержанням і застосуванням законів при наданні психіатричної допомоги здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами відповідно до закону".
Враховано
Нагляд за додержанням і застосуванням законів при наданні психіатричної допомоги здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами відповідно до закону.
225.
Стаття 33. Громадський контроль за діяльністю психіатричних закладів та осіб, які надають психіатричну допомогу
-210- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Пропоную статтю 33 об`єднати з статтею 31 остаточної редакції проекту закону, змінивши подальшу нумерацію статей та виклавши її зміст у такій редакції:
Враховано

226.
Громадський контроль за діяльністю психіатричних закладів незалежно від їх підпорядкування чи форм власності та за особами, які надають психіатричну допомогу, здійснюється у межах компетенції в порядку, встановленому законодавством України про об'єднання громадян, для яких така діяльність є статутною.
"Громадський контроль за діяльністю психіатричних закладів усіх форм власності незалежно від їх підпорядкування та за фахівцями, іншими працівниками, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, здійснюється об'єднаннями громадян у межах їх компетенції відповідно законодавства України про об'єднання громадян.


227.
Представники громадських організацій зобов`язані погоджувати умови відвідування психіатричного закладу з адміністрацією цього закладу, знайомитися із діючими правилами лікувального закладу, виконувати їх та підписувати зобов`язання про нерозголошення лікарської таємниці.
Представники об`єднань громадян можуть відвідувати психіатричний заклад відповідно до вимог, встановлених правилами внутрішнього розпорядку цього закладу".


228.
Розділ V. Порядок оскарження рішень та дій осіб у зв`язку з наданням психіатричної допомоги
-211- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву розділу V викласти у такій редакції: "Порядок оскарження рішень, дій і бездіяльності, пов`язаних з наданням психіатричної допомоги".
Враховано
Розділ V. Порядок оскарження рішень, дій і бездіяльності, пов`язаних з наданням психіатричної допомоги
229.
Стаття 34. Оскарження рішень та дій осіб, які надають психіатричну допомогу
-212- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву статті 34 викласти у такій редакції: "Оскарження рішень, дій і бездіяльності, пов`язаних з наданням психіатричної допомоги".
Враховано
Стаття 32. Оскарження рішень, дій і бездіяльності, пов`язаних з наданням психіатричної допомоги
230.
Рішення та дії фахівців, медичних та інших працівників, які порушують права та законні інтереси осіб при наданні їм психіатричної допомоги, можуть бути оскаржені за вибором особи у власника психіатричного закладу або уповноваженого ним органу, що здійснюють управління, контроль за наданням психіатричної допомоги, або до суду.
-213- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Частину першу статті 34 викласти у такій редакції: "Рішення, дії чи бездіяльність осіб, які порушують права, свободи та законні інтереси громадян при наданні їм психіатричної допомоги, можуть бути оскаржені, за вибором цих громадян, до власника психіатричного закладу або власника психоневрологічного закладу для соціального захисту чи спеціального навчання, або уповноваженого ними органу, або до вищестоящих органів (вищестоящих посадових осіб), або безпосередньо до суду".
Враховано
Рішення, дії чи бездіяльність осіб, які порушують права, свободи та законні інтереси громадян при наданні їм психіатричної допомоги, можуть бути оскаржені, за вибором цих громадян, до власника психіатричного закладу або власника психоневрологічного закладу для соціального захисту чи спеціального навчання, або уповноваженого ними органу, або до вищестоящих органів (вищестоящих посадових осіб), або безпосередньо до суду.
231.
Скарга на дії фахівців, медичних та інших працівників щодо порушення прав і законних інтересів осіб при наданні психіатричної допомоги розглядається судом в порядку, встановленому законодавством України.
-214- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную частину другу статті 34 вилучити.
Враховано-215- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Частину другу статті 34 викласти у такій редакції: "Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб".
Враховано редакційно

232.
Скарга може бути подана особою або її законним представником, об'єднанням громадян, яке за своїм статутом (положенням) уповноважене захищати права та законні інтереси громадян, у порядку, встановленому законодавством України.
-216- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину третю статті 34 викласти у такій редакції: "Особи, які страждають на психічні розлади, та їх законні представники звільняються від судових витрат, пов`язаних з розглядом питань щодо захисту прав і законних інтересів особи при наданні психіатричної допомоги в порядку, встановленому законодавством", а частину четверту статті 34 вилучити.
Враховано
Особи, які страждають на психічні розлади, та їх законні представники звільняються від судових витрат, пов`язаних з розглядом питань щодо захисту прав і законних інтересів особи при наданні психіатричної допомоги в порядку, встановленому законодавством.
233.
Розгляд скарг на порушення прав та законних інтересів осіб при наданні психіатричної допомоги провадиться у порядку, встановленому чинним законодавством.234.
Стаття 35. Порядок зміни або скасування рішення фахівця (комісії фахівців) про надання психіатричної допомоги
-217- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пропоную статтю 35 вилучити, змінивши подальшу нумерацію статей.
Враховано

235.
Рішення про надання психіатричної допомоги, прийняте фахівцем (комісією фахівців) у межах своєї компетенції, мотивується письмово і підписується фахівцем (комісією фахівців).236.
Окрема думка фахівця, який підписав рішення про надання психіатричної допомоги, викладається фахівцем у письмовій формі і додається до рішення комісії фахівців.237.
Рішення про надання психіатричної допомоги, прийняте фахівцем (комісією фахівців), може бути змінено або скасовано:
238.
фахівцем (комісією фахівців), який приймав це рішення;239.
уповноваженими експертними психіатричними комісіями відомств, що мають державні психіатричні заклади;
-218- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині третій статті 35 слово "відомств" замінити словами "центральні органи виконавчої влади", слова "що мають такі психіатричні заклади" замінити словами "до сфери управління яких відносяться такі психіатричні установи".
Враховано редакційно

240.
Головною експертною психіатричною комісією при Міністерстві охорони здоров'я України. Положення про Головну експертну психіатричну комісію затверджується Кабінетом Міністрів України.241.
Рішення, прийняте відомчими експертними психіатричними комісіями, може бути оскаржено до Головної експертної психіатричної комісії при Міністерстві охорони здоров'я України або до суду безпосередньо.242.
Рішення Головної експертної психіатричної комісії при Міністерстві охорони здоров'я України може бути оскаржено до суду.243.
Підставами для зміни чи скасування рішення про надання психіатричної допомоги є:244.
встановлення факту порушення вимог законодавства про психіатричну допомогу;245.
виявлення випадку прийняття очевидно помилкового рішення.246.
Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про психіатричну допомогу


Стаття 33. Відповідальність за порушення законодавства про психіатричну допомогу
247.
Особи, винні у порушенні законодавства про психіатричну допомогу, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України
-219- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48),
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Зміст статті 36 пропоную викласти у редакції: "Особи, винні у порушенні законодавства про психіатричну допомогу, несуть відповідальність згідно з законами України".
Враховано
Особи, винні у порушенні законодавства про психіатричну допомогу, несуть відповідальність згідно з законами України.
248.
Розділ VІ. Прикінцеві положення


Розділ VІ. Прикінцеві положення


-220- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную зміст розділу VІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України в 6-місячний строк:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
4. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст.78; 1998 р., № 2, ст.4, № 11-12, ст.50; 1999 р., № 4, ст.35) доповнити пунктом 29 такого змісту:
"29) державне обов`язкове страхування працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади".
5. Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст.113, № 26, ст.281, № 49, ст.459; 1994 р., № 28, ст.241, № 29, ст.257, № 33, ст.300; 1995 р., № 13, ст.85, № 14, ст.90; 1996 р., № 9, ст.43, № 41, ст.192, № 52, ст.306; 1997 р., № 6, ст.46, № 9, ст.70, № 18, ст.131) доповнити пунктом 41 такого змісту:
"41) громадяни - за позовами, з якими вони звертаються до суду в справах, пов`язаних із захистом прав і законних інтересів при наданні психіатричної допомоги."
6. Частину першу статті 43 Основ законодавства України про охорону здоров`я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19) викласти у такій редакції:
"Згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ дієздатного пацієнта та пацієнта віком від 15 до 18 років необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Якщо останній не досяг віку 15 років або був визнаний судом недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою його батьків або інших законних представників".
Враховано
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України в 6-місячний строк:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
4. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст.78; 1998 р., № 2, ст.4, № 11-12, ст.50; 1999 р., № 4, ст.35) доповнити пунктом 29 такого змісту:
"29) державне обов`язкове страхування працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади".
5. Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст.113, № 26, ст.281, № 49, ст.459; 1994 р., № 28, ст.241, № 29, ст.257, № 33, ст.300; 1995 р., № 13, ст.85, № 14, ст.90; 1996 р., № 9, ст.43, № 41, ст.192, № 52, ст.306; 1997 р., № 6, ст.46, № 9, ст.70, № 18, ст.131) доповнити пунктом 41 такого змісту:
"41) громадяни - за позовами, з якими вони звертаються до суду в справах, пов`язаних із захистом прав і законних інтересів при наданні психіатричної допомоги."
6. Частину першу статті 43 Основ законодавства України про охорону здоров`я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19) викласти у такій редакції:
"Згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ дієздатного пацієнта та пацієнта віком від 15 до 18 років необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Якщо останній не досяг віку 15 років або був визнаний судом недієздатним, медичне втручання здійснюється за згодою його батьків або інших законних представників".


-221- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Розділ VІ розділити на прикінцеві та перехідні положення, оскільки порядок введення в дію норм закону визначається в перехідних, а порядок набрання чинності закону - в прикінцевих положеннях. Закон набирає чинності з моменту не будь-якого публікування, а лише офіційного публікування, після офіційного публікування слід визначити строк для вивчення закону до набрання ним чинності. Перехідні положення не оформляти статтею, оскільки вони носять тимчасовий характер. У абзаці другому частини третьої статті 37 слід застосувати термінологію "проекти змін і доповнень до актів законодавства, що випливають з цього закону".
Враховано редакційно

249.
Стаття 37. Про порядок введення в дію Закону України "Про психіатричну допомогу"250.
1. Ввести в дію Закон України "Про психіатричну допомогу" з дня його опублікування.251.
2. До приведення законодавства України у відповідність з Законом України "Про психіатричну допомогу" акти законодавства, що регулюють діяльність психіатричних закладів та фахівців, які надають психіатричну допомогу, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.252.
3. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня введення в дію Закону України "Про психіатричну допомогу":253.
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін і доповнень до чинного законодавства України;254.
привести рішення Уряду у відповідність з цим Законом.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні