Назва: Про Державний бюджет України на 2000 рік
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань бюджету

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний бюджет України на 2000 рік


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний бюджет України на 2000 рік
1.
І. Загальні положення


І. Загальні положення
2.
Стаття 1. Державний бюджет України на 2000 рік складається із загального та спеціального фондів.
-1- Комітет з питань бюджету
Статтю 1 викласти у такій редакції:
Стаття 1. Державний бюджет України на 2000 рік складається із загального і спеціального фондів.
Загальний фонд включає:
доходи Державного бюджету України, визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не призначені на конкретну мету (загальні доходи);
видатки Державного бюджету України, здійснення яких передбачається за рахунок коштів, які надійшли від загальних доходів (загальні видатки).
Спеціальний фонд включає доходи Державного бюджету України на конкретну мету (спеціальні доходи) і видатки Державного бюджету України, які здійснюються за рахунок цих доходів, відповідно до умов цього Закону (спеціальні видатки).

Враховано

Стаття 1. Державний бюджет України на 2000 рік складається із загального і спеціального фондів.
Загальний фонд включає:
доходи Державного бюджету України, визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не призначені на конкретну мету (загальні доходи);
видатки Державного бюджету України, здійснення яких передбачається за рахунок коштів, які надійшли від загальних доходів (загальні видатки).
Спеціальний фонд включає доходи Державного бюджету України на конкретну мету (спеціальні доходи) і видатки Державного бюджету України, які здійснюються за рахунок цих доходів, відповідно до умов цього Закону (спеціальні видатки).-2- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Доручити Уряду терміново затвердити гарантований державою рівень надання медико-санітарної допомоги населенню України і додати відповідний нормативний акт Кабінету Міністрів України до пояснювальної записки проекту закону про Державний бюджет України на 2000 рік, як базовий нормативний документ для розрахунку бюджетних видатків на охорону здоров'я;

Уряду подати пропозиції до другого читання-3- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Зобов'язати Міністерство охорони здоров'я та відповідні науково-дослідні установи протягом першого півріччя 2000 року визначити стандарти обсягів та якості подання медичної допомоги;

Уряду подати пропозиції до другого читання-4- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
З метою орієнтації державних та комунальних закладів охорони здоров'я на обґрунтоване максимально можливе використання лікарських засобів і медичної техніки вітчизняного виробництва та забезпечення державного замовлення, розміщеного на вітчизняних підприємствах медичної та мікробіологічної промисловості:
визначити та затвердити обсяг видатків відповідних бюджетів на закупівлю лікарських засобів, що застосовуються для лікування цукрового діабету, туберкульозу, закупівлю вакцин, тест-систем на СНІД, наркотичних лікарських засобів;
надати право Головному управлінню Державного казначейства, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам проводити залік частини податку на додану вартість та на прибуток підприємств медичної та мікробіологічної промисловості у рахунок відпущених лікарських засобів та медичних виробів.

Враховано
-5- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Визнати, що при розробці проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" не враховані положення Постанови Верховної Ради України " Про основні напрями бюджетної політики на 2000 рік (бюджетна резолюція)" від 1 липня 1999 року № 795 - XIV.

Пропозиції бюджетної резолюції враховані бюджетним комітетом при підготовці проекту до першого читання-6- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Аналіз проекту Закону свідчить про відсутність в ньому інструментів проведення довгострокової політики економічного зростання та поліпшення соціальної ситуації. Ключова роль при реалізації економічної політики в 2000 р. знов відводиться грошово-кредитній складовій при ігноруванні дій в напрямі структурної перебудови економіки (згідно статті 5 законопроекту до спеціального фонду держбюджету зараховуватиметься лише 20% збору до Держіннофонду, які використовуватимуться за цільовим призначенням), зниження рівня податкового тиску та фінансового централізму, підвищення сукупного споживчого попиту (в проекті передбачено випереджаючі темпи інфляції та девальвації національної грошової одиниці порівняно з темпами зростання заробітної плати, що не кореспондується із запланованим зростанням реального ВВП на 2%).

Уряду врахувати пропозиції до другого читання-7- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Розрахунки проекту не базуються на мінімальних соціальних стандартах, зокрема до складу макропоказників, на основі яких розроблявся проект, не включено вартісну величину межі малозабезпеченості, розміри мінімальних заробітної плати і пенсій, що свідчить про недостатній рівень обгрунтування соціального блоку статей держбюджету і місцевих бюджетів, зокрема розрахунку доплат для одиноких непрацездатних громадян, які досягли пенсійного віку чи визнані інвалідами 1 або 2 групи, а також сім'ям, які складаються з них і середньомісячний сукупний дохід яких на одного члена сім'ї не досягає величини вартості межі малозабезпеченості.

Уряду врахувати пропозиції до другого читання-8- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
В проекті бюджету слід конкретно визначити новий розмір величини вартості межі малозабезпеченості на 2000 рік і етапи її запровадження протягом 2000 року відповідно до чинного законодавства, а саме відносно:
а) доплат для одиноких непрацездатних громадян, які досягли пенсійного віку чи визнані інвалідами 1 або 2 групи, а також сім'ям, які складаються із них.
б) мінімального розміру пенсій за віком.
в) індексації грошових доходів населення.

Уряду врахувати пропозиції до другого читання-9- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Недостатньою уявляється і обгрунтованість планованого зростання реального ВВП на 2% виходячи зі зниження цього показника за січень-серпень 1999 р. на 2,8% і подальшого погіршення умов господарювання, намірів уряду ввести нові податки та збори на суму 3,2 млрд.грн. Інерційність цих процесів, яка має великий потенціал розвитку (зростає кількість збиткових підприємств, триває подальше зростання взаємної заборгованості суб'єктів господарювання, знецінюється гривня, зростає безробіття, знижується рівень життя) не може бути подолана протягом планового періоду без задіяння ефективних заходів, яких в проекті не передбачено.

Уряду врахувати пропозиції до другого читання-10- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У проекті не визначено конкретних кроків до розв'язання платіжної кризи і навіть, навпаки, передбачено заходи, які сприятимуть її розвитку. Про це свідчить заплановане зростання загальної суми видатків на обслуговування державного боргу - більше ніж на 30% порівняно з поточним роком - до 13,15% в загальних видатках зведеного бюджету і 19,75% у видатках державного бюджету. При цьому до внутрішнього боргу не віднесено заборгованість по заробітній платі і соціальних виплатах, а також по знецінених заощадженнях громадян в установах Ощадбанку, Укрдержстраху та по облігаціях Державної цільової безпроцентної позики 1990 р. Особливо суттєво зростає частка видатків з обслуговування зовнішнього боргу в структурі загальних видатків на обслуговування державного боргу - до 62,9%, що на 3% більше ніж в поточному році.

Враховано
-11- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Необхідно законодавчо врегулювати питання визначення поняття загального та спеціального фондів, а також всіх, без винятків, джерел їх доходів та напрямів фінансування шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про бюджетну систему України».
Враховано в проекті Бюджетного кодексу


3.
Загальний фонд Державного бюджету України включає:4.
доходи Державного бюджету України, визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не призначені на конкретну мету (загальні доходи);5.
видатки Державного бюджету України, здійснення яких передбачається за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України (загальні видатки);6.
різницю між доходами і видатками загального фонду Державного бюджету України.
-12- Комітет з питань бюджету
Стаття 1 вилучити слова "різницю між доходами і видатками загального фонду Державного бюджету України" та слова "Надходження від здійснення запозичень, забезпечення виконання державних гарантій та інших державних боргових зобов'язань виключно тільки до загального фонду Державного бюджету України".
Враховано


7.
Надходження від здійснених запозичень, забезпечення виконання державних гарантій та інших державних боргових зобов'язань включаються тільки до загального фонду Державного бюджету України.8.
Спеціальний фонд Державного бюджету України включає доходи Державного бюджету України на конкретну мету (спеціальні доходи) та видатки Державного бюджету України, які провадяться за рахунок цих доходів (спеціальні видатки).9.
Стаття 2. Починаючи з 1 січня 2000 року всі позабюджетні кошти бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження цих установ і організацій та відповідні спеціальні видатки.


Стаття 2. Починаючи з 1 січня 2000 року всі позабюджетні кошти бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження цих установ і організацій та відповідні спеціальні видатки.
10.
Стаття 3. Затвердити Державний бюджет України на 2000 рік у сумі 26.515.907,7 тис. гривень, у тому числі загальний фонд у сумі 19.431.793,8 тис. гривень та спеціальний фонд у сумі 7.084.113,9 тис. гривень.
-13- Комітет з питань бюджету
Статтю 3 викласти у такій редакції:
Затвердити Державний бюджет України на 2000 рік по доходах у сумі 42.159.428,7 тис. гривень, у тому числі загальний фонд у сумі 21.237.729,1 тис. гривень та спеціальний фонд у сумі 20.921.699,6 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону.
Затвердити Державний бюджет України на 2000 рік по видатках у сумі 42.159.428,7 тис. гривень, у тому числі загальний фонд у сумі 21.237.729,1 тис. гривень та спеціальний фонд у сумі 20.921.699,6 тис. гривень.
Установити, що перевищення доходів над видатками або видатків над доходами в Державному бюджеті України на 2000 рік не встановлюється.

Враховано

Стаття 3. Затвердити Державний бюджет України на 2000 рік по доходах у сумі 42.159.428,7 тис. гривень, у тому числі загальний фонд у сумі 21.237.729,1 тис. гривень та спеціальний фонд у сумі 20.921.699,6 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону.
Затвердити Державний бюджет України на 2000 рік по видатках у сумі 42.159.428,7 тис. гривень, у тому числі загальний фонд у сумі 21.237.729,1 тис. гривень та спеціальний фонд у сумі 20.921.699,6 тис. гривень.
Установити, що перевищення доходів над видатками або видатків над доходами в Державному бюджеті України на 2000 рік не встановлюється.

11.
ІІ. Доходи Державного бюджету України


ІІ. Доходи Державного бюджету України
12.
Стаття 4. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються:
-14- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Додаткове поповнення доходної частини бюджету шляхом кардинального зменшення в цілому податкового тиску, що дасть можливість вивести з тіньового сектору колосальні фінансові ресурси. Крім того, великі резерви можна залучити шляхом встановлення монополії держави на виробництво та обіг основних видів продукції (алкогольні напої, тютюнові вироби та ін.), а також вдосконалення тарифної політики щодо регулювання експортно-імпортних операцій по основних видах продукції та товарів.
Крім того, збільшити надходження до бюджету за рахунок прибутку, отриманого шляхом застосування до амортизаційних відрахувань понижуючого коефіцієнта - 0.7.

Уряду подати пропозиції до другого читання
Стаття 4. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються:
13.
1) у повному обсязі:
-15- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Пропонуємо пункт 1 статті 4 доповнити абзацом такого змісту: «надходження від розміщення тимчасово вільних коштів Державного бюджету України на депозитних рахунках в установах банків»;
Враховано

1) у повному обсязі:
14.
акцизний збір з імпортних товарів;


акцизний збір з імпортних товарів;
15.
ввізне мито;


ввізне мито;
16.
надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України;


надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України;
17.
надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету;


надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету;
18.
надходження дивідендів (частини прибутку) від суб'єктів підприємницької діяльності, утворених за участю державних підприємств та організацій;
-16- Комітет з питань бюджету
П.1, абзац 6 викласти в наступній редакції:
«надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності або частини прибутку суб'єктів підприємницької діяльності державної форми власності і утворених за їх участю державних підприємств та організацій»

Враховано

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності або частини прибутку суб'єктів підприємницької діяльності державної форми власності і утворених за їх участю державних підприємств та організацій;
19.
рентна плата за нафту і природний газ власного видобутку;
-17- Комітет з питань бюджету
П.1, абзац 7 викласти в наступній редакції:
"рентна плата за нафту, газовий конденсат і природний газ власного видобутку"
Враховано

рентна плата за нафту, газовий конденсат і природний газ власного видобутку;
20.
плата за оренду майна державних підприємств;


плата за оренду майна державних підприємств;
21.
кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України;


кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України;
22.
кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, не вручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних бюджету платежів, з наступним відшкодуванням з державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;


кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, не вручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних бюджету платежів, з наступним відшкодуванням з державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;
23.
відрахування від плати за транзит природного газу, нафти та аміаку через територію України;


відрахування від плати за транзит природного газу, нафти та аміаку через територію України;
24.
суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;


суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;
25.
надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;


надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;


-18- Комітет з питань бюджету
П.1, доповнити абзацами наступного змісту:
"аеронавігаційний збір за перетин повітряного простору України іноземними та вітчизняними літальними апаратами;
податок на прибуток підприємств, що сплачується Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", філією Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз" та дочірнєю компанією "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Національною енергетичною компанією "Укренерго", а також Чорнобильською, Рівненською, Хмельницькою, Запорізькою та Південно-Українською атомними станціями;
грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій на кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення;
коштів, що надійдуть до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;
кошти, отриманих від сплати державного мита згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т", "у";
кошти, що передаються з бюджету Автономної Республіки Крим та міського міста Києва бюджету;"

Враховано

аеронавігаційний збір за перетин повітряного простору України іноземними та вітчизняними літальними апаратами;
податок на прибуток підприємств, що сплачується Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", філією Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз" та дочірнєю компанією "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Національною енергетичною компанією "Укренерго", а також Чорнобильською, Рівненською, Хмельницькою, Запорізькою та Південно-Українською атомними станціями;
грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій на кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення;
коштів, що надійдуть до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;
кошти, отриманих від сплати державного мита згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т", "у";
кошти, що передаються з бюджету Автономної Республіки Крим та міського міста Києва бюджету;
26.
2) частина податку на прибуток підприємств, визначена на підставі статті 41 цього Закону, та податок на прибуток, що сплачується Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", філією Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз" та дочірнєю компанією "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Національною енергетичною компанією "Укренерго", після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
-19- Комітет з питань бюджету
П.2 викласти в наступній редакції "частина податку на прибуток підприємств, визначена на підставі статті 41 цього Закону";

Враховано


2) частина податку на прибуток підприємств, визначена на підставі статті 41 цього Закону;
27.
3) частина прибуткового податку з громадян, визначена на підставі статті 41 цього Закону;
-20- Комітет з питань бюджету
П.3 вилучити;

Враховано


28.
4) 79,1 відсотка податку на додану вартість;
-21- Комітет з питань бюджету
П.4 викласти в наступній редакції:
"частина податку на додану вартість, яка згідно цього Закону спрямовується до загального фонду Державного бюджету України";
Враховано

4) частина податку на додану вартість, яка згідно цього Закону спрямовується до загального фонду Державного бюджету України;
29.
5) частина акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на підставі статті 41 цього Закону;


5) частина акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на підставі статті 41 цього Закону;
30.
6) 80 відсотків грошового (ліцензійного) збору за видачу ліцензій на кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення;
-22- Комітет з питань бюджету
П.6 вилучити;

Враховано


31.
7) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;


7) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;
32.
8) 90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;
-23- Комітет з питань бюджету
П.8 вилучити;

Враховано


33.
9) 50 відсотків надходжень від розміщення тимчасово вільних коштів Державного бюджету України на депозитних рахунках в установах банків;
-24- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Пропонуємо вилучити текст вказаного пункту 9 статті 4.

Враховано

9) 50 відсотків надходжень від розміщення тимчасово вільних коштів Державного бюджету України на депозитних рахунках в установах банків;
34.
10) 45 відсотків коштів, отриманих від сплати державного мита згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т", "у";
-25- Комітет з питань бюджету
П.10 вилучити

Враховано


35.
11) 80 відсотків збору до Державного інноваційного фонду;
-26- Комітет з питань бюджету
П.11 викласти в наступній редакції:
«62,5 відсотків збору до Державного інноваційного фонду;»

Враховано

11) 62,5 відсотків збору до Державного інноваційного фонду;


-27- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
До пункту 11 статті 4.
Вважаємо, що кошти Державного інноваційного фонду України повинні витрачатись лише на визначену законодавством мету і не можуть відноситися до загального фонду. Тому необхідно за участю фахівців Мінфіну України та Комітету Верховної Ради з питань бюджету визначити обсяг видатків фонду, які будуть фінансуватись за рахунок спеціального фонду бюджету. Решту коштів, яка за економічним змістом є додатковим податковим навантаженням, недоцільно вилучати до бюджету. Це дозволить зменшити розмір збору до Державного інноваційного фонду України, який передбачено у статті 11 цього закону.
Враховано частково


36.
12) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України у розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 5 цього Закону.
-28- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Згідно з вимогами пункту 3 статті 4 Закону України «Про бюджетну систему України» щодо необхідності відображення у державному бюджеті всіх доходів та видатків доповнити текст вказаного пункту абзацом такого змісту: «надходження коштів від продажу державних запасів товарів».
Враховано

12) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України у розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 5 цього Закону;


-29- Комітет з питань бюджету
Стаття 5, п.1, доповнити абзацем наступного змісту:
"аеронавігаційний збір - надходження від плати за переліт літаків іноземних авіакомпаній повітряним простором України;"
Враховано
13) аеронавігаційний збір - надходження від плати за переліт літаків іноземних авіакомпаній повітряним простором України.
37.
Стаття 5. Установити, що до доходів спеціального фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються:
-30- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Статтю 5 доповнити новим пунктом наступного змісту:
22) платежі до спеціального Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, утвореного відповідно до статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" у розмірі визначеному постановою Кабінету Міністрів України.
Уряду врахувати до другого читання

Стаття 5. Установити, що до доходів спеціального фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються:
38.
1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
39.
2) 20,9 відсотка податку на додану вартість;
-31- Комітет з питань бюджету
П.2 викласти в наступній редакції:
"частина податку на додану вартість, яка згідно цього Закону спрямовується до спеціального фонду Державного бюджету України";

Враховано

2) частина податку на додану вартість, яка згідно цього Закону спрямовується до спеціального фонду Державного бюджету України;
40.
3) 20 відсотків грошового (ліцензійного) збору за видачу ліцензій на кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення;
-32- Комітет з питань бюджету
П.3 вилучити;

Враховано


41.
4) частина коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, відповідно до частини першої статті 26 цього Закону;


4) частина коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, відповідно до частини першої статті 26 цього Закону;
42.
5) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;


5) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
43.
6) 90 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми;


6) 90 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми;
44.
7) 50 відсотків надходжень від розміщення тимчасово вільних коштів Державного бюджету України на депозитних рахунках в установах банків;


7) 50 відсотків надходжень від розміщення тимчасово вільних коштів Державного бюджету України на депозитних рахунках в установах банків;
45.
8) плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів;


8) плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів;
46.
9) 55 відсотків коштів, отриманих від сплати державного мита згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т", "у";
-33- Комітет з питань бюджету
П.9 вилучити;

Враховано


47.
10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України;
-34- Комітет з питань бюджету
П.10 викласти в наступній редакції:
«надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно чинного законодавства військових формувань та правоохоронних органів»

Враховано

10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно чинного законодавства військових формувань та правоохоронних органів;


-35- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Тому пропонується доповнити текст вказаного пункту такими словами: «інших утворених відповідно до Законів України військових формувань та правоохоронних органів».
Враховано

48.
11) митні збори;


11) митні збори;
49.
12) власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій;


12) власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій;
50.
13) кошти від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, отримані понад обсяги, зазначені у додатку № 1 до цього Закону;
-36- Комітет з питань бюджету
П.13 вилучити;

Враховано


51.
14) кошти, що передаються з обласних та міського (міста Києва) бюджетів;
-37- Комітет з питань бюджету
П.14 вилучити;
Враховано


52.
15) кошти, що надійдуть у рахунок погашення реструктуризованої заборгованості станом на 31 березня 1997 року і заборгованості за минулі роки (крім реструктуризованої) станом на 1 січня 2000 року із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;


15) кошти, що надійдуть у рахунок погашення реструктуризованої заборгованості станом на 31 березня 1997 року і заборгованості за минулі роки (крім реструктуризованої) станом на 1 січня 2000 року із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
53.
16) збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;


16) збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;
54.
17) 20 відсотків збору до Державного інноваційного фонду;
-38- Комітет з питань бюджету
П.17 викласти в наступній редакції:
«37,5 відсотків збору до Державного інноваційного фонду;»

Враховано

17) 37,5 відсотків збору до Державного інноваційного фонду;


-39- Комітет з питань науки і освіти
У пункті 17 статті 5 проекту Закону України про Державний бюджет України на 2000 рік замість абзацу "20 відсотків від збору до Державного інноваційного фонду" записати "сто відсотків від збору до Державного інноваційного фонду";

Враховано частково

-40- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
У тексті вказаного пункту цифру 20 замінити на 100.
Враховано частково


55.
18) платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;


18) платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;
56.
19) надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить Державному бюджету України;


19) надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить Державному бюджету України;
57.
20) надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування в частині, що належить Державному бюджету України;


20) надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування в частині, що належить Державному бюджету України;
58.
21) податки, збори (обов'язкові платежі) до Державного бюджету України, що надходять від погашення заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за станом на 1 січня 2000 року відповідно до статті 29 цього Закону.
-41- Комітет з питань бюджету
П.21 викласти в наступній редакції:
«суми недоїмки та пені з цих сум за податками, зборами (обов'язковими платежами) до Державного бюджету України, що відповідно до закону підлягають зарахуванню до Державного бюджету України, що утворилась станом на 1 січня 2000 року, які згідно цього Закону мають цільове призначення.»

Враховано

21) суми недоїмки та пені з цих сум за податками, зборами (обов'язковими платежами) до Державного бюджету України, що відповідно до закону підлягають зарахуванню до Державного бюджету України, що утворилась станом на 1 січня 2000 року, які згідно цього Закону мають цільове призначення;


-42- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Додати п.22 такого змісту:
«кошти від сплати зборів за подання заяв про надання згоди на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів господарювання, а також кошти від сплати штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати»

Враховано

22) кошти від сплати зборів за подання заяв про надання згоди на створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів господарювання, а також кошти від сплати штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати;


-43- Комітет з питань бюджету
Статтю 5 доповнити пунктами:
23) кошти від погашення заборгованості суб'єктів господарської діяльності перед державою, яка виникла внаслідок виконання державою гарантійних зобов'язань за іноземними кредитами та іншими, гарантованими державою зобов'язаннями;
24) кошти від повернення бюджетних позичок, наданих підприємствам у зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992 - 1997 роках;
25) надходження від переоцінки золотовалютних резервів держави, а також дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших коштовностей, що належать державі і зберігаються Національним банком України;
26) надходження до Спеціального фонду надання енергетичних субвенцій;
27) надходження в Фонд соціального страхування.

Враховано

23) кошти від погашення заборгованості суб'єктів господарської діяльності перед державою, яка виникла внаслідок виконання державою гарантійних зобов'язань за іноземними кредитами та іншими, гарантованими державою зобов'язаннями;
24) кошти від повернення бюджетних позичок, наданих підприємствам у зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992 - 1997 роках;
25) надходження від переоцінки золотовалютних резервів держави, а також дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших коштовностей, що належать державі і зберігаються Національним банком України;
26) надходження до Спеціального фонду надання енергетичних субвенцій;
27) надходження в Фонд соціального страхування.


59.
Стаття 6. Установити доходи Державного бюджету України на 2000 рік у сумі 27.070.447,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 19.986.333,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.084.113,9 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону.
-44- Комітет з питань бюджету
Статтю 6 викласти у наступній редакції:
Стаття 6. Продовжити на 2000 році дію статей 6.2.5, 6.2.7 та 11.6 Закону України "Про податок на додану вартість" щодо обчислення податком на додану вартість за нульовою ставкою операцій з продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торфових брикетів, продажу електроенергії, а також продажу газу, імпортованого в Україну.

Враховано

Стаття 6. Продовжити на 2000 році дію статей 6.2.5, 6.2.7 та 11.6 Закону України "Про податок на додану вартість" щодо обчислення податком на додану вартість за нульовою ставкою операцій з продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торфових брикетів, продажу електроенергії, а також продажу газу, імпортованого в Україну.-45- Комітет з питань бюджету
Після статті 6 додати статті такого змісту:
Стаття 6.1. Установити, що у 2000 році державні підприємства сплачують до Державного бюджету України 50 відсотків чистого прибутку, що залишається у розпорядженні зазначених підприємств та акціонерних товариств після сплати обов'язкових платежів до бюджету.
Установити, що у 2000 році засновники та учасники які є представниками держави в господарських товариствах зобов'язані провести загальні збори акціонерів (учасників) та вирішити питання щодо розподілу не менш ніж 50 відсотків чистого прибутку, отриманого в 1999 році, між учасниками з метою його перерахування до Державного бюджету України.
Стаття 6.2. Установити, що починаючи з 1 січня 2000 року підприємства, установи і організації усіх форм власності, які мають у своєму складі філії (відділення), представництва та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, перераховують утриманий з платників прибуткового податку з громадян податок до бюджету за місцем знаходження такого підрозділу і по тих платниках, місцем основної роботи яких є такі відокремлені підрозділи.
Враховано

Стаття 6.1. Установити, що у 2000 році державні підприємства сплачують до Державного бюджету України 50 відсотків чистого прибутку, що залишається у розпорядженні зазначених підприємств та акціонерних товариств після сплати обов'язкових платежів до бюджету.
Установити, що у 2000 році засновники та учасники які є представниками держави в господарських товариствах зобов'язані провести загальні збори акціонерів (учасників) та вирішити питання щодо розподілу не менш ніж 50 відсотків чистого прибутку, отриманого в 1999 році, між учасниками з метою його перерахування до Державного бюджету України.
Стаття 6.2. Установити, що починаючи з 1 січня 2000 року підприємства, установи і організації усіх форм власності, які мають у своєму складі філії (відділення), представництва та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, перераховують утриманий з платників прибуткового податку з громадян податок до бюджету за місцем знаходження такого підрозділу і по тих платниках, місцем основної роботи яких є такі відокремлені підрозділи.Стаття 6.3. Установити, що до спеціального фонду надання енергетичних субвенцій головним розпорядникам коштів Державного бюджету, обласним, міським міст Києва та Севастополя, місцевим бюджетам та відшкодування заощаджень громадян України в Ощадному банку України на 2000 рік зараховуються:
1) надходження від погашення заборгованості підприємств Міністерства енергетики України вказаних в додатку № 6 до цього Закону по платежах в бюджет станом на 1 січня 2000 року: по податку на прибуток, податку на додану вартість, по штрафах та санкціях, сплачених за порушення податкового законодавства та по державному миту;
2) надходження від погашення заборгованості підприємств НАК «Нафтогаз України» вказаних в додатку № 6 до цього Закону по платежах в бюджет станом на 1 січня 2000 року: по податку на прибуток, податку на додану вартість, по рентній платі за природний газ власного видобутку, по надходженнях відрахувань від плати за транзит природного газу по території України, по різниці в ціні на природний газ, по штрафах та санкціях, сплачених за порушення податкового законодавства, по збору за забруднення навколишнього середовища, по платі за землю та по прибутковому податку з громадян;

Стаття 6.3. Установити, що до спеціального фонду надання енергетичних субвенцій головним розпорядникам коштів Державного бюджету, обласним, міським міст Києва та Севастополя, місцевим бюджетам та відшкодування заощаджень громадян України в Ощадному банку України на 2000 рік зараховуються:
1) надходження від погашення заборгованості підприємств Міністерства енергетики України вказаних в додатку № 6 до цього Закону по платежах в бюджет станом на 1 січня 2000 року: по податку на прибуток, податку на додану вартість, по штрафах та санкціях, сплачених за порушення податкового законодавства та по державному миту;
2) надходження від погашення заборгованості підприємств НАК «Нафтогаз України» вказаних в додатку № 6 до цього Закону по платежах в бюджет станом на 1 січня 2000 року: по податку на прибуток, податку на додану вартість, по рентній платі за природний газ власного видобутку, по надходженнях відрахувань від плати за транзит природного газу по території України, по різниці в ціні на природний газ, по штрафах та санкціях, сплачених за порушення податкового законодавства, по збору за забруднення навколишнього середовища, по платі за землю та по прибутковому податку з громадян;
3) надходження від погашення заборгованості підприємств Міністерства вугільної промисловості, вказаних в додатку № 6 до цього Закону по платежах в бюджет станом на 1 січня 2000 року: по податку на прибуток, податку на додану вартість, платі за користування надрами, по штрафах та санкціях, сплачених за порушення податкового законодавства;

3) надходження від погашення заборгованості підприємств Міністерства вугільної промисловості, вказаних в додатку № 6 до цього Закону по платежах в бюджет станом на 1 січня 2000 року: по податку на прибуток, податку на додану вартість, платі за користування надрами, по штрафах та санкціях, сплачених за порушення податкового законодавства;4) надходження коштів в рахунок погашення заборгованості підприємств Міністерства енергетики України, що виникла у 1999 році перед Державним Комітетом по матеріальних резервах - 698.914 тис. гривень;

4) надходження коштів в рахунок погашення заборгованості підприємств Міністерства енергетики України, що виникла у 1999 році перед Державним Комітетом по матеріальних резервах - 698.914 тис. гривень;


5) надходження від додатково визначених на 2000 рік платежів податку на додану вартість у сумі 250.248 тис. гривень по підприємствах Міністерства енергетики України та у сумі 223.000 тис. гривень по підприємствах НАК «Нафтогаз України», вказаних в додатку № 6 до цього Закону, а також надходжень рентної плати за газ власного видобутку у сумі 254.281 тис. гривень, відрахувань від плати за транзит газу - 1.089.778 тис. гривень по підприємствах НАК «Нафтогаз України» визначених в додатку № 6 до цього Закону.

5) надходження від додатково визначених на 2000 рік платежів податку на додану вартість у сумі 250.248 тис. гривень по підприємствах Міністерства енергетики України та у сумі 223.000 тис. гривень по підприємствах НАК «Нафтогаз України», вказаних в додатку № 6 до цього Закону, а також надходжень рентної плати за газ власного видобутку у сумі 254.281 тис. гривень, відрахувань від плати за транзит газу - 1.089.778 тис. гривень по підприємствах НАК «Нафтогаз України» визначених в додатку № 6 до цього Закону.


Установити, що недоїмка по податку на прибуток підприємств Міненерго України, НАК «Нафтогаз України» та Мінвуглепрому України, а також недоїмка підприємств Міненерго України по державному миту та недоїмка підприємств «Нафтогаз України» по збору за забруднення навколишнього природного середовища, по платі за землю та прибутковому податку з громадян, яка утворилась станом на 1 січня 2000 року, зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України.

Установити, що недоїмка по податку на прибуток підприємств Міненерго України, НАК «Нафтогаз України» та Мінвуглепрому України, а також недоїмка підприємств Міненерго України по державному миту та недоїмка підприємств «Нафтогаз України» по збору за забруднення навколишнього природного середовища, по платі за землю та прибутковому податку з громадян, яка утворилась станом на 1 січня 2000 року, зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України.


Стаття 6.4. Установити, що до загального фонду видатків включаються видатки Державного бюджету України на виплату невластивих пенсійному страхуванню пенсій та грошової допомоги у сумі 1433821 тис. грн., в тому числі:
На виплату пенсій згідно із Законами України:
- Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту - 542837 тис. грн.
- Про державну службу - 72108 тис. грн.
- Про зайнятість населення - 44392 тис. грн.
- Про статус гірських населених пунктів - 16643 тис. грн.
- Про статус реабілітованих громадян - 8777 тис. грн.
- Про прокуратуру - 4021 тис. грн.
- Про статус народного депутата - 716 тис. грн.
- Про статус суддів та «Про судову експертизу» - 236 тис. грн.
- Про донорство крові та її компонентів - 987 тис. грн.
на виплату соціальних пенсій - 177352 тис. грн.
на виплату допомоги малозабезпеченим пенсіонерам - 453596 тис. грн.
на виплату допомоги пенсіонерам (надбавка на дітей) - 40393 тис. грн.
на виплату допомоги по догляду за одинокими і інвалідами - 36790 тис. грн.
на виплату державної допомоги деяким категоріям
пенсіонерів - 34973 тис. грн.


Стаття 6.4. Установити, що до загального фонду видатків включаються видатки Державного бюджету України на виплату невластивих пенсійному страхуванню пенсій та грошової допомоги у сумі 1433821 тис. грн., в тому числі:
На виплату пенсій згідно із Законами України:
- Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту - 542837 тис. грн.
- Про державну службу - 72108 тис. грн.
- Про зайнятість населення - 44392 тис. грн.
- Про статус гірських населених пунктів - 16643 тис. грн.
- Про статус реабілітованих громадян - 8777 тис. грн.
- Про прокуратуру - 4021 тис. грн.
- Про статус народного депутата - 716 тис. грн.
- Про статус суддів та «Про судову експертизу» - 236 тис. грн.
- Про донорство крові та її компонентів - 987 тис. грн.
на виплату соціальних пенсій - 177352 тис. грн.
на виплату допомоги малозабезпеченим пенсіонерам - 453596 тис. грн.
на виплату допомоги пенсіонерам (надбавка на дітей) - 40393 тис. грн.
на виплату допомоги по догляду за одинокими і інвалідами - 36790 тис. грн.
на виплату державної допомоги деяким категоріям
пенсіонерів - 34973 тис. грн.-46- Фракція Комуністичної партії України (фракція комуністів)
- введення повної державної монополії на виробництво та продаж алкогольної та тютюнової продукції (прогнозні надходження 6,0 - 8,0 млрд. грн.)
- введення державної монополії на зовнішню торгівлю стратегічною продукцією та на товари критичного імпорту (прогнозовані надходження 4,0 - 5,0 млрд. грн.);

Уряду подати пропозиції до другого читання-47- Фракція Комуністичної партії України (фракція комуністів)
- переглянути існуючу систему податкових пільг, скоротивши їх не менше, ніж на 10%, що дасть додаткові надходження на суму близько 3 млрд. грн.;

Враховано
-48- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
У зв'язку з тим, що урядом не зроблено розрахунок фінансово-економічного обгрунтування проект Закону "Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", щодо звільнення від оподаткування сум доходів, отриманих учнями загальноосвітніх шкіл під час літніх канікул, пропонуємо цей Закон прийняти в листопаді 1999 року, а кошти врахувати у державному бюджеті.

Враховано
-49- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Основу дохідної частини держбюджету, як і в попередні роки, складають непрямі податки (співвідношення прямих і непрямих податків - 1:3), які не пов'язані з ефективністю господарювання, що суперечить об'єктивним законам ринкової економіки, оскільки гальмуються відтворювальні процеси.

Уряду надати пропозиції до другого читання-50- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Аналіз прогнозних показників з окремих видів податків, зборів, обов'язкових платежів свідчить про їх неточність, обумовлену ігноруванням ряду факторів та тенденцій, що склалися протягом останніх років, а також недоїмок та переплат, обсягу пільг. Зокрема це стосується прибуткового податку, податків на прибуток підприємств та на додану вартість.

Уряду внести пропозиції-51- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Зменшення статті видатків за кодом 250101 "Резервний фонд Кабінету Міністрів України" розділу за кодом 351 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)" додатку №2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" з 300000,0 тис.грн. до 100000,0 тис.грн. (200,0 млн.грн.);
ВрахованоВипуску і розміщення Державного внутрішнього золотого займу з 20% річним доходом по його облігаціям на 2000-2002 роки і відповідного збільшення граничного розміру державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2001 року, передбаченого статтею 15 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік";
Збільшення джерел зовнішнього фінансування.

Уряду врахувати

60.
Cтаття 7. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім Державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України рентну плату за природний газ у розмірі, еквівалентному 5 доларам США за 1000 куб. метрів, та за нафту - у розмірі, еквівалентному 3 доларам США за 1 тонну.
-52- Комітет з питань бюджету
Стаття 7 після слів "за природний газ у розмірі, еквівалентному 5 доларам США за 1000 куб. метрів" доповнити словами "за газовий конденсат у розмірі, еквівалентному 5 доларам США за 1 тонну".

Враховано

Cтаття 7. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім Державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України рентну плату за природний газ у розмірі, еквівалентному 5 доларам США за 1000 куб. метрів, за газовий конденсат у розмірі, еквівалентному 5 доларам США за 1 тонну та за нафту - у розмірі, еквівалентному 3 доларам США за 1 тонну.


-53- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Тому пропонується вилучити з тексту статті слова: («крім державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз").
Враховано


61.
Зазначені платежі здійснюються в національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.


Зазначені платежі здійснюються в національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.
62.
Стаття 8. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу та аміаку, вносять до Державного бюджету України:


Стаття 8. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу та аміаку, вносять до Державного бюджету України:
63.
відрахування від плати за транзит нафти в розмірі, еквівалентному 0,75 долара США за 1 тонну;
-54- Комітет з питань бюджету
Стаття 8 після слів "еквівалентному 0,75 долара США за 1 тонну" додати слова "на кожні 100 кілометрів відстані".
Враховано

відрахування від плати за транзит нафти в розмірі, еквівалентному 0,75 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані;
64.
відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі, еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;


відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі, еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;
65.
відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.


відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.
66.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які виконують роботи з перевалки (перевантажування з одного виду транспорту на інший, транспортування, складування, зберігання) у портах транзитних нафти та мазуту, вносять до бюджету відрахування від перевалки в портах нафти і мазуту в розмірі, еквівалентному 0,47 долара США за 1 тонну.


Суб'єкти підприємницької діяльності, які виконують роботи з перевалки (перевантажування з одного виду транспорту на інший, транспортування, складування, зберігання) у портах транзитних нафти та мазуту, вносять до бюджету відрахування від перевалки в портах нафти і мазуту в розмірі, еквівалентному 0,47 долара США за 1 тонну.
67.
Зазначені платежі здійснюються щодекади, виходячи з обсягів газу, нафти та аміаку, транспортованих через територію України, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.


Зазначені платежі здійснюються щодекади, виходячи з обсягів газу, нафти та аміаку, транспортованих через територію України, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.
68.
Стаття 9. Установити, що у разі, коли законодавством не встановлено розміру зарахування до відповідних бюджетів адміністративних штрафів, накладених на громадян та посадових осіб відповідними державними органами у випадках та розмірі, встановлених Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України, такі адміністративні штрафи зараховуються у розмірі 50 відсотків до Державного бюджету України та 50 відсотків - до відповідних місцевих бюджетів (міських (міст без районного поділу), районних у містах, селищних та сільських) за місцем вчинення адміністративного правопорушення.


Стаття 9. Установити, що у разі, коли законодавством не встановлено розміру зарахування до відповідних бюджетів адміністративних штрафів, накладених на громадян та посадових осіб відповідними державними органами у випадках та розмірі, встановлених Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України, такі адміністративні штрафи зараховуються у розмірі 50 відсотків до Державного бюджету України та 50 відсотків - до відповідних місцевих бюджетів (міських (міст без районного поділу), районних у містах, селищних та сільських) за місцем вчинення адміністративного правопорушення.
69.
Стаття 10. Установити, що Національний банк України у 2000 році здійснює авансові платежі перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України, які провадяться щомісячно рівними частками до 15 числа місяця, наступного за звітним, виходячи з річного обсягу 450.000 тис. гривень.
-55- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
У вказаній статті пропонується замінити цифру «450 000» на «1 150 000».

Враховано
1,5 млрд.грн. доходів НБУ направлено на кредитування АПК.
Стаття 10. Установити, що Національний банк України у 2000 році здійснює авансові платежі перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України, які провадяться щомісячно рівними частками до 15 числа місяця, наступного за звітним, виходячи з річного обсягу 450.000 тис. гривень.
70.
За підсумками фінансового року здійснюється перерахунок зазначених платежів виходячи з фактичного розміру перевищення доходів над видатками Національного банку України з урахуванням внесених авансових платежів.


За підсумками фінансового року здійснюється перерахунок зазначених платежів виходячи з фактичного розміру перевищення доходів над видатками Національного банку України з урахуванням внесених авансових платежів.
71.
Стаття 11. Установити, що з метою формування Державного інноваційного фонду суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та організаційно-правових форм сплачують збір до Державного бюджету України в розмірі 1 відсотка обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), зменшеного на суму податку на додану вартість та акцизного збору.
-56- Комітет з питань бюджету
Стаття 11 у абзаці першому слова «в розмірі 1 відсотка обсягу реалізації продукції» замінити словами «в розмірі 0,8 відсотка обсягу реалізації продукції.

Враховано

Стаття 11. Установити, що з метою формування Державного інноваційного фонду суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та організаційно-правових форм сплачують збір до Державного бюджету України в розмірі 0,8 відсотка обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), зменшеного на суму податку на додану вартість та акцизного збору.
72.
Суб'єкти підприємницької діяльності, для яких запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, сільськогосподарські підприємства, які сплачують фіксований податок, бюджетні установи і організації не сплачують зазначеного збору.
-57- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Розмір збору до Державного інноваційного фонду України необхідно визначити із врахуванням обсягу видатків фонду.
Враховано частково
Суб'єкти підприємницької діяльності, для яких запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, сільськогосподарські підприємства, які сплачують фіксований податок, бюджетні установи і організації не сплачують зазначеного збору.
73.
Платники збору, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують збір з обсягу реалізації (виручки) продукції власного виробництва, зменшеного на суму податку на додану вартість і акцизного збору.


Платники збору, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують збір з обсягу реалізації (виручки) продукції власного виробництва, зменшеного на суму податку на додану вартість і акцизного збору.
74.
У торговельній, посередницькій і постачальницько-збутовій діяльності збір сплачується від сум торговельної або збутової націнки (надбавки) на реалізовані товари, у банківській і страховій сферах діяльності - від суми валового доходу.


У торговельній, посередницькій і постачальницько-збутовій діяльності збір сплачується від сум торговельної або збутової націнки (надбавки) на реалізовані товари, у банківській і страховій сферах діяльності - від суми валового доходу.
75.
Кошти від повернення підприємствами і організаціями у 2000 році позичок, наданих Державним інноваційним фондом для виконання інноваційних проектів, зараховуються до Державного бюджету України як надходження до цього Фонду і спрямовуються на здійснення інноваційної діяльності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
-58- Комітет з питань бюджету
Стаття 11 після слів "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" додати слова "відповідно до розподілу, визначеному цим Законом".

Враховано

Кошти від повернення підприємствами і організаціями у 2000 році позичок, наданих Державним інноваційним фондом для виконання інноваційних проектів, зараховуються до Державного бюджету України як надходження до цього Фонду і спрямовуються на здійснення інноваційної діяльності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до розподілу, визначеному цим Законом.
76.
Стаття 12. Установити, що в 2000 році відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування здійснюються у порядку, передбаченому в 1999 році.
-59- Комітет з питань бюджету
Статтю 12 викласти в наступній редакції:
"Установити, що в 2000 році відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування здійснюються у порядку, передбаченому на 1999 рік.
При цьому, зазначені кошти зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України, акумулюються на спеціальному транзитному рахунку Державного казначейства України і перерозподіляються між обласними бюджетами та міськими (міст Києва і Севастополя) бюджетами згідно затверджених цим Законом нормативів щоденних перерахувань, які розраховуються відповідно до довжини доріг загальнодержавного значення.
Установити, що розпорядником бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загальнодержавного значення є обласні державні адміністрації або міські державні адміністрації міст Києва і Севастополя."

Враховано

Стаття 12. Установити, що в 2000 році відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування здійснюються у порядку, передбаченому на 1999 рік.
При цьому, зазначені кошти зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України, акумулюються на спеціальному транзитному рахунку Державного казначейства України і перерозподіляються між обласними бюджетами та міськими (міст Києва і Севастополя) бюджетами згідно затверджених цим Законом нормативів щоденних перерахувань, які розраховуються відповідно до довжини доріг загальнодержавного значення.
Установити, що розпорядником бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загальнодержавного значення є обласні державні адміністрації або міські державні адміністрації міст Києва і Севастополя.


-60- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
В частині першій статті 12 після слів "загального користування" додати такі слова: "та механізм управління цими коштами".

Враховано


77.
При цьому, зазначені кошти зараховуються на рахунки, відкриті на ім'я органів Державного казначейства України, та рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та міських (міст Києва і Севастополя) бюджетів і використовуються за цільовим призначенням.
-61- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Частини другу і третю статті 12 виключити.
Враховано


78.
До бюджету міста Києва зараховуються 50 відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств і організацій, зареєстрованих у місті Києві, і використовуються за цільовим призначенням.

-62- Комітет з питань бюджету
Після статті 12 додати статті такого змісту:
Стаття 12.1. Заборонити в 2000 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами) до Державного бюджету України, а також надавати відстрочку щодо термінів їх сплати та здійснювати погашення заборгованості перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами зі знижкою номінальної суми заборгованості.
Стаття 12.2. Врахувати у складі Державного бюджету України кошти Фонду соціального страхування України у сумі 1.304.917 тис. гривень із збереженням цільового характеру використання цих коштів.
Стаття 12.3. Створити у складі Державного бюджету України на 2000 рік спеціальний фонд надання енергетичних субвенцій головним розпорядникам коштів Державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міським міст Києва та Севастополя, місцевим бюджетам та відшкодування заощаджень громадян України в Ощадному банку України в сумі 11 184 588 тис. гривень як складову частину спеціального фонду Державного бюджету України.
Стаття 12.4. Забороняється сплата акцизного збору шляхом проведення заліків або використання казначейських векселів чи інших цінних паперів.
Стаття 12.5. Установити, що закони чи рішення виконавчої влади, прийняті протягом 2000 року, які призводять до зміни обсягів доходів чи видатків Державного бюджету України набувають чинності з 1 січня 2001 року, або після внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік".

ВрахованоСтаття 12.1. Заборонити в 2000 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами) до Державного бюджету України, а також надавати відстрочку щодо термінів їх сплати та здійснювати погашення заборгованості перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами зі знижкою номінальної суми заборгованості.
Стаття 12.2. Врахувати у складі Державного бюджету України кошти Фонду соціального страхування України у сумі 1.304.917 тис. гривень із збереженням цільового характеру використання цих коштів.
Стаття 12.3. Створити у складі Державного бюджету України на 2000 рік спеціальний фонд надання енергетичних субвенцій головним розпорядникам коштів Державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міським міст Києва та Севастополя, місцевим бюджетам та відшкодування заощаджень громадян України в Ощадному банку України в сумі 11 184 588 тис. гривень як складову частину спеціального фонду Державного бюджету України.
Стаття 12.4. Забороняється сплата акцизного збору шляхом проведення заліків або використання казначейських векселів чи інших цінних паперів.
Стаття 12.5. Установити, що закони чи рішення виконавчої влади, прийняті протягом 2000 року, які призводять до зміни обсягів доходів чи видатків Державного бюджету України набувають чинності з 1 січня 2001 року, або після внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік.


Стаття 12.6. Створити у Державному бюджеті України на 2000 рік Спеціальний фонд обслуговування державного зовнішнього боргу та гарантійних зобов'язань держави у складі спеціального фонду.
Установити, що формування Спеціального фонду обслуговування державного зовнішнього боргу та гарантійних зобов'язань держави здійснюється за рахунок:
надходжень від погашення заборгованості суб'єктів господарювання - резидентів України перед державою, яка виникла внаслідок виконання державою гарантійних зобов'язань (враховуючи пеню), коштів від продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями юридичних осіб - резидентів України, які виникли у зв'язку з виконанням державою гарантійних зобов'язань, відповідно до умов статті 55-1 цього Закону, а також коштів, які надходитимуть від реалізації заставленого майна, реалізованого майна цих боржників в процесі банкрутства, або на яке звернено стягнення, відповідно до судових рішень;
коштів від повернення бюджетних позичок, наданих підприємствам у зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992-1997 роках та термін погашення яких припадає на 2000 рік, а також коштів, які надійдуть від продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями юридичних осіб - резидентів України, які виникли у зв'язку наданням таких бюджетних позичок (в частині простроченої заборгованості по таких позичках), відповідно до умов статті 55-1 цього Закону.

Стаття 12.6. Створити у Державному бюджеті України на 2000 рік Спеціальний фонд обслуговування державного зовнішнього боргу та гарантійних зобов'язань держави у складі спеціального фонду.
Установити, що формування Спеціального фонду обслуговування державного зовнішнього боргу та гарантійних зобов'язань держави здійснюється за рахунок:
надходжень від погашення заборгованості суб'єктів господарювання - резидентів України перед державою, яка виникла внаслідок виконання державою гарантійних зобов'язань (враховуючи пеню), коштів від продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями юридичних осіб - резидентів України, які виникли у зв'язку з виконанням державою гарантійних зобов'язань, відповідно до умов статті 55-1 цього Закону, а також коштів, які надходитимуть від реалізації заставленого майна, реалізованого майна цих боржників в процесі банкрутства, або на яке звернено стягнення, відповідно до судових рішень;
коштів від повернення бюджетних позичок, наданих підприємствам у зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992-1997 роках та термін погашення яких припадає на 2000 рік, а також коштів, які надійдуть від продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями юридичних осіб - резидентів України, які виникли у зв'язку наданням таких бюджетних позичок (в частині простроченої заборгованості по таких позичках), відповідно до умов статті 55-1 цього Закону.Стаття 12.7. Створити на 2000 рік у Державному бюджеті України Спеціальний фонд бюджетного кредитування сільськогосподарських товаровиробників на придбання сільськогосподарської техніки у складі спеціального фонду.
Установити, що до Спеціального фонду бюджетного кредитування сільськогосподарських товаровиробників на придбання сільськогосподарської техніки зараховуються кошти від:
переоцінки державних золотовалютних резервів, а також дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших коштовностей, що належать державі і зберігаються Національним банком України, пов'язаної із зміною курсу іноземних валют та ціни золота;
повернення сільськогосподарськими товаровиробниками основної суми кредиту і процентів за користування ним, наданих з цього фонду, штрафів (пені) за несвоєчасне повернення кредиту і процентів, або нецільове його використання.
коштів, що надходять як зворотні лізингові платежі від лізингових операцій державного лізингового фонду за рахунок бюджетного фінансування у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки.
Установити, що Національний банк України щомісячно, до 15 числа місяця, наступного за звітним, перераховує до бюджету суму коштів, що складають позитивну різницю від переоцінки залишків валютних резервів держави за звітний місяць, виходячи із зміни курсу валюти резерву та вартості спеціальних прав запозичення по відношенню до національної валюти України, а також від переоцінки залишків золотого запасу держави і вартості дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших коштовностей, що належать державі, у порівнянні до банківського золота, виходячи із зміни вартості банківського золота у національній валюті України.

Стаття 12.7. Створити на 2000 рік у Державному бюджеті України Спеціальний фонд бюджетного кредитування сільськогосподарських товаровиробників на придбання сільськогосподарської техніки у складі спеціального фонду.
Установити, що до Спеціального фонду бюджетного кредитування сільськогосподарських товаровиробників на придбання сільськогосподарської техніки зараховуються кошти від:
переоцінки державних золотовалютних резервів, а також дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших коштовностей, що належать державі і зберігаються Національним банком України, пов'язаної із зміною курсу іноземних валют та ціни золота;
повернення сільськогосподарськими товаровиробниками основної суми кредиту і процентів за користування ним, наданих з цього фонду, штрафів (пені) за несвоєчасне повернення кредиту і процентів, або нецільове його використання.
коштів, що надходять як зворотні лізингові платежі від лізингових операцій державного лізингового фонду за рахунок бюджетного фінансування у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки.
Установити, що Національний банк України щомісячно, до 15 числа місяця, наступного за звітним, перераховує до бюджету суму коштів, що складають позитивну різницю від переоцінки залишків валютних резервів держави за звітний місяць, виходячи із зміни курсу валюти резерву та вартості спеціальних прав запозичення по відношенню до національної валюти України, а також від переоцінки залишків золотого запасу держави і вартості дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших коштовностей, що належать державі, у порівнянні до банківського золота, виходячи із зміни вартості банківського золота у національній валюті України.


Стаття 12.8. При зміні юридичної адреси перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється в термін та у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.
Сплата визначених законодавством України податків та платежів після перереєстрації здійснюється по місцю попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року.

Стаття 12.8. При зміні юридичної адреси перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється в термін та у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.
Сплата визначених законодавством України податків та платежів після перереєстрації здійснюється по місцю попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року.


Стаття 12.9. Доповнити пункт «п» статті 5 «Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» (Відомості Верховної Ради України 1993 р., № 10, ст.77, 1998, № 30-31, ст.1) частиною другою такого змісту:
«суми доходів учнів загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних училищ, отримані в межах вартості межі малозабезпеченості з розрахунку на місяць, за виконання громадських робіт під час літніх канікул».


Стаття 12.9. Доповнити пункт «п» статті 5 «Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» (Відомості Верховної Ради України 1993 р., № 10, ст.77, 1998, № 30-31, ст.1) частиною другою такого змісту:
«суми доходів учнів загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних училищ, отримані в межах вартості межі малозабезпеченості з розрахунку на місяць, за виконання громадських робіт під час літніх канікул».
79.
Стаття 13. Установити, що Фонд державного майна України повинен забезпечити в 2000 році мобілізацію до загального фонду Державного бюджету України коштів у сумі не менш як 2.500.000 тис. гривень, отриманих від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств.
-63- Комітет з питань бюджету
Стаття 13 вилучити.

-64- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Тому пропонується замінити у тексті вказаної статті цифру «2 500 000» на «1 000 000».

Враховано


Враховано частково


80.
ІІІ. Фінансування та кредитування Державного бюджету України


ІІІ. Фінансування та кредитування Державного бюджету України
81.
Стаття 14. Установити обсяг перевищення доходів над видатками Державного бюджету України на 2000 рік у сумі 554.540 тис. гривень, яка спрямовується на погашення основної частини державного боргу України.
-65- Комітет з питань бюджету
Статтю 14 вилучити.


Враховано
-66- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Комітет також не може погодитись із запропонованим Урядом профіцитом бюджету.

Враховано
-67- Фракція Комуністичної партії України (фракція комуністів)
Припинити фінансування дефіциту Державного бюджету за рахунок нарощування зовнішнього та внутрішнього боргів, планування бюджету з профіцитом на суму 554 млн. грн. Борги реструктуризувати до 2010 року, в т.ч. по облігаціях державних позик на суму 1,85 млрд. грн. сплати комісійних - 2,23 млн. грн.;

Враховано


82.
Стаття 15. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2001 року в сумі 25.710.517,1 тис. гривень.
-68- Комітет з питань бюджету
Статтю 15 викласти в наступній редакції:
Стаття 15. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2001 року в сумі 20.261.000 тис. гривень.

Враховано

Стаття 15. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2001 року в сумі 20.261.000 тис. гривень.-69- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Пропонуємо текст статті викласти у такій редакції:
«Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України станом на 1 січня 2001 року в сумі 15 900 000 тис. гривень. Затвердити граничний обсяг випуску ОВДП в сумі 5 171 000 тис. гривень».

Враховано в іншій редакції.


83.
Стаття 16. Установити розмір державних зовнішніх запозичень України в 2000 році для погашення основної частини державного боргу України в сумі 1.393.800 тис. доларів США.
-70- Комітет з питань бюджету
Статтю 16 викласти в наступній редакції:
Стаття 16. Установити розмір державних зовнішніх запозичень України на 2000 рік у сумі еквівалентній 1.393.800 тис. доларів США, які спрямувати на погашення основної частини державного зовнішнього боргу України.
Установити, що кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до цієї статті, набирають чинності з моменту ратифікації їх Верховною Радою України.

Враховано

Стаття 16. Установити розмір державних зовнішніх запозичень України на 2000 рік у сумі еквівалентній 1.393.800 тис. доларів США, які спрямувати на погашення основної частини державного зовнішнього боргу України.
Установити, що кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до цієї статті, набирають чинності з моменту ратифікації їх Верховною Радою України.-71- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Зважаючи на зазначене, пропонуємо статтю 16 викласти у такій редакції: «Встановити граничний розмір державних зовнішніх запозичень у сумі 2 503 800 тис.дол., у тому числі для погашення основної частини державного боргу України у сумі 1 393 800 тис.доларів.
Встановити ліміт на отримання позик для фінансування інвестиційних та інституційних проектів від Світового банку та ЄБРР у сумі не більше 300 000 тис. доларів.
Визначити граничний розмір державного зовнішнього боргу у сумі 12 000 000 тис. доларів».

Враховано в іншій редакції.

84.
Стаття 17. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу установлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державних зовнішніх запозичень України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) розміру державних зовнішніх запозичень України.
-72- Комітет з питань бюджету
Статтю 17 вилучити.

Враховано
-73- Комітет з питань бюджету
Після статті 17 додати статтю такого змісту:
Стаття 17.1. Призупинити на 2000 рік випуск державних цінних паперів та інших боргових зобов'язань, а також залучення державою зовнішніх кредитів із строком повного або часткового погашення меншим 366 діб.
Заборонити видачу державних гарантій по кредитах та інших боргових зобов'язаннях у 2000 році у будь яких їх видах і формах.

Враховано

Стаття 17.1. Призупинити на 2000 рік випуск державних цінних паперів та інших боргових зобов'язань, а також залучення державою зовнішніх кредитів із строком повного або часткового погашення меншим 366 діб.
Заборонити видачу державних гарантій по кредитах та інших боргових зобов'язаннях у 2000 році у будь яких їх видах і формах. Призупинити виконання тих гарантій, по яких прийняті рішення Уряду, але не отримані грошові кошти або товари.


85.
Стаття 18. Установити, що в 2000 році кошти Державного бюджету України, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості суб'єктів господарської діяльності перед державою, яка виникла внаслідок виконання державою гарантійних та кредитних зобов'язань за іноземними кредитами, та кошти від повернення бюджетних позичок, наданих підприємствам у зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992-1997 роках та термін погашення яких припадає на 2000 рік, спрямовуються на погашення державного боргу України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
-74- Комітет з питань бюджету
Статтю 18 вилучити.

Враховано
-75- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Стаття за своїм змістом і формою є декларативною, оскільки в ній не визначені конкретні суми відшкодувань простроченої заборгованості за зобов'язаннями по іноземних кредитах. Так, Законом України «Про Державний бюджет на 1999 рік» таке завдання було визначено у сумі 300 млн. гривень. На сьогодні сума заборгованості позичальників кредитів перевищила 920 млн. дол. США або 4 600 млн. гривень.
Тому пропонується в ході обговорення проекту Закону розглянути зазначене питання і встановити конкретне завдання щодо надходження до державного бюджету вказаних коштів.

Враховано
-76- Комітет з питань бюджету
Після статті 18 доповнити статтею у такій редакції:
Стаття 18.1. Установити, що, надходження коштів від погашення заборгованості суб'єктів господарювання - резидентів України перед державою, яка виникла внаслідок виконання державою гарантійних зобов'язань, враховуючи пеню, коштів від продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями юридичних осіб - резидентів України, які виникли у зв'язку з виконанням державою гарантійних зобов'язань, відповідно до умов статті 55.1 цього Закону, а також коштів, які надходитимуть від реалізації заставленого майна, реалізованого майна цих боржників в процесі банкрутства, або на яке звернено стягнення, відповідно до судових рішень, та коштів від повернення бюджетних позичок, наданих підприємствам у зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992 -1997 роках та термін погашення яких припадає на 2000 рік, а також коштів, які надійдуть від продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями юридичних осіб - резидентів України, які виникли у зв'язку наданням таких бюджетних позичок (в частині простроченої заборгованості по таких позичках), відповідно до умов статті 55-1 цього Закону, понад обсяги визначені у додатку № 1 "Доходи Державного бюджету України на 2000 рік" до цього Закону, на формування Спеціального фонду обслуговування державного зовнішнього боргу та гарантійних зобов'язань держави, спрямовується безпосередньо на погашення основної частини державного зовнішнього боргу, відповідно до затверджуваного Міністерством фінансів України бюджетного розпису.
Враховано

Стаття 18.1. Установити, що, надходження коштів від погашення заборгованості суб'єктів господарювання - резидентів України перед державою, яка виникла внаслідок виконання державою гарантійних зобов'язань, враховуючи пеню, коштів від продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями юридичних осіб - резидентів України, які виникли у зв'язку з виконанням державою гарантійних зобов'язань, відповідно до умов статті 55.1 цього Закону, а також коштів, які надходитимуть від реалізації заставленого майна, реалізованого майна цих боржників в процесі банкрутства, або на яке звернено стягнення, відповідно до судових рішень, та коштів від повернення бюджетних позичок, наданих підприємствам у зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992 -1997 роках та термін погашення яких припадає на 2000 рік, а також коштів, які надійдуть від продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями юридичних осіб - резидентів України, які виникли у зв'язку наданням таких бюджетних позичок (в частині простроченої заборгованості по таких позичках), відповідно до умов статті 55-1 цього Закону, понад обсяги визначені у додатку № 1 "Доходи Державного бюджету України на 2000 рік" до цього Закону, на формування Спеціального фонду обслуговування державного зовнішнього боргу та гарантійних зобов'язань держави, спрямовується безпосередньо на погашення основної частини державного зовнішнього боргу, відповідно до затверджуваного Міністерством фінансів України бюджетного розпису.

86.
Стаття 19. Установити, що в 2000 році для відшкодування витрат Державного бюджету України, які виникли внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок з державного бюджету, плати за користування цими позичками, органи державної податкової служби України застосовують механізм безспірного стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законодавством для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна.


Стаття 19. Установити, що в 2000 році для відшкодування витрат Державного бюджету України, які виникли внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок з державного бюджету, плати за користування цими позичками, органи державної податкової служби України застосовують механізм безспірного стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законодавством для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна.
87.
Стаття 20. Надати Міністерству фінансів України право реструктуризувати в 2000 році прострочену заборгованість за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, шляхом укладення з юридичними особами-позичальниками відповідних угод, з терміном погашення заборгованості не пізніше трьох років з дня закінчення розрахунків за кредитами. Зазначені угоди є чинними за умови здійснення цими позичальниками чергових платежів з погашення та обслуговування кредитів. Розмір заборгованості, яку може бути реструктуризовано, має перевищувати суму річних платежів з погашення та обслуговування кредитів, заборгованість за якими реструктуризується.
-77- Комітет з питань бюджету
Статтю 20 вилучити.

-78- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Для реалізації положення статті 19, в частині безспірного стягнення заборгованостей за позичками, необхідно скасувати статтю 20, відповідно до якої Мінфіну надається право реструктуризувати заборгованість за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, оскільки така норма не дозволить податковим органам застосовувати санкції до боржників.
Враховано


Враховано


88.
Виконання зобов'язань позичальників, що випливають з угод про реструктуризацію, забезпечуються заставою або порукою. При цьому, плата за користування бюджетними коштами встановлюється на рівні вартості державного запозичення в іноземних комерційних кредитних установах для фінансування дефіциту державного бюджету, яке безпосередньо передує укладенню угоди про реструктуризацію.89.
Порядок укладання угод про реструктуризацію заборгованості юридичних осіб - позичальників визначається Міністерством фінансів України.90.
Стаття 21. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2000 році на тендерних засадах продаж права вимоги за борговими зобов'язаннями юридичних осіб-резидентів з відшкодування витрат Державного бюджету України на виконання гарантійних та кредитних зобов'язань Кабінету Міністрів України із знижкою до 50 відсотків суми заборгованості.
-79- Комітет з питань бюджету
Статтю 21 цього Закону вилучити із розділу III і перенести до розділу VI, виклавши її у редакції статті 55.1.

-80- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Пропонуємо вилучити статтю 21 з проекту закону.

Враховано
Враховано


91.
Стаття 22. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до статті 16 цього Закону, набирають чинності з моменту підписання.
-81- Комітет з питань бюджету
Статтю 22 вилучити.

Враховано
-82- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Після статті 22 проекту бюджету додати нову:
"При зміні юридичної адреси перереєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється в термін та у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.
Сплата визначених законодавством України податків та платежів після перереєстрації здійснюється по місцю попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року."

Враховано
-83- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Пропонується викласти текст статті у такій редакції: «Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до статті 16 цього Закону, набирають чинності з моменту ратифікації їх Верховною Радою України.»

Враховано


92.
Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які витікають з вказаних документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних з поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів протягом дії кредитної угоди.
-84- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Врахувати у розділі ІІІ проекту Закону всі обсяги надходжень з внутрішніх і зовнішніх джерел та обсяги погашення, а також затвердити як додатки до Закону таблиці щодо фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання та за типом кредитора з деталізацією цих сум.

Враховано


93.
ІV. Видатки Державного бюджету України.
-85- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Збільшення видатків для забезпечення витрат по пропозиціях Комітету здійснити за рахунок істотного скорочення витрат на утримання управлінського апарату, скорочення зайвих структур (служб, фондів тощо), усунення надмірностей при проведенні ремонтів і благоустрою адміністративних приміщень, припинення практики проведення різних ювілеїв, презентацій.

Уряду розглянути та внести пропозиції
ІV. Видатки Державного бюджету України.


-86- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України №383 від 22 квітня 1997 року "Про додаткові заходи виробництва продуктів дитячого харчування", передбачивши у Державному бюджеті на 2000 рік окремо видатки на виконання зазначених заходів.

Уряду надати пропозиції до другого читання

94.
Стаття 23. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2000 рік згідно з додатком № 2 до цього Закону.
-87- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Розглянути можливість включення компенсації втрат міському транспорту від перевезення пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд згідно чинного законодавства, в Державний бюджет України на 2000 рік.

Враховано в розрахунках місцевих бюджетів
Стаття 23. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2000 рік згідно з додатком № 2 до цього Закону.


-88- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Передбачити в проекті бюджету відшкодування витрат для міського електротранспорту, необхідного для його безаварійного функціонування.

Враховано в розрахунках місцевих бюджетів-89- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Передбачити в проектів Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" кошти в сумі 100 млн.грн. для кредитування індивідуального житлового будівництва на селі по програмі "Власний дім".

Враховано в механізмі фінансування будівництва житла для молодих сімей-90- Фракція Селянської партії України
Формування видаткової частини Державного бюджету України на 2000 рік здійснювати з необхідності:
- забезпечення гарантованого грошового авансування виробництва і оплати державних закупок сільгосппродукції на суму 11 млрд. гривень за рахунок зворотного емісійного безпроцентного державного кредиту;
Враховано
- запровадження державного замовлення на закупівлю сільгосппродукції вітчизняних сільгоспвиробників на конкурсних засадах, переробки зерна, насіння соняшника і цукрових буряків на вітчизняних переробних підприємствах, забезпечення державного регулювання цін на сільгосппродукцію і продукти переробки, регулювання прибутків виробників, переробників і державних замовників, спрямування прибутків від державного замовлення переробки, реалізації і експорту сільгосппродукції на інвестування модернізації сільського господарства;
Враховано
- визначення розміру фінансування Державної програми створення вітчизняних зернозбиральних комбайнів в сумі 600 млн. гривень на виробництво у 2000 році 1000 комбайнів "Славутич" і "Лан";
Враховано
- визначення розміру своєчасного державного кредитування і поставки сільськогосподарським виробникам паливо -мастильних матеріалів на 2000 рік у сумі 2 млрд. гривень, в кількості:
дизельного палива - 2,5 млн. тон,
бензину - 1,0 млн. тон,
мастильних матеріалів - 0,14 млн. тон.

Враховано
-91- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Збільшення витратної частини проекту у галузі фізичної культури і спорту (з врахуванням необхідної підготовки спортсменів України до участі в Олімпійських іграх 2000 року) в тому числі:
- на проведення навчально - тренувальних зборів, змагань та передолімпійську підготовку національних збірних команд до Олімпійських ігор в Австралії на 26,8 млн.грн.;
- на проведення заходів з нетрадиційних видів спорту, масових заходів з фізичної культури, в т.ч. на реалізацію цільової Комплексної програми "Фізичне виховання - здоров`я нації" на 8,2 млн.грн.;
- на капітальний ремонт, оснащення та придбання обладнання для баз олімпійської підготовки на 2,2 млн.грн.
Покриття збільшення витрат на зазначені цілі здійснити за рахунок надходжень від проведення спортивних лотерей. Зменшити чисельність операторів на лотерейному ринку України з метою створення сприятливих умов для проведення лотерей, доходи від яких спрямовуються виключно до Держбюджету та на розвиток спорту.

Враховано
-92- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Українському національному комітету молодіжних організацій:
здійснення молодіжних програм - 8,2 млн.грн.

Враховано
-93- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Дотримання вимог Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" про передбачення в Державному бюджеті України фінансування пільгового проїзду студентів і учнів на території України.
Враховано при формуванні місцевих бюджетів
Надання пільгових кредитів молодим громадянам для здобуття вищої освіти.

Враховано при поверненні заощаджень
-94- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
В додатку №2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"додати новий розділ за кодом 709 "Український державний концерн по виробництву цементу і азбестоцементних виробів "Укрцемент" та додати нову статтю видатків за кодом 040203 "Державне замовлення у сфері науки - 110,0 тис.грн.".
додати нову статтю видатків: "Товари критичного імпорту - 90000,0 тис.грн.".
додати нову статтю видатків: "Державний кредит - 240000,0 тис.грн."

Уряду розглянути та внести пропозиції-95- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
В додатку № 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" додати новий розділ "Українська кооперативно-державна корпорація по агропромисловому будівництву" з новою статтею видаткiв: "Кошти на придбання акцій корпорації - 150000,0 тис.грн."

Уряду розглянути та внести пропозиції до другого читання.-96- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Передбачити в проекті бюджету для потреб галузі АПК:
для оплати нафти, видобутої з вітчизняних родовищ, для виробництва нафтопродуктів для потреб агропромислового комплексу - 930 млн.грн (для закупівлі 2 млн. тонн нафти або на 410 млн.грн більше проти виділених на 1999 рік);
Враховано
для поповнення лізингового фонду для забезпечення сільського господарства технікою вітчизняного виробництва - 600 млн.грн.;
Враховано
на розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування - 80 млн.грн. (передбачено 10 млн.грн.) та 170 млн.грн на підготовку виробництва сільськогосподарської техніки;
Враховано
на централізовані капітальні вкладення - 200 млн.грн (на 1999 рік затверджено 188, 5 млн.грн);
Враховано
для відшкодування господарствам витрат на будівництво об'єктів соціально-культурного призначення - 380 млн.грн;

Враховано
-97- Н.д.Федорин Я.В. (Реєстр.картка №323)
Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Знайти можливість включення до Державного бюджету 2000 року на виконання Державної програми утилізації рідинних компонентів ракетного палива ті інших токсичних технічних речовин 14,9 млн. грн. за рахунок держбюджету на 18 млн. грн. за рахунок Держіннофонду України.

Враховано в частині фінансування за рахунок коштів іннофонду-98- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Вважаємо доцільним у 2000 році не збільшувати чисельність Держаної податкової адміністрації, Держказначейства та інших фінансових органів. Не має необхідності підвищувати податковим службам середньомісячну заробітну плату, яка становить 357 грн. у поточному році.
«В прогнозі видатків зведеного бюджету України на 2000 рік передбачити на державне управління 1738923,4 тис. грн., вт.ч. на утримання фінансових і фіскальних органів 822042,2 тис. грн.

Враховано частково
-99- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
В структурі видатків зведеного бюджету України на 2000 рік плануються видатки на охорону здоров'я в сумі 4825600,0 тис. грн.» Передбачити в Державному і місцевому бюджетах на 2000 рік окремою строкою у видатках на охорону здоров'я витрати на лікування діабету, туберкульозу, онкологічних і психоневрологічних захворювань, церебрального паралічу».

Враховано
-100- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Розділ «Соціальний захист та соціальне забезпечення» проекту Державного бюджету на 2000 рік доповнити окремим кодом такими видатками:
«Виплати на обов'язкове соціальне страхування працівників сільського господарства - 70 млн. грн.».
Передбачити кошти в сумі 145 млн. грн. на утримання закладів соціальної інфраструктури на селі, що знаходиться на балансі сільськогосподарських товаровиробників.

Потребує внесення змін у відповідне законодавство-101- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Пропонуємо відповідно до обгрунтованих кошторисів суду передбачити:
- по позиції 020002 Верховний Суд України - 17 765, 4 т.грн
- по позиції 020005 Вищий арбітражний суд України - 6 847,0 т.грн
- по позиції 020006 арбітражні суди - 43 605,0 т.грн
- по позиціях 020003 та 02004 - разом - 294 766, т.грн.

Враховано
-102- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Пропоную переглянути розмір фінансування невідкладних заходів на Яворівському ДГХП "Сірка", Стебницькому ДГХП "Полімінерал" та Роздільському ДГХП "Сірка". Позиція 210103.

Уряду розглянути та внести пропозиції.до другого читання-103- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Передбачити фінансування розробки типових проектів рішень та рекомендацій по впровадженню енергоефективних заходів в серійних будівлях установ Міносвіти, Мінохорони здоров'я, Мінкультури, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони на загальну суму 390 тис. грн.

Враховано
-104- Комітет з питань культури і духовності
Перевести фінансування дитячих шкіл естетичного виховання в галузі "культура" код 110205 в галузь "освіта" код 070401"

Враховано
-105- Комітет з питань культури і духовності
По функції "Державний комітет інформаційної політики України" код 120301 "Видавництва" додати 11 млн. грн. в графі "Загальні видатки" на "поточні видатки".

Враховано
-106- Фракція Комуністичної партії України (фракція комуністів)
Привести у відповідність з вимогами Бюджетної резолюції витрати на державне управління, правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави (додаткові надходження - 1,0 млрд. грн.);

Враховано частково
-107- Фракція Комуністичної партії України (фракція комуністів)
Виключити з видаткової частини бюджету непродуктивні витрати, в т.ч.: 50 млн. грн., як внесок до Статутного фонду Ощадного банку України; 230 млн. грн. - до Державновго інноваційного фонду; 120 млн. грн. - на комп'ютеризацію податкових служб.
Вивільнені кошти по всім пропозиціям спрямувати на:
- погашення заборгованості по заробітній платі, пенсіях і інших соціальних виплатах на суму 6,6 млрд. грн., в т.ч. 919,8 млн. грн. - на пенсії та державну допомогу деяким категоріям пенсіонерів, виплата яких на цей час здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду, а саме:


Враховано

тис. грн.Виплата пенсій згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
568088

ВрахованоЩорічна разова допомога ветеранам війни відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
310300

Уряду розглянути та внести пропозиції


Виплата допомога пенсіонерам (надбавка на дітей)
40393
ВрахованоОплата протезно-ортопедичних виробів та засобів протезування
79722,9
ВрахованоПридбання автомобілів
10000
Враховано


Компенсаційні виплати (на бензин, ремонт на техобслуговування автотранспорту)
14649,4
ВрахованоСанаторно-курортне лікування та одноразова матеріальна допомога
30540
Враховано частковоІнші витрати (установка телефонів, ремонт та будівництво гаражів, утримання апарат управління, тощо)
10087,7
Враховано частково- витрати на погашення знецінених заощаджень - 1 млрд. грн.;
Враховано- витрати на індексацію заробітної плати працівникам бюджетних установ, пенсій, стипендій відповідно до індексу споживчих цін - 500 млн. грн.;
Враховано частково- збільшення витрат на розвиток державного сектору економіки до 10,0 млрд. грн., в т. ч.:
- гірничо-металургійного комплексу - 1,5 млрд. грн.;
Уряду надати пропозиції- паливно-енергетичного комплексу - 4,5 млрд. грн.;
Враховано
- машинобудівного комплексу - 1,0 млрд. грн.
Враховано- АПК - 1,5 млрд. грн.;
Враховано- будівництва - 1,0 млрд. грн.
Враховано- житлово-комунальне господарство - 0,5 млрд. грн.
Враховано в розрахунках місцевих бюджетів- витрати на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи, охорону здоров'я, освіту, культуру і мистецтво привести до відповідності вимогам Бюджетної резолюції, а саме:
Враховано
- ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи - 2,0 млрд. грн.;
Враховано частково
- охорона здоров'я - 6,2 млрд. грн.;
Враховано- освіта - 6,0 млрд. грн.

Враховано
-108- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Передбачити виділення коштів в сумі 230 тис. грн. для завершення будівництва дитячого садка в селищі Шахтарське.

Враховано в розрахунках місцевих бюджетів
-109- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Передбачити виділення коштів в сумі 3 млн. грн. для завершення будівництва водогону "Дніпро-Західний Донбас"

Враховано в розрахунках місцевих бюджетів-110- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Н.д.Мангул А.І. (Округ №81)
Передбачити капітальні вкладення та їх фінансування на газифікацію, сільських населених пунктів, як пріоритетну галузь в обсязі 80 млн. грн., а також виділити кошти для погашення заборгованості за виконані роботи по газифікації в обсязі 10 млн. гривень.

Враховано
-111- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Передбачити в Державному бюджеті України на 2000 рік, що Державна адміністрація ядерного регулювання України є головним розпорядником бюджетних коштів в межах ліміту передбаченому у видатках Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Уряду розглянути та внести пропозиції до другого читання-112- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Зберегти статтю "капітальні вкладення на підтримку молодіжного будівництва обсягом 20000 тис.грн"., а також посприяти включенню до бюжету окремим рядком: "кредитні ресурси для молодих сімей на будівництво житла обсягом 150 млн.грн.", із законодавчим визначенням сум для регіонів.

Враховано
-113- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
При прийнятті Закону України "Про державний бюджет на 2000 рік" врахувати необхідні суми на проведення індексації грошових доходів громадян у відповідності до Закону України "Про індексацію грошових доходів громадян", в тому числі всіх бюджетних робітників та пенсіонерів, а не тільки робітників Кабінету Міністрів України.

Враховано частково
-114- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Привести до нормального співвідношення рівень середньої зарплати апарату Кабінету Міністрів (Код №010206, ст. №41) (489 грн) та рівень середньої зарплати апарату Міністерств та інших вищих органів (Код №010203) (155 грн), рівень середньої зарплати апарату місцевих державних адміністрацій (Код №010204) (132 грн) та рівень середньої зарплати апарату адміністрації Президента України (Код №010301, ст. №30) (479 грн).
Вважаю, що коефіцієнт співвідношення рівня середньої заробітної плати місцевих та центральних державних апаратів не може перевищувати 1 : 1,5.

Враховано частково
Додатково Уряду розглянути та внести пропозиції до другого читання-115- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Код №010400 "Утримання фінансових і фіскальних органі ", ст. №2000 "Капітальні видатки" запропоновано збільшення на 2043% (168764,2 грн у 2000 році замість 8260,7 грн у 1999 року). Пропоную зменшити цю статтю витрат до рівня 1999 року.

Враховано частково
-116- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
При прийнятті Закону України "Про державний бюджет на 2000 рік" врахувати необхідні суми на списання заборгованості по житлово-комунальним послугам окремим мешканцям України, які на строк виникнення заборгованості мали щомісячний реально одержуваний доход у розмірі менше 150 грн на кожного члена сім'ї.

Враховано в розрахунках місцевих бюджетів-117- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
При прийнятті Закону України "Про державний бюджет на 2000 рік" врахувати необхідні суми погашення витрат підприємствам міського електротранспорту від перевезення пільгової категорії пасажирів.

Враховано в розрахунках місцевих бюджетів-118- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
При прийнятті Закону України "Про державний бюджет на 2000 рік" врахувати потреби на фінансування Республіканської громадської організації " Український фонд пошуку" у розмірі 54 тис.грн.

Уряду розглянути та внести пропозиції до другого читання-119- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Пропонуємо підняти середній рівень зарплати у Міністерствах охорони здоров'я, праці та соціальної політики до рівня середньої зарплати Міністерства фінансів та Міністерства економіки.

Уряду провести розрахунки та надати пропозиції-120- Комітет з питань науки і освіти
Вважати таким, що потребує суттєвого доопрацювання в частині, що стосується галузі науки, запропонований проект Державного бюджету на 2000 рік, як такий, що не відповідає Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", постановам Верховної Ради України "Про основні напрями бюджетної політики на 2000 рік (бюджетна резолюція)" та "Про стан фінансування науково-технічної сфери в державі".

Уряду розглянути та внести пропозиції до другого читання-121- Комітет з питань науки і освіти
Встановити на 2000 рік обсяги фінансування науки з Державного бюджету України у сумі 2 035,8 млн. грн., що складає 1,35 відсотки від ВВП.

Враховано частково
-122- Комітет з питань науки і освіти
Вважати неприйнятним у частині, що стосується використання коштів від збору до Державного інноваційного фонду, запропонований проект Закону про Державний бюджет України на 2000 рік, як такий, що не відповідає Закону України "Про бюджетну систему України", постановам Верховної Ради України "Про основні напрями бюджетної політики на 2000 рік (бюджетна резолюція)" та "Про стан фінансування науково-технічної сфери в державі", нормативно-законодавчим актам щодо діяльності Державного інноваційного фонду.

Враховано частково
-123- Комітет з питань науки і освіти
Зберегти у 2000 році пропорції базового фінансування державних академій наук на рівні пропорцій видатків, затверджених в Законі України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" розділу "Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу".

Уряду надати пропозиції до другого читання-124- Комітет з питань науки і освіти
У додатку № 2 проекту Закону про Державний бюджет України на 2000 рік зафіксувати видатки на оплату праці у загальному обсязі видатків за розділом "Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу", що відповідає вимогам частини другої статті 13 Закону України "Про оплату праці".

Уряду врахувати до другого читання-125- Комітет з питань науки і освіти
Вилучити статтю 33 проекту Закону України про Державний бюджет України на 2000 рік.

Враховано
-126- Комітет з питань науки і освіти
Вилучити статтю 34 проекту Закону України про Державний бюджет України на 2000 рік.

Враховано
-127- Комітет з питань науки і освіти
Скоротити кількість головних розпорядників коштів за розділом "Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу".

Уряду врахувати до другого читання-128- Комітет з питань науки і освіти
З метою більш ефективного використання вкрай обмежених коштів Державного бюджету України на 2000 рік при доопрацюванні зазначеного законопроекту терміново переглянути перелік програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, запропонованих для фінансування за рахунок коштів Державного бюджету у 2000 році, з метою їх раціоналізації та концентрації бюджетного фінансування на пріоритетних програмах, спрямованих на прискорення виходу з кризи та створення передумов економічного зростання;

Уряду врахувати до другого читання-129- Комітет з питань науки і освіти
Передбачити в Державному бюджеті України на 2000 рік видатки на нормативне скорочення чисельності працівників бюджетних установ, що фінансуються з бюджету, які пов'язані з виконанням відповідних постанов Кабінету Міністрів України. Розглянути рішення щодо введення мораторію на 2000 рік на прийняття нормативно-законодавчих актів по скороченню чисельності працівників бюджетних установ без виділення з Державного та місцевих бюджетів видатків, пов'язаних з цим скороченням.

Уряду врахувати до другого читання-130- Комітет з питань науки і освіти
Додаткові кошти на фінансування науки пропонується залучити за рахунок:
- Скорочення видатків, на утримання органів державної влади, як того вимагає стаття 3.25 постанови Верховної Ради України "Про основні напрями бюджетної політики на 2000 рік (бюджетна резолюція)"
- Переадресації внеску до статутного фонду Державного акціонерного товариства "Ощадний банк України" у сумі 50 млн. грн.
- Стягнення недоїмки із податкових та інших платежів до бюджету (на 01.09.99 складала 10 879 млн. грн.)
- Врахування реальних можливостей щодо збільшення податкових надходжень: прибуткового податку з громадян (додатково - 119 млн. грн.); акцизного збору (додатково - 200 млн. грн.); ввізного та вивізного мита (додатково - 200 млн. грн.)
- Повного акумулювання коштів від рентної плати за природний газ власного видобутку та відрахування від плати за транзит природного газу по території України (додатково - 1304,3 млн. грн.)
- Повної сплати дивідендів підприємств, що знаходяться повністю або частково у державній власності
- Запропоноване збільшення фінансування на 297,6 млн. грн. ДПА та на 14,5 млн. грн. ДКРУ здійснювати виключно за рахунок акумулювання позабюджетних коштів, а кошти Держбюджету, які вивільняються, спрямувати на додаткове фінансування освіти;

Враховано
-131- Комітет з питань свободи слова та інформації
Відповідно до статті 19 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" передбачити кошти для формування держзамовлення на висвітлення діяльності державних органів кожній з 3-х гілок влади в межах 3-х відсотків від річного обсягу часу загальнонаціонального каналу, на якому здійснюється мовлення, а саме:
Уряду врахувати до другого читання

Передба-чено про-ектом (тис.грн.)11.Управління справами Верховної Ради України120100
Телебачення і радіомовлення
4368,241.Господарське управління Кабінету Міністрів України120100
Телебачення і радіомовлення
-60.Верховний Суд України120100
Телебачення і радіомовлення

-


-132- Комітет з питань науки і освіти
Вважати таким, що потребує суттєвого доопрацювання в частині, що стосується галузі освіти, запропонований проект Державного бюджету на 2000 рік оскільки він не відповідає вимогам Конституції України, Закону України "Про бюджетну систему України", Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту", а також Постанові Верховної Ради України "Про основні напрями бюджетної політики на 2000 рік (бюджетна резолюція)".

Враховано при розрахунках видатків на делегованні державні повноваження-133- Комітет з питань науки і освіти
Враховуючи складність виконання дохідної частини бюджету, необхідно встановити на 2000 рік обсяги фінансування освіти з консолідованого бюджету у розмірі 6 відсотків від ВВП, або 9 048 млн. гривень, з поступовим щорічним збільшенням. З них видатки на освіту з Державного бюджету на 2000 рік повинні становити не менше 3 млрд. гривень.

Враховано в обсягах консалідованого бюджету-134- Комітет з питань науки і освіти
Передбачити кошти на виконання частини вимог положень статті 57 Закону України "Про освіту" щодо виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення. За розрахунками на цю мету у 2000 р. потрібно передбачити збільшення видатків Державного бюджету у сумі 170,3 млн. грн. та місцевих бюджетів у сумі 696,4 млн. грн.

Враховано
-135- Комітет з питань науки і освіти
Передбачити кошти на пільговий проїзд учнів та студентів у міському і міжміському пасажирському транспорті. За розрахунками кошти на виконання вимог постанови Верховної Ради України від 14 вересня 1999 року "Про погашення заборгованості з виплати стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів та студентам вищих навчальних закладів" у 2000 р. складають 155,6 млн. грн.

Враховано
-136- Комітет з питань науки і освіти
Передбачити кошти на підвищення розміру стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів і студентам вищих навчальних закладів. За розрахунками ця сума на 2000 р. складає 99,4 млн. грн.

Враховано
-137- Комітет з питань науки і освіти
Передбачити окремим рядком кошти на виплату іменних стипендій (Президента, Верховної Ради України тощо).

Уряду розглянути та внести пропозиції-138- Комітет з питань науки і освіти
Передбачити окремим рядком видатки на утримання дітей-сиріт. За розрахунками ця сума лише щодо професійно-технічних навчальних закладів в 2000 р. складає 16,4 млн. грн. (з урахуванням підвищення стипендій).

Враховано
-139- Комітет з питань науки і освіти
Збільшити видатки на фінансування Вищої атестаційної комісії України до 546,7 тис. грн.

Враховано
-140- Комітет з питань науки і освіти
Передбачити збільшення видатків Державного бюджету на 2000 рік на введення пільгових довгострокових кредитів студентам на здобуття вищої освіти у розмірі 210 млн. грн. з метою виконання положень Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні".

Враховано за рахунок механізму повернення заощаджень громадян-141- Комітет з питань науки і освіти
Максимально скоротити некритичні статті видатків, не пов'язані із соціальним захистом населення, розвитком науки та освіти, охорони здоров'я, соціально-культурними та екологічними програмами.

Враховано
-142- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Видатки державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення заплановано збільшити на 14,4% проти рівня 1999 р. (13,18% по видатках зведеного бюджету) при середньорічному рівні інфляції 17,6%, що практично означає зменшення фінансування по цій статті на 17,7 млн.грн. і не узгоджується з необхідністю зростання у 2000 році вартісних величин межі малозабезпеченості (прожиткового мінімуму), мінімальної заробітної плати і пенсій порівняно з другим півріччям цього року.

Враховано
-143- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Не можна погодитися з тим, що найвищими темпами заплановано зростання таких показників держбюджету як видатки на державне управління (на 107,4%, тобто більше ніж вдвічі, що суперечить пункту 1.25 розділу 1 бюджетної резолюції, якою проголошена необхідність скорочення видатків на ці цілі не менш ніж на 40%), обслуговування державного боргу (на 41%), національну оборону (на 31,6%), правоохоронну діяльність (на 35,6%).

Враховано частково
-144- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Не додержані визначені бюджетною резолюцією нормативи фінансування видатків на освіту - замість 15,6% від загальних видатків зведеного бюджету враховано 15,26%, на охорону здоров'я - відповідно 16,1% і 12,04%, на соціальний захист і соціальне забезпечення - 16% і 13,8%.

Враховано
-145- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Код 091100. Пропоную виділити окремим рядком суму коштів для надання державного пільгового кредиту для будівництва житла для молоді розміром не менше 150 млн.грн.

Враховано
-146- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Проектом не визначено видатки на повернення коштів, вилучених Кабінетом Міністрів України з Фонду сприяння зайнятості населення в 1996-98 роках і використаних не за цільовим призначенням.

Уряду врахувати до другого читання-147- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Код 170000. Пропоную передбачити в зведеному бюджеті видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян не лише для залізничного транспорту, але і для міського електротранспорту, місцевого автомобільного транспорту в розмірі вартості проїзду пільгових категорій пасажирів.

Враховано в розрахунках місцевих бюджетів-148- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Код 090405. Звертає на себе увагу явний брак коштів на Програму житлових субсидій (1188,6 млн.грн.). Тільки за 1 півріччя 1999 р. борг відділів субсидій перед організаціями, що надають населенню житлово-комунальні послуги збільшився з 1175,8 млн.грн. у січні до 1461,3 млн.грн. у червні п.р. Величина боргу вже зараз на 23% перевищує загальну суму витрат на житлові субсидії, яка включена до проекту бюджету. При цьому в проекті бюджету погашення заборгованості по субсидіях попередніх періодів не передбачається.
Не можна погодитися з відсутністю в проекті бюджету дотацій на державне регулювання цін на тверде паливо, житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту, що надаються населенню.

Враховано
-149- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Код 090101. проектом бюджету не передбачаються кошти на погашення заборгованості перед Пенсійним фондом з виплати цього виду пенсій за минулі роки в сумі близько 1 млрд.грн.

Враховано
-150- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Код 090102. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 111 від 29.01.99 р. для розмежування джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, з державного бюджету у 2000 році повинно бути виділено 872 млн.грн. Проте проектом державного бюджету на 2000 рік передбачено лише 64,8 млн.грн., що на 70 млн.грн. менше ніж у 1999 році.

Враховано
-151- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення на рівні не нижче рівня 1997 року.

Враховано
-152- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У проекті держбюджету на 2000 рік, як і в попередні роки, не передбачено коштів на вирішення питань охорони праці. Відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону праці" видатки на охорону праці мають виділятися окремим рядком в державному та місцевих бюджетах.

Уряду врахувати до другого читання-153- Група "Незалежні"
Передбачити у Держбюджеті на геологорозвідувальні роботи (код 140301) в сумі 360084,7 тис. грн., охорону і раціональне використання мінеральних ресурсів(код 200400 ) - 10000 тис. грн. і спецкоштів на функціонування виконавчої влади(код 010203;502) - 844,3 тис. грн., а також щодо виділення окремими статтями коштів на пошуки благородних металів у сумі 15000 тис. грн. і пошуки алмазів та іншого дорогоцінного каміння в сумі 3500 тис. гривень.

Враховано
-154- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
Призначити Національний Комітет спорту інвалідів України розпорядником коштів та запланувати у Державному бюджеті на 2000 р. витрати на діяльність цієї організації у сумі 500 тис. грн. по коду 091209 "Фінансова підтримка громадська організація інвалідів і ветеранів".

Враховано
-155- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
Забезпечити фінансування видатків на утримання регіональних центрів інвалідного спорту "Інваспорт" та проведення навчально-тренувальних зборів та спортивних змагань серед інвалідів в областях за схемою видатків, яка передбачається Державним бюджетом на 1999 р., а саме:
- фінансування утримання регіональних центрів "Інваспорт" та проведення навчально-тренувальних зборів та спортивних змагань серед інвалідів у регіонах за рахунок місцевих бюджетів;
- фінансування утримання Українського Центру "Інваспорт", проведення навчально-тренувальних зборів до міжнародних змагань серед інвалідів та проведення національних першостей, Чемпіонатів та Всеукраїнських змагань, а також фінансування участі у міжнародних змаганнях, Чемпіонатах світу і Європи, Параолімпійських Іграх та інших міжнародних спортивних заходах інвалідів за рахунок Державного бюджету.

Враховано в механізмі фінансування за рахунок спортивних лотарей
-156- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
Зберегти обсяги фінансування по видаткам на утримання центрів інвалідного спорту "Інваспорт" та по видаткам на проведення навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань серед інвалідів на рівні Державного бюджету 1999 р., тобто запланувати в Держбюджеті на 2000 рік по коду 130104 - 252,7 тис.грн., по коду 130105 - 1970 тис. грн.

Враховано
-157- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Встановити однаковий відсоток фінансування видатків від потреби Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, органам судової влади.

Враховано
-158- Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Передбачити кошти на об лаштування депортованих народів в Україні в обсязі 62 млн. 445 тис. грн., в тому числі 46 млн. 400 тис. грн. на капітальне будівництво.

Враховано в розрахунках місцевих бюджетів-159- Комітет з питань соціальної політики та праці
Передбачити в проекті бюджету дотації підприємствам житлово-комунального господарства у сумі 4,1 млрд.грн. на покриття витрат пов`язаних з частковою оплатою населенням житлово-комунальних послуг;

Враховано в розрахунках місцевих бюджетів-160- Комітет з питань соціальної політики та праці
Передбачити окремим розділом в проекті бюджету видатки на фінансування витрат пов`язаних з індексацією оплати праці, соціальних допомог тощо;

Враховано частково
-161- Комітет з питань соціальної політики та праці
Після затвердження Верховною Радою України нового розміру прожиткового мінімуму уточнити окремі видатки соціальних статей проекту бюджету;

Уряду врахувати до другого читання-162- Комітет з питань соціальної політики та праці
Передбачити у проекті бюджету видатки на фінансування:
- організаційних заходів щодо створення системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві - 15,3 млн.грн.;
Уряду врахувати до другого читання- національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища - 4,8 млн.грн.;
Уряду врахувати до другого читання- пільгового кредитування будівництва житла для молоді - 10 млн.грн.;
Враховано
- погашення заборгованості перед Пенсійним фондом по виплаті пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу та їх сімей - 1,0 млрд.грн.;

Враховано частково
-163- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Зважаючи на унікальність споруди Одеського театру опери та балету запропонувати Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету в проекті Державного бюджету на 2000 рік виділити в окремим рядком кошти в сумі 17,65 млн. грн., передбачені на його капітальних ремонт.

Враховано в розрахунках місцевих бюджетів-164- Комітет з питань соціальної політики та праці
Збільшення видатків по пропозиціям комітету провести за рахунок скорочення видатків на утримання Президента України, його адміністрації та апарату (коди 010301, 010303), державної податкової служби (код 010401), витрат на комп'ютеризацію Держказначейства (код 010409), на загальнодержавне управління (код 010600) на загальну суму 500 млн.грн., а також за рахунок скорочення на 1,0 млрд.грн. видатків (код 230102) передбачених в проекті бюджету на сплату доходу за облігаціями державних позик та не врахованих у проекті бюджету коштів (понад 2,0 млрд.грн.), що нагромаджуються на рахунках спеціальних фондів органів виконавчої влади.

Враховано частково
-165- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Видатки на комп'ютеризацію фінансових органів повинні здійснюватися в рамках Національної програми інформатизації і передбачатися у видатках державного бюджету по підрозділу «Інформатика» розділу «Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікація та інформатика».
Пропонуємо виключити з додатку 2 витрати на комп'ютеризацію Держказначейства та інших фінансових органів (функціональний код 010409), Міністерства фінансів України (відомчий код 350) у сумі 3,5 млн.грн.; Державної податкової адміністрації України (відомчий код 614) у сумі 102,2 млн.грн.; Головного управління Державного казначейства України (відомчий код 605) у сумі 14,5 млн.грн. із одночасним зменшенням на суму 120,2 млн.грн. видатків загального фонду Державного бюджету України, передбачених у статті 23 проекту Закону.

Враховано частково
-166- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
На виконання вимог Бюджетної резолюції на 2000 рік, Указу Президента України «Про основні засади складання проекту Державного бюджету України на 2000 рік» та з метою посилення ефективності управління бюджетними коштами необхідно обмежити кількість головних розпорядників коштів державного бюджету, виходячи із Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади.

Уряду врахувати до другого читання-167- Н.д.Онопенко В.В. (Реєстр.картка №439)
Передбачити в розділі «реалізація міжнародних угод» (код 030200) окремі видатки в сумі 2.000 тис.грн. на виконання завдань , що випливають для України з міжнародних договорів з питань увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій.

Уряду розглянути-168- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Передбачити фінансування окремим рядком програми Ан-70 в обсязі 49 млн.грн. поза видатків Державного бюджету на національну оборону ( код 050000).

Враховано


95.
Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2000 рік у порядку, встановленому Міністерством фінансів України. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням здійснюється Державним казначейством України.
-169- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
У частині другій статті 23 проекту бюджету зробити виняток для фінансових управлінь Верховного Суду України та Вищого арбітражного суду України та Управління Справами Верховної Ради України (додати окрему частину цієї статті в редакції, запропонованій Науково-експертним управлінням в його висновку "щодо врегулювання порядку фінансування Верховної Ради України" від 4.10.99 р.).

Враховано

Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2000 рік у порядку, встановленому Міністерством фінансів України. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням здійснюється Державним казначейством України.
96.
Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися у порядку, встановленому цим Законом для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.
-170- Комітет з питань бюджету
Стаття 23. В абзаці третьому після слів "... коштів державного бюджету іншому .." доповнити словами "за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету" і далі по тексту.

Враховано

Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися у порядку, встановленому цим Законом для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.
97.
Дозволити Міністерству фінансів України за поданням головних розпорядників коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах одного розділу функціональної класифікації видатків бюджету за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.


Дозволити Міністерству фінансів України за поданням головних розпорядників коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах одного розділу функціональної класифікації видатків бюджету за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
98.
Стаття 24. Установити, що спеціальні видатки здійснюються виключно через спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ і організацій в органах Державного казначейства України та рахунки закордонних дипломатичних установ України.
-171- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
В частині першій статті 24 після слів "спеціальні видатки" додати такі слова: "крім видатків на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування".
Враховано
в іншій редакції
Стаття 24. Установити, що спеціальні видатки здійснюються виключно через спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ і організацій в органах Державного казначейства України та рахунки закордонних дипломатичних установ України.
99.
Видатки спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від затверджених обсягів згідно з додатком № 2 до цього Закону в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо цим Законом не встановлено інших обмежень, та залишати невикористані на кінець бюджетного року кошти спеціального фонду на спеціальних реєстраційних рахунках відповідних бюджетних установ і організацій в органах Державного казначейства України та рахунках закордонних дипломатичних установ України з подальшим їх використанням за цільовим призначенням у наступному бюджетному році.


Видатки спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від затверджених обсягів згідно з додатком № 2 до цього Закону в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо цим Законом не встановлено інших обмежень, та залишати невикористані на кінець бюджетного року кошти спеціального фонду на спеціальних реєстраційних рахунках відповідних бюджетних установ і організацій в органах Державного казначейства України та рахунках закордонних дипломатичних установ України з подальшим їх використанням за цільовим призначенням у наступному бюджетному році.


-172- Комітет з питань бюджету
Після статті 24 доповнити новою статтею:
Стаття 24.1. Установити, що у 2000 році кошти, які надійдуть до спеціального фонду надання енергетичних субвенцій головним розпорядникам коштів Державного бюджету, обласним, міським міст Києва та Севастополя, місцевим бюджетам та відшкодування заощаджень громадян України в Ощадному банку України спрямовуються відповідно:
1) 5.962.482,0 тис. гривень направляються для надання енергетичних субвенцій обласним та місцевим бюджетам, бюджету міста Києва та міста Севастополя в обсягах, визначених статтею 42 цього Закону;
2) 1.914.006,5 тис. гривень направляються для оплати енергетичних ресурсів розпорядниками коштів Державного бюджету України в обсягах, визначених додатком № 2 до цього Закону;
3) 3.308.099,5 тис. гривень направляються на відшкодування заощаджень населення в Ощадному банку України для використання на погашення заборгованості населення за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, що утворилась станом на 1 січня 2000 року.

ВрахованоСтаття 24.1. Установити, що у 2000 році кошти, які надійдуть до спеціального фонду надання енергетичних субвенцій головним розпорядникам коштів Державного бюджету, обласним, міським міст Києва та Севастополя, місцевим бюджетам та відшкодування заощаджень громадян України в Ощадному банку України спрямовуються відповідно:
1) 5.962.482,0 тис. гривень направляються для надання енергетичних субвенцій обласним та місцевим бюджетам, бюджету міста Києва та міста Севастополя в обсягах, визначених статтею 42 цього Закону;
2) 2.132.293,1 тис. гривень направляються для оплати енергетичних ресурсів розпорядниками коштів Державного бюджету України в обсягах, визначених додатком № 2 до цього Закону;
3) 3.089.812,9 тис. гривень направляються на відшкодування заощаджень населення в Ощадному банку України для використання на погашення заборгованості населення за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, що утворилась станом на 1 січня 2000 року.


Встановити, що надходження та використання коштів спеціального фонду надання енергетичних субвенцій здійснюється виключно в грошовій формі на бездисконтній основі, без участі посередників у розрахунках. Застосування механізму взаємозаліку, використання казначейських векселів та інших форм цінних паперів для проведення зазначених розрахунків забороняється.
Передбачені пунктами 1 і 2 цієї статті кошти можуть використовуватись для погашення заборгованості, що утворилась станом на 1 січня 2000 року та оплати поточного споживання протягом 2000 року теплової, електричної енергії, природного газу, твердого палива та розрахунків за водопостачання і водовідведення, які використовуються для утримання бюджетних установ та надання населенню пільг та субсидій (надалі - енергетичні субвенції). Використання зазначених коштів на інші цілі забороняється.
Установити, що вказані кошти враховуються у складі обласних та місцевих бюджетів по доходах і видатках та кошторисах розпорядників бюджетних коштів і під час їх затвердження виділяються окремим рядком.

Встановити, що надходження та використання коштів спеціального фонду надання енергетичних субвенцій здійснюється виключно в грошовій формі на бездисконтній основі, без участі посередників у розрахунках. Застосування механізму взаємозаліку, використання казначейських векселів та інших форм цінних паперів для проведення зазначених розрахунків забороняється.
Передбачені пунктами 1 і 2 цієї статті кошти можуть використовуватись для погашення заборгованості, що утворилась станом на 1 січня 2000 року та оплати поточного споживання протягом 2000 року теплової, електричної енергії, природного газу, твердого палива та розрахунків за водопостачання і водовідведення, які використовуються для утримання бюджетних установ та надання населенню пільг та субсидій (надалі - енергетичні субвенції). Використання зазначених коштів на інші цілі забороняється.
Установити, що вказані кошти враховуються у складі обласних та місцевих бюджетів по доходах і видатках та кошторисах розпорядників бюджетних коштів і під час їх затвердження виділяються окремим рядком.


Надання енергетичних субвенцій місцевим бюджетам та розпорядників коштів Державного бюджету України проводиться шляхом перерахування Державним казначейством України коштів, що надійшли в погашення недоїмки та здіснення планових платежів до Державного бюджету України підприємствами Міністерства енергетики України, Міністерства вугільної промисловості України та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», визначеними статтею 6.3 цього Закону на спеціальні рахунки обласних, міських міст Києва і Севастополя фінансових управлінь та розпорядників коштів Державного бюджету України.
Міністерство фінансів України щомісячно на основі аналізу узагальнених даних про суми фактичної заборгованості місцевих бюджетів за енергоносії, спожиті бюджетними установами, а також перед постачальниками енергоресурсів по пільгах та субсидіях населенню та (або) суми поточної потреби в енергоносіях на зазначені цілі, наявної недоїмки та прогнозованих відповідних надходжень до Державного бюджету України від підприємств Міністерства енергетики України, Міністерства вугільної промисловості України та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», визначеними статтею 6.3 цього Закону, подає Державному казначейству України розподіл сум можливого перерахування енергетичних субвенцій у розрізі областей пропорційно сумі видатків на вказані цілі, затверджених статтею 42 цього Закону, та у розрізі головних розпорядників коштів Державного бюджету України, пропорційно обсягам, визначених додатком № 2 до цього Закону.

Надання енергетичних субвенцій місцевим бюджетам та розпорядників коштів Державного бюджету України проводиться шляхом перерахування Державним казначейством України коштів, що надійшли в погашення недоїмки та здіснення планових платежів до Державного бюджету України підприємствами Міністерства енергетики України, Міністерства вугільної промисловості України та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», визначеними статтею 6.3 цього Закону на спеціальні рахунки обласних, міських міст Києва і Севастополя фінансових управлінь та розпорядників коштів Державного бюджету України.
Міністерство фінансів України щомісячно на основі аналізу узагальнених даних про суми фактичної заборгованості місцевих бюджетів за енергоносії, спожиті бюджетними установами, а також перед постачальниками енергоресурсів по пільгах та субсидіях населенню та (або) суми поточної потреби в енергоносіях на зазначені цілі, наявної недоїмки та прогнозованих відповідних надходжень до Державного бюджету України від підприємств Міністерства енергетики України, Міністерства вугільної промисловості України та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», визначеними статтею 6.3 цього Закону, подає Державному казначейству України розподіл сум можливого перерахування енергетичних субвенцій у розрізі областей пропорційно сумі видатків на вказані цілі, затверджених статтею 42 цього Закону, та у розрізі головних розпорядників коштів Державного бюджету України, пропорційно обсягам, визначених додатком № 2 до цього Закону.Міністерство фінансів України щодекадно, до 5, 15 та 25 числа кожного місяця, на підставі поданих Ощадним банком України відомостей щодо обсягів заявлених перерахувань коштів громадянами-вкладниками в погашення їх заборгованості за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, що утворилась станом на 1 січня 2000 року, у розрізі конкретних отримувачів коштів, забезпечує перерахування Головним управлінням Державного казначейства України коштів на окремий рахунок Ощадного банку України. Ощадний банк України приймає заявки від конкретних громадян на погашення заборгованості за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, що утворилась станом на 1 січня 2000 року при умові відсутності заборгованості по оплаті електричної енергії, теплової енергії та природного газу, спожиті протягом 2000 року. Перераховані Головним управлінням Державного казначейства України кошти використовуються Ощадним банком України для відшкодування заощаджень громадян шляхом здійснення платежів з окремого рахунку, відкритого Головним управлінням Державного казначейства України на окремі рахунки отримувачів коштів згідно відомості, затвердженої Міністром фінансів України із наступним перерахуванням цих коштів підприємствам Міністерства енергетики України, Міністерства вугільної промисловості України та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», визначених додатком № 6 до цього Закону.


Міністерство фінансів України щодекадно, до 5, 15 та 25 числа кожного місяця, на підставі поданих Ощадним банком України відомостей щодо обсягів заявлених перерахувань коштів громадянами-вкладниками в погашення їх заборгованості за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, що утворилась станом на 1 січня 2000 року, у розрізі конкретних отримувачів коштів, забезпечує перерахування Головним управлінням Державного казначейства України коштів на окремий рахунок Ощадного банку України. Ощадний банк України приймає заявки від конкретних громадян на погашення заборгованості за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, що утворилась станом на 1 січня 2000 року при умові відсутності заборгованості по оплаті електричної енергії, теплової енергії та природного газу, спожиті протягом 2000 року. Перераховані Головним управлінням Державного казначейства України кошти використовуються Ощадним банком України для відшкодування заощаджень громадян шляхом здійснення платежів з окремого рахунку, відкритого Головним управлінням Державного казначейства України на окремі рахунки отримувачів коштів згідно відомості, затвердженої Міністром фінансів України із наступним перерахуванням цих коштів підприємствам Міністерства енергетики України, Міністерства вугільної промисловості України та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», визначених додатком № 6 до цього Закону.

100.
Стаття 25. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2000 рік за економічною структурою видатків:
-173- Комітет з питань бюджету
Статтю 25 викласти в наступній редакції:
Стаття 25. Затвердити такий перелік захищених статей видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 1999 рік за економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (в тому числі погашення заборгованості за минулі роки);
нарахування на заробітну плату (в тому числі погашення заборгованості за минулі роки) ;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування ;
трансферти місцевим бюджетам ;
трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (пенсії, допомоги, стипендії, повернення заощаджень громадян).
Установити, що фінансування витрат по захищених статтях Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а також видатків на придбання речового майна для військовослужбовців, на державну підтримку вугледобувних підприємств, на фінансування соціальних потреб інвалідів, по виплаті заборгованості з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності шахтарям та гірникам підприємств з підземного видобутку вугілля та залізної руди проводиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів відповідних бюджетів.
При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення заборгованості по цих статтях за минулі роки планується в повному обсязі.
Установити, що оплата праці працівників бюджетних установ (в тому числі погашення заборгованості за минулі роки) здійснюється виключно в грошовій формі. Оплата праці працівників бюджетних установ та виплата пенсій у натуральній формі забороняється.

Враховано

Стаття 25. Затвердити такий перелік захищених статей видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 1999 рік за економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (в тому числі погашення заборгованості за минулі роки);
нарахування на заробітну плату (в тому числі погашення заборгованості за минулі роки) ;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування ;
трансферти місцевим бюджетам ;
трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (пенсії, допомоги, стипендії, повернення заощаджень громадян).
Установити, що фінансування витрат по захищених статтях Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а також видатків на придбання речового майна для військовослужбовців, на державну підтримку вугледобувних підприємств, на фінансування соціальних потреб інвалідів, по виплаті заборгованості з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності шахтарям та гірникам підприємств з підземного видобутку вугілля та залізної руди проводиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів відповідних бюджетів.
При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення заборгованості по цих статтях за минулі роки планується в повному обсязі.
Установити, що оплата праці працівників бюджетних установ (в тому числі погашення заборгованості за минулі роки) здійснюється виключно в грошовій формі. Оплата праці працівників бюджетних установ та виплата пенсій у натуральній формі забороняється.-174- Комітет з питань бюджету
Після статті 25 доповнити новою статтею:
Стаття 25.1. Встановити, що фінансування витрат, передбачених цим Законом по таких головних розпорядниках Державного бюджету, як Управління справами Верховної Ради України, Рахункова палата, Верховний Суд України, Вищий арбітражний суд України, Конституційний Суд України, Міністерство юстиції України в частині фінансування обласних, районних ( міських), військових судів по загальному фонду Державного бюджету відбувається шляхом щоденного перераховування Головним управлінням Державного казначейства України на їх поточні бюджетні рахунки коштів Державного бюджету України, відповідно до нормативу щоденних перерахувань визначених цією статтею:
ВрахованоСтаття 25.1. Встановити, що фінансування витрат, передбачених цим Законом по таких головних розпорядниках Державного бюджету, як Управління справами Верховної Ради України, Рахункова палата, Верховний Суд України, Вищий арбітражний суд України, Конституційний Суд України, Міністерство юстиції України в частині фінансування обласних, районних ( міських), військових судів по загальному фонду Державного бюджету відбувається шляхом щоденного перераховування Головним управлінням Державного казначейства України на їх поточні бюджетні рахунки коштів Державного бюджету України, відповідно до нормативу щоденних перерахувань визначених цією статтею:Норматив щоденних перерахувань (у % до щоденних надходжень)Управління справами Верховної Ради України
0,78Рахункова палата
0,036Верховний Суд України
0,09Вищий арбітражний суд України
0,234Конституційний Суд України
0,06Міністерство юстиції України (в частині фінансування обласних, районних (міських), військових судів)
0,56Антимонопольний комітет
0,0076Зазначений норматив застосовується до усіх надходжень загального фонду Державного бюджету України на рахунки Державного казначейства України (за винятком взаємозаліків). Ця стаття є статтею прямої дії і не вимагає для виконання прийняття нормативних актів органів державної влади.
Установити, що бюджетні призначення на фінансування судової влади не можуть бути скорочені протягом 2000 бюджетного року.


Зазначений норматив застосовується до усіх надходжень загального фонду Державного бюджету України на рахунки Державного казначейства України (за винятком взаємозаліків). Ця стаття є статтею прямої дії і не вимагає для виконання прийняття нормативних актів органів державної влади.
Установити, що бюджетні призначення на фінансування судової влади не можуть бути скорочені протягом 2000 бюджетного року.-175- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Забезпечити механізм фінансування Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, який гарантував би незалежність цих органів та дозволив запобігти зменшенню асигнувань порівняно з асигнуваннями, передбаченими Законом. Цього можна досягти, зокрема, запровадивши норматив щоденного відрахування коштів з державного бюджету на фінансування Антимонопольного комітету України;

Враховано
-176- Комітет з питань бюджету
Стаття 25.2. Передбачити фінансування видатків на придбання інсулінів, вакцин, протитуберкульозних препаратів за рахунок коштів, передбачених по кожному головному розпоряднику Державного бюджету України по статті "придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів" виключно вітчизняного виробництва.
Кабінету Міністрів України затвердити ціни на закупівлю інсулінів, вакцин і протитуберкульозних препаратів вітчизняного виробництва.
Враховано

Стаття 25.2. Передбачити фінансування видатків на придбання інсулінів, вакцин, протитуберкульозних препаратів за рахунок коштів, передбачених по кожному головному розпоряднику Державного бюджету України по статті "придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів" виключно вітчизняного виробництва.
Кабінету Міністрів України затвердити ціни на закупівлю інсулінів, вакцин і протитуберкульозних препаратів вітчизняного виробництва.Стаття 25.3. Затвердити розподіл коштів інноваційного фонду, що направляються на інноваційну діяльність відповідно до додатку № 7 до цього Закону.

Стаття 25.3. Затвердити розподіл коштів інноваційного фонду, що направляються на інноваційну діяльність відповідно до додатку № 7 до цього Закону.


Стаття 25.4 Враховуючи обмеженість коштів на фінансування видатків по Міністерству вугільної промисловості України у 2000 році дозволити Кабінету Міністрів України провести залік частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України станом на 1 січня 2000 року в рахунок недофінансування вугільної промисловості у попередні роки до сум, визначених законами України, а також для розрахунків за отримані товари народного споживання, продукти харчування, гірничо-шахтне обладнання, матеріально-технічні ресурси, за виконані роботи та надані послуги для підприємств вугільної промисловості понад асигнування, передбачені цим Законом, але не вище 1500 млн. гривень.

Стаття 25.4. Враховуючи обмеженість коштів на фінансування видатків по Міністерству вугільної промисловості України у 2000 році дозволити Кабінету Міністрів України провести залік частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України станом на 1 січня 2000 року в рахунок недофінансування вугільної промисловості у попередні роки до сум, визначених законами України, а також для розрахунків за отримані товари народного споживання, продукти харчування, гірничо-шахтне обладнання, матеріально-технічні ресурси, за виконані роботи та надані послуги для підприємств вугільної промисловості понад асигнування, передбачені цим Законом, але не вище 1500 млн. гривень.Стаття 25.5. Установити, що у 2000 році установи та організації Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету з питань охорони державного кордону, Головного управління Командувача Національної гвардії України розміщують замовлення на поставку речового майна та постільних приналежностей на підприємствах та установах пенітенціарної системи України.
Кабінету Міністрів України визначити порядок та умови розміщення замовлень, визначених частиною першою цієї статті.


Стаття 25.5. Установити, що у 2000 році установи та організації Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету з питань охорони державного кордону, Головного управління Командувача Національної гвардії України розміщують замовлення на поставку речового майна та постільних приналежностей на підприємствах та установах пенітенціарної системи України.
Кабінету Міністрів України визначити порядок та умови розміщення замовлень, визначених частиною першою цієї статті.


-177- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Перелік захищених статей видатків бюджету доповнити абзацом такого змісту:
"погашення заборгованості по заробітній платі, що виникла у попередні роки".

Враховано
-178- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Статтю 25 викласти в такій редакції:
«Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету на 2000 рік за економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалі;
забезпечення продуктами харчування;
виплата процентів за державним боргом;
трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням;
дотації регіонам з Держбюджету.
Установити, що фінансування витрат по захищених статтях Держбюджету України провадиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів Держбюджету України.

Враховано
в іншій редакції-179- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Частину першу статті 25 доповнити абзацом восьмим наступного змісту;
"виплати населенню, пов"язані з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи."

Враховано
-180- Комітет з питань науки і освіти
В статті 25 проекту Закону України про Державний бюджет України на 2000 рік додати до переліку захищених статей:
"Видатки на покриття заборгованостей, що виникли в попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах;
Трансферти органам державного управління інших рівнів;"

Враховано
-181- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Пропоную доповнити перелік захищених статей загального фонду держбюджету такими: трансферти місцевим бюджетам; видатки на погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку і страхових внесках до колишнього Укрдержстраху та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року; видатки на погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.

Враховано
-182- Комітет з питань національної безпеки і оборони
В абзаці першому статті 25 проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2000 рік» статтю видатків трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням доповнити словами: «(пенсії, допомоги, стипендії, повернення заощаджень громадян, компенсації за речове майно та продовольство)»;
абзац другий статті 25 проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2000 рік» після слів »...по захищених статтях Державного бюджету України ...» доповнити: «...та придбання речового майна для військовослужбовців...» і далі за текстом.

Враховано
-183- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Пропонуємо доповнити текст кожної із вказаних захищених статей: «оплата праці працівників бюджетних установ», «нарахування на заробітну плату», «трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням» такими словами: «...у тому числі, погашення заборгованості за минулі роки».
Після слів «в першочерговому порядку» доповнити словами: «у повному обсязі», далі за текстом.
Крім того, частину 2 статті 25 доповнити реченням такого змісту: «В такому ж порядку здійснюється фінансування видатків із спеціального фонду на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
пропонуємо доповнити статтю 25 частиною 3 такого змісту «Затвердити загальний обсяг захищених статей видатків та в розрізі видатків за економічною структурою згідно з додатком №__ ».

Враховано в іншій редакції


101.
оплата праці працівників бюджетних установ;
-184- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
У статтю 25 проекту до переліку захищених статей внести видатки "на соціальну реабілітацію інвалідів та вирішення їх соціальних проблем".
Враховано


102.
нарахування на заробітну плату;103.
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;104.
забезпечення продуктами харчування;105.
виплата процентів за державним боргом;106.
трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням.107.
Установити, що фінансування витрат по захищених статтях Державного бюджету України провадиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів Державного бюджету України.108.
Стаття 26. Установити, що у 2000 році до 10 відсотків коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України відповідно до пункту 4 статті 5 цього Закону, спрямовується в установленому порядку на непередбачені витрати, пов'язані з наданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у випадку смерті громадян України, що настала під час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових робіт в консульських відділах посольств України за кордоном; придбанням обладнання, включаючи транспортні засоби, для консульських відділів дипломатичних представництв України за кордоном.


Стаття 26. Установити, що у 2000 році до 10 відсотків коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України відповідно до пункту 4 статті 5 цього Закону, спрямовується в установленому порядку на непередбачені витрати, пов'язані з наданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у випадку смерті громадян України, що настала під час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових робіт в консульських відділах посольств України за кордоном; придбанням обладнання, включаючи транспортні засоби, для консульських відділів дипломатичних представництв України за кордоном.
109.
З метою належного технічного оснащення консульських установ по всій системі Міністерства закордонних справ України в цілому надати йому право перерозподіляти зазначені видатки підвідомчих закордонних установ, а також централізовано використовувати їх для розвитку консульської служби.


З метою належного технічного оснащення консульських установ по всій системі Міністерства закордонних справ України в цілому надати йому право перерозподіляти зазначені видатки підвідомчих закордонних установ, а також централізовано використовувати їх для розвитку консульської служби.
110.
Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, зараховується до доходів загального фонду Державного бюджету України і використовується на поточне утримання дипломатичних представництв України за кордоном та придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах загальних видатків, передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.


Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, зараховується до доходів загального фонду Державного бюджету України і використовується на поточне утримання дипломатичних представництв України за кордоном та придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах загальних видатків, передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.
111.
Стаття 27. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.
-185- Комітет у закордонних справах і зв'язках з СНД
Статтю 27 вищезазначеного проекту Закону України доповнити положенням, що всі витрати, пов'язані з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, визначаються у доларах США, що дозволить застрахувати ці витрати від можливих різких коливань курсу національної валюти України.

Уряду врахувати та внести пропозиції.
Стаття 27. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.
112.
Стаття 28. Установити, що у 2000 році кошти, отримані згідно з окремими пунктами статті 5 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
-186- Комітет з питань бюджету
Статтю 28 викласти в наступній редакції:
Стаття 28. Установити, що у 2000 році кошти, отримані згідно з окремими пунктами статті 5 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
пункт 2 - заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, за рахунок 16,96 відсотка податку на додану вартість, без врахування заборгованості (недоїмки) станом на 1січня 2000 року по податку на додану вартість по підприємствам Міністерства енергетики України, Міністерства вугільної промисловості України та НАК "Нафтогаз України", але не більше 1.882.099 тис. гривень;
пункт 6 - фінансування в установленому порядку державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми;
пункт 7 - розвиток органів Державного казначейства України;
пункт 8 - технічне оснащення органів державного пробірного контролю;
пункт 10 - потреби оборони відповідно до спеціальної частини кошторису Міністерства оборони України;

Враховано


Стаття 28. Установити, що у 2000 році кошти, отримані згідно з окремими пунктами статті 5 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
пункт 2 - заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, за рахунок 20,5 відсотка податку на додану вартість, без врахування заборгованості (недоїмки) станом на 1січня 2000 року по податку на додану вартість по підприємствам Міністерства енергетики України, Міністерства вугільної промисловості України та НАК "Нафтогаз України", але не більше 1.624.999 тис. гривень;
пункт 6 - фінансування в установленому порядку державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми;
пункт 7 - розвиток органів Державного казначейства України;
пункт 8 - технічне оснащення органів державного пробірного контролю;
пункт 10 - потреби оборони відповідно до спеціальної частини кошторису Міністерства оборони України;пункт 11 - розвиток митних органів України;
пункт 15 - погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
пункт 17 - здійснення видатків Державного інноваційного фонду.
пункти 23, 24 - формування Спеціального фонду обслуговування державного зовнішнього боргу та гарантійних зобов'язань держави;
пункт 25 - формування Спеціального фонду бюджетного кредитування сільськогосподарських товаровиробників на придбання сільськогосподарської техніки;
пункт 26 - формування Спеціального фонду надання енергетичних субвенцій.


пункт 11 - розвиток митних органів України;
пункт 15 - погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
пункт 17 - здійснення видатків Державного інноваційного фонду.
пункти 23, 24 - формування Спеціального фонду обслуговування державного зовнішнього боргу та гарантійних зобов'язань держави;
пункт 25 - формування Спеціального фонду бюджетного кредитування сільськогосподарських товаровиробників на придбання сільськогосподарської техніки;
пункт 26 - формування Спеціального фонду надання енергетичних субвенцій.


-187- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Доповнити статтю 28 новим абзацом такого змісту:
«пункт 22 - утримання Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень»;

Враховано

пункт 22 - утримання Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;


-188- Комітет з питань бюджету
Після статті 28 додати статті наступного змісту:
Стаття 28.1. Установити, що у 2000 році кошти, отримані згідно з окремими пунктами статті 5 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
пункт 2 - заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, за рахунок 16,96 відсотка податку на додану вартість, без врахування заборгованості (недоїмки) станом на 1січня 2000 року по податку на додану вартість по підприємствам Міністерства енергетики України, Міністерства вугільної промисловості України та НАК "Нафтогаз України", але не більше 1.882.099 тис. гривень;
пункт 6 - фінансування в установленому порядку державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми;
пункт 15 - погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ВрахованоСтаття 28.1. Установити, що у 2000 році кошти, отримані згідно з окремими пунктами статті 5 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
пункт 2 - заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, за рахунок 16,96 відсотка податку на додану вартість, без врахування заборгованості (недоїмки) станом на 1січня 2000 року по податку на додану вартість по підприємствам Міністерства енергетики України, Міністерства вугільної промисловості України та НАК "Нафтогаз України", але не більше 1.882.099 тис. гривень;
пункт 6 - фінансування в установленому порядку державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми;
пункт 15 - погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.-189- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Внести таке доповнення: "пункт 5 - розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства", що відповідатиме вимогам Закону України від 9.04.99 № 587 - XIV "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".

Враховано
в іншій редакції-190- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
У статті 28 вилучити слідуючі пункти : пункт 2 (крім формування фонду дотацій), пункт 6, пункт 15. Зміст цих пунктів викласти у наступній статті.
Враховано


113.
пункт 2 - заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, за рахунок 15,24 відсотка податку на додану вартість, але не більше 1.466.099 тис. гривень, та формування фонду дотацій за рахунок 5,66 відсотка податку на додану вартість, але не більше 544.288,3 тис. гривень;114.
пункт 6 - фінансування в установленому порядку державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми;115.
пункт 7 - розвиток органів Державного казначейства України;116.
пункт 8 - технічне оснащення органів державного пробірного контролю;117.
пункт 9 - виготовлення бланків паспортів громадянина України, громадянина України для виїзду за кордон, проїзних документів та створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи з метою реалізації програми паспортизації населення, але не більше 56.100 тис. гривень;118.
пункт 10 - потреби оборони відповідно до спеціальної частини кошторису Міністерства оборони України;119.
пункт 11 - розвиток митних органів України;120.
пункт 13 - формування Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;121.
пункт 15 - погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;122.
пункт 17 - здійснення видатків Державного інноваційного фонду.
-191- Комітет з питань науки і освіти
У статті 28 замість останнього абзацу "пункт 17 - здійснення видатків Державного інноваційного фонду" записати:
Кошти від збору до Державного інноваційного фонду в межах їх реального надходження використовуються виключно на фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.
Встановити розподіл надходжень від збору до Державного інноваційного фонду в межах їх реальних надходжень в пропорціях спрямування:
- 20 відсотків надходжень - на розвиток інноваційної діяльності та фінансування на зворотній основі інноваційних проектів Державним інноваційним фондом за кодом 240400 "Державний інноваційний фонд";
- 80 відсотків надходжень - для додаткового фінансування на безповоротній основі державних наукових та науково-технічних програм, передбачивши їх закріплення за головним розпорядником коштів - Державним комітетом України з питань науки та інтелектуальної власності за кодом 040204 "Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм"

Враховано частково
-192- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Абзац одинадцятий статті 28 проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2000 рік« після слів «...здійснення видатків Державного інноваційного фонду.» доповнити текстом такого змісту: «Кабінету Міністрів України передбачити видатки в сумі 230 000 тис. грн. за рахунок коштів Державного інноваційного фонду на фінансування програм розробки зразків озброєння і військової техніки, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із використанням нових технологій з визначенням розпорядників коштів та виконавців робіт».

Враховано
-193- Комітет з питань бюджету
Після статті 28 додати статті наступного змісту:
Стаття 28.2. Установити, що за рахунок надходжень до Спеціального фонду обслуговування державного зовнішнього боргу та гарантійних зобов'язань держави здійснюються видатки на:
виконання гарантійних зобов'язань держави за іноземними кредитами, наданими суб'єктам господарювання - резидентам України під державні гарантії, та іншими, гарантованими державою зобов'язаннями, у загальній сумі 290.435 тис. гривень (в частині видатків на сплату процентів по гарантованим кредитам (враховуючи нові гарантовані кредити);
обслуговування державного зовнішнього боргу, у загальній сумі 546.168 тис. гривень (в частині видатків на сплату процентів по угоді з Туркменистаном від 05.11.94р. у сумі 98.110 тис. гривень; видатків на сплату комісій по зовнішніх зобов'язаннях щодо гарантованих кредитів (враховуючи нові гарантовані кредити) у сумі 1.435 тис. гривень; видатків на сплату інших платежів по зовнішніх зобов'язаннях (крім виплат по фідуціарним позикам) у сумі 22.683 тис. гривень; видатків на сплату комісій за обслуговування агентських (посередницьких) послуг по зовнішніх зобов'язаннях, у сумі 1.655 тис. гривень; видатків на виплату доходу (процентів) за облігаціями зовнішньої позики, у сумі 422.285 тис. гривень).

ВрахованоСтаття 28.2. Установити, що за рахунок надходжень до Спеціального фонду обслуговування державного зовнішнього боргу та гарантійних зобов'язань держави здійснюються видатки на:
виконання гарантійних зобов'язань держави за іноземними кредитами, наданими суб'єктам господарювання - резидентам України під державні гарантії, та іншими, гарантованими державою зобов'язаннями, у загальній сумі 290.435 тис. гривень (в частині видатків на сплату процентів по гарантованим кредитам (враховуючи нові гарантовані кредити);
обслуговування державного зовнішнього боргу, у загальній сумі 546.168 тис. гривень (в частині видатків на сплату процентів по угоді з Туркменистаном від 05.11.94р. у сумі 98.110 тис. гривень; видатків на сплату комісій по зовнішніх зобов'язаннях щодо гарантованих кредитів (враховуючи нові гарантовані кредити) у сумі 1.435 тис. гривень; видатків на сплату інших платежів по зовнішніх зобов'язаннях (крім виплат по фідуціарним позикам) у сумі 22.683 тис. гривень; видатків на сплату комісій за обслуговування агентських (посередницьких) послуг по зовнішніх зобов'язаннях, у сумі 1.655 тис. гривень; видатків на виплату доходу (процентів) за облігаціями зовнішньої позики, у сумі 422.285 тис. гривень).Стаття 28.3. Установити, що із спеціального фонду бюджетного кредитування сільськогосподарських товаровиробників на придбання сільськогосподарської техніки здійснюються видатки по довгостроковому кредитуванню з Державного бюджету України сільськогосподарських товаровиробників на придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, а також перераховуються кошти Національному банку України на вирівнювання від'ємного сальдо по залишках державних золотовалютних резервів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, інших коштовностей, що належать державі, згідно умов, визначених частиною третьою цієї статті Закону.
Кабінету Міністрів України визначити порядок та умови надання кредитів. Цільве використання коштів та розпорядника коштів цього фонду.
У разі якщо за підсумком звітного місяця складається від'ємне сальдо від переоцінки державних золотовалютних резервів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших коштовностей, що належать державі, із Спеціального фонду обслуговування державного зовнішнього боргу та гарантійних зобов'язань держави, до кінця наступного за звітним місяця, перераховуються Національному банку України відповідні кошти на вирівнювання від'ємного сальдо по залишках державних золотовалютних резервів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших коштовностей, що належать державі.

Стаття 28.3. Установити, що із спеціального фонду бюджетного кредитування сільськогосподарських товаровиробників на придбання сільськогосподарської техніки здійснюються видатки по довгостроковому кредитуванню з Державного бюджету України сільськогосподарських товаровиробників на придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, а також перераховуються кошти Національному банку України на вирівнювання від'ємного сальдо по залишках державних золотовалютних резервів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, інших коштовностей, що належать державі, згідно умов, визначених частиною третьою цієї статті Закону.
Кабінету Міністрів України визначити порядок та умови надання кредитів. Цільве використання коштів та розпорядника коштів цього фонду.
У разі якщо за підсумком звітного місяця складається від'ємне сальдо від переоцінки державних золотовалютних резервів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших коштовностей, що належать державі, із Спеціального фонду обслуговування державного зовнішнього боргу та гарантійних зобов'язань держави, до кінця наступного за звітним місяця, перераховуються Національному банку України відповідні кошти на вирівнювання від'ємного сальдо по залишках державних золотовалютних резервів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших коштовностей, що належать державі.Стаття 28.4. Установити, що видатки на компенсацію громадянам знецінених вкладів, відповідно до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (№ 537/96-ВР від 21.11.96р.), у 2000 році здійснюються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, а також за рахунок коштів Спеціального фонду надання енергетичних субвенцій та надходжень від недоїмки, яка виникла станом на 1 січня 2000 року по загальнодержавних податках і зборах.

Стаття 28.4. Установити, що видатки на компенсацію громадянам знецінених вкладів, відповідно до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (№ 537/96-ВР від 21.11.96р.), у 2000 році здійснюються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, а також за рахунок коштів Спеціального фонду надання енергетичних субвенцій та надходжень від недоїмки, яка виникла станом на 1 січня 2000 року по загальнодержавних податках і зборах.


Стаття 28.5. Установити, що кошти від погашення заборгованості перед Державним інноваційного фонду в межах їх реального надходження використовуються виключно на фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.
Встановити розподіл надходжень від збору до Державного інноваційного фонду в межах їх реальних надходжень в пропорціях спрямування:
- 20 відсотків надходжень - на розвиток інноваційної діяльності та фінансування на зворотній основі інноваційних проектів Державним інноваційним фондом за кодом 240400 «Державний інноваційний фонд»;
- 80 відсотків надходжень - для додаткового фінансування на безповоротній основі державних наукових та науково-технічних програм, передбачивши їх закріплення за головним розпорядником коштів - Державним комітетом України з питань науки та інтелектуальної власності за кодом 040204 «Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм».

Стаття 28.5. Установити, що кошти від погашення заборгованості перед Державним інноваційного фонду в межах їх реального надходження використовуються виключно на фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.
Встановити розподіл надходжень від збору до Державного інноваційного фонду в межах їх реальних надходжень в пропорціях спрямування:
- 20 відсотків надходжень - на розвиток інноваційної діяльності та фінансування на зворотній основі інноваційних проектів Державним інноваційним фондом за кодом 240400 «Державний інноваційний фонд»;
- 80 відсотків надходжень - для додаткового фінансування на безповоротній основі державних наукових та науково-технічних програм, передбачивши їх закріплення за головним розпорядником коштів - Державним комітетом України з питань науки та інтелектуальної власності за кодом 040204 «Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм».


Стаття 28.6. Надати право Міністерству оборони проводити розрахунки з підприємствами, науково-дослідними установами та організаціями, які виконують роботи (надають послуги) з науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, модернізації, продовження ресурсу, виробництва, ремонту та утилізації озброєння та військової техніки без попередньої оплати відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Стаття 28.6. Надати право Міністерству оборони проводити розрахунки з підприємствами, науково-дослідними установами та організаціями, які виконують роботи (надають послуги) з науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, модернізації, продовження ресурсу, виробництва, ремонту та утилізації озброєння та військової техніки без попередньої оплати відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.


Стаття 28.7. Установити що закупівля сільськогосподарської продукції та продовольства для Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також інших бюджетних установ, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції і продовольства проводиться тільки у вітчизняних товаровиробників на конкурсній основі за цінами згідно з укладеними угодами».


Стаття 28.7. Установити що закупівля сільськогосподарської продукції та продовольства для Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також інших бюджетних установ, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції і продовольства проводиться тільки у вітчизняних товаровиробників на конкурсній основі за цінами згідно з укладеними угодами».
123.
Стаття 29. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2000 році провести залік частина заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами) до Державного бюджету України станом на 1 січня 2000 року з урахуванням підсумків роботи за 1999 рік, у рахунок погашення фактичної заборгованості Збройних Сил, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку в сумі не більше 1.000.000 тис. гривень згідно з додатком № 3.
-194- Комітет з питань бюджету
Статтю 29 викласти у наступній редакції:
Стаття 29. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2000 році провести залік частина заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами) до Державного бюджету України станом на 1 січня 2000 року, крім підприємств підпорядкованих Міністерству вугільної промисловості, Міністерству енергетики України та НАК «Нафтогаз України», визначених у додатку № 6 до цього Закону, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку у рахунок :
- погашення фактичної заборгованості Збройних Сил, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів в сумі не більше 1.000.000 тис. гривень відповідно до додатку № 3;
- погашення фактичної заборгованості підприємствам і організаціям системи агропромислового комплексу по компенсації власних витрат, понесених на будівництво в 1999 році об'єктів соціально-культурного призначення на селі в обсязі 385.000 тис. гривень;
- фінансування будівництва житла для молодих сімей в сумі не більше 200.000 тис. гривень та газифікації сільських районів в сумі не більше 100.000 тис. гривень;
- фінансування будівництва житла для громадян України в рахунок погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку і страхових внесках колишнього Укрдержстраху та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року в сумі не більше 1.000.000 тис. гривень.

Враховано


Стаття 29. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2000 році провести залік частина заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами) до Державного бюджету України станом на 1 січня 2000 року, крім підприємств підпорядкованих Міністерству вугільної промисловості, Міністерству енергетики України та НАК «Нафтогаз України», визначених у додатку № 6 до цього Закону, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку у рахунок :
- погашення фактичної заборгованості Збройних Сил, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів в сумі не більше 1.000.000 тис. гривень відповідно до додатку № 3;
- погашення фактичної заборгованості підприємствам і організаціям системи агропромислового комплексу по компенсації власних витрат, понесених на будівництво в 1999 році об'єктів соціально-культурного призначення на селі в обсязі 385.000 тис. гривень;
- фінансування будівництва житла для молодих сімей в сумі не більше 200.000 тис. гривень та газифікації сільських районів в сумі не більше 100.000 тис. гривень;
- фінансування будівництва житла для громадян України в рахунок погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку і страхових внесках колишнього Укрдержстраху та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року в сумі не більше 1.000.000 тис. гривень.-195- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Передбачити погашення фактичної заборгованості Міністерства оборони по розрахунках з постачальниками, для чого надати дозвіл Кабінету Міністрів України вносити зміни до обсягів спеціальних видатків в залежності від фактичної заборгованості Міністерства оборони України за отримане військове майно, виконані роботи та надані послуги для Збройних Сил понад асигнування, передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", але не вище мінімально необхідної потреби в обсязі 4.639,9 млн.грн., з визначенням механізму проведення заліку та уступки вимоги боргу на безоплатній основі і без застосування знижок номінальної вартості векселів (дисконту).

Враховано
в іншій редакції-196- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Надати право Міністерству оборони проводити розрахунки з підприємствами, науково-дослідними установами та організаціями, які виконують роботи (надають послуги) з науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, модернізації, продовження ресурсу, виробництва, ремонту та утилізації озброєння та військової техніки без попередньої оплати відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Враховано
-197- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Врахувати у складі видатків на утримання Збройних Сил України мінімально необхідні витрати на утримання і експлуатацію казармено-житлового фонду, оплату палива, енергоносіїв, комунальних послуг, капітального і поточного ремонтів.

Враховано
-198- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Внести таке доповнення: "Установити що закупівля сільськогосподарської продукції та продовольства для Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також інших бюджетних установ, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції і продовольства проводиться тільки у вітчизняних товаровиробників на конкурсній основі за цінами згідно з укладеними угодами".

Враховано
-199- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Викласти статтю 29 проекту Закону «Про Держбюджет на 2000 рік» у наступній редакції:
«Враховуючи обмеженість коштів на фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави у 2000 році дозволити Кабінету Міністрів України провести залік частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах 9обов'язкових платежах) до Державного бюджету України станом на 1 січня 2000 року з урахуванням підсумків роботи за 1999 рік, в рахунок погашення фактичної заборгованості Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Міністерства внутрішніх справ України станом на 1 січня 2000 року, а також для розрахунків за отримані продовольство, речове майно, озброєння, військову техніку, енергоносії, медичне обладнання і медикаменти, за виконані роботи на надані послуги для Збройних Сил України, Служби безпеки та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та органів внутрішніх справ МВС України, але не вище обсягів мінімальної необхідної потреби. У разі невідповідності сум номінальної заборгованості та реального розрахунку різниця відноситься на загальне фінансування головних розпорядників бюджетних коштів».

Враховано
-200- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Статтю 29 викласти наступним змістом:
"Фінансування витрат у 2000 році з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється зарахуванням до нього податку на додану вартість у сумі 2546790,0 тис.гривень шляхом відрахування не менше 23,89 відсотка надходжень до Державного бюджету України податку на додану вартість. У разі незабезпечення надходженням частини податку на додану вартість визначеної суми, різниця покривається за рахунок загальних надходжень до загального фонду Державного бюджету України.
Заборгованість, що складеться станом на 01.01.2000 року по виплатах на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, погашається за рахунок загальних надходжень до загального фонду Державного бюджету України та коштів отриманих згідно пунктів 6 та 15 статті 5 цього Закону."

Враховано частково
-201- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Зміст статті 29, у редакції поданій Кабінетом Міністрів України, викласти як статтю 30, відповідно змінивши нумерацію всіх наступних статей цього Закону.

Уряду надати пропозиції до другого читання-202- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
У статті 29 проекту Закону необхідно вилучити текст: «з урахуванням підсумків роботи за 1999 рік».
Враховано


124.
Стаття 30. Продовжити на 2000 рік дію статті 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" щодо призупинення дії окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".


Стаття 30. Продовжити на 2000 рік дію статті 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" щодо призупинення дії окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
125.
Стаття 31. Починаючи з 1 січня 2000 року відшкодування шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, та відшкодування збитків, заподіяних знищенням або пошкодженням майна прокурору, слідчому, судді чи членам їх сім'ї або близьким родичам, здійснюється з Державного бюджету України за рахунок коштів на утримання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади, незаконними діями працівників яких була завдана шкода громадянам, або працівниками яких є постраждалі.


Стаття 31. Починаючи з 1 січня 2000 року відшкодування шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, та відшкодування збитків, заподіяних знищенням або пошкодженням майна прокурору, слідчому, судді чи членам їх сім'ї або близьким родичам, здійснюється з Державного бюджету України за рахунок коштів на утримання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади, незаконними діями працівників яких була завдана шкода громадянам, або працівниками яких є постраждалі.
126.
Стаття 32. У Законі України "Про введення в дію підпункту "б" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" слова та цифри "1 січня 2000 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2001 року".


Стаття 32. У Законі України "Про введення в дію підпункту "б" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" слова та цифри "1 січня 2000 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2001 року".
127.
Стаття 33. Дозволити Кабінету Міністрів України зробити у 2000 році внесок до статутного фонду Державного акціонерного товариства "Ощадний банк України" у сумі 50.000 тис. гривень за рахунок коштів Державного бюджету України.
-203- Комітет з питань бюджету
Статтю 33 вилучити.

-204- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Пропонуємо статтю 33 вилучити.

Враховано


Враховано


128.
Стаття 34. Установити, що у 2000 році у разі недоотримання загальних доходів або державних запозичень для фінансування загального фонду Державного бюджету України порівняно із затвердженими більш, як на 10 відсотків, Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства фінансів України не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому сталося фактичне зниження надходження зазначених загальних доходів або державних запозичень, може обмежувати загальні видатки розпорядників коштів Державного бюджету України з урахуванням першочерговості та повноти фінансування захищених статей видатків, визначених статтею 25 цього Закону, про що у день прийняття такого рішення повідомляється Верховна Рада України.
-205- Комітет з питань бюджету
Статтю 34 вилучити.

-206- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Пропонуємо виключити текст статті 34.

-207- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Пропонуємо розділ IV «Видатки Державного бюджету України» проекту Закону доповнити статтею 35 такого змісту: «Створити у складі Державного бюджету України фонд обслуговування державного внутрішнього боргу, до якого зарахувати 50 відсотків коштів, одержаних від приватизації майна державних підприємств».

Враховано


ВрахованоВраховано
в іншій редакції-208- Комітет з питань бюджету
Після статті 34 додати статтю у такій редакції:
Стаття 34.1. Установити, що з Державного бюджету України на 2000 рік здійснюються видатки на обслуговування державного внутрішнього боргу, в частині сплати доходу за облігаціями державних позик на загальну суму 275.500 тис. гривень, які складаються з видатків на виплати доходу по конверсійним облігаціям внутрішньої державної позики комерційним банкам, у сумі 230.000 тис. гривень, а також видатків, пов'язаних з виплатою доходу за облігаціями внутрішньої державної ощадної позики минулих років, у сумі 45.500 тис. гривень.

Враховано

Стаття 34.1. Установити, що з Державного бюджету України на 2000 рік здійснюються видатки на обслуговування державного внутрішнього боргу, в частині сплати доходу за облігаціями державних позик на загальну суму 275.500 тис. гривень, які складаються з видатків на виплати доходу по конверсійним облігаціям внутрішньої державної позики комерційним банкам, у сумі 230.000 тис. гривень, а також видатків, пов'язаних з виплатою доходу за облігаціями внутрішньої державної ощадної позики минулих років, у сумі 45.500 тис. гривень.

129.
V. Формування бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та міжбюджетні взаємовідносини
-209- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Встановити для місцевих бюджетів орієнтовний норматив видатків на фінансування охорони здоров'я, виходячи з розрахунку 92,7 гривні на душу населення;

Враховано
100,3 грн. на душу населення
V. Формування бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та міжбюджетні взаємовідносини


-210- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Передбачити у видатковій частині бюджету додаткові кошти на фінансову підтримку житлових організацій регіонів. В першу чергу на виплату заборгованості по заробітній платі працівникам житлового господарства та проведення першочергових ремонтних робіт.

Враховано в розрахунках місцевих бюджетів-211- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
У розділі Взаємовідносини Державного бюджету України з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на стор.166 доповнити другим абзацом: "Додаткову потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію понад зазначений обсяг передбачити за рахунок коштів місцевих бюджетів".
Враховано в іншій редакції


130.
Стаття 35. Установити, що дія статей 1, 2 та 24 цього Закону поширюється на порядок складання, затвердження і виконання бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, селищних і сільських бюджетів.


Стаття 35. Установити, що дія статей 1, 2 та 24 цього Закону поширюється на порядок складання, затвердження і виконання бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, селищних і сільських бюджетів.
131.
Стаття 36. Установити, що до доходів загального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 2000 році зараховуються:
-212- Комітет з питань бюджету
Статтю 36 викласти в наступній редакції:
Стаття 36. Встановити розмір видатків місцевих бюджетів, які направляються на здійснення делегованих державою повноважень (за винятком спеціальних коштів бюджетних установ та організацій, коштів фонду охорони навколишнього середовища, а також відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування) у розмірі 17.743.742 тис. гривень, включаючи 2.259.114 тис. гривень дотацій обласним бюджетам, 6.102.102 тис. гривень енергетичних субвенцій та 507.766 тис гривень на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетних установ.

Враховано

Стаття 36. Встановити розмір видатків місцевих бюджетів, які направляються на здійснення делегованих державою повноважень (за винятком спеціальних коштів бюджетних установ та організацій, коштів фонду охорони навколишнього середовища, а також відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування) у розмірі 17.743.742 тис. гривень, включаючи 2.259.114 тис. гривень дотацій обласним бюджетам, 6.102.102 тис. гривень енергетичних субвенцій та 507.766 тис гривень на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетних установ.-213- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Стаття 36 проекту бюджету повністю не відповідає частині другій статті 143 Конституції України.
У Конституції чітко зазначено: "... обласні бюджети формуються з коштів Державного бюджету України для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або ... з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів..."
Враховано


132.
частина прибуткового податку з громадян, визначена на підставі статті 41 цього Закону;133.
частина податку на прибуток підприємств, визначена на підставі статті 41 цього Закону, після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";134.
частина акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на підставі статті 41 цього Закону;135.
плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;136.
плата за землю;137.
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;138.
податок на промисел;139.
90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим від приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, та до відповідних позабюджетних фондів приватизації адміністративно-територіальних одиниць від відчуження комунального майна, а також інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;140.
інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 37 цього Закону.141.
Стаття 37. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 2000 рік зараховуються:
-214- Комітет з питань бюджету
Статтю 37 викласти в наступній редакції:
Стаття 37. Визначити наступні повноваження, які забезпечуються в 2000 році за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
1. Видатки на виконання повноважень держави, які фінансуються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України і не підлягають делегуванню місцевому самоврядуванню:
1.1. Державне управління:
а) фінансування законодавчої влади;
б) фінансування виконавчої влади (крім органів місцевого самоврядування);
в) утримання Президента України та його апарату;
г) утримання фінансових і фіскальних органів;
д) загальне планування та статистичні служби;
е) інші видатки на державне управління;

Враховано


Стаття 37. Визначити наступні повноваження, які забезпечуються в 2000 році за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
1. Видатки на виконання повноважень держави, які фінансуються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України і не підлягають делегуванню місцевому самоврядуванню:
1.1. Державне управління:
а) фінансування законодавчої влади;
б) фінансування виконавчої влади (крім органів місцевого самоврядування);
в) утримання Президента України та його апарату;
г) утримання фінансових і фіскальних органів;
д) загальне планування та статистичні служби;
е) інші видатки на державне управління;1.2. Судова влада;
1.3. Міжнародна діяльність;
1.4. Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу;
1.5. Національна оборона;
1.6. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави:
а) органи внутрішніх справ (крім медичних витверезників, інспекцій в справах неповнолітніх, приймальників-розподільнииків для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників, державної пожежної охорони);
б) внутрішні війська;
в) прокуратура;
г) кримінально-виправна система;
д) прикордонні війська;
е) Національна гвардія України;
є) Головне управління державного зв'язку;
ж) Управління державної охорони;
з) Служба безпеки України;

1.2. Судова влада;
1.3. Міжнародна діяльність;
1.4. Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу;
1.5. Національна оборона;
1.6. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави:
а) органи внутрішніх справ (крім медичних витверезників, інспекцій в справах неповнолітніх, приймальників-розподільнииків для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників, державної пожежної охорони);
б) внутрішні війська;
в) прокуратура;
г) кримінально-виправна система;
д) прикордонні війська;
е) Національна гвардія України;
є) Головне управління державного зв'язку;
ж) Управління державної охорони;
з) Служба безпеки України;


1.7. Освіта:
а) професійно-технічна освіта;
б) вища освіта, крім закладів освіти I-II рівнів акредитації, які перебувають у комунальній власності;
в) післядипломна освіта;
1.8. Охорона здоров'я:
а) клініки науково-дослідних інститутів;
б) прикладні дослідження та експериментальні розробки в галузі охорони здоров'я;
1.9. Соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) виплата спеціальних пенсій;
б) грошова допомога біженцям;
в) виплати регресних позовів для шахтарів;
г) будинки-інтернати для малолітніх інвалідів;
д) дотація Фонду України соціального захисту інвалідів;
е) заходи, пов'язані з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані;
є) видатки, пов'язані з поверненням депортованих німців до регіонів України;
ж) фінансування пунктів тимчасового утримання біженців;
з) державна підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів;

1.7. Освіта:
а) професійно-технічна освіта;
б) вища освіта, крім закладів освіти I-II рівнів акредитації, які перебувають у комунальній власності;
в) післядипломна освіта;
1.8. Охорона здоров'я:
а) клініки науково-дослідних інститутів;
б) прикладні дослідження та експериментальні розробки в галузі охорони здоров'я;
1.9. Соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) виплата спеціальних пенсій;
б) грошова допомога біженцям;
в) виплати регресних позовів для шахтарів;
г) будинки-інтернати для малолітніх інвалідів;
д) дотація Фонду України соціального захисту інвалідів;
е) заходи, пов'язані з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані;
є) видатки, пов'язані з поверненням депортованих німців до регіонів України;
ж) фінансування пунктів тимчасового утримання біженців;
з) державна підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів;


1.10. Житлово-комунальне господарство:
а) берегоукріплювальні роботи;
б) капітальний ремонт відомчого житлового фонду державних установ;
1.11. Культура і мистецтво:
а) всеукраїнські творчі спілки;
б) національні театри;
в) національні філармонії;
г) видатки на заходи, передбачені державними програмами розвитку культури і мистецтва;
д) національні бібліотеки;
е) музеї і виставки національного значення;
є) заповідники національного значення;
ж) кінематографія;
з) державні архівні установи;
й) державні премії України;

1.10. Житлово-комунальне господарство:
а) берегоукріплювальні роботи;
б) капітальний ремонт відомчого житлового фонду державних установ;
1.11. Культура і мистецтво:
а) всеукраїнські творчі спілки;
б) національні театри;
в) національні філармонії;
г) видатки на заходи, передбачені державними програмами розвитку культури і мистецтва;
д) національні бібліотеки;
е) музеї і виставки національного значення;
є) заповідники національного значення;
ж) кінематографія;
з) державні архівні установи;
й) державні премії України;


1.12. Засоби масової інформації:
а) телебачення і радіомовлення державної власності;
б) офіційні державні періодичні видання;
в) державні видавництва;
1.13. Фізична культура і спорт:
а) утримання національних збірних команд;
б) підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських та Параолімпійських іграх;
в) фінансування інвалідного спорту;
г) утримання бази олімпійських видів спорту;
1.14. Промисловість та енергетика;
1.15. Будівництво;
1.16. Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та мисливство;
1.17. Транспорт, дорожнє господарство (крім експлуатації доріг місцевого значення), зв'язок, телекомунікації та інформатика;
1.18. Державні проекти багатоцільового розвитку;
1.19. Діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом;

1.12. Засоби масової інформації:
а) телебачення і радіомовлення державної власності;
б) офіційні державні періодичні видання;
в) державні видавництва;
1.13. Фізична культура і спорт:
а) утримання національних збірних команд;
б) підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських та Параолімпійських іграх;
в) фінансування інвалідного спорту;
г) утримання бази олімпійських видів спорту;
1.14. Промисловість та енергетика;
1.15. Будівництво;
1.16. Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та мисливство;
1.17. Транспорт, дорожнє господарство (крім експлуатації доріг місцевого значення), зв'язок, телекомунікації та інформатика;
1.18. Державні проекти багатоцільового розвитку;
1.19. Діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом;


1.20. Організація та управління діяльністю, пов'язаною з виробництвом і практичною реалізацією загальної політики в галузі праці;
1.21. Платежі по кредитних угодах, укладених під гарантію Кабінету Міністрів України;
1.22. Видатки, пов'язані з проведенням експортних операцій, що здійснюються за державним контрактом;
1.23. Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи;
1.24. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека;
1.25. Попередження та ліквідація надзви-чайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
1.26. Поповнення державних запасів і резервів;
1.27. Обслуговування державного внутрішнього та зовнішнього боргу;
1.28. Державні цільові фонди;
1.29. Проведення загальнодержавних виборів та референдумів.

1.20. Організація та управління діяльністю, пов'язаною з виробництвом і практичною реалізацією загальної політики в галузі праці;
1.21. Платежі по кредитних угодах, укладених під гарантію Кабінету Міністрів України;
1.22. Видатки, пов'язані з проведенням експортних операцій, що здійснюються за державним контрактом;
1.23. Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи;
1.24. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека;
1.25. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
1.26. Поповнення державних запасів і резервів;
1.27. Обслуговування державного внутрішнього та зовнішнього боргу;
1.28. Державні цільові фонди;
1.29. Проведення загальнодержавних виборів та референдумів.


2. Встановити, що в 2000 році за рахунок обласних бюджетів здійснюються видатки на виконання наступних делегованих державою повноважень:
2.1 Управління:
а) утримання обласної ради
2.2. Правоохоронна діяльність:
а) спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозділи;
б) адресно-довідкові бюро.
2.3.Освіта:
а) заклади науково-методичного забезпечення системи освіти та підвищення кваліфікації;
б) обласні заклади позашкільної освіти;
в) вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації обласного значення;
г) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;
д) інші заклади та заходи в галузі освіти.

2. Встановити, що в 2000 році за рахунок обласних бюджетів здійснюються видатки на виконання наступних делегованих державою повноважень:
2.1 Управління:
а) утримання обласної ради
2.2. Правоохоронна діяльність:
а) спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозділи;
б) адресно-довідкові бюро.
2.3.Освіта:
а) заклади науково-методичного забезпечення системи освіти та підвищення кваліфікації;
б) обласні заклади позашкільної освіти;
в) вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації обласного значення;
г) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;
д) інші заклади та заходи в галузі освіти.


2.4. Охорона здоров'я:
а) спеціалізовані медичні заклади (крім клінік науково-дослідних інститутів);
б) спеціалізовані стоматологічні поліклініки;
в) спеціалізовані поліклініки;
г) санітарно-епідеміологічні служби;
д) медико-соціальні експертні комісії;
е) інші заклади та заходи в галузі охорони здоров'я.
2.5. Соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) дитячі заклади-інтернати;
б) навчання та трудове влаштування інвалідів;
в) будинки-інтернати для престарілих і інвалідів;
г) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;

2.4. Охорона здоров'я:
а) спеціалізовані медичні заклади (крім клінік науково-дослідних інститутів);
б) спеціалізовані стоматологічні поліклініки;
в) спеціалізовані поліклініки;
г) санітарно-епідеміологічні служби;
д) медико-соціальні експертні комісії;
е) інші заклади та заходи в галузі охорони здоров'я.
2.5. Соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) дитячі заклади-інтернати;
б) навчання та трудове влаштування інвалідів;
в) будинки-інтернати для престарілих і інвалідів;
г) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;


2.6. Кінематографія.
2.7. Культура і мистецтво:
а) бібліотеки обласного значення;
б) музеї та виставки обласного значення;
в) заповідники обласного значення;
г) палаци культури обласного значення;
д) філармонії;
е) обласні театри;
є) інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва.
2.8. Фізична культура і спорт:
а) державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
2.9. Капітальні вкладення.
2.10. Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та мисливство.
2.11. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика.
2.12. Фонд непередбачених видатків.
2.13. Субвенції до бюджетів містам та районів.
2.14. Видатки на покриття заборгованості, що виникла у попередні роки.
2.15. Бюджетні позички.

2.6. Кінематографія.
2.7. Культура і мистецтво:
а) бібліотеки обласного значення;
б) музеї та виставки обласного значення;
в) заповідники обласного значення;
г) палаци культури обласного значення;
д) філармонії;
е) обласні театри;
є) інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва.
2.8. Фізична культура і спорт:
а) державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
2.9. Капітальні вкладення.
2.10. Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та мисливство.
2.11. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика.
2.12. Фонд непередбачених видатків.
2.13. Субвенції до бюджетів містам та районів.
2.14. Видатки на покриття заборгованості, що виникла у попередні роки.
2.15. Бюджетні позички.


3. Встановити, що в 2000 році за рахунок бюджетів міст обласного значення та бюджетів районів здійснюються видатки на виконання наступних делегованих державою повноважень:
3.1. Управління:
а) компенсації органам місцевого самоврядування за виконання делегованих державних повноважень;
б) технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом бюджетних установ;
в) централізовані бухгалтерії системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення;
г) групи по централізованому господарському обслуговуванню системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення;
д) утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій;
3.2. Правоохоронна діяльність:
а) державна пожежна охорона;
б) утримання інспекцій у справах неповнолітніх, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників;

3. Встановити, що в 2000 році за рахунок бюджетів міст обласного значення та бюджетів районів здійснюються видатки на виконання наступних делегованих державою повноважень:
3.1. Управління:
а) компенсації органам місцевого самоврядування за виконання делегованих державних повноважень;
б) технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом бюджетних установ;
в) централізовані бухгалтерії системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення;
г) групи по централізованому господарському обслуговуванню системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення;
д) утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій;
3.2. Правоохоронна діяльність:
а) державна пожежна охорона;
б) утримання інспекцій у справах неповнолітніх, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників;


3.3. Освіта:
а) дошкільна освіта;
б) загальна середня освіта;
в) позашкільна освіта;
г) вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, які перебувають у комунальній власності;
.д) інші заклади та заходи в галузі освіти
3.4. Охорона здоров'я:
а) лікарні широкого профілю;
в) поліклініки і амбулаторії;
д) загальні стоматологічні поліклініки;
е) фельдшерсько-акушерські пункти;
є) інші заклади та заходи в галузі охорони здоров'я.

3.3. Освіта:
а) дошкільна освіта;
б) загальна середня освіта;
в) позашкільна освіта;
г) вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, які перебувають у комунальній власності;
.д) інші заклади та заходи в галузі освіти
3.4. Охорона здоров'я:
а) лікарні широкого профілю;
в) поліклініки і амбулаторії;
д) загальні стоматологічні поліклініки;
е) фельдшерсько-акушерські пункти;
є) інші заклади та заходи в галузі охорони здоров'я.


3.5. Соціальний захист та соціальне забезпечення (за виключенням виплати спеціальних пенсій, виплат та компенсацій реабілітованим, біженцям та депортованим, а також фінансування будинків інтернатів для малолітніх інвалідів та інших соціальних закладів та програм, які фінансуються безпосередньо з державного бюджету чи з обласного бюджету згідно п. 1, 2, цієї статті);
3.6. Житлово-комунальне господарство:
а) дотація житлово-комунальному господарству;
3.7. Культура і мистецтво:
а) театри, філармонії, бібліотеки, музеї, виставки, заповідники, палаци і будинки культури, клуби, школи естетичного виховання дітей місцевого значення;
б) інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва.
3.8. Фізична культура і спорт:
а) утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
б) фінансова підтримка спортивних споруд;
в) утримання рятувальних станцій на водах;

3.5. Соціальний захист та соціальне забезпечення (за виключенням виплати спеціальних пенсій, виплат та компенсацій реабілітованим, біженцям та депортованим, а також фінансування будинків інтернатів для малолітніх інвалідів та інших соціальних закладів та програм, які фінансуються безпосередньо з державного бюджету чи з обласного бюджету згідно п. 1, 2, цієї статті);
3.6. Житлово-комунальне господарство:
а) дотація житлово-комунальному господарству;
3.7. Культура і мистецтво:
а) театри, філармонії, бібліотеки, музеї, виставки, заповідники, палаци і будинки культури, клуби, школи естетичного виховання дітей місцевого значення;
б) інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва.
3.8. Фізична культура і спорт:
а) утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
б) фінансова підтримка спортивних споруд;
в) утримання рятувальних станцій на водах;


3.9. Фонд непередбачених видатків.
3.10. Видатки на покриття заборгованості, що виникла у попередні роки.
4. Встановити, що в 2000 році за рахунок бюджетів міст районного значення, бюджетів селищ та сіл здійснюються видатки на виконання наступних делегованих державою повноважень:
4.1. Управління:
а) компенсації органам місцевого самоврядування за виконання делегованих державних повноважень;
б) технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом бюджетних установ;
4.2. Освіта:
а) дошкільна освіта;
4.3. Охорона здоров'я:
а) фельдшерсько-акушерські пункти;
4.4. інші повноваження та програми, визначені рішенням районної ради відповідно до мережі бюджетних установ згідно переліку делегованих повноважень, які здійснюються на території району відповідно до п. 3 цієї статті.

3.9. Фонд непередбачених видатків.
3.10. Видатки на покриття заборгованості, що виникла у попередні роки.
4. Встановити, що в 2000 році за рахунок бюджетів міст районного значення, бюджетів селищ та сіл здійснюються видатки на виконання наступних делегованих державою повноважень:
4.1. Управління:
а) компенсації органам місцевого самоврядування за виконання делегованих державних повноважень;
б) технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом бюджетних установ;
4.2. Освіта:
а) дошкільна освіта;
4.3. Охорона здоров'я:
а) фельдшерсько-акушерські пункти;
4.4. інші повноваження та програми, визначені рішенням районної ради відповідно до мережі бюджетних установ згідно переліку делегованих повноважень, які здійснюються на території району відповідно до п. 3 цієї статті.


5. До власних повноважень бюджетів самоврядування належить:
5.1. Управління:
а) утримання органів місцевого самоврядування;
5.2. Житлово-комунальне господарство:
а) житлово-експлуатаційне господарство;
б) капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади;
в) теплові мережі;
г) водопровідно-каналізаційне господарство;
д) благоустрій міст, селищ, сіл;
е) видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води, електричної, теплової енергії та природного газу для бюджетних установ;
є) збір та вивезення сміття і відходів;
ж) утримання інших бюджетних установ житлово-комунального господарства;

5. До власних повноважень бюджетів самоврядування належить:
5.1. Управління:
а) утримання органів місцевого самоврядування;
5.2. Житлово-комунальне господарство:
а) житлово-експлуатаційне господарство;
б) капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади;
в) теплові мережі;
г) водопровідно-каналізаційне господарство;
д) благоустрій міст, селищ, сіл;
е) видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води, електричної, теплової енергії та природного газу для бюджетних установ;
є) збір та вивезення сміття і відходів;
ж) утримання інших бюджетних установ житлово-комунального господарства;


5.3. Фізична культура і спорт:
а) утримання місцевих спортивних команд і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань;
5.4. Утримання місцевих музичних колективів і ансамблів та інші заходи і заклади по мистецтву;
5.5. Культурні заходи місцевого значення;
5.6. Типове проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури місцевого значення;
5.7. Експлуатація дорожньої системи місцевого значення;
5.8. Капітальні вкладення.
5.9. Фінансування інших видатків, затверджених радою, крім заборонених.
6. Встановити, що з бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки на здійснення делегованих державою повноважень, передбачені пунктами 2 і 3 цієї статті.

5.3. Фізична культура і спорт:
а) утримання місцевих спортивних команд і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань;
5.4. Утримання місцевих музичних колективів і ансамблів та інші заходи і заклади по мистецтву;
5.5. Культурні заходи місцевого значення;
5.6. Типове проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури місцевого значення;
5.7. Експлуатація дорожньої системи місцевого значення;
5.8. Капітальні вкладення.
5.9. Фінансування інших видатків, затверджених радою, крім заборонених.
6. Встановити, що з бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки на здійснення делегованих державою повноважень, передбачені пунктами 2 і 3 цієї статті.
142.
1) частина податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";143.
2) власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій;144.
3) надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством в частині, що належить місцевим фондам охорони навколишнього природного середовища;145.
4) надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування в частині, що належить місцевим бюджетам.
-215- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
В пункті 4 статті 37 додати такі слова: "відповідно до законів України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" та "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів".
в пункті 4 статті 37 додати частину другу такого змісту:
"до бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств і організацій, зареєстрованих у місті Києві, і використовуються за цільовим призначенням".
Враховано
в іншій редакції

146.
Стаття 38. Установити, що будь-які цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, включаються до відповідних бюджетів і витрачаються на заходи, передбачені законодавством.


Стаття 38. Установити, що будь-які цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, включаються до відповідних бюджетів і витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
147.
Стаття 39. Формування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 2000 рік здійснюється відповідно до законів про місцеве самоврядування, податкову та бюджетну системи та цього Закону.
-216- Комітет з питань бюджету
Статтю 39 вилучити.

Враховано


148.
Стаття 40. Установити, що в 2000 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 2,4 раза.
-217- Комітет з питань бюджету
Статтю 40 викласти в такій редакції:
Стаття 40. Установити, що в 2000 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються мінімальні ставки земельного податку і орендної плати на земельні ділянки загальнодержавної або комунальної власності, орендодавцями яких виступають органи державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про оренду землі" (№ 161-XIV від 6 жовтня 1998 р.), встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (№ 2535-XII від 3 липня 1992 р.), збільшені в 2,4 рази.
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 вересня 1998 року, застосовуються мінімальні ставки земельного податку і орендної плати на земельні ділянки загальнодержавної або комунальної власності, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".
Земельний податок сплачується платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітним.
Орендна плата на земельні ділянки загальнодержавної і комунальної власності, орендодавцями яких виступають органи державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про оренду землі", сплачується відповідно до умов договору оренди, але не рідше, ніж у терміни сплати земельного податку, визначені у Законі України "Про плату за землю".
Звільнити від сплати земельного податку і орендної плати на земельні ділянки загальнодержавної і комунальної власності військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, крім земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, які надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам.

Враховано

Стаття 40. Установити, що в 2000 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються мінімальні ставки земельного податку і орендної плати на земельні ділянки загальнодержавної або комунальної власності, орендодавцями яких виступають органи державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про оренду землі" (№ 161-XIV від 6 жовтня 1998 р.), встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (№ 2535-XII від 3 липня 1992 р.), збільшені в 2,4 рази.
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 вересня 1998 року, застосовуються мінімальні ставки земельного податку і орендної плати на земельні ділянки загальнодержавної або комунальної власності, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".
Земельний податок сплачується платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітним.
Орендна плата на земельні ділянки загальнодержавної і комунальної власності, орендодавцями яких виступають органи державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про оренду землі", сплачується відповідно до умов договору оренди, але не рідше, ніж у терміни сплати земельного податку, визначені у Законі України "Про плату за землю".
Звільнити від сплати земельного податку і орендної плати на земельні ділянки загальнодержавної і комунальної власності військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, крім земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, які надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам.-218- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Передбачити цільове виділення коштів на оформлення державних актів на право власності на землю та компенсації за прийняття житлового фонду місцевими органами влади шляхом зменшення суми боргу з місцевих бюджетів до Державного бюджету на суму передаточного фінансового плану.
Враховано
в розрахунках місцевих бюджетів

149.
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 вересня 1998 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".150.
Земельний податок сплачується платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.151.
Звільнити від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законодавства військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та військово-промислового комплексу. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок.152.
Стаття 41. Затвердити на 2000 рік згідно з додатком № 4 до цього Закону:
-219- Комітет з питань бюджету
Статтю 41 викласти в наступній редакції:
Стаття 41. Установити на 2000 рік наступний порядок формування видаткової частини місцевих бюджетів.
1. Обсяг видатків місцевих бюджетів за основними функціями делегованих державою повноважень розраховується за наступними узагальненими нормативами бюджетної забезпеченості в розрахунку на душу населення:
Враховано

Стаття 41. Стаття 41. Установити на 2000 рік наступний порядок формування видаткової частини місцевих бюджетів.
1. Обсяг видатків місцевих бюджетів за основними функціями делегованих державою повноважень розраховується за наступними узагальненими нормативами бюджетної забезпеченості в розрахунку на душу населення:


Нормативи Грн./
чол.
Охоро-на здоров'я
Освіта


Міста/
райони
68
62,4


Обласні бюд-жети
17,1
6


Наведені узагальнені нормативи бюджетної забезпеченості не враховують бюджетної заборгованості минулих періодів, а також потреби в енергоносіях та послугах по водопостачанню і водовідведенню для утримання бюджетних установ та по соціальних виплатах.
2. Установити на 2000 рік наступний розмір коригуючих коефіцієнтів по кожному з нормативів бюджетної забезпеченості відповідно до кількості постійного населення в містах обласного значення та в районах в цілому:

Наведені узагальнені нормативи бюджетної забезпеченості не враховують бюджетної заборгованості минулих періодів, а також потреби в енергоносіях та послугах по водопостачанню і водовідведенню для утримання бюджетних установ та по соціальних виплатах.
2. Установити на 2000 рік наступний розмір коригуючих коефіцієнтів по кожному з нормативів бюджетної забезпеченості відповідно до кількості постійного населення в містах обласного значення та в районах в цілому:


Коригуючі
коефіцієнти
Охорона здоров'я
Освіта


Райони
0,8940
1,0893


Міста чисельністю постійного населення:
До 40 тис. чол.
0,9812
1,0285


Від 40 до 100 тис. чол.
1,0750
0,9568


Від 100 до 300 тис. чол.
1,1451
0,9198


Від 300 до 800 тис. чол.
1,1198
0,8911


Понад 800 тис. чол.
1,0712
0,8508


Місто Київ
1,0324
1,0436


Місто Севастополь
1,1033
1,0597


3. Установити, що розмір мінімальних видатків в бюджетах міст обласного значення та в цілому по районах по кожній з функцій розраховуються, як добуток відповідного нормативу бюджетної забезпеченості на коригуючий коефіцієнт та на кількість постійних жителів міста чи району, до якого додаються кошти на погашення боргів та поточних платежів по всіх видах енергоносіїв та водопостачання в повному обсязі, а також у повному обсязі заборгованість по заробітній платі, що утворилась станом на 1 січня 2000 року, за виключенням випадків, передбачених пунктами 6 та 7 цієї статті.

3. Установити, що розмір мінімальних видатків в бюджетах міст обласного значення та в цілому по районах по кожній з функцій розраховуються, як добуток відповідного нормативу бюджетної забезпеченості на коригуючий коефіцієнт та на кількість постійних жителів міста чи району, до якого додаються кошти на погашення боргів та поточних платежів по всіх видах енергоносіїв та водопостачання в повному обсязі, а також у повному обсязі заборгованість по заробітній платі, що утворилась станом на 1 січня 2000 року, за виключенням випадків, передбачених пунктами 6 та 7 цієї статті.


4. Установити, що розмір мінімальних видатків обласних бюджетів по кожній з функцій розраховуються, як добуток відповідного нормативу бюджетної забезпеченості на кількість постійних жителів області, до якого додаються кошти на погашення боргів та поточних платежів по всіх видах енергоносіїв та водопостачання і водовідведення в повному обсязі, а також в повному обсязі заборгованість по заробітній платі, що утворилась станом на 1 січня 2000 року.

4. Установити, що розмір мінімальних видатків обласних бюджетів по кожній з функцій розраховуються, як добуток відповідного нормативу бюджетної забезпеченості на кількість постійних жителів області, до якого додаються кошти на погашення боргів та поточних платежів по всіх видах енергоносіїв та водопостачання і водовідведення в повному обсязі, а також в повному обсязі заборгованість по заробітній платі, що утворилась станом на 1 січня 2000 року.


5. Розраховані згідно пунктів 3 та 4 цієї статті обсяги видатків на інші делеговані повноваження, передбачені п.1 цієї статті розподіляються при формуванні бюджету на здійснення видатків на виконання будь-яких делегованих повноважень відповідних бюджетів згідно рішень відповідної ради.

5. Розраховані згідно пунктів 3 та 4 цієї статті обсяги видатків на інші делеговані повноваження, передбачені п.1 цієї статті розподіляються при формуванні бюджету на здійснення видатків на виконання будь-яких делегованих повноважень відповідних бюджетів згідно рішень відповідної ради.


6. При розрахунку мінімальних видатків на виконання делегованих державою повноважень для бюджетів міст та районів враховується існуюча мережа бюджетних закладів. Якщо мережа бюджетних установ, які надають відповідні соціальні послуги в місті (районі) відсутня, то видатки на здійснення цієї функції, розраховані в межах відповідного нормативу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів для даного міста (району) можуть передаватись на користь іншого району чи міста, які надають дані послуги постійним мешканцям цього міста (району). Рішення щодо цих трансфертів приймає обласна рада за поданням обласної державної адміністрації, враховуючи кількість отримувачів соціальних трансфертів.

6. При розрахунку мінімальних видатків на виконання делегованих державою повноважень для бюджетів міст та районів враховується існуюча мережа бюджетних закладів. Якщо мережа бюджетних установ, які надають відповідні соціальні послуги в місті (районі) відсутня, то видатки на здійснення цієї функції, розраховані в межах відповідного нормативу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів для даного міста (району) можуть передаватись на користь іншого району чи міста, які надають дані послуги постійним мешканцям цього міста (району). Рішення щодо цих трансфертів приймає обласна рада за поданням обласної державної адміністрації, враховуючи кількість отримувачів соціальних трансфертів.


7. З метою врахування отримувачів соціальних послуг надати право обласним радам вносити зміни в коригуючі коефіцієнти по соціальному захисту для районів в межах загальної суми видатків по цій галузі для районів, що розрахована за нормативом бюджетної забезпеченості із врахуванням коригуючого коефіцієнту для району.

7. З метою врахування отримувачів соціальних послуг надати право обласним радам вносити зміни в коригуючі коефіцієнти по соціальному захисту для районів в межах загальної суми видатків по цій галузі для районів, що розрахована за нормативом бюджетної забезпеченості із врахуванням коригуючого коефіцієнту для району.8. Видатки, які здійснюються містами республіканського значення та районами Автономної Республіки Крим розраховуються із врахуванням вимог пунктів 1-7 цієї статті.

8. Видатки, які здійснюються містами республіканського значення та районами Автономної Республіки Крим розраховуються із врахуванням вимог пунктів 1-7 цієї статті.


9. Заборонити планування та здійснення за рахунок коштів місцевих бюджетів видатків на повноваження, виконання яких місцевими бюджетами не передбачено.

9. Заборонити планування та здійснення за рахунок коштів місцевих бюджетів видатків на повноваження, виконання яких місцевими бюджетами не передбачено.


10. Установити, що видатки на виконання власних повноважень місцевого самоврядування здійснюються виключно за рахунок місцевих податків та зборів, плати за землю та коштів від приватизації майна.

10. Установити, що видатки на виконання власних повноважень місцевого самоврядування здійснюються виключно за рахунок місцевих податків та зборів, плати за землю та коштів від приватизації майна.


11. За рішенням міської, селищної чи сільської ради частина коштів, отриманих за рахунок місцевих податків та зборів, плати за землю, коштів від приватизації майна може спрямовуватись на додаткове фінансування делегованих державою повноважень.

11. За рішенням міської, селищної чи сільської ради частина коштів, отриманих за рахунок місцевих податків та зборів, плати за землю, коштів від приватизації майна може спрямовуватись на додаткове фінансування делегованих державою повноважень.


12. Визначити, що кошти від надходжень до загальнодержавного фонду на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загальнодержавного значення перерозподіляються між областями з врахуванням довжини доріг загальнодержавного значення відповідно до нормативів щоденних відрахувань, визначених Кабінетом Міністрів України.
Установити, що розпорядником коштів фонду на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загальнодержавного значення є обласна державна адміністрація, які замовляють виконання робіт на конкурсній основі відповідно.

12. Визначити, що кошти від надходжень до загальнодержавного фонду на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загальнодержавного значення перерозподіляються між областями з врахуванням довжини доріг загальнодержавного значення відповідно до нормативів щоденних відрахувань, визначених Кабінетом Міністрів України.
Установити, що розпорядником коштів фонду на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загальнодержавного значення є обласна державна адміністрація, які замовляють виконання робіт на конкурсній основі відповідно.13. Видатки бюджету Автономної Республіки Крим повинні забезпечувати виконання всіх законів, які діють на території України в повному обсязі.

13. Видатки бюджету Автономної Республіки Крим повинні забезпечувати виконання всіх законів, які діють на території України в повному обсязі.


14. Затвердити обсяг коштів, які передаються з бюджету Автономної Республіки Крим до Державного України бюджету для здійснення загальнодержавних видатків в розмірі 41 млн. гривень.

14. Затвердити обсяг коштів, які передаються з бюджету Автономної Республіки Крим до Державного бюджету України для здійснення загальнодержавних видатків в розмірі 41 млн. гривень.


15. Установити, що при визначенні обсягу видатків на забезпечення делегованих державою повноважень, які здійснюються з бюджетів міст Києва та Севастополя згідно з п. 6 статті 37 цього Закону застосовуються сумарні нормативи бюджетної забезпеченості для міста (району) і обласного бюджету.

15. Установити, що при визначенні обсягу видатків на забезпечення делегованих державою повноважень, які здійснюються з бюджетів міст Києва та Севастополя згідно з п. 6 статті 37 цього Закону застосовуються сумарні нормативи бюджетної забезпеченості для міста (району) і обласного бюджету.


16. Додатково до видатків, визначених за нормативами бюджетної забезпеченості до бюджету міста Києва додаються видатки на виконання містом Києвом функцій столиці України в сумі 250 млн. гривень, які передбачені нормативами відрахувань від загальнодержавних податків та зборів.

16. Додатково до видатків, визначених за нормативами бюджетної забезпеченості до бюджету міста Києва додаються видатки на виконання містом Києвом функцій столиці України в сумі 250 млн. гривень, які передбачені нормативами відрахувань від загальнодержавних податків та зборів.


17. Затвердити обсяг вилучень з бюджету міста Києва до Державного бюджету України в розмірі 770 410 тис. гривень.

17. Затвердити обсяг вилучень з бюджету міста Києва до Державного бюджету України в розмірі 770 410 тис. гривень.


18. Затвердити обсяг видатків, які спрямовуються на забезпечення виконання Закону України «Про статус гірських населених пунктів».

18. Затвердити обсяг видатків, які спрямовуються на забезпечення виконання Закону України «Про статус гірських населених пунктів».Області
Сума, тисяч гривеньЗакарпатська
9500Івано-Франківська
9000Львівська
16500Чернівецька
5500Зазначені видатки фінансуються за рахунок загальної суми дотацій з Державного бюджету України.
19. Затвердити наступний обсяг видатків Державного бюджету України на погашення заборгованості по заробітній платі, яка утворилась станом на 1 січня 2000 року:

Зазначені видатки фінансуються за рахунок загальної суми дотацій з Державного бюджету України.
19. Затвердити наступний обсяг видатків Державного бюджету України на погашення заборгованості по заробітній платі, яка утворилась станом на 1 січня 2000 року:


Найменування адміністративно-територіальної одиниці
Сума, тисяч гривеньВолинська область
23600Житомирська область
27600Запорізька область
20063Івано-Франківська область
31000Кіровоградська область
52900Луганська область
10519Миколаївська область
31451Полтавська область
12002Рівненська область
59858Сумська область
30000Тернопільська область
45920Харківська область
40000Херсонська область
23987Хмельницька область
24489Черкаська область
9377Чернівецька область
30000Чернігівська область
35000Зазначені видатки здійснюються за рахунок загальної суми дотацій з Державного бюджету України.
20. Затвердити цільову субвенція для Закарпатської області на подолання наслідків стихійного лиха в обсязі 40 млн. гривень.

Зазначені видатки здійснюються за рахунок загальної суми дотацій з Державного бюджету України.
20. Затвердити цільову субвенцію для Закарпатської області на подолання наслідків стихійного лиха в обсязі 40 млн. гривень


21. Установити, що видатки місцевих бюджетів на оплату енергоносіїв, водопостачання та водовідведення, які споживаються бюджетними установами плануються на 2000 рік у повному обсязі із врахуванням заборгованості станом на 1 січня 2000 року і фінансуються виключно за рахунок і в межах виділених енергетичних субвенцій.


21. Установити, що видатки місцевих бюджетів на оплату енергоносіїв, водопостачання та водовідведення, які споживаються бюджетними установами плануються на 2000 рік у повному обсязі із врахуванням заборгованості станом на 1 січня 2000 року і фінансуються виключно за рахунок і в межах виділених енергетичних субвенцій.-220- Комітет з питань науки і освіти
Встановити на 2000 рік особливий порядок надання в статті 7 проекту Закону України про Державний бюджет України на 2000 рік в загальних обсягах дотацій бюджетам Автономної Республіки Крим, областей та м. Севастополя конкретних обсягів субвенції за цільовим призначенням на фінансування системи освіти окремим рядком.
Враховано


153.
нормативи відрахувань від податку на прибуток підприємств, прибуткового податку з громадян та акцизного збору з вітчизняних товарів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;154.
дотації бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам у сумі 1.209.920,3 тис. гривень;155.
кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних та міського (міста Києва) бюджетів, у сумі 665.632 тис. гривень.156.
Стаття 42. Створити у складі Державного бюджету України на 2000 рік фонд дотацій у сумі 1.209.920,3 тис. гривень як складову частину спеціального фонду Державного бюджету України із зарахуванням до нього коштів, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та міського (міста Києва) бюджетів, в повному обсязі та частини податку на додану вартість відповідно до абзацу другого статті 28 цього Закону.
-221- Комітет з питань бюджету
Статтю 42 викласти в наступній редакції:
Стаття 42. Установити на 2000 рік наступний порядок формування доходів місцевих бюджетів.
1. Визначити на 2000 рік обраховані згідно чинного законодавства прогнозні показники надходжень від загальнодержавних податків та зборів в розрізі областей згідно додатку № 4 до цього Закону.
2. Установити, що до доходів загального фонду бюджетів областей, міст Києва та Севастополя які спрямовуються на забезпечення виконання делегованих державних повноважень зараховуються:
- прибутковий податок з громадян у повному обсязі;
- частина податку на прибуток підприємств, визначена на підставі пункту 4 цієї статті,
- частина акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на підставі пункту 4 цієї статті;
- плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
- податок на промисел;
- інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених пунктами 6 та 7 цієї статті,
- дотації в розмірах, визначених пунктом 5 цієї статті;
- енергетичні субвенції в розмірах, визначених пунктом 9 цієї статті.
3. Установити, що до бюджету Автономної Республіки Крим згідно Закону України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» в повному розмірі зараховуються всі податки та збори, визначені законодавством України, які збираються на території Автономної Республіки Крим. Відшкодування податку на додану вартість, сплаченого суб'єктами господарювання Автономної Республіки Крим, яке передбачене пунктом 4 Указу Президента України від 07.08.1998 р. № 857/98 «Про деякі зміни в оподаткуванні», здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим.
4. Затвердити наступні нормативи відрахувань від податку на прибуток та акцизного збору (%):
Враховано

Стаття 42. Установити на 2000 рік наступний порядок формування доходів місцевих бюджетів.
1. Визначити на 2000 рік обраховані згідно чинного законодавства прогнозні показники надходжень від загальнодержавних податків та зборів в розрізі областей згідно додатку № 4 до цього Закону.
2. Установити, що до доходів загального фонду бюджетів областей, міст Києва та Севастополя які спрямовуються на забезпечення виконання делегованих державних повноважень зараховуються:
- прибутковий податок з громадян у повному обсязі;
- частина податку на прибуток підприємств, визначена на підставі пункту 4 цієї статті,
- частина акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на підставі пункту 4 цієї статті;
- плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
- податок на промисел;
- інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених пунктами 6 та 7 цієї статті,
- дотації в розмірах, визначених пунктом 5 цієї статті;
- енергетичні субвенції в розмірах, визначених пунктом 9 цієї статті.
3. Установити, що до бюджету Автономної Республіки Крим згідно Закону України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» в повному розмірі зараховуються всі податки та збори, визначені законодавством України, які збираються на території Автономної Республіки Крим. Відшкодування податку на додану вартість, сплаченого суб'єктами господарювання Автономної Республіки Крим, яке передбачене пунктом 4 Указу Президента України від 07.08.1998 р. № 857/98 «Про деякі зміни в оподаткуванні», здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим.
4. Затвердити наступні нормативи відрахувань від податку на прибуток та акцизного збору (%):


Області
Податок на прибуток підприємств
Акциз-ний збір з вітчиз-няних товарів


Вінницька область
100
50


Волинська область
100
50


Дніпропетровська обл.
100
50


Донецька область
80
20


Житомирська область
100
100


Закарпатська область
100
50


Запорізька область
100
20


Івано-Франківська обл.
100
20


Київська область
100
20


Кіровоградська область
100
50


Луганська область
100
20


Львівська область
100
20


Миколаївська область
100
20


Одеська область
60
50


Полтавська область
35
20


Рівненська область
100
50


Сумська область
100
20


Тернопільська область
100
20


Харківська область
60
20


Херсонська область
100
50


Хмельницька область
100
50


Черкаська область
100
50


Чернівецька область
100
20


Чернігівська область
100
20


м. Київ
100
10


м. Севастополь
100
100


5. Затвердити наступні обсяги дотацій для бюджетів областей:

5. Затвердити наступні обсяги дотацій для бюджетів областей:Сума, тис. гривеньВінницька область
183 283Волинська область
147 320Житомирська область
157 094Закарпатська область
161 385Івано-Франківська обл.
87 859Київська область
78 457Кіровоградська область
168 077Луганська область
187 414Львівська область
76 996Рівненська область
189 581Сумська область
76 757Тернопільська область
191 650Херсонська область
137 669Хмельницька область
169 702Чернівецька область
125 625Чернігівська область
120 245Установити, що дотації надаються виключно в грошовій формі, надання дотацій шляхом проведення взаємозаліків забороняється.
6. Установити, що на забезпечення виконання власних повноважень до бюджетів міст обласного значення та районів спрямовуються такі доходи:
- місцеві податки та збори;
- плата за землю;
- кошти від приватизації майна.
7. Установити, що до бюджетів міст районного значення, селищ та сіл на забезпечення виконання власних повноважень у повному обсязі спрямовуються:
- місцеві податки та збори;
- кошти від приватизації майна.
8. Установити, що згідно рішення районної ради плата за землю може перерозподілятись між бюджетами міст районного значення, селищ, сіл та районним бюджетом для забезпечення ефективного виконання власних повноважень місцевого самоврядування.
9. Затвердити на 2000 рік наступний обсяг енергетичних субвенцій для областей, міст Києва і Севастополя:

Установити, що дотації надаються виключно в грошовій формі, надання дотацій шляхом проведення взаємозаліків забороняється.
6. Установити, що на забезпечення виконання власних повноважень до бюджетів міст обласного значення та районів спрямовуються такі доходи:
- місцеві податки та збори;
- плата за землю;
- кошти від приватизації майна.
7. Установити, що до бюджетів міст районного значення, селищ та сіл на забезпечення виконання власних повноважень у повному обсязі спрямовуються:
- місцеві податки та збори;
- кошти від приватизації майна.
8. Установити, що згідно рішення районної ради плата за землю може перерозподілятись між бюджетами міст районного значення, селищ, сіл та районним бюджетом для забезпечення ефективного виконання власних повноважень місцевого самоврядування.
9. Затвердити на 2000 рік наступний обсяг енергетичних субвенцій для областей, міст Києва і Севастополя:


Найменування адміністративно-територіальної одиниці
Сума,
тисяч гривеньОбласті:
Вінницька
210 000,0Волинська
68 000,0Дніпропетровська
448 000,0Донецька
604 170,0Житомирська
165 000,0Закарпатська
70 000,0Запорізька
234 000,0Івано-Франківська
261 756,0Київська
114 984,0Кіровоградська
219 000,0Луганська
324 000,0Львівська
383 086,0Миколаївська
222 000,0Одеська
490 000,0Полтавська
198 000,0Рівненська
165 664,0Сумська
140 000,0Тернопільська
85 000,0Харківська
297 087,0Херсонська
202 000,0Хмельницька
134 633,0Черкаська
148 500,0Чернівецька
60 000,0Міста:
Київ
661 359,0Севастополь
56 243,0В с ь о г о
6 102 102,010. Загальна сума прогнозних обсягів надходжень від загальнодержавних податків та зборів, які встановлюються для міст обласного значення, районів та обласного бюджету повинні дорівнювати обсягам, визначеним у додатку № 4 до цього Закону для відповідної області, і доводиться рішенням обласної ради про обласний бюджет.

10. Загальна сума прогнозних обсягів надходжень від загальнодержавних податків та зборів, які встановлюються для міст обласного значення, районів та обласного бюджету повинні дорівнювати обсягам, визначеним у додатку № 4 до цього Закону для відповідної області, і доводиться рішенням обласної ради про обласний бюджет.


11. Установити, що до доходів бюджетів міст обласного значення та районів в частині забезпечення делегованих державних повноважень зараховуються:
- частина прибуткового податку громадян, визначена рішенням обласної ради;
- частина податку на прибуток підприємств, визначена рішенням обласної ради;
- плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
- податок на промисел;
- інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених пунктами 6 та 7 цієї статті,
дотації в розмірах, визначених рішенням обласної ради;
енергетичні субвенції в розмірах, визначених рішенням обласної ради.

11. Установити, що до доходів бюджетів міст обласного значення та районів в частині забезпечення делегованих державних повноважень зараховуються:
- частина прибуткового податку громадян, визначена рішенням обласної ради;
- частина податку на прибуток підприємств, визначена рішенням обласної ради;
- плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
- податок на промисел;
- інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених пунктами 6 та 7 цієї статті,
дотації в розмірах, визначених рішенням обласної ради;
енергетичні субвенції в розмірах, визначених рішенням обласної ради.


12. Обсяг доходів бюджетів міст та районів, які спрямовуються на забезпечення делегованих державних повноважень повинен дорівнювати обсягу видатків, розрахованим за нормативами бюджетної забезпеченості з урахуванням коригуючих коефіцієнтів та міжбюджетних трансфертів згідно пунктів 6 і 7 статті 41 цього Закону та погашення заборгованостей та інших виплат відповідно до пунктів 16-18 статті 41 цього Закону.

12. Обсяг доходів бюджетів міст та районів, які спрямовуються на забезпечення делегованих державних повноважень повинен дорівнювати обсягу видатків, розрахованим за нормативами бюджетної забезпеченості з урахуванням коригуючих коефіцієнтів та міжбюджетних трансфертів згідно пунктів 6 і 7 статті 41 цього Закону та погашення заборгованостей та інших виплат відповідно до пунктів 16-18 статті 41 цього Закону.13. Установити, що прибутковий податок з громадян зараховується в повному обсязі до бюджетів дотаційних міст та районів і в розмірі не менше 40% - до бюджетів бездотаційних міст та районів, за винятком міст обласного значення та районів, в яких надходження від прибуткового податку з громадян перевищують мінімальний обсяг бюджету делегованих повноважень, обчислений на основі нормативів бюджетної забезпеченості з урахуванням вимог пунктів 6 та 7 статті 41 цього Закону. Для цих міст дозволити обласним радам встановлювати нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян на рівні, нижчому 40 відсотків.

13. Установити, що прибутковий податок з громадян зараховується в повному обсязі до бюджетів дотаційних міст та районів і в розмірі не менше 40% - до бюджетів бездотаційних міст та районів, за винятком міст обласного значення та районів, в яких надходження від прибуткового податку з громадян перевищують мінімальний обсяг бюджету делегованих повноважень, обчислений на основі нормативів бюджетної забезпеченості з урахуванням вимог пунктів 6 та 7 статті 41 цього Закону. Для цих міст дозволити обласним радам встановлювати нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян на рівні, нижчому 40 відсотків.


14. Установити, що акцизний збір з вітчизняних товарів зараховується до обласного бюджету.
15. Прямі вилучення коштів з бюджетів міст та районів забороняються.
16. Забороняється планування дотацій для бюджетів міст та районів, обсяг доходів яких може бути врегульований установленням відповідних нормативів відрахувань від прибуткового податку з громадян та податку на прибуток підприємств.

14. Установити, що акцизний збір з вітчизняних товарів зараховується до обласного бюджету.
15. Прямі вилучення коштів з бюджетів міст та районів забороняються.
16. Забороняється планування дотацій для бюджетів міст та районів, обсяг доходів яких може бути врегульований установленням відповідних нормативів відрахувань від прибуткового податку з громадян та податку на прибуток підприємств.


17. Установити, що районні ради при визначенні нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до бюджетів міст районного значення, селищ та сіл зобов'язані дотримуватись наступних вимог.
Загальна сума прогнозних обсягів надходжень від загальнодержавних податків та зборів, які встановлюються для міст районного значення, селищ, сіл повинна дорівнювати обсягам, визначеним рішенням обласної ради для відповідного району і доводиться до міст районного значення, селищ, сіл рішенням районної ради про районний бюджет.

17. Установити, що районні ради при визначенні нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до бюджетів міст районного значення, селищ та сіл зобов'язані дотримуватись наступних вимог.
Загальна сума прогнозних обсягів надходжень від загальнодержавних податків та зборів, які встановлюються для міст районного значення, селищ, сіл повинна дорівнювати обсягам, визначеним рішенням обласної ради для відповідного району і доводиться до міст районного значення, селищ, сіл рішенням районної ради про районний бюджет.
157.
Установити, що надходження до цього фонду формуються із суми кожного платежу до Державного бюджету України із його джерел, а видатки здійснюються щоденно виходячи з відповідних нормативів, установлених згідно з додатком № 4 до цього Закону.

-222- Комітет з питань бюджету
Після статті 42 додати статті такого змісту:
Стаття 42.1. Установити на 2000 рік наступний порядок надання трансфертів місцевим бюджетам.
1. Установити, що дотації, які надаються з Державного бюджету України бюджетам областей, а також дотації, що надаються з одного бюджету іншому, є гарантованими, обов'язковими, надаються у першочерговому порядку і є захищеними статтями бюджету.
2. Установити наступний порядок перерахування дотацій з Держаного бюджету України бюджетам областей.
Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші надходження до Державного бюджету України (за виключенням коштів, що надходять на рахунки Державної митної служби України, а також збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету, надходжень від грошово-речових лотерей та сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами Державного бюджету; дивідендів, нарахованих на акції, що належать державі в акціонерних товариствах, створених у процесі приватизації та корпоратизації підприємств державної власності; рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні; надходжень від штрафів та фінансових санкцій; інших неподаткових надходжень; доходів від операцій з капіталом; надходжень від державних цільових фондів; 15,24 відсотка податку на додану вартість, що відповідно до статті 28 цього Закону спрямовуються на проведення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення), зараховуються на єдиний транзитний рахунок з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриваються управліннями Державного казначейства України в областях. Перерахування дотацій з Державного бюджету України до бюджетів областей, яким дотація визначена цим Законом, здійснюється управліннями Державного казначейства України в областях щоденно згідно нормативів щоденних відрахувань, встановлені цією статтею.
ВрахованоСтаття 42.1. Установити на 2000 рік наступний порядок надання трансфертів місцевим бюджетам.
1. Установити, що дотації, які надаються з Державного бюджету України бюджетам областей, а також дотації, що надаються з одного бюджету іншому, є гарантованими, обов'язковими, надаються у першочерговому порядку і є захищеними статтями бюджету.
2. Установити наступний порядок перерахування дотацій з Держаного бюджету України бюджетам областей.
Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші надходження до Державного бюджету України (за виключенням коштів, що надходять на рахунки Державної митної служби України, а також збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету, надходжень від грошово-речових лотерей та сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами Державного бюджету; дивідендів, нарахованих на акції, що належать державі в акціонерних товариствах, створених у процесі приватизації та корпоратизації підприємств державної власності; рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні; надходжень від штрафів та фінансових санкцій; інших неподаткових надходжень; доходів від операцій з капіталом; надходжень від державних цільових фондів; 15,24 відсотка податку на додану вартість, що відповідно до статті 28 цього Закону спрямовуються на проведення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення), зараховуються на єдиний транзитний рахунок з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриваються управліннями Державного казначейства України в областях. Перерахування дотацій з Державного бюджету України до бюджетів областей, яким дотація визначена цим Законом, здійснюється управліннями Державного казначейства України в областях щоденно згідно нормативів щоденних відрахувань, встановлені цією статтею.Управління Державного казначейства України та областях щоденно провадять перерахування сум дотацій з транзитних рахунків з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриті за балансовим рахунком "Кошти Державного бюджету України" на відповідній території, на спеціальні транзитні рахунки внутрішньообласних дотацій обласних фінансових управлінь.
Після перерахування місячної суми дотації яка визначається як 1\11 загальної суми дотації, що встановлена статтею 41 цього Закону для бюджетів областей у повному обсязі управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим та областях до кінця поточного місяця припиняють перерахування таких коштів на бюджетні транзитні рахунки обласних фінансових управлінь.

Управління Державного казначейства України та областях щоденно провадять перерахування сум дотацій з транзитних рахунків з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриті за балансовим рахунком "Кошти Державного бюджету України" на відповідній території, на спеціальні транзитні рахунки внутрішньообласних дотацій обласних фінансових управлінь.
Після перерахування місячної суми дотації яка визначається як 1\11 загальної суми дотації, що встановлена статтею 41 цього Закону для бюджетів областей у повному обсязі управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим та областях до кінця поточного місяця припиняють перерахування таких коштів на бюджетні транзитні рахунки обласних фінансових управлінь.


Річна та помісячна сума дотації та відсоток щоденного перерахування по Автономній Республіці Крим та областях вважаються доведеними до відповідного управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим та областях з дати введення в дію цього Закону. Головне управління Державного казначейства України контролює процес перерахування дотацій відповідним бюджетам та надає щомісячну звітність до Верховної Ради України до 5 числа місяця, наступного за звітним.

Річна та помісячна сума дотації та відсоток щоденного перерахування по Автономній Республіці Крим та областях вважаються доведеними до відповідного управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим та областях з дати введення в дію цього Закону. Головне управління Державного казначейства України контролює процес перерахування дотацій відповідним бюджетам та надає щомісячну звітність до Верховної Ради України до 5 числа місяця, наступного за звітним.


Після перерахування місячної суми дотації яка визначається як 1\11 загальної суми дотації, що встановлена статтею 41 цього Закону для бюджетів областей у повному обсязі управління Державного казначейства України в областях до кінця поточного місяця припиняють перерахування таких коштів на бюджетні транзитні рахунки обласних фінансових управлінь.
Річна та помісячна сума дотації та відсоток щоденного перерахування по областях вважаються доведеними до відповідного управління Державного казначейства України в областях з дати введення в дію цього Закону. Головне управління Державного казначейства України контролює процес перерахування дотацій відповідним бюджетам та надає щомісячну звітність до Верховної Ради України до 5 числа місяця, наступного за звітним.
Визначити, що ця стаття є статтею прямої дії і набуває чинності з дати введення в дію цього Закону без необхідності прийняття інших нормативних актів центральними органами державної влади.

Після перерахування місячної суми дотації яка визначається як 1\11 загальної суми дотації, що встановлена статтею 41 цього Закону для бюджетів областей у повному обсязі управління Державного казначейства України в областях до кінця поточного місяця припиняють перерахування таких коштів на бюджетні транзитні рахунки обласних фінансових управлінь.
Річна та помісячна сума дотації та відсоток щоденного перерахування по областях вважаються доведеними до відповідного управління Державного казначейства України в областях з дати введення в дію цього Закону. Головне управління Державного казначейства України контролює процес перерахування дотацій відповідним бюджетам та надає щомісячну звітність до Верховної Ради України до 5 числа місяця, наступного за звітним.
Визначити, що ця стаття є статтею прямої дії і набуває чинності з дати введення в дію цього Закону без необхідності прийняття інших нормативних актів центральними органами державної влади.3. Установити наступний порядок додаткового надання дотацій бюджетам областей, які не забезпечують потребу в дотаціях за рахунок використання нормативів щоденних відрахувань відповідно до п. 2 цієї статті.
Утворити у складі Державного бюджету фонд дотацій місцевих бюджетів. Фонд дотацій формуються шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань від всіх грошових надходжень (за виключенням взаємозаліків та обігу цінних паперів) на єдиний бюджетний рахунок Головного управління Державного Казначейства. Норматив щоденних відрахувань встановити в розмірі 5%. Суми дотацій перераховуються областям на спеціальні транзитні рахунки внутрішньообласних дотацій. згідно із з обліку доходів Державного бюджету України, відкриті згідно з п.2 цієї статті, з рахунку Головного управління Державного казначейства України пропорційно до частки належного їм трансферту у сукупному обсязі фонду дотацій.
4. Встановити такі нормативи щоденних відрахувань на надання дотацій місцевим бюджетам.

3. Установити наступний порядок додаткового надання дотацій бюджетам областей, які не забезпечують потребу в дотаціях за рахунок використання нормативів щоденних відрахувань відповідно до п. 2 цієї статті.
Утворити у складі Державного бюджету фонд дотацій місцевих бюджетів. Фонд дотацій формуються шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань від всіх грошових надходжень (за виключенням взаємозаліків та обігу цінних паперів) на єдиний бюджетний рахунок Головного управління Державного Казначейства. Норматив щоденних відрахувань встановити в розмірі 5%. Суми дотацій перераховуються областям на спеціальні транзитні рахунки внутрішньообласних дотацій. згідно із з обліку доходів Державного бюджету України, відкриті згідно з п.2 цієї статті, з рахунку Головного управління Державного казначейства України пропорційно до частки належного їм трансферту у сукупному обсязі фонду дотацій.
4. Встановити такі нормативи щоденних відрахувань на надання дотацій місцевим бюджетам.
Нормативи щоденних відрахувань від надходжень до Державного бюджету, які стягуються на території області
Нормативи щоденних відрахувань від надходжень до загальнодержавного фонду дотацій місцевим бюджетам


Вінницька область
100%
5%


Волинська область
100%
13%


Житомирська область
100%
9%


Закарпатська область
100%
16%


Івано-Франківська обл.
60%Київська область
10%Кіровоградська область
100%
5%


Луганська область
60%Львівська область
25%Рівненська область
100%
17%


Сумська область
40%Тернопільська область
100%
11%


Херсонська область
100%
4%


Хмельницька область
100%
11%


Чернівецька область
100%
9%


Чернігівська область
60%5. Установити такий порядок вилучень з бюджетів Автономної Республіки Крим та бюджету міста Києва до Державного бюджету України.
Перерахування коштів до Державного бюджету України з бюджетів Автономної Республіки Крим та бюджету міста Києва здійснюється уповноваженими банками, які обслуговують поточні рахунки Автономної Республіки Крим, з поточних рахунків Автономної Республіки Крим та бюджету міста Києва з кожного платежу, що надходить до них за щоденними нормативами, визначеними, визначеними цією статтею, але не більше 1/11 річної суми платежів на місяць. Нормативи щоденних відрахувань вважаються доведеними до уповноважених банків з дня введення в дію цього Закону.
Встановити на 2000 рік наступні нормативи щоденних відрахувань до Державного бюджету України:
Автономна Республіка Крим 10%,
місто Київ 43%.
6. Установити, що перерахування дотацій до обласного бюджету та бюджетів дотаційних міст і районів, зі спеціальних транзитних рахунків внутрішньообласних дотацій здійснюється в порядку, визначеному рішенням обласної ради.

5. Установити такий порядок вилучень з бюджетів Автономної Республіки Крим та бюджету міста Києва до Державного бюджету України.
Перерахування коштів до Державного бюджету України з бюджетів Автономної Республіки Крим та бюджету міста Києва здійснюється уповноваженими банками, які обслуговують поточні рахунки Автономної Республіки Крим, з поточних рахунків Автономної Республіки Крим та бюджету міста Києва з кожного платежу, що надходить до них за щоденними нормативами, визначеними, визначеними цією статтею, але не більше 1/11 річної суми платежів на місяць. Нормативи щоденних відрахувань вважаються доведеними до уповноважених банків з дня введення в дію цього Закону.
Встановити на 2000 рік наступні нормативи щоденних відрахувань до Державного бюджету України:
Автономна Республіка Крим 10%,
місто Київ 43%.
6. Установити, що перерахування дотацій до обласного бюджету та бюджетів дотаційних міст і районів, зі спеціальних транзитних рахунків внутрішньообласних дотацій здійснюється в порядку, визначеному рішенням обласної ради.Стаття 42.2 Заборонити затвердження місцевих бюджетів з дефіцитом.
Заборонити прийняття розпорядниками коштів бюджетів усіх рівнів бюджетних зобов'язань понад встановлені бюджетні призначення та виділені бюджетні асигнування.
Стаття 42.3. Установити, що пільги щодо сплати податків, які повністю чи частково зараховуються до місцевих бюджетів, можуть надаватись тільки після погодження з радою відповідного рівня

Стаття 42.2. Заборонити затвердження місцевих бюджетів з дефіцитом.
Заборонити прийняття розпорядниками коштів бюджетів усіх рівнів бюджетних зобов'язань понад встановлені бюджетні призначення та виділені бюджетні асигнування.
Стаття 42.3. Установити, що пільги щодо сплати податків, які повністю чи частково зараховуються до місцевих бюджетів, можуть надаватись тільки після погодження з радою відповідного рівня


Стаття 42.4. Кабінету Міністрів України призупиняти рішення обласних рад щодо обласних бюджетів у випадку, якщо вони порушують вимоги, встановлені цим Законом щодо їх формування, протягом двох тижнів з дня прийняття обласною радою рішення про бюджет з одночасним зверненням до суду.
Обласним державним адміністрації призупиняти рішення міських міст обласного значення та районних рад про відповідні міські та районні бюджети у випадку порушення вимог цього Закону щодо формування міських міст обласного значення бюджетів та районних бюджетів протягом двох тижнів з дня прийняття міською чи районною радою рішення про відповідний бюджет з одночасним зверненням до суду.
Районним державним адміністраціям призупиняти рішення міських міст районного значення рад, селищних та сільських рад про міські міст районного значення, селищні та сільські бюджети у випадку порушення вимог цього Закону щодо формування міських міст районного значення, селищних та сільських бюджетів протягом двох тижнів з дня прийняття міською, селищною, сільською радою рішення про відповідний бюджет з одночасним зверненням до суду.
У випадку призупинення рішень обласних, районних, селищних чи сільських рад про відповідні бюджети, фінансування видатків на виконання делегованих державою повноважень здійснюється в межах доходів, отриманих виходячи з нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та зборів, які діють щодо бюджетів 1999 року, при цьому дотації з Державного бюджету України не надаються.
У випадку призупинення рішення обласної ради міські ради міст обласного значення, районні ради можуть приймати бюджети в частині виконання власних повноважень.


Стаття 42.4. Кабінету Міністрів України призупиняти рішення обласних рад щодо обласних бюджетів у випадку, якщо вони порушують вимоги, встановлені цим Законом щодо їх формування, протягом двох тижнів з дня прийняття обласною радою рішення про бюджет з одночасним зверненням до суду.
Обласним державним адміністраціям призупиняти рішення міських міст обласного значення та районних рад про відповідні міські та районні бюджети у випадку порушення вимог цього Закону щодо формування міських міст обласного значення бюджетів та районних бюджетів протягом двох тижнів з дня прийняття міською чи районною радою рішення про відповідний бюджет з одночасним зверненням до суду.
Районним державним адміністраціям призупиняти рішення міських міст районного значення рад, селищних та сільських рад про міські міст районного значення, селищні та сільські бюджети у випадку порушення вимог цього Закону щодо формування міських міст районного значення, селищних та сільських бюджетів протягом двох тижнів з дня прийняття міською, селищною, сільською радою рішення про відповідний бюджет з одночасним зверненням до суду.
У випадку призупинення рішень обласних, районних, селищних чи сільських рад про відповідні бюджети, фінансування видатків на виконання делегованих державою повноважень здійснюється в межах доходів, отриманих виходячи з нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та зборів, які діють щодо бюджетів 1999 року, при цьому дотації з Державного бюджету України не надаються.
У випадку призупинення рішення обласної ради міські ради міст обласного значення, районні ради можуть приймати бюджети в частині виконання власних повноважень.

158.
Стаття 43. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з обласних та міського (міста Києва) бюджетів у розмірі 665.632 тис. гривень здійснюються відповідними фінансовими органами за щоденними нормативами, встановленими згідно з додатком № 4 до цього Закону, але не більше однієї дванадцятої річної суми платежів на місяць.
-223- Комітет з питань бюджету
Статтю 43 виключити.

Враховано


159.
Стаття 44. Установити, що надходження плати за землю та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів не мають цільового характеру та використовуються у порядку, затвердженому відповідною радою.
-224- Комітет з питань бюджету
Стаття 44 викласти в такій редакції:
Стаття 44. Установити, що надходження плати за землю, а також орендної плати на користування земельними ділянками лісового фонду, відповідно до Лісового кодексу України (№ 3852 від 21.01.94 р.) та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів не мають цільового призначення, зараховуються до загального фонду бюджету і використовуються у порядку, визначеному у відповідних бюджетах.

Враховано

Стаття 44. Установити, що надходження плати за землю, а також орендної плати на користування земельними ділянками лісового фонду, відповідно до Лісового кодексу України (№ 3852 від 21.01.94 р.) та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів не мають цільового призначення, зараховуються до загального фонду бюджету і використовуються у порядку, визначеному у відповідних бюджетах.

160.
Стаття 45. Надати право Головному управлінню Державного казначейства, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам в разі несвоєчасного погашення заборгованості за взаємними міжбюджетними розрахунками застосовувати безспірне її стягнення, включаючи тимчасове призупинення дії нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, затверджених статтею 41 цього Закону, до повного погашення заборгованості.
-225- Комітет з питань бюджету
Статтю 45 виключити.

Враховано


161.
Стаття 46. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями.
-226- Комітет з питань бюджету
Статтю 46 виключити.

Враховано
-227- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Стаття 46. Пропоную виділити окремою статтею надання цільових субсидій областям та Автономній Республіці Крим на розрахунки за електричну і теплову енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями.

Враховано


162.
Стаття 47. Заборонити органам місцевого самоврядування зменшувати планові обсяги видатків на виконання делегованих державою повноважень, визначених для них відповідними органами влади.
-228- Комітет з питань бюджету
Статтю 47 виключити.

Враховано


163.
Стаття 48. Установити, що трансферти іншим бюджетам з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських та районних бюджетів перераховуються з фонду дотацій як частини спеціального фонду відповідних бюджетів.
-229- Комітет з питань бюджету
Статтю 48 виключити.

Враховано


164.
Джерела утворення фонду дотацій та механізм своєчасного і пропорційного перерахування трансфертів встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами під час затвердження відповідних бюджетів.165.
VI. Прикінцеві положення


VI. Прикінцеві положення
166.
Стаття 49. Додатки №№ 1-4 до цього Закону є його невід'ємною частиною.
-230- Комітет з питань бюджету
Статтю 49 проекту Закону викласти у такій редакції:
Стаття 49. Додатки №№ 1-7 до цього Закону є його невід'ємною частиною і підлягають оприлюдненню в порядку визначеному чинним законодавством для оприлюднення самого Закону.

Враховано

Стаття 49. Додатки №№ 1-7 до цього Закону є його невід'ємною частиною і підлягають оприлюдненню в порядку визначеному чинним законодавством для оприлюднення самого Закону.

167.
Стаття 50. З метою стимулювання виконання доходів зведеного бюджету, врахованих під час прийняття цього Закону, Кабінету Міністрів України затвердити на 2000 рік порядок виділення бюджетних асигнувань на забезпечення діяльності Державної податкової служби України та підвідомчих їй установ шляхом спрямування з Державного бюджету України на зазначені цілі певної частки від фактичних надходжень на рахунки бюджетів усіх рівнів доходів, які контролюються Державною податковою службою України.
-231- Комітет з питань бюджету
Статтю 50 вилучити.

-232- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Стаття 50 проекту бюджету має бути безумовно вилучена, як така, що суперечить статті 2 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" і виокремлює податкову адміністрацію з цієї системи державного управління.
Враховано


Враховано
-233- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Пропоную вилучити, оскільки статтею 6 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" передбачено джерела фінансування органів податкової служби.

Враховано
-234- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Текст статті 50 вилучити, оскільки він суперечить статті 19 Закону України «Про бюджетну систему України» та статті 2 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади».

Враховано


168.
Стаття 51. Установити, що:
-235- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Пропонуємо вилучити з тексту статті 51 «а за негрошовими операціями - не пізніше 31 січня 2001 року у порядку, встановленому Головним управлінням Державного казначейства України».
Враховано

Стаття 51. Установити, що:
169.
безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України, та кошти бюджетних установ і організацій, які утримуються з державного бюджету, проводиться виключно органами Державного казначейства України.безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України, та кошти бюджетних установ і організацій, які утримуються з державного бюджету, проводиться виключно органами Державного казначейства України.
170.
під час виконання бюджетів усіх рівнів застосовується касовий метод обліку, що передбачає реєстрацію операцій за доходами, видатками та фінансуванням різниці між доходами і видатками в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів та відображення всіх негрошових операцій з виконання бюджету на час їх реєстрації в обліку;


під час виконання бюджетів усіх рівнів застосовується касовий метод обліку, що передбачає реєстрацію операцій за доходами, видатками та фінансуванням різниці між доходами і видатками в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів та відображення всіх негрошових операцій з виконання бюджету на час їх реєстрації в обліку;
171.
виконання бюджетів усіх рівнів у 2000 році завершується закриттям рахунків відповідних бюджетів за грошовими операціями - на підставі витягу з рахунку в банківській установі за 31 грудня 2000 року, а за негрошовими операціями - не пізніше 31 січня 2001 року у порядку, встановленому Головним управлінням Державного казначейства України.
-236- Комітет з питань бюджету
Стаття 51. Вилучити з тексту статті слова «а за негрошовими операціями - не пізніше 31 січня 2001 року у порядку, встановленому Головним управлінням Державного казначейства України».
Враховано

виконання бюджетів усіх рівнів у 2000 році завершується закриттям рахунків відповідних бюджетів за грошовими операціями - на підставі витягу з рахунку в банківській установі за 31 грудня 2000 року.
172.
Стаття 52. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України та іншим державним позабюджетним фондам щомісяця подавати Головному управлінню Державного казначейства України в установленому ним порядку звіти про виконання кошторисів відповідних фондів згідно з бюджетною класифікацією України.
-237- Комітет з питань бюджету
Статтю 52 викласти у наступній редакції:
Стаття 52. Пенсійному фонду України та іншим державним позабюджетним фондам щомісяця подавати Головному управлінню Державного казначейства України в установленому ним порядку звіти про виконання кошторисів відповідних фондів згідно з бюджетною класифікацією України.

Враховано

Стаття 52. Пенсійному фонду України та іншим державним позабюджетним фондам щомісяця подавати Головному управлінню Державного казначейства України в установленому ним порядку звіти про виконання кошторисів відповідних фондів згідно з бюджетною класифікацією України.

173.
Стаття 53. Установити, що атомні електростанції та підприємства нафтогазового комплексу сплачують у 2000 році податок на прибуток підприємств до відповідних бюджетів окремими платіжними документами у розмірах, визначених законодавством.
-238- Комітет з питань бюджету
Статтю 53 вилучити.

Враховано

Стаття 53. Установити, що атомні електростанції та підприємства нафтогазового комплексу сплачують у 2000 році податок на прибуток підприємств до відповідних бюджетів окремими платіжними документами у розмірах, визначених законодавством.
174.
Стаття 54. Установити, що кошти, які надходять від повернення бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та іншим підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і органи Державного казначейства України, крім визначених частиною другою цієї статті, зараховуються на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і спрямовуються на: погашення заборгованості, пов'язаної із закупівлею сільськогосподарської продукції за державними замовленнями (контрактами) минулих років; створення частини лізингового фонду для забезпечення сільського господарства сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва; формування державного насіннєвого страхового фонду; а також на списання різниці в цінах від реалізації зерна за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.
-239- Комітет з питань бюджету
Статтю 54 викласти у наступній редакції:
Стаття 54. Передати з 1 січня 2000 року заборгованість за бюджетними позичками за отримані сільськогосподарськими товаровиробниками кошти та матеріально-технічні ресурси в 1994-1997 роках (крім обсягів заборгованості перед державним резервом і за насіннєвими позичками) Раді Міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям. Повернення коштів зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів із спрямуванням їх на проведення розрахунків за поставлені в рахунок державного замовлення сільськогосподарськими товаровиробниками зерно та отриману ними сільськогосподарську техніку, відшкодування витрат, пов'язаних з доставкою до державних ресурсів зерна та забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами, запасними частинами з наступним до 1 грудня 2000 року закладенням в регіональні ресурси продовольчого зерна та іншої сільськогосподарської продукції за цінами, що складуться на біржовому ринку на день розрахунків.
Повернення насіннєвих бюджетних позичок здійснюється до Державного насіннєвого фонду і використовується на закупівлю насіння у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Враховано

Стаття 54. Передати з 1 січня 2000 року заборгованість за бюджетними позичками за отримані сільськогосподарськими товаровиробниками кошти та матеріально-технічні ресурси в 1994-1997 роках (крім обсягів заборгованості перед державним резервом і за насіннєвими позичками) Раді Міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям. Повернення коштів зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів із спрямуванням їх на проведення розрахунків за поставлені в рахунок державного замовлення сільськогосподарськими товаровиробниками зерно та отриману ними сільськогосподарську техніку, відшкодування витрат, пов'язаних з доставкою до державних ресурсів зерна та забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами, запасними частинами з наступним до 1 грудня 2000 року закладенням в регіональні ресурси продовольчого зерна та іншої сільськогосподарської продукції за цінами, що складуться на біржовому ринку на день розрахунків.
Повернення насіннєвих бюджетних позичок здійснюється до Державного насіннєвого фонду і використовується на закупівлю насіння у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

175.
Заборгованість за бюджетними позичками за отримані сільськогосподарськими товаровиробниками кошти та матеріально-технічні ресурси в 1994-1997 роках (крім обсягів заборгованості перед державним резервом і за насіннєвими позичками) передати з 1 січня 2000 року Раді Міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям, повернення коштів зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів із спрямуванням їх на проведення розрахунків за поставлені в рахунок державного замовлення сільськогосподарськими товаровиробниками зерно та отриману ними сільськогосподарську техніку, відшкодування витрат, пов'язаних з доставкою до державних ресурсів зерна та забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами, запасними частинами з наступним до 1 грудня 2000 року закладенням в регіональні ресурси продовольчого зерна та іншої сільськогосподарської продукції за цінами, що складуться на біржовому ринку на день розрахунків. Повернення насіннєвих бюджетних позичок здійснюється до Державного насіннєвого фонду і використовується на закупівлю насіння у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.
-240- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Пропонуємо у першому реченні статті 54 вилучити слова: «а також на списання різниці в цінах від реалізації зерна за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України», далі за текстом.
Враховано


176.
Кошти, що надходять як зворотні лізингові платежі від лізингових операцій державного лізингового фонду за рахунок бюджетного фінансування у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, перераховуються лізингодавцями на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України і використовуються на поповнення державного лізингового фонду.177.
Надати право органам системи Міністерства фінансів України та органам Державної податкової служби України за наслідками документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з підприємств і організацій прострочену заборгованість з наданих позичок, у тому числі у вигляді товарного кредиту, під державне замовлення сільськогосподарської продукції, та інших позичок, а також у разі нецільового їх використання нараховувати пеню в розмірі 0,2 відсотка непогашеної заборгованості (суми нецільового використання) за кожний день до повного їх повернення.

-241- Комітет з питань бюджету
Стаття 54.1. Утворити у складі Державного бюджету України фонд короткострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності.
Установити, що фонд короткострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності формується за рахунок:
коштів, які надходять від повернення бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та іншим підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і органи Державного казначейства України, крім визначених статтею 54 цього Закону;
Враховано

Стаття 54.1. Утворити у складі Державного бюджету України фонд короткострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності.
Установити, що фонд короткострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності формується за рахунок:
коштів, які надходять від повернення бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та іншим підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і органи Державного казначейства України, крім визначених статтею 54 цього Закону;коштів, що надходять Державному комітету України по матеріальних резервах від реалізації сільськогосподарської продукції, одержаної за поставлені в 1999 році за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України матеріально-технічні та фінансові ресурси, надані на зворотній основі (крім коштів, тимчасово залучених за рахунок державної програми селекції в рослинництві та тваринництві);
коштів в межах визначених на 2000 рік бюджетних призначень, які згідно цього закону використовуються на авансування сільськогосподарських товаровиробників для закупівлі продовольства для потреб Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, закладів охорони здоров'я та освіти;
62 % передбаченої Основними засадами грошово-кредитної політики на 2000 рік кредитної емісії Національного банку України;
інших коштів, що надходять від джерел, які не враховані в доходах Державного бюджету України на 2000 рік.

коштів, що надходять Державному комітету України по матеріальних резервах від реалізації сільськогосподарської продукції, одержаної за поставлені в 1999 році за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України матеріально-технічні та фінансові ресурси, надані на зворотній основі (крім коштів, тимчасово залучених за рахунок державної програми селекції в рослинництві та тваринництві);
коштів в межах визначених на 2000 рік бюджетних призначень, які згідно цього закону використовуються на авансування сільськогосподарських товаровиробників для закупівлі продовольства для потреб Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, закладів охорони здоров'я та освіти;
62 % передбаченої Основними засадами грошово-кредитної політики на 2000 рік кредитної емісії Національного банку України;
інших коштів, що надходять від джерел, які не враховані в доходах Державного бюджету України на 2000 рік.Надати право органам системи Міністерства фінансів України та органам Державної податкової служби України за наслідками документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з підприємств і організацій прострочену заборгованість з наданих позичок, у тому числі у вигляді товарного кредиту, під державне замовлення сільськогосподарської продукції, та інших позичок, а також у разі нецільового їх використання нараховувати пеню в розмірі 0,2 відсотка непогашеної заборгованості (суми нецільового використання) за кожний день до повного їх повернення.
Установити, що кошти фонду короткострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників направляються на надання пільгових короткострокових позик безпосередньо сільськогосподарським товаровиробникам на придбання пально-мастильних матеріалів, вироблених з нафти власного видобутку, насіння, мінеральних добрив та здійснення інших витрат, пов'язаних зі здійсненням сільськогосподарського виробництва.

Надати право органам системи Міністерства фінансів України та органам Державної податкової служби України за наслідками документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з підприємств і організацій прострочену заборгованість з наданих позичок, у тому числі у вигляді товарного кредиту, під державне замовлення сільськогосподарської продукції, та інших позичок, а також у разі нецільового їх використання нараховувати пеню в розмірі 0,2 відсотка непогашеної заборгованості (суми нецільового використання) за кожний день до повного їх повернення.
Установити, що кошти фонду короткострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників направляються на надання пільгових короткострокових позик безпосередньо сільськогосподарським товаровиробникам на придбання пально-мастильних матеріалів, вироблених з нафти власного видобутку, насіння, мінеральних добрив та здійснення інших витрат, пов'язаних зі здійсненням сільськогосподарського виробництва.


Кабінету Міністрів України:
розробити порядок і умови використання коштів зазначеного фонду та визначити уповноважені банки, на які покладається здійснення короткострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників за рахунок коштів цього фонду;
передбачити на 2000 рік направлення нафти власного видобутку загальною вартістю до 930 млн. гривень на виробництво пально-мастильних матеріалів для поставки сільськогосподарським товаровиробникам за рахунок кредитних ресурсів фонду короткострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників.


Кабінету Міністрів України:
розробити порядок і умови використання коштів зазначеного фонду та визначити уповноважені банки, на які покладається здійснення короткострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників за рахунок коштів цього фонду;
передбачити на 2000 рік направлення нафти власного видобутку загальною вартістю до 930 млн. гривень на виробництво пально-мастильних матеріалів для поставки сільськогосподарським товаровиробникам за рахунок кредитних ресурсів фонду короткострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників.
178.
Стаття 55. Дозволити Державному комітету України по матеріальних резервах кошти, що надходять від реалізації сільськогосподарської продукції, одержаної за поставлені в 1999 році за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України матеріально-технічні та фінансові ресурси, надані на зворотній основі (крім коштів, тимчасово залучених за рахунок державної програми селекції в рослинництві та тваринництві), використати на закладку в державний резерв нафтопродуктів з послідуючим використанням їх на проведення весняно-польових робіт у 2000 році.
-242- Комітет з питань бюджету
Статтю 55 вилучити.

Враховано


179.
Кабінету Міністрів України розробити порядок формування та використання зазначеного резерву пально-мастильних матеріалів.
-243- Фракція Селянської партії України
Кабінету Міністрів України:
- подати до 1 листопада 1999 року проект Закону України "Про державне замовлення сільгосппродукції і забезпечення економічних умов прибутковості і інвестування сільськогосподарського виробництва на 2000 рік";
- розробити та подати на розгляд Верховній Раді України до 1 листопада 1999 року проект Закону України "Про надання Мінагропрому України зворотного емісійного кредиту в сумі 11 млрд. гривень під державне замовлення сільгосппродукції на 2000 рік" і Правила використання зворотного емісійного кредиту;
- розробити та подати до 1 листопада 1999 року проект Закону України "Про державне кредитування і своєчасне забезпечення сільського господарства паливо-мастильними матеріалами на 2000 рік".

Враховано частково
-244- Комітет з питань бюджету
Після статті 55 додати статті наступного змісту:
Стаття 56. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати в 2000 році на тендерних умовах продаж права вимоги за борговими зобов'язаннями юридичних осіб - резидентів України, які виникли у зв'язку з виконанням державою гарантійних зобов'язань та наданих бюджетних позичок (в частині простроченої заборгованості по таких позичках). При цьому до умов тендерних торгів включити:
зобов'язання Міністерства фінансів України передати набувачу права вимоги до боржника на повну суму боргу, включаючи витребування сплати штрафів і пені;
зобов'язання набувача боргу перерахувати до Державного бюджету України кошти за придбані боргові вимоги у сумі не менше ніж основна частина боргу (враховуючи проценти нараховані боржнику за користування бюджетними коштами, але без сум нарахованих штрафів і пені).
Кошти, які надійдуть від продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями від бюджетних позичок, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України, крім коштів, виручених за продаж права вимоги по бюджетних позичках, наданих підприємствам у зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992 -1997 роках.
ВрахованоСтаття 56. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати в 2000 році на тендерних умовах продаж права вимоги за борговими зобов'язаннями юридичних осіб - резидентів України, які виникли у зв'язку з виконанням державою гарантійних зобов'язань та наданих бюджетних позичок (в частині простроченої заборгованості по таких позичках). При цьому до умов тендерних торгів включити:
зобов'язання Міністерства фінансів України передати набувачу права вимоги до боржника на повну суму боргу, включаючи витребування сплати штрафів і пені;
зобов'язання набувача боргу перерахувати до Державного бюджету України кошти за придбані боргові вимоги у сумі не менше ніж основна частина боргу (враховуючи проценти нараховані боржнику за користування бюджетними коштами, але без сум нарахованих штрафів і пені).
Кошти, які надійдуть від продажу права вимоги за борговими зобов'язаннями від бюджетних позичок, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України, крім коштів, виручених за продаж права вимоги по бюджетних позичках, наданих підприємствам у зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992 -1997 роках.Стаття 57. Установити що перелік природоохоронних заходів, що фінансуються з Фонду охорони навколишнього природного середовища, погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Стаття 57. Установити що перелік природоохоронних заходів, що фінансуються з Фонду охорони навколишнього природного середовища, погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.


Стаття 58. Надати право державному підприємству «Молодьспортлото» проводити державну спортивну лотерею та направляти усі отримані від її проведення доходи на збільшення витратної частини проекту у галузі фізичної культури і спорту (з врахуванням необхідної підготовки спортсменів України до участі в Олімпійських іграх 2000 року) в тому числі:
- на проведення навчально - тренувальних зборів, змагань та передолімпійську підготовку національних збірних команд до Олімпійських ігор в Австралії на 26,8 млн.грн.;
- на проведення заходів з нетрадиційних видів спорту, масових заходів з фізичної культури, в т.ч. на реалізацію цільової Комплексної програми "Фізичне виховання - здоров`я нації" на 8,2 млн.грн.;
на капітальний ремонт, оснащення та придбання обладнання для баз олімпійської підготовки на 2,2 млн.грн.;
- на фінансування утримання регіональних центрів «Інваспорт» та проведення навчально-тренувальних зборів та спортивних змагань серед інвалідів у регіонах за рахунок місцевих бюджетів;
на фінансування утримання Українського Центру «Інваспорт», проведення навчально-тренувальних зборів до міжнародних змагань серед інвалідів за рахунок Державного бюджету
Міністерству фінансів припинити реєстрацію нових операторів на лотерейному ринку України.

Стаття 58. Надати право державному підприємству «Молодьспортлото» проводити державну спортивну лотерею та направляти усі отримані від її проведення доходи на збільшення витратної частини проекту у галузі фізичної культури і спорту (з врахуванням необхідної підготовки спортсменів України до участі в Олімпійських іграх 2000 року) в тому числі:
- на проведення навчально - тренувальних зборів, змагань та передолімпійську підготовку національних збірних команд до Олімпійських ігор в Австралії на 26,8 млн.грн.;
- на проведення заходів з нетрадиційних видів спорту, масових заходів з фізичної культури, в т.ч. на реалізацію цільової Комплексної програми "Фізичне виховання - здоров`я нації" на 8,2 млн.грн.;
на капітальний ремонт, оснащення та придбання обладнання для баз олімпійської підготовки на 2,2 млн.грн.;
- на фінансування утримання регіональних центрів «Інваспорт» та проведення навчально-тренувальних зборів та спортивних змагань серед інвалідів у регіонах за рахунок місцевих бюджетів;
на фінансування утримання Українського Центру «Інваспорт», проведення навчально-тренувальних зборів до міжнародних змагань серед інвалідів за рахунок Державного бюджету
Міністерству фінансів припинити реєстрацію нових операторів на лотерейному ринку України.


Стаття 59. Установити, що міністерства, відомства та інші головні розпорядники коштів Державного бюджету України, починаючи із звіту за 1999 рік, подають до Рахункової палати зведену фінансову звітність про виконання кошторису видатків установ в обсязі та терміни, встановлені для подання Державному казначейству України. У разі, коли головні розпорядники коштів не надали звітність у встановлений термін та в повному обсязі, Державне казначейство України, за поданням Рахункової палати, зобов'язане призупинити їх фінансування з державного бюджету.

Стаття 59. Установити, що міністерства, відомства та інші головні розпорядники коштів Державного бюджету України, починаючи із звіту за 1999 рік, подають до Рахункової палати зведену фінансову звітність про виконання кошторису видатків установ в обсязі та терміни, встановлені для подання Державному казначейству України. У разі, коли головні розпорядники коштів не надали звітність у встановлений термін та в повному обсязі, Державне казначейство України, за поданням Рахункової палати, зобов'язане призупинити їх фінансування з державного бюджету.


Стаття 60. Установити, що Національний банк України визначає для комерційних банків та фінансово-кредитних установ нормативи обов'язкового резервування ними коштів в національній та іноземній валюті, який не може перевищувати 5 відсотків залучених коштів.

Стаття 60. Установити, що Національний банк України визначає для комерційних банків та фінансово-кредитних установ нормативи обов'язкового резервування ними коштів в національній та іноземній валюті, який не може перевищувати 5 відсотків залучених коштів.


Стаття 61. Кабінету Міністрів України:
визначити порядок фінансування видатків на придбання інсулінів, вакцин, протитуберкульозних препаратів за рахунок коштів, передбачених по закладах та установах охорони здоров'я, які утримуються з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, по статті "придбання медикаментів" у загальній сумі 214.137,23 тис. гривень виключно вітчизняного виробництва та затвердити ціни на закупівлю інсулінів, вакцин і протитуберкульозних препаратів вітчизняного виробництва;
визначити порядок авансування сільськогосподарських товаровиробників для закупівлі продовольства для потреб Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, закладів охорони здоров'я та освіти в межах визначених на 2000 рік бюджетних призначень на загальну суму до 500 млн. гривень;
направити у 2000 році 10.000 тис. гривень на виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України №383 від 22 квітня 1997 року "Про додаткові заходи виробництва продуктів дитячого харчування";
разом з Національним банком України провести реструктуризацію виплат по державному внутрішньому боргу, в частині погашення основного боргу за облігаціями державної внутрішньої позики минулих років, а також по конверсійним облігаціям внутрішньої державної позики, отриманих Національним банком України, без виплати доходу по цим облігаціям, з умовою виплати реструктуризованої заборгованості в 2010 році;
визначити для кожної з областей загальні річні обсяги та нормативи щоденних відрахувань надходжень до загальнодержавного фонду на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загальнодержавного значення для їх перерозподілу між областями, виходячи з довжини доріг загальнодержавного значення на території відповідної області.
створити спеціальний фонд за рахунок коштів від продажу надлишкового озброєння та військової техніки і передачі підприємствам (установам) - виконавцям державного оборонного замовлення частини зразків озброєння і військової техніки в сумі 350 000,0 тис. гривень з подальшим їх спрямуванням на фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, модернізації, продовження ресурсу, виробництва, ремонту та утилізації озброєння і військової техніки Міністерства оборони України

Стаття 61. Кабінету Міністрів України:
визначити порядок фінансування видатків на придбання інсулінів, вакцин, протитуберкульозних препаратів за рахунок коштів, передбачених по закладах та установах охорони здоров'я, які утримуються з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, по статті "придбання медикаментів" у загальній сумі 214.137,23 тис. гривень виключно вітчизняного виробництва та затвердити ціни на закупівлю інсулінів, вакцин і протитуберкульозних препаратів вітчизняного виробництва;
визначити порядок авансування сільськогосподарських товаровиробників для закупівлі продовольства для потреб Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, закладів охорони здоров'я та освіти в межах визначених на 2000 рік бюджетних призначень на загальну суму до 500 млн. гривень;
направити у 2000 році 10.000 тис. гривень на виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України №383 від 22 квітня 1997 року "Про додаткові заходи виробництва продуктів дитячого харчування";
разом з Національним банком України провести реструктуризацію виплат по державному внутрішньому боргу, в частині погашення основного боргу за облігаціями державної внутрішньої позики минулих років, а також по конверсійним облігаціям внутрішньої державної позики, отриманих Національним банком України, без виплати доходу по цим облігаціям, з умовою виплати реструктуризованої заборгованості в 2010 році;
визначити для кожної з областей загальні річні обсяги та нормативи щоденних відрахувань надходжень до загальнодержавного фонду на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загальнодержавного значення для їх перерозподілу між областями, виходячи з довжини доріг загальнодержавного значення на території відповідної області.
створити спеціальний фонд за рахунок коштів від продажу надлишкового озброєння та військової техніки і передачі підприємствам (установам) - виконавцям державного оборонного замовлення частини зразків озброєння і військової техніки в сумі 350 000,0 тис. гривень з подальшим їх спрямуванням на фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, модернізації, продовження ресурсу, виробництва, ремонту та утилізації озброєння і військової техніки Міністерства оборони УкраїниСтаття 61. Національному банку України призупинити продаж облігацій внутрішньої державної позики випущених до 1 січня 2000 року, та провести списання нарахованих відсотків по таких облігаціях, а також по конверсійних облігаціях внутрішньої державної позики отриманих Національним банком України .

Стаття 62. Національному банку України призупинити продаж облігацій внутрішньої державної позики випущених до 1 січня 2000 року, та провести списання нарахованих відсотків по таких облігаціях, а також по конверсійних облігаціях внутрішньої державної позики отриманих Національним банком України .


Стаття 62. Призупинити на 2000 рік дію:
в Законі України "Про плату за землю" (№ 2535-XII від 3 липня 1992 р.): частину 1 статті 2 щодо встановлення плати за землю до встановлення її грошової оцінки тільки в Законі України "Про плату за землю"; статтю 3; частину 2 статті 4; частину 10 статті 7 щодо справляння податку на земельні ділянки, надані для Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини 2 статті 8 щодо справляння податку на земельні ділянки, надані для Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України; статтю 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статтю 20; частини 1-3 статті 21 і статтю 22;

Стаття 63. Призупинити на 2000 рік дію:
в Законі України "Про плату за землю" (№ 2535-XII від 3 липня 1992 р.): частину 1 статті 2 щодо встановлення плати за землю до встановлення її грошової оцінки тільки в Законі України "Про плату за землю"; статтю 3; частину 2 статті 4; частину 10 статті 7 щодо справляння податку на земельні ділянки, надані для Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини 2 статті 8 щодо справляння податку на земельні ділянки, надані для Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України; статтю 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статтю 20; частини 1-3 статті 21 і статтю 22;частину 3 статті 91 Лісового кодексу України (№ 3852 від 21.01.94р.), щодо орендної плати на користування земельними ділянками лісового фонду;
частину 5 статті 19 Закону України "Про оренду землі" (№ 161-XIV від 6 жовтня 1998 р.), в частині централізації орендної плати на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;
частину 2 статті 3 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (№1963-XII від 11.12.91р.) в частині цільового використання коштів, що надходять від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

частину 3 статті 91 Лісового кодексу України (№ 3852 від 21.01.94р.), щодо орендної плати на користування земельними ділянками лісового фонду;
частину 5 статті 19 Закону України "Про оренду землі" (№ 161-XIV від 6 жовтня 1998 р.), в частині централізації орендної плати на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;
частину 2 статті 3 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (№1963-XII від 11.12.91р.) в частині цільового використання коштів, що надходять від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;


пункт 2.5 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( № 283/97-ВР від 22.05.97р.) з наступними змінами і доповненнями;
статтю 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( № 283/97-ВР від 22.05.97р.) з наступними змінами і доповненнями, в частині зарахування сум податку на прибуток виключно до бюджету територіальної громади;

пункт 2.5 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( № 283/97-ВР від 22.05.97р.) з наступними змінами і доповненнями;
статтю 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( № 283/97-ВР від 22.05.97р.) з наступними змінами і доповненнями, в частині зарахування сум податку на прибуток виключно до бюджету територіальної громади;


п.22.3. статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
в Законі України «Про систему оподаткування» (№ 1251-XII від 25.06.91р.) з наступними змінами і доповненнями: частину 1 статті 1 щодо встановлення пільг платникам податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету виключно законами України про оподаткування, в частині встановлення пільг військовим частинам, військовим навчальним закладам, науково-дослідним установам, дитячім санаторно-курортним та оздоровчим закладам, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших, утворених відповідно до законів України військових формувань щодо сплати земельного податку і орендної плати за земельні ділянки загальнодержавної і комунальної власності, яка зараховується до бюджету; частину 3 статті 1 щодо встановлення ставок і строків справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету виключно законами України про оподаткування, в частині сплати земельного податку і орендної плати за земельні ділянки загальнодержавної і комунальної власності, яка зараховується до бюджету, а також щодо встановлення механізму справляння податків до бюджету виключно законами України про оподаткування, в частині нарахування і сплати прибуткового податку з громадян і податку на прибуток підприємств, щодо відокремлених підрозділів платників податку, або підприємств, установ і організацій, які перераховують прибутковий податок з громадян до бюджету;

п.22.3. статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
в Законі України «Про систему оподаткування» (№ 1251-XII від 25.06.91р.) з наступними змінами і доповненнями: частину 1 статті 1 щодо встановлення пільг платникам податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету виключно законами України про оподаткування, в частині встановлення пільг військовим частинам, військовим навчальним закладам, науково-дослідним установам, дитячім санаторно-курортним та оздоровчим закладам, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших, утворених відповідно до законів України військових формувань щодо сплати земельного податку і орендної плати за земельні ділянки загальнодержавної і комунальної власності, яка зараховується до бюджету; частину 3 статті 1 щодо встановлення ставок і строків справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету виключно законами України про оподаткування, в частині сплати земельного податку і орендної плати за земельні ділянки загальнодержавної і комунальної власності, яка зараховується до бюджету, а також щодо встановлення механізму справляння податків до бюджету виключно законами України про оподаткування, в частині нарахування і сплати прибуткового податку з громадян і податку на прибуток підприємств, щодо відокремлених підрозділів платників податку, або підприємств, установ і організацій, які перераховують прибутковий податок з громадян до бюджету;частину 2 статті 7 Закону України «Про систему оподаткування» (№ 1251-XII від 25.06.91р.) з наступними змінами і доповненнями;
частину 5 статті 1 Закону України «Про систему оподаткування» (№ 1251-XII від 25.06.91р.) з наступними змінами і доповненнями щодо термінів внесення до нього змін і доповнень, в частині припинення його дії відносно норм перерахованих в абзацах 8 і 9 цього Закону;
частину 3 статті 28 Закону України «Про бюджетну систему України» в редакції Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про бюджетну систему Української РСР» (№253/95-ВР від 29.06.95р.) з наступними змінами і доповненнями;
частину 2 статті 19, частину 1 та 3 статті 24 Закону України «Про міліцію (№565-12 від 20/12/1990) щодо фінансування і матеріального забезпечення міліції за рахунок коштів місцевого бюджету;

частину 2 статті 7 Закону України «Про систему оподаткування» (№ 1251-XII від 25.06.91р.) з наступними змінами і доповненнями;
частину 5 статті 1 Закону України «Про систему оподаткування» (№ 1251-XII від 25.06.91р.) з наступними змінами і доповненнями щодо термінів внесення до нього змін і доповнень, в частині припинення його дії відносно норм перерахованих в абзацах 8 і 9 цього Закону;
частину 3 статті 28 Закону України «Про бюджетну систему України» в редакції Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про бюджетну систему Української РСР» (№253/95-ВР від 29.06.95р.) з наступними змінами і доповненнями;
частину 2 статті 19, частину 1 та 3 статті 24 Закону України «Про міліцію (№565-12 від 20/12/1990) щодо фінансування і матеріального забезпечення міліції за рахунок коштів місцевого бюджету;частину 1, 2, 3 статті 43 Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням, загального військового обов'язку за рахунок коштів місцевих бюджетів;
частину 2 статті 43 Закону України «Про загальну середню освіту»;
статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" щодо надання відстрочки і розстрочки податків і неподаткових платежів до бюджетів усіх рівнів;
частину 3 статті 5 Закону України "Про Національний банк України" (№ 679-XIV від 20.05.99р.) в частині щодо внесення до Державного бюджету України позитивної різниці кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України тільки на покриття дефіциту бюджету і тільки за підсумками року.

частину 1, 2, 3 статті 43 Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням, загального військового обов'язку за рахунок коштів місцевих бюджетів;
частину 2 статті 43 Закону України «Про загальну середню освіту»;
статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" щодо надання відстрочки і розстрочки податків і неподаткових платежів до бюджетів усіх рівнів;
частину 3 статті 5 Закону України "Про Національний банк України" (№ 679-XIV від 20.05.99р.) в частині щодо внесення до Державного бюджету України позитивної різниці кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України тільки на покриття дефіциту бюджету і тільки за підсумками року.Стаття 64. Кабінету Міністрів України до другого читання цього Закону:
- у додатку № 2 проекту Закону про Державний бюджет України на 2000 рік зафіксувати видатки на оплату праці у загальному обсязі видатків за розділом «Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу», що відповідає вимогам частини другої статті 13 Закону України «Про оплату праці»;
- розписати по окремим міністерствам та відомствам - головним розпорядникам коштів Державного бюджету України видатки за статтею бюджетної класифікації 250402 «Видатки на покриття заборгованостей, що виникли в попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах»;
- розглянути клопотання Державної митної служби України про збільшення фонду оплати праці співробітникам митних органів на суму 40 млн. гривень за рахунок відповідного зменшення капіталовкладень для потреб Митної служби в межах статті «Спецвидатки (код 02)» та щодо підтримки пропозиції Служби безпеки України про виділення асигнувань по видатках «Зведений бюджет розвідувальних органів СБУ (КФК 61004)» в сумі 23,3 млн. гривень, збільшивши їх на 15,1 млн. гривень;
- вилучити із переліку позик із зовнішніх джерел на фінансування інвестиційних та інституційних проектів позику Світового банку на проект реєстрації прав власності, оскільки відповідний законопроект, що передбачає залучення цієї позики, був відхилений Верховною Радою України;
- скоротити кількість головних розпорядників коштів за розділом «Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу»;
- з метою більш ефективного використання вкрай обмежених коштів Державного бюджету України на 2000 рік при доопрацюванні зазначеного законопроекту терміново переглянути перелік програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, запропонованих для фінансування за рахунок коштів Державного бюджету у 2000 році, з метою їх раціоналізації та концентрації бюджетного фінансування на пріоритетних програмах, спрямованих на прискорення виходу з кризи та створення передумов економічного зростання;
- передбачити в Державному бюджеті України на 2000 рік видатки на нормативне скорочення чисельності працівників бюджетних установ, що фінансуються з бюджету, які пов'язані з виконанням відповідних постанов Кабінету Міністрів України. Розглянути рішення щодо введення мораторію на 2000 рік на прийняття нормативно-правових актів по скороченню чисельності працівників бюджетних установ без виділення з Державного та місцевих бюджетів видатків, пов'язаних з цим скороченням;
- розподілити видатки в сумі 170.300 тис. гривень на виконання статті 57 Закону України «Про освіту» у розрізі головних розпорядників коштів Державного бюджету України.


Стаття 64. Кабінету Міністрів України до другого читання цього Закону:
- у додатку № 2 проекту Закону про Державний бюджет України на 2000 рік зафіксувати видатки на оплату праці у загальному обсязі видатків за розділом «Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу», що відповідає вимогам частини другої статті 13 Закону України «Про оплату праці»;
- розписати по окремим міністерствам та відомствам - головним розпорядникам коштів Державного бюджету України видатки за статтею бюджетної класифікації 250402 «Видатки на покриття заборгованостей, що виникли в попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах»;
- розглянути клопотання Державної митної служби України про збільшення фонду оплати праці співробітникам митних органів на суму 40 млн. гривень за рахунок відповідного зменшення капіталовкладень для потреб Митної служби в межах статті «Спецвидатки (код 02)» та щодо підтримки пропозиції Служби безпеки України про виділення асигнувань по видатках «Зведений бюджет розвідувальних органів СБУ (КФК 61004)» в сумі 23,3 млн. гривень, збільшивши їх на 15,1 млн. гривень;
- вилучити із переліку позик із зовнішніх джерел на фінансування інвестиційних та інституційних проектів позику Світового банку на проект реєстрації прав власності, оскільки відповідний законопроект, що передбачає залучення цієї позики, був відхилений Верховною Радою України;
- скоротити кількість головних розпорядників коштів за розділом «Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу»;
- з метою більш ефективного використання вкрай обмежених коштів Державного бюджету України на 2000 рік при доопрацюванні зазначеного законопроекту терміново переглянути перелік програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, запропонованих для фінансування за рахунок коштів Державного бюджету у 2000 році, з метою їх раціоналізації та концентрації бюджетного фінансування на пріоритетних програмах, спрямованих на прискорення виходу з кризи та створення передумов економічного зростання;
- передбачити в Державному бюджеті України на 2000 рік видатки на нормативне скорочення чисельності працівників бюджетних установ, що фінансуються з бюджету, які пов'язані з виконанням відповідних постанов Кабінету Міністрів України. Розглянути рішення щодо введення мораторію на 2000 рік на прийняття нормативно-правових актів по скороченню чисельності працівників бюджетних установ без виділення з Державного та місцевих бюджетів видатків, пов'язаних з цим скороченням;
- розподілити видатки в сумі 170.300 тис. гривень на виконання статті 57 Закону України «Про освіту» у розрізі головних розпорядників коштів Державного бюджету України.-245- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Закон України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" доповнити статтею наступного змісту:
"Стаття 57. Установити що перелік природоохоронних заходів, що фінансуються з Фонду охорони навколишнього природного середовища, погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи."

Враховано
-246- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" доповнити додатком №5 з переліком всіх Державних програм, які фінансуються з Державного бюджету України. Внести відповідні зміни до статті 49 (50) вищеназваного законопроекту.
Враховано частково
Зведена таблиця видатків з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення на 2000 рік.
Додаток до рішення

Код

Найменування розділів
Пропозиції до проекту Держбюджету на 2000 рік всього тис.грн.


190000
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення - всього:

2546790,0у тому числі :190100
витрати на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - всього:
1961100,0з них:190101
- виплата компенсацій і надання пільг
1238700,0


190102
- соціальне страхування
355000,0


190103
- надання пільг по пенсійному забезпеченню та допомоги
367400,0


190200
Державні капітальні вкладення на реалізаціюЧорнобильської програми
241880,0


190300
Самостійне переселення громадян з радіоактивнозабруднених територій і будівництво житла для громадян віднесених до категорії 1 постраждалих
67560,0


190400
Витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження - всього:
166000,0з них:190401
Здійснення заходів у зонах відчуження і обов'язкового (безумовного ) відселення
105000,0


190402
Здійснення заходів і поточна експлуатація об"єкту "Укриття"
21000,0


190403
Здійснення робіт загальнодержавного значення, що виконуються МНТЦ "Укриття"
4000,0


190404
Забезпечення внеску України на реалізацію програми SIP
22000,0


190405
Внесок для придбання обладнання по переплаву радіоактивнозабрудненого металу
14000,0


190500
Комплексне медико-санітарне забезпечення постраждалого населення
51700,0


190600
Інші цільові програми - всього:
58550.0з них190601
Екологічне оздоровлення та радіаційний захист території, що зазнала радіаційного забруднення
33350,0


190602
Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи
20000,0


190603
Контрактна система оплати праці
200,0


190604
Непередбачені витрати (резерв )
2000,0


190605
Здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобтльської катастрофи
3000,0-247- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Включити до законопроекту додаткові статті такого змісту:
Стаття___. Кабінету Міністрів України створити спеціальний фонд за рахунок коштів від продажу надлишкового озброєння та військової техніки і передачі підприємствам (установам) - виконавцям державного оборонного замовлення частини зразків озброєння і військової техніки в сумі 350 000,0 тис. грн. з подальшим їх спрямуванням на фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, модернізації, продовження ресурсу, виробництва, ремонту та утилізації озброєння і військової техніки Міністерства оборони України.
Враховано
Стаття___. З метою погашення заборгованості Міністерства оборони по розрахунках з постачальниками за отримане військове майно, виконані роботи та надані послуги для Збройних Сил понад асигнування, передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2000 рік», але не вище мінімально необхідної потреби в обсязі 4 639 900,0 тис. грн., надати дозвіл Кабінету Міністрів України вносити зміни до обсягів спеціальних видатків залежно від фактичної заборгованості Міністерства оборони України, з визначенням механізму проведення заліку та уступки вимоги боргу на безоплатній основі і без застосування знижок номінальної вартості векселів (дисконту).
Дозволити Кабінету Міністрів України проводити залік заборгованості суб'єктів господарювання по поточних обов'язкових платежах до Державного бюджету України в рахунок погашення заборгованості Міністерства оборони України по розрахунках за отримані у 2000 році продовольство, речове майно, медикаменти та перев'язувальні матеріали в межах видатків, передбачених у додатку № 2 до цього Закону;
Враховано
в іншій редакціїСтаття___. Надати право Міністерству оборони проводити розрахунки з підприємствами, науково-дослідними установами та організаціями, які виконують роботи (надають послуги) з науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, модернізації, продовження ресурсу, виробництва, ремонту та утилізації озброєння та військової техніки шляхом передачі виконавцям робіт частини зразків озброєння та військової техніки без попередньої оплати відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
Враховано
Стаття___. Затвердити у складі Державного бюджету України на 2000 рік субвенції республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, та місцевим (міст Києва і Севастополя) бюджетам у сумі 126 890,0 тис. грн. для прийняття на баланс житлового фонду Міністерства оборони України, в тому числі:
Уряду розглянути та надати пропозиції до другого читання
(тис. грн.)Автономна Республіка Крим
12933,6області:
Вінницька
1480,8Волинська
12200,0Донецька
60,2Житомирська
6233,8Закарпатська
2807,1Запорізька
133,4Івано-Франківська
1990,0Кіровоградська
514,8Луганська
1292,8Львівська
7367,2Миколаївська
14028,0Одеська
12591,9Полтавська
4942,8Рівненська
216,6Сумська
2187,0Тернопільська
793,6Харківська
1804,0Хмельницька
6985,8Черкаська
265,8Чернівецька
195,2Чернігівська
35692,8місто Київ
172,8Стаття__. Затвердити у складі Державного бюджету України на 2000 рік субвенції республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, та місцевим (міст Києва і Севастополя) бюджетам у сумі 600.000 тис. грн. для здійснення розрахунків за енергоресурси, комунальні послуги, спеціальне паливо та пальне для Міністерства оборони України, в тому числі:
Враховано
в іншій редакції
(тис. гривень)Автономна Республіка Крим
48254,9області:
Вінницька
12090,5Волинська
8460,6Дніпропетровська
21220,7Донецька
4 418,6Житомирська
27719,0Закарпатська
10313,5Запорізька
8 335,5Івано-Франківська
24 116,7Київська
22719,3Кіровоградська
7508,8Луганська
36 308,6Львівська
45 005,0Миколаївська
19 778,8Одеська
92 092,3Полтавська
80 399,0Рівненська
6 530,2Сумська
14 741,5Тернопільська
4 241,2Харківська
18 121,7Херсонська
11 096,8Хмельницька
21 647,6Черкаська
4 532,5Чернівецька
7 763,9Чернігівська
15 835,0місто Київ
18 021,6місто Севастополь
8 726,6
-248- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Передбачити таку норму:
«Фінансування видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України здійснюється органами Державного казначейства незалежно від виконання доходної частини бюджету щомісячно до 10-го числа поточного місяця в розмірі однієї дванадцятої від загальної суми видатків, передбачених цим законом з розподілом видатків на забезпечення діяльності Верховної Ради України.
У разі фінансування її не в повному обсязі Національний банк за поданням Верховної Ради України.
У разі фінансування її не в повному обсязі Національний банк за поданням Верховної Ради України здійснює перерахування коштів з єдиного казначейського рахунку Головного державного казначейства на рахунок головного розпорядника коштів».

Враховано
в іншій редакції-249- Н.д.Ткаченко О.М. (Округ №195)
Доповнити розділ VІ «Прикінцеві положення» проекту Закону такими статтями:
«Заборонити Кабінету Міністрів України надавати у 2000 році державні гарантії щодо іноземних кредитів суб'єктам підприємницької діяльності».
Враховано
«Міністерства, відомства та інші головні розпорядники коштів Державного бюджету України, починаючи із звіту за 1999 рік, подають до Рахункової палати зведену фінансову звітність про виконання кошторису видатків установ в обсязі та терміни, встановлені для подання Державному казначейству України. У разі, коли головні розпорядники коштів не надали звітність у встановлений термін та в повному обсязі, Державне казначейство України, за поданням Рахункової палати, зобов'язане призупинити їх фінансування з державного бюджету».
Враховано
«З метою забезпечення організаційної та функціональної незалежності Рахункової палати України кошти на її утримання перераховуються Головним управлінням Державного казначейства України щомісячно, до 10-го числа, рівними частками, у розмірі одної дванадцятої суми, затвердженої цим Законом на утримання Рахункової палати України.
Надати право Рахунковій палаті України у разі неперерахування вказаних коштів або неповного перерахування у встановлений термін здійснювати їх списання у безспірному порядку з рахунку Головного управління Державного казначейства України».

Враховано
в іншій редакції


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні