Назва: Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у Житомирській області
Автор: Президент України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у Житомирській області Президент УкраїниКомітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестиційДруге читанняПроект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку у Житомирськiй областi


Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку у Житомирськiй областi


-1- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Преамбулу викласти у такій редакції:
Враховано


3.
Цей Закон визначає спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку у Житомирськiй областi (далi - спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi).
Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області.

Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області.


-2- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Додати нову статтю у такій редакції:
Враховано,
Статті 1-8 вважати від-повідно статтями 2-9Стаття ... Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
територія пріоритетного розвитку - територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні і екологічні умови та на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць;
спеціальний режим інвестиційної діяльності - режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб`єктів підприємницької діяльності, що реалізують в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційні проекти, схвалені Радою з питань територій пріоритетного розвитку;
реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;
реконструкція підприємства - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції при поліпшенні умов праці та охорони навколишнього природного середовища;
перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг).

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
територія пріоритетного розвитку - територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні і екологічні умови та на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць;
спеціальний режим інвестиційної діяльності - режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб`єктів підприємницької діяльності, що реалізують в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційні проекти, схвалені Радою з питань територій пріоритетного розвитку;
реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;
реконструкція підприємства - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції при поліпшенні умов праці та охорони навколишнього природного середовища;
перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг).

4.
Стаття 1. Мета запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi
-3- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 1 викласти у такій редакції:
Враховано
Стаття 2. Мета запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi
5.
Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку у Житомирськiй областi запроваджується з метою залучення iнвестицiй у прiоритетнi галузi виробництва для збереження iснуючих та створення нових робочих мiсць, впровадження нових технологiй, розвитку зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, збiльшення обсягiв виробництва високоякiсних товарiв i послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової iнфраструктури, ефективного використання природних ресурсiв, регенерацiї та вiдновлення радiацiйне забруднених земель.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку запроваджується з метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для збереження та створення нових робочих місць, впровадження нових технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення обсягів високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективного використання природних ресурсів, відновлення радіаційно забруднених земель, втілення передових сільськогосподарських технологій.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку запроваджується з метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для збереження та створення нових робочих місць, впровадження нових технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення обсягів високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективного використання природних ресурсів, відновлення радіаційно забруднених земель, втілення передових сільськогосподарських технологій.
6.
Стаття 2. Запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi
-4- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
-Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 2 викласти у такій редакції:
Враховано

Стаття 3. Запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi
7.
Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi запроваджується з 1 сiчня 2000 року строком на 30 рокiв для реалiзацiї вiдповiдно до цього Закону на територiях прiоритетного розвитку у Житомирськiй областi iнвестицiйних проектiв у прiоритетних видах економiчної дiяльностi (далi - iнвестицiйнi проекти), перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку з 1 січня 2000 року і діє протягом 30 років при реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на територіях пріоритетного розвитку з 1 січня 2000 року і діє протягом 30 років при реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
8.
До територiй прiоритетного розвитку належать територiї мiст Коростень, Новоград-Волинський, а також Коростенського, Новоград-Волинського, Лугинського, Народицького, Овруцького, Олевського, Малинського, Ємiльчинського, Володарсько-Волинського районiв.
До територій пріоритетного розвитку належать у своїх адміністративно-територіальних межах міста Бердичів, Житомир, Коростень, Новоград-Волинський, а також Коростенський, Новоград-Волинський, Лугинський, Народицький, Овруцький, Олевський, Малинський, Ємільчинський, Володарсько-Волинський райони.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційний проект еквівалентною вартістю не менше:
200 тис. дол. США - у сільському господарстві, харчовій промисловості, текстильній промисловості, обробленні деревини та виробництві виробів з деревини, целюлозно-паперовій промисловості, виробництві меблів, виробництві готового одягу та хутра, охороні здоров'я, освіті;
300 тис.дол. США- у будівництві;
500 тис. дол. США - у добувній промисловості, хімічному виробництві, виробництві виробів з мінеральних матеріалів; виробництві машин та устаткування, транспорті;
Початком реалізації проекту є дата фактичного внесення інвестиції.

До територій пріоритетного розвитку належать у своїх адміністративно-територіальних межах міста Бердичів, Житомир, Коростень, Новоград-Волинський, а також Коростенський, Новоград-Волинський, Лугинський, Народицький, Овруцький, Олевський, Малинський, Ємільчинський, Володарсько-Волинський райони.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційний проект еквівалентною вартістю не менше:
200 тис. дол. США - у сільському господарстві, харчовій промисловості, текстильній промисловості, обробленні деревини та виробництві виробів з деревини, целюлозно-паперовій промисловості, виробництві меблів, виробництві готового одягу та хутра, охороні здоров'я, освіті;
300 тис.дол. США- у будівництві;
500 тис. дол. США - у добувній промисловості, хімічному виробництві, виробництві виробів з мінеральних матеріалів, виробництві машин та устаткування, транспорті;
Початком реалізації проекту є дата фактичного внесення інвестиції.
9.
Межi територiй прiоритетного розвитку визначаються згiдно з картами, що є невiд'ємною частиною цього Закону. Оригiнали карт зберiгаються у Житомирськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї.

-5- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 3 викласти у такій редакції:
Враховано

10.
Стаття 3. Особливостi дiї законодавства України на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi
Стаття ... Особливості дії законодавства України на територіях пріоритетного розвитку


Стаття 4. Особливості дії законодавства України на територіях пріоритетного розвитку

11.
Законодавство України на територiях прiоритетного розвитку на перiод запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi дiє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Органи виконавчої влади на територіях пріоритетного розвитку діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Органи виконавчої влади на територіях пріоритетного розвитку діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
12.
Держава гарантує стабiльнiсть встановленого спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на весь визначений вiдповiдно до цього Закону строк.13.
Якщо внаслiдок змiни законодавства України змiнюється режим, передбачений статтею 7 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються умови, що дiяли на момент укладення договору (контракту) з органом мiсцевого самоврядування.14.
Стаття 4. Органи управлiння територiями прiоритетного розвитку
-6- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Статтю 4 викласти у такій редакції:
Враховано

Стаття 5. Органи управлiння територiями прiоритетного розвитку
15.
Органами управлiння територiями прiоритетного розвитку є:
Органами управління територіями пріоритетного розвитку є:

Органами управлiння територiями прiоритетного розвитку є:
16.
Рада з питань територiй прiоритетного розвитку (далi - Рада);
Рада з питань територій пріоритетного розвитку (далі - Рада);

Рада з питань територiй прiоритетного розвитку (далi - Рада);
17.
органи мiсцевого самоврядування та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї територiй прiоритетного розвитку (далi - органи мiсцевого самоврядування та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї).
органи місцевого самоврядування.

органи місцевого самоврядування.
18.
Стаття 5. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування та органiв виконавчої влади щодо управлiння територiями прiоритетного розвитку
-7- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 5 викласти у такій редакції:
Враховано

Стаття 6. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління територіями пріоритетного розвитку
19.
Органи мiсцевого самоврядування та органи виконавчої влади, здiйснюючи свої функцiї на територiях прiоритетного розвитку, керуються законодавством України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Стаття ... Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління територіями пріоритетного розвитку Органи місцевого самоврядування територій, на яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють

Органи місцевого самоврядування територій, на яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до Конституції та законів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Крім того, до повноважень органу місцевого
20.
До повноважень органiв мiсцевого самоврядування належить укладення договорiв (контрактiв) з суб'єктами пiдприємницької дiяльностi про реалiзацiю iнвестицiйних проектiв, схвалених Радою.
свої повноваження відповідно до Конституції та законів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Крім того, до повноважень органу місцевого самоврядування також належить укладення договору (контракту) з суб'єктом

самоврядування також належить укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, затвердженого Радою у встановленому цим Законом порядку.
У зв'язку з набранням чинності цим Законом відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції


підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, затвердженого Радою у встановленому цим Законом порядку.

України, припиняється дія Указу Президента України від 28 червня 1999 року №732/99 Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку у Житомирськiй областi".
21.
Стаття 6. Повноваження Ради з питань територiй прiоритетного розвитку
-8- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Статтю 6 викласти у такій редакції:
Враховано

Стаття 7. Повноваження Ради з питань територiй прiоритетного розвитку
22.
Рада є спецiально уповноваженим органом управлiння спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi.
Рада є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується відповідно до цього Закону на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області.

Рада є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується відповідно до цього Закону на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області.
23.
Рада створюється Житомирською обласною державною адмiнiстрацiєю за погодженням з Житомирською обласною радою.
Рада створюється Житомирською обласною радою за поданням обласної державної адміністрації.

Рада створюється Житомирською обласною радою за поданням обласної державної адміністрації.
24.
До повноважень Ради належить:
До повноважень Ради належить:

До повноважень Ради належить:
25.
розроблення стратегiї та поточних програм розвитку територiй прiоритетного розвитку, що затверджуються вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування, i забезпечення їх реалiзацiї;
розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку територій пріоритетного розвитку;


розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку територій пріоритетного розвитку;

26.
схвалення iнвестицiйних проектiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;
розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
видача свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту;
здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
підготовка відповідним органам місцевого самоврядування пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;
організація підготовки та перепідготовки кадрів;
регулювання залучення до роботи на територіях пріоритетного розвитку іноземних працівників;
прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов`язкових до виконання на територіях пріоритетного розвитку при реалізації інвестиційних проектів;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб`єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів;
надання Міністерству фінансів України та Міністерству економіки України інформації щодо наслідків запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності;
реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.

розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
видача свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту;
здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
підготовка відповідним органам місцевого самоврядування пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;
організація підготовки та перепідготовки кадрів;
регулювання залучення до роботи на територіях пріоритетного розвитку іноземних працівників;
прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов`язкових до виконання на територіях пріоритетного розвитку при реалізації інвестиційних проектів;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб`єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів;
надання Міністерству фінансів України та Міністерству економіки України інформації щодо наслідків запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності;
реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.
27.
органiзацiя у встановленому законодавством порядку пiдготовки та перепiдготовки кадрiв на територiях прiоритетного розвитку;28.
проведення в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, мiжнародних тендерiв для вiдбору iнвестицiйних проектiв та їх учасникiв;29.
здiйснення в межах своїх повноважень вiдповiдного контролю за iнвестицiйною дiяльнiстю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку згiдно з цим Законом;30.
пiдготовка в межах своїх повноважень пропозицiй вiдповiдним органам мiсцевого самоврядування щодо ставок орендної плати, тарифiв щодо оплати комунальних та iнших послуг, якi надаються пiдприємствами та органiзацiями комунальної власностi;31.
розгляд у досудовому порядку спорiв, що виникають мiж суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти на територiях прiоритетного розвитку, та вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування;32.
надання Мiнiстерству економiки України, Мiнiстерству фiнансiв України та Агентству з питань спецiальних (вiльних) економiчних зон iнформацiї про наслiдки запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi;33.
прийняття у межах своєї компетенцiї рiшень, обов'язкових для виконання на територiях прiоритетного розвитку пiд час реалiзацiї iнвестицiйних проектiв;34.
реалiзацiя iнших повноважень, передбачених цим Указом.
.

-9- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Додати нову статтю у такій редакції:
Враховано
Стаття ... Умови провадження підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку
На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.
Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на територіях пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цих територіях інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку.
Затвердження Радою інвестиційного проекту та видача свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Житомирською обласною радою.
У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).
У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може прийняти рішення про скасування свідоцтва та внести пропозиції органу місцевого самоврядування про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.
У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним договору (контракту), а також внести пропозиції Раді про скасування виданого нею свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту.
Рішення про скасування свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту та розірвання договору (контракту) з органом місцевого самоврядування можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8 Умови провадження підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку
На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.
Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на територіях пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними на цих територіях інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку.
Затвердження Радою інвестиційного проекту та видача свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Житомирською обласною радою.
У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).
У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може прийняти рішення про скасування свідоцтва та внести пропозиції органу місцевого самоврядування про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.
У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним договору (контракту), а також внести пропозиції Раді про скасування виданого нею свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту.
Рішення про скасування свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту та розірвання договору (контракту) з органом місцевого самоврядування можуть бути оскаржені в судовому порядку.

35.
Стаття 7. Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi


Стаття 9. Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi


-10- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Статтю 7 викласти у такій редакції:
Враховано

1. До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених
36.
Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi передбачає встановлення вiдповiдно до цього Закону податкових i митних пiльг для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi зареєстрованi на територiях прiоритетного розвитку i за укладеним з органами мiсцевого самоврядування договором (контрактом) реалiзують на цих територiях iнвестицiйнi проекти кошторисною вартiстю не менше:
1. До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку, застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та плати за землю.
2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років суб`єкти підприємницької діяльності, які ввозять на митну територію України на території пріоритетного розвитку для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів:
матеріали, сировину, перелік яких та обсяги визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
устаткування, обладнання та комплектуючі до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.
У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.
3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів, але не більше ніж на п`ять років, операції з ввезення (пересилання) на митну територію України на території пріоритетного розвитку суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів устаткування, обладнання та комплектуючі до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.
У разі нецільового використання зазначених товарів податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку, виходячи з 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання.
4. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток (в частині, одержаній від освоєння інвестицій) новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого, реконструйованого підприємства, що реалізує на території пріоритетного розвитку затверджений у встановленому цим Законом порядку інвестиційний проект.
Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.
Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.
Порядок обліку та обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.
У разі коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному (податковому) періоді.
5. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з затвердженим у встановленому цим Законом порядку інвестиційним проектом, що реалізується на території пріоритетного розвитку сума інвестицій у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.
6. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більш як на 5 років, суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують на територіях пріоритетного розвитку затверджені у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти.
7. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність по реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку без створення юридичної особи через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, погоджений з відповідними органами державної податкової служби України.
8. Суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують на територіях пріоритетного розвитку затверджені у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти щомісячно складають звіт про цільове використання ними ввезених сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією України та Державною митною службою України.
9. Пільги, передбачені цією статтею застосовуються з моменту укладення суб'єктом підприємницької діяльності договору (контракту) з органом місцевого самоврядування.
Пільги щодо сплати податку на прибуток, передбачені цією статтею, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів, в тому числі за рахунок Державного інноваційного фонду.


у встановленому цим Законом порядку, застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та плати за землю.
2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років суб`єкти підприємницької діяльності, які ввозять на митну територію України на території пріоритетного розвитку для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів:
матеріали, сировину, перелік яких та обсяги визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
устаткування, обладнання та комплектуючі до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.
У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.
3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів, але не більше ніж на п`ять років, операції з ввезення (пересилання) на митну територію України на території пріоритетного розвитку суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів устаткування, обладнання та комплектуючих до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.
У разі нецільового використання зазначених товарів податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації з урахуванням пені, нарахованої у встановленому законодавством України порядку, на таку суму податку, виходячи з 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання.
4. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток (в частині, одержаній від освоєння інвестицій) новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого, реконструйованого підприємства, що реалізує на території пріоритетного розвитку затверджений у встановленому цим Законом порядку інвестиційний проект.
Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.
Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.
Порядок обліку та обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.
У разі коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному (податковому) періоді.
5. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з затвердженим у встановленому цим Законом порядку інвестиційним проектом, що реалізується на території пріоритетного розвитку сума інвестицій у вигляді: коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.
6.Пільги щодо сплати податку на прибуток, передбачені цією статтею, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів, в тому числі за рахунок Державного інноваційного фонду.
7. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більш як на 5 років, суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують на територіях пріоритетного розвитку затверджені у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти.
8. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність по реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку без створення юридичної особи через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, погоджений з відповідними органами державної податкової служби України.
9. Суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують на територіях пріоритетного розвитку затверджені у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти щомісячно складають звіт про цільове використання ними ввезених сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них відповідно до порядку, встановленого Державною податковою адміністрацією України та Державною митною службою України.
10. Пільги, передбачені цією статтею застосовуються з моменту укладення суб'єктом підприємницької діяльності договору (контракту) з органом місцевого самоврядування.

37.
200 тис. доларiв США - у сiльському господарствi, харчовiй та текстильнiй промисловостi, в галузi обробки деревини та виготовлення з неї виробiв, у целюлозно-паперовiй промисловостi, у виробництвi меблiв, готового одягу та хутра, у сферi охорони здоров'я, освiти;38.
300 тис. доларiв США - у будiвництвi;39.
500 тис. доларiв США - у добувнiй промисловостi, хiмiчному виробництвi, виробництвi iнших неметалевих мiнеральних виробiв; виробництвi машин та устаткування на транспортi.40.
Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi передбачає:41.
а) звiльнення на перiод до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на п'ять рокiв, вiд обкладення ввiзним митом сировини, матерiалiв, перелiк яких визначається в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючих виробiв до них (крiм пiдакцизних товарiв) i податком на додану вартiсть - устаткування, обладнання та комплектуючих виробiв до них (крiм пiдакцизних товарiв) пiд час їх ввезення в Україну з метою використання для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв.42.
У разi нецiльового використання зазначених сировини, матерiалiв, устаткування, обладнання та комплектуючих виробiв до них (крiм пiдакцизних товарiв) платник податку зобов'язаний збiльшити податкове зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, в якому вiдбулося таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала б бути сплачена при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України таких товарiв, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання, за перiод вiд дати ввезення таких товарiв на митну територiю України до дати збiльшення податкового зобов'язання, а також сплатити ввiзне мито згiдно з чинним законодавством.43.
Порядок контролю за цiльовим використанням сировини, матерiалiв, устаткування, обладнання та комплектуючих виробiв до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться вiдповiдно до цього Закону, встановлюється Державною податковою адмiнiстрацiєю України разом з Державною митною службою України;44.
б) звiльнення на три роки вiд оподаткування прибутку, одержаного новоствореними пiдприємствами вiд реалiзацiї iнвестицiйних проектiв та дiючими пiдприємствами, на яких проведено реструктуризацiю, реконструкцiю, перепрофiлювання, в частинi, одержанiй вiд освоєння iнвестицiй, на пiдставi документiв окремого (бухгалтерського, податкового) облiку.45.
Порядок обчислення прибутку, одержаного вiд реалiзацiї iнвестицiйного проекту на дiючих пiдприємствах, установлюється Державною податковою адмiнiстрацiєю України.46.
Прибуток пiдприємств, зазначених в абзацi першому цього пункту, одержаний вiд реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у перiод з четвертого по шостий рiк, оподатковується за ставкою в розмiрi 50 вiдсоткiв дiючої ставки оподаткування.47.
Зазначена пiльга застосовується з моменту одержання першого прибутку;48.
в) невключення до валового доходу пiдприємства з метою оподаткування суми iнвестицiй, одержаної вiд реалiзацiї iнвестицiйного проекту у виглядi:49.
коштiв;50.
матерiальних цiнностей;51.
нематерiальних активiв, вартiсть яких у конвертованiй валютi пiдтверджено згiдно з законами (процедурами) держави iнвестора або мiжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцiнкою в Українi, включаючи легалiзованi на територiї України авторськi права, права на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, ноу-хау тощо.52.
У разi коли протягом звiтного (податкового) перiоду зазначенi iнвестицiї були частково або повнiстю вiдчуженi, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який одержав iнвестицiю, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звiтному (податковому) перiодi;53.
г) несправляння плати за землю у перiод освоєння земельної дiлянки (планування територiї, облаштування iнфраструктури тощо), визначений iнвестицiйним проектом, але не бiльше п'яти рокiв.54.
Пiльги, передбаченi цiєю статтею, застосовуються з моменту укладення суб'єктом пiдприємницької дiяльностi договору (контракту) з органами мiсцевого самоврядування.55.
Пiльги, передбаченi цiєю статтею щодо сплати податку на прибуток, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом пiдприємницької дiяльностi вiд освоєння iнвестицiй, що були здiйсненi за рахунок бюджетних коштiв усiх рiвнiв, у тому числi за рахунок Державного iнновацiйного фонду.
.

-11- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Додати нову статтю у такій редакції:
Враховано
Стаття ... Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької діяльності у разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності
Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області на весь строк, визначений у статті 3 цього Закону.
У разі зміни законодавства України щодо спеціального режиму інвестиційної діяльності, передбаченого статтею 9 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності.

Стаття 10. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької діяльності у разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності
Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області на весь строк, визначений у статті 3 цього Закону.
У разі зміни законодавства України щодо спеціального режиму інвестиційної діяльності, передбаченого статтею 9 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності.
56.
Стаття 8. Прикiнцевi положення
-12- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 8 викласти у такій редакції:
Враховано

Стаття 11. Прикiнцевi положення
57.
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
58.
2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк:
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк визначити перелік видів економiчної дiяльностi, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області;
у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк визначити перелік видів економiчної дiяльностi, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області;
у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
59.
подати пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть з цим Законом;60.
привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;61.
забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні