Назва: Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону ''Порт Крим'' в Автономній Республіці Крим
Автор: Президент України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
1.
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим


Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим
2.
Цей Закон визначає порядок запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та порядок утворення i функцiонування спецiальної економiчної зони "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим.


Цей Закон визначає порядок запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та порядок утворення, функцiонування i ліквідації спецiальної економiчної зони "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим.


-1- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ввести статтю з визначенням термінів такого змісту:
Враховано
Статті 1-12 вважати відповідно статтями 2-13Стаття ... Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
територія пріоритетного розвитку - територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні та екологічні умови і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць;
спеціальний режим інвестиційної діяльності - режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційні проекти, затверджені Радою з питань територій пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим";
реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;
реконструкція підприємства - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції, поліпшення умов праці та охорони навколишнього природного середовища;
перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг).

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
територія пріоритетного розвитку - територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні та екологічні умови, незадовільний стан зайнятості населення і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць;
спеціальний режим інвестиційної діяльності - режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційні проекти, затверджені Радою з питань територій пріоритетного розвитку та спецiальної економiчної зони "Порт Крим";
реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;
реконструкція підприємства - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції, поліпшення умов праці та охорони навколишнього природного середовища;
перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг).


-2- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 1 викласти у такій редакції:
Враховано


3.
Стаття 1. Мета запровадження на територiях прiоритетного розвитку спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi та створення спецiальної економiчної зони "Порт Крим"
Стаття 1. Мета запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi та створення спецiальної економiчної зони "Порт Крим"

Стаття 2. Мета запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi та створення спецiальної економiчної зони "Порт Крим"
4.
Метою запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та створення спецiальної економiчної зони "Порт Крим" є залучення iнвестицiй у сферу охорони здоров'я, вiдпочинку та туризму, сiльське господарство, обробну промисловiсть та iншi прiоритетнi галузi економiки, збереження й ефективного використання рекреацiйних ресурсiв, реконструкцiї та технiчного переобладнання виробництва, збiльшення виробництва та поставок високоякiсних товарiв i послуг на внутрiшнiй та зовнiшнiй ринки, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової iнфраструктури, збереження iснуючих i створення нових робочих мiсць.
Метою запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та створення спецiальної економiчної зони "Порт Крим" в Автономній Республiці Крим є залучення iнвестицiй у прiоритетнi галузi виробництва, сферу охорони здоров'я, вiдпочинку та туризму, сiльське господарство для збереження iснуючих i створення нових робочих мiсць, впровадження новітніх технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення обсягів високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, збереження й ефективного використання природних ресурсiв.


Метою запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та створення спецiальної економiчної зони "Порт Крим" в Автономній Республiці Крим є залучення iнвестицiй у сферу виробництва, охорони здоров'я, вiдпочинку та туризму, сiльське господарство для збереження iснуючих i створення нових робочих мiсць, впровадження новітніх технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення обсягів високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, збереження й ефективного використання природних ресурсiв.


-3- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 2 викласти у такій редакції:
Враховано


5.
Стаття 2. Запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi та створення спецiальної економiчної зони "Порт Крим"
Стаття 2. Запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi та створення спецiальної економiчної зони "Порт Крим"

Стаття 3. Запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi та створення спецiальної економiчної зони "Порт Крим"
6.
Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi запроваджується з 1 сiчня 2000 року строком на 30 рокiв на територiях прiоритетного розвитку Автономної Республiки Крим, визначених вiдповiдно до цього Закону.
1. Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi запроваджується на територiях прiоритетного розвитку строком на 30 рокiв при реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності (далі - інвестиційні проекти), перелік яких визначається для кожної територiї прiоритетного розвитку Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.

1. Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi запроваджується на територiях прiоритетного розвитку строком на 30 рокiв при реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних проектів у визначених частиною третьою цієї статті пріоритетних видах економічної діяльності (далі - інвестиційні проекти), перелік яких визначається для кожної територiї прiоритетного розвитку Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.
7.
Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi застосовується до суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що реалiзують iнвестицiйнi проекти, вiдповiдно до цього Закону в прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку (далi - спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi). Перелiк прiоритетних видiв економiчної дiяльностi визначається для кожної територiї прiоритетного розвитку Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України.
2. До територій пріоритетного розвитку належать:
"Велика Ялта" (в адміністративно-територіальних межах міст Ялти та Алупки, селищ міського типу Гурзуф, Масандра, Лівадія, Гаспра, Кореїз, Симеїз, Форос, Краснокаменка, Виноградне, Курпати, Ореанда, Никита, Восход, Отрадне, Совєтське, Берегове, Голубий Залив, Кацивелі, Паркове, Понизовка, Санаторне, селищ Даниловка, Лінейне, Партизанське, Високогорне, Горне, Куйбишево, Охотниче, Олива, села Оползневе),
"Алушта" (в адміністративно-територіальних межах міста Алушти, селища міського типу Партеніт, селищ Розове, Лаванда, Семидвор'я, Виноградне, Лазурне, Бондаренково, Утьос, Чайка, сіл Ізобільне, Верхня Кутузовка, Нижня Кутузовка, Лучисте, Малий Маяк, Запрудне, Кипарисне, Лаврове, Нижнє Запрудне, Пушкіно, Малореченське, Генеральське, Рибаче, Сонячногірське, Привітне, Зеленогір'я),
"Судак" (в адміністративно-територіальних межах міста Судак, селища міського типу Новий Світ, селища Миндальне, сіл Веселе, Грушівка, Переваловка, Холодовка, Дачне, Лісне, Міждуріччя, Ворон, Морське, Громовка, Сонячна Долина, Багатовка, Прибрежне),
"Феодосія" (в адміністративно-територіальних межах міста Феодосія, селищ міського типу Коктебель, Орджоникідзе, Приморський, Щебетовка, Курортне, сіл Берегове, Степне, Наниково, Насипне, Ближнє, Виноградне, Краснокаменка, Піонерське, Підгорне, Сонячне, Южне),
"Сиваш" (в адміністративно-територіальних межах міст Красноперекопська, Армянська та Красноперекопського району),
"Керч" (в адміністративно-територіальних межах міста Керч),
"Східний Крим" (в адміністративно-територіальних межах Ленінського району).

2. До територій пріоритетного розвитку належать:
"Велика Ялта" (в адміністративно-територіальних межах міст Ялти та Алупки, селищ міського типу Гурзуф, Масандра, Лівадія, Гаспра, Кореїз, Симеїз, Форос, Краснокаменка, Виноградне, Курпати, Ореанда, Никита, Восход, Отрадне, Совєтське, Берегове, Голубий Залив, Кацивелі, Паркове, Понизовка, Санаторне, селищ Даниловка, Лінейне, Партизанське, Високогорне, Горне, Куйбишево, Охотниче, Олива, села Оползневе),
"Алушта" (в адміністративно-територіальних межах міста Алушти, селища міського типу Партеніт, селищ Розове, Лаванда, Семидвор'я, Виноградне, Лазурне, Бондаренково, Утьос, Чайка, сіл Ізобільне, Верхня Кутузовка, Нижня Кутузовка, Лучисте, Малий Маяк, Запрудне, Кипарисне, Лаврове, Нижнє Запрудне, Пушкіно, Малореченське, Генеральське, Рибаче, Сонячногірське, Привітне, Зеленогір'я),
"Судак" (в адміністративно-територіальних межах міста Судак, селища міського типу Новий Світ, селища Миндальне, сіл Веселе, Грушівка, Переваловка, Холодовка, Дачне, Лісне, Міждуріччя, Ворон, Морське, Громовка, Сонячна Долина, Багатовка, Прибрежне),
"Феодосія" (в адміністративно-територіальних межах міста Феодосія, селищ міського типу Коктебель, Орджоникідзе, Приморський, Щебетовка, Курортне, сіл Берегове, Степне, Наниково, Насипне, Ближнє, Виноградне, Краснокаменка, Піонерське, Підгорне, Сонячне, Южне),
"Сиваш" (в адміністративно-територіальних межах міст Красноперекопська, Армянська та Красноперекопського району),
"Керч" (в адміністративно-територіальних межах міста Керч), за винятком територій, що віднесені до спецiальної економiчної зони "Порт Крим",
"Східний Крим" (в адміністративно-територіальних межах Ленінського району).
8.
До територiй прiоритетного розвитку належать "Велика Ялта", "Алушта, "Судак", "Феодосiя", "Сиваш", "Керч", "Схiдний Крим" (далi - територiї прiоритетного розвитку).
3. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку зареєстровані на територіях пріоритетного розвитку та реалізують в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційний проект вартістю, еквівалентною не менше:

3. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, які реалізують в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційний проект вартістю, еквівалентною не менше:
9.
Спецiальна економiчна зона "Порт Крим" утворюється з 1 сiчня 2000 року строком на 30 рокiв в Автономнiй Республiцi Крим спецiальну економiчну зону "Порт Крим" на територiї площею 27 гектарiв у мiстi Керчi.
100 тис. доларів США - у діяльності із збереження історичного та природного надбання, з досліджень та розробок, у сфері інформатизації, культури та спорту, послуг населенню, очищення територій, у лісовому господарстві, у виробництві спортивних та галантерейних товарів, іграшок, сувенірних виробів;
200 тис. доларів США - у діяльності з охорони здоров'я та соціальної допомоги, сільському і рибному господарстві, харчовій, текстильній промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської продукції, виробництві меблів, деревини та виробів з деревини;
500 тис. доларів США - у діяльності санаторно-курортних закладів, готелів та ресторанів, транспорту та зв'язку, в будівництві, обробленні відходів, наданні послуг у сфері туризму, відпочинку та розваг;
1 млн. доларів США - у видобувній, обробній промисловості, у виробництві електроенергії, газу та води.

100 тис. доларів США - у діяльності із збереження історичного та природного надбання, з досліджень та розробок, у сфері інформатизації, культури та спорту, послуг населенню, очищення територій, у лісовому господарстві, у виробництві спортивних та галантерейних товарів, іграшок, сувенірних виробів;
200 тис. доларів США - у діяльності з охорони здоров'я та соціальної допомоги, сільському і рибному господарстві, харчовій, текстильній промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської продукції, виробництві меблів, деревини та виробів з деревини;
500 тис. доларів США - у діяльності санаторно-курортних закладів, готелів та ресторанів, сфері транспорту та зв'язку, в будівництві, обробленні відходів, наданні послуг у сфері туризму, відпочинку та розваг;
1 млн. доларів США - у видобувній, обробній промисловості, у виробництві електроенергії, газу та води.
10.
Спецiальна економiчна зона "Порт Крим" не включається до територiй прiоритетного розвитку.
4. Спецiальна економiчна зона "Порт Крим" (далі - СЕЗ "Порт Крим") створюється на строк 30 років на території мiста Керчi Автономної Республiки Крим загальною площею 27 гектарiв в межах двох земельних ділянок:
перша ділянка примикає до комплексу Керченської паромної переправи. З півночі і заходу на протязі 805 м вона обмежена автомобільною дорогою на селище Жуковка, з півдня на протязі 450 м - автомобільною дорогою до комплексу паромної переправи, зі сходу на протязі 550 м - територією рибальського колгоспу ім. Кірова, акваторією ковша і комплексом паромної переправи (площа 18,3 га, периметр 2375 м);

4. Спецiальна економiчна зона "Порт Крим" (далі - СЕЗ "Порт Крим") створюється на строк 30 років на території мiста Керчi Автономної Республiки Крим загальною площею 27 гектарiв в межах двох земельних ділянок:
перша ділянка примикає до комплексу Керченської паромної переправи. З півночі і заходу на протязі 805 м вона обмежена автомобільною дорогою на селище Жуковка, з півдня на протязі 450 м - автомобільною дорогою до комплексу паромної переправи, зі сходу на протязі 550 м - територією рибальського колгоспу ім. Кірова, акваторією ковша і комплексом паромної переправи (площа 18,3 га, периметр 2375 м);

11.
Межi територiй прiоритетного розвитку та спецiальної економiчної зони "Порт Крим" визначаються згiдно з картами, якi є невiд'ємною частиною цього Закону (оригiнали карт зберiгаються у Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим).
друга ділянка розташована в районі залізничної станції "Керч-Завод", на схід від р. Булганак. З північного заходу на протязі 560 м вона обмежена насипом залізниці, зі сходу на протязі 365 м - охоронною зоною р. Булганак, з півдня на протязі 400 м - зоною відчуження високовольтної лінії електропередачі (площа 8,67 га, периметр 1335 м).
Оригiнал карти СЕЗ "Порт Крим" зберiгається в Керченськiй мiськiй радi.
СЕЗ "Порт Крим" не включається до територiй прiоритетного розвитку.

друга ділянка розташована в районі залізничної станції "Керч-Завод", на схід від р. Булганак. З північного заходу на протязі 560 м вона обмежена насипом залізниці, зі сходу на протязі 365 м - охоронною зоною р. Булганак, з півдня на протязі 400 м - зоною відчуження високовольтної лінії електропередачі (площа 8,67 га, периметр 1335 м).
Оригiнал карти СЕЗ "Порт Крим" зберiгається в Керченськiй мiськiй радi.
СЕЗ "Порт Крим" не включається до територiй прiоритетного розвитку.


-4- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 3 викласти у такій редакції:
Враховано


12.
Стаття 3. Особливостi дiї законодавства України на територiях прiоритетного розвитку та спецiальної економiчної зони "Порт Крим"
Стаття 3. Особливостi дiї законодавства України на територiях прiоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим"

Стаття 4. Особливостi дiї законодавства України на територiях прiоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим"
13.
Законодавство України на територiях прiоритетного розвитку та спецiальної економiчної зони "Порт Крим" дiє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
1. Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

1. Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

14.
Органи державної влади та мiсцевого самоврядування здiйснюють свої повноваження щодо управлiння територiями прiоритетного розвитку i спецiальною економiчною зоною "Порт Крим" вiдповiдно до Конституцiї України, Конституцiї Автономної Республiки Крим, iнших нормативно-правових актiв з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
2. Органи виконавчої влади на територіях пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим" діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Органи виконавчої влади на територіях пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим" діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

15.
Запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi щодо суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi на момент набрання чинностi цим Указом є суб'єктами Пiвнiчнокримської експериментальної економiчної зони "Сиваш", до закiнчення визначеного строку економiчного експерименту в зонi "Сиваш" здiйснюється за вибором таких суб'єктiв. За цих умов дiя щодо них особливостей оподаткування та валютного регулювання, передбачених Законом України "Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш", припиняється з моменту укладення ними вiдповiдно до цього Закону договору (контракту) про реалiзацiю iнвестицiйного проекту.

-5- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 4 викласти у такій редакції:
Враховано


16.
Стаття 4. Органи управлiння територiями прiоритетного розвитку та спецiальною економiчною зоною "Порт Крим"
Стаття 4. Органи управлiння територiями прiоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим"

Стаття 5. Органи управлiння територiями прiоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим"
17.
Органами управлiння територiями прiоритетного розвитку та спецiальною економiчною зоною "Порт Крим" є:
Органами управлiння територiями прiоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим" є:

Органами управлiння територiями прiоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим" є:

18.
Рада з питань територiй прiоритетного розвитку та спецiальної економiчної зони (далi - Рада);
Рада з питань територiй прiоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим" (далi - Рада);


Рада з питань територiй прiоритетного розвитку та спецiальної економiчної зони "Порт Крим" (далi - Рада);

19.
вiдповiднi органи мiсцевого самоврядування та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї;
органи мiсцевого самоврядування та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї;


органи мiсцевого самоврядування та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї;

20.
орган господарського розвитку спецiальної економiчної зони "Порт Крим".
орган господарського розвитку СЕЗ "Порт Крим".

орган господарського розвитку СЕЗ "Порт Крим".-6- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 5 викласти у такій редакції:
Враховано


21.
Стаття 5. Повноваження Ради з питань територiй прiоритетного розвитку та спецiальної економiчної зони "Порт Крим"
Стаття 5. Повноваження Ради з питань територiй прiоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим"

Стаття 6. Повноваження Ради з питань територiй прiоритетного розвитку та спецiальної економiчної зони "Порт Крим"

22.
Рада є спецiально уповноваженим органом управлiння спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi, що запроваджується на територiях прiоритетного розвитку, та спецiальною економiчною зоною "Порт Крим".
Рада є спецiально уповноваженим органом управлiння СЕЗ "Порт Крим" та спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi, що запроваджується на територiях прiоритетного розвитку в Автономній Республiці Крим.

Рада є спецiально уповноваженим органом управлiння СЕЗ "Порт Крим" та спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi, що запроваджується на територiях прiоритетного розвитку в Автономній Республiці Крим.

23.
Рада утворюється Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим.
Рада створюється Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим.

Рада створюється Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим.
24.
Положення про Раду затверджується Радою Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим.
Положення про Раду затверджується Радою Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим.

Положення про Раду затверджується Радою Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим.

25.
До повноважень Ради належить:
До повноважень Ради належить:

До повноважень Ради належить:
26.
розроблення стратегiї i поточних програм розвитку територiй прiоритетного розвитку, що затверджуються вiдповiдними мiсцевими радами, та забезпечення їх реалiзацiї, розроблення та затвердження стратегiчних i поточних програм розвитку спецiальної економiчної зони "Порт Крим" за поданням органу господарського розвитку цiєї зони та розгляд результатiв їх виконання;
розроблення стратегії та затвердження поточних програм розвитку територій пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим";


розроблення стратегії та погодження поточних програм розвитку територій пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим";

27.
схвалення iнвестицiйних проектiв у порядку, встановленому Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України;
внесення до Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим пропозицiй щодо затвердження та внесення змiн до перелiку прiоритетних видiв економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку;

внесення до Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим пропозицiй щодо затвердження та внесення змiн до перелiку прiоритетних видiв економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку;

28.
видача дозволiв на провадження пiдприємницької дiяльностi у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим" у порядку, встановленому Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим;
розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Радою Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Радою Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

29.
пiдготовка проектiв узгоджених рiшень, пов'язаних з функцiонуванням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальної економiчної зони "Порт Крим", з питань, що належать до компетенцiї Ради, мiсцевих державних адмiнiстрацiй та органiв мiсцевого самоврядування;
здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим";

здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим";

30.
внесення до Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим пропозицiй щодо затвердження та внесення змiн до перелiку прiоритетних видiв економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку;
підготовка відповідним органам місцевого самоврядування пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;

підготовка відповідним органам місцевого самоврядування пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;

31.
органiзацiя на територiях прiоритетного розвитку i спецiальної економiчної зони "Порт Крим" пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;
організація підготовки та перепідготовки кадрів;


організація підготовки та перепідготовки кадрів;

32.
проведення мiжнародних тендерiв для вiдбору iнвестицiйних проектiв та їх учасникiв;
прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових до виконання при реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку та СЕЗ "Порт Крим";

прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових до виконання при реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку та території СЕЗ "Порт Крим";

33.
пiдготовка пропозицiй вiдповiдним органам мiсцевого самоврядування про ставки орендної плати, тарифи на комунальнi, побутовi, транспортнi та iншi послуги, що надаються пiдприємствами комунальної форми власностi;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб'єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів;

розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування, органом господарського розвитку СЕЗ "Порт Крим" та суб'єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів;

34.
розгляд у досудовому порядку спорiв, що виникають мiж органами мiсцевого самоврядування, органом господарського розвитку спецiальної економiчної зони "Порт Крим" та суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти на територiях прiоритетного розвитку або провадять пiдприємницьку дiяльнiсть у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим";
надання Міністерству фінансів України та Міністерству економіки України інформації щодо наслідків запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності та СЕЗ "Порт Крим";


надання Міністерству фінансів України та Міністерству економіки України інформації щодо наслідків запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності та СЕЗ "Порт Крим";

35.
регулювання згiдно iз законодавством залучення iноземних працiвникiв до роботи у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим";
реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.

реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.
36.
прийняття у межах своєї компетенцiї рiшень, обов'язкових для виконання на територiях прiоритетного розвитку та у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим;37.
реалiзацiя iнших повноважень, передбачених цим Законом.

-7- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 6 викласти у такій редакції:
Враховано


38.
Стаття 6. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування та мiсцевих державних адмiнiстрацiй щодо управлiння територiями прiоритетного розвитку та спецiальною економiчною зоною "Порт Крим"
Стаття 6. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування та мiсцевих державних адмiнiстрацiй щодо управлiння територiями прiоритетного розвитку

Стаття 7. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування та мiсцевих державних адмiнiстрацiй щодо управлiння територiями прiоритетного розвитку

39.
Органи мiсцевого самоврядування та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї територiй, на яких запроваджується спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi або знаходиться спецiальна економiчна зона "Порт Крим", здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим Указом.
Органи мiсцевого самоврядування та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї територiй, на яких запроваджується спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi, здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до Конституції та законів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Органи мiсцевого самоврядування та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї територiй, на яких запроваджується спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi, здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до Конституції та законів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

40.
Крiм того, до повноважень органiв мiсцевого самоврядування належить:
Крiм того, до повноважень органiв мiсцевого самоврядування належить:


Крiм того, до повноважень органiв мiсцевого самоврядування належить:

41.
укладення договору (контракту) з суб'єктом пiдприємницької дiяльностi про реалiзацiю iнвестицiйного проекту, схваленого Радою;
укладення договору (контракту) з суб'єктом пiдприємницької дiяльностi про реалiзацiю затвердженого Радою iнвестицiйного проекту;

укладення договору (контракту) з суб'єктом пiдприємницької дiяльностi про реалiзацiю затвердженого Радою iнвестицiйного проекту;
42.
укладення з органом господарського розвитку спецiальної економiчної зони "Порт Крим" угод про передачу в її користування земельних дiлянок, об'єктiв iнфраструктури, розташованих на вiдповiднiй територiї, та природних ресурсiв мiсцевого значення.
регулювання залучення до роботи на територіях пріоритетного розвитку іноземних працівників

регулювання залучення до роботи на територіях пріоритетного розвитку іноземних працівників


-8- Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
Доповнити Закон статтею з визначенням повноважень Керченської міської ради та її виконавчого комітету щодо управління СЕЗ "Порт Крим" такого змісту:
Враховано
Стаття ... Повноваження Керченської міської ради та її виконавчого комітету щодо управління СЕЗ "Порт Крим"

Стаття 8. Повноваження Керченської міської ради та її виконавчого комітету щодо управління СЕЗ "Порт Крим"


1. Керченська міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території СЕЗ "Порт Крим" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.
2. Виконавчий комітет Керченської міської ради здійснює свої повноваження щодо управління СЕЗ "Порт Крим" відповідно до власних (самоврядних) повноважень та делегованих повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
3. До сфери повноважень Керченської міської ради та її виконавчого комітету також належать:
внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Порт Крим" у порядку, встановленому законодавством України;
підготовка стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Порт Крим";
забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Порт Крим";
укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території СЕЗ "Порт Крим", та природних ресурсів місцевого значення;
затвердження порядку реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порт Крим";
утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим";
організація підготовки (перепідготовки) кадрів;
регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Порт Крим" іноземних працівників;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

1. Керченська міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території СЕЗ "Порт Крим" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.
2. Виконавчий комітет Керченської міської ради здійснює свої повноваження щодо управління СЕЗ "Порт Крим" відповідно до власних (самоврядних) повноважень та делегованих повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
3. До сфери повноважень Керченської міської ради та її виконавчого комітету також належать:
внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Порт Крим" у порядку, встановленому законодавством України;
підготовка стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Порт Крим";
забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Порт Крим";
укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території СЕЗ "Порт Крим", та природних ресурсів місцевого значення;
затвердження порядку реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порт Крим";
утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим";
організація підготовки (перепідготовки) кадрів;
регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Порт Крим" іноземних працівників;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.


-9- Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
Статтю 7 викласти у такій редакції:
Враховано


43.
Стаття 7. Повноваження органу господарського розвитку спецiальної економiчної зони "Порт Крим"
Стаття 7. Повноваження органу господарського розвитку СЕЗ "Порт Крим"

Стаття 9. Повноваження органу господарського розвитку СЕЗ "Порт Крим"
44.
Органом господарського розвитку спецiальної економiчної зони "Порт Крим" є юридична особа, уповноважена або спецiально створена Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим разом з Керченською мiською радою.
1. Органом господарського розвитку СЕЗ "Порт Крим" є юридична особа, уповноважена або спецiально створена Керченською мiською радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Порт Крим".
Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" затверджується Керченською мiською радою.

1. Органом господарського розвитку СЕЗ "Порт Крим" є юридична особа, уповноважена або спецiально створена Керченською мiською радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Порт Крим".
Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" затверджується Керченською мiською радою.
45.
До повноважень органу господарського розвитку спецiальної економiчної зони "Порт Крим" належить:
2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" належать:

2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" належать:
46.
забезпечення реалiзацiї програм розвитку спецiальної економiчної зони "Порт Крим";
організація облаштування території СЕЗ "Порт Крим";

організація облаштування території СЕЗ "Порт Крим";
47.
облаштування територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим";
організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;
48.
будiвництво об'єктiв виробничої та невиробничої iнфраструктури;
укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Порт Крим", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Порт Крим", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;


укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту у СЕЗ "Порт Крим" в порядку, встановленому Керченською міською радою за погодженням з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим;

укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту у СЕЗ "Порт Крим" в порядку, встановленому Керченською міською радою за погодженням з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим;
49.
розвиток мережi комунiкацiйних зв'язкiв;
укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;

укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;
50.
укладення договорiв про виконання пiдрядних робiт щодо облаштування територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим", будiвництва й експлуатацiї об'єктiв виробничої та невиробничої iнфраструктури, розвитку мережi комунiкацiйних зв'язкiв;
укладення з суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" у межах повноважень, наданих Керченською міською радою, договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури СЕЗ "Порт Крим";

укладення з суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" у межах повноважень, наданих Керченською міською радою, договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури СЕЗ "Порт Крим";
51.
укладення у межах повноважень, наданих органами мiсцевого самоврядування, iз суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi одержали дозвiл на провадження пiдприємницької дiяльностi у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим", договорiв оренди земельних дiлянок, використання природних ресурсiв мiсцевого значення та об'єктiв iнфраструктури у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим";
видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Порт Крим" на будівництво нових господарських об'єктів, що реалізують на території СЕЗ "Порт Крим" затверджені Радою інвестиційні проекти;
участь у реалізації інвестиційних проектів;
реєстрація суб'єктів СЕЗ "Порт Крим", що реалізують на території СЕЗ "Порт Крим" затверджені Радою інвестиційні проекти;

видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Порт Крим" на будівництво нових господарських об'єктів, що реалізують на території СЕЗ "Порт Крим" затверджені Радою інвестиційні проекти;
участь у реалізації інвестиційних проектів;
реєстрація суб'єктів СЕЗ "Порт Крим", що реалізують на території СЕЗ "Порт Крим" затверджені Радою інвестиційні проекти;
52.
провадження iншої, визначеної в установчих документах дiяльностi та виконання функцiй, переданих органу господарського розвитку iншими органами управлiння.
підготовка пропозицій Керченській міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;
здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Порт Крим";
складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Порт Крим" відповідно до законодавства України;
виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Порт Крим".

підготовка пропозицій Керченській міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;
здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Порт Крим";
складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Порт Крим" відповідно до законодавства України;
виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Порт Крим".


-10- Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
Доповнити Закон статтею з визначенням суб'єкта СЕЗ "Порт Крим" такого змісту:
Враховано
Стаття 10. Суб'єкти СЕЗ "Порт Крим"
1. Суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" є суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Порт Крим" і реалізують на цій території затверджені Радою інвестиційні проекти, вартістю, еквівалентною не менше 100 тисяч доларів США, на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" як суб'єкти СЕЗ "Порт Крим".
2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" видає суб'єктам СЕЗ "Порт Крим" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.
3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" справляється плата, розмір якої встановлюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим за погодженням з Міністерством фінансів України.
Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порт Крим", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Порт Крим" у порядку, визначеному Радою Міністрів Автономної Республіки Крим за погодженням з Міністерством фінансів України.

Стаття 10. Суб'єкти СЕЗ "Порт Крим"
1. Суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" є суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Порт Крим" і реалізують на цій території затверджені Радою інвестиційні проекти, вартістю, еквівалентною не менше 100 тисяч доларів США, на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" як суб'єкти СЕЗ "Порт Крим".
2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" видає суб'єктам СЕЗ "Порт Крим" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.
3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" справляється плата, розмір якої встановлюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим за погодженням з Міністерством фінансів України.
Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порт Крим", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Порт Крим" у порядку, визначеному Радою Міністрів Автономної Республіки Крим за погодженням з Міністерством фінансів України.


-11- Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
Доповнити Закон статтею з визначенням умов провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Порт Крим" такого змісту:
Враховано
Стаття ... Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Порт Крим"
1. На територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим" забороняється гральний бiзнес, в тому числi створення казино, iнших гральних домiв (мiсць).
2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Порт Крим", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності з обслуговування транзитних вантажiв, їх зберiгання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгiвлi, при застосуванні новiтнiх технологiї з метою виробництва товарiв для експорту та поставок на внутрiшнiй ринок в період реалізації затверджених в установленому цим Законом порядку інвестиційних проектів на території СЕЗ "Порт Крим".
3. Затвердження Радою інвестиційного проекту та укладення органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" як суб'єкта СЕЗ "Порт Крим", укладення договорів оренди земельних ділянок, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Керченською міською радою.
4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом СЕЗ "Порт Крим" умов договору (контракту), укладеного з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим", такий суб'єкт СЕЗ "Порт Крим" несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).
5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" про скасування наданих ним дозволів, скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" та розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту).
6. Рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, розірвання договору (контракту), скасування виданих дозволів або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 11. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Порт Крим"
1. На територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим" забороняється гральний бiзнес, в тому числi створення казино, iнших гральних домiв (мiсць).
2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Порт Крим", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності з обслуговування транзитних вантажiв, їх зберiгання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгiвлi, при застосуванні новiтнiх технологiї з метою виробництва товарiв для експорту та поставок на внутрiшнiй ринок в період реалізації затверджених в установленому цим Законом порядку інвестиційних проектів на території СЕЗ "Порт Крим".
3. Затвердження Радою інвестиційного проекту та укладення органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" як суб'єкта СЕЗ "Порт Крим", укладення договорів оренди земельних ділянок, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Керченською міською радою.
4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом СЕЗ "Порт Крим" умов договору (контракту), укладеного з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим", такий суб'єкт СЕЗ "Порт Крим" несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).
5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим" про скасування наданих ним дозволів, скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" та розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту).
6. Рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, розірвання договору (контракту), скасування виданих дозволів або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" можуть бути оскаржені в судовому порядку.


-12- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Доповнити Закон статтею з визначенням умов провадження підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку
Враховано
Стаття ... Умови провадження підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку
1. На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.
2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на територіях пріоритетного розвитку, поширюється виключно під час реалізації на цих територіях затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів, на суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку зареєстровані на цих територіях.
3. Затвердження Радою інвестиційного проекту є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Радою Міністрів Автономної Республіки Крим.
4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).
5. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести пропозиції органу місцевого самоврядування про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.
6. Рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та розірвання договору (контракту) з органом місцевого самоврядування можуть бути оскаржені в судовому порядку.


Стаття 12. Умови провадження підприємницької діяльності на територіях пріоритетного розвитку
1. На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.
2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на територіях пріоритетного розвитку, застосовується виключно під час реалізації на цих територіях затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів, до суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку зареєстровані на цих територіях.
3. Затвердження Радою інвестиційного проекту є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Радою Міністрів Автономної Республіки Крим.
4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законом та відповідним договором (контрактом).
5. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести пропозиції органу місцевого самоврядування про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.
6. Рішення Ради про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу місцевого самоврядування про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності, можуть бути оскаржені в судовому порядку.


-13- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Доповнити Закон статтею з визначенням умов державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності
Враховано


Стаття 13. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних на територіях пріоритетного розвитку та у СЕЗ "Порт Крим"
На територіях пріоритетного розвитку та у СЕЗ "Порт Крим" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.


-14- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 8 викласти у такій редакції:
Враховано


53.
Стаття 8. Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку
Стаття 8. Спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності та особливості оподаткування на територіях пріоритетного розвитку

Стаття 14. Спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності та особливості оподаткування валютного регулювання на територіях пріоритетного розвитку
54.
1. Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi передбачає встановлення вiдповiдно до цього Закону податкових, митних та iнших пiльг для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi в установленому законодавством порядку зареєстрованi на територiях прiоритетного розвитку та згiдно з укладеними з вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування договорами (контрактами) реалiзують на цих територiях iнвестицiйнi проекти кошторисною вартiстю не менше:
1. До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку, застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду України та плати за землю.

1. До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку, застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду України та плати за землю.
55.
а) 100 тис. доларiв США - у дiяльностi iз збереження iсторичного та природного надбання, з дослiджень та розробок, у сферi iнформатизацiї, у сферi культури та спорту, у сферi послуг населенню, з очищення територiй, у лiсовому господарствi, у виробництвi спортивних та галантерейних товарiв, iграшок, сувенiрних виробiв;
2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти підприємницької діяльності, які ввозять на митну територію України - на території пріоритетного розвитку для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів у порядку, встановленому цим Законом:

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти підприємницької діяльності, які ввозять на митну територію України - на території пріоритетного розвитку для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів у порядку, встановленому цим Законом:
56.
б) 200 тис. доларiв США - у дiяльностi з охорони здоров'я, сiльському i рибному господарствi, харчовiй, текстильнiй промисловостi та промисловостi з переробки сiльськогосподарської продукцiї, виробництвi меблiв, деревини i виробiв з деревини.
матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Радою Міністрів Автономної Республіки Крим;
устаткування, обладнання та комплектуючі до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.
У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Радою Міністрів Автономної Республіки Крим;
устаткування, обладнання та комплектуючі до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.
У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законом порядку.
57.
З метою стимулювання зайнятостi населення та створення нових робочих мiсць гранична кошторисна вартiсть iнвестицiйних проектiв у видах економiчної дiяльностi вiдповiдно до пунктiв "а" i "б" цiєї статтi зменшується у два рази, якщо iнвестицiйним проектом передбачається створення нового суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, та в перiод з 1 жовтня по 1 квiтня кожного року щомiсячна середньоспискова чисельнiсть працiвникiв встановлюється не менше 10 осiб, а розмiр заробiтної плати, що їм сплачуватиметься, не менше середнього по Автономнiй Республiцi Крим;
3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на митну територію України - на території пріоритетного розвитку - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів у порядку, встановленому цим Законом устаткування, обладнання та комплектуючих до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на митну територію України - на території пріоритетного розвитку - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів у порядку, встановленому цим Законом устаткування, обладнання та комплектуючих до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.
58.
в) 500 тис. доларiв США - у дiяльностi санаторнокурортних закладiв, готелiв та ресторанiв, транспорту та зв'язку, в будiвництвi, обробленнi вiдходiв, наданнi послуг у сферi туризму, вiдпочинку та розваг;
У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за перiод вiд дати ввезення таких товарiв на митну територiю України до дати збiльшення податкового зобов'язання.

У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за перiод вiд дати ввезення таких товарiв на митну територiю України до дати збiльшення податкового зобов'язання.
59.
г) 1 млн. доларiв США - у видобувнiй, обробнiй промисловостi, у виробництвi електроенергiї, газу та води.
4. Порядок контролю за цільовим використанням матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що ввозяться відповідно до цього Закону встановлюється Державною податковою адміністрацією та Державною митною службою.

4. Порядок контролю за цільовим використанням матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що відповідно до цього Закону ввозяться на території пріоритетного розвитку встановлюється Державною податковою адміністрацією та Державною митною службою.
60.
2. Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi не застосовується до дiяльностi у сферi грального бiзнесу.
5. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток в частині, одержаній від освоєння інвестиції діючого, новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого підприємства, що реалізує у встановленому цим Законом порядку інвестиційний проект.

5. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток в частині, одержаній від освоєння інвестиції діючого, новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого підприємства, що реалізує у встановленому цим Законом порядку інвестиційний проект.
61.
3. Спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi передбачає:
Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.
62.
1) звiльнення на перiод до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на п'ять рокiв, вiд обкладення ввiзним митом сировини, матерiалiв, перелiк яких визначається у порядку, встановленому Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, устаткування, обладнання та комплектуючих виробiв до них (крiм пiдакцизних товарiв) i податком на додану вартiсть - устаткування, обладнання та комплектуючих виробiв до них (крiм пiдакцизних товарiв) пiд час їх ввезення в Україну з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв.
Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.
Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.
У разі коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному (податковому) періоді.

Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.
Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.
У разі коли протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного у такому звітному (податковому) періоді.
63.
У разi нецiльового використання зазначених сировини, матерiалiв, устаткування, обладнання та комплектуючих виробiв до них платник податку зобов'язаний збiльшити податкове зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, в якому вiдбулося таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала б бути сплачена при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України таких товарiв, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку на додану вартiсть, виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання, за перiод вiд дати ввезення таких товарiв на митну територiю України до дати збiльшення податкового зобов'язання, а також сплатити ввiзне мито згiдно з чинним законодавством.
6. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом, що реалізується у встановленому цим Законом порядку, сума інвестицій у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

6. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом, що реалізується у встановленому цим Законом порядку, сума інвестицій у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.
64.
Порядок контролю за цiльовим використанням сировини, матерiалiв, устаткування, обладнання, що ввозяться вiдповiдно до цього Указу, встановлюється Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим разом з Мiнiстерством фiнансiв України, Державною податковою адмiнiстрацiєю України та Державною митною службою України.
7. Пільги щодо сплати податку на прибуток, передбачені цією статтею, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі за рахунок коштів Державного інноваційного фонду.

7. Пільги щодо сплати податку на прибуток, передбачені цією статтею, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі за рахунок коштів Державного інноваційного фонду.
65.
2) звiльнення на три роки вiд оподаткування прибутку, одержаного вiд реалiзацiї iнвестицiйних проектiв новоствореними та дiючими пiдприємствами, на яких проведено реструктуризацiю, технiчне переобладнання та реконструкцiю, перепрофiлювання, в частинi, одержанiй вiд освоєння iнвестицiй, на пiдставi документiв окремого (бухгалтерського, податкового) облiку.
8. Звільняються від сплати зборів до Державного інноваційного фонду України суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти.
9. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більш як на 5 років, суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти.

8. Звільняються від сплати зборів до Державного інноваційного фонду України суб'єкти підприємницької діяльності, що реалізують у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти.
9. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більш як на 5 років, суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти.
66.
Прибуток таких пiдприємств, одержаний з четвертого по шостий рiк, оподатковується за ставкою у розмiрi 50 вiдсоткiв дiючої ставки оподаткування.
10. Валютне регулювання на територіях пріоритетного розвитку здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням норм, визначених цим Законом.

10. Валютне регулювання на територіях пріоритетного розвитку здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням норм, визначених цим Законом.
67.
Порядок обчислення прибутку, одержаного вiд реалiзацiї iнвестицiйного проекту на дiючих пiдприємствах, установлюється Державною податковою адмiнiстрацiєю України.
Надходження в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї суб'єктами підприємницької діяльності продукцiї, товарiв (робiт, послуг), вироблених або наданих на територіях пріоритетного розвитку, звiльняються вiд обов'язкового продажу.

Надходження в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї суб'єктами підприємницької діяльності продукцiї, товарiв (робiт, послуг), вироблених або наданих на територіях пріоритетного розвитку, звiльняються вiд обов'язкового продажу.
68.
Зазначенi пiльги застосовуються з моменту одержання першого прибутку вiд реалiзацiї iнвестицiйного проекту.69.
3) невключення до валового доходу суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi з метою оподаткування суми iнвестицiй у виглядi:70.
коштiв;71.
матерiальних цiнностей;72.
нематерiальних активiв, вартiсть яких у конвертованiй валютi пiдтверджено згiдно iз законами (процедурами) держави iнвестора або мiжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцiнкою в Українi, включаючи легалiзованi на територiї України авторськi права, права на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, ноу-хау тощо.73.
У разi коли протягом звiтного (податкового) перiоду зазначенi iнвестицiї були частково або повнiстю вiдчуженi, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який одержав iнвестицiю, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звiтному (податковому) перiодi;74.
4) звiльнення вiд обов'язкового продажу надходжень в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв (робiт, послуг), вироблених або наданих суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, що реалiзують iнвестицiйнi проекти;75.
5) звiльнення вiд сплати збору до Державного iнновацiйного фонду на перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв, суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що реалiзують iнвестицiйнi проекти в галузях промисловостi, виробництвi електроенергiї, газу та води, у сферi охорони здоров'я, iнформатизацiї та зв'язку, дослiджень та розробок;76.
6) несправляння плати за землю суб'єктами пiдприємницької дiяльностi у перiод освоєння земельної дiлянки (планування територiї, облаштування iнфраструктури тощо), визначений iнвестицiйним проектом, але не бiльше нiж на піять рокiв.77.
Пiльги, передбаченi цiєю статтею, застосовуються з дати укладення суб'єктом пiдприємницької дiяльностi договору (контракту) про реалiзацiю iнвестицiйного проекту з органами мiсцевого самоврядування i не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом пiдприємницької дiяльностi вiд освоєння iнвестицiй, що були здiйсненi за рахунок бюджетних коштiв усiх рiвнiв, у тому числi за рахунок коштiв Державного iнновацiйного фонду.

-15- Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
Статтю 9 викласти у такій редакції:
Враховано


78.
Стаття 9. Пiдприємницька дiяльнiсть у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим"
Стаття 9. Особливостi оподаткування та валютного регулювання на територiї СЕЗ "Порт Крим"

Стаття 15. Особливостi оподаткування та валютного регулювання на територiї СЕЗ "Порт Крим"
79.
На територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим" пiдприємницьку дiяльнiсть провадять юридичнi особи, якi зареєстрованi в установленому законодавством порядку на територiї мiста Керч i отримали дозвiл Ради на провадження пiдприємницької дiяльностi на територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим", а також здiйснюють операцiї з обслуговування транзитних вантажiв, їх зберiгання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгiвлi, застосовують новiтнi технологiї з метою виробництва товарiв для експорту та поставок на внутрiшнiй ринок.
1. До суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку, застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду України, та плати за землю.

1. До суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку, застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду України, та плати за землю.

80.
На територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим" забороняється гральний бiзнес, в тому числi створення казино, iнших гральних домiв (мiсць).
2. Прибуток суб'єктiв СЕЗ "Порт Крим", отриманий на території СЕЗ "Порт Крим" від реалізації інвестиційних проектів оподатковується за ставкою 20 вiдсоткiв до об'єкта оподаткування.
Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Порт Крим" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.

2. Прибуток суб'єктiв СЕЗ "Порт Крим", отриманий на території СЕЗ "Порт Крим" від реалізації інвестиційних проектів оподатковується за ставкою 20 вiдсоткiв до об'єкта оподаткування.
Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Порт Крим" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.
81.
Дозвiл Ради на провадження пiдприємницької дiяльностi в спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим" є пiдставою для укладення органом господарського розвитку спецiальної економiчної зони "Порт Крим" з суб'єктом пiдприємницької дiяльностi договорiв оренди землi, примiщень тощо.
Це положення не поширюється на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Порт Крим" вiд освоєння iнвестицiй, що були здійснені за рахунок коштiв бюджетів усiх рiвнiв та коштiв Державного iнновацiйного фонду.
Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України;

Це положення не поширюється на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Порт Крим" вiд освоєння iнвестицiй, що були здійснені за рахунок коштiв бюджетів усiх рiвнiв та коштiв Державного iнновацiйного фонду.
Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України;

82.
За видачу дозволу на провадження пiдприємницької дiяльностi в спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим" справляється плата, розмiр якої встановлюється Радою за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України. Розмiр зазначеної плати є однаковим для всiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi одного виду дiяльностi. Кошти вiд внесення плати спрямовуються на розвиток iнфраструктури спецiальної економiчної зони у порядку, визначеному Радою за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.
3. До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Порт Крим", нарахованого з метою оподаткування, не включаються одержані відповідно до інвестиційного проекту суми інвестицій у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.
У разi якщо протягом звiтного (податкового) перiоду вiдбувається часткове або повне вiдчуження iнвестицiї, передбаченої цiєю частиною, суб'єкт СЕЗ "Порт Крим", який отримав iнвестицiю, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звiтному (податковому) перiодi.

3. До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Порт Крим", з метою оподаткування не включаються одержані відповідно до інвестиційного проекту суми інвестицій у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.
У разi якщо протягом звiтного (податкового) перiоду вiдбувається часткове або повне вiдчуження iнвестицiї, передбаченої цiєю частиною, суб'єкт СЕЗ "Порт Крим", який отримав iнвестицiю, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звiтному (податковому) перiодi.
83.
Провадження на територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим" пiдприємницької дiяльностi, яка пiдлягає лiцензуванню, здiйснюється на пiдставi вiдповiдних дозволiв (лiцензiй), що видаються згiдно iз законодавством України.
4. Суб'єкти СЕЗ "Порт Крим", які реалізують на території СЕЗ "Порт Крим" інвестиційні проекти, збір до Державного інноваційного фонду сплачують у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд встановленої ставки збору. Цi кошти зараховуються на спецiальний балансовий рахунок бюджету Автономної Республiки Крим. Розпорядником цих коштiв для фiнансування виключно iнновацiйних проектiв суб'єктiв СЕЗ "Порт Крим" є територiальний орган Державного iнновацiйного фонду в Автономнiй Республiцi Крим.
5. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більш як на 5 років, суб'єкти СЕЗ "Порт Крим", які реалізують у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти.
6. Валютне регулювання на території СЕЗ "Порт Крим" здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням норм, визначених цим Законом.
Надходження в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" продукцiї, товарiв (робiт, послуг), вироблених або наданих на території СЕЗ "Порт Крим", звiльняються вiд обов'язкового продажу.

4. Суб'єкти СЕЗ "Порт Крим", які реалізують на території СЕЗ "Порт Крим" інвестиційні проекти, збір до Державного інноваційного фонду сплачують у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд встановленої ставки збору. Цi кошти зараховуються на спецiальний балансовий рахунок бюджету Автономної Республiки Крим. Розпорядником цих коштiв для фiнансування виключно iнновацiйних проектiв суб'єктiв СЕЗ "Порт Крим" є територiальний орган Державного iнновацiйного фонду в Автономнiй Республiцi Крим.
5. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більш як на 5 років, суб'єкти СЕЗ "Порт Крим", які реалізують у встановленому цим Законом порядку інвестиційні проекти.
6. Валютне регулювання на території СЕЗ "Порт Крим" здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням норм, визначених цим Законом.
Надходження в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" продукцiї, товарiв (робiт, послуг), вироблених або наданих на території СЕЗ "Порт Крим", звiльняються вiд обов'язкового продажу.


-16- Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
Статтю 10 викласти у такій редакції:
Враховано


84.
Стаття 10. Особливостi оподаткування та валютного регулювання у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим"
Стаття 10. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Порт Крим" товарiв та iнших предметiв та вивезення товарiв та iнших предметiв з території СЕЗ "Порт Крим"

Стаття 16. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Порт Крим" товарiв та iнших предметiв та вивезення товарiв та iнших предметiв з території СЕЗ "Порт Крим"

85.
У спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим" встановлюється спецiальний пiльговий режим оподаткування, вiдповiдно до якого:
1. На території СЕЗ "Порт Крим" запроваджується режим спецiальної митної зони, вiдповiдно до якого встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарiв та iнших предметiв:

1. На території СЕЗ "Порт Крим" запроваджується режим спецiальної митної зони, вiдповiдно до якого встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарiв та iнших предметiв:
86.
а) прибуток платникiв податку на прибуток, одержаний на територiї спецiальної економiчної зони, оподатковується за ставкою 20 вiдсоткiв до об'єкта оподаткування;
а) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з-за меж митної територiї України на територiю СЕЗ "Порт Крим" для використання в межах СЕЗ "Порт Крим" ввiзне мито та податок на додану вартiсть не справляються;

а) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з-за меж митної територiї України на територiю СЕЗ "Порт Крим" для використання в межах СЕЗ "Порт Крим" ввiзне мито та податок на додану вартiсть не справляються;
87.
б) збiр до Державного iнновацiйного фонду сплачується у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд встановленої ставки збору. Цi кошти зараховуються на спецiальний балансовий рахунок бюджету Автономної Республiки Крим. Розпорядником цих коштiв для фiнансування виключно iнновацiйних проектiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим" є територiальний орган Державного iнновацiйного фонду в Автономнiй Республiцi Крим;
б) у разі ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Порт Крим" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порт Крим", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються.
До митної вартостi товарiв та iнших предметiв, зазначених у цьому пункті, не включається вартiсть послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх перевантаження, дороблення, сортування, пакетування, здійснюваних на території СЕЗ "Порт Крим".
Операції з надання зазначених послуг не підлягають обкладенню податком на додану вартість;

б) у разі ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Порт Крим" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порт Крим", податки сплачуються в порядку, встановленому законом для оподаткування товарів, що імпортуються.
До митної вартостi товарiв та iнших предметiв, зазначених у цьому пункті, не включається вартiсть послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх перевантаження, дороблення, сортування, пакетування, здійснюваних на території СЕЗ "Порт Крим".
Операції з надання зазначених послуг не підлягають обкладенню податком на додану вартість;
88.
в) суб'єкти пiдприємницької дiяльностi на перiод освоєння земельної дiлянки (планування територiї, будiвництво об'єктiв iнфраструктури спецiальної економiчної зони), але не бiльше нiж на п'ять рокiв, плату за землю не сплачують;
в) у разі вивезення з території СЕЗ "Порт Крим" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території СЕЗ "Порт Крим", вивізне мито та акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

в) у разі вивезення з території СЕЗ "Порт Крим" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території СЕЗ "Порт Крим", вивізне мито та акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
89.
г) надходження в iноземнiй валютi, одержанi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв (робiт, послуг), вироблених або наданих у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим", звiльняються вiд обов'язкового продажу;
г) у разі вивезення з території СЕЗ "Порт Крим" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порт Крим", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;

г) у разі вивезення з території СЕЗ "Порт Крим" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порт Крим", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;
90.
д) до валового доходу пiдприємства, що провадить пiдприємницьку дiяльнiсть у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим", з метою оподаткування не включається сума iнвестицiй, одержана у виглядi:
д) у разi вивезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з митної територiї України на територiю СЕЗ "Порт Крим" вивiзне мито не справляється, а податок на додану вартiсть справляється за нульовою ставкою;

д) у разi вивезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з митної територiї України на територiю СЕЗ "Порт Крим" вивiзне мито не справляється, а податок на додану вартiсть справляється за нульовою ставкою;
91.
коштiв;
е) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію СЕЗ "Порт Крим" з метою транзиту через територію СЕЗ "Порт Крим" митні збори справляються відповідно до законодавства України;

е) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію СЕЗ "Порт Крим" з метою транзиту через територію СЕЗ "Порт Крим" митні збори справляються відповідно до закону;
92.
матерiальних цiнностей;
є) в iнших випадках оподаткування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

є) в iнших випадках оподаткування здiйснюється вiдповiдно до закону.
93.
нематерiальних активiв, вартiсть яких у конвертованiй валютi пiдтверджена згiдно iз законами (процедурами) країни iнвестора або мiжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцiнкою в Українi, включаючи легалiзованi на територiї України авторськi права, права на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, ноу-хау тощо.
Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених на території СЕЗ "Порт Крим".
Повнiстю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Порт Крим" вважаються товари, якi вiдповiдають критерiям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених на території СЕЗ "Порт Крим".
Повнiстю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Порт Крим" вважаються товари, якi вiдповiдають критерiям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

94.
У разi коли протягом звiтного (податкового) перiоду вiдбувається часткове або повне вiдчуження iнвестицiї, передбаченої цим пунктом, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який одержав iнвестицiю, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звiтному (податковому) перiодi.
Строк перебування товарiв та iнших предметiв на територiї СЕЗ "Порт Крим" не обмежується, крiм випадкiв, коли товари та iнші предмети мають обмежений строк зберiгання.
Положення цієї частини не поширюються на товарообмiннi (бартернi) операцiї та операцiї з давальницькою сировиною.
2. Митний контроль за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через межi території СЕЗ "Порт Крим" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.
Для запобiгання несанкцiонованому та неконтрольованому проникненню на територiю СЕЗ "Порт Крим" або за її межi фiзичних осiб, транспортних засобiв, а також ввезенню i вивезенню товарiв та iнших предметiв територiя СЕЗ "Порт Крим" огороджується по периметру та облаштовується вiдповiдно до вимог, встановлених Державною митною службою України.
Територiї зон митного контролю для СЕЗ "Порт Крим", їх межi та режим перемiщення товарiв, транспортних засобiв i громадян встановлюються Державною митною службою України.
Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Порт Крим", здійснюється відповідно до законодавства України.
За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Порт Крим" справляються митні збори відповідно до законодавства України.
Органiзацiя робiт з облаштування митної iнфраструктури i огородження СЕЗ "Порт Крим" та їх фiнансування здiйснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим".
Режим спецiальної митної зони на територiї СЕЗ "Порт Крим" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання-передачі в експлуатацiю об'єктiв митної інфраструктури.
3. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" товарiв та інших предметів для потреб власного виробництва на територiю СЕЗ "Порт Крим" та експорт товарiв та інших предметів, повнiстю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на територiї СЕЗ "Порт Крим", не підлягає лiцензуванню та квотуванню, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.
4. На зовнiшньоекономiчнi операцiї, що здiйснюються у СЕЗ "Порт Крим", поширюється спецiальний режим експорту (iмпорту) товарiв та iншi заходи нетарифного регулювання зовнiшньо-економiчної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України.
Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територiю України з територiї СЕЗ "Порт Крим" та вивезення з митної територiї України на територiю СЕЗ "Порт Крим" окремих видiв товарiв.

Строк перебування товарiв та iнших предметiв на територiї СЕЗ "Порт Крим" не обмежується, крiм випадкiв, коли товари та iнші предмети мають обмежений строк зберiгання.
Положення цієї частини не поширюються на товарообмiннi (бартернi) операцiї та операцiї з давальницькою сировиною.
2. Митний контроль за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через межi території СЕЗ "Порт Крим" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.
Для запобiгання несанкцiонованому та неконтрольованому проникненню на територiю СЕЗ "Порт Крим" або за її межi фiзичних осiб, транспортних засобiв, а також ввезенню i вивезенню товарiв та iнших предметiв територiя СЕЗ "Порт Крим" огороджується по периметру та облаштовується вiдповiдно до вимог, встановлених Державною митною службою України.
Територiї зон митного контролю для СЕЗ "Порт Крим", їх межi та режим перемiщення товарiв, транспортних засобiв i громадян встановлюються Державною митною службою України.
Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Порт Крим", здійснюється відповідно до законодавства України.
За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Порт Крим" справляються митні збори відповідно до законодавства України.
Органiзацiя робiт з облаштування митної iнфраструктури i огородження території СЕЗ "Порт Крим" та їх фiнансування здiйснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порт Крим".
Режим спецiальної митної зони на територiї СЕЗ "Порт Крим" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання-передачі в експлуатацiю об'єктiв митної інфраструктури.
3. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" товарiв та інших предметів для потреб власного виробництва на територiю СЕЗ "Порт Крим" та експорт товарiв та інших предметів, повнiстю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на територiї СЕЗ "Порт Крим", не підлягає лiцензуванню та квотуванню, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.
4. На зовнiшньоекономiчнi операцiї, що здiйснюються у СЕЗ "Порт Крим", поширюється спецiальний режим експорту (iмпорту) товарiв та iншi заходи нетарифного регулювання зовнiшньо-економiчної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України.
Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територiю України з територiї СЕЗ "Порт Крим" та вивезення з митної територiї України на територiю СЕЗ "Порт Крим" окремих видiв товарiв.


-17- Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
Додати статтю з визначенням порядоку в'їзду у СЕЗ "Порт Крим" та виїзду з неї
Враховано
Стаття ... Порядок в'їзду у СЕЗ "Порт Крим" та виїзду з неї
Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати спецiальний порядок перетинання кордону України iноземцями та особами без громадянства, якi прямують у СЕЗ "Порт Крим", а також спецiальний порядок в'їзду у СЕЗ "Порт Крим" i виїзду з неї громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства.

Стаття 17. Порядок в'їзду у СЕЗ "Порт Крим" та виїзду з неї
Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати спецiальний порядок перетинання кордону України iноземцями та особами без громадянства, якi прямують у СЕЗ "Порт Крим", а також спецiальний порядок в'їзду у СЕЗ "Порт Крим" i виїзду з неї громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства.-18- Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
Додати статтю з визначенням порядоку лiквiдацiї СЕЗ "Порт Крим"
Враховано
Стаття ... Порядок лiквiдацiї СЕЗ "Порт Крим"
1. СЕЗ "Порт Крим" вважається лiквiдованою з моменту закiнчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому законодавством України порядку.
2. СЕЗ "Порт Крим" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

Стаття 18. Порядок лiквiдацiї СЕЗ "Порт Крим"
1. СЕЗ "Порт Крим" вважається лiквiдованою з моменту закiнчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому законодавством України порядку.
2. СЕЗ "Порт Крим" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".


-19- Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
Додати статтю з визначенням гарантій забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" у разі її ліквідації
Враховано
Стаття ... Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" у разі її ліквідації
1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" у разі її ліквідації.
2. Спори між органами управління СЕЗ "Порт Крим", суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Порт Крим", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 19. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" у разі її ліквідації
1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Порт Крим" у разі її ліквідації.
2. Спори між органами управління СЕЗ "Порт Крим", суб'єктами СЕЗ "Порт Крим" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Порт Крим", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.


-20- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Доповнити Закон статтею з визначенням гарантій забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької діяльності у разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності
Враховано
Стаття ... Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької діяльності у разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності
1. Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Автономнiй Республiцi Крим на весь строк, визначений у статті 3 цього Закону.
2. У разі зміни законодавства України щодо спеціального режиму інвестиційної діяльності, передбаченого статтею 14 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності.

Стаття 20. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької діяльності у разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності
1. Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Автономнiй Республiцi Крим на весь строк, визначений у статті 3 цього Закону.
2. У разі зміни законодавства України щодо спеціального режиму інвестиційної діяльності, передбаченого статтею 14 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення органом місцевого самоврядування договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності.
95.
Стаття 11. Порядок ввезення товарiв та iнших предметiв на територiю спецiальної економiчної зони "Порт Крим" та вивезення товарiв та iнших предметiв з цiєї територiї96.
У спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим" запроваджується режим спецiальної митної зони.97.
У спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим" застосовується такий порядок ввезення i вивезення товарiв та iнших предметiв:98.
а) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Порт Крим" для використання в межах цiєї зони ввiзне мито та податок на додану вартiсть не справляються;99.
б) у разi ввезення на митну територiю України з територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим" товарiв та iнших предметiв, що попередньо були ввезенi з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Порт Крим", податки сплачуються у порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарiв, що iмпортуються;100.
в) у разi ввезення на митну територiю України з територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим" товарiв та iнших предметiв, повнiстю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим", податок на додану вартiсть i акцизний збiр справляються як для споживання або використання в Українi;101.
г) у разi вивезення з територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим" за межi митної територiї України товарiв та iнших предметiв, повнiстю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим", вивiзне мито та акцизний збiр з цих товарiв не справляються, а податок на додану вартiсть справляється за нульовою ставкою;102.
д) у разi вивезення за межi митної територiї України з територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим" товарiв та iнших предметiв, попередньо ввезених iз-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Порт Крим", вивiзне мито, податок на додану вартiсть i акцизний збiр не справляються;103.
е) у разi вивезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Порт Крим" вивiзне мито не справляється, а податок на додану вартiсть справляється за нульовою ставкою;104.
є) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв на територiю спецiальної економiчної зони "Порт Крим" з метою транзиту через територiю цiєї зони оподаткування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України;105.
ж) в iнших випадках оподаткування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.106.
Повнiстю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим" вважаються товари, що вiдповiдають вимогам статтi 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".107.
Строк перебування товарiв та iнших предметiв на територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим" не обмежується, крiм випадкiв, коли товари та iншi предмети мають обмежений строк зберiгання.108.
До митної вартостi товарiв та iнших предметiв, зазначених у пунктi "б" цiєї статтi, не включається вартiсть послуг щодо зберiгання товарiв та iнших предметiв, їх дороблення, сортування, пакування тощо, здiйснюваних на територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим". Зазначенi послуги не пiдлягають обкладенню податком на додану вартiсть.109.
Положення цiєї статтi не застосовуються до товарообмiнних (бартерних) операцiй.110.
Митний контроль за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через межi спецiальної економiчної зони "Порт Крим" повинен забезпечувати додержання державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку перемiщення товарiв та iнших предметiв вiдповiдно до законодавства України, з урахуванням норм, визначених цим Указом.111.
За митне оформлення товарiв та iнших предметiв, а також перебування їх пiд митним контролем у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим" справляються митнi збори вiдповiдно до законодавства України.112.
Для запобiгання несанкцiонованому i неконтрольованому проникненню на територiю, де запроваджено режим спецiальної митної зони, або за її межi фiзичних осiб, транспортних засобiв, а також ввезенню i вивезенню товарiв та iнших предметiв територiя спецiальної економiчної зони "Порт Крим" повинна бути огороджена за периметром i облаштована згiдно з вимогами Державної митної служби України.113.
Територiї зон митного контролю для спецiальної економiчної зони "Порт Крим", їхнi межi та режим перемiщення через їхню територiю товарiв, транспортних засобiв, громадян встановлюються Державною митною службою України.114.
Органiзацiя i фiнансування робiт з облаштування митної iнфраструктури та огородження територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим" здiйснюється органом господарського розвитку спецiальної економiчної зони.115.
Режим спецiальної митної зони на територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання-передачi в експлуатацiю об'єктiв митної iнфраструктури.116.
Iмпорт на територiю спецiальної економiчної зони "Порт Крим" суб'єктами пiдприємницької дiяльностi товарiв, iнших предметiв для потреб власного виробництва та експорт товарiв, iнших предметiв, повнiстю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених у цiй зонi, не пiдлягає лiцензуванню i квотуванню, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.117.
На зовнiшньоекономiчнi операцiї, що здiйснюються у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим", поширюється режим експорту (iмпорту) товарiв та iншi заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України.118.
Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати обмеження на ввезення на митну територiю України з територiї спецiальної економiчної зони "Порт Крим" та вивезення з митної територiї України на територiю цiєї зони окремих видiв товарiв.

-21- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 12 викласти у такій редакції:
Враховано


119.
Стаття 12. Прикiнцевi положення
Стаття 12. Прикінцеві положення

Стаття 21. Прикінцеві положення
120.
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
121.
2. Кабiнету Мiнiстрiв України, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим у тримiсячний строк:
2. Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які на момент набрання чинності цим Законом є суб'єктами Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш", до закінчення визначеного строку економічного експерименту в зоні "Сиваш" здійснюється за вибором таких суб'єктів. За цих умов дія щодо них особливостей оподаткування та валютного регулювання, передбачених Законом України "Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш", припиняється з моменту укладення ними відповідно до цього Закону договору (контракту) про реалізацію інвестиційного проекту.

2. Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які на момент набрання чинності цим Законом є суб'єктами Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш", до закінчення визначеного строку економічного експерименту в зоні "Сиваш" здійснюється за вибором таких суб'єктів. За цих умов дія щодо них особливостей оподаткування та валютного регулювання, передбачених Законом України "Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш", припиняється з моменту укладення ними відповідно до цього Закону договору (контракту) про реалізацію інвестиційного проекту.
122.
подати пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть з цим Законом;
3. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк внести пропозиції щодо


приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

3. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк внести пропозиції щодо


приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
123.
забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.


4. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 27 червня 1999 року № 740/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону ''Порт Крим'' в Автономній Республіці Крим".

4. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 27 червня 1999 року № 740/99 "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону ''Порт Крим'' в Автономній Республіці Крим".

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні