Назва: Про Кабінет Міністрів України
Автор: народний депутат України І.Коліушко
Головний комітет: Тимчасова спеціальна комісія з питань опрацювання проектів законодавчих актів у сфері політико-правової та адміністративної реформи в Україні

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про Кабінет Міністрів України


Про Кабінет Міністрів України
3.
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні завдання, принципи та організацію діяльності Кабінету Міністрів України як Уряду України, його склад і порядок формування, місце в системі органів державної влади, а також повноваження щодо здійснення виконавчої влади.
-1- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
У законопроекті не виписано статус членів Кабінету Міністрів, хоч у статті 6, зазначено, що він визначається цим законом, не врегульовано особливості відносин Кабінету Міністрів з центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом - Службою безпеки України та податковою Адміністрацією України.
Відхилено
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні завдання, принципи та організацію діяльності Кабінету Міністрів України як Уряду України, його склад і порядок формування, місце в системі органів державної влади, а також повноваження щодо здійснення виконавчої влади.
4.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.
Стаття 1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України


Стаття 1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України
6.
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Систему органів виконавчої влади складають Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, до яких належать міністерства та державні комітети (державні служби), а також органи виконавчої влади зі спеціальним статусом та місцеві органи виконавчої влади.
-2- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
У ч.1 ст.1 перше і друге речення слід поміняти місцями.
Доповнити ч.1 ст.1 такими словами: "до яких належать місцеві державні адміністрації".


Відхилено

Враховано частково
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Систему органів виконавчої влади складають Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, до яких належать міністерства та державні комітети (державні служби), а також органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації.


-3- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.1 ст.1 після слова "статусом" доповнити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим".
Враховано-4- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Ст.1 викласти в такій редакції:
"Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, яку складають Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади - міністерства та державні комітети (державні служби), а також органи виконавчої влади зі спеціальним статусом та місцеві органи виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через центральні і місцеві органи виконавчої влади, спрямовує, координує і контролює їх діяльність.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України.
Діяльність Кабінету Міністрів України зосереджується на:
виробленні курсу виконавчої влади щодо здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, розвитку громадянського суспільства;
розробці проектів законодавчих актів та підзаконної нормативно-правової бази на виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
управлінні державними фінансами та державним майном і контроль за їх використанням;
спрямуванні діяльності органів виконавчої влади на захист інтересів держави, забезпечення прав і свобод громадян та надання їм державних (управлінських) послуг.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України."Враховано частково

Враховано частково
в ст.2

7.
Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через центральні і місцеві органи виконавчої влади, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.


Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через центральні і місцеві органи виконавчої влади, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.
8.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
-5- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Доповнити частину третю ст.1 такими словами: "та цим законом".
Відхилено
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85 та 87 Конституції України.


-6- Кабінет Міністрів України
В частині третій ст. 1 слова "Конституцією України" замінити словами "у статтях 85 та 87 Конституції України"
Враховано

9.
Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України
-7- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ст. 2 викласти в такій редакції:
Основними завданнями Кабінету Міністрів України є:
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;
7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
10) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами України, актами Президента України.
Враховано частково

Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України

10.
Основними завданнями Кабінету Міністрів України є:
-8- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Ст.2 викласти в такій редакції:
"Основними завданнями Кабінету Міністрів України є:
1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України; здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави в інтересах Українського народу; виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і гармонійного розвитку особистості;
3) забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
4) розробка і здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
5) забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
6) розробка проекту закону про Державний бюджет України та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України; подання Верховній Раді України звіту про його виконання;
7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
8) організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
9) спрямування та координація діяльності міністерств, інших органів виконавчої влади;
10) виконання інших функцій, визначених Конституцією та законами України, актами Президента України."
Враховано
Основними завданнями Кабінету Міністрів України є:
11.
1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України;


1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України; здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави в інтересах Українського народу; виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
12.
2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і гармонійного розвитку особистості;


2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і гармонійного розвитку особистості;
13.
3) виконання Конституції і законів України, актів Президента України; розробка і здійснення заходів щодо впровадження законів у життя;
-9- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Вилучити із п.3. ч.1 ст.2 слова "розробка і здійснення заходів щодо впровадження законів у життя".
Враховано
3) забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
14.
4) здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави в інтересах Українського народу;
-10- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
2. Вилучити із п. 4 ч.1 ст. 2 слова "в інтересах Українського народу".
Відхилено
4) розробка і здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
15.
5) вироблення і проведення державної політики у сферах економічного, соціального, науково-технічного та культурного розвитку, охорони довкілля;


5) забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
16.
6) розробка проекту закону про Державний бюджет України та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України;
-11- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
П.6 ч.1 ст.2 доповнити словами "і подача до Верховної Ради України звіту про його виконання".
Відхилено
6) розробка проекту закону про Державний бюджет України та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України;
17.
7) здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
-12- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
П.7) ст.2 після тексту "управління об'єктами" доповнити словом "права".
Відхилено
7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;


-13- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В п.2 ч.1 ст.2 слова "до закону" замінити словами "до чинного законодавства".
Відхилено

18.
8) спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої влади.
-14- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
3. Із ч.1 ст.2 вилучити положення, передбачене п. 8, зміст якого повторюється (див. ч. 2 ст. 1).
Відхилено
8) організація і забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;
9) спрямування та координація діяльності міністерств, інших органів виконавчої влади
10) координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади в сфері надання фізичним та юридичним особам управлінських послуг.


-15- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Доповнити ч.1 ст.2 новими пунктами такого змісту:
"9) забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики;
10) проведення політики у сфері праці і зайнятості населення;
11) забезпечення проведення заходів у сфері екологічної безпеки, охорони природи і природокористування;
12) забезпечення рівних умов усіх форм власності;
13) забезпечення національної безпеки України."
Враховано частково
-16- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В п.8 ч.1 ст.2 після слова "міністерств" додати слова "та державних комітетів".
Відхилено

19.
Стаття 3. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України
-17- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Ст.3 викласти в такій редакції:
"Діяльність Кабінету Міністрів України грунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, колегіальності, науковості та гласності.
Кабінет Міністрів України своєю діяльністю забезпечує гарантування прав і свобод людини, відповідальність держави перед громадянами за забезпечення їм гідних умов життя.
Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу в межах, установлених Конституцією та законами України. Неправомірне втручання будь-яких органів, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян у вирішення питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів України, не допускається.
Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Рішення приймаються ним після обговорення питань на засіданнях Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів України регулярно інформує громадськість про свою діяльність. Прийняття таємних (закритих) рішень можливе лише у випадках, визначених законом, у зв'язку з вимогами національної безпеки України."
Враховано частково

Стаття 3. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України
20.
Діяльність Кабінету Міністрів України грунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, колегіальності, науковості та гласності.


Діяльність Кабінету Міністрів України грунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, колегіальності та гласності.
21.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України.
-18- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Ч.2 ст..3 доповнити словами: "та Верховної Ради України". Відповідно до ст. 91 Конституції України Верховна Рада України приймає не тільки закони, а й постанови та інші акти, якими уряд також повинен керуватися у своїй діяльності.
Відхилено

22.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності додержується вимог утвердження та гарантування прав і свобод людини, відповідальності держави перед громадянами за забезпечення їм гідних умов життя.


Кабінет Міністрів України спрямовує свою діяльність на забезпечення прав і свобод людини і громадянина, гарантування відповідальності держави перед громадянами за забезпечення їм гідних умов життя.
23.
Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу в межах, установлених Конституцією та законами України, незалежно від органів законодавчої та судової влади. Неправомірне втручання будь-яких органів, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян у вирішення питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів України, не допускається.
-19- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
У ч.4 ст.3 після слів "законами України" додати слова "актами Президента України".
Відхилено
Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу в межах, установлених Конституцією та законами України. Неправомірне втручання будь-яких органів, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян у вирішення питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів України, не допускається.


-20- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В реченні 2 ч.4 ст.3 слово "Неправомірне" замінити текстом "Не передбачене законом".
Відхилено

24.
Кабінет Міністрів України є колегіальним органом, який приймає рішення після обговорення питань на своїх засіданнях.
-21- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Частину 4 ст. 3 доповнити "крім випадку передбаченого статтею 55 цього Закону".
Враховано
Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Рішення приймаються ним після обговорення питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, крім випадку передбаченого статтею 55 цього Закону.
25.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності спирається на наукове обгрунтування здійснюваної ним державної політики, активно використовує прогресивні організаційно-технічні засоби та інформаційні технології.26.
Кабінет Міністрів України регулярно інформує громадськість про свою діяльність. Прийняття таємних рішень можливе виключно у зв'язку з вимогами національної безпеки України у випадках, визначених законом.
-22- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У ч.7 ст.3 після слова "громадськість" доповнити словами "через засоби масової інформації".
Враховано
Кабінет Міністрів України регулярно інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність. Прийняття таємних (закритих) рішень можливе лише у випадках, визначених законом, у зв'язку з вимогами національної безпеки України.
27.
Стаття 4. Законодавство про Кабінет Міністрів України


Стаття 4. Законодавство про Кабінет Міністрів України
28.
Організація, повноваження, функції і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.


Організація, повноваження, функції і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
29.
Функції Кабінету Міністрів України, а також його склад в межах повноважень, встановлених Конституцією та законами України, визначаються також актами Президента України.
-23- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Вилучити із ч.2 ст. 4 слова "а також його склад" та "також".
Доповнити ч.2 ст. 4 такими словами: "та Верховної Ради України".
Враховано частково

Функції Кабінету Міністрів України в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, визначаються також актами Президента України.


-24- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Ч.2 ст.4 викласти в такій редакції:
"Функції Кабінету Міністрів України, його склад визначаються також актами Президента України в межах його конституційних повноважень."
Відхилено-25- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч. 2 ст.4 виключити текст "та законами".
Відхилено

30.
Окремі питання діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції та законів України можуть визначатися також постановами Кабінету Міністрів України.


Окремі питання діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції та законів України можуть визначатися також постановами Кабінету Міністрів України.
31.
Стаття 5. Місцезнаходження та атрибути Кабінету Міністрів України


Стаття 5. Місцезнаходження та атрибути Кабінету Міністрів України
32.
Кабінет Міністрів України знаходиться в столиці України - місті Києві.


Кабінет Міністрів України знаходиться в столиці України - місті Києві.
33.
На будинку Кабінету Міністрів України кріпиться Державний Герб України та вивішується Державний Прапор України.


На будинку Кабінету Міністрів України кріпиться Державний Герб України та вивішується Державний Прапор України.
34.
Державний Герб України та Державний Прапор України є атрибутами залу засідань Кабінету Міністрів України.


Державний Герб України та Державний Прапор України є атрибутами залу засідань Кабінету Міністрів України.
35.
Розділ ІІ. СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Розділ ІІ. СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
36.
Стаття 6. Склад та строк формування Кабінету Міністрів України
-26- Кабінет Міністрів України
Назву статті 6 доповнити словами "та статус його членів"
Враховано
Стаття 6. Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів
37.
До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-прем'єр-міністри України, Міністр закордонних справ України, Міністр юстиції України, Міністр фінансів України, Міністр оборони України, Міністр внутрішніх справ України та інші міністри України.
-27- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Із ч.1 ст.6 слід вилучити перелік 5-ти міністрів. Оскільки за Конституцією (ч.1 ст. 114) до складу уряду входять всі міністри, то немає потреби виділяти у законі зазначених міністрів.
Враховано
До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-прем'єр-міністри України, та міністри України.


-28- Кабінет Міністрів України
-29- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ч.1 ст.6 викласти в такій редакції:
"До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-прем'єр-міністри України та міністри України."
Враховано-30- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Ч.1 ст.6 продовжити словами "в тому числі не більше двох, членство яких у Кабінеті Міністрів України не пов'язане з очолюванням міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади України."
Відхилено-31- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.2 ст. 6 викласти у такій редакції:
"За поданням Прем'єр-міністра України Президент Україн може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерство чи інший орган виконавчої влади. У складі Кабінету Міністрів України може бути не більше двох таких міністрів".
Враховано

38.
За поданням Прем'єр-міністра України Президент України, крім керівників міністерств, може призначати міністрами осіб, членство яких у Кабінеті Міністрів України не пов'язане з очолюванням міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади України, але не більше двох.
-32- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
Ч.2 ст. 6 вилучити.
Відхилено
За поданням Прем'єр-міністра України Президент Україн може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерство чи інший орган виконавчої влади. У складі Кабінету Міністрів України може бути не більше двох таких міністрів.


-323- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Доповнити ст. 6 новою частиною третьою такого змісту:
"Загальна чисельність членів Кабінету Міністрів України визначається посадовим складом Кабінету Міністрів України".
Загальна чисельність членів Кабінету Міністрів України визначається посадовим складом Кабінету Міністрів України.
39.
Кабінет Міністрів України формується не більш як у шістдесяти денний строк від дня вступу Президента України на посаду або відставки попереднього складу Кабінету Міністрів України.


Кабінет Міністрів України формується не більш як у шістдесяти денний строк від дня вступу Президента України на посаду або відставки попереднього складу Кабінету Міністрів України.
40.
Посади членів Кабінету Міністрів України за характером повноважень та діяльності призначених на них осіб належать до державних політичних посад, на них не поширюється законодавство про державну службу.
-34- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Частини 4 і 5 ст. 6 вилучити, виклавши їх в окремій статті під назвою "Статус членів Кабінету Міністрів України".
-335- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч. 4 статті 6 слова "на них не поширюється законодавство про державну службу" замінити словами "і не відносяться до посад державних службовців, передбачених законодавством про державну службу".
Відхилено
Враховано
Посади членів Кабінету Міністрів України за характером повноважень та діяльності призначених на них осіб належать до державних політичних посад і не відносяться до посад державних службовців, передбачених законодавством про державну службу.


-36- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ч.4 ст.6 наприкінці доповнити текстом ", крім випадків прямо непередбачених законом".
Відхилено-37- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Ч.4 ст.6 викласти в такій редакції:
"Посади членів Кабінету Міністрів України за характером повноважень та діяльності призначених на них осіб належать до державних політичних посад. Члени Кабінету Міністрів України є державними службовцями з особливим статусом, який визначається спеціальними законоами."
Враховано частково


41.
Статус членів Кабінету Міністрів України визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законами України. Не допускається прирівняння будь-яких посад в органах виконавчої влади за статусом до членів Кабінету Міністрів України.
-38- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У ч.5 ст.6 слово "Законом" виключити.
Враховано
Статус членів Кабінету Міністрів України визначається Конституцією України, цим та іншими законами України. Не допускається прирівняння будь-яких посад в органах виконавчої влади за статусом до членів Кабінету Міністрів України.


-39- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ст.6 доповнити новою частиною такого змісту:
"На членів Кабінету Міністрів України поширюється законодавство про боротьбу з корупцією, передбачене для народних депутатів України."
Враховано в іншій редакції
На членів Кабінету Міністрів України поширюється норми законодавства про боротьбу з корупцією, встановлені для народних депутатів України.


-40- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
Ст.6 доповнити новою частиною такого змісту:
"Кількість членів Кабінету Міністрів України не може перевищувати 23 осіб."
Відхилено

42.
Стаття 7. Внесення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України
-41- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
1. Доповнити назву ст.7 словом "Порядок".
Відхилено
Стаття 7. Внесення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України
43.
Президент України не пізніш як на десятий день після вступу на пост або припинення повноважень Кабінету Міністрів України, після консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських груп і фракцій вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України.
-42- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
У Ч.1 ст.7
слова "не пізніш як на десятий день після" замінити словами "протягом п'ятнадцяти днів з дня";
після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "як правило".
Враховано
Президент України протягом п'ятнадцяти днів з дня вступу на пост або припинення повноважень Кабінету Міністрів України, як правило, після консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій і груп вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України.


-43- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Ч.1 ст.7 після слів "груп і фракцій" доповнити словами "з урахуванням їх пропозицій", далі за текстом.
Відповідні доповнення внести і до частини другої цієї ж статті.
Із частин 1 і 2 ст.7 вилучити слово "керівниками".
Відхилено-44- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Ст.7 викласти в такій редакції:
"Президент України не пізніш як на десятий день після вступу на пост або припинення повноважень Кабінету Міністрів України вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України.
Кандидатуру для подання на посаду Прем'єр-міністра України пропонує політична партія (блок), яка (який) за результатами виборів здобула (здобув) у Верховній Раді України абсолютну більшість місць.
Якщо жодна з політичних партій не має абсолютної більшості місць у Верховній Раді України, Президент пропонує внести кандидатуру для подання на посаду Прем'єр-міністра України керівництву політичної партії (блоку), яка(який) за результатами виборів здобула (здобув) у Верховній Раді України відносну більшість місць.
У разі, якщо керівництву політичної партії (блоку), яка (який) за результатами виборів здобула (здобув) у Верховній Раді України абсолютну більшість місць, не вдалося внести кандидатуру для подання на посаду Прем'єр-міністра України, яка була б підтримана більшістю від складу Верховної Ради України, Президент пропонує внести кандидатуру для подання на посаду Прем'єр-міністра України керівництву політичної партії(блоку), яка(який) за результатами виборів займає у Верховній Раді України за кількістю мандатів друге місце.
Якщо і у цьому разі не вдається внести кандидатуру для подання на посаду Прем'єр-міністра України, яка була б підтримана більшістю від складу Верховної Ради України, Президент України проводить консультації з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських груп і фракцій щодо можливої кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України, яка б здобула підтримку більшості народних депутатів України.
Якщо протягом шестидесяти календарних днів, починаючи включно від дня першого звернення Президента України, у Верховній Раді України не вдається вирішити питання про надання згоди на призначення Прем'єр-міністра України, Президент України може своїм Указом достроково припинити повноваження Верховної Ради і призначити нові вибори народних депутатів України. "
Відхилено-45- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ст.7 викласти в такій редакції:
"Президент України не пізніш як на десятий день після вступу на пост або припинення повноважень Кабінету Міністрів України, після консультацій з Головою Верховної Ради України та Координаційною радою Парламентської Більшості, що представлена керівниками депутатських фракцій (груп), стосовно призначення членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів обласних державних адміністрацій вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України.
У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України після консультацій з Головою Верховної Ради України та Координаційною радою Парламентської Більшості, що представлена керівниками депутатських фракцій (груп), у семиденний строк вносить на розгляд Верховної Ради України нову кандидатуру на цю посаду.
Президент України має право внести повторно ту саму кандидатуру за умови згоди Координаційної ради Парламентської Більшості, що представлена керівниками депутатських фракцій (груп) Верховної Ради України, але не більше одного разу."
Відхилено-46- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Ст.7 викласти в такій редакції:
"Президент України після вступу на пост або припинення повноважень Кабінету Міністрів України вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України.
У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить на розгляд Верховної Ради України нову кандидатуру на цю посаду.
Президент України також має право внести повторно ту саму кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України."
Враховано частково

44.
У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України після консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських груп і фракцій у семиденний строк вносить на розгляд Верховної Ради України нову кандидатуру на цю посаду.
-47- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
Ч.2 ст. 7 викласти у такій редакції:
"У разі ненадання згоди Верховною Радою України на призначення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України, як правило, після консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій і груп у семиденний строк вносить на розгляд Верховної Ради України нову кандидатуру на цю посаду або повторно пропонує ту саму кандидатуру".
Враховано
У разі ненадання згоди Верховною Радою України на призначення кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України, як правило, після консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських фракцій і груп у семиденний строк вносить на розгляд Верховної Ради України нову кандидатуру на цю посаду або повторно пропонує ту саму кандидатуру.
45.
Президент України має право внести повторно ту саму кандидатуру за умови згоди голів депутатських груп і фракцій, які спільно об'єднують більшість від конституційного складу Верховної Ради України.
-48- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Ч.3 ст.7 вилучити.
Враховано

46.
Стаття 8. Розгляд Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України
-49- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Доповнити назву ст. 8 словом "Порядок".
Відхилено
Стаття 8. Розгляд Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України
47.
Верховна Рада України розглядає внесену Президентом України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України не пізніш як у десятиденний строк з дня внесення.
-50- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У ч.1 ст.8 після слова "дня" записати "її", далі за текстом.
Враховано
Верховна Рада України розглядає внесену Президентом України кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра України не пізніш як у десятиденний строк з дня її внесення.
48.
Одночасно з внесенням кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України до Верховної Ради України подаються матеріали про кандидата, зазначені в законі про регламент Верховної Ради України.
-51- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
У ч.2 ст.8 замість слова "матеріали" слід записати "відомості".
Враховано
Одночасно з внесенням кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України до Верховної Ради України подаються відомості про кандидата, зазначені в законі про регламент Верховної Ради України.
49.
Депутатські групи та фракції мають право перед розглядом питання на пленарному засіданні Верховної Ради України зустрітись із кандидатом на посаду Прем'єр-міністра України та отримати відповіді на поставлені запитання.


Депутатські фракції та групи мають право перед розглядом питання на пленарному засіданні Верховної Ради України зустрітись із кандидатом на посаду Прем'єр-міністра України та отримати відповіді на поставлені запитання.
50.
Президент України представляє внесену ним кандидатуру на пленарному засіданні Верховної Ради України. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України виступає з програмною заявою та відповідає на запитання народних депутатів України. Представники всіх депутатських груп і фракцій висловлюють позицію своїх депутатських об'єднань.
-52- Кабінет Міністрів України
Ч.4 ст. 8 після слів "Президент України" доповнити словами "або уповноважена ним особа".
-53- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
У першому реченні ч.4 ст.8 після слів "Президент України" додати слова "або, в разі його хвороби, уповноважена ним особа".

В третьому реченні слово "всіх" виключити.
Враховано
Враховано частковоВраховано
Президент України або уповноважена ним особа представляє внесену ним кандидатуру на пленарному засіданні Верховної Ради України. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України виступає з програмною заявою та відповідає на запитання народних депутатів України. Представники депутатських фракцій і груп мають право висловити позицію своїх депутатських об'єднань.


-54- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.4 ст.8 текст "висловлюють позицію своїх" замінити текстом "мають право висловити позицію зазначених".
Враховано частково


51.
Голосування постанови Верховної Ради України про згоду на призначення Прем'єр-міністром України кандидатури, внесеної Президентом України, відбувається в поіменному режимі. Рішення приймається більшістю голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.
-55- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Друге речення ч.5 ст.8 після тексту "більшістю голосів" доповнити словом "народних".
Враховано
Голосування постанови Верховної Ради України про згоду на призначення Прем'єр-міністром України кандидатури, внесеної Президентом України, відбувається в поіменному режимі. Рішення приймається більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.

52.
Стаття 9. Призначення членів Кабінету Міністрів України


Стаття 9. Призначення членів Кабінету Міністрів України
53.
Прем'єр-міністр України призначається указом Президента України в триденний строк після одержання згоди Верховної Ради України.


Прем'єр-міністр України призначається указом Президента України в триденний строк після одержання згоди Верховної Ради України.
54.
Прем'єр-міністр України протягом чотирнадцяти днів з дня свого призначення на посаду після консультацій з Головою Верховної Ради України та керівниками депутатських груп і фракцій вносить Президентові України подання щодо загальної чисельності, посадового і персонального складу Кабінету Міністрів України та одночасно інформує про них Верховну Раду України. На кожну посаду вноситься одна кандидатура. В разі відхилення Президентом України кандидатури члена Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України вносить Президентові України іншу кандидатуру на посаду члена Кабінету Міністрів України.
-56- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Із ч.2 ст.9 вилучити слово "керівниками".
-57- Кабінет Міністрів України
У ч.2 ст. 9 виключити слова "щодо загальної чисельності".
-58- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
У ч.2 ст.9 слова "та одночасно інформує про них Верховну Раду України" викласти окремим реченням у такій редакції "Про зміст подання Прем'єр-міністр України одночасно інформує Голову Верховної Ради України".
ВрахованоВраховано


Враховано
Прем'єр-міністр України протягом чотирнадцяти днів з дня свого призначення на посаду після консультацій з Головою Верховної Ради України та депутатськими фракціями і групами вносить Президентові України подання посадового і персонального складу Кабінету Міністрів України Про зміст подання Прем'єр-міністр України одночасно інформує Голову Верховної Ради України. На кожну посаду вноситься одна кандидатура. В разі відхилення Президентом України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України вносить Президентові України іншу кандидатуру на цю посаду в тому ж порядку.


-59- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ч.2 ст.9 в кінці доповнити словами "попередньо узгодивши її шляхом консультацій з Головою Верховної Ради України та Координаційною радою Парламентської Більшості, що представлена керівниками депутатських фракцій (груп)."
Відхилено-60- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Третє речення ч.2 ст.9 після тексту "Президентом України кандидатури" доповнити текстом "на посаду", після тексту "іншу кандидатуру на" - доповнити словом "цю", а наприкінці текст "члена Кабінету Міністрів України" виключити.
Враховано-61- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
Ч.2 ст.9 виключити.
Відхилено-62- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ч.2 ст.9 доповнити словами "в тому ж порядку".
Враховано

55.
На підставі подання Прем'єр-міністра України Президент України видає укази про затвердження загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України та про призначення членів Кабінету Міністрів України.
-63- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.3 ст.9 викласти у такій редакції:
"На підставі подання Прем'єр-міністра України Президент України затверджує посадовий склад Кабінету Міністрів України та призначає членів Кабінету Міністрів України".
-64- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Ч.3 ст.9 перед словами "призначення доповнити словом "персональні".
Враховано


Відхилено

На підставі подання Прем'єр-міністра України Президент України затверджує посадовий склад Кабінету Міністрів України та призначає членів Кабінету Міністрів України.
56.
Пропозиції щодо призначення на вакантні посади в складі Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України вносить Президенту України протягом чотирнадцяти днів після утворення такої вакансії.
-65- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.4 ст.9 доповнити словами "у порядку передбаченому частиною другою цієї статті".

-66- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ч.4 ст.9 в кінці доповнити словами "попередньо узгодивши її шляхом консультацій з Головою Верховної Ради України та Координаційною радою Парламентської Більшості, що представлена керівниками депутатських фракцій (груп)."
Враховано
Враховано частково
Пропозиції щодо призначення на вакантні посади в складі Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України вносить Президенту України протягом чотирнадцяти днів після утворення такої вакансії у порядку передбаченому частиною другою цієї статті.
57.
Указ Президента України про призначення на посади членів Кабінету Міністрів України, крім Прем'єр-міністра України, скріплюється підписом Прем'єр-міністра України.
-67- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.5 ст.9 текст "Прем'єр-міністра України, скріплюється" замінити текстом "Президента України, скріплюється також".
Відхилено
Указ Президента України про призначення на посади членів Кабінету Міністрів України, крім Прем'єр-міністра України, скріплюється підписом Прем'єр-міністра України.
58.
Стаття 10. Присяга членів Кабінету Міністрів України та набуття ними повноважень


Стаття 10. Присяга членів Кабінету Міністрів України та набуття ними повноважень
59.
Члени Кабінету Міністрів України складають присягу Українському народові такого змісту:


Члени Кабінету Міністрів України складають присягу Українському народові такого змісту:
60.
"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь додержуватися Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу, зміцнення та сталий демократичний розвиток Української держави".


"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь додержуватися Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу, зміцнення та сталий демократичний розвиток Української держави".
61.
Присяга складається на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніш як через п'ять днів після сформування Кабінету Міністрів України або призначення нового члена Кабінету Міністрів України.


Присяга складається на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніш як через п'ять днів після сформування Кабінету Міністрів України або призначення нового члена Кабінету Міністрів України.
62.
Присяга членів новопризначеного Кабінету Міністрів України оголошується Прем'єр-міністром України і підписується кожним членом Кабінету Міністрів України. Наступні новопризначені члени Кабінету Міністрів України оголошують присягу особисто і підписують її.
-68- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Перше речення ч.4 ст.10 після тексту "Прем'єр-міністром України і" доповнити текстом "її текст", друге речення наприкінці доповнити словом "текст".
Враховано
Присяга членів новопризначеного Кабінету Міністрів України оголошується Прем'єр-міністром України і її текст підписується кожним членом Кабінету Міністрів України. Наступні новопризначені члени Кабінету Міністрів України оголошують присягу особисто і підписують її текст.
63.
Про прийняття присяги робиться запис у трудовій книжці члена Кабінету Міністрів України. Підписаний текст присяги зберігається в особовій справі члена Кабінету Міністрів України.


Про прийняття присяги робиться запис у трудовій книжці члена Кабінету Міністрів України. Підписаний текст присяги зберігається в особовій справі члена Кабінету Міністрів України.
64.
Відмова члена Кабінету Міністрів України скласти присягу має наслідком звільнення його з посади.


Відмова члена Кабінету Міністрів України скласти присягу має наслідком звільнення його з посади.
65.
Новосформований Кабінет Міністрів України набуває повноважень з моменту складення присяги не менш як двома третинами від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. Новопризначені члени Кабінету Міністрів України набувають повноважень з моменту складення ними присяги.
-69- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
У ч.7 ст.10 слова "складення присяги не менш як двома третинами" замінити словами "призначення Президентом України не менш як двох третин";
у другому реченні слова "складення ними присяги" замінити словом "призначення".
Враховано
Новосформований Кабінет Міністрів України набуває повноважень з моменту призначення Президентом України не менш як двох третин від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. Новопризначені члени Кабінету Міністрів України набувають повноважень з моменту призначення.
66.
Стаття 11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України


Стаття 11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України
67.
Новосформований Кабінет Міністрів України не пізніш як у місячний строк після набуття повноважень подає на розгляд Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України на строк своїх повноважень.
-70- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
У ч. 1 ст.11 слова "місячний строк" замінити словами "шістдесяти денний строк"
У ч.6 ст.11 слова "тридцяти днів" замінити словами "двадцяти днів".
Враховано
Новосформований Кабінет Міністрів України не пізніш як у шістдесяти денний строк після набуття повноважень подає на розгляд Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України на строк своїх повноважень.
68.
Програма діяльності Кабінету Міністрів України повинна містити концептуальне викладення стратегії діяльності, засобів та строків виконання завдань Кабінету Міністрів України. До Програми діяльності Кабінету Міністрів України додаються структура виконавчої влади та інформація про членів Кабінету Міністрів України.
-71- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Друге речення ч.2 ст.11 після тексту "додаються структура" доповнити словом "органів".
Враховано частково

Програма діяльності Кабінету Міністрів України повинна містити концептуальне викладення стратегії діяльності, засобів та строків виконання завдань Кабінету Міністрів України. До Програми діяльності Кабінету Міністрів України додаються загальна структура системи органів виконавчої влади та інформація про членів Кабінету Міністрів України.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України розглядається Верховною Радою України не пізніш як у десятиденний строк з дня її подання.


Програма діяльності Кабінету Міністрів України розглядається Верховною Радою України не пізніш як у десятиденний строк з дня її подання.
69.

-72- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Доповнити ст. 11 положенням, згідно з яким Програма діяльності Кабінету Міністрів перед внесенням її на розгляд парламенту попередньо обговорюється в комітетах Верховної Ради, депутатських групах і фракціях. Це узгоджуватиметься із частиною п'ятою цієї статті.
Враховано

Програма діяльності Кабінету Міністрів перед її на розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради України попередньо обговорюється в комітетах Верховної Ради України, депутатських фракціях і групах.
70.
Прем'єр-міністр України представляє Програму діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України та відповідає на запитання народних депутатів України.


Прем'єр-міністр України представляє Програму діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України та відповідає на запитання народних депутатів України.
71.
Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість протягом тридцяти днів доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України на основі вивчення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні її у комітетах та на пленарному засіданні Верховної Ради України.
-73- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ч.5 ст.11 після тексту "її у комітетах" доповнити текстом "депутатських групах та фракціях".
Враховано
Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України можливість протягом двадцяти днів доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України на основі вивчення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні її у комітетах, депутатських фракціях і групах та на пленарному засіданні Верховної Ради України.
72.
Голосування за постанову Верховної Ради України про Програму діяльності Кабінету Міністрів України відбувається в поіменному режимі. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.


Голосування за постанову Верховної Ради України про Програму діяльності Кабінету Міністрів України відбувається в поіменному режимі. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.
73.
У разі відхилення Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховна Рада України може розглянути питання про недовіру Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України.


У разі несхвалення Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховна Рада України може розглянути питання про недовіру Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України.
74.
Стаття 12. Припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України


Стаття 12. Припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України
75.
Повноваження члена Кабінету Міністрів України можуть бути припинені Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або за заявою члена Кабінету Міністрів України.
-74- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ч.1 ст.12 після тексту "України або за" доповнити словом "власною".
-75- Н.д.Лавринович О.В.(Реєстр.картка №121)
Ч.1 статті 12 після слів "Президентом України" доповнити словами "за його ініціативою або".
ВідхиленоВраховано

Повноваження члена Кабінету Міністрів України можуть бути припинені Президентом України за його ініціативою, за поданням Прем'єр-міністра України або за заявою члена Кабінету Міністрів України.
76.
Член Кабінету Міністрів України з політичних чи особистих мотивів вправі заявити Президентові України про свою відставку.
-76- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
У ч.2 ст.12 слова "з політичних чи особистих мотивів" виключити.
Відхилено
Член Кабінету Міністрів України з політичних чи особистих мотивів вправі заявити Президентові України про свою відставку.
77.
Про намір подати заяву про відставку член Кабінету Міністрів України попередньо повідомляє Прем'єр-міністра України.


Про намір подати заяву про відставку член Кабінету Міністрів України попередньо повідомляє Прем'єр-міністра України.
78.
Члени Кабінету Міністрів України, відставка яких прийнята, за дорученням Президента України та їх згодою продовжують виконувати свої повноваження до набуття повноважень новими членами Кабінету Міністрів України.
-77- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ч. 4 ст.12 доповнити словами "але не довше, ніж шістдесят днів".
-78- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.4 ст.12 виключити текст "та їх згодою". Перевести текст цієї частини з множини в однину.
Враховано
Враховано частково
Член Кабінету Міністрів України відставка якого прийнята Президентом України, за його дорученням та власною згодою продовжує виконувати свої повноваження до набуття повноважень новим членом Кабінету Міністрів України, але не довше, ніж шістдесят днів.


-79- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ст.12 доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:
"З питань припинення повноважень чи прийняття відставки членів Кабінету Міністрів України Президент України видає відповідні укази."
Враховано


З питань припинення повноважень чи прийняття відставки членів Кабінету Міністрів України Президент України видає відповідні укази.

79.
Стаття 13. Вимоги до осіб, які входять до складу Кабінету Міністрів України


Стаття 13. Вимоги до осіб, які входять до складу Кабінету Міністрів України
80.
До складу Кабінету Міністрів України можуть бути призначені громадяни України, які мають вищу освіту та володіють державною мовою.
-80- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У ч.1 ст.13 слова "та володіють державною мовою." замінити словами "необхідну фахову кваліфікацію та відповідний досвід роботи".
Відхилено
До складу Кабінету Міністрів України можуть бути призначені громадяни України, які мають вищу освіту та володіють державною мовою.
81.
Члени Кабінету Міністрів України не можуть мати представницький мандат, крім мандата народного депутата України, вони не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку або створеної з метою надання торгово-промислових чи фінансових послуг іншим підприємствам, організаціям або фізичним особам.
-81- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
Із ч.2 ст.13 вилучити слова "крім мандата народного депутата України".
Враховано
Члени Кабінету Міністрів України не можуть мати представницький мандат, вони не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку або створеної з метою надання торгово-промислових чи фінансових послуг іншим підприємствам, організаціям або фізичним особам.


-82- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.2 ст.13 виключити текст ", крім мандата народного депутата України," текст "чи іншої" замінити текстом ", установи,", після тексту "іншим підприємствам" додати текст ", установам".
Враховано частково


82.
Розділ ІІІ. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Розділ ІІІ. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
83.
Стаття 14. Строк повноважень Кабінету Міністрів України


Стаття 14. Строк повноважень Кабінету Міністрів України
84.
Кабінет Міністрів України утворюється на строк повноважень Президента України.


Кабінет Міністрів України утворюється на строк повноважень Президента України.
85.
Повноваження Кабінету Міністрів України припиняються достроково у разі:


Повноваження Кабінету Міністрів України припиняються достроково у разі:
86.
1) прийняття Президентом України рішення про припинення повноважень Прем'єр-міністра України, чи про відставку Кабінету Міністрів України;


1) прийняття Президентом України рішення про припинення повноважень Прем'єр-міністра України, чи про відставку Кабінету Міністрів України;
87.
2) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;


2) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;
88.
3) відставки або смерті Прем'єр-міністра України;


3) відставки або смерті Прем'єр-міністра України.
89.
4) відставки більше, ніж однієї третини від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України.
-83- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У п.4 ч.2 ст.14 перед словом "відставки" додати слово "одночасної".
Відхилено-84- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
П. 4) ч.2 ст.14 на початку доповнити словом "одночасної".
Відхилено-85- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
П.4 ч.2 ст.14 виключити.
Враховано

90.
Стаття 15. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з обранням нового Президента України


Стаття 15. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з обранням нового Президента України
91.
Прем'єр-міністр України подає заяву про відставку Кабінету Міністрів України новообраному Президентові України на церемонії його вступу на посаду (інавгурації) після складення Президентом України присяги.
-86- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.1 ст.15 слова "відставку" замінити словами "складення повноважень".
Враховано
Прем'єр-міністр України подає заяву про складення повноважень Кабінету Міністрів України новообраному Президентові України на церемонії його вступу на посаду (інавгурації) після складення Президентом України присяги.
92.
Стаття 16. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України
-87- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
Назву ст.16 викласти у такій редакції:
"Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з припиненням повноважень Прем'єр-міністра України за рішенням Президента України"
Враховано

Стаття 16. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з припиненням повноважень Прем'єр-міністра України за рішенням Президента України
93.
Президент України вправі прийняти рішення про припинення повноважень Прем'єр-міністра України. У зв'язку з цим він видає указ про припинення повноважень Прем'єр-міністра України з відповідним мотивуванням.
-88- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
У ч.1 ст.16 замість слова "вправі" записати "має право".
-89- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
Ч.1 ст. 16 після слова "прийняти" доповнити словом "вмотивоване".
ВрахованоВраховано
Президент України має право прийняти вмотивоване рішення про припинення повноважень Прем'єр-міністра України.


-90- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
У першому реченні ч.1 ст.16 в кінці додати слова "окремих чи всіх членів Кабінету Міністрів України".
Друге речення виключити.
Враховано частково

94.
Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України.
-91- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Ч.2 ст.16 викласти в такій редакції:
"Після оприлюднення указу про припинення повноважень Прем'єр-міністра України за рішенням Президента України. Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України у повному складі."
Відхилено
Прем'єр-міністр України зобов'язаний невідкладно подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України у зв'язку з таким рішенням Президента України.


-92- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
У ч.2 ст.16 після слова "зобов'язаний" додати слово "невідкладно" (або вказати інший конкретний термін).
Враховано

95.
Стаття 17. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри


Стаття 17. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри
96.
Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України.
-93- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У ч.1 ст.17 в кінці додати слова "в цілому або будь-кому із членів Кабінету Міністрів України".
Додати друге речення такого змісту:
"Питання про довіру Кабінету Міністрів України може бути запропоноване до розгляду Верховною Радою України також Прем'єр-міністром України."


Відхилено


Відхилено
Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України.
97.
Це питання розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України через десять днів після внесення пропозиції з обов'язковим запрошенням всього складу Кабінету Міністрів України.
-94- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ч.2 ст.17 після тексту "Верховної Ради України" доповнити текстом "не пізніше як".
Відхилено
Це питання розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України через десять днів після внесення пропозиції з обов'язковим запрошенням всього складу Кабінету Міністрів України.
98.
Постанова Верховної Ради України про недовіру Кабінету Міністрів України (резолюція недовіри) голосується в поіменному режимі. Рішення приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.


Постанова Верховної Ради України про недовіру Кабінету Міністрів України (резолюція недовіри) голосується в поіменному режимі. Рішення приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
99.
Прем'єр-міністр України, отримавши підписану Головою Верховної Ради України постанову Верховної Ради України про недовіру Кабінету Міністрів України, невідкладно подає Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України.
-95- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Ч.4 ст.17 вилучити.
Відхилено
Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.


-96- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частини 4 та 5 ст.17 поміняти місцями.
Враховано

100.
Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.


Прем'єр-міністр України, отримавши підписану Головою Верховної Ради України постанову Верховної Ради України про недовіру Кабінету Міністрів України, невідкладно подає Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України.
101.
Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.


Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
102.
Стаття 18. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з відставкою або смертю Прем'єр-міністра України


Стаття 18. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з відставкою або смертю Прем'єр-міністра України
103.
Прем'єр-міністр України вправі заявити Президентові України про свою відставку.
-97- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
У ч.1 ст.18 замість слова "вправі" записати "має право".
Враховано
Прем'єр-міністр України має право заявити Президентові України про свою відставку.
104.
Президент України протягом десяти днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення про відставку Прем'єр-міністра України або про неприйняття відставки Прем'єр-міністра України.


Президент України протягом десяти днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення про відставку Прем'єр-міністра України або про неприйняття відставки Прем'єр-міністра України.
105.
Відставка Прем'єр-міністра України або його смерть має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
-98- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
Ч.3 ст.18 виключити.
Відхилено
Відставка Прем'єр-міністра України або його смерть має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.
106.
Стаття 19. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з відставкою більше, ніж однієї третини від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України
-99- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
Ст.19 виключити.
Враховано

107.
У разі одночасної відставки більше, ніж однієї третини від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України зобов'язаний подати Президенту України заяву про відставку Кабінету Міністрів України.
-100- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ст.19 після тексту "Прем'єр-міністр України" доповнити текстом " протягом трьох днів".
Відхилено

108.
Стаття 20. Виконання повноважень Кабінетом Міністрів України після його відставки


Стаття 19. Виконання повноважень Кабінетом Міністрів України після його відставки
109.
Прем'єр-міністр України та очолюваний ним Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Президентом України, за дорученням Президента України продовжують виконувати свої повноваження до набуття повноважень новосформованим Кабінетом Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів. Таке доручення дається у формі указу Президента України.
-101- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
У ст.20 замість слова "виконувати" записати "здійснювати".
Відхилено
Прем'єр-міністр України та очолюваний ним Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Президентом України, за дорученням Президента України продовжують виконувати свої повноваження до набуття повноважень новосформованим Кабінетом Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів. Таке доручення дається у формі указу Президента України.
110.
Розділ ІV. КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Розділ ІV. КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
111.
Стаття 21. Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України


Стаття 20. Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України
112.
Діяльність Кабінету Міністрів України згідно з його компетенцією спрямована на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції і законів України, актів Президента України та реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, охорони довкілля, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, зовнішньої політики, національної безпеки та обороноздатності.
-102- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У ч.1 ст.21 після слів "соціальної політики" додати слова "праці й зайнятості населення"; після слів "охорони довкілля" додати слова "охорони природи, екологічної безпеки"; перед словом "зовнішньої" додати слова "внутрішньої та".
Враховано
Діяльність Кабінету Міністрів України згідно з його компетенцією спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції і законів України, актів Президента України та реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці й зайнятості, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони природи, екологічної безпеки, природокористування, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, інших завдань внутрішньої, а також зовнішньої політики, національної безпеки та обороноздатності.


-103- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У ч.1 ст.21 після слова "спорту" доповнити словом "туризму".
Враховано

113.
Кабінет Міністрів України здійснює постійний контроль за виконанням органами виконавчої влади Конституції та актів законодавства України, вживає заходів до усунення недоліків у роботі цих органів.
-104- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ст.21 доповнити новими частинами такого змісту:
"Відповідно до принципу розподілу державної влади Кабінет Міністрів України здійснює свої повноваження незалежно від органів законодавчої та судової влади, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Неправомірне втручання будь-яких органів, об'єднань, громадян, посадових та інших осіб у діяльність Кабінету Міністрів України з питань його компетенції не допускається."


Відхилено

Враховано в статті .3
Кабінет Міністрів України здійснює постійний контроль за виконанням органами виконавчої влади Конституції та актів законодавства України, вживає заходів до усунення недоліків у роботі цих органів.


114.
Стаття 22. Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів України


Стаття 21. Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів України
115.
Кабінет Міністрів України:


Кабінет Міністрів України:
116.
1) у сферах економіки та фінансів:


1) у сферах економіки та фінансів:
117.
а) забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює прогнозування та державне регулювання економіки України;


а) забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює прогнозування та державне регулювання економіки України;
118.
б) організовує підготовку та реалізацію загальнодержавних економічних і соціальних програм;
-105- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
П.б) ч.1 ст.22 викласти в такій редакції:
"б) розробляє та здійснює загальнодержавні програми економічного та соціального розвитку."
Враховано
б) розробляє та здійснює загальнодержавні програми економічного та соціального розвитку;
119.
в) здійснює відповідно до закону управління об'єктами державної власності, делегує в установленому порядку окремі повноваження щодо управління зазначеними об'єктами міністерствам, іншим центральним органами виконавчої влади, урядовим органам, місцевим державним адміністраціям та відповідним суб'єктам господарювання; розробляє та забезпечує виконання державних програм приватизації;
-106- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Підпункт в) п.1 ч.1 ст.22 після тексту "управління об'єктами" доповнити словом "права", після тексту "в установленому" - словом "законом".
Відхилено
в) здійснює відповідно до закону управління об'єктами державної власності, делегує в установленому порядку окремі повноваження щодо управління зазначеними об'єктами міністерствам, іншим центральним органами виконавчої влади, урядовим органам, місцевим державним адміністраціям та відповідним суб'єктам господарювання; розробляє та забезпечує виконання державних програм приватизації;
120.
г) сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та забезпеченню соціальної спрямованості економіки, здійснює заходи щодо демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури;


г) сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та забезпеченню соціальної спрямованості економіки, здійснює заходи щодо демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури;
121.
д) забезпечує розроблення і виконання програм структурної перебудови в галузях національної економіки, здійснює заходи, пов'язані з реструктуризацією та санацією підприємств і організацій, розробляє і здійснює державну промислову політику, визначає пріоритетні галузі промисловості для прискореного їх розвитку; забезпечує захист та підтримку національного товаровиробника;
-107- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У пп.д) п.1) ч.1 ст.22 після слів "національної економіки" додати слова " та інноваційного розвитку".
Враховано
д) забезпечує розроблення і виконання програм структурної перебудови галузей національної економіки та інноваційного розвитку, здійснює заходи, пов'язані з реструктуризацією та санацією підприємств і організацій, розробляє і здійснює державну промислову політику, визначає пріоритетні галузі промисловості для прискореного їх розвитку; забезпечує захист та підтримку національного товаровиробника;


-108- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Підпункт д) п.1 ч.1 ст.22 після тексту "та санацією підприємств" доповнити текстом ", установ".
Відхилено

122.
е) реалізує державну інвестиційну політику, регулює інвестиційну діяльність, створює сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку України;


е) реалізує державну інвестиційну політику, регулює інвестиційну діяльність, створює сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку України;
123.
є) визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, порядок формування та розміщення замовлень на її виробництво, вирішує відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах); утворює відповідно до законів державні резервні фонди фінансових і матеріально-технічних ресурсів;
-109- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В підпункті є) п.1 ч.1 ст.22 слово "законодавства" замінити словом "закону".
Відхилено
є) визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, порядок формування та розміщення замовлень на її виробництво, вирішує відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах); утворює відповідно до законів державні резервні фонди фінансових і матеріально-технічних ресурсів;
124.
ж) забезпечує реалізацію державної аграрної політики, задоволення продовольчих потреб населення, проведення земельної реформи;


ж) забезпечує реалізацію державної аграрної політики, задоволення продовольчих потреб населення, проведення земельної реформи;
125.
з) реалізує державну фінансову та податкову політику, сприяє стабільності грошової одиниці України, організовує діяльність податкової служби;
-110- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В підпункті з) п.1 ч.1 ст.22 наприкінці текст "податкової служби" замінити текстом "податкових органів".
Відхилено
з) реалізує державну фінансову та податкову політику, сприяє стабільності грошової одиниці України, організовує діяльність податкової служби;
126.
и) розробляє кожного року проект закону про Державний бюджет України та забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України;
-111- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Пп. и) п.1) ч.1 ст.22 викласти в такій редакції:
"и) розробляє і не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект Закону про Державний бюджет України на наступний рік та доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року, готує пропозиції щодо нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших платежів до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;".
Додати новий пп. і) такого змісту:
"і) організовує виконання Державного бюджету України, подає до Верховної Ради України звіт про його виконання, вносить у разі потреби в межах затверджених Верховною Радою України загальних сум за доходами і видатками Державного бюджету України зміни до його показників;".
В зв'язку з цим пункт і) законопроекту вважати пунктом ї) і т.д.
Відхилено
це норми ст.34
и) розробляє кожного року проект закону про Державний бюджет України та забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України;


-112- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Пп. и) п.1 ч.1 ст.22 доповнити словами "і подає до Верховної Ради України звіт про його виконання".
Відхилено
це норми ст.34-113- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В підпункті и) п.1 ч.1 ст.22 текст "розробляє кожного року" замінити текстом "щорічно розробляє у визначенні законом терміни".
Відхилено

127.
і) приймає рішення про використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України;


і) приймає рішення про використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України;
128.
ї) здійснює контроль за обслуговуванням державного боргу України, приймає рішення про випуск державних внутрішніх позик, проведення грошово-речових лотерей;


ї) здійснює контроль за обслуговуванням державного боргу України, приймає рішення про випуск державних внутрішніх позик, проведення грошово-речових лотерей;
129.
й) організовує державне страхування;


й) організовує державне страхування;
130.
к) забезпечує реалізацію державної політики цін, державне регулювання ціноутворення;


к) забезпечує реалізацію державної політики цін, державне регулювання ціноутворення;
131.
л) організовує проведення зовнішньоекономічної політики України, здійснює в межах, визначених законом, регулювання зовнішньоекономічної діяльності;


л) організовує і забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України, здійснює в межах, визначених законом, регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
132.
м) організовує митну справу;


м) організовує митну справу;
133.
н) організовує складання платіжного балансу і зведеного валютного плану України, забезпечує раціональне використання державних валютних коштів;


н) організовує складання платіжного балансу і зведеного валютного плану України, забезпечує раціональне використання державних валютних коштів;
134.
о) виступає гарантом щодо кредитів, які у визначених законом про Державний бюджет України межах надаються іноземними державами, банками, фінансовими міжнародними організаціями, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України;
-114- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
У підпункті "о" п.1 ч.1 ст.22 слово "кредитів" замінити словам "позик", слова "в тому числі" замінити словами "а також".
-115- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Підпункт о) п.1 ч.1 ст.22 наприкінці доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
ВрахованоВраховано
о) виступає гарантом щодо позик, які у визначених законом про Державний бюджет України межах надаються іноземними державами, банками, фінансовими міжнародними організаціями, а також відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
135.
2) у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, охорони довкілля:
-116- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
П.2 ч.1 доповнити словами "праці й зайнятості населення, охорони природи, екологічної безпеки".
Відхилено
2) у сферах соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони довкілля:


-117- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У п.2 ст.22 після слова "спорту" доповнити словом "туризму".
Враховано

136.
а) проводить державну соціальну політику, вживає заходів до підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадян;
-118- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Ч.2 ст.22 доповнити новим пунктом б) такого змісту:
"б) в установленому законом порядку забезпечує підготовку проектів та затвердження мінімальних державних соціальних стандартів, мінімального споживчого бюджету, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та межі малозабезпеченості;".
У зв'язку з цим змінити нумерацію пунктів.
Враховано
а) проводить державну соціальну політику, вживає заходів до підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадян;

б) в установленому законом порядку забезпечує підготовку проектів та затвердження мінімальних державних соціальних стандартів, мінімального споживчого бюджету, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та межі малозабезпеченості;


-119- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Пп. а) п.2 ч.1 доповнити словами "проводить державну політику щодо зменшення рівня зубожіння населення".
Відхилено-120- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В підпункті а) п.2 ч.1 ст.22 текст "соціальний захист громадян" замінити текстом "його соціальний захист".
Відхилено-121- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У пп. а) п.2 ст.22 після слова "доходів" доповнити словом "і добробуту".
Відхилено

137.
б) розробляє та здійснює державні програми соціальної допомоги, вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних і малозабезпечених верств населення;


в) розробляє та здійснює державні програми соціальної допомоги, вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних і малозабезпечених верств населення;
138.
в) забезпечує реалізацію державної політики зайнятості населення, розробляє і здійснює відповідні державні програми, зокрема щодо створення нових робочих місць та соціальної адаптації молоді, вирішує питання профорієнтації, підготовки та перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси;
-122- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У пп. в) п.2 ст.22 після слова "зайнятості" доповнити словом "та працевлаштування"; після слів "робочих місць" - словами "ліквідації безробіття, подолання бідності", після слова "адаптації" - словами "та працевлаштування".
Відхилено
г) забезпечує реалізацію державної політики зайнятості населення, розробляє і здійснює відповідні державні програми, зокрема щодо створення нових робочих місць та соціальної адаптації молоді, вирішує питання профорієнтації, підготовки та перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси;
139.
г) забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, освіти, фізичної культури, забезпечує доступність для громадян медичних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладів;
-123- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Пп. г) п.2 ч.1 після слів "охорони здоров'я" додати слова "охороні материнства та дитинства".
Враховано
д) забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, охорони материнства та дитинства, освіти, фізичної культури, забезпечує доступність для громадян медичних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладів;
140.
д) забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури, етнонаціонального розвитку України і міжнаціональних відносин, охорону історичної та культурної спадщини, всебічний розвиток і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, створює умови для вільного розвитку мов корінних народів і національних меншин України, сприяє задоволенню національно-культурних потреб української діаспори;
-124- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У пп. д) п.2) ч.1 ст.22 слова "сприяє задоволенню національно-культурних потреб української діаспори" виключити.
Враховано частково

е) забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури, етнонаціонального розвитку України і міжнаціональних відносин, охорону історичної та культурної спадщини, всебічний розвиток і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, створює умови для вільного розвитку мов корінних народів і національних меншин України, дбає про задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за межами держави;
141.
е) розробляє і здійснює заходи щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку охорони здоров'я, освіти, культури та спорту, туристичного та рекреаційного господарства;


є) розробляє і здійснює заходи щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку охорони здоров'я, освіти, культури та спорту, туристичного та рекреаційного господарства;
142.
є) проводить державну політику в сфері інформатизації, сприяє становленню єдиного інформаційного простору на території України;


ж) проводить державну політику в сфері інформатизації, сприяє становленню єдиного інформаційного простору на території України;
143.
ж) розробляє та забезпечує реалізацію науково-технічної політики, розвиток і зміцнення науково-технічного потенціалу України, розробляє та реалізує загальнодержавні науково-технічні програми;


з) розробляє та забезпечує реалізацію науково-технічної політики, розвиток і зміцнення науково-технічного потенціалу України, розробляє та реалізує загальнодержавні науково-технічні програми;
144.
з) вживає заходів для вдосконалення державного регулювання у науково-технічній сфері, щодо стимулювання інноваційної діяльності підприємств, установ та організацій;


и) вживає заходів для вдосконалення державного регулювання у науково-технічній сфері, щодо стимулювання інноваційної діяльності підприємств, установ та організацій;
145.
и) визначає порядок формування та використання фондів для науково-технічної діяльності;


і) визначає порядок формування та використання фондів для науково-технічної діяльності;
146.
і) забезпечує проведення державної політики у сфері охорони природи, екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів;


ї) забезпечує проведення державної політики у сфері охорони природи, екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів;
147.
ї) розробляє державні та міждержавні екологічні програми, забезпечує їх виконання;


й) розробляє державні та міждержавні екологічні програми, забезпечує їх виконання;
148.
й) здійснює в межах своїх повноважень державне управління у сфері охорони та раціонального використання землі, її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, інших природних ресурсів;


к) здійснює в межах своїх повноважень державне управління у сфері охорони та раціонального використання землі, її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, інших природних ресурсів;
149.
к) приймає відповідно до закону рішення щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
-125- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Пункт 2) статті 22 доповнити новим підпункт л) такого змісту:
"л) координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у питаннях охорони навколишнього природного середовища, реалізації державних, регіональних і міждержавних екологічних програм;".
В зв'язку з чим пункт л) законопроекту вважати пунктом м).
Враховано
л) приймає відповідно до закону рішення щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
м) координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у питаннях охорони навколишнього природного середовища, реалізації державних, регіональних і міждержавних екологічних програм;
150.
л) забезпечує проведення заходів, передбачених програмою ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, приймає рішення з питань ліквідації шкідливих наслідків інших аварій, катастроф, стихійного лиха;
-126- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
В підпункті "л" п.2 ст.22 після слів "шкідливих наслідків" виключити слово "інших", а після слова "аварій" додати слово "пожеж" .
Враховано
н) забезпечує проведення заходів, передбачених програмою ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, приймає рішення з питань ліквідації шкідливих наслідків інших аварій, а також пожеж, катастроф, стихійного лиха;
151.
3) у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина:


3) у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина:
152.
а) розробляє та проводить державну правову політику, організовує роботу, спрямовану на вдосконалення правового регулювання відносин у сфері державного будівництва, господарській і соціально-культурній сферах;


а) розробляє та проводить державну правову політику, організовує роботу, спрямовану на вдосконалення правового регулювання відносин у сфері державного будівництва, господарській і соціально-культурній сферах;
153.
б) здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;


б) здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;
154.
в) вживає заходів для забезпечення та захисту прав і свобод людини та громадянина, забезпечує охорону власності та громадського порядку, боротьбу зі злочинністю;
-127- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Пп. "в" п.3 ст.22 після слів "прав і свобод" доповнити словами "гідності, життя і здоров'я людини та громадянина від протиправних посягань".
-128- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
Пп. "в" п.3 ст.22 після слова "порядку" доповнити словами "пожежну безпеку".
Враховано

Враховано
в) вживає заходів для забезпечення та захисту прав і свобод, гідності, життя і здоров'я людини та громадянина від протиправних посягань, забезпечує охорону власності та громадського порядку, пожежну безпеку, боротьбу зі злочинністю;
155.
г) здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень міністерствами, іншими органами виконавчої влади та їх керівниками;


г) здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень міністерствами, іншими органами виконавчої влади та їх керівниками;
156.
д) створює умови для вільного розвитку і функціонування системи правничих послуг населенню;


д) створює умови для вільного розвитку і функціонування системи правничих послуг населенню;
157.
е) забезпечує фінансування видатків на утримання судів у межах, визначених законом про Державний бюджет України, та створення належних умов для функціонування судів та діяльності суддів;


е) забезпечує фінансування видатків на утримання судів у межах, визначених законом про Державний бюджет України, та створення належних умов для функціонування судів та діяльності суддів;
158.
є) вживає заходів щодо фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності правоохоронних органів, а також щодо соціального захисту працівників цих органів та членів їх сімей;


є) вживає заходів щодо фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності правоохоронних органів, а також щодо соціального захисту працівників цих органів та членів їх сімей;
159.
4) у сферах зовнішньої політики, національної безпеки та обороноздатності:


4) у сферах зовнішньої політики, національної безпеки та обороноздатності:
160.
а) забезпечує в межах своїх повноважень зовнішньополітичну діяльність України та представництво України в іноземних державах і міжнародних організаціях;


а) забезпечує в межах своїх повноважень зовнішньополітичну діяльність України та представництво України в іноземних державах і міжнародних організаціях;
161.
б) вирішує відповідно до закону про міжнародні договори питання щодо проведення переговорів і підписання міжнародних договорів України;


б) вирішує відповідно до закону про міжнародні договори питання щодо проведення переговорів і підписання міжнародних договорів України;
162.
в) вживає заходів для забезпечення виконання міжнародних договорів України;
-129- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У пп.в) п.4) ч.1 ст.22 в кінці додати слова "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Відхилено
в) вживає заходів для забезпечення виконання міжнародних договорів України;
163.
г) забезпечує охорону та захист державного кордону і території України;


г) забезпечує охорону та захист державного кордону і території України;
164.
д) реалізує заходи для зміцнення національної безпеки України;


д) реалізує заходи для зміцнення національної безпеки України;
165.
е) бере участь у забезпеченні боєздатності Збройних Сил України, визначає в межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори;
-130- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У пп.е) п.4) ч.1 ст.22 замість слів "бере участь у забезпеченні " записати слова "здійснює заходи щодо забезпечення".
Враховано
е) здійснює заходи щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил України, визначає в межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори;
166.
є) вживає заходів для забезпечення обороноздатності України, оснащення Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, всім необхідним для виконання покладених на них завдань;


є) вживає заходів для забезпечення обороноздатності України, оснащення Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, всім необхідним для виконання покладених на них завдань;
167.
ж) вирішує питання соціальних і правових гарантій для військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;


ж) вирішує питання соціальних і правових гарантій для військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;
168.
з) здійснює керівництво цивільною обороною України, мобілізаційною підготовкою народного господарства та переведенням його на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану.


-131- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
П.4 ст.22 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"вирішує питання участі військовослужбовців України в миротворчих акціях".

-132- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ч.1 ст.22 доповнити новим пунктом 5) такого змісту:
"5) у сфері державної служби та кадрової політики:
а) організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби;
б) здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій;
в) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення системи центральних і місцевих органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяльності та скорочення витрат на утримання апарату управління."


Враховано
частково

Враховано
з) здійснює керівництво цивільною обороною України, мобілізаційною підготовкою народного господарства та переведенням його на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану;
и) вирішує питання забезпечення участі військовослужбовців України в миротворчих акціях в порядку, визначеному законом.
5) у сфері державної служби та кадрової політики:
а) організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби;
б) здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій;
в) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення системи центральних і місцевих органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяльності та скорочення витрат на утримання апарату управління.

169.
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України вирішує також інші питання державного управління.
-133- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
В ч. 2 ст.22 слова "вирішує також інші питання" замінити словами "здійснює також інші повноваження та функції".
-134- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Останню частину ст.22 після слів "актів Президента України" доповнити словами "та Верховної Ради України".
Враховано
Відхилено
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України здійснює також інші повноваження та функції державного управління.
170.
Стаття 23. Делегування функцій і повноважень Кабінету Міністрів України


Стаття 22. Делегування функцій і повноважень Кабінету Міністрів України
171.
Кабінет Міністрів України в разі необхідності може передавати для тимчасового чи безстрокового виконання окремі функції та повноваження міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, якщо законом не передбачено заборони такого делегування, з одночасною передачею їм фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для належного виконання цих функцій та повноважень.


Кабінет Міністрів України в разі необхідності може передавати для тимчасового чи безстрокового виконання окремі функції та повноваження міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, якщо законом не передбачено заборони такого делегування, з одночасною передачею їм фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для належного виконання цих функцій та повноважень.
172.
Кабінет Міністрів України забезпечує нагляд і контроль за виконанням делегованих ним функцій і повноважень, несе відповідальність за результати їх виконання.
-135- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.2 ст.23 виключити слова "нагляд і".
Враховано
Кабінет Міністрів України забезпечує контроль за виконанням делегованих ним функцій і повноважень, несе відповідальність за результати їх виконання.
173.
Розділ V. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЩОДО КЕРІВНИЦТВА СИСТЕМОЮ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ


Розділ V. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЩОДО КЕРІВНИЦТВА СИСТЕМОЮ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
174.
Стаття 24. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади


Стаття 23. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
175.
Кабінет Міністрів України спрямовує, координує і контролює діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах і галузях суспільного та державного життя країни, виконання в цих сферах і галузях Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, додержання прав і свобод людини і громадянина.
-136- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.1 ст.24 вилучити в двох місцях слова "і галузях".
Враховано
Кабінет Міністрів України спрямовує, координує і контролює діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного та державного життя країни, виконання в цих сферах Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, додержання прав і свобод людини і громадянина.
176.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади підвідомчі Кабінету Міністрів України, підзвітні та підконтрольні йому. Питання центральних органів виконавчої влади в Кабінеті Міністрів України представляють ті члени Кабінету Міністрів України, яким безпосередньо підпорядковані ці органи.
-137- Кабінет Міністрів України
Ч.2 ст.24 викласти у такій редакції:
"Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів України".
-138- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Друге речення ч.2 ст.24 викласти у такій редакції:
"Питання міністерств в Кабінеті Міністрів України представляють відповідні міністри України, питання інших центральних органів виконавчої влади - члени Кабінету Міністрів України, у сфері спрямування та координації яких знаходяться ці органи".
-139- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
У ч.2 ст. 24 замість слова "підвідомчі" записати "підпорядковані".
Друге речення ч.2 ст.24 після слова "питання" доповнити словами "що належать до відання", далі за текстом.
Враховано частково
ВрахованоВідхилено
Міністерства та інші центральні органи виконавчої підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів України. Питання міністерств в Кабінеті Міністрів України представляють відповідні міністри України, питання інших центральних органів виконавчої влади - члени Кабінету Міністрів України, у сфері спрямування та координації яких знаходяться ці органи.
177.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Таке подання повинно містити пропозиції щодо правового статусу, функцій та повноважень новостворюваного або реорганізовуваного органу, а також щодо штатної чисельності та розміру асигнувань на його утримання або аргументи на користь ліквідації органу.
-140- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
У другому реченні ч.3 ст.24 замість слів "на користь" слід записати "щодо необхідності", а після слова "ліквідації" доповнити словом "відповідного".
Враховано
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Таке подання повинно містити пропозиції щодо правового статусу, функцій та повноважень новостворюваного або реорганізовуваного органу, а також щодо штатної чисельності та розміру асигнувань на його утримання або аргументи щодо необхідності ліквідації відповідного органу.
178.
Кабінет Міністрів України затверджує граничну штатну чисельність працівників апарату і розмір асигнувань на утримання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах виділених на це коштів Державного бюджету України.


Кабінет Міністрів України затверджує граничну штатну чисельність працівників апарату і розмір асигнувань на утримання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у межах коштів виділених на це у Державному бюджеті України.

179.
Кабінет Міністрів України має право скасовувати акти центральних органів виконавчої влади, крім міністерств, повністю чи в окремій частині, а у випадку безпосередньої підпорядкованості центрального органу виконавчої влади певному міністру таке право належить відповідному міністру.
-141- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Вилучити із ч.5 ст.24 слова "крім міністерств, повністю чи в окремій частині, а у випадку безпосередньої підпорядкованості центрального органу виконавчої влади певному міністру таке право належить відповідному міністру".
Враховано частково

Кабінет Міністрів України має право скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині.-142- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ч.5 ст.24 викласти у такій редакції:
"Кабінет Міністрів України має право скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині, а у випадку безпосередньої підпорядкованості центрального органу виконавчої влади певному міністру таке право належить відповідному міністру."
Враховано частково

180.
Кабінет Міністрів України розглядає подання Прем'єр-міністра України Президентові України щодо призначення на посади керівників центральних органів виконавчої влади, крім міністерств, а також пропозиції про звільнення з цих посад. Прем'єр-міністр України одноособово вирішує питання щодо кандидатур для призначення Президентом України на посади міністрів, а також щодо внесення подання про їх звільнення з цих посад.
-143- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.6 ст.24 у першому реченні слова "розглядає подання Прем'єр-міністра України Президентові України щодо призначення" замінити словами "може розглядати пропозиції Прем'єр-міністра щодо кандидатур";
у другому реченні виключити слова "для призначення Президентом України".
-144- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Ч.6 ст. 24 викласти в такій редакції:
"Прем'єр-міністр України одноособово вирішує питання про внесення подання щодо кандидатур для призначення Президентом України на посади міністрів та їх звільнення з цих посад. Подання Прем'єр-міністра щодо кандидатур для призначення Президентом України на посади керівників інших центральних органів виконавчої влади та про їх звільнення з цих посад попередньо розглядає Кабінет міністрів України".

Враховано


Відхилено
Кабінет Міністрів України може розглядати пропозиції Прем'єр-міністра щодо кандидатур на посади керівників центральних органів виконавчої влади, крім міністерств, а також пропозиції про звільнення з цих посад. Прем'єр-міністр України одноособово вирішує питання щодо кандидатур на посади міністрів, а також щодо внесення подання про їх звільнення з цих посад.


-145- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
У ч.6 ст. 24 виключити друге речення.


Відхилено

181.
Кабінет Міністрів України призначає на посади та звільняє з посад заступників керівників центральних органів виконавчої влади, в тому числі перших. Кабінет Міністрів України заслуховує звіти керівників центральних органів виконавчої влади.
-146- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Із ч.7 ст. 24 вилучити слова "в тому числі перших".
Друге речення цієї ж частини виділити окремою частиною.


Відхилено

Враховано
Кабінет Міністрів України призначає на посади та звільняє з посад заступників керівників центральних органів виконавчої влади, в тому числі перших.
Кабінет Міністрів України заслуховує звіти керівників центральних органів виконавчої влади.
182.
Кабінет Міністрів України може притягнути керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств) до дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади керівників цих органів.


Кабінет Міністрів України може притягнути керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств) до дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади керівників цих органів.
183.
Особливості відносин Кабінету Міністрів України з органами виконавчої влади з особливим статусом визначаються відповідними законами.
-147- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Уточнити положення останньої частини ст. 24. Замість слова "особливим" записати "спеціальним".
Враховано
Особливості відносин Кабінету Міністрів України з органами виконавчої влади зі спеціальним статусом визначаються відповідними законами.


-148- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
Останню частину ст.24 виключити.
Відхилено

184.
Стаття 25. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з урядовими органами
-149- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
Ст.25 виключити.
Відхилено
Стаття 24. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з урядовими органами
185.
Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи (департаменти, служби, інспекції) в системі відповідних міністерств. Урядові органи здійснюють: управління окремими підгалузями або сферами діяльності; контрольно-наглядові функції; регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних і юридичних осіб.
-150- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У ч.1 ст.25 після слів "коштів, передбачених" додати слова "у Державному бюджеті України".
-151- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.1 ст.24 слова "департаменти, служби, інспекції" замінити словами "державні департаменти, служби, інспекції, агентства".
Враховано

Враховано
Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи (державні департаменти, служби, інспекції, агентства) в системі відповідних міністерств. Урядові органи здійснюють: управління окремими підгалузями або сферами діяльності; контрольно-наглядові функції; регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних і юридичних осіб.
186.
Кабінет Міністрів України призначає на посади та звільняє з посад керівників урядових органів за поданням відповідного міністра, та затверджує положення про кожен урядовий орган, в якому визначаються його завдання, функції, підпорядкованість, звітність та інші питання.


Кабінет Міністрів України призначає на посади та звільняє з посад керівників урядових органів за поданням відповідного міністра, та затверджує положення про кожен урядовий орган, в якому визначаються його завдання, функції, підпорядкованість, звітність та інші питання його діяльності.
187.
Стаття 26. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй органами


Стаття 25. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй органами
188.
Кабінет Міністрів України спрямовує, координує та контролює діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України на території Автономної Республіки Крим як невід'ємної складової частини України. Кабінет Міністрів України має право одержувати від уряду Автономної Республіки Крим інформацію з питань здійснення цієї діяльності.
-152- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У ч.1 ст.26 слова "від уряду Автономної Республіки Крим" замінити словами "від Ради міністрів Автономної Республіки Крим".
Враховано
Кабінет Міністрів України спрямовує, координує та контролює діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України на території Автономної Республіки Крим як невід'ємної складової частини України. Кабінет Міністрів України має право одержувати від Ради міністрів Автономної Республіки Крим інформацію з питань здійснення цієї діяльності.


-153- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
Доповнити статтю 26 новою частиною 2 такого змісту:
"Рада міністрів Автономної Республіки Крим підзвітна та підконтрольна Кабінету Міністрів України з питань, що належать до повноважень органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України регулярно заслуховує звіти Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань, визначених Кабінетом Міністрів України".
Враховано
Рада міністрів Автономної Республіки Крим підзвітна та підконтрольна Кабінету Міністрів України з питань, що належать до повноважень органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України регулярно заслуховує звіти Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань, визначених Кабінетом Міністрів України.
189.
Кабінет Міністрів України визначає порядок участі Ради міністрів Автономної Республіки Крим та підвідомчих їй органів у виконанні загальнодержавних програм, інших заходів загальнодержавного значення та контролює додержання відповідності програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони природи загальнодержавним програмам.


Кабінет Міністрів України визначає порядок участі Ради міністрів Автономної Республіки Крим та підвідомчих їй органів у виконанні загальнодержавних програм, інших заходів загальнодержавного значення та контролює додержання відповідності програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони природи загальнодержавним програмам.
190.
Кабінет Міністрів України забезпечує необхідну для ефективної реалізації національного законодавства взаємодію Ради міністрів Автономної Республіки Крим з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України.
-154- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У ч.3 ст.26 слова "національного законодавства" замінити словами "законодавства України".
Враховано
Кабінет Міністрів України забезпечує необхідну для ефективної реалізації законодавства України взаємодію Ради міністрів Автономної Республіки Крим з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України.


-155- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
Доповнити ст.26 новою частиною 5 такого змісту:
"У разі неналежного виконання Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право звернутися до Президента України чи до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з пропозицією про звільнення його з посади".
Враховано
У разі неналежного виконання Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право звернутися до Президента України чи до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з пропозицією про звільнення його з посади.
191.
У разі прийняття Радою міністрів Автономної Республіки Крим рішень, що суперечать Конституції України, законам України та іншим актам законодавства, Кабінет Міністрів України зупиняє дію такого рішення з одночасним зверненням до Президента України з поданням про його скасування. Якщо Президент України протягом десяти днів не скасовує рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення Кабінету Міністрів України про зупинення його дії втрачає чинність.
-156- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В реченні 1 ч.4 ст.26 текст "рішень, що суперечать" замінити текстом "рішення, що суперечить".
-157-Кабінет Міністрів України
У ч.4 ст.26 слова "зупиняє дію такого рішення з одночасним зверненням до" замінити словами "звертається до".
Друге речення виключити.
Враховано
Враховано

У разі прийняття Радою міністрів Автономної Республіки Крим рішення, що суперечить Конституції України, законам України та іншим актам законодавства, Кабінет Міністрів України звертається до Президента України з поданням про його скасування.
192.
Кабінет Міністрів України має право скасовувати акти підвідомчих уряду Автономної Республіки Крим органів.


Кабінет Міністрів України має право скасовувати акти підвідомчих уряду Автономної Республіки Крим органів.
193.
Кабінет Міністрів України може взяти на себе, за ініціативою Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, виконання окремих повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
-158- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.6 ст.26 слово "ініціативою" замінити словом "пропозицією".
Враховано
Кабінет Міністрів України може прийняти до свого виконання, за пропозицією Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, окремі повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
194.
Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими державними адміністраціями


Стаття 26. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими державними адміністраціями
195.
Кабінет Міністрів України спрямовує, координує і контролює діяльність місцевих державних адміністрацій щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих цим державним адміністраціям повноважень.


Кабінет Міністрів України спрямовує, координує і контролює діяльність місцевих державних адміністрацій щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих цим державним адміністраціям повноважень.
196.
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні розглядає кандидатури на посади голів місцевих державних адміністрацій і приймає рішення про подання їх Президенту України для призначення. Члени Кабінету Міністрів України у випадках і в порядку, визначених законом, погоджують кандидатури відповідних посадових осіб обласних державних адміністрацій перед їх призначенням.
-159- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Перше речення ч.2 ст.27 доповнити словами "з урахуванням пропозицій обласних і районних рад".
Відхилено
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні розглядає кандидатури на посади голів місцевих державних адміністрацій і приймає рішення про подання їх Президенту України для призначення. Члени Кабінету Міністрів України у випадках і в порядку, визначених законом, погоджують кандидатури відповідних посадових осіб обласних державних адміністрацій перед їх призначенням.
197.
Прем'єр-міністр України вносить Президентові України подання про звільнення з посад голів місцевих державних адміністрацій.


Прем'єр-міністр України вносить Президентові України подання про звільнення з посад голів місцевих державних адміністрацій.
198.
Кабінету Міністрів України підзвітні та підконтрольні місцеві державні адміністрації, голови яких при здійсненні своїх повноважень також відповідальні перед ним. Підзвітність і підконтрольність Кабінету Міністрів України обласних і районних державних адміністрацій не поширюються на ту частину повноважень, що делегована їм відповідними радами.


Кабінету Міністрів України підзвітні та підконтрольні місцеві державні адміністрації, голови яких при здійсненні своїх повноважень також відповідальні перед ним. Підзвітність і підконтрольність Кабінету Міністрів України обласних і районних державних адміністрацій не поширюються на ту частину повноважень, що делегована їм відповідними радами.
199.
Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує звіти голів державних адміністрацій з визначених Кабінетом Міністрів України питань. У разі неналежного виконання головою місцевої державної адміністрації покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади, або звернутися до Президента України з поданням про звільнення його з посади.


Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує звіти голів державних адміністрацій з визначених Кабінетом Міністрів України питань. У разі неналежного виконання головою місцевої державної адміністрації покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади, або звернутися до Президента України з поданням про звільнення його з посади.
200.
Кабінет Міністрів України затверджує Примірний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та типові положення про них, визначає граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій та витрати на їх утримання.
-160- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
У ч.6 ст.27 після слова "затверджує" додати слова "за погодженням з Президентом України структуру та".
Замість терміну "Примірний" знайти український відповідник.
Враховано частково

Кабінет Міністрів України затверджує Рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та типові положення про них, визначає граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій та витрати на їх утримання.


-161- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.6 ст.27 виключити текст "та витрати на їх утримання".
Відхилено

201.
Проекти найважливіших актів Кабінету Міністрів України, що стосуються питань розвитку конкретних регіонів і населених пунктів, попередньо надсилаються відповідним місцевим державним адміністраціям. Кабінет Міністрів України перед прийняттям цих актів вивчає зауваження та пропозиції, подані місцевими державними адміністраціями до них.
-162- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.7 ст.27 наприкінці текст "до них" перенести після тексту "та пропозиції, подані".
Враховано
Проекти найважливіших актів Кабінету Міністрів України, що стосуються питань розвитку конкретних регіонів і населених пунктів, попередньо надсилаються відповідним місцевим державним адміністраціям. Кабінет Міністрів України перед прийняттям цих актів вивчає зауваження та пропозиції, подані до них місцевими державними адміністраціями.
202.
Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України.
-163- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ч.8 ст.27 доповнити новим реченням такого змісту:
"Під час розгляду таких пропозицій голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій мають право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу."
Враховано
Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України. Під час розгляду таких пропозицій голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій мають право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
203.
Кабінет Міністрів України скасовує розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, а також рішенням Конституційного Суду України.
-164- Кабінет Міністрів України
Ч.9 ст.27 виключити.
-165- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ст.27 доповнити новими частинами такого змісту:
"У разі прийняття головою обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації рішень, що суперечать Конституції України, законам України та іншим актам законодавства, Кабінет Міністрів України може звернутися до Президента України з пропозицією про їх скасування.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень мають право скасовувати акти відділів, управлінь та інших служб, що входять до складу місцевих державних адміністрацій, а також акти відділів, управлінь та інших виконавчих органів рад, прийняті у зв'язку зі здійсненням ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, які суперечать Конституції України, законодавству України та рішенням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
Враховано частково

Враховано частково

Не норма цього закону
У разі прийняття головою місцевої державної адміністрації рішень, що суперечать Конституції України, законам України та іншим актам законодавства, Кабінет Міністрів України має право звернутися до Президента України з пропозицією про їх скасування.
204.
Стаття 28. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з підвідомчими йому установами та організаціями


Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з підвідомчими йому установами та організаціями
205.
Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати підвідомчі йому державні установи та організації, в тому числі для здійснення окремих функцій з управління державним майном. Кабінет Міністрів України затверджує положення про ці установи та організації, граничну штатну чисельність працівників і розмір асигнувань на їх утримання, призначає на посади керівників та заступників керівників цих установ та організацій, застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності та звільняє з посад.


Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати підвідомчі йому державні установи та організації, в тому числі для здійснення окремих функцій з управління державним майном. Кабінет Міністрів України затверджує положення про ці установи та організації, граничну штатну чисельність працівників і розмір асигнувань на їх утримання, призначає на посади керівників та заступників керівників цих установ та організацій, застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності та звільняє з посад.
206.
Кабінет Міністрів України у передбачених законодавством межах координує та контролює діяльність цих, установ та організацій, а також господарюючих суб'єктів, яким в установленому порядку делеговані функції з управління державним майном.
-166- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ч.2 ст.28 після тексту "в установленому" доповнити словом "законом".
Відхилено
Кабінет Міністрів України у передбачених законодавством межах координує та контролює діяльність цих, установ та організацій, а також господарюючих суб'єктів, яким в установленому порядку делеговані функції з управління державним майном.
207.
Керівники державних установ та організацій, утворених Кабінетом Міністрів України, а також господарюючих суб'єктів, яким делеговані функції з управління державним майном, несуть відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за законне та ефективне використання державного майна, добір і розстановку кадрів на державних підприємствах, що належать до сфери їх управління, а також за виконання інших покладених на них функцій.
-167- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Ч.3 ст.28 викласти в такій редакції:
"Рішення про внесення Прем'єр-міністром України подання Президенту України щодо звільнення з посад голів місцевих державних адміністрацій приймається Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій відповідних обласних і районних рад".
Відхилено
Керівники державних установ та організацій, утворених Кабінетом Міністрів України, а також господарюючих суб'єктів, яким делеговані функції з управління державним майном, несуть персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за правомірне та ефективне використання державного майна, добір і розстановку кадрів на державних підприємствах, що належать до сфери їх управління, а також за виконання інших покладених на них функцій.
208.
Розділ VІ. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНАМИ, СТВОРЮВАНИМИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Розділ VІ. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНАМИ, СТВОРЮВАНИМИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
209.
Стаття 29. Участь Кабінету Міністрів України у забезпеченні здійснення Президентом України своїх повноважень


Стаття 28. Участь Кабінету Міністрів України у забезпеченні здійснення Президентом України своїх повноважень
210.
Кабінет Міністрів України спрямовує та координує діяльність органів виконавчої влади з метою забезпечення здійснення Президентом України повноважень щодо виконання Конституції та законів України, додержання прав та свобод людини і громадянина, реалізації внутрішньої політики, керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, забезпечення державного суверенітету, економічної самостійності, національної безпеки та обороноздатності, утворення та реорганізації органів виконавчої влади, а також з інших питань, визначених Конституцією України.
-168- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
У ч.1 ст.29 замість слова "виконання" записати "додержання", вилучивши при цьому слова "та законів", а також слово "додержання".
Відхилено
Кабінет Міністрів України спрямовує та координує діяльність органів виконавчої влади з метою забезпечення здійснення Президентом України повноважень щодо виконання Конституції та законів України, додержання прав та свобод людини і громадянина, реалізації внутрішньої політики, керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, забезпечення державного суверенітету, економічної самостійності, національної безпеки та обороноздатності, утворення та реорганізації органів виконавчої влади, а також з інших питань, визначених Конституцією України.
211.
Акти Президента України з питань, передбачених частиною четвертою статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за підготовку акта та його виконання.
-169- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ст.29 доповнити новою частиною такого змісту:
"Для забезпечення постійного зв'язку між Кабінетом Міністрів України та Президентом України може бути призначений Постійний представник Президента України у Кабінеті Міністрів України."
Відхилено
Акти Президента України з питань, передбачених частиною четвертою статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за підготовку акта та його виконання.
212.
Стаття 30. Підготовка Кабінетом Міністрів України пропозицій з питань, що належать до повноважень Президента України


Стаття 29. Підготовка Кабінетом Міністрів України пропозицій з питань, що належать до повноважень Президента України
213.
Кабінет Міністрів України здійснює за дорученням Президента України чи за власною ініціативою підготовку пропозицій з питань, віднесених до компетенції Президента України, та підготовку проектів відповідних законів, указів Президента України.
-170- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
У ч.1 ст.30 слово "указів" замінити словами "та актів".
Враховано
Кабінет Міністрів України здійснює за дорученням Президента України чи за власною ініціативою підготовку пропозицій з питань, віднесених до компетенції Президента України, та підготовку проектів відповідних законів та актів Президента України.
214.
У разі підготовки Кабінетом Міністрів України законопроекту за власною ініціативою цей законопроект після схвалення на засіданні Кабінету Міністрів України може бути переданий Президентові України із вмотивованим обгрунтуванням необхідності внесення його в порядку законодавчої ініціативи Президента України для невідкладного розгляду Верховною Радою України.
-171- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
У ч.2 ст.30 слова "в порядку законодавчої ініціативи Президента України для невідкладного розгляду Верховною Радою України" замінити словами "для розгляду Верховною Радою України в порядку законодавчої ініціативи Президента України як невідкладного ".
Враховано
У разі підготовки Кабінетом Міністрів України законопроекту за власною ініціативою цей законопроект після схвалення на засіданні Кабінету Міністрів України може бути переданий Президентові України із вмотивованим обгрунтуванням необхідності внесення його для розгляду Верховною Радою України в порядку законодавчої ініціативи Президента України як невідкладного.
215.
Відповідно до Конституції України Прем'єр-міністр України здійснює подання Президентові України кандидатур для призначення членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, голів місцевих державних адміністрацій, а також подання щодо утворення, реорганізації та ліквідації міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
-172-Кабінет Міністрів України
Ч.3 ст.29 після слів "керівників інших центральних органів виконавчої влади" доповнити словами "Державного Секретаря Кабінету Міністрів України, державних секретарів міністерств, їх перших заступників та заступників"
Враховано частково
Відповідно до Конституції України Прем'єр-міністр України здійснює подання Президентові України кандидатур для призначення членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, державних секретарів Кабінету Міністрів України та міністерств, голів місцевих державних адміністрацій, а також подання щодо утворення, реорганізації та ліквідації міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
216.
Стаття 31. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, апаратом Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утворюваними Президентом України
Кабінет Міністрів України взаємодіє з Радою національної безпеки і оборони України, апаратом Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створюваними Президентом України.
-173- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
В ст.31 слова "апарат Президента" змінити словами "адміністрація Президента".
-174-Кабінет Міністрів України
Виключити положення що стосуються апарату Президента та утворюваних ним допоміжних органів і служб.
ВідхиленоВраховано частково
Стаття 30. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утворюваними Президентом України
Кабінет Міністрів України взаємодіє з Радою національної безпеки і оборони України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створюваними Президентом України.
217.
Посадові особи апарату Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України не мають права давати доручення Кабінету Міністрів України та окремим членам Кабінету Міністрів України.
-175- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Ч.2 ст.31 доповнити словами "та втручатися в його діяльність".
Враховано
Посадові особи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб утворених Президентом України не мають права давати доручення Кабінету Міністрів України та окремим членам Кабінету Міністрів України та втручатися в його діяльність.
218.
Порядок здійснення відносин Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, апаратом Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами при Президентові України визначаються цим та іншими законами України, а також указами Президента України.


Порядок здійснення відносин Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами створеними Президентом України визначаються цим та іншими законами України, а також указами Президента України.
219.
Розділ VІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ


Розділ VІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ
220.
Стаття 32. Здійснення Кабінетом Міністрів України права законодавчої ініціативи


Стаття 31. Здійснення Кабінетом Міністрів України права законодавчої ініціативи
221.
Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.


Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.
222.
Кабінет Міністрів України вносить законопроекти на розгляд Верховної Ради України відповідно до вимог закону про регламент Верховної Ради України.


Кабінет Міністрів України вносить законопроекти на розгляд Верховної Ради України відповідно до вимог закону про регламент Верховної Ради України.
223.
Прем'єр-міністр України визначає одного з членів Кабінету Міністрів України або іншого доповідача для представлення у Верховній Раді України внесеного Кабінетом Міністрів України законопроекту.


Прем'єр-міністр України визначає одного з членів Кабінету Міністрів України або іншого доповідача для представлення у Верховній Раді України внесеного Кабінетом Міністрів України законопроекту.
224.
Кабінет Міністрів України має право відкликати внесений ним на розгляд Верховної Ради України законопроект у строки, визначені законом.


Кабінет Міністрів України має право відкликати внесений ним на розгляд Верховної Ради України законопроект у строки, визначені законом.
225.
Новосформований Кабінет Міністрів України вправі відкликати до прийняття у першому читанні законопроекти, внесені на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, повноваження якого припинено.
-176- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
У передостанній частині ст. 32 замість слова "вправі" слід записати "має право".
Враховано
Новосформований Кабінет Міністрів України має право відкликати до прийняття у першому читанні законопроекти, внесені на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, повноваження якого припинено.
226.
Рішення Верховної Ради України щодо законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів України надсилаються йому у триденний строк після їх підписання Головою Верховної Ради України.
-177- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Останню частина ст. 32 викласти в такій редакції:
"Акти, прийняті Верховною Радою України з питань, що були внесені Кабінетом Міністрів України в порядку законодавчої ініціативи, надсилаються йому у триденний строк після їх підписання Головою Верховної Ради України".
-178- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.6 ст. 32 слова "щодо законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів України" замінити словами "за наслідками розгляду законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів України у першому читанні".
Відхилено
Враховано
Рішення Верховної Ради України за наслідками розгляду законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів України у першому читанні надсилаються йому у триденний строк після їх підписання Головою Верховної Ради України.


-179- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Виключити ч.6 ст.32.
Відхилено

227.
Стаття 33. Повноваження Кабінету Міністрів України у процесі розгляду питань Верховною Радою України


Стаття 32. Повноваження Кабінету Міністрів України у процесі розгляду питань Верховною Радою України
228.
Кабінет Міністрів України за дорученням Верховної Ради України або за власною ініціативою дає висновки щодо повноти фінансового обгрунтування і забезпечення законодавчих пропозицій і законопроектів, реалізація яких потребує матеріальних та інших витрат за рахунок державного чи місцевих бюджетів. Кабінет Міністрів України одержує від Верховної Ради України для ознайомлення усі законопроекти, внесені на її розгляд іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи.


Кабінет Міністрів України за дорученням Верховної Ради України або за власною ініціативою дає висновки щодо повноти фінансового обгрунтування і забезпечення законодавчих пропозицій і законопроектів, реалізація яких потребує матеріальних та інших витрат за рахунок державного чи місцевих бюджетів. Кабінет Міністрів України одержує від Верховної Ради України для ознайомлення усі законопроекти, внесені на її розгляд іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи.
229.
Члени Кабінету Міністрів України мають право давати висновки щодо всіх проектів законів. Ці висновки надсилаються до Верховної Ради України, додаються до висновку головного комітету Верховної Ради України з опрацювання відповідного законопроекту.
-180- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ч.2 ст.33 викласти в такій редакції:
"Кабінет Міністрів України має право надавати до профільних комітетів та суб'єктів законодавчої ініціативи відповідні висновки щодо проектів законів для врахування їх під час підготовки законодавчих актів до розгляду Верховною Радою України."
Відхилено
Члени Кабінету Міністрів України мають право давати висновки щодо проектів законів. Ці висновки надсилаються до Верховної Ради України і додаються до висновку головного комітету Верховної Ради України з опрацювання відповідного законопроекту.
230.
Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради України і виступати з питань, що обговорюються, відповідно до закону про регламент Верховної Ради України.


Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради України і виступати з питань, що обговорюються, відповідно до закону про регламент Верховної Ради України.
231.
У разі коли народні депутати України порушують питання, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України або його членів, Прем'єр-міністр України має право на одержання необхідних роз'яснень з цих питань.
-181- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.4 ст.32 після слова "коли" доповнити словами "на засіданні Верховної Ради України", а після слів "має право на" доповнити словами "репліку чи".
Враховано
У разі коли на засіданні Верховної Ради України народні депутати України порушують питання, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України або його членів, Прем'єр-міністр України має право на репліку чи одержання необхідних роз'яснень з цих питань.
232.
Члени Кабінету Міністрів України або за їх дорученням посадові особи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України, Секретаріату Кабінету Міністрів України беруть участь у засіданнях комітетів, тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України на їх запрошення з питань, що стосуються повноважень Кабінету Міністрів України чи підвідомчих йому органів та організацій.
-182- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Доповнити статтю 33 положенням про те, що Кабінет Міністрів України має свого уповноваженого у Верховній Раді України.
Враховано частково
Члени Кабінету Міністрів України або за їх дорученням посадові особи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України, Секретаріату Кабінету Міністрів України беруть участь у засіданнях комітетів, тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України на їх запрошення з питань, що стосуються повноважень Кабінету Міністрів України чи підвідомчих йому органів, установ та організацій. Кабінет Міністрів України може призначати свого уповноваженого у Верховній Раді України.


-183- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.5 ст.33 після тексту "підвідомчих йому органів" додати текст ", установ".
Враховано

233.
Стаття 34. Повноваження Кабінету Міністрів України у зв'язку із затвердженням і виконанням Державного бюджету України
-184- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Узгодити редакцію статті 34 з прийнятим ВР Бюджетним Кодексом України.
Враховано
Стаття 33. Повноваження Кабінету Міністрів України у зв'язку із затвердженням і виконанням Державного бюджету України
234.
Кабінет Міністрів України розробляє і не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.


Кабінет Міністрів України розробляє і не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.
235.
Проект закону про Державний бюджет України повинен бути розроблений із врахуванням основних напрямів бюджетної політики на наступний рік (бюджетної резолюції), затверджених Верховною Радою України. Відхилення від зазначених основних напрямів зазначаються окремо і вмотивовуються.


Проект закону про Державний бюджет України повинен бути розроблений із врахуванням основних напрямів бюджетної політики на наступний рік (бюджетної резолюції), затверджених Верховною Радою України. Відхилення від зазначених основних напрямів зазначаються окремо і вмотивовуються.
236.
З доповіддю про проект закону про Державний бюджет України виступає Міністр фінансів України або особа, яка виконує його обов'язки.


Проект закону про Державний бюджет України на пленарному засіданні Верховної Ради України представляє Міністр фінансів України або особа, яка виконує його обов'язки.
237.
Порядок участі Кабінету Міністрів України в процесі розгляду Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України визначаються законом про регламент Верховної Ради України.
-185- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.4 ст. 34 виключити слова "про регламент Верховної Ради України".
Враховано
Порядок участі Кабінету Міністрів України в процесі розгляду Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України визначаються законом.
238.
Кабінет Міністрів України не пізніше 1 березня подає до Верховної Ради України та оприлюднює звіт про виконання Державного бюджету України за минулий рік, який розглядається не раніш як через десять робочих днів після його одержання.
-186- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Доповнити ст.34 новою частиною такого змісту:
"Кабінет Міністрів України подає Верховній Раді України звіт про виконання Державного бюджету України за минулий рік."
Відхилено
Кабінет Міністрів України не пізніше 1 травня подає до Верховної Ради України та оприлюднює звіт про виконання Державного бюджету України за минулий рік, який розглядається не раніш як через десять робочих днів після його одержання.


-187- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ч.5 ст.34 після тексту "який розглядається" доповнити текстом "на пленарному засіданні Верховної Ради України".
Відхилено

239.
Стаття 35. Повноваження Кабінету Міністрів України у зв'язку із підготовкою, затвердженням і виконанням загальнодержавних програм


Стаття 34. Повноваження Кабінету Міністрів України у зв'язку із підготовкою, затвердженням і виконанням загальнодержавних програм
240.
Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку України, охорони довкілля.


Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку України, охорони довкілля.
241.
Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік подає до Верховної Ради України звіти про хід виконання загальнодержавних програм.


Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік подає до Верховної Ради України звіти про хід виконання загальнодержавних програм.
242.
Стаття 36. Відносини Кабінету Міністрів України з Рахунковою палатою


Стаття 35. Відносини Кабінету Міністрів України з Рахунковою палатою
243.
Кабінет Міністрів України на вимогу Рахункової палати надає статистичну, фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію і документацію, необхідну їй для виконання завдань, функцій та повноважень, встановлених чинним законодавством України.
-188- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
У ч.1 ст. 36 слово "вимогу" замінити словом "запит".
-189- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.1 ст.36 текст "завдань, функцій та повноважень, встановлених чинним законодавством України" замінити текстом "повноважень, визначених законом".
Враховано


Враховано частково
Кабінет Міністрів України на запит Рахункової палати надає статистичну, фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію і документацію, необхідну їй для виконання завдань, функцій та повноважень, встановлених законом.
244.
Кабінет Міністрів України одержує від Рахункової палати відомості про результати перевірок, ревізій та обстежень, а також клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у заподіянні матеріальної шкоди державі, розглядає ці матеріали та клопотання, вживає в межах своєї компетенції необхідних заходів та інформує про них Рахункову палату.
-190- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Частину 2 статті 36 після слів "винних у" доповнити словами "порушенні вимог законодавства, нецільовому, неефективному використанні коштів,".
Враховано
Кабінет Міністрів України одержує від Рахункової палати відомості про результати перевірок, ревізій та обстежень, а також клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства, нецільовому, неефективному використанні коштів, заподіянні матеріальної шкоди державі, розглядає ці матеріали та клопотання, вживає в межах своєї компетенції необхідних заходів та інформує про них Рахункову палату.
245.
Стаття 37. Відносини Кабінету Міністрів України з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини


Стаття 36. Відносини Кабінету Міністрів України з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
246.
Діяльність Кабінету Міністрів України, пов'язана з додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, перебуває під парламентським контролем з боку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
-191- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Ч.1 ст. 37 після слова "пов'язана" слід доповнити словом "із забезпеченням".
Відхилено
Діяльність Кабінету Міністрів України, пов'язана з додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, перебуває під парламентським контролем з боку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
247.
Кабінет Міністрів України в межах, установлених законом, забезпечує Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини доступ до всіх документів Кабінету Міністрів України, підвідомчих йому органів, установ та організацій.


Кабінет Міністрів України в межах, установлених законом, забезпечує Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини доступ до всіх документів Кабінету Міністрів України, підвідомчих йому органів, установ та організацій.
248.
Стаття 38. Відповіді Кабінету Міністрів України, його членів на депутатські звернення та запити


Стаття 37. Відповіді Кабінету Міністрів України, його членів на депутатські звернення та запити
249.
Кабінет Міністрів України або його члени, яким адресовано депутатське звернення чи до яких на сесії Верховної Ради України заявлено запит народного депутата України, зобов'язані надіслати відповідно народному депутату та Голові Верховної Ради України офіційну письмову відповідь у встановлений законом строк.
-192- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
У ч.1 ст.38 виключити слова "офіційну письмову".
Враховано
Кабінет Міністрів України або його члени, яким адресовано депутатське звернення чи до яких на сесії Верховної Ради України заявлено запит народного депутата України, зобов'язані надіслати відповідно народному депутату та Голові Верховної Ради України відповідь у встановлений законом строк.
250.
У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні Верховної Ради України на нього повинні бути запрошені члени Кабінету Міністрів України, до яких було заявлено запит.


У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні Верховної Ради України на нього повинні бути запрошені члени Кабінету Міністрів України, до яких було заявлено запит.
251.
Члени Кабінету Міністрів України зобов'язані невідкладно приймати народних депутатів України, за їх зверненнями, з питань депутатської діяльності.
-193- Кабінет Міністрів України
Ч.3 ст.38 викласти у такій редакції:
"Члени Кабінету Міністрів України приймають народних депутатів України з питань їх депутатської діяльності відповідно до встановленого порядку".
Враховано частково
Члени Кабінету Міністрів України приймають народних депутатів України з питань їх депутатської діяльності відповідно до встановленого законом порядку.
252.
Стаття 39. Розгляд звернень комітетів і комісій Верховної Ради України


Стаття 38. Розгляд звернень комітетів і комісій Верховної Ради України
253.
Кабінет Міністрів України розглядає звернення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України з питань діяльності Кабінету Міністрів України. Про результати розгляду і вжиті заходи Кабінет Міністрів України повідомляє відповідним комітетам і комісіям у встановлений законом строк.
-194- Кабінет Міністрів України
Ст. 39 викласти у такій редакції:
"Кабінет Міністрів України організовує розгляд звернень комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України з питань його діяльності і повідомлення цих комітетів і комісій про результати розгляду та вжиті заходи у встановлений законом строк".
Враховано частково
Кабінет Міністрів України організовує розгляд звернень комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України з питань його діяльності. Відповідна особа з числа членів Кабінету Міністрів України повідомляє цим комітетам і комісіям про результати розгляду та вжиті заходи у встановлений законом строк.

254.
Стаття 40. Інформування Верховної Ради України про роботу Кабінету Міністрів України


Стаття 39. Інформування Верховної Ради України про роботу Кабінету Міністрів України
255.
З метою регулярного інформування Верховної Ради України про діяльність Кабінету Міністрів України, але не частіше одного разу на місяць, Верховна Рада України може проводити заслуховування відповідних інформацій членів Кабінету Міністрів України - "Днів Уряду України".


З метою регулярного інформування Верховної Ради України про діяльність Кабінету Міністрів України, але не частіше одного разу на місяць, Верховна Рада України може проводити заслуховування відповідних інформацій членів Кабінету Міністрів України - "Днів Уряду України".
256.
Кабінет Міністрів України може ініціювати розгляд на "Дні Уряду України" конкретних проблем.
-195- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Ч.2 ст.40 вилучити.
Враховано

257.
Дата проведення "Дня Уряду України" та його тематика визначаються Верховною Радою України в порядку, передбаченому законом, але не пізніш як за десять днів до його проведення.


Дата проведення "Дня Уряду України" та його тематика визначаються Верховною Радою України в порядку, передбаченому законом, але не пізніш як за чотирнадцять днів до його проведення.
258.
Кабінет Міністрів України надає Верховній Раді України аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядатимуться на "Дні Уряду України", не пізніш як за три дні до його проведення.
-196- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У ч.4 ст.40 слова "за три дні" замінити словами "за тиждень".
Враховано частково

Кабінет Міністрів України надає Верховній Раді України аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядатимуться на "Дні Уряду України", не пізніш як за три робочі дні до його проведення.
259.
Запитання на "Дні Уряду України" подаються згідно з визначеною тематикою і не можуть виходити за межі компетенції Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.


Запитання на "Дні Уряду України" подаються згідно з визначеною тематикою і не можуть виходити за межі компетенції Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.
260.
Член Кабінету Міністрів України відповідає на всі запитання за визначеною тематикою, що надійшли до Кабінету Міністрів України від комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп, народних депутатів України. У разі необхідності його відповіді можуть бути доповнені іншими членами Кабінету Міністрів України.
-197- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ст.40 доповнити новою частиною такого змісту:
"Кабінет Міністрів України щоквартально та за підсумками року інформує Верховну Раду України про хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України."
Відхилено
Член Кабінету Міністрів України відповідає на всі запитання за визначеною тематикою, що надійшли до Кабінету Міністрів України від комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп, народних депутатів України. У разі необхідності його відповіді можуть бути доповнені іншими членами Кабінету Міністрів України.


-198- Кабінет Міністрів України
Ст.40 після ч.5 доповнити новою частиною такого змісту:
"Член Кабінету Міністрів України може бути запрошений для виступу на Днях Уряду України у Верховній Раді України не частіше ніж двічі на рік".
Враховано частково
Член Кабінету Міністрів України може бути запрошений для виступу на Днях Уряду України у Верховній Раді України, як правило, не частіше ніж двічі на рік.
261.
Верховна Рада України бере до відома інформацію, надану під час "Дня Уряду", і використовує її у своїй роботі.
-199- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Ч.7 ст.40 викласти в такій редакції:
"Верховна Рада України за результатами розгляду питань на "Дні Уряду України" приймає відповідне рішення".
Відхилено
Верховна Рада України бере до відома інформацію, надану під час "Дня Уряду", і використовує її у своїй роботі.
262.
Розділ VІІІ. ВІДНОСИНИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН
-200- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві розділу VIII текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади".
Враховано
Розділ VІІІ. ВІДНОСИНИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН
263.
Стаття 41. Звернення Кабінету Міністрів України до Конституційного Суду України


Стаття 40. Звернення Кабінету Міністрів України до Конституційного Суду України
264.
Кабінет Міністрів України має право звернутися до Конституційного Суду України для одержання висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, а також для одержання офіційного тлумачення Конституції та законів України.


Кабінет Міністрів України має право звернутися до Конституційного Суду України для одержання висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, а також для одержання офіційного тлумачення Конституції та законів України.
265.
Стаття 42. Відносини Кабінету Міністрів України з Національним банком України


Стаття 41. Відносини Кабінету Міністрів України з Національним банком України
266.
Кабінет Міністрів України взаємодіє з Національним банком України з питань, що належать до його компетенції відповідно до законів України.
-201- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
Ст.42 після слів "відповідно до" доповнити словами "Конституції та".
-202- Кабінет Міністрів України
Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ст. 42 доповнити словами "та у разу потреби можуть приймати спільні акти".
ВрахованоВідхилено
Кабінет Міністрів України взаємодіє з Національним банком України з питань, що належать до його компетенції відповідно до Конституції та законів України.
267.
Стаття 43. Відносини Кабінету Міністрів України з органами місцевого самоврядування


Стаття 42. Відносини Кабінету Міністрів України з органами місцевого самоврядування
268.
Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність системи органів виконавчої влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення, реалізації завдань соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів і регіонів.
-203- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Із ч.1 ст. 43 слід вилучити слово "системи".
Відхилено
Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність системи органів виконавчої влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення, реалізації завдань соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів і регіонів.


-204- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ст.43 доповнити новою частиною другою такого змісту:
"Кабінет Міністрів України затверджує рекомендації щодо граничної чисельності працівників апарату органів місцевого самоврядування та порядку оплати їхньої праці".
Враховано
Кабінет Міністрів України затверджує рекомендації щодо граничної чисельності працівників апарату органів місцевого самоврядування та порядку оплати їхньої праці.
269.
Проекти актів Кабінету Міністрів України, які безпосередньо стосуються функціонування місцевого самоврядування конкретних територіальних громад, попередньо направляються відповідним органам місцевого самоврядування. Для участі в засіданнях Кабінету Міністрів України з розгляду цих питань запрошуються представники заінтересованих органів місцевого самоврядування.


Проекти актів Кабінету Міністрів України, які безпосередньо стосуються функціонування місцевого самоврядування конкретних територіальних громад, попередньо направляються відповідним органам місцевого самоврядування. Для участі в засіданнях Кабінету Міністрів України з розгляду цих питань запрошуються представники заінтересованих органів місцевого самоврядування.
270.
Кабінет Міністрів України повинен компенсувати органам місцевого самоврядування витрати, що виникли внаслідок рішень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України.


Кабінет Міністрів України повинен компенсувати органам місцевого самоврядування витрати, що виникли внаслідок рішень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України.
271.
Кабінет Міністрів України може вносити на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади.
Одночасно Кабінет Міністрів України подає пропозиції щодо фінансування здійснення цих повноважень за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків, а також передачі органам місцевого самоврядування відповідних об'єктів державної власності.
-205- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Об'єднати положення частин четвертої і п'ятої ст.43 в одну частину.
-206- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.5 ст.43 після тексту "а також передачі" текст "органам місцевого самоврядування відповідних об'єктів" замінити текстом "у комунальну власність чи у розпорядження органів місцевого самоврядування відповідних об'єктів, що належать до".
ВрахованоВраховано частково
Кабінет Міністрів України може вносити на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади. Одночасно Кабінет Міністрів України подає пропозиції щодо фінансування здійснення цих повноважень за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків, а також передачі у комунальну власність чи у розпорядження органів місцевого самоврядування відповідних об'єктів державної власності.
273.
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні Кабінету Міністрів України. Рішення органів місцевого самоврядування з питань цих повноважень, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства України, можуть бути скасовані Кабінетом Міністрів України або за його дорученням відповідним органом виконавчої влади.
-207- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.5. ст.43 після слова "ними" доповнити словом "делегованих".
-208- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Друге речення ч.5 ст.43 вилучити.
ВрахованоВраховано
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади підконтрольні Кабінету Міністрів України.
274.
Кабінет Міністрів України має право зупиняти дію актів органів місцевого самоврядування з питань, віднесених до власної компетенції місцевого самоврядування, що не відповідають Конституції чи законам України, з одночасним зверненням до суду щодо законності цих актів.
-209- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.6 ст.43 після слова "право" доповнити словами "у встановленому законом порядку".
-210- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Із останньої частини ст.43 вилучити слова "з питань, віднесених до власної компетенції місцевого самоврядування".
ВрахованоВраховано
Кабінет Міністрів України має право у встановленому законом порядку зупиняти дію актів органів місцевого самоврядування, що не відповідають Конституції чи законам України, з одночасним зверненням до суду щодо законності цих актів.
275.
Стаття 44. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з об'єднаннями громадян


Стаття 43. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з об'єднаннями громадян
276.
Кабінет Міністрів України, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади забезпечують реалізацію передбачених законом прав об'єднань громадян, сприяють їм у виконанні статутних завдань у межах, визначених законом.
-211- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.1 ст. 44 викласти у такій редакції:
"Кабінет Міністрів України безпосередньо або через систему центральних та місцевих органів виконавчої влади забезпечує реалізацію передбачених законом прав об'єднань громадян, сприяє їм у виконанні статутних завдань у межах, визначених законом".
-212- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.1 ст.44 після тексту "завдань у межах," слово "визначених" замінити текстом "не заборонених".
Враховано

Відхилено
Кабінет Міністрів України безпосередньо або через систему центральних та місцевих органів виконавчої влади забезпечує реалізацію передбачених законом прав об'єднань громадян, сприяє їм у виконанні статутних завдань у межах, визначених законом.
277.
Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян з питань їх статутної діяльності, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України.


Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян з питань їх статутної діяльності, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України.
278.
Розділ ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Розділ ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
279.
Стаття 45. Форми реалізації функцій та повноважень Кабінету Міністрів України


Стаття 44. Форми реалізації функцій та повноважень Кабінету Міністрів України
280.
Кабінет Міністрів України реалізує свої функції та повноваження шляхом:
1) проведення засідань Кабінету Міністрів України;
2) роботи урядових комітетів;
3) роботи членів Кабінету Міністрів України.
-213- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ст.45 викласти у такій редакції:
"Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України реалізує свої функції та повноваження шляхом проведення засідань Кабінету Міністрів України, роботи урядових комітетів, роботи членів Кабінету Міністрів України та в інших передбачених законодавством формах".
Враховано
Кабінет Міністрів України реалізує свої функції та повноваження шляхом:
Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України реалізує свої функції та повноваження шляхом проведення засідань Кабінету Міністрів України, роботи урядових комітетів, роботи членів Кабінету Міністрів України та в інших передбачених законодавством формах.

284.
Стаття 46. Прем'єр-міністр України
Прем'єр-міністр України:


Стаття 45. Прем'єр-міністр України
Прем'єр-міністр України:
285.
1) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України, здійснює загальне керівництво Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
-214-Кабінет Міністрів України
П.1 ст.46 викласти у такій редакції:
"1) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України, здійснює загальне керівництво Секретаріатом Кабінету Міністрів України;"
Враховано частково
1) керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України, здійснює загальне керівництво Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
286.
2) спрямовує, координує та контролює діяльність віце-прем'єр-міністрів і міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, дає доручення, обов'язкові до виконання цими посадовими особами;


2) спрямовує, координує та контролює діяльність віце-прем'єр-міністрів і міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, дає з цією метою доручення, обов'язкові до виконання цими посадовими особами;
287.
3) входить із поданням до Президента України про створення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
-215- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
У п. 3 ч.1 ст.46 замість слів "входять із" слід записати "вносить".
Враховано
3) вносить подання до Президента України про створення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
288.
4) представляє Президентові України кандидатури до складу Кабінету Міністрів України та вносить подання про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України;
-216- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
П.4 ст.46 викласти у такій редакції:
"4) представляє Президентові України кандидатури до складу Кабінету Міністрів України, кандидатури на посади керівників центральних органів виконавчої влади та вносить подання про їх звільнення з цих посад;"
Враховано
4) представляє Президентові України кандидатури до складу Кабінету Міністрів України, кандидатури на посади керівників центральних органів виконавчої влади та вносить подання про їх звільнення з цих посад;
289.
5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатури на посади керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
-217- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
П.5 ст.46 викласти у такій редакції:
"5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатури на посади голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також може вносити кандидатури на посади керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств);"
Враховано
5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатури на посади голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також може вносити кандидатури на посади керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств);
290.
6) подає Президентові України схвалені Кабінетом Міністрів України кандидатури для призначення на посади керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), голів місцевих державних адміністрацій і пропозиції щодо їх звільнення з цих посад;
-218- Н.д.Гавриш С.Б. (Реєстр.картка №176)
У п.6 ст.46 виключити слова "керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністерств),"
Враховано
6) подає Президентові України схвалені Кабінетом Міністрів України кандидатури для призначення на посади голів місцевих державних адміністрацій і пропозиції щодо їх звільнення з цих посад;
291.
7) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліку, функціональних завдань та персонального складу урядових комітетів та призначає їх голів;
-219- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
П.7 ст.46 викласти у такій редакції:
"7) визначає персональний склад урядових комітетів та призначає їх голів;"
Враховано
7) визначає персональний склад урядових комітетів та призначає їх голів;
292.
8) організовує засідання Кабінету Міністрів України та головує на них;


8) організовує засідання Кабінету Міністрів України та головує на них;
293.
9) підписує акти Кабінету Міністрів України;
-220-Кабінет Міністрів України
П.9 ст.46 доповнити словами "та видає розпорядження Прем'єр-міністра України з питань, віднесених до його компетенції, зазначених у пунктах 7, 11, 12 та 13 цієї статті;"
Враховано
9) підписує акти Кабінету Міністрів України та видає розпорядження Прем'єр-міністра України з питань, віднесених до його компетенції, зазначених у пунктах 7, 12 - 14 цієї статті;
294.
10) у випадках, передбачених частиною четвертою статті 106 Конституції України, скріплює підписом укази Президента України;


10) у випадках, передбачених частиною четвертою статті 106 Конституції України, скріплює підписом укази Президента України;
295.
11) вступає в зносини з урядами іноземних держав, веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до закону;


11) вступає в зносини з урядами іноземних держав, веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до закону;


-221-Кабінет Міністрів України
Доповнити ст.46 після п.11 новим пунктом такого змісту:
"призначає голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, які створюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Уряду України;"
Враховано
12) призначає голів спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, які створюються на підставі міжнародних договорів, укладених від імені Уряду України;
296.
12) визначає обов'язки та забезпечує взаємодію членів Кабінету Міністрів України;


13) визначає обов'язки та забезпечує взаємодію членів Кабінету Міністрів України;
297.
13) вживає заходів дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади, до керівників центральних органів виконавчої влади (крім міністрів) та їх заступників, керівників урядових органів та їх заступників, а також керівників інших підвідомчих Кабінету Міністрів України органів, установ та організацій.
-222- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
П.13 ст.46 викласти у такій редакції:
"13) може застосовувати дисциплінарні стягнення, крім звільнення з посади, до державних службовців - керівників органів виконавчої влади та їх заступників."
-223- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
П.13 ч.1 ст.46 викласти в такій редакції:
"13) вживає заходів дисциплінарної відповідальності, крім звільнення з посади, до членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників, керівників урядових органів державного управління та їх заступників, а також керівників інших підвідомчих Кабінету Міністрів України державних органів, установ та організацій."
ВрахованоВраховано частково

14) може застосовувати дисциплінарні стягнення, крім звільнення з посади, до державних службовців - керівників органів виконавчої влади та їх заступників.
298.
Прем'єр-міністр України за посадою входить до складу Ради національної безпеки і оборони України.
-224- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Ч.2 ст.46 вилучити.
Відхилено
Прем'єр-міністр України за посадою входить до складу Ради національної безпеки і оборони України.


-225- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Після ч.2 додати нову частину такого змісту:
"Прем'єр-міністр України може здійснювати й інші повноваження, передбачені Конституцією, цим Законом, іншими законами України, а також актами Президента України."
Враховано частково

Прем'єр-міністр України може здійснювати й інші повноваження, передбачені Конституцією, цим та іншими законами України.


-226- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.2 ст.46 виключити текст "за посадою".
Відхилено

299.
У випадках і в межах, визначених статтею 112 Конституції України, Прем'єр-міністр України виконує обов'язки Президента України у разі дострокового припинення його повноважень.


У випадках і в межах, визначених статтею 112 Конституції України, Прем'єр-міністр України виконує обов'язки Президента України у разі дострокового припинення його повноважень.


-227- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Доповнити ст.46 новою частиною такого змісту:
"У разі відсутності Прем'єр-міністра України його обов'язки виконує Перший віце-прем'єр-міністр України або інший віце-прем'єр-міністр України згідно розподілу обов'язків між ними".
У зв'язку з цим виключити ч.2 ст.47.
Враховано
У разі відсутності Прем'єр-міністра України його обов'язки виконує Перший віце-прем'єр-міністр України або інший віце-прем'єр-міністр України згідно розподілу обов'язків між ними.

300.
Стаття 47. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України


Стаття 46. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України
301.
Перший віце-прем'єр-міністр України та віце-прем'єр-міністри України згідно з розподілом повноважень між ними:


Перший віце-прем'єр-міністр України та віце-прем'єр-міністри України згідно з розподілом повноважень між ними:
302.
1) забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, реалізацію компетенції Кабінету Міністрів України у відповідних напрямах діяльності;
-228- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Із п. 1 ч.1 ст.47 вилучити слово "положень".
Враховано
1) забезпечують виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, реалізацію компетенції Кабінету Міністрів України у відповідних напрямах діяльності;
303.
2) спрямовують, координують та контролюють роботу міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, дають в оперативному порядку доручення, обов'язкові до виконання цими органами;
-229- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
П.2 ст.47 викласти у такій редакції:
"2) спрямовують, координують та контролюють роботу міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, дають з цією метою та на виконання актів Кабінету Міністрів України, обов'язкові до виконання цими органами доручення; вносять на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням повноважень по спрямуванню і координації центральних органів виконавчої влади;"
Враховано
2) спрямовують, координують та контролюють роботу міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, дають з цією метою та на виконання актів Кабінету Міністрів України, обов'язкові до виконання цими органами доручення; вносять на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням повноважень по спрямуванню і координації центральних органів виконавчої влади;
304.
3) очолюють урядові комітети, організовують їх роботу та роботу підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, які закріплені за очолюваними ними урядовими комітетами;


3) очолюють урядові комітети, організовують їх роботу та роботу підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, які закріплені за очолюваними ними урядовими комітетами;
305.
4) здійснюють підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядають і погоджують проекти законів України, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, вживають заходів для усунення розбіжностей щодо них серед членів Кабінету Міністрів України; вносять пропозиції щодо порядку денного та черговості проведення засідань Кабінету Міністрів України;


4) здійснюють підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядають і погоджують проекти законів України, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, вживають заходів для усунення розбіжностей щодо них серед членів Кабінету Міністрів України; вносять пропозиції щодо порядку денного та черговості проведення засідань Кабінету Міністрів України;
306.
5) забезпечують згідно з розподілом повноважень взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України в процесі підготовки, прийняття і реалізації нормативних актів, а також поточної діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;


5) забезпечують згідно з розподілом повноважень взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України в процесі підготовки, прийняття і реалізації нормативних актів, а також поточної діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
307.
6) беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, в роботі Верховної Ради України та її комітетів з питань, що належать до компетенції Кабінету Міністрів України, у роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у роботі місцевих державних адміністрацій;
-230- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У п.6 ст.47 слова "в роботі Верховної Ради України та її комітетів з питань, що належать до компетенції Кабінету Міністрів України," замінити словами "мають право брати участь у роботі Верховної Ради України та її органів,".
Враховано
6) беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, мають право брати участь у роботі Верховної Ради України та її органів, у роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у роботі місцевих державних адміністрацій;
308.
7) очолюють за дорученням Президента України або Прем'єр-міністра України відповідні колегіальні консультативно-дорадчі органи (ради, комісії тощо);
-231- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У п.7 ст.47 слово "дорученням" замінити словом "рішенням";
Виключити слова "(ради, комісії тощо)".
Враховано
7) очолюють за рішенням Президента України або Прем'єр-міністра України відповідні колегіальні консультативно-дорадчі органи;
309.
8) вносять Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення керівників відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;


8) вносять Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення керівників відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
310.
9) за дорученням Прем'єр-міністра України представляють Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, організаціями в Україні та за її межами;
-232- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 9) ч.1 ст.47 після тексту "з іншими органами" доповнити текстом "установами,".
Враховано
9) за дорученням Прем'єр-міністра України представляють Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, установами, організаціями в Україні та за її межами;
311.
10) за повноваженнями, наданими в установленому порядку, ведуть переговори і підписують міжнародні договори України.
-233- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В п.10) ч.1 ст.47 текст "в установленому порядку" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України чи Прем'єр-міністром України".
Відхилено
10) за повноваженнями, наданими в установленому законом порядку, ведуть переговори і підписують міжнародні договори України.
312.
Перший віце-прем'єр-міністр України, крім того заміщує Прем'єр-міністра України у разі його відсутності чи неможливості виконувати обов'язки, діючи в межах, визначених окремими дорученнями Прем'єр-міністра України, координує діяльність віце-прем'єр-міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади.
-234- Н.д.Гадяцький Л.М. (Реєстр.картка №413)
Із ч.2 ст.47 вилучити слова "діючи в межах, визначених окремими дорученнями Прем'єр-міністра України".
Враховано
в ч.2 ст.45

313.
Стаття 48. Міністри


Стаття 47. Міністри
314.
Міністри як члени Кабінету Міністрів України:


Міністри як члени Кабінету Міністрів України:
315.
1) забезпечують розроблення та реалізацію державної політики у доручених їм сферах;


1) забезпечують розроблення та реалізацію державної політики у доручених їм сферах;
316.
2) здійснюють керівництво відповідними міністерствами та сферами державного управління, спрямовують та координують від імені Кабінету Міністрів України у встановленому порядку діяльність інших центральних органів виконавчої влади;
-235- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В п.2) ч.1 ст.48 виключити текст "у встановленому порядку".
Відхилено
2) здійснюють керівництво відповідними міністерствами та сферами державного управління, спрямовують та координують від імені Кабінету Міністрів України у встановленому порядку діяльність інших центральних органів виконавчої влади;
317.
3) вносять на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення в системі міністерства урядових органів, затвердження положень про них, призначення на посаду та звільнення з посади керівників таких органів та їх заступників;
-236- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
П.3 ст.48 викласти у такій редакції:
"3) вносять на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням міністром повноважень керівника міністерства та наданих йому законодавством повноважень по спрямуванню і координації інших органів виконавчої влади;"
У зв'язку з цим виключити п.10 ст.48.
Враховано
3) вносять на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням міністром повноважень керівника міністерства та наданих йому законодавством повноважень по спрямуванню і координації інших органів виконавчої влади;
318.
4) за власною ініціативою чи за дорученням Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України готують питання на розгляд Кабінету Міністрів України;


4) за власною ініціативою чи за дорученням Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України готують питання на розгляд Кабінету Міністрів України;
319.
5) беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносять пропозиції щодо порядку денного цих засідань;


5) беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносять пропозиції щодо порядку денного цих засідань;
320.
6) беруть участь у засіданнях урядових комітетів;


6) беруть участь у засіданнях урядових комітетів;
321.
7) за дорученням Прем'єр-міністра України представляють Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;


7) за дорученням Прем'єр-міністра України представляють Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
322.
8) за повноваженнями, наданими в установленому порядку, ведуть переговори і підписують міжнародні договори України;
-237- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В п.8) ч.1 ст.48 текст "в установленому порядку" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України, Прем'єр-міністром України, відповідно першим віце-прем'єр-міністром України чи віце-прем'єр-міністром України".
Відхилено
8) за повноваженнями, наданими в установленому порядку, ведуть переговори і підписують міжнародні договори України;
323.
9) здійснюють за рішенням Президента України або Кабінету Міністрів України керівництво відповідними дорадчими та іншими колегіальними органами (радами, комісіями тощо);
-238- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У п.9 ст.48 виключити слова "(радами, комісіями тощо)".
Враховано
9) здійснюють за рішенням Президента України або Кабінету Міністрів України керівництво відповідними дорадчими та іншими колегіальними органами.
324.
10) подають на розгляд Кабінету Міністрів України проект положення про відповідне міністерство;325.
11) затверджують за погодженням з Прем'єр-міністром України структуру відповідного міністерства;
-239-Кабінет Міністрів України
Виключити пункти 11-13 ст.48
Враховано

326.
12) затверджують за погодженням з Міністерством фінансів України штатний розпис та кошторис видатків міністерства у межах, визначених Державним бюджетом України та відповідним рішенням Кабінету Міністрів України;327.
13) призначають на посаду та звільняють з посади в установленому порядку керівників територіальних органів міністерства.
-240- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В п. 13) ч.1 ст.48 виключити текст "в установленому порядку".
Враховано

328.
Стаття 49. Інші функції та повноваження членів Кабінету Міністрів України, їх відповідальність


Стаття 48. Інші функції та повноваження членів Кабінету Міністрів України, їх відповідальність
329.
Члени Кабінету Міністрів України, крім визначених цим Законом, можуть мати й інші повноваження, передбачені законами України, а також здійснювати інші функції відповідно до актів Президента України та Кабінету Міністрів України.


Члени Кабінету Міністрів України, крім визначених цим Законом, можуть мати й інші повноваження, передбачені законами України, а також здійснювати інші функції відповідно до актів Президента України та Кабінету Міністрів України.
330.
Члени Кабінету Міністрів України несуть відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління та за діяльність Кабінету Міністрів України в цілому.


Члени Кабінету Міністрів України несуть персональну відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління та за діяльність Кабінету Міністрів України в цілому.
331.
Стаття 50. Засідання Кабінету Міністрів України


Стаття 49. Засідання Кабінету Міністрів України
332.
Основною формою роботи Кабінету Міністрів України є його засідання. На засіданні Кабінету Міністрів України вирішуються питання щодо прийняття актів Кабінету Міністрів України, реалізації права законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів України, обговорення найважливіших питань суспільного життя, а також діяльності самого Кабінету Міністрів України та заслуховування звітів членів Кабінету Міністрів України і керівників органів виконавчої влади.
-241- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У ч.1 ст.50 перше речення виключити.
Слова "обговорення найважливіших питань" замінити словами "обговорюються найважливіші питання".Відхилено
Враховано
Основною організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є його засідання. На засіданнях Кабінету Міністрів України приймаються акти Кабінету Міністрів України, в тому числі з питань реалізації права законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів України, обговорюються найважливіші питання суспільного життя, а також діяльності самого Кабінету Міністрів України та заслуховуються звіти членів Кабінету Міністрів України і керівників органів виконавчої влади.
333.
Засідання Кабінету Міністрів України скликаються Прем'єр-міністром України з власної ініціативи або за ініціативою Президента України чи не менше однієї п'ятої від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. Періодичність проведення засідань Кабінету Міністрів України визначається Прем'єр-міністром України з урахуванням пропозицій інших членів Кабінету Міністрів України.


Засідання Кабінету Міністрів України скликаються Прем'єр-міністром України з власної ініціативи або за ініціативою Президента України чи не менше однієї п'ятої від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. Періодичність проведення засідань Кабінету Міністрів України визначається Прем'єр-міністром України з урахуванням пропозицій інших членів Кабінету Міністрів України.
334.
Засідання Кабінету Міністрів України є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України.


Засідання Кабінету Міністрів України є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України.
335.
У разі неможливості міністра взяти участь у засіданні Кабінету Міністрів України його заміщає з правом дорадчого голосу перший заступник міністра, а у виняткових випадках - один із заступників міністра.
-242- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.4 ст.50 слова "перший заступник міністра, а у виняткових випадках - один із заступників міністра" замінити словами "заступник міністра".
Враховано
У разі неможливості міністра взяти участь у засіданні Кабінету Міністрів України його заміщає з правом дорадчого голосу заступник міністра.
336.
Кабінет Міністрів України за пропозиціями членів Кабінету Міністрів України затверджує перелік осіб, які мають право постійно брати участь у його засіданнях з правом дорадчого голосу.


Кабінет Міністрів України за пропозиціями членів Кабінету Міністрів України затверджує перелік осіб, які мають право постійно брати участь у його засіданнях з правом дорадчого голосу.
337.
На засіданнях Кабінету Міністрів України головує Прем'єр-міністр України.
-243- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У ч.6 ст.50 в кінці додати слова "а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр міністр України".
Враховано
На засіданнях Кабінету Міністрів України головує Прем'єр-міністр України, а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр міністр України.
338.
Порядок денний засідань Кабінету Міністрів України затверджує Кабінет Міністрів України. Проект порядку денного вноситься Прем'єр-міністром України з урахуванням пропозицій інших членів Кабінету Міністрів України.


Порядок денний засідань Кабінету Міністрів України затверджує Кабінет Міністрів України. Проект порядку денного вноситься Прем'єр-міністром України з урахуванням пропозицій інших членів Кабінету Міністрів України.
339.
Засідання Кабінету Міністрів України протоколюється і стенографується. Протокол і стенограма засідання Кабінету Міністрів України є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення Кабінетом Міністрів України.
-244- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Вилучити ч.8 ст.50.
Відхилено
Засідання Кабінету Міністрів України протоколюється і стенографується. Протокол і стенограма засідання Кабінету Міністрів України є офіційними документами, що підтверджують обговорення і прийняття рішення Кабінетом Міністрів України.
340.
Президент України в разі необхідності бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з розгляду найбільш важливих питань загальнодержавного значення.
-245-Кабінет Міністрів України
Виключити ч.9 ст.50.
-246- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Ч.9 ст.50 викласти в такій редакції:
"Президент України бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України в разі необхідності."
Враховано


Відхилено-247- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.9 ст.50 виключити текст "з розгляду найбільш важливих питань загальнодержавного значення".
Враховано

341.
Порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, ведення протоколу і стенограми засідань, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до цього Закону визначаються його Регламентом, який затверджується постановою Кабінету Міністрів України.


Порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, ведення протоколу і стенограми засідань, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до цього Закону визначаються Регламентом Кабінету Міністрів України, який затверджується постановою Кабінету Міністрів України.
342.
Стаття 51. Урядові комітети
-248- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Об'єднати ст.ст. 51 і 52.
Відхилено
Стаття 50. Урядові комітети
343.
Урядові комітети утворюються для координації роботи членів Кабінету Міністрів України, узгодження та підготовки питань, для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України, а також для усунення розбіжностей між членами Кабінету Міністрів України.


Урядові комітети утворюються для координації роботи членів Кабінету Міністрів України, узгодження та підготовки питань, для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України, а також для усунення розбіжностей між членами Кабінету Міністрів України.
344.
До складу урядових комітетів входять члени Кабінету Міністрів України. Очолюють урядові комітети, як правило, віце-прем'єр-міністри України.
-249- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У ч.2 ст.51 після слів "як правило" додати слова "Прем'єр - міністр України і ".
Враховано
До складу урядових комітетів входять члени Кабінету Міністрів України. Очолюють урядові комітети, як правило, Прем'єр - міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України.
345.
Перелік урядових комітетів та їх персональний склад затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.
За результатами обговорення питань на засіданнях урядового комітету приймається рішення, яке оформлюється протоколом, і є офіційним документом обов'язковим для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України. Порядок проведення засідань урядових комітетів встановлюється регламентом Кабінету Міністрів України.
-250- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ст.51 замість ч.3 та 4 доповнити новими частинами 3-9 такого змісту:
"За рішенням Прем'єр - міністра України до складу урядового комітету з правом дорадчого голосу можуть входити також керівники інших центральних органів виконавчої влади та заступники міністрів.
У роботі урядового комітету можуть брати участь з правом вирішального голосу члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу відповідного урядового комітету.
Перелік урядових комітетів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, а їх персональний склад затверджується Прем'єр-міністром України.
Засідання урядового комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його членів.
За результатами обговорення питань на засіданні урядового комітету шляхом консенсусу приймається рішення, яке оголошується головуючим та оформлюється протоколом.
У випадку неможливості прийняття узгодженого рішення на засіданні урядового комітету, остаточне рішення приймається Кабінетом Міністрів України.
Порядок організації роботи урядових комітетів визначається Кабінетом Міністрів України."
Враховано
За рішенням Прем'єр - міністра України до складу урядового комітету з правом дорадчого голосу можуть входити також керівники інших центральних органів виконавчої влади та заступники міністрів.
У роботі урядового комітету можуть брати участь з правом вирішального голосу члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу відповідного урядового комітету.
Перелік урядових комітетів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, а їх персональний склад затверджується Прем'єр-міністром України.
Засідання урядового комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його членів.
За результатами обговорення питань на засіданні урядового комітету шляхом консенсусу приймається рішення, яке оголошується головуючим та оформлюється протоколом.
У випадку неможливості прийняття узгодженого рішення на засіданні урядового комітету, остаточне рішення приймається Кабінетом Міністрів України.
Порядок організації роботи урядових комітетів визначається Кабінетом Міністрів України.
346.
347.
Стаття 52. Основні функції та повноваження урядових комітетів


Стаття 51. Основні функції та повноваження урядових комітетів
348.
Урядові комітети попередньо розглядають проекти законів, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, внесених на розгляд Кабінету Міністрів України і приймають рішення про попереднє схвалення чи відхилення цих проектів, повернення на доопрацювання органу, відповідальному за підготовку проекту.
У випадку недосягнення узгодженого рішення на засіданні урядового комітету, остаточне рішення приймається Кабінетом Міністрів України.
Урядові комітети відповідно до покладених на них завдань і повноважень мають право:
1) запрошувати та заслуховувати на своїх засіданнях керівників органів виконавчої влади, підвідомчих Кабінету Міністрів України, а також інших фахівців з питань, що розглядаються комітетом;
2) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи, матеріали від Президента України, органів законодавчої, виконавчої, судової влади і прокуратури з питань, що належать по їх повноважень;
3) вносити пропозиції щодо першочергового розгляду питань на засіданні Кабінету Міністрів України;
4) попередньо розглядати кандидатури для призначення їх на посади керівників центральних органів виконавчої влади, крім міністерств, їх заступників, а також подавати пропозиції Кабінету Міністрів України про звільнення їх з посад.
-251-Кабінет Міністрів України
Статтю 52 викласти у такій редакції:
"Урядові комітети:
розглядають та схвалюють концепції проектів нормативно-правових актів та інших документів, що підлягають розробленню;
розглядають, врегульовують розбіжності та схвалюють проекти нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України відповідно до встановленого регламенту;
розглядають інші питання, пов'язані з формуванням та реалізацією державної політики у відповідній сфері.
У роботі урядового комітету можуть брати участь з правом вирішального голосу члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу відповідного урядового комітету.
Засідання урядового комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його членів.
У разі відсутності голови урядового комітету засідання за його дорученням проводить один із його членів.
Рішення урядового комітету приймаються шляхом консенсусу і оголошуються головуючим
Урядові комітети мають право:
вносити пропозиції щодо першочергового розгляду питань на засіданні Кабінету Міністрів України;
створювати в разі потреби підкомітети, експертні комісії та робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до їх компетенції;
отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади необхідну для їх роботи інформацію".
Враховано частково
Урядові комітети:
розглядають та схвалюють концепції проектів нормативно-правових актів та інших документів, що підлягають розробленню;
розглядають проекти нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, врегульовують розбіжності по них та приймають рішення про попереднє схвалення чи відхилення цих проектів або про повернення на доопрацювання органу, відповідальному за підготовку проекту;
розглядають інші питання, пов'язані з формуванням та реалізацією державної політики у відповідній сфері.
Урядові комітети мають право:
вносити пропозиції щодо першочергового розгляду питань на засіданні Кабінету Міністрів України;
створювати в разі потреби підкомітети, експертні комісії та робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до їх компетенції;
отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади необхідну для їх роботи інформацію;
запрошувати на засідання представників органів виконавчої влади, а також інших фахівців з питань, що розглядаються комітетом.

349.

-252- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У ч.3 ст.52 слова "мають право" замінити словами "наділяються повноваженнями".
Відхилено

355.
Стаття 53. Акти Кабінету Міністрів України


Стаття 52. Акти Кабінету Міністрів України
356.
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України видає у межах своєї компетенції постанови і розпорядження, обов'язкові для виконання на території України.
-253- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.1 ст.53 виключити слова "на території України".
Враховано
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України видає у межах своєї компетенції постанови і розпорядження, обов'язкові для виконання.
357.
Акти, що мають нормативний характер, найбільш важливе або загальне значення, видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.
-254- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.2 ст.53 викласти у такій редакції:
"Акти Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України".
Враховано
Акти Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер, видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.
358.
Акти з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.


Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.
359.
Кабінет Міністрів України організовує та контролює виконання своїх актів безпосередньо або через центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та інші підвідомчі йому органи.


Кабінет Міністрів України організовує та контролює виконання своїх актів безпосередньо або через центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та інші підвідомчі йому органи.
360.
Акти Кабінету Міністрів України можуть бути скасовані Президентом України.


Акти Кабінету Міністрів України можуть бути скасовані Президентом України.
361.
Акти Кабінету Міністрів України в повному обсязі або їх окремі положення можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними. Такі акти або їх окремі положення втрачають чинність з дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.


Акти Кабінету Міністрів України в повному обсязі або їх окремі положення можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними. Такі акти або їх окремі положення втрачають чинність з дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
362.
Акти Кабінету Міністрів України або їх окремі положення за зверненнями фізичних чи юридичних осіб можуть бути визнані судом недійсними, якщо вони не відповідають законам України або указам Президента України.
-255- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.7 ст.53 слова "за зверненнями фізичних чи юридичних осіб можуть бути визнані судом недійсними, якщо вони" замінити словами "можуть бути оскаржені до суду, у встановленому законом порядку, якщо вони порушують права і свободи людини і громадянина та".
Враховано
Акти Кабінету Міністрів України або їх окремі положення можуть бути оскаржені до суду, у встановленому законом порядку, якщо вони порушують права і свободи людини і громадянина та не відповідають законам України або указам Президента України.
363.
Стаття 54. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України


Стаття 53. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України
364.
Право виступати з ініціативою прийняття актів у Кабінеті Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.


Право виступати з ініціативою прийняття актів у Кабінеті Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
365.
Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України здійснюється міністерствами, а в разі потреби - за участю інших центральних органів виконавчої влади, а також народних депутатів України, науковців, інших фахівців за їх згодою.


Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України здійснюється міністерствами, а в разі потреби - за участю інших центральних органів виконавчої влади, а також народних депутатів України, науковців, інших фахівців за їх згодою.
366.
Для оплати праці фахівців, залучених до робочих груп з підготовки проектів актів законодавства, можуть виділятися кошти, передбачені на діяльність Кабінету Міністрів України, а також залучатися кошти недержавних фондів та громадських організацій.
-256- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Ч.3 ст.54 викласти в такій редакції:
"Оплата праці фахівців, залучених до робочих груп з підготовки проектів актів законодавства, провадиться за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на поточні видатки Кабінету Міністрів України."
Відхилено
Для оплати праці фахівців, залучених до робочих груп з підготовки проектів актів законодавства, можуть виділятися кошти, передбачені на діяльність Кабінету Міністрів України, а також залучатися кошти недержавних фондів та громадських організацій.
367.
Стаття 55. Експертиза та попереднє обговорення проектів нормативних актів у Кабінеті Міністрів України


Стаття 54. Експертиза та попереднє обговорення проектів нормативних актів у Кабінеті Міністрів України
368.
Усі проекти нормативних актів, підготовлені для розгляду Кабінетом Міністрів України, направляються до одного з урядових комітетів згідно з розподілом компетенції між ними для попереднього обговорення, погодження та дачі висновку.
-257- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.1 ст.55 слова "підготовлені для розгляду Кабінетом" замінити словами "внесені на розгляд Кабінету".
-258- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У всьому тексті ст.55 слово "дачі" замінити словом "надання".
Враховано
Враховано
Усі проекти нормативних актів, внесені на розгляд Кабінету Міністрів України, направляються до одного з урядових комітетів згідно з розподілом компетенції між ними для попереднього обговорення, погодження та надання висновку.
369.
У разі необхідності доопрацювання проекту, він разом з рішенням урядового комітету направляється головою відповідного комітету його ініціатору у десятиденний строк. У разі схвалення урядовим комітетом отриманого проекту нормативного акта голова відповідного комітету направляє його на експертизу Міністерству юстиції України та відповідним центральним органам виконавчої влади.
-259-Кабінет Міністрів України
Друге речення ч.2 ст.55 виключити.
Враховано
У разі необхідності доопрацювання проекту, він разом з рішенням урядового комітету направляється головою відповідного комітету його ініціатору у десятиденний строк.
370.
За рішенням голови урядового комітету проект нормативного акта може бути направлений на експертизу або для дачі висновків у наукові установи, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян та іншим організаціям чи окремим фахівцям, а також опублікований для обговорення та збору пропозицій.
-260- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.3 ст.55 викласти у такій редакції:
"Голова урядового комітету може направити проект нормативного акта на експертизу науковим установам чи окремим фахівцям, або для надання висновків - органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян та іншим організаціям, а також оприлюднити проект для обговорення та збору пропозицій".
Враховано
Голова урядового комітету може направити проект нормативного акта на експертизу науковим установам чи окремим фахівцям, або для надання висновків - органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян та іншим організаціям, а також оприлюднити проект для обговорення та збору пропозицій.
371.
За рішенням урядового комітету проект нормативного акта разом з висновками експертизи передається на розгляд Кабінету Міністрів України.
-261- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.4 ст.55 після слова "експертизи" доповнити словами "та іншими документами".
Враховано
За рішенням урядового комітету проект нормативного акта разом з висновками експертизи та іншими документами передається на розгляд Кабінету Міністрів України.


-262- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Доповнити ст.55 новою частиною такого змісту:
"Проекти нормативних актів та інших документів, що підлягають розгляду Кабінетом Міністрів України, можуть попередньо обговорюватися на засіданнях відповідних консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів".
Враховано
Проекти нормативних актів та інших документів, що підлягають розгляду Кабінетом Міністрів України, можуть попередньо обговорюватися на засіданнях відповідних консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів.
372.
Стаття 56. Розгляд питань та прийняття рішень на засіданнях Кабінету Міністрів України


Стаття 55. Розгляд питань та прийняття рішень на засіданнях Кабінету Міністрів України
373.
Рішення у формі постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України приймаються шляхом голосування на засіданнях Кабінету Міністрів України.


Рішення у формі постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України приймаються шляхом голосування на засіданнях Кабінету Міністрів України.
374.
Постанови Кабінету Міністрів України приймаються більшістю голосів від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. Розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються більшістю голосів членів Кабінету Міністрів України, присутніх на засіданні. За рівної кількості голосів голос Прем'єр-міністра України є вирішальним.
-263-Кабінет Міністрів України
Ч.2 ст.56 викласти у такій редакції:
"Рішення Кабінету Міністрів України приймаються більшістю голосів членів Кабінету Міністрів України, присутніх на засіданні. За рівної кількості голосів вирішальним є голос Прем'єр-міністра України".
Враховано частково
Рішення Кабінету Міністрів України приймаються більшістю голосів від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України. За рівної кількості голосів голос Прем'єр-міністра України є вирішальним.
375.
У разі непідтримання проекту рішення Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністром України таке рішення не може бути прийнято.


У разі непідтримання проекту рішення Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністром України таке рішення не може бути прийнято.
376.
У разі потреби прийняти термінове рішення у формі розпорядження Кабінету Міністрів України за рішенням Прем'єр-міністра України може бути прийняте шляхом письмового опитування членів Кабінету Міністрів України. Проект такого розпорядження надсилається всім членам Кабінету Міністрів України.
-264- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.4 ст.56 слова "У разі потреби прийняти термінове рішення у формі розпорядження Кабінету Міністрів України за рішенням Прем'єр-міністра України" замінити словами "У разі особливо термінової потреби за рішенням Прем'єр-міністра України розпорядження Кабінету Міністрів України".
Враховано
У разі особливо термінової потреби за рішенням Прем'єр-міністра України розпорядження Кабінету Міністрів України може бути прийняте шляхом письмового опитування членів Кабінету Міністрів України. Проект такого розпорядження надсилається всім членам Кабінету Міністрів України.
377.
Стаття 57. Офіційне оприлюднення, набрання чинності та реєстрація актів Кабінету Міністрів України


Стаття 56. Офіційне оприлюднення, набрання чинності та реєстрація актів Кабінету Міністрів України
378.
Постанови Кабінету Міністрів України, які мають нормативний характер, після підписання Прем'єр-міністром України направляються Міністерству юстиції України для включення їх в установленому порядку до Єдиного державного реєстру нормативних актів та опублікування в газеті "Урядовий кур'єр" та Офіційному віснику України.
-265- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.1 ст.57 виключити слова "які мають нормативний характер".
-266- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.1 ст.57 виключити текст "в установленому порядку".
Враховано
Відхилено
Постанови Кабінету Міністрів України після підписання Прем'єр-міністром України направляються Міністерству юстиції України для включення їх в установленому порядку до Єдиного державного реєстру нормативних актів та опублікування в газеті "Урядовий кур'єр" та Офіційному віснику України.
379.
Постанови Кабінету Міністрів України нормативного характеру набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності. У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту доведення до відома виконавців, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
-267- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.2 ст.57 виключити слова "нормативного характеру".

Враховано
Постанови Кабінету Міністрів України набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності. У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту доведення до відома виконавців, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
380.
Постанови Кабінету Міністрів України ненормативного характеру і розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо ними не встановлено інше, але не раніше дня їх прийняття.
-268- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.3 ст.57 викласти у такій редакції:
"Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності".
Враховано
Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
381.
Розпорядження Кабінету Міністрів України доводяться до відома їх виконавців апаратом Кабінету Міністрів України, а в разі необхідності оприлюднюються іншим чином.
-269- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.4 ст.57 слово "апаратом" замінити словом "секретаріатом".
Враховано
Розпорядження Кабінету Міністрів України доводяться до відома їх виконавців секретаріатом Кабінету Міністрів України, а в разі необхідності оприлюднюються іншим чином.
382.
Стаття 58. Постійні і тимчасові органи Кабінету Міністрів України


Стаття 57. Постійні і тимчасові органи Кабінету Міністрів України
383.
Кабінет Міністрів України для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень може утворювати постійні консультативно-дорадчі колегіальні органи (ради, комісії тощо).
-270- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.1 ст.58 слова "консультативно-дорадчі колегіальні органи (ради, комісії тощо)" замінити словами "консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи".
Враховано
Кабінет Міністрів України для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень може утворювати постійні консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
384.
Для підготовки пропозицій щодо вирішення окремих питань державного управління, розроблення проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також для виконання окремих доручень Кабінет Міністрів України може утворювати тимчасові комісії, інші робочі та консультативні органи.


Для підготовки пропозицій щодо вирішення окремих питань державного управління, розроблення проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також для виконання окремих доручень Кабінет Міністрів України може утворювати тимчасові комісії, інші робочі та консультативні органи.
385.
До участі в постійних та тимчасових органах Кабінету Міністрів України можуть залучатися народні депутати України, державні службовці, науковці та інші фахівці на громадських засадах.


До участі в постійних та тимчасових органах Кабінету Міністрів України можуть залучатися народні депутати України, державні службовці, науковці та інші фахівці на громадських засадах.
386.
Працівники не підвідомчих Кабінету Міністрів України органів та організацій залучаються за їх згодою.
-271- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.4 ст.58 викласти у такій редакції:
"Працівники органів, установ та організацій, що не входять до системи виконавчої влади, залучаються до роботи у консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах Кабінету Міністрів України за їх згодою".
-272- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ч.4 ст.58 після тексту "України органів" доповнити текстом ", установ".
Враховано
Враховано
Працівники органів, установ та організацій, що не входять до системи виконавчої влади, залучаються до роботи у консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах Кабінету Міністрів України за їх згодою.
387.
У разі необхідності таким органам Кабінету Міністрів України для роботи надаються приміщення, оргтехніка та допоміжний персонал з числа працівників відповідних центральних органів виконавчої влади чи спеціально найняті для цього особи.


У разі необхідності таким органам Кабінету Міністрів України для роботи надаються приміщення, оргтехніка та допоміжний персонал з числа працівників відповідних центральних органів виконавчої влади чи спеціально найняті для цього особи.
388.
Права, функції та персональний склад цих органів визначаються Кабінетом Міністрів України.


Права, функції та персональний склад цих органів визначаються Кабінетом Міністрів України.
389.
Стаття 59. Секретаріат Кабінету Міністрів України


Стаття 58. Секретаріат Кабінету Міністрів України
390.
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
-273- Кабінет Мінстрів України
Ч. 1 статті 59 викласти в такій редакції:
"Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України".
Враховано частково
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
391.
Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує проведення засідань Кабінету Міністрів України, роботу урядових комітетів та діяльність членів Кабінету Міністрів України. Секретаріат несе відповідальність за своєчасне подання проектів законів, актів Кабінету Міністрів України, інших документів, які розглядаються на засіданнях Кабінету Міністрів України та комітетів.


Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує проведення засідань Кабінету Міністрів України, роботу урядових комітетів та діяльність членів Кабінету Міністрів України. Секретаріат несе відповідальність за своєчасне подання проектів законів, актів Кабінету Міністрів України, інших документів, які розглядаються на засіданнях Кабінету Міністрів України та комітетів.
392.
Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Урядовий секретар, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, в порядку визначеному законодавством про державну службу. Урядовий Секретар організовує діяльність Секретаріату Кабінету Міністрів України, координує та спрямовує роботу керівного органу управління державною службою.
-274-Кабінет Міністрів України
Частини 3-5 ст.59 викласти у такій редакції:
"Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Державний секретар Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, в порядку визначеному законодавством про державну службу.

Враховано
Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Державний секретар Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, в порядку визначеному законодавством про державну службу.
393.
Урядовий Секретар має до трьох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Урядового Секретаря.
Державний секретар Кабінету Міністрів України має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.
Враховано частково
Державний секретар Кабінету Міністрів України має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
394.
Керівники підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Урядового секретаря.
Працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади Державним секретарем Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства."
Враховано частково
Працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади Державним секретарем Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
395.
Члени Кабінету Міністрів України мають право на патронатні служби.


Члени Кабінету Міністрів України мають право на патронатні служби.

396.
Патронатні служби формуються самими членами Кабінету Міністрів України і підпорядковані їм. Патронатні служби Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерств, створюються в штаті Секретаріату Кабінету Міністрів України, але не підпорядковуються Урядовому Секретарю. Патронатні служби міністрів, які очолюють міністерства, створюються в штатах відповідних міністерств України.
-275-Кабінет Міністрів України
Ч.7 ст.59 викласти у такій редакції:
"Патронатні служби Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерств, створюються в штаті Секретаріату Кабінету Міністрів України Патронатні служби міністрів, які очолюють міністерства, створюються у штатах відповідних міністерств. Кандидатури для призначення на посади працівників патронатних служб у Секретаріаті Кабінету Міністрів України та центральних апаратах міністерств вносяться відповідно Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами та міністрами."
Враховано частково
Персональний склад патронатних служб формується самими членами Кабінету Міністрів України. Патронатні служби Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерств, створюються в штаті Секретаріату Кабінету Міністрів України, їх працівники призначаються на посади Державним секретарем Кабінету Міністрів України. Патронатні служби міністрів, які очолюють міністерства, створюються в штатах відповідних міністерств України.
397.
Посадові особи Секретаріату Кабінету Міністрів України не мають права давати доручення міністерствам України.
-276-Кабінет Міністрів України
Ч.8 ст.59 виключити.

Враховано

398.
Права, обов'язки і відповідальність та умови оплати праці працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються законодавством України "Про державну службу" і Положенням про Секретаріат Кабінету Міністрів України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.


Права, обов'язки і відповідальність та умови оплати праці працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються законодавством України "Про державну службу" і Положенням про Секретаріат Кабінету Міністрів України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
399.
Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для розірвання трудового договору з працівниками Секретаріату Кабінету Міністрів України.


Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для розірвання трудового договору з працівниками Секретаріату Кабінету Міністрів України.
400.
Структура, чисельність Секретаріату Кабінету Міністрів України та повноваження його служб і посадових осіб визначаються Положенням про Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Витрати на утримання Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджуються Кабінетом Міністрів України у межах бюджетних асигнувань на утримання Кабінету Міністрів України.
-277-Кабінет Міністрів України
Частини 11 та 12 ст.59 замінити однією частиною такого змісту:
"Штатний розпис та кошторис видатків Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджується Державним Секретарем Кабінету Міністрів України за погодженням з Прем'єр-міністром України та Міністерством фінансів України у межах бюджетних асигнувань на утримання Кабінету Міністрів України".
Враховано частково
Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджується Державним Секретарем Кабінету Міністрів України за згодою Прем'єр-міністра України.
Секретаріат Кабінету Міністрів України є юридичною особою.
Кошторис видатків Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Державного Секретаря Кабінету Міністрів України у межах бюджетних асигнувань на утримання Кабінету Міністрів України.


-278- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Доповнити розділ ІХ новою статтею такого змісту:
"Стаття 60. Забезпечення колегіальності, гласності та врахування громадської думки в діяльності Кабінету Міністрів України
Розгляд і вирішення питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та його органів грунтується на колективному, вільному і діловому обговоренні та колегіальному прийнятті рішень.
На засідання Кабінету Міністрів України та його органів можуть запрошуватися представники засобів масової інформації.
Засоби масової інформації мають право згідно із законодавством України одержувати від Кабінету Міністрів України достовірні дані.
З метою зміцнення зв'язків з населенням, виявлення та врахування громадської думки у своїй діяльності Кабінет Міністрів України організовує проведення конкретних соціологічних досліджень, створює для цього належні матеріальні й організаційні умови.
Кабінет Міністрів України систематично інформує населення України про стан справ у сферах економіки і соціального розвитку, організовує з цією метою прес-конференції, брифінги тощо. Найважливіші проекти рішень Кабінету Міністрів України можуть друкуватись у пресі для їх попереднього обговорення.
Про прийняття Кабінетом Міністрів України або його органами рішень з найважливіших питань повідомляється у пресі, по телебаченню і радіо."
Відхилено
це враховано в ст.3

402.
Розділ Х. СОЦІАЛЬНЕ ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Розділ Х. СОЦІАЛЬНЕ ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
403.
Стаття 60. Умови оплати праці та відпустки членів Кабінету Міністрів України


Стаття 59. Умови оплати праці та відпустки членів Кабінету Міністрів України
404.
Умови оплати праці членів Кабінету Міністрів України, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються відповідно до цього та інших законів.


Умови оплати праці членів Кабінету Міністрів України, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються відповідно до цього та інших законів.
405.
Членам Кабінету Міністрів України мають право на щорічну відпустку тривалістю сорок п'ять календарних днів з виплатою допомоги для оздоровлення в розмірі подвійної місячної заробітної плати.


Члени Кабінету Міністрів України мають право на щорічну відпустку тривалістю сорок п'ять календарних днів з виплатою допомоги для оздоровлення в розмірі подвійної місячної заробітної плати.

406.
Стаття 61. Матеріально-побутове забезпечення членів Кабінету Міністрів України


Стаття 60. Матеріально-побутове забезпечення членів Кабінету Міністрів України
407.
Член Кабінету Міністрів України забезпечується персональним службовим автомобілем з правом цілодобового використання.


Член Кабінету Міністрів України забезпечується персональним службовим автомобілем з правом цілодобового використання.
408.
У разі потреби член Кабінету Міністрів України забезпечується службовим житлом і зв'язком у порядку, визначеному законом.


У разі потреби член Кабінету Міністрів України забезпечується службовим жилим приміщенням і зв'язком у порядку, визначеному законом.
409.
Член Кабінету Міністрів України має право на позачергове отримання в установленому порядку проїзних квитків на всі види міжміського транспорту в межах території України.
-279- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.3 ст.61 виключити текст "в установленому порядку".
Враховано
Член Кабінету Міністрів України має право на позачергове придбання проїзних квитків на всі види міжміського транспорту в межах території України.
410.
Медичне обслуговування членів Кабінету Міністрів України та забезпечення їх санаторно-курортними путівками здійснюється в установленому порядку.
-280- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ч.4 ст.61 після тексту "в установленому " доповнити текстом "Кабінетом Міністрів України".
Відхилено
Медичне обслуговування членів Кабінету Міністрів України та забезпечення їх санаторно-курортними путівками здійснюється в установленому порядку.
411.
Життя і здоров'я члена Кабінету Міністрів України підлягають обов'язковому державному страхуванню на суму його десятирічного грошового утримання. Умови страхування встановлюються відповідно до законів України.
-281- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.5 ст.61 текст "законів України" замінити словом "закону".
Враховано
Життя і здоров'я члена Кабінету Міністрів України підлягають обов'язковому державному страхуванню на суму його десятирічного грошового утримання. Умови страхування встановлюються відповідно до закону.


-282- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ст.61 доповнити новою частиною такого змісту:
"Забезпечується особиста охорона Прем'єр-міністра України та у разі необхідності - інших членів Кабінету Міністрів України та членів їх сімей".
Враховано
Забезпечується особиста охорона Прем'єр-міністра України та у разі необхідності - інших членів Кабінету Міністрів України та членів їх сімей.
412.
Стаття 62. Соціальні гарантії в разі припинення повноважень Прем'єр-міністра України


Стаття 61. Соціальні гарантії в разі припинення повноважень Прем'єр-міністра України
413.
У разі звільнення Прем'єр-міністра України у зв'язку із закінченням строку його повноважень або дострокового припинення повноважень Прем'єр-міністра України через незалежні від нього обставини (дострокове припинення повноважень Президента України) за ним на період працевлаштування зберігається заробітна плата, яку отримує діючий Прем'єр-міністр України, але не більше одного року.


У разі звільнення Прем'єр-міністра України у зв'язку із закінченням строку його повноважень або дострокового припинення повноважень Прем'єр-міністра України через незалежні від нього обставини (дострокове припинення повноважень Президента України) за ним на період працевлаштування зберігається заробітна плата, яку отримує діючий Прем'єр-міністр України, але не більше одного року.
414.
В разі необхідності відповідно до законодавства забезпечується особиста охорона колишнього Прем'єр-міністра України та членів його сім'є.


В разі необхідності відповідно до законодавства забезпечується особиста охорона колишнього Прем'єр-міністра України та членів його сім'ї.
415.
Установлені цим Законом соціальні гарантії не поширюються на колишнього Прем'єр-міністра України, щодо якого набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення ним умисного злочину.


Установлені цим Законом соціальні гарантії не поширюються на колишнього Прем'єр-міністра України, щодо якого набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення ним умисного злочину.
416.
Стаття 63. Соціальні гарантії в разі припинення повноважень інших членів Кабінету Міністрів України


Стаття 63. Соціальні гарантії в разі припинення повноважень інших членів Кабінету Міністрів України
417.
У разі звільнення члена Кабінету Міністрів України у зв'язку із змінами у складі Кабінету Міністрів України, закінченням строку повноважень Кабінету Міністрів України або достроковим припиненням повноважень Кабінету Міністрів України через незалежні від нього обставини (дострокове припинення повноважень Президента України, смерть чи відставка Прем'єр-міністра України) за ним на період працевлаштування зберігається заробітна плата, яку отримує відповідний діючий член Кабінету Міністрів України, але не більше одного року.


У разі звільнення члена Кабінету Міністрів України у зв'язку із змінами у складі Кабінету Міністрів України, закінченням строку повноважень Кабінету Міністрів України або достроковим припиненням повноважень Кабінету Міністрів України через незалежні від нього обставини (дострокове припинення повноважень Президента України, смерть чи відставка Прем'єр-міністра України) за ним на період працевлаштування зберігається заробітна плата, яку отримує відповідний діючий член Кабінету Міністрів України, але не більше одного року.
418.
Установлені цим Законом соціальні гарантії не поширюються на колишнього члена Кабінету Міністрів України, щодо якого набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення ним умисного злочину.


Установлені цим Законом соціальні гарантії не поширюються на колишнього члена Кабінету Міністрів України, щодо якого набрав законної сили обвинувальний вирок суду за вчинення ним умисного злочину.
419.
Стаття 64. Пенсійне та інше забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України


Стаття 63. Пенсійне та інше забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України
420.
У разі виходу на пенсію члена Кабінету Міністрів України, а також у разі досягнення пенсійного віку колишнім членом Кабінету Міністрів України, повноваження якого були припинені на підставах, визначених у частині першій статті 63 цього Закону, йому призначається пенсія та здійснюються інші виплати у порядку і розмірах, що визначаються законодавством.
-283- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В ч.1 ст.64 наприкінці слово "законодавством" замінити текстом "відповідно до закону".
Відхилено
У разі виходу на пенсію члена Кабінету Міністрів України, а також у разі досягнення пенсійного віку колишнім членом Кабінету Міністрів України, повноваження якого були припинені на підставах, визначених у частині першій статті 62 цього Закону, йому призначається пенсія та здійснюються інші виплати у порядку і розмірах, що визначаються законодавством.
421.
Колишні члени Кабінету Міністрів України пенсійного віку обслуговуються державними закладами охорони здоров'я і забезпечуються санаторно-курортним лікуванням у порядку, визначеному законодавством.
-284- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Наприкінці ч.2 ст.64 слово "законодавством" замінити текстом "нормативним актом (варіант-Постановою) Кабінету Міністрів України".
Відхилено
Колишні члени Кабінету Міністрів України пенсійного віку обслуговуються державними закладами охорони здоров'я і забезпечуються санаторно-курортним лікуванням у порядку, визначеному законодавством.
422.
Розділ ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
423.
Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
-285- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення доповнити такими новими пунктами:
"2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) привести свої нормативні акти у відповідність до цього Закону;
2) прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону".
Враховано частково

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
1) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;
2) привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;
3) прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні