Назва: Про внесення змін і доповнень до Повітряного кодексу України
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
Закон України
Про внесення змін і доповнень до Повітряного кодексу України
-1- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Назву Закону викласти в редакції:
"Про внесення змін до Повітряного кодексу України".
Враховано

Проект
Закон України
Про внесення змін до Повітряного кодексу України
1.
Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
2.
I. Внести до Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 25, ст. 274; 1998 р., N 2, ст. 5) такі зміни і доповнення:
-2- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
У частині першій розділу першого слова "і доповнення" виключити.
Враховано

I. Внести до Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 25, ст. 274; 1998 р., N 2, ст. 5) такі зміни:
3.
1. У статті 3:


1. Доповнити Кодекс статтею 31 такого змісту:
4.
1) у частині першій слова "та Комітет по використанню повітряного простору України (Украеронавігацію)" виключити;


"Стаття 31. Державний нагляд за забезпеченням безпеки авіації
5.
2) частину третю виключити.


Державний нагляд за забезпеченням безпеки авіації здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади.
6.
2. Доповнити Кодекс статтею 31 такого змісту:


Взаємодія органів виконавчої влади України щодо нагляду за безпекою польотів повітряних суден провадиться в порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів України".
7.
"Стаття 31. Державний нагляд за забезпеченням безпеки авіації


2. У статті 3:
8.
Державний нагляд за забезпеченням безпеки авіації здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади.


1) у частині першій слова "та Комітет по використанню повітряного простору України (Украеронавігацію)" виключити;
9.
Взаємодія органів виконавчої влади України щодо нагляду за безпекою польотів повітряних суден провадиться в порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів України".


2) частину третю виключити.
10.
3. Статтю 10 викласти в такій редакції:


3. Статтю 10 викласти в такій редакції:
11.
"Стаття 10. Порядок використання повітряного простору України


"Стаття 10. Порядок використання повітряного простору України
12.
Порядок використання повітряного простору України визначається Положенням про використання повітряного простору України і його додержання забезпечується державною системою використання повітряного простору України.


Порядок використання повітряного простору України визначається Положенням про використання повітряного простору України і його додержання забезпечується державною системою використання повітряного простору України.
13.
Положення про використання повітряного простору України та Положення про державну систему використання повітряного простору України затверджуються Кабінетом Міністрів України".


Положення про використання повітряного простору України та Положення про державну систему використання повітряного простору України затверджуються Кабінетом Міністрів України".
14.
4. У частині першій статті 103 після слова "транспорту" слово "та" замінити словами "а усі експлуатанти -".


4. У частині першій статті 103 слова "повітрянного транспорту та" замінити словами "повітрянного транспорту, а усі експлуатанти -".
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні