Назва: Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України
Автор: Народні депутати України З.Ромовська, Устенко П.І.
Головний комітет: Комітет з питань правової політики

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект


Проект
1.

ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.

"Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України"


"Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України"
3.

Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
4.


Арбітражний процесуальний кодекс України
(діюча редакція)
І. Внести до Арбітражного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №6, ст.56; 1997р., №25, ст.171; 1999р., №42-43, ст.378) такі зміни:


І. Внести до Арбітражного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №6, ст.56; 1997р., №25, ст.171; 1999р., №42-43, ст.378) такі зміни:
9.
.
Статтю 10 викласти в такій редакції:
-1- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Статтю 10 викласти в такій редакції:

Враховано

1. Статтю 10 викласти в такій редакції:
10.
Стаття 10. Доарбітражне врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні господарських договорів
"Стаття 10. Розгляд арбітражним судом спорів, що виникають при укладенні господарських договорів.
" Стаття 10. Розгляд арбітражним судом спорів, що виникають при укладенні господарських договорів

"Стаття 10. Розгляд арбітражним судом спорів, що виникають при укладенні господарських договорів
11.
Розбіжності, що виникають між підприємствами, організаціями при укладанні господарських договорів, розглядаються керівниками чи заступниками керівників підприємств та організацій або за їх уповноваженням іншими особами.
Спори, що виникають при укладенні господарських договорів, можуть бути подані на вирішення арбітражного суду за заявою сторін.
Спори, що виникають при укладенні господарських договорів, можуть бути подані на вирішення арбітражного суду."

Враховано

Спори, що виникають при укладенні господарських договорів, можуть бути подані на вирішення арбітражного суду."
12.
При наявності заперечень щодо умов договору підприємство чи організація, які одержали проект договору, складають протокол розбіжностей, про що робиться застереження в договорі, та у 20- денний строк надсилають другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.
Підприємство, організація, які одержали протокол розбіжностей, зобов'язані протягом 20 днів розглянути його, вжити заходів до врегулювання розбіжностей з другою стороною, включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишились неврегульованими, передати в цей же строк на вирішення арбітражного суду.
Якщо підприємство чи організація, які одержали протокол розбіжностей щодо умов договору, заснованого на державному замовленні, не передадуть розбіжності, що залишились неврегульованими, на вирішення арбітражного суду в зазначений строк, то пропозиції другої сторони вважаються прийнятими. В інших випадках договір вважається не укладеним.8.
Стаття 5. Основні положення доарбітражного врегулювання
господарського спору
Спір може бути передано на вирішення арбітражного суду за умови додержання сторонами встановленого для даної категорії спорів порядку їх доарбітражного врегулювання.
Порядок доарбітражного врегулювання спорів визначається цим Кодексом, якщо інший порядок не встановлено діючим на території України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин.
Справи за заявою прокурора чи його заступника, Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень порушуються арбітражним судом незалежно від вжиття сторонами заходів доарбітражного врегулювання спорів.
Вимоги щодо доарбітражного врегулювання господарських спорів не поширюються на спори про визнання договорів недійсними, спори про визнання недійсними актів державних та інших органів, підприємств та організацій, які не відповідають законодавству і порушують права та охоронювані законом інтереси підприємств та організацій (далі - акти), спори про стягнення заборгованості за опротестованими векселями, спори про стягнення штрафів Національним банком України з банків та інших фінансово-кредитних установ, а також на спори про звернення стягнення на заставлене майно.
2. У статті 5:
частину першу викласти в такій редакції:
"Особи, зазначені у статті 1 цього Кодексу, мають право на доарбітражне врегулювання господарського спору."

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Спори, що випливають з договору перевезення та договору про надання послуг зв'язку можуть бути передані на вирішення арбітражного суду за умови додержання сторонами встановленого для даної категорії спорів порядку їх доарбітражного врегулювання."
У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою.
-2- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Ч.1 ст.5 викласти в такій редакції:
" Підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу, мають право на доарбітражне врегулювання господарського спору."

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Спори, що випливають з договору перевезення та договору про надання послуг зв'язку можуть бути передані на вирішення арбітражного суду за умови додержання сторонами встановленого для даної категорії спорів порядку їх доарбітражного врегулювання."Враховано
Враховано
2. У статті 5:
частину першу викласти в такій редакції:
"Підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу, мають право на доарбітражне врегулювання господарського спору";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Спори, що виникають з договору перевезення та договору про надання послуг зв'язку можуть бути передані на вирішення арбітражного суду за умови додержання сторонами встановленого для даної категорії спорів порядку їх доарбітражного врегулювання."
У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою.

5.

13.

3. Назву та частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
"Доарбітражне врегулювання спорів, що виникають при зміні та розірванні договорів перевезень та договорів про надання послуг зв'язку
Підприємство чи організація, які вважають за необхідне змінити чи розірвати договір перевезень та договір про надання послуг зв'язку надсилають пропозиції про це другій стороні за договором ".3. Назву та частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Доарбітражне врегулювання спорів, що виникають при зміні та розірванні договорів перевезень та договорів про надання послуг зв'язку
Підприємство чи організація, які вважають за необхідне змінити чи розірвати договір перевезень та договір про надання послуг зв'язку надсилають пропозиції про це другій стороні за договором."


4. У частині четвертій статті 22 піля слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".


4. У частині четвертій статті 22 піля слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
14.

15.

5. У першому реченні частини другої статті 24 піля слів "заходів доарбітражного врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".


5. У першому реченні частини другої статті 24 піля слів "заходів доарбітражного врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
16.

18.

6. У частині першій статті 26 після слів "за умови вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу.


6. У частині першій статті 26 після слів "за умови вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу.
19.

20.

7. Частину третю статті 27 виключити.


7. Частину третю статті 27 виключити.
21.8. У пункті 6 частини другої статті 54 після слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".8. У пункті 6 частини другої статті 54 після слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".9. У пункті 1 частини першої статті 57 після слів "господарського спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу", а слова "протокол розбіжностей і документи, що підтверджують дату його одержання" виключити.


9. У пункті 1 частини першої статті 57 після слів "господарського спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу", а слова "протокол розбіжностей і документи, що підтверджують дату його одержання" виключити.
22.

23.

10. У частиниі першій статті 63:
у пункті 7 слова "в установленому порядку" замінити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу";

пункт 8 виключити.


10. У частиниі першій статті 63:
у пункті 7 слова "в установленому порядку" замінити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу";

пункт 8 виключити.
24.11. У пункті 2 частини першої статті 65 після слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".


11. У пункті 2 частини першої статті 65 після слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
25.

26.

12. Пункт 3 частини першої статті 80 викласти в такій редакції:
"3) заявник не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу і можливість такого врегулювання втрачена."


12. Пункт 3 частини першої статті 80 викласти в такій редакції:
"3) заявник не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу і можливість такого врегулювання втрачена."
28.

29.

13. Пункт 3 частини першої статті 81 викласти в такій редакції:
"3) позивач не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу і можливість такого врегулювання не втрачена."


13. Пункт 3 частини першої статті 81 викласти в такій редакції:
"3) позивач не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу і можливість такого врегулювання не втрачена."
30.

31.

Статтю 92 виключити.
-3- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Ст.92 залишити в редакції чинного Арбітражного процесуального кодексу.
Враховано


33.

34.
Стаття 104. Повідомлення про час і місце перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду. Строк перевірки

Частину 1 статті 104 викласти в такій редакції:

-4- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Ч.1 ст.104 викласти в такій редакції:


Враховано14. Частину першу статті 104 викласти в такій редакції:
35.
Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду може здійснюватися арбітражним судом за участю сторін. Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду у справі, порушеній за позовом прокурора чи його заступника, або на підставі протесту прокурора чи його заступника, здійснюється за участю прокурора чи його заступника. Нез'явлення сторін, прокурора чи його заступника не є перешкодою для перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду.
"Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду здійснюється арбітражним судом за участю сторін, третіх осіб у порядку, передбаченому статтею 74 даного Кодексу. Про час, і місце перевірки рішення, ухвали, постанови виноситься ухвала, яка направляється учасникам процесу. Нез'явлення сторін, прокурора чи його заступника не є перешкодою для перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду."
"Про час і місце перевірки рішення, ухвали, постанови учасники процесу повідомляються письмово. Нез'явлення сторін, прокурора чи його заступника не є перешкодою для перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду."

"Про час і місце перевірки рішення, ухвали, постанови учасники процесу повідомляються письмово. Нез'явлення сторін, прокурора чи його заступника не є перешкодою для перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду."
50.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні