Назва: Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних товарів (продукції)
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
(21.09.99)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних товарів (продукції)

-1- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
І. У назві закону вилучити слова «підакцизних товарів»


Враховано


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування (продукції)
1.
З метою впорядкування оподаткування підакцизних товарів (продукції) та діяльності з реалізації підакцизних товарів (продукції) Верховна Рада України постановляє:


З метою впорядкування оподаткування підакцизних товарів (продукції) та діяльності з реалізації підакцизних товарів (продукції) Верховна Рада України постановляє:
2.
I. Внести до деяких законів України такі зміни:
-2- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В законопроекті термін "податковий агент" замінити на термін "суб'єкт підприємницької діяльності".

Відхилено


I. Внести до деяких законів України такі зміни:
3.
1. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82, N 26, ст. 281, N 50, ст. 470, ст. 471; 1995 р., N 44, ст. 318; 1996 р., N 41, ст. 194; 1999 р., N 15, ст. 83):
-3- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
ІІ. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 «Про акцизний збір» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р. №10, ст.82):
Статтю 1 викласти у такій редакції:
«Акцизний збір - це непрямий податок, який сплачується споживачами (отримувачами) окремих товарів (продукції), визначених законом як підакцизні, та стягується з них під час здійснення оборотів з продажу (інших видів відчуження) таких товарів (продукції), вироблених на митній території України, або при імпортуванні (ввезенні, пересиланні) таких товарів (продукції) на митну територію України. Акцизний збір включаються до ціни підакцизних товарів.
Для цілей цього Декрету під терміном «податковий агент» розуміється суб'єкт підприємницької діяльності, створений у формі підприємства з іноземною інвестицією, право якого на звільнення від оподаткування окремими податками, зборами (обов'язковими платежами) було підтверджено рішенням суду (арбітражного суду), уповноважений статтею 4 цього Декрету здійснювати нарахування та стягнення акцизного збору з платників акцизного збору, визначених у пункті «д» статті 2 цього Декрету, а також вносити суми акцизного збору, стягнуті з його платників, до бюджету.
Податковим агентом вважається також уповноважений державний орган, що здійснює продаж підакцизних товарів, вилучених з вільного обігу або конфіскованих у випадках, передбачених законодавством».
Враховано

1. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 «Про акцизний збір» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р. №10, ст.82):
Статтю 1 викласти у такій редакції:
«Акцизний збір - це непрямий податок, який сплачується споживачами (отримувачами) окремих товарів (продукції), визначених законом як підакцизні, та стягується з них під час здійснення оборотів з продажу (інших видів відчуження) таких товарів (продукції), вироблених на митній території України, або при імпортуванні (ввезенні, пересиланні) таких товарів (продукції) на митну територію України. Акцизний збір включаються до ціни підакцизних товарів.
Для цілей цього Декрету під терміном «податковий агент» розуміється суб'єкт підприємницької діяльності, створений у формі підприємства з іноземною інвестицією, право якого на звільнення від оподаткування окремими податками, зборами (обов'язковими платежами) було підтверджено рішенням суду (арбітражного суду), уповноважений статтею 4 цього Декрету здійснювати нарахування та стягнення акцизного збору з платників акцизного збору, визначених у пункті «д» статті 2 цього Декрету, а також вносити суми акцизного збору, стягнуті з його платників, до бюджету.
Податковим агентом вважається також уповноважений державний орган, що здійснює продаж підакцизних товарів, вилучених з вільного обігу або конфіскованих у випадках, передбачених законодавством».
4.
1) статтю 1 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:5.
"Термін податковий агент , що використовується для цілей цього Декрету, вживається у значенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридична або фізична особа), на якого покладаються обов'язки щодо нарахування, утримання акцизного збору з покупців (отримувачів) підакцизних товарів та перерахування його до бюджету.
-4- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
Виключити доповнення до статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» і надалі термін «податковий агент» не застосовувати.

Відхилено

-5- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Виключити пункт 1 частини 1 розділу I законопроекту, оскільки, по-перше, за змістом термін "податковий агент" є ідентичним терміну "платник акцизного збору", який вже визначено у відповідному Декреті. В подальших статтях необхідно використовувати термін "платник акцизного збору" замість терміну "податковий агент". По-друге, редакція абзацу 2 цього пункту плутана, вимагає подвійного включення сум акцизного збору до ціни підакцизних товарів. В той же час абзацом встановлюється обмеження конкуренції в підприємницькій діяльності, що є антиконституційною нормою. В той же час абзац суперечить абзацу 1 частини 2 та абзацу 1 частини 4 відповідного законопроекту.

Відхилено

-6- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Термін «податковий агент» необхідно із законопроекту виключити, замінивши його терміном «платник податку».
«Податковий агент» в законопроекті - це деякий гібрид податкового інспектора, фінансового гаранта і підприємця. Таке нововведення в законодавстві для його впровадження вимагає внесення змін у Конституцію України, Цивільний Кодекс України, в Закони України «Про систему оподаткування», «Про податкову службу», і фактично руйнує всю систему законодавства.
Авторами законопроекту пропонується ввести новий для суб'єктів підприємницької діяльності термін «податковий агент». Проте, діяльність по збиранню податків не передбачена Законом України «Про підприємництво». Така діяльність не входить ні в мету підприємницької діяльності, ні в статути господарських товариств, ні в їхні повноваження. Збір податків - це функція податкових органів, для чого держава надала їм право перевіряти фінансово-господарську діяльність суб'єктів підприємницької діяльності.

Відхилено


6.
Забороняється продаж суб'єктами підприємницької діяльності підакцизних товарів (продукції) на митній території України за цінами без включення сум акцизного збору, якщо на ці товари (продукцію) був сплачений акцизний збір відповідно до законодавства під час відпуску підприємствами - виробниками цих товарів або під час ввезення (імпорту) їх на митну територію України, протягом трьох років з дня відпуску або ввезення (імпорту)";
-7- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Недоцільна також прив'язка уплати або несплати акцизного збору до ціноутворення на товар, тому що питання ціноутворення регулюються Законом України «Про ціни і ціноутворення», а сплата податків - податковими законами.
Ці питання, в принципі, не пов'язані, і будь-яка їх ув'язка призведе лише до правових колізій. В зв'язку з цим доцільно повністю виключити розділ 1 із законопроекту.
Відхилено7.
2) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
8.
"Суб'єкти підприємницької діяльності, які продають підакцизні товари (продукцію), придбані у виробників цих товарів або ввезені (імпортовані) на митну територію України без сплати акцизного збору, є податковими агентами, які утримують акцизний збір з покупців (отримувачів) у порядку, передбаченому статтею 6 цього Декрету";
-8- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
2. Статтю 2 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Платниками акцизного збору є:
а) суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення (інші відокремлені підрозділи) - виробники підакцизних товарів (послуг) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;
б) нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (послуг) на митній території України безпосередньо або через їх постійні представництва чи осіб, прирівняних до них згідно із законодавством;
в) будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених до них іноземних інвестицій;
г) фізичні особи - резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають) підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу, а також фізичні особи, які отримують такі підакцизні речі (предмети), переслані (надіслані) з-за митного кордону України у вигляді поштових чи інших відправлень або несупроводжувального багажу, в обсягах або вартістю, що перевищують норми безмитного провезення (пересилання) для таких фізичних осіб, визначені митним законодавством;
д) юридичні або фізичні особи, які купують (отримують в інші форми володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари у податкових агентів.»
Враховано

2. Статтю 2 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Платниками акцизного збору є:
а) суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення (інші відокремлені підрозділи) - виробники підакцизних товарів (послуг) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;
б) нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (послуг) на митній території України безпосередньо або через їх постійні представництва чи осіб, прирівняних до них згідно із законодавством;
в) будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених до них іноземних інвестицій;
г) фізичні особи - резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають) підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу, а також фізичні особи, які отримують такі підакцизні речі (предмети), переслані (надіслані) з-за митного кордону України у вигляді поштових чи інших відправлень або несупроводжувального багажу, в обсягах або вартістю, що перевищують норми безмитного провезення (пересилання) для таких фізичних осіб, визначені митним законодавством;
д) юридичні або фізичні особи, які купують (отримують в інші форми володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари у податкових агентів.»
9.
3) частину другу статті 3 та абзац сьомий пункту а статті 4 виключити;
-9- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
3. У статті 3:
пункт «в» викласти у такій редакції:
«в) митна вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, пересилаються) на митну територію України, у тому числі в межах бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з частковою оплатою;»
частину другу викласти у такій редакції:
«г) при продажі (інших видах відчуження) податковими агентами підакцизних товарів (продукції):
вироблених на території України, - обороти з реалізації таких підакцизних товарів (продукції), включаючи вартість будь-яких додаткових послуг або робіт, пов'язаних із такою реалізацією;
імпортованих (ввезених, пересланих) на митну територію України, - обороти з реалізації таких підакцизних товарів (продукції), включаючи вартість будь-яких додаткових послуг або робіт, пов'язаних із такою реалізацією на митній території України, але не менше митної вартості таких підакцизних товарів (продукції), з урахуванням сум сплаченого або нарахованого, але не сплаченого, ввізного (імпортного) мита».
Враховано

3. У статті 3:
пункт «в» викласти у такій редакції:
«в) митна вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, пересилаються) на митну територію України, у тому числі в межах бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з частковою оплатою;»
частину другу викласти у такій редакції:
«г) при продажі (інших видах відчуження) податковими агентами підакцизних товарів (продукції):
вироблених на території України, - обороти з реалізації таких підакцизних товарів (продукції), включаючи вартість будь-яких додаткових послуг або робіт, пов'язаних із такою реалізацією;
імпортованих (ввезених, пересланих) на митну територію України, - обороти з реалізації таких підакцизних товарів (продукції), включаючи вартість будь-яких додаткових послуг або робіт, пов'язаних із такою реалізацією на митній території України, але не менше митної вартості таких підакцизних товарів (продукції), з урахуванням сум сплаченого або нарахованого, але не сплаченого, ввізного (імпортного) мита».


-10- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
4. У статті 4:
у абзаці другому пункту «а» слова «встановленими з урахуванням» замінити словами «без урахування;»
абзац сьомий пункту «а» виключити;

Враховано

4. У статті 4:
у абзаці другому пункту «а» слова «встановленими з урахуванням» замінити словами «без урахування;»
абзац сьомий пункту «а» виключити;

10.
4) статтю 6 доповнити частинами четвертою - десятою такого змісту:
"У разі коли суб'єкти підприємницької діяльності, що придбали на митній території України підакцизні товари (продукцію) за цінами без включення і сплати акцизного збору або ввезли (імпортували) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) без сплати акцизного збору, здійснюють їх продаж на митній території України до закінчення строку трьох років з дня придбання або ввезення, вони як податкові агенти зобов'язані включити до ціни товарів (продукції), що продаються, суму акцизного збору в порядку і за ставками, передбаченими законодавством, утримати його з покупця і перерахувати до бюджету на третій день з дня продажу.
Датою продажу підакцизних товарів (продукції) у разі, коли виникають зобов'язання щодо утримання акцизного збору, є дата зарахування коштів, одержаних від покупця (замовника), на банківський рахунок продавця або дата відвантаження (передачі) товарів (продукції).
Якщо суб'єкти підприємницької діяльності передають підакцизні товари (продукцію) для продажу іншим суб'єктам підприємницької діяльності на умовах договорів комісії, доручення, інших цивільно-правових договорів, сплату до бюджету акцизного збору з цих товарів (продукції) провадять суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють їх продаж, у порядку і в строки, передбачені частиною четвертою цієї статті.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які ввезли (імпортували) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) без сплати акцизного збору на умовах договорів комісії, доручення, інших цивільно-правових договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності (резидентами чи нерезидентами) і в їх інтересах, зобов'язані у разі передачі товарів цим суб'єктам утримати з них як податкові агенти суму акцизного збору, передбаченого законодавством, і перерахувати її до бюджету на третій день з дня утримання.

-11- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
5. Доповнити статтю 6 частинами 4 - 11 такого змісту:
«Податковий агент зобов'язаний включити до ціни товару (продукції) акцизний збір у порядку і за ставками, передбаченими законом, утримати його з платника акцизного збору та перерахувати його до бюджету. Зазначене перерахування здійснюється протягом семи календарних днів, наступних за датою продажу (відчуження) акцизного товару (продукції).
Для цілей цього пункту датою продажу (інших видів відчуження) підакцизного товару (продукції) є дата відвантаження (передачі) податковим агентом підакцизних товарів (продукції) або дата отримання податковим агентом коштів чи інших видів компенсацій вартості підакцизних товарів (продукції) у залежності від того, яка подія сталася раніше. Якщо податкові агенти передають підакцизні товари (продукцію) іншим особам згідно з умовами договорів комісії, консигнації, доручення, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають перехід права власності таким особам, датою продажу підакцизних товарів (продукції) є дата, коли таке передача розпочинається.
У разі коли податкові агенти імпортують (ввозять, пересилають) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) у якості повіреного, комісіонера, сторони договору про сумісну діяльність, інших цивільно-правових договорів, укладених з іншими особами і в їх інтересах, датою продажу (інших видів відчуження) таких підакцизних товарів (продукції) є дата, коли розпочинається передача цих товарів (продукції) таким особам або за їх дорученням, - третім особам.
При укладанні цивільно-правових договорів щодо підакцизних товарів (продукції), податкові агенти зобов»язані письмово повідомляти покупців (отримувачів) таких підакцизних товарів (продукції) про їх обов'язки щодо сплати акцизного збору, сума якого має бути виділена окремим рядком.
Відповідальність за належне нарахування та стягнення акцизного збору з його платників, а також за повне і своєчасне внесення стягнутих сум до бюджету несе особа, яка за цим Декретом набуває статусу податкового агенту. Спори між податковим агентом та платником акцизного збору вирішуються у загальному порядку.
Враховано

5. Доповнити статтю 6 частинами 4 - 11 такого змісту:
«Податковий агент зобов'язаний включити до ціни товару (продукції) акцизний збір у порядку і за ставками, передбаченими законом, утримати його з платника акцизного збору та перерахувати його до бюджету. Зазначене перерахування здійснюється протягом семи календарних днів, наступних за датою продажу (відчуження) акцизного товару (продукції).
Для цілей цього пункту датою продажу (інших видів відчуження) підакцизного товару (продукції) є дата відвантаження (передачі) податковим агентом підакцизних товарів (продукції) або дата отримання податковим агентом коштів чи інших видів компенсацій вартості підакцизних товарів (продукції) у залежності від того, яка подія сталася раніше. Якщо податкові агенти передають підакцизні товари (продукцію) іншим особам згідно з умовами договорів комісії, консигнації, доручення, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають перехід права власності таким особам, датою продажу підакцизних товарів (продукції) є дата, коли таке передача розпочинається.
У разі коли податкові агенти імпортують (ввозять, пересилають) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) у якості повіреного, комісіонера, сторони договору про сумісну діяльність, інших цивільно-правових договорів, укладених з іншими особами і в їх інтересах, датою продажу (інших видів відчуження) таких підакцизних товарів (продукції) є дата, коли розпочинається передача цих товарів (продукції) таким особам або за їх дорученням, - третім особам.
При укладанні цивільно-правових договорів щодо підакцизних товарів (продукції), податкові агенти зобов'язані письмово повідомляти покупців (отримувачів) таких підакцизних товарів (продукції) про їх обов'язки щодо сплати акцизного збору, сума якого має бути виділена окремим рядком.
Відповідальність за належне нарахування та стягнення акцизного збору з його платників, а також за повне і своєчасне внесення стягнутих сум до бюджету несе особа, яка за цим Декретом набуває статусу податкового агенту. Спори між податковим агентом та платником акцизного збору вирішуються у загальному порядку.

Державна митна служба України подає до Державної податкової адміністрації України щомісячно, до 10 числа місяця, який настає за звітним, перелік суб'єктів підприємницької діяльності, якими були ввезені (імпортовані) на митну територію України підакцизні товари (продукція) без сплати акцизного збору, із зазначенням обсягів ввезених підакцизних товарів (продукції) і сум несплаченого акцизного збору. Перелік підакцизних товарів (продукції), ввезених (імпортованих) на митну територію України без сплати акцизного збору дипломатичними представництвами, консульськими установами, міжнародними організаціями і на підставі міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України, не подається.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які ввезли (імпортували) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) без сплати акцизного збору подають до органів податкової служби до 15 числа місяця, що настає за звітним, щомісячний звіт про обсяги продажу ввезених (імпортованих) підакцизних товарів (продукції) та розміри отриманих з покупців і перерахованих до бюджету сум акцизного збору, а також про обсяги переданих товарів, ввезених (імпортованих) в інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності, і утриману суму акцизного збору.
Суб'єкти підприємницької діяльності - виробники підакцизних товарів (продукції), які відпустили покупцям підакцизні товари (продукцію) за цінами без включення і сплати акцизного збору, подають щомісяця до органу податкової служби перелік суб'єктів підприємницької діяльності, яким продані товари (продукція) за цінами без включення і сплати акцизного збору, а останні - подають до органу податкової служби звіт про обсяги використаних чи проданих підакцизних товарів (продукції) в порядку і в строки, передбачені в частині восьмій та дев'ятій цієї статті";
Особи, визначені у частині другій статті 1 цього Декрету, можуть бути позбавлені статусу податкового агента при їх добровільній відмові від підтвердженого рішенням суду (арбітражного суду) права на звільнення від оподаткування, оформленій у формі та за процедурою, встановленою центральним органом державної податкової служби України.
У разі коли особи, визначені у частині другій статті 1 цього Декрету, позбавляються статусу податкового агента за рішенням суду (арбітражного суду), повноваження такого податкового агента, визначені цим Декретом, а також відповідальність, покладаються на покупців (отримувачів) таких підакцизних товарів (продукції) у порядку, що встановлюється центральним органом державної податкової служби України.
Податковий агент не є платником акцизного збору, але є особою, уповноваженою законодавством нараховувати, стягувати акцизний збір з його платників та вносити його до бюджету, а також нести відповідальність за невиконання або неналежне виконання таких повноважень».

Особи, визначені у частині другій статті 1 цього Декрету, можуть бути позбавлені статусу податкового агента при їх добровільній відмові від підтвердженого рішенням суду (арбітражного суду) права на звільнення від оподаткування, оформленій у формі та за процедурою, встановленою центральним органом державної податкової служби України.
У разі коли особи, визначені у частині другій статті 1 цього Декрету, позбавляються статусу податкового агента за рішенням суду (арбітражного суду), повноваження такого податкового агента, визначені цим Декретом, а також відповідальність, покладаються на покупців (отримувачів) таких підакцизних товарів (продукції) у порядку, що встановлюється центральним органом державної податкової служби України.
Податковий агент не є платником акцизного збору, але є особою, уповноваженою законодавством нараховувати, стягувати акцизний збір з його платників та вносити його до бюджету, а також нести відповідальність за невиконання або неналежне виконання таких повноважень».


-12- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
Викласти частини четверту статті 6 Декрету в наступній редакції:
«У разі, коли суб'єкти підприємницької діяльності, що придбали на митній території підакцизні товари (продукцію) без вказування в накладній інформації про те, що акцизний збір включено до ціни товару, або ввезли (імпортували) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) без сплати акцизного збору, здійснюють їх продаж на митній території України до закінчення строку трьох років з дня придбання або ввезення, вони зобов'язані включити до ціни товарів (продукції), що продаються, суму акцизного збору в порядку і за ставками, передбаченими законодавством і перерахувати її до бюджету на третій день з дня продажу».

Відхилено
-13- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Абзац 1 частини 4 після слів "перерахувати до бюджету" доповнити словами "не пізніше ніж".

Відхилено
-14- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Абзац 2 частини 4 законопроекту доповнити словами "в залежності від того, яка з подій сталася першою"

Відхилено
-15- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Договір комісії і доручення - це принципово різні договори. Виконуються вони не в інтересах однієї з сторін, як про це сказано в абзаці 4 розділу 4 законопроекту, а на взаємовигідній основі. У відповідності з Цивільним Кодексом України за договором дорученням повірений здійснює дії від імені довірителя, а комісіонер - від свого імені(ст.ст.386 і 395 ЦПК України). І якщо, наприклад, довіритель виявиться платником податку в розумінні ст.2 Декрету, то повірений, якому він доручає продати товар, у відповідності з ч.4 законопроекту, повинен сплатити акцизний збір за цей же товар вдруге.
І такі ситуації будуть виникати багаторазово. Необхідно більш чітко визначити суб'єкт і об'єкт оподаткування і, не вводячи нових, сторонніх юридичній науці термінів, викласти те, що автори законопроекту так успішно заплутали.
Необхідно повністю перебрати розділ 4 законопроекту, усунути з нього можливість подвійного оподаткування, колективну відповідальність і чітко сформулювати суб'єкт, об'єкт і механізм оподаткування, як цього вимагає теорія права.

Відхилено
-16- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Питання діяльності податкових і митних органів не повинні бути предметом регулювання Декрету «Про акцизний збір». Їх необхідно повністю перенести в Закони України «Про податкову службу» і «Митний Кодекс», виключивши з розділу 4 законопроекту.

Відхилено
-17- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
Викласти частини сьому статті 6 Декрету в наступній редакції:
"Суб'єкти підприємницької діяльності, які ввезли (імпортували) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) без сплати акцизного збору на умовах договорів комісії, доручення, інших цивільно-правових договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності (резидентами чи нерезидентами) і в їх інтересах, зобов'язані у разі передачі товарів цим суб'єктам нарахувати суму акцизного збору, передбаченого законодавством, і перерахувати її до бюджету на третій день з дня утримання."

Відхилено
-18- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Абзац 4 частини 4 після слів "перерахувати її до бюджету" доповнити словами "не пізніше ніж".

Відхилено
-19- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
Виключити частини 8-10 статті 6 Декрету.
Відхилено


11.
5) статтю 7 викласти в такій редакції:12.
"Платники та податкові агенти акцизного збору, їхні посадові особи несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати акцизного збору до бюджету відповідно до законодавства України".
-20- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
6. Статтю 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Платники акцизного збору (крім платників, визначених у пункті «д» статті 2 цього Декрету), а також податкові агенти несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність стягнення та сплати акцизного збору до бюджету відповідно до чинного законодавства України.
У разі продажу (інших видів відчуження) податковими агентами підакцизних товарів (продукції) без стягнення акцизного збору з її покупців (отримувачів) або із порушенням правил такого продажу (відчуження), податкові агенти несуть таку відповідальність:
при продажі ( відчуженні) підакцизних товарів без надання письмового повідомлення покупцю (отримувачу) таких підакцизних товарів (продукції) про його обов'язки щодо сплати акцизного збору, або без визначення його суми окремим рядком, податковий агент сплачує штраф у подвійному розмірі такого акцизного збору;
при продажі (відчуженні) підакцизних товарів без включення суми акцизного збору, розрахованої за правилами, визначеними пунктом «г» статті 3 цього Декрету, до їх ціни, податковий агент сплачує штраф у подвійному розмірі такого акцизного збору, що не звільняє його від адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до закону;
при невнесенні або несвоєчасному внесенні до бюджету сум акцизного збору до бюджету, стягнутого з його платника, податковий агент несе відповідальність визначену законодавством.
Особи, які визнаються податковими агентами згідно із статтею першою цього Декрету, не мають права отримувати ліцензії на право здійснення імпорту, оптової або роздрібної торгівлі підакцизними товарами (продукцією) або придбавати марки акцизного збору.»
Враховано

6. Статтю 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Платники акцизного збору (крім платників, визначених у пункті «д» статті 2 цього Декрету), а також податкові агенти несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність стягнення та сплати акцизного збору до бюджету відповідно до чинного законодавства України.
У разі продажу (інших видів відчуження) податковими агентами підакцизних товарів (продукції) без стягнення акцизного збору з її покупців (отримувачів) або із порушенням правил такого продажу (відчуження), податкові агенти несуть таку відповідальність:
при продажі ( відчуженні) підакцизних товарів без надання письмового повідомлення покупцю (отримувачу) таких підакцизних товарів (продукції) про його обов'язки щодо сплати акцизного збору, або без визначення його суми окремим рядком, податковий агент сплачує штраф у подвійному розмірі такого акцизного збору;
при продажі (відчуженні) підакцизних товарів без включення суми акцизного збору, розрахованої за правилами, визначеними пунктом «г» статті 3 цього Декрету, до їх ціни, податковий агент сплачує штраф у подвійному розмірі такого акцизного збору, що не звільняє його від адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до закону;
при невнесенні або несвоєчасному внесенні до бюджету сум акцизного збору до бюджету, стягнутого з його платника, податковий агент несе відповідальність визначену законодавством.
Особи, які визнаються податковими агентами згідно із статтею першою цього Декрету, не мають права отримувати ліцензії на право здійснення імпорту, оптової або роздрібної торгівлі підакцизними товарами (продукцією) або придбавати марки акцизного збору.»


-21- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
Зміни до статті 7 Декрету пропонується скасувати, так як введення терміну «податковий агент» і покладання на нього обов'язків зі сплати податків - недоцільне.

Відхилено
-22- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Законопроектом вводиться положення, коли особа, яка не є платником податку все ж несе відповідальність за його сплату. Згідно законопроекту, покупці та продавці несуть повну матеріальну та юридичну (аж до карної) відповідальність один за одного перед державою в питанні сплати акцизного збору. Це суперечить ст. 61 Конституції України, яка передбачає лише індивідуальну юридичну відповідальність. Для усунення цього протиріччя варто доповнити розділ 4 законопроекту вичерпним переліком документів, які надає покупцю продавець і які знімають з покупця зобов'язання сплачувати акцизний збір. В іншому випадку відповідальність по його сплаті буде передаватись по ланцюгу і носити не індивідуальний, а колективний характер.

Відхилено
-23- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Виключити розділ 2. (Щодо ліцензування експорту, імпорту, роздрібної торгівлі нафтопродуктами).

Відхилено
-24- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пропонується виключити частину 2 розділу I проекту закону, якою пропонується запровадити ліцензування "експорту, імпорту, роздрібної торгівлі нафтопродуктами за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів України".

Відхилено


13.
II. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Законові.
-25- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
Вважаю також недоцільним вводити які-небудь зміни до Закону України «Про підприємництво», так як зайва регламентація приводить лише до додаткових перешкод у розвитку економіки.

Відхилено


14.
III. Кабінету Міністрів України в місячний термін після набрання чинності цим Законом:
-26- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
У зв'язку з виключенням із законопроекту положень, що стосуються Кабінету Міністрів України, пропонується виключити розділ ІІІ з вищевказаного законопроекту.
Відхилено


15.
прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;16.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;17.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Законові.18.
IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-27- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
ІІІ. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування.

Враховано

ІІІ. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування.


-28- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
Викласти розділ IV законопроекту в наступній редакції:
«Цей закон набирає чинності з 1.01.2001 року».

Відхилено
-29- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
Відповідно Закону України «Про систему оподаткування» (ст. 1) «Зміни і доповнення до цього Закону, інших законів України про оподаткування стосовно пільг, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), механізму їх сплати вносяться до цього Закону, інших законів України про оподаткування не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року ... Всі інші закони України про оподаткування мають відповідати принципам, закладеним у цьому Законі».
Таким чином, зміни механізму оподаткування, які запропоновані законопроектом, можуть набути чинності не раніше, ніж з початку 2001 бюджетного року.

Відхилено
-30- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Внесений до Верховної Ради та прийнятий у першому читанні законопроект містить ряд положень, що суперечать чинному законодавству, загальним принципам цивільного права та Конституції України.
Так, ст.1 Закону України «Про систему оподаткування» встановлено, що «Зміни і доповнення до цього Закону, інших законів України про оподаткування стосовно пільг, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), механізму їх сплати вносяться до цього Закону, інших законів України про оподаткування не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року».
Даний законопроект слід відхилити через його недоцільність та велику кількість правових колізій і суперечностей, які можуть виникнути у зв'язку з його прийняттям.

Відхилено
-31- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Законопроект, запропонований Кабінетом Міністрів України в порядку законодавчої ініціативи у випадку його прийняття в другому читанні, внесе хаос та остаточно зруйнує українську систему оподаткування.
Під прикриттям лозунгу боротьби за рівність умов оподаткування, виконавча влада вирішує проблеми надто далекі від задекларованих нею цілей. Так, якщо будуть введені в дію частини 8-10 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір», необхідно буде різко збільшити і без цього величезний штат працівників податкових і митних органів. Практично кожен суб'єкт підприємницької діяльності, який хоча б один раз в житті купив або продав підакцизний товар, буде знаходитись під постійною загрозою того, що хтось (а не він сам) колись не сплатив акциз за цей товар. Будь-яка господарська операція в цьому випадку стане просто небезпечною, так як для того, щоб переконатись, що продавець сплатив акциз, потрібно зробити повну перевірку всієї його діяльності. Хто це буде первіряти? За логікою законопроекту, підприємці повинні первіряти один одного. А у випадку, якщо покупець погано перевірить продавця, покупець повинен сплатити за нього податки (див. пункт 4 законопроекту).
Цікаво, а як би віднісся Кабінет Міністрів, якби всі податки, які не сплачені платниками податків, примусити податковців відшкодовувати зі свого карману? Це було б більш справедливо: адже в них, хоча б, є можливості і повноваження перевіряти сплату податків, на відміну від суб'єктів підприємницької діяльності, яких вони намагаються примусити це робити.
Відхилено
Заради чого це робиться? Це призведе лише до чергового розростання бюрократичного апарату, збільшення кількості перевірок суб'єктів підприємницької діяльності, подальшої тінезації економіки, зубожіння та банкрутства дрібних підприємців. Ті ж структури, проти яких начебто було спрямовано законопроект, отримають нові переваги і займуть монопольне становище на ринку, так як кінцевий споживач буде купувати товари тільки в них.
Законопроектом порушено не лише норми цивільного права, але й норми Конституції України. Так, ст. 61 Конституції передбачено, що юридична відповідальність має індивідуальний характер, а законопроектом вводиться солідарна юридична відповідальність продавця і всіх його покупців за сплату акцизного збору. Враховуючи розгалуженість господарських зв'язків суб'єктів підприємницької діяльності, відповідальність за сплату одного й того ж податку може одночасно лягти на 10-20 платників податку, які за логікою законопроекту повинні самі шукати того крайнього, який цей податок сплатить. І таких «казусів» в законопроекті стільки, що складається враження, що писали його не юристи, а профільний комітет пропустив взагалі без вивчення.
Пропоную відхилити зазначений законопроект і ухвалити постанову про недоцільність його прийняття.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні