Назва: ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
-1- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Змінити нумерацію на наскрізно-регістрову, що унеможливлює повторення однакових нумерів, вилучити глави, та залишити розділи (від 1 до 99), статті (від 100 до 999), пункти (від 1001 до 9999), підпункти (за алфавітом).
Враховано

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
1.
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
-2- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Змінити порядок нумерації статей, глав та розділів законопроекту, оскільки запропонований порядок нумерації суперечить законотворчій техніці, що склалась в Україні.
Враховано


2.
Розділ І. Загальні положення
-3- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Назву частини викласти в такій редакції:
"І.Загальна частина"
Враховано

І. Загальна частина
3.
Глава 1. Основні положення
-4- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Назву розділу викласти в такій редакції:
"Розділ 1. Основні положення"
Враховано

Розділ 1. Основні положення
4.
Стаття 1001. Сфера дії Податкового кодексу України
-5- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 100. Сфера дії Податкового Кодексу"
Враховано

Стаття 100. Сфера дії Податкового Кодексу
5.
(1) Податковий кодекс України регулює відносини, пов'язані з оподаткуванням в Україні, та визначає правові основи побудови і функціонування системи оподаткування.
-6- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1001 викласти в такій редакції:
"100.1. Крім випадків, визначених цією статтею, Податковий Кодекс (надалі - Кодекс) є єдиним та виключним законом, який встановлює перелік податків і зборів, що справляються в Україні, їх ставки (нормативи), бази або об'єкти оподаткування, податкові періоди, поняття перелік платників податків (зборів), підстави для звільнення від сплати податків (зборів) або зменшення (збільшення) їх ставок (податкові пільги), правила проведення адміністративних чи судових оскаржень рішень контролюючих органів, пов'язаних з нарахуванням та стягненням податків і зборів, права та обов'язки платників податків і зборів, а також контролюючих органів у зв'язку з нарахуванням податкових зобов'язань або стягненням ними податкового боргу, правила ведення податкового обліку та податкової звітності, міри відповідальності за несплату, неповну або несвоєчасну сплату податків і зборів, а також за порушення інших норм цього Кодексу, що не підпадають під дію норм кримінального законодавства, а також регулює будь-які інші відносини, пов'язані з оподаткуванням в Україні.
Цей кодекс не регулює питання погашення та обслуговування кредитів, наданих за рахунок бюджетних коштів або позик, залучених державою чи під державні гарантії, інших зобов'язань, що випливають з угод, укладених державними органами та/або від імені держави, які регулюються нормами цивільного законодавства та іншими законами з питань державного боргу та його обслуговування."
Враховано

100.1. Крім випадків, визначених цією статтею, Податковий Кодекс (надалі - Кодекс) є єдиним та виключним законом, який встановлює перелік податків і зборів, що справляються в Україні, їх ставки (нормативи), бази або об'єкти оподаткування, податкові періоди, поняття платників податків (зборів), підстави для звільнення від сплати податків (зборів) або зменшення (збільшення) їх ставок (податкові пільги), правила проведення адміністративних чи судових оскаржень рішень контролюючих органів, пов'язаних з нарахуванням та стягненням податків і зборів, права та обов'язки платників податків і зборів, а також контролюючих органів у зв'язку з нарахуванням податкових зобов'язань або стягненням ними податкового боргу, правила ведення податкового обліку та податкової звітності, міри відповідальності за несплату, неповну або несвоєчасну сплату податків і зборів, а також за порушення інших норм цього Кодексу, що не підпадають під дію норм кримінального законодавства, а також регулює будь-які інші відносини, пов'язані з оподаткуванням в Україні.
Цей кодекс не регулює питання погашення та обслуговування кредитів, наданих за рахунок бюджетних коштів або позик, залучених державою чи під державні гарантії, інших зобов'язань, що випливають з угод, укладених державними органами та/або від імені держави, які регулюються нормами цивільного законодавства та іншими законами з питань державного боргу та його обслуговування.
6.
(2) Цей Кодекс встановлює перелік податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що включаються до системи оподаткування (далі - податки), основні засади визначення суб'єктів податкових правовідносин, їх прав та обов'язків, об'єктів оподаткування, бази оподаткування, розмірів податкових ставок (нормативів), порядку справляння та зарахування податків, реґламентує порядок їх встановлення, зміни та скасування, а також надання податкових пільг, ведення податкового обліку, забезпечення виконання податкових зобов'язань та порядок і умови притягнення до відповідальності за порушення у сфері оподаткування.7.
(3) Цей Кодекс не регулює справляння мита та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які справляються згідно з спеціальним законодавством України.8.
(4) Дія цього Кодексу не поширюється на обов'язкові платежі, що встановлені іншими законами і не включаються до системи оподаткування, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Перелік податків, встановлений цим Кодексом, є вичерпним.
-7- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пункт 4 статті 1001 викласти у такій редакції:
"Будь-які податки, які запроваджуються, мають бути включені до цього Кодексу шляхом внесення змін до нього".
Враховано по суті

9.
Стаття 1002. Податкове законодавство10.
(1) Податкове законодавство регулює відносини, пов'язані із встановленням та скасуванням податків, а також відносини, які виникають у процесі виконання обов'язків щодо сплати податків, а також здійснення податкового контролю та притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень у сфері оподаткування.
-8- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частини (1) - (2) статті 1002 викласти в такій редакції:
"100.2. У разі коли норми інших законів або нормативно-правових актів суперечать нормам цього Кодексу, пріоритет мають норми цього Кодексу, незалежно від строків набрання чинності такими іншими законами або нормативно-правовими актами".
Враховано

100.2. У разі коли норми інших законів або нормативно-правових актів суперечать нормам цього Кодексу, пріоритет мають норми цього Кодексу, незалежно від строків набрання чинності такими іншими законами або нормативно-правовими актами.


11.
(2) Відносини у сфері оподаткування регулюються Конституцією України, цим Кодексом, спеціальним законодавством України з питань оподаткування і прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами
-9- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину (2) статті 1002 викласти у такій редакції:
"Єдиним законом про податки, збори, обов'язкові платежі є Податковий кодекс, і всі суб'єкти, об'єкти, база оподаткування тощо визначаються тільки цим документом".
Враховано по суті

12.
(3) До нормативно-правових актів з питань оподаткування належать:
-10- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (3) статті 1002 викласти в такій редакції:
"100.3. До нормативно-правових актів з питань оподаткування належать:
Податковий кодекс України;
закони, які вносять зміни до цього Кодексу;
постанови Кабінету Міністрів України з питань оподаткування, прийняті в межах повноважень, визначених цим Кодексом;
акти з питань оподаткування, прийняті центральними органами державної виконавчої влади, що мають статус контролюючих органів згідно з цим Кодексом, прийняті в межах визначених ним повноважень;
акти з питань оподаткування місцевими податками (зборами), прийняті органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених цим Кодексом;
міжнародні договори України з питань оподаткування, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано

100.3. До нормативно-правових актів з питань оподаткування належать:
Податковий кодекс України;
закони, які вносять зміни до цього Кодексу;
постанови Кабінету Міністрів України з питань оподаткування, прийняті в межах повноважень, визначених цим Кодексом;
акти з питань оподаткування, прийняті центральними органами державної виконавчої влади, що мають статус контролюючих органів згідно з цим Кодексом, прийняті в межах визначених ним повноважень;
акти з питань оподаткування місцевими податками (зборами), прийняті органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених цим Кодексом;
міжнародні договори України з питань оподаткування, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
13.
а) закони України з питань оподаткування;14.
б) акти з питань оподаткування, прийняті Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади в межах повноважень, визначених цим Кодексом;15.
в) акти з питань оподаткування, прийняті Верховною Радою Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених цим Кодексом;16.
г) акти з питань оподаткування, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, визначених цим Кодексом.17.
(4) Суб'єкти, об'єкти та база оподаткування, розміри ставок (нормативів), порядок справляння податків і податкові пільги не можуть встановлюватися або змінюватися іншими нормативно-правовими актами, крім цього Кодексу (за винятком нормативно-правових актів з питань оподаткування, прийнятих в межах повноважень, визначених цим Кодексом). Нові податки встановлюються виключно цим Кодексом.
-11- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (4) статті 1002 викласти в такій редакції:
"100.4. Порядок справляння ввізного (імпортного) мита, визначення баз (об'єктів) оподаткування та процедури надання звітності з цього податку визначаються Митним кодексом України, ставки ввізного (імпортного) мита визначаються законом України про митний тариф".
Враховано

100.4. Порядок справляння ввізного (імпортного) мита, визначення баз (об'єктів) оподаткування та процедури надання звітності з цього податку визначаються Митним кодексом України, ставки ввізного (імпортного) мита визначаються законом України про митний тариф.


-12- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Після пункту 4 статті 1002 доповнити Кодекс пунктом 5 наступного змісту: "Зміни і доповнення до цього Кодексу стосовно надання пільг, зміни податків, механізму їх сплати вносяться до нього не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року. Це правило не застосовується у випадках зменшення бази або об'єкта оподаткування, запровадження знижених податкових ставок, зменшення нарахованих сум податків, звільнення від сплати податків окремих категорій платників, надання відстрочення (розстрочення) у сплаті податків." У зв'язку з цим пункти 5, 6, 7 вважати пунктами 6, 7, 8.
Враховано по суті

18.
(5) Нормативно-правові акти з питань оподаткування не можуть суперечити цьому Кодексу. У разі існування суперечностей між нормами цього Кодексу та нормами інших нормативно-правових актів з питань оподаткування, застосовуються норми цього Кодексу.
-13- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частини (5), (6) статті 1002 виключити.
Враховано


19.
(6) За наявності суперечностей між нормами цього Кодексу та нормативно-правовим актом, який належить до іншої галузі законодавства, для цілей оподаткування застосовуються норми цього Кодексу.20.
Нормативно-правові акти з питань оподаткування або окремі їх норми можуть визнаватися нечинними у випадках і в порядку, визначених законодавством України.

-14- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Доповнити статтю 1002 пунктом 9 наступного змісту: "Нормативно-правові акти з питань оподаткування не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність платників податків."
Враховано по суті

21.
Стаття 1003. Суб'єкти оподаткування
-15- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1003 перенести у статтю, де визначаються терміни
Враховано

22.
(1) Суб'єкти оподаткування - це особи, на яких Конституцією України, цим Кодексом та спеціальним законодавством України з питань оподаткування покладено обов'язки:23.
а) сплачувати податки (платники податків);24.
б) нараховувати, утримувати та перераховувати податки до бюджетів (податкові агенти).

-16- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Підпункт б) пункту 1 статті 1003 викласти у такій редакції:
"Утримувати та перераховувати податки до бюджетів (податковий агент)".
Враховано редакційно

25.
(2) Платником податків визнається особа, доходи, прибуток, майно та інші об'єкти якої є об'єктом оподаткування відповідно до цього Кодексу.26.
(3) Податковим агентом визнається особа інша ніж платник податків, на яку відповідно до цього Кодексу покладено обов'язки щодо нарахування податків, утримання їх з платника та перерахування до бюджетів.
-17- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пункт 3 статті 1003 викласти у такій редакції:
"Податковим агентом визнається особа інша ніж платник податків, на яку відповідно до цього Кодексу покладено обов'язки щодо утримання податків з платників та перерахування їх до бюджетів".
Враховано редакційно-18- Національний банк України
Статтю 1003 доповнити частиною (4) наступного змісту:
"(4) Національний банк України не є суб'єктом оподаткування податками, визначеними цим Кодексом, і вносить до Державного бюджету України позитивну різницю перевищення доходів над витратами у порядку, що передбачений статтею 5 Закону України "Про Національний банк України".
Відхилено


27.
Стаття 1004. Об'єкт оподаткування
-19- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1004 перенести у статтю, де визначаються терміни
Враховано

28.
(1) Об'єктами оподаткування є доходи, прибуток, майно, операції з продажу товарів, робіт, послуг та інші об'єкти, визначені відповідно до цього Кодексу.29.
(2) Кожний податок має самостійний об'єкт оподаткування, який визначається відповідно до цього Кодексу.30.
(3) Для цілей оподаткування не приймаються до уваги підстави виникнення об'єкту оподаткування. Незаконність діянь, в результаті виконання яких виникли об'єкти оподаткування, не звільняє від обов'язку виконання податкових зобов'язань, пов'язаних з такими об'єктами.31.
Стаття 1005. База оподаткування
-20- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1005 перенести у статтю, де визначаються терміни
Враховано

32.
(1) Базою оподаткування є вартісний, фізичний або інший характерний вираз об'єкта оподаткування.33.
(2) Визначення та обчислення бази оподаткування здійснюється відповідно до цього Кодексу.
-21- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пункт 41 статті 1013 пропонується викласти в редакції: "Кошти - гривня, іноземна валюта або їх еквіваленти."
Відхилено


34.
Стаття 1006. Податкові ставки (нормативи) та порядок їх встановлення
-22- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1006 перенести у статтю, де визначаються терміни
Враховано

35.
(1) Податкові ставки (нормативи) - це величина податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування.36.
(2) Податкові ставки (нормативи) встановлюються цим Кодексом і в межах його норм - нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування.37.
(3) У випадках, визначених цим Кодексом, податкові ставки (нормативи) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
-23- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину (3)статті 1006 вилучити.
Враховано


38.
Стаття 1007. Встановлення, зміна, скасування та використання податкових пільг
-24- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1007 перенести у статтю, де визначаються терміни
Враховано

39.
(1) Податкові пільги можуть бути встановлені шляхом:40.
а) зменшення бази або об`єкта оподаткування;
-25- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт а) частини 1 статті 1007 викласти в такій редакції:
"а) зменшення бази оподаткування або виключення об`єкта оподаткування;".
Враховано по суті

41.
б) запровадження знижених податкових ставок (нормативів);42.
в) зменшення нарахованих сум податків;43.
г) звільнення від сплати податків окремих категорій платників;44.
д) надання відстрочення (розстрочення) у сплаті податків.45.
(2) Установлення та скасування податкових пільг здійснюється Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування у межах повноважень, наданих їм цим Кодексом.46.
(3) Органи державної податкової служби України можуть надавати платникам податків відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань у випадках та порядку, встановлених розділом XVІ цього Кодексу.
-26- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Виключити пункт 3 статті 1007.
Відхилено


47.
(4) Зміна та скасування податкових пільг провадиться шляхом внесення змін і доповнень до цього Кодексу та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування, прийнятих в межах повноважень, визначених цим Кодексом.48.
(5) Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням суб'єкту господарської діяльності податкових пільг обліковуються цим суб'єктом - платником податків. У таких випадках платники податків надають органам державної податкової служби України відомості щодо суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг та їх використанням. Облік та використання коштів від наданих пільг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
-27- Кабінет Міністрів України
Частину (5) статті 1007 викласти в такій редакції:
"(5) Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням суб'єкту господарської діяльності податкових пільг обліковуються цим суб'єктом - платником податків. У таких випадках платники податків надають щоквартально органам державної податкової служби України відомості щодо суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг та їх використанням (або про відсутність таких коштів). Облік та використання коштів від наданих пільг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України."
Відхилено


49.
(6) Платники податків мають право використовувати податкові пільги або відмовитися від їх використання. Податкові пільги, які платник податків не використав, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані у рахунок майбутніх платежів з податків або відшкодовані з бюджетів.50.
Стаття 1008. Порядок обчислення податків
-28- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1008 перенести в особливу частину Кодексу.
Враховано

51.
Суб'єкти оподаткування самостійно обчислюють суми податків, які підлягають сплаті за податковий період, виходячи з бази оподаткування та податкових ставок (нормативів), якщо інше не передбачено цим Кодексом.
-29- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Статтю 1008 викласти у такій редакції:
"Платники податків самостійно обчислюють та нараховують суми податків, які підлягають сплаті за податковий період, виходячи з бази оподаткування та податкових ставок (нормативів), якщо інше не передбачено цим Кодексом".
Враховано редакційно

52.
Стаття 1009. Строки сплати податків
-30- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1009 перенести у статтю, де визначаються терміни
Враховано

53.
Строки сплати податків встановлюються окремо для кожного з них, а зміна встановлених строків сплати податків провадиться лише у порядку, передбаченому цим Кодексом.54.
Стаття 1010. Порядок зарахування податків до бюджету
-31- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1010 перенести у статтю, де визначаються терміни
Враховано

55.
(1) Порядок зарахування загальнодержавних податків до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів визначається цим Кодексом, законодавством з питань бюджетного устрою і бюджетного процесу та відповідними нормативно-правовими актами з питань бюджетного устрою та бюджетного процесу.56.
(2) Місцеві податки і збори повністю зараховуються до місцевих бюджетів у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, якими вони встановлюються.
-32- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину (2) статті 1010 "Порядок зарахування податків до бюджету" необхідно привести у відповідність до статті 69 Бюджетного кодексу України та статей 14026 і 14027 проекту Податкового кодексу і викласти у редакції:
"(2) Місцеві податки і збори повністю зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування".
Враховано по суті

57.
Стаття 1011. Строки прийняття нормативно-правових актів з питань оподаткування, набрання ними чинності та їх дія в часі
-33- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Виключити повністю статтю 1011.
Враховано


58.
(1) Закони України з питань оподаткування щодо встановлення нових податків, визначення суб'єктів, об'єктів, бази оподаткування, розміру податкових ставок (нормативів), порядку справляння податків, а також щодо пільг приймаються та оприлюднюються не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року та набирають чинності не раніше, ніж з початку нового бюджетного року.
-34- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Назву та частину (1) статті 1011 викласти в такій редакції:
"100.5. Зміни до нормативно-правових актів з питань оподаткування набирають чинність у такому порядку:
(1) Зміни до цього Кодексу, оприлюднені до 15 вересня поточного бюджетного року, набирають чинності не раніше 1 січня наступного бюджетного року. Зміни до цього Кодексу, оприлюднені з 15 вересня поточного бюджетного року, набирають чинність не раніше 1 січня другого бюджетного року, наступного за роком прийняття таких змін.
Обмеження, визначені частиною першою цього підпункту, не поширюються на зміни, що передбачають скасування пільг з оподаткування та інших правил, які призводять до ухилення від оподаткування чи до порушення правил конкуренції та створення податкових переваг окремим платникам податків, або зменшення розміру ставок податків або зборів, за умови якщо такі зміни супроводжуються прийняттям відповідного закону про зменшення видаткової частини відповідного бюджету або про визначення джерел компенсації бюджетних втрат. Зазначені зміни набирають чинності у строки, визначені для набрання чинності законами з інших питань.
Зміни до цього Кодексу не можуть вноситись шляхом внесення змін до закону, яким раніше було внесено зміни до цього Кодексу."
Враховано

100.5. Зміни до нормативно-правових актів з питань оподаткування набирають чинність у такому порядку:
(1) Зміни до цього Кодексу, оприлюднені до 15 вересня поточного бюджетного року, набирають чинності не раніше 1 січня наступного бюджетного року. Зміни до цього Кодексу, оприлюднені з 15 вересня поточного бюджетного року, набирають чинність не раніше 1 січня другого бюджетного року, наступного за роком прийняття таких змін.
Обмеження, визначені частиною першою цього підпункту, не поширюються на зміни, що передбачають скасування пільг з оподаткування та інших правил, які призводять до ухилення від оподаткування чи до порушення правил конкуренції та створення податкових переваг окремим платникам податків, або зменшення розміру ставок податків або зборів, за умови якщо такі зміни супроводжуються прийняттям відповідного закону про зменшення видаткової частини відповідного бюджету або про визначення джерел компенсації бюджетних втрат. Зазначені зміни набирають чинності у строки, визначені для набрання чинності законами з інших питань.
Зміни до цього Кодексу не можуть вноситись шляхом внесення змін до закону, яким раніше було внесено зміни до цього Кодексу.

59.
(2) Нормативно-правові акти з питань оподаткування, прийняті Кабінетом Міністрів України щодо встановлення розмірів податкових ставок (нормативів) та порядку справляння податків, набирають чинності з першого дня наступного податкового періоду, але не раніше ніж через 30 календарних днів з дня їх офіційного оприлюднення.
-35- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частини (2) і (3) статті 1011 викласти в редакції частини (2) п.100.5, ст.100:
"(2) Нормативно-правовий акт з питань оподаткування, інший ніж цей Кодекс, прийнятий у межах визначених ним повноважень, набирає чинності з податкового періоду, наступного за податковим періодом, на який припадає оприлюднення такого нормативно-правового акту, якщо таким нормативно-правовим актом не встановлено більш довгі строки набрання ним чинності. У такому ж порядку набирають чинності зміни до таких нормативно-правових актів (у тому числі у вигляді їх скасування).
У разі коли такий нормативно-правовий акт регулює питання більше ніж одного податку або збору, що мають різні податкові періоди, правило, встановлене частиною першою цього підпункту, застосовується окремо для кожного з таких податків (зборів) залежно від такого податкового періоду.
У разі, коли такий нормативно-правовий акт або його частина підлягає скасуванню за рішенням суду або скасовується Президентом України згідно з пунктом 16 статті 106 Конституції України, зазначені рішення набирають чинності в установленому порядку, без застосування строків, визначених цим підпунктом".
Враховано

(2) Нормативно-правовий акт з питань оподаткування, інший ніж цей Кодекс, прийнятий у межах визначених ним повноважень, набирає чинності з податкового періоду, наступного за податковим періодом, на який припадає оприлюднення такого нормативно-правового акту, якщо таким нормативно-правовим актом не встановлено більш довгі строки набрання ним чинності. У такому ж порядку набирають чинності зміни до таких нормативно-правових актів (у тому числі у вигляді їх скасування).
У разі коли такий нормативно-правовий акт регулює питання більше ніж одного податку або збору, що мають різні податкові періоди, правило, встановлене частиною першою цього підпункту, застосовується окремо для кожного з таких податків (зборів) залежно від такого податкового періоду.
У разі, коли такий нормативно-правовий акт або його частина підлягає скасуванню за рішенням суду або скасовується Президентом України згідно з пунктом 16 статті 106 Конституції України, зазначені рішення набирають чинності в установленому порядку, без застосування строків, визначених цим підпунктом.


-36- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину 2 статті 1011 викласти в такій редакції:
"(2) Нормативно-правові акти з питань оподаткування, прийняті Кабінетом Міністрів України щодо встановлення розмірів податкових ставок (нормативів) та порядку справляння податків, набирають чинності з першого дня наступного податкового періоду, але не раніше ніж через 60 календарних днів з дня їх офіційного оприлюднення".
Враховано по суті-37- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину (2) статті 1011 вилучити.
Враховано по суті

60.
(3) Нормативно-правові акти з питань оподаткування, визначені підпунктами "в", "г" частини (3) статті 1002, набирають чинності з першого дня наступного податкового періоду, але не раніше ніж через 30 календарних днів з дня їх оприлюднення.61.
(4) Нормативно-правові акти з питань оподаткування не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність суб'єктів оподаткування.
-38- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (4) статті 1011 викласти в редакції частини (3) п.100.5, ст.100:
"(3) Нормативно-правові акти з питань оподаткування розповсюджуються на правовідносини, які виникають з початку податкового періоду, на який припадає дата набрання ними чинності, та не мають зворотної дії у часі крім випадків коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність платників податків (їх посадових осіб), у тому числі шляхом зменшення або скасування їх податкових зобов'язань або податкового боргу".
Враховано

(3) Нормативно-правові акти з питань оподаткування розповсюджуються на правовідносини, які виникають з початку податкового періоду, на який припадає дата набрання ними чинності, та не мають зворотної дії у часі крім випадків коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність платників податків (їх посадових осіб), у тому числі шляхом зменшення або скасування їх податкових зобов'язань або податкового боргу.
62.
Стаття 1012. Дія міжнародних договорів України63.
(1) Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування, то застосовуються норми міжнародного договору України.
-39- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1012 викласти в редакції пункту 100.6 статті 100:
"100.6. Укладення міжнародних договорів України з питань оподаткування, норми яких суперечать цьому Кодексу, можливе лише після внесення відповідних змін до цього Кодексу.
Норми міжнародного договору не можуть містити положень щодо пільгового оподаткування нерезидентів.
Норми міжнародного договору, за винятком норм міжнародного договору про приєднання України до митного або економічного союзу, не можуть встановлювати правила оподаткування податками або зборами, базою оподаткування яких є вартість (ціна) продажу або інших видів надання товарів або послуг (непрямі податки), крім ввізного (імпортного) мита, відмінні від правил, установлених цим Кодексом, за винятком норм міжнародного договору про приєднання України до митного або економічного союзу.
У разі коли норми міжнародного договору з питань оподаткування відрізняються від норм цього Кодексу, будь-які роз'яснення або деталізації таких норм міжнародного договору, прийняті за домовленістю між центральними виконавчими владами сторін такого договору, вважаються невід'ємною частиною такого міжнародного договору та потребують надання згоди Верховною Радою України".
Враховано

100.6. Укладення міжнародних договорів України з питань оподаткування, норми яких суперечать цьому Кодексу, можливе лише після внесення відповідних змін до цього Кодексу.
Норми міжнародного договору не можуть містити положень щодо пільгового оподаткування нерезидентів.
Норми міжнародного договору, за винятком норм міжнародного договору про приєднання України до митного або економічного союзу, не можуть встановлювати правила оподаткування податками (зборами), базою оподаткування яких є вартість (ціна) продажу або інших видів надання товарів або послуг (непрямі податки), крім ввізного (імпортного) мита, відмінні від правил, установлених цим Кодексом.
У разі коли норми міжнародного договору з питань оподаткування відрізняються від норм цього Кодексу, будь-які роз'яснення або деталізації таких норм міжнародного договору, прийняті за домовленістю між центральними виконавчими владами сторін такого договору, вважаються невід'ємною частиною такого міжнародного договору та потребують надання згоди Верховною Радою України.
64.
(2) Нерезидент, який відповідно до міжнародного договору України має право на пільгове оподаткування, протягом трьох років з дня виникнення податкового зобов'язання подає заяву про звільнення або повернення надміру сплаченого податку в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.-40- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Доповнити пункт 2 статті 1012 пунктом 9 реченням наступного змісту: "При цьому разом із заявою, передбаченою зазначеним порядком, подається підтвердження пільгового оподаткування податковим статусом резиденства у періоді виникнення податкового зобов'язання в Україні компетентним органом країни нерезидента за формою, затвердженою зазначеним компетентним органом. Процедура легалізація такої форми є обов'язковою у випадках, встановлених відповідним законодавством щодо питань легалізації документів."
Відхилено

65.
Стаття 1013. Визначення термінів, які використовуються у цьому Кодексі
-41- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті та перший абзац викласти в такій редакції:
"Стаття 101. Терміни
Враховано

Стаття 101. Терміни

66.
(1) Терміни, які використовуються у цьому Кодексі, вживаються у значеннях, наведених у цій статті.
Терміни, які використовуються у цьому Кодексі, мають значення, наведені у цій статті."

Терміни, які використовуються у цьому Кодексі, мають значення, наведені у цій статті.


-42- Н.д.Стоженко В.Я. (Реєстр.картка №433)
Статтю 1013 доповнити пунктом (2) такого змісту:
"(2) Автомобільні компоненти - це вузли, агрегати, деталі та запасні частини до легкових автомобілів товарної позиції 8703, згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)".

Відхилено
-43- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (3) статі 1013 викласти в редакції п.101.1 статті 101:
Враховано
"101.1. Активи - кошти, матеріальні або нематеріальні активи, що мають вартість та перебувають у власності платника податків, а для бюджетних установ і організацій та некорпоратизованих державних підприємств - також вартість майна, переданого їм у повне господарське відання.

101.1. Активи - кошти, матеріальні або нематеріальні активи, що мають вартість та перебувають у власності платника податків, а для бюджетних установ і організацій та некорпоратизованих державних підприємств - також вартість активів, переданого їм у повне господарське відання.


(1) Матеріальні активи - рухоме та нерухоме майно, у тому числі електрична та теплова енергія, газ, вода, пар, охолодження або кондиціювання повітря, а також інші об'єкти майна, відмінного від коштів і нематеріального майна.

(1) Матеріальні активи - рухоме та нерухоме майно, у тому числі електрична та теплова енергія, газ, у тому числі зріджений, вода, пар, охолодження або кондиціювання повітря.


(2) Нематеріальні активи - цінні папери, корпоративні права, виражені у формі, відмінній від цінних паперів, права вимоги боргу, об'єкти права інтелектуальної, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні немайнові права, визнані об'єктом права власності згідно із законом."

(2) Нематеріальні активи - цінні папери, корпоративні права, виражені у формі, відмінній від цінних паперів, права вимоги боргу, об'єкти права інтелектуальної, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні немайнові права, визнані об'єктом права власності згідно із законом.
67.
(2) Алкогольні напої - продукти з вмістом спирту понад 1,2 процента об'ємних одиниць, які включені до товарних груп Гармонізованої системи опису та кодування товарів за кодами 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208.
-44- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (2) статі 1013 викласти в редакції пункту101.2 статті 101:
"101.2. Алкогольні напої - продукти з вмістом абсолютного спирту етилового понад 1, 2 процента об'ємних одиниць, які включені до товарних груп Державного класифікатора продукції та послуг за кодами 15.91.10; 15.91.12; 15.92.11; 15.93.12; 15.94.10; 15.95.10."
Враховано

101.2. Алкогольні напої - продукти з вмістом абсолютного спирту етилового понад 1, 2 процента об'ємних одиниць, які включені до товарних груп Державного класифікатора продукції та послуг за кодами 15.91.10; 15.91.12; 15.92.11; 15.93.12; 15.94.10; 15.95.10.


-45- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину (2) статті 1013 виключити.
Відхилено
-46- Кабінет Міністрів України
Частину (2) статті 1013 виключити
Відхилено


68.
(3) Активи - майно, до складу якого входять, зокрема, кошти, цінні папери, основні фонди та оборотні активи, розрахунки з дебіторами та кредиторами, об'єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності та прирівняні до них права, що є об'єктом права власності або повного господарського відання платника податків.
-47- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Частину (3) статті 1013 пропонується подати в такій редакції:
"Активи - майно, до складу якого входять, зокрема, кошти, цінні папери, основні фонди та оборотні активи, розрахунки з дебіторами, об'єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності та прирівняні до них права, що є об'єктом права власності або повного господарського відання платника податків."
Враховано по суті

69.
1. Матеріальні активи - основні фонди та оборотні активи у будь-якому вигляді, включаючи електричну, теплову та іншу енергію, газ, воду що відрізняються від коштів, цінних паперів, деривативів і нематеріальних активів.
-48- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини (3) викласти в редакції пункту 101.1 статті 101.
Враховано


70.
2. Нематеріальні активи - права власності на результати інтелектуальної діяльності, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні немайнові права, визнані об'єктом права власності платника податку в порядку, встановленому відповідним законодавством.
-49- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 частини (3) викласти в редакції пункту 101.1 статті 101.
Враховано


71.
(4) Акцепт - згода на оплату або гарантування оплати платіжних документів згідно з умовами, визначеними цим платіжним документом.
-50- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (4) виключити.
Враховано

72.
(5) Аукціон (публічні торги) - конкурентний спосіб продажу за кошти рухомого і нерухомого майна, майнових прав і валютних коштів у зазначений час і в установленому місці.
-51- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (5) статі 1013 викласти в редакції пункту101.3 статті 101:
"101.3. Аукціон (прилюдні торги, тендер)- прилюдний продаж товарів на умовах відкритої пропозиції особам, що запропонували найвищу ціну за найкращими платіжними умовами. Порядок проведення аукціонів (прилюдних торгів, тендерів), пов'язаних з нарахуванням або стягненням податків, визначається цим Кодексом.
Для цілей цього пункту терміни розуміються у такому значенні:
"прилюдний продаж" - продаж товарів у місці та у час, оголошених завчасно, у спосіб, що забезпечує максимальну участь покупців;
"відкрита пропозиція" - цінова пропозиція купити товар на умовах його негайної поставки з максимально прийнятним для продавця способом оплати вартості такого товару."
Враховано

101.3. Аукціон (прилюдні торги, тендер)- прилюдний продаж товарів на умовах відкритої пропозиції особам, що запропонували найвищу ціну за найкращими платіжними умовами. Порядок проведення аукціонів (прилюдних торгів, тендерів), пов'язаних з нарахуванням або стягненням податків, визначається цим Кодексом.
Для цілей цього пункту терміни розуміються у такому значенні:
"прилюдний продаж" - продаж товарів у місці та у час, оголошених завчасно, у спосіб, що забезпечує максимальну участь покупців;
"відкрита пропозиція" - цінова пропозиція купити товар на умовах його негайної поставки з максимально прийнятним для продавця способом оплати вартості такого товару.


-52- Н.д.Шпиг Ф.І. (Округ №210)
Доповнити статтю 1013 пунктом такого змісту:
"Банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів".
Відхилено
(не норма цього Кодексу)

73.
(6) Бартерна операція - господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари, роботи, послуги у будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості (крім розрахунків цінними паперами, в т.ч. числі векселями), в результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця з метою компенсації вартості таких товарів, робіт, послуг.
-53- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (6) статі 1013 викласти в редакції пункту101.4 статті 101:
"101.4. Бартерна операція - господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (послуги) у будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку (уступки вимоги боргу) та погашення взаємної заборгованості (у тому числі з використанням цінних паперів), в результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця з метою компенсації вартості таких товарів (послуг)".
Враховано

101.4. Бартерна операція - господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (послуги) у будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку (уступки вимоги боргу) та погашення взаємної заборгованості (у тому числі з використанням цінних паперів), в результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця з метою компенсації вартості таких товарів (послуг).

74.
(7) Безнадійна заборгованість - заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
-54- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (7) статі 1013 викласти в редакції пункту101.5 статті 101:
"101.5. Безнадійна заборгованість - заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
Враховано

101.5. Безнадійна заборгованість - заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
75.
а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо якої минув строк позовної давності;
-55- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт а) частини (1) статті 1013 викласти в редакції:
"(1) непогашена заборгованість за зобов'язаннями, стосовно яких минув строк позовної давності, визначений законом, а також податкове зобов'язання, яке не може бути нараховане, або податковий борг, який не може бути стягнутий у зв'язку зі спливом строків давності, визначених цим Кодексом; "
Враховано

(1) непогашена заборгованість за зобов'язаннями, стосовно яких минув строк позовної давності, визначений законом, а також податкове зобов'язання, яке не може бути нараховане, або податковий борг, який не може бути стягнутий у зв'язку зі спливом строків давності, визначених цим Кодексом;
76.
б) заборгованість, яка не була погашена до дня оголошення боржника - юридичної особи банкрутом, або до дня її ліквідації, у встановлених законодавством України порядках, а також непогашена заборгованість фізичної особи, щодо якої є рішення суду про неможливість стягнення внаслідок відсутності майна;
-56- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт б) частини (1) статті 1013 викласти в редакції:
"(2) заборгованість, яка залишається непогашеною внаслідок недостатності активів особи, визнаної банкрутом у встановленому законом порядку; "
Враховано

(2) заборгованість, яка залишається непогашеною внаслідок недостатності активів особи, визнаної банкрутом у встановленому законом порядку;
77.
в) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) та у будь-який інший спосіб, передбачений умовами договору застави, майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не привели до повного покриття заборгованості;
-57- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт в) частини (1) статті 1013 викласти в редакції:
"(3) заборгованість, яка залишається непогашеною на день затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи, яка ліквідується за причинами, іншими ніж визнання її банкрутом; "
Враховано

(3) заборгованість, яка залишається непогашеною на день затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи, яка ліквідується за причинами, іншими ніж визнання її банкрутом;
-58- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Ввести новий пункт (4) статті 101.5
"(4) непогашена заборгованість фізичної особи, що помирає або визнається судом безвісно відсутньою або померлою чи недієздатною, за винятком випадків коли з'являються інші особи, які набувають спадкового права на активи такої фізичної особи, а також заборгованість фізичної особи, щодо якої є рішення суду про неможливість стягнення такої заборгованості внаслідок відсутності майна, на яке таке стягнення може бути спрямовано; "
Враховано

(4) непогашена заборгованість фізичної особи, що помирає або визнається судом безвістно відсутньою або померлою чи недієздатною, за винятком випадків коли з'являються інші особи, які набувають спадкового права на активи такої фізичної особи, а також заборгованість фізичної особи, щодо якої є рішення суду про неможливість стягнення такої заборгованості внаслідок відсутності майна, на яке таке стягнення може бути спрямовано;


-59- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Ввести новий пункт (5) статті 101.5
"(5) заборгованість, яка залишається непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних заставодержателем від продажу об'єкту застави, наданого для забезпечення такої заборгованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо стягнення іншого майна заставодавця не призвели до повного погашення такої заборгованості; "
Враховано

(5) заборгованість, яка залишається непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних заставодержателем від продажу об'єкту застави, наданого для забезпечення такої заборгованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо стягнення іншого майна заставодавця не призвели до повного погашення такої заборгованості;
78.
г) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили (форс-мажору), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством України;
-60- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт г) частини (1) статті 1013 викласти в редакції:
"(6) заборгованість, яка залишається непогашеною внаслідок втрати стороною цивільно-правового договору (угоди) права на її стягнення у зв'язку з дією обставин непереборної сили (форс-мажору), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством України."
Враховано


(6) заборгованість, яка залишається непогашеною внаслідок втрати стороною цивільно-правового договору (угоди) права на її стягнення у зв'язку з дією обставин непереборної сили (форс-мажору), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством України.
79.
д) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.
-61- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт (д) виключити у зв'язку з врахуванням його положень вище.
Враховано

80.
(8) Безоплатно надані товари, роботи, послуги - це:
-62- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Враховано

81.
а) товари, що надаються платниками податків згідно з договорами дарування, іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких матеріальних цінностей і нематеріальних активів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;
Частину (8) статті 1013 викласти в редакцій пункту 101.6 статті 101:
"101.6. Безоплатно наданий актив - будь-який актив, крім коштів, переданий у власність особі::
(1) без покладення на неї зобов'язань надати компенсацію вартості такого активу чи


101.6. Безоплатно наданий актив - будь-який актив, крім коштів, переданий у власність особі:
(1) без покладення на неї зобов'язань надати компенсацію вартості такого активу чи


(2) без встановлення граничного строку для надання компенсації вартості такого активу або із встановленням зобов'язання особи надати компенсацію вартості такого активу, якщо виникнення такого зобов'язання обумовлюється подією, що не контролюється такою особою, чи

(2) без встановлення граничного строку для надання компенсації вартості такого активу або із встановленням зобов'язання особи надати компенсацію вартості такого активу, якщо виникнення такого зобов'язання обумовлюється подією, що не контролюється такою особою, чи


(3) яка не надає компенсацію вартості такого активу протягом строку позовної давності, який розпочинається після спливу граничного строку для надання такої компенсації (у такій некомпенсованій сумі);

(3) яка не надає компенсацію вартості такого активу протягом строку позовної давності, який розпочинається після спливу граничного строку для надання такої компенсації (у такій некомпенсованій сумі);


(4) матеріальний або нематеріальний актив, наданий особі на відповідальне зберігання або у користування без права його відчуження чи використання у внутрішньому господарському або невиробничому обороті, у разі такого відчуження (використання).


(4) матеріальний або нематеріальний актив, наданий особі на відповідальне зберігання або у користування без права його відчуження чи використання у внутрішньому господарському або невиробничому обороті, у разі такого відчуження (використання).
82.
б) роботи (послуги), які виконуються (надаються) платниками податків без вимоги про компенсацію їх вартості;
101.7. Безоплатно надані послуги: - матеріальні або нематеріальні послуги, які надаються на користь особи:

101.7. Безоплатно надані послуги: - матеріальні або нематеріальні послуги, які надаються на користь особи:


(1) без покладення на неї зобов'язань надати компенсацію вартості таких послуг, чи

(1) без покладення на неї зобов'язань надати компенсацію вартості таких послуг, чи


(2) без встановлення граничного строку для надання компенсації вартості таких послуг чи із встановленням зобов'язання особи надати компенсацію вартості таких послуг, якщо виникнення такого зобов'язання обумовлюється подією, що не контролюється такою особою, чи

(2) без встановлення граничного строку для надання компенсації вартості таких послуг чи із встановленням зобов'язання особи надати компенсацію вартості таких послуг, якщо виникнення такого зобов'язання обумовлюється подією, що не контролюється такою особою, чи


(3) яка не надає компенсацію вартості таких послуг протягом строку позовної давності, який розпочинається після спливу граничного строку для надання такої компенсації (у такій некомпенсованій сумі)".

(3) яка не надає компенсацію вартості таких послуг протягом строку позовної давності, який розпочинається після спливу граничного строку для надання такої компенсації (у такій некомпенсованій сумі).
83.
в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею в її виробничому або господарському обороті.84.
(9) Безповоротна фінансова допомога - це:
-63- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (9) перенести до пункту "Фінансова допомога"
Враховано

85.
а) сума коштів, передана платникові податків згідно з договорами дарування, іншими договорами, які не передбачають компенсації чи повернення таких коштів (крім бюджетних дотацій та субсидій), або без укладення таких договорів;86.
б) сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості за рахунок страхового резерву в порядку, передбаченому частиною (3) статті 2094 цього Кодексу;87.
в) сума заборгованості платника податків перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності, без урахування нарахованих згідно з договором пені та штрафів;88.
г) кредит або депозит, наданий платникові податків без встановлення строків повернення його основної суми, крім кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах.89.
(10) Близькі родичі - матір, батько, діти, рідні брати та сестри, онуки, дід і баба, усиновителі, усиновлені.
-64- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (10) перенести до пункту "Члени сім'ї платника податку".
Враховано


90.
(11) Бюджетна дотація - безповоротна фінансова допомога з боку держави, яка надається суб'єкту підприємницької діяльності з метою зміцнення його фінансово-економічного становища та (або) для забезпечення виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, що мають стратегічне значення для держави.
-65- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (11) статі 1013 викласти в редакції п.101.8 статті 101:
"101.8. Бюджетна дотація - безповоротна фінансова допомога, яка надається з державного або місцевого бюджетів у випадках, визначених законодавством.
Для цілей податкового законодавства терміни "бюджетна дотація" або "бюджетна субсидія" вважаються тотожними."
Враховано

101.8. Бюджетна дотація - безповоротна фінансова допомога, яка надається з державного або місцевого бюджетів у випадках, визначених законодавством.
Для цілей податкового законодавства терміни "бюджетна дотація" або "бюджетна субсидія" вважаються тотожними.
91.
(12) Бюджетна установа - орган, установа чи організація, визначена або створена згідно із Конституцією України, а також установа чи організація, що створена у встановленому порядку органами влади Автономної Республіки Крим чи органом місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповіно Державного бюджету України чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.
-66- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (12) статі 1013 викласти в редакції п.101.9 статті 101:
"101.9. Бюджетна організація (установа) - особа, визначена такою Бюджетним кодексом України. "
Враховано

101.9. Бюджетна організація (установа) - особа, визначена такою Бюджетним кодексом України.
92.
(13) Валютний (обмінний) курс - ціна валюти, виражена в іншій валюті.
-67- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (13) вилучити як такий, що має регулюватися правилами валютного, а не податкового законодавства.
Враховано


93.
1. Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави.
-68- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт (1) вилучити як такий, що має регулюватися правилами валютного, а не податкового законодавства.
Враховано


94.
(14) Відповідальне зберігання - господарська операція платника податків, що передбачає передачу згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій особі без права їх використання у господарському обороті такої фізичної чи юридичної особи, з подальшим поверненням цих матеріальних цінностей платникові податків без зміни їх якісних або кількісних характеристик.
-69- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (14) вилучити як такий, що відноситься до сфери регулювання Цивільного кодексу України.
Враховано
-70- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Частину (14) статті 1013 доповнити:
"за винятком випадків, коли такі зміни є закономірними та об'єктивними в часі, а також виникли внаслідок дії форс-мажорних обставин. Зміни якісних або/і кількісних характеристик, зумовлених чинником часу, повинні бути розраховані на основі державних норм і стандартів, а у разі форс-мажорних обставин - підтверджені відповідно до законодавства України".
Відхилено


95.
(15) Господарська діяльність - будь-яка діяльність особи, спрямована на одержання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, якщо безпосередня участь цієї особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та істотною. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи в тому числі через свої філіали (відділення), постійні представництва, а також через будь-яку іншу особу, яка діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії та доручення.
-71- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (15) статі 1013 викласти в редакції п.101.10 статті 101:
"101.10. Господарська діяльність - будь-яка, не заборонена законом, діяльність особи, спрямована на одержання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, якщо безпосередня участь цієї особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та істотною. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи в тому числі через свої філії (відділення), постійні представництва, а також через будь-яку іншу особу, яка діє на користь першої особи у якості агента.
Діяльність особи з одержання доходу, якщо безпосередня участь цієї особи в організації такої діяльності не є регулярною, постійною чи істотною, для цілей оподаткування вважається побічною діяльністю."
Враховано

101.10. Господарська діяльність - будь-яка, не заборонена законом, діяльність особи, спрямована на одержання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, якщо безпосередня участь цієї особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та істотною. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи в тому числі через свої філії (відділення), постійні представництва, а також через будь-яку іншу особу, яка діє на користь першої особи у якості агента.
Діяльність особи з одержання доходу, якщо безпосередня участь цієї особи в організації такої діяльності не є регулярною, постійною чи істотною, для цілей оподаткування вважається побічною діяльністю.

96.
Діяльність органів державної влади чи місцевого самоврядування, що провадиться ними в межах здійснення своїх невід'ємних функцій, не вважається господарською діяльністю, в тому числі якщо у зв'язку з такою діяльністю збирається державне мито, плата чи інша компенсація.97.
(16) Гральний бізнес - діяльність, пов'язана із влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим чи майновим виграшем, проведенням лотерей (крім державних) та розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі.
-72- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (16) статі 1013 викласти в редакції п.101.11 статті 101:
"101.11. Гральний бізнес - діяльність, пов'язана із влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим чи майновим виграшем, проведенням лотерей та розиграшів з видачею грошових або майнових виграшів."
Враховано

101.11. Гральний бізнес - діяльність, пов'язана із влаштуванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим чи майновим виграшем, проведенням лотерей та розиграшів з видачею грошових або майнових виграшів.


-73- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 1013, частині (16) визначення терміну "гральний бізнес" викласти у редакції:
"16) Гральний бізнес - підприємницька діяльність з організації та проведення азартних ігор з метою отримання прибутку."
Враховано по суті

98.
(17) Гудвіл - нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, робіт, послуг, нових технологій тощо.
-74- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (17) статі 1013 викласти в редакції п.101.12 статті 101:
"101.12. Гудвіл - вартість нематеріального активу, яка визначається як сума, перевищення вартості продажу сукупних активів юридичної особи над їх балансовою вартістю, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (послуг), престижного товарного знаку, тощо."
Враховано

101.12. Гудвіл - вартість нематеріального активу, яка визначається як сума, перевищення вартості продажу сукупних активів юридичної особи над їх балансовою вартістю, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (послуг), престижного товарного знаку, тощо.

99.
(18) Давальницька сировина - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що використовуються у виробництві готової продукції, з наступним поверненням цієї продукції або її частини їх власникові або за його дорученням - іншій особі.
-75- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (18) статі 1013 викласти в редакції п.101.13 статті 101:
"101.13. Давальницька сировина - матеріальне майно, інше ніж основні фонди, що передається його власником іншій особі, яка за замовленням такого власника здійснює переробку чи обробку такого матеріального майна або змінює його споживчі чи інші якості в інший спосіб, внаслідок чого виготовляється нове матеріальне майно з іншими споживчими якостями (готова продукція), яке залишається у власності замовника на усіх етапах переробки.
Особливий режим оподаткування операцій з давальницькою сировиною, яка експортується або імпортується з метою її переробки (обробки), визначений цим Кодексом, розповсюджується на операції, за умовами яких митна вартість давальницької сировини на кожному етапі її переробки повинна становити не менш як 20 відсотків від митної вартості готової продукції на аналогічних умовах поставки."
Враховано

101.13. Давальницька сировина - матеріальне майно, інше ніж основні фонди, що передається його власником іншій особі, яка за замовленням такого власника здійснює переробку чи обробку такого матеріального майна або змінює його споживчі чи інші якості в інший спосіб, внаслідок чого виготовляється нове матеріальне майно з іншими споживчими якостями (готова продукція), яке залишається у власності замовника на усіх етапах переробки.
Особливий режим оподаткування операцій з давальницькою сировиною, яка експортується або імпортується з метою її переробки (обробки), визначений цим Кодексом, розповсюджується на операції, за умовами яких митна вартість давальницької сировини на кожному етапі її переробки повинна становити не менш як 20 відсотків від митної вартості готової продукції на аналогічних умовах поставки.
100.
1. Давальницька сировина, що використовується у зовнішньоекономічних відносинах, - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником в Україні за іноземну валюту) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробництві готової продукції, з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника (чи з реалізацією у країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни.
-76- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 підпункту (18) виключити.
Враховано


101.
2. Операція з давальницькою сировиною - операція з перероблення (оброблення, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій)) з перероблення цієї сировини з метою одержання готової продукції за відповідну плату. До операцій з давальницькою сировиною належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі її переробки становить не менш як 20 процентів загальної вартості готової продукції. При операціях з давальницькою сировиною використовуються терміни, що мають таке значення:
-77- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 підпункту (18) виключити.
Враховано


102.
а) замовник - суб'єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину;103.
б) виконавець - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини;104.
в) готова продукція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.105.
(19) Дебітор - юридична чи фізична особа, яка має грошову або майнову заборгованість перед іншою юридичною або фізичною особою.
-78- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт (19) виключити як загальновживаний та невірно викладений.
Враховано


106.
(20) Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та(або) зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством України.
-79- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Викласти частину (20) статі 1013 в редакції п.101.14 статті 101:
"101.14. Дериватив - стандартний документ, який засвідчує право його власника набути прав власності на базовий актив у майбутньому за визначеною ціною та/або у визначених кількостях.
Для цілей цього пункту під терміном "базовий актив" розуміється матеріальне майно, кошти або цінні папери, що мають вартість.
Враховано

101.14. Дериватив - стандартний документ, який засвідчує право його власника набути прав власності на базовий актив у майбутньому за визначеною ціною та/або у визначених кількостях.
Для цілей цього пункту під терміном "базовий актив" розуміється матеріальне майно, кошти або цінні папери, що мають вартість.


(1) За сферою розповсюдження деривативи поділяються на фондові та товарні деривативи.

(1) За сферою розповсюдження деривативи поділяються на фондові та товарні деривативи.


Фондовий дериватив - стандартний документ, який засвідчує право або обов'язок його власника придбати або продати кошти або цінні папери у майбутньому при виконанні визначеної умови або без такого виконання. Правила випуску (емісії), обігу та погашення фондових деривативів визначаються органом центральної виконавчої влади, що відповідає за регулювання ринку цінних паперів згідно із законом;


Фондовий дериватив - стандартний документ, який засвідчує право або обов'язок його власника придбати або продати кошти або цінні папери у майбутньому при виконанні визначеної умови або без такого виконання. Правила випуску (емісії), обігу та погашення фондових деривативів визначаються органом центральної виконавчої влади, що відповідає за регулювання ринку цінних паперів згідно із законом;


Товарний дериватив - стандартний документ, який засвідчує право або обов'язок його власника придбати або продати матеріальне майно у майбутньому при виконанні визначеної умови або без такого виконання. Правила випуску (емісії), обігу та погашення товарних деривативів визначаються органом центральної виконавчої влади, що здійснює нагляд та регулювання ринку послуг, які надаються небанківськими фінансовими установами.

Товарний дериватив - стандартний документ, який засвідчує право або обов'язок його власника придбати або продати матеріальне майно у майбутньому при виконанні визначеної умови або без такого виконання. Правила випуску (емісії), обігу та погашення товарних деривативів визначаються органом центральної виконавчої влади, що здійснює нагляд та регулювання ринку послуг, які надаються небанківськими фінансовими установами.


(2) За цілями використання деривативи поділяються на форвардні контракти, ф'ючерсні контракти та опціони.

(2) За цілями використання деривативи поділяються на форвардні контракти, ф'ючерсні контракти та опціони.


Форвардний контракт (договір) - стандартний договір, умови якого передбачають поставку товарів, коштів або цінних паперів у визначений час у майбутньому за ціною, визначеною на момент укладення такого форвардного контракту (договору).

Форвардний контракт (договір) - стандартний договір, умови якого передбачають поставку товарів, коштів або цінних паперів у визначений час у майбутньому за ціною, визначеною на момент укладення такого форвардного контракту (договору).


Ф'ючерсний контракт (договір) - стандартний договір, умови якого передбачають зобов'язання придбати товари, кошти або цінні папери у визначений час у майбутньому за ціною, визначеною на момент такого продажу.

Ф'ючерсний контракт (договір) - стандартний договір, умови якого передбачають зобов'язання придбати товари, кошти або цінні папери у визначений час у майбутньому за ціною, визначеною на момент такого продажу.


Опціон (відкрита пропозиція) - стандартний договір, умови якого передбачають право та/або обов'язок продати (купити) товари, кошти або цінні папери у визначений час у майбутньому, за ціною, визначеною на момент укладення договору про купівлю такого опціону, або на момент купівлі таких товарів (коштів, цінних паперів).Умови опціону повинні дозволяти його продавцю відмовитися від такої купівлі у будь-який момент, від моменту його придбання до моменту його закриття. Моментом закриття опціону є час, зазначений в умовах такого опціону."

Опціон (відкрита пропозиція) - стандартний договір, умови якого передбачають право та/або обов'язок продати (купити) товари, кошти або цінні папери у визначений час у майбутньому, за ціною, визначеною на момент укладення договору про купівлю такого опціону, або на момент купівлі таких товарів (коштів, цінних паперів).Умови опціону повинні дозволяти його продавцю відмовитися від такої купівлі у будь-який момент, від моменту його придбання до моменту його закриття. Моментом закриття опціону є час, зазначений в умовах такого опціону.


-80- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити частину (20) статті 1013 такими визначеннями:
"1. До деривативів належать:
а) Форвардний контракт - стандартний документ, який засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого форвардного контракту;
б) Ф'ючерсний контракт - стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту;
в) Опціон - стандартний документ, який засвідчує право придбати 9продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.
2. Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляються на:
а) фондовий дериватив - стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити цінний папір на обмовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу фондових деривативів встановлюється державним органом на який покладаються функції регулювання ринку цінних паперів;
б) валютний дериватив - стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити кошти на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу валютних деривативів установлюються Національним банком України;
в) товарний дериватив - стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити біржовий товар (крім цінних паперів) на обумовлених стандартних умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу товарних деривативів установлюється органом, на який покладаються функції регулювання товарного біржового ринку.
Враховано редакційно-81- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити статтю 1013 новим пунктом 101.15:
"101.15. Джерело походження доходу (прибутку) - місце, де здійснюється господарська діяльність платника податку, яка призводить до створення доходу (прибутку), а при неможливості визначення місця створення доходу (прибутку), - місце, з якого такий дохід (прибуток) сплачується на користь його утримувача. Для цілей оподаткування місцем створення доходу (прибутку) вважається територія відповідної країни (яка включає також її континентальний шельф або виключну (морську) економічну зону).
Враховано

101.15. Джерело походження доходу (прибутку) - місце, де здійснюється господарська діяльність платника податку, яка призводить до створення доходу (прибутку), а при неможливості визначення місця створення доходу (прибутку), - місце, з якого такий дохід (прибуток) сплачується на користь його утримувача. Для цілей оподаткування місцем створення доходу (прибутку) вважається територія відповідної країни (яка включає також її континентальний шельф або виключну (морську) економічну зону).


Такі доходи (прибутки) вважаються одержаними з території України:

Такі доходи (прибутки) вважаються одержаними з території України:


(1) проценти за борговими зобов'язаннями, випущеними резидентами, у тому числі державними органами України;

(1) проценти за борговими зобов'язаннями, випущеними резидентами, у тому числі державними органами України;


(2) дивіденди, які сплачуються (нараховуються) резидентом;

(2) дивіденди, які сплачуються (нараховуються) резидентом;


(3) доходи від продажу корпоративних прав, емітованих резидентом;

(3) доходи від продажу корпоративних прав, емітованих резидентом;


(4) доходи від надання у користування матеріальних активів у лізинг (оренду), інші види тимчасового користування матеріальними активами на території України, у тому числі рухомого складу транспорту, приписаного до українських річкових чи морських портів, а також аеропортів.

(4) доходи від надання у користування матеріальних активів у лізинг (оренду), інші види тимчасового користування матеріальними активами на території України, у тому числі рухомого складу транспорту, приписаного до українських річкових чи морських портів, а також аеропортів.


(5) доходи у вигляді заробітної плати (прирівняних до неї виплат і компенсацій), отримані від здійснення трудової діяльності та від надання особистих послуг на території України;

(5) доходи у вигляді заробітної плати (прирівняних до неї виплат і компенсацій), отримані від здійснення трудової діяльності та від надання особистих послуг на території України;


(6) доходи у вигляді роялті від надання у користування (або права на користування) об'єктів права інтелектуальної (у тому числі промислової) власності на території України ;

(6) доходи у вигляді роялті від надання у користування (або права на користування) об'єктів права інтелектуальної (у тому числі промислової) власності на території України ;


(7) прибуток від продажу (надання) нерухомого майна, розташованого на території України;

(7) прибуток від продажу (надання) нерухомого майна, розташованого на території України;


(8) прибуток від продажу (надання) рухомого майна (крім запасів), якщо особа, яка здійснює такий продаж (надання) є нерезидентом;

(8) прибуток від продажу (надання) рухомого майна (крім запасів), якщо особа, яка здійснює такий продаж (надання) є нерезидентом;


(9) внески на страхування або перестрахування ризиків, що виникають на території України, а також будь-яких інших ризиків резидентів, застрахованих (перестрахованих) страховими компаніями - резидентами;

(9) внески на страхування або перестрахування ризиків, що виникають на території України, а також будь-яких інших ризиків резидентів, застрахованих (перестрахованих) страховими компаніями - резидентами;


(10) доходи, отримані внаслідок здійснення підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності на території України.

(10) доходи, отримані внаслідок здійснення підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності на території України.


У разі коли неможливо визначити місце походження доходу (прибутку), використовуючи норми цієї статті, дохід (прибуток) вважається таким, що має джерело походження з території України.

У разі коли неможливо визначити місце походження доходу (прибутку), використовуючи норми цієї статті, дохід (прибуток) вважається таким, що має джерело походження з території України.
107.
(21) Дивіденди - платіж, який провадиться юридичною особою на користь власника або довірених осіб власника корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку.
-82- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Викласти частину (21) статі 1013 в редакції пункту101.16 статті 101:
"101.16. Дивіденд - будь-яка виплата у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється емітентом акцій або інвестиційних сертифікатів, інших цінних паперів, що засвідчують право власності особи на частку активів емітента (далі - корпоративні права), на користь фізичної або юридичної особи у зв'язку з володінням такою особою такими корпоративними правами, незалежно від того, чи мав такий емітент прибуток протягом періоду, за який нараховується дивіденд, або ні.
Враховано

101.16. Дивіденд - будь-яка виплата у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється емітентом акцій або інвестиційних сертифікатів, інших цінних паперів, що засвідчують право власності особи на частку активів емітента (далі - корпоративні права), на користь фізичної або юридичної особи у зв'язку з володінням такою особою такими корпоративними правами, незалежно від того, чи мав такий емітент прибуток протягом періоду, за який нараховується дивіденд, або ні.Не є дивідендами:

Не є дивідендами:


(1) виплати емітента корпоративних прав на користь їх власника у зв'язку із зворотнім викупом таких корпоративних прав;

(1) виплати емітента корпоративних прав на користь їх власника у зв'язку із зворотнім викупом таких корпоративних прав;


(2) виплати на користь власника корпоративних прав у зв'язку з розподілом активів емітента таких корпоративних прав, пов'язаного з його ліквідацією;

(2) виплати на користь власника корпоративних прав у зв'язку з розподілом активів емітента таких корпоративних прав, пов'язаного з його ліквідацією;


(3) виплати у формі корпоративних прав, які ніяким чином не змінюють пропорцій (часток) участі всіх власників корпоративних прав у статутному фонді їх емітента;

(3) виплати у формі корпоративних прав, які ніяким чином не змінюють пропорцій (часток) участі всіх власників корпоративних прав у статутному фонді їх емітента;


(4) виплати, які здійснюються на користь власників особами, які не є господарськими товариствами, а також особами, які не є платниками податку на прибуток на підставах, визначених цим Кодексом.

(4) виплати, які здійснюються на користь власників особами, які не є господарськими товариствами, а також особами, які не є платниками податку на прибуток на підставах, визначених цим Кодексом.


-83- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину 21 статті 1013 викласти в такій редакції:
"(21) Дивіденди - платіж, який проводиться юридичною особою на користь власника або довірених осіб власника корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) в активах емітента, у зв'язку з розподілом частини прибутку юридичної особи, після сплати емітентом податку на прибуток".
Враховано редакційно-84- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Термін перенести з частини (3) статті 2046 і статтю 1013 доповнити частиною:
"Довгостроковий договір страхування життя - довічний договір страхування життя або договір страхування життя терміном дії не менше 10 років, який, крім іншого, передбачає страхову виплату у разі смерті застрахованої особи, прийняття рішення суду про оголошення застрахованої особи померлою, а також у разі дожиття застрахованої особи до закінчення терміну дії договору або досягнення застрахованою особою певного віку. Такий договір не може передбачити часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім страхових випадків, пов'язаних із смертю застрахованої особи, нещасним випадком, що стався із застрахованою особою, або хворобою застрахованої особи".
Враховано
101.17. Довгостроковий договір страхування життя - довічний договір страхування життя або договір страхування життя терміном дії не менше 10 років, який, крім іншого, передбачає страхову виплату у разі смерті застрахованої особи, прийняття рішення суду про оголошення застрахованої особи померлою, а також у разі дожиття застрахованої особи до закінчення терміну дії договору або досягнення застрахованою особою певного віку. Такий договір не може передбачити часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім страхових випадків, пов'язаних із смертю застрахованої особи, нещасним випадком, що стався із застрахованою особою, або хворобою застрахованої особи.


-85- Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Статтю 1013 доповнити частиною:
"Довгостроковий договір страхування життя - довічний договір страхування життя або договір страхування життя терміном дії не менше 10 років, який, крім іншого, передбачає страхову виплату у разі смерті застрахованої особи, прийняття рішення суду про оголошення застрахованої особи померлою, а також у разі дожиття застрахованої особи до закінчення терміну дії договору або досягнення застрахованою особою певного віку. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім страхових випадків, пов'язаних із смертю застрахованої особи, нещасним випадком, що стався із застрахованою особою, або хворобою застрахованої особи"
Враховано-86- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 частини (27) статі 1013 викласти в редакції п.101.17 статті 101:
"101.17. Експорт капіталу - вивезення коштів або активів за межі України у межах операцій, що не є пов'язаними із здійсненням звичайної торгівельної практики. Операціями з експорту капіталу вважаються:
(1) вивезення (пересилання) коштів або матеріальних активів за межі митної території України з метою здійснення резидентами капітальних або фінансових інвестицій за кордоном;
(2) розміщення коштів резидентами на рахунках фінансових установ - нерезидентів, крім розміщення коштів на кореспондентських рахунках банків-резидентів;
(3) надання товарів (послуг) нерезидентам, без отримання компенсації їх вартості у граничні строки, встановлені валютним законодавством України, за винятком випадків коли продавцем не надана претензія або звернення (скарга) до суду щодо стягнення зазначеного боргу в установленому валютним законодавством порядку;
(4) вивезення за межі України готівкових коштів або дорожніх (банківських) чеків, інших платіжних документів на пред'явника у сумах, які потребують надання органам митного контролю підтверджень джерел їх виплати або видачі згідно з нормами, встановленими Національним банком України на підставі закону.
Враховано

101.18. Експорт капіталу - вивезення коштів або активів за межі України у межах операцій, що не є пов'язаними із здійсненням звичайної торгівельної практики. Операціями з експорту капіталу вважаються:
(1) вивезення (пересилання) коштів або матеріальних активів за межі митної території України з метою здійснення резидентами капітальних або фінансових інвестицій за кордоном;
(2) розміщення коштів резидентами на рахунках фінансових установ - нерезидентів, крім розміщення коштів на кореспондентських рахунках банків-резидентів;
(3) надання товарів (послуг) нерезидентам, без отримання компенсації їх вартості у граничні строки, встановлені валютним законодавством України, за винятком випадків коли продавцем не надана претензія або звернення (скарга) до суду щодо стягнення зазначеного боргу в установленому валютним законодавством порядку;
(4) вивезення за межі України готівкових коштів або дорожніх (банківських) чеків, інших платіжних документів на пред'явника у сумах, які потребують надання органам митного контролю підтверджень джерел їх виплати або видачі згідно з нормами, встановленими Національним банком України на підставі закону.
108.
(22) Дохід (валовий дохід) - загальна сума будь-яких коштів, одержаних від усіх видів діяльності, вартості матеріальних і нематеріальних цінностей (активів), цінних паперів, інших об'єктів власності, що одержані (нараховані) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.
-87- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт (22) виключити.
Враховано


109.
(23) Доходи (прибутки) з джерелом їх походження з України -будь-які доходи, одержані резидентами або нерезидентами від будь-яких видів їхньої діяльності на території України її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, сплачених резидентами України, доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до портів, розташованих в Україні, доходи від продажу нерухомого майна, розташованого в Україні, а також доходи страховиків- резидентів від страхування ризиків страхувальників- резидентів за межами України, інші доходи від господарської діяльності на митній території України.
-88- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт (23) виключити.
Враховано


110.
(24) Доходи (прибутки), одержані з джерел за межами України - будь-які доходи, отримані резидентами від будь-яких видів їхньої діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, доходи від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до портів, розташованих за межами України, доходи від продажу нерухомого майна, розташованого за межами України, інші доходи від господарської діяльності за межами митної території України або на територіях, непідконтрольних митній службі України.
-89- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт (24) виключити.
Враховано


111.
(25) Базовий податковий (звітний) період - період, за який платник податків зобов'язаний провадити розрахунки податків та сплачувати їх до бюджету.
-90- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (25) викласти в редакції п.101.18 статті 101:
"101.18 Звітний період - проміжок часу, в якому виникли податкові зобов'язання, за наслідками якого надається податкова звітність.
Податковий період - проміжок часу, який дорівнює календарному місяцю, кварталу, півріччю, трьом кварталам або року залежно від виду податку (збору) та статусу його платника, за наслідками якого визначається податкове зобов'язання такого періоду.
У разі співпадіння звітного та податкового періоду застосовується термін "звітний (податковий) період".
Враховано

101.19 Звітний період - проміжок часу, в якому виникли податкові зобов'язання, за наслідками якого надається податкова звітність.
Податковий період - проміжок часу, який дорівнює календарному місяцю, кварталу, півріччю, трьом кварталам або року залежно від виду податку (збору) та статусу його платника, за наслідками якого визначається податкове зобов'язання такого періоду та надається податкова звітність.
У разі співпадання звітного та податкового періоду застосовується термін "звітний податковий період".
112.
(26) Звичайна ціна - ціна, яка склалася при взаємодії попиту та пропозиції на ринку ідентичних (а у разі відсутності - однорідних) товарів, робіт, послуг та в результаті укладення угод на відповідному ринку товару, роботи, послуги між не пов'язаними особами. Порядок визначення звичайної ціни встановлюється Кабінетом Міністрів України. Джерелами інформації про звичайні ціни на день продажу товарів, робіт, послуг зокрема визнаються:
-91- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт (26) викласти в редакції п.101.19 статті 101:
"101.19. Звичайна (ринкова) ціна
(1) Звичайна (ринкова) ціна товарів (послуг) - сума будь-яких компенсацій, яку споживач товарів (послуг) надав би їх постачальнику, виходячи з поточного стану ринку таких товарів (послуг) на момент такого надання на тотожних умовах поставки, користуючись виключно інтересами власної господарської діяльності (незалежно від того чи є споживач і постачальник пов'язаними особами) за умови дотримання правил добросовісної конкуренції відносно надання або отримання таких товарів (послуг).
Враховано

101.20. Звичайна (ринкова) ціна
(1) Звичайна (ринкова) ціна товарів (послуг) - сума будь-яких компенсацій, яку споживач товарів (послуг) надав би їх постачальнику, виходячи з поточного стану ринку таких товарів (послуг) на момент такого надання на тотожніх умовах поставки, користуючись виключно інтересами власної господарської діяльності (незалежно від того чи є споживач і постачальник пов'язаними особами) за умови дотримання правил добросовісної конкуренції відносно надання або отримання таких товарів (послуг).


(2) Звичайна (ринкова) ціна коштів чи товарів (товарних деривативів), придбаних або проданих на біржовому ринку, або цінних паперів (фондових деривативів), придбаних або проданих на біржовому ринку або організованих позабіржових торгових системах, дорівнює відповідно ціні їх придбання або продажу, з урахуванням процентів, комісій та інших платежів, нарахованих у зв'язку з таким придбанням (продажем).

(2) Звичайна (ринкова) ціна коштів чи товарів (товарних деривативів), придбаних або проданих на біржовому ринку, або цінних паперів (фондових деривативів), придбаних або проданих на біржовому ринку або організованих позабіржових торгових системах, дорівнює відповідно ціні їх придбання або продажу, з урахуванням процентів, комісій та інших платежів, нарахованих у зв'язку з таким придбанням (продажем).


(3) Для товарів (послуг), ціни яких підлягають державному регулюванню згідно із законом, звичайною (ринковою) ціною вважається ціна, встановлена згідно з принципами такого регулювання, з урахуванням будь-яких бюджетних дотацій, що надаються споживачу або постачальнику таких товарів (послуг) у цьому зв'язку.

(3) Для товарів (послуг), ціни яких підлягають державному регулюванню згідно із законом, звичайною (ринковою) ціною вважається ціна, встановлена згідно з принципами такого регулювання, з урахуванням будь-яких бюджетних дотацій, що надаються споживачу або постачальнику таких товарів (послуг) у цьому зв'язку.


(4) У разі коли товари (кошти) відчужуються у примусовому порядку згідно із законом, звичайною вважається ціна, що дорівнює ціні фактично отриманих компенсацій.

(4) У разі коли товари (кошти) відчужуються у примусовому порядку згідно із законом, звичайною вважається ціна, що дорівнює ціні фактично отриманих компенсацій.


У разі продажу раніше конфіскованих товарів, звичайною вважається ціна, визначена згідно з підпунктом (1) або підпунктом (2) цього пункту у залежності від місця продажу такого майна.

У разі продажу раніше конфіскованих товарів, звичайною вважається ціна, визначена згідно з підпунктом (1) або підпунктом (2) цього пункту у залежності від місця продажу такого майна.


(5) Звичайна (ринкова) процентна ставка за депозит - процентна ставка, визначена договором між кредитором (вкладником) та позичальником, виходячи зі строків та сум такого депозиту, які повинні відповідати стандартним умовам залучення депозитів, оприлюднених таким позичальником у вигляді відкритої пропозиції, наданої будь-яким кредиторам (вкладникам).

(5) Звичайна (ринкова) процентна ставка за депозит - процентна ставка, визначена договором між кредитором (вкладником) та позичальником, виходячи зі строків та сум такого депозиту, які повинні відповідати стандартним умовам залучення депозитів, оприлюднених таким позичальником у вигляді відкритої пропозиції, наданої будь-яким кредиторам (вкладникам).


З урахуванням норм першої частини цього підпункту, розмір звичайної (ринкової) процентної ставки за депозит з метою оподаткування не може бути меншим 50 відсотків та більшим 200 відсотків від:

З урахуванням норм першої частини цього підпункту, розмір звичайної (ринкової) процентної ставки за депозит з метою оподаткування не може бути меншим 50 відсотків та більшим 200 відсотків від:


- облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виплати (нарахування) таких процентів, - при розміщенні депозиту у гривнях;

- облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виплати (нарахування) таких процентів, - при розміщенні депозиту у гривнях;


- депозитної ставки, встановленої на момент виплати (нарахування) таких процентів, для відповідної валюти на відповідний строк на міжбанківському ринку короткострокових депозитів (LIBOR), - при залученні депозитів у валютах, що підпадають під І категорію класифікатора іноземних валют, встановленого Національним банком України;

- депозитної ставки, встановленої на момент виплати (нарахування) таких процентів, для відповідної валюти на відповідний строк на міжбанківському ринку короткострокових депозитів (LIBOR), - при залученні депозитів у валютах, що підпадають під І категорію класифікатора іноземних валют, встановленого Національним банком України;


- середньої депозитної ставки, встановленої Національним банком України на момент виплати (нарахування) таких процентів, - для інших іноземних валют, а також для міжнародних валютних розрахункових одиниць.

- середньої депозитної ставки, встановленої Національним банком України на момент виплати (нарахування) таких процентів, - для інших іноземних валют, а також для міжнародних валютних розрахункових одиниць.


(6) Звичайна (ринкова) процентна ставка за кредит - процентна ставка, визначена договором між кредитором та позичальником, виходячи зі строків та сум такого кредиту, а також способів забезпечення дійсної вимоги за таким кредитом, оприлюднених таким кредитором у вигляді відкритої пропозиції, наданої будь-яким позичальникам з однорідними вимогами.

(6) Звичайна (ринкова) процентна ставка за кредит - процентна ставка, визначена договором між кредитором та позичальником, виходячи зі строків та сум такого кредиту, а також способів забезпечення дійсної вимоги за таким кредитом, оприлюднених таким кредитором у вигляді відкритої пропозиції, наданої будь-яким позичальникам з однорідними вимогами.


З урахуванням норм частини першої цього пункту, розмір звичайної (ринкової) процентної ставки за кредит з метою оподаткування не може бути меншим 50 відсотків та більшим 200 відсотків від:

З урахуванням норм частини першої цього пункту, розмір звичайної (ринкової) процентної ставки за кредит з метою оподаткування не може бути меншим 50 відсотків та більшим 200 відсотків від:


- облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виплати (нарахування) таких процентів, - при наданні кредиту у гривнях;

- облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виплати (нарахування) таких процентів, - при наданні кредиту у гривнях;


- кредитної ставки, встановленої на момент виплати (нарахування) таких процентів, для відповідної валюти на відповідний строк на міжбанківському ринку короткострокових депозитів (LIBOR), при розміщенні кредитів у валютах, що підпадають під І категорію згідно із Класифікатором іноземних валют, встановленим Національним банком України;

- кредитної ставки, встановленої на момент виплати (нарахування) таких процентів, для відповідної валюти на відповідний строк на міжбанківському ринку короткострокових депозитів (LIBOR), при розміщенні кредитів у валютах, що підпадають під І категорію згідно із Класифікатором іноземних валют, встановленим Національним банком України;


- середньої кредитної ставки, встановленої Національним банком України на момент виплати (нарахування) таких процентів, - для інших іноземних валют, а також для міжнародних валютних розрахункових одиниць.

- середньої кредитної ставки, встановленої Національним банком України на момент виплати (нарахування) таких процентів, - для інших іноземних валют, а також для міжнародних валютних розрахункових одиниць.


(7) Національний банк України зобов'язаний оприлюднювати відомості про розмір установленої ним облікової ставки, та про кожний випадок її зміни, а також надавати центральному податковому органу інформацію про щотижневу динаміку змін процентних ставок на лондонському міжбанківському ринку короткострокових депозитів (LIBOR);

(7) Національний банк України зобов'язаний оприлюднювати відомості про розмір установленої ним облікової ставки, та про кожний випадок її зміни, а також надавати центральному податковому органу інформацію про щотижневу динаміку змін процентних ставок на лондонському міжбанківському ринку короткострокових депозитів (LIBOR);


(8) У разі коли контролюючий орган робить висновок щодо невідповідності ціни коштів, товару або послуги, встановленої сторонами угоди, рівню звичайних (ринкових) цін, такий контролюючий орган має право звернутися із запитом, а платник податку (збору) за таким запитом зобов'язаний надати пояснення мотивів встановлення такої ціни.

(8) У разі коли контролюючий орган робить висновок щодо невідповідності ціни коштів, товару або послуги, встановленої сторонами угоди, рівню звичайних (ринкових) цін, такий контролюючий орган має право звернутися із запитом, а платник податку (збору) за таким запитом зобов'язаний надати пояснення мотивів встановлення такої ціни.


У разі коли такі пояснення платника податку (збору) не задовільняють контролюючий орган, такий контролюючий орган має право самостійно переобчислити розмір податкових зобов'язань (податкового кредиту) одночасно як продавця так і покупця таких коштів, товарів, робіт, виходячи із звичайних цін на них, за процедурою, визначеною цим Кодексом для визначення податкових зобов'язань за непрямим методом, а платник податку (збору) має право оскаржити таке нарахування у порядку, визначеному цим Кодексом для оскарження нарахувань за непрямим методом."

У разі коли такі пояснення платника податку (збору) не задовольняють контролюючий орган, такий контролюючий орган має право самостійно переобчислити розмір податкових зобов'язань (податкового кредиту) одночасно як продавця так і покупця таких коштів, товарів, робіт, виходячи із звичайних цін на них, за процедурою, визначеною цим Кодексом для визначення податкових зобов'язань за непрямим методом, а платник податку (збору) має право оскаржити таке нарахування у порядку, визначеному цим Кодексом для оскарження нарахувань за непрямим методом.
113.
а) офіційна чи публічна інформація про біржові котировки (угоди, які відбулися) на біржі, яка є найближчою до місцезнаходження (місця проживання) продавця або покупця, а у разі відсутності угоди на зазначеній біржі чи у разі продажу (придбання) на іншій біржі - інформація про біржові котировки по зазначених угодах на цій іншій біржі або інформація про міжнародні біржові котировки, а також котировки Міністерства фінансів України по державних цінних паперах та зобов'язаннях;114.
б) інформація державних органів статистики та органів, які регулюють ціноутворення;115.
в) інформація про ринкові ціни, опубліковані в засобах друку або доведені до відома громадськості засобами масової інформації;116.
- інформаційна база даних органів державної податкової служби України про середні ціни на угоди, які були укладені (проведені) протягом відповідного періоду, по ідентичних або однорідних товарах, роботах, послугах.117.
(27) Експорт - продаж товарів іноземним суб'єктам господарської діяльності з їх вивезенням за межі митної території України, включаючи реекспорт товарів, крім передачі майна суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності іноземному суб'єкту господарської діяльності за кордоном як натуральної частки участі у формуванні статутного капіталу при спільній господарській діяльності.
-92- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт (27) виключити, як такий, що не стосується Податкового кодексу та регулюється Митним кодексом України.
Враховано


118.
1. Реекспорт - продаж іноземним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності та вивезення за межі митної території України товарів, раніше ввезених (імпортованих) у країну, які не пройшли ніякої обробки.119.
2. Експорт капіталу - вивезення за межі митної території України капіталу в будь-якій формі (валютні кошти, продукція, права інтелектуальної власності та інші немайнові права) з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності.
-93- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Викладено в редакції пункту 101.17 статті 101.
Враховано


120.
(28) Емісійний дохід - сума перевищення доходів, одержаних юридичною особою від емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав).
-94- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (28) викласти в редакції пункту 101.20 статті 101:
"101.20. Емісійний дохід - сума перевищення вартості корпоративних прав, розміщених їх емітентом, над номінальною вартістю таких корпоративних прав, а також сума перевищення номінальної вартості корпоративних прав над вартістю їх зворотного викупу емітентом з метою їх анулювання."
Враховано

101.21. Емісійний дохід - сума перевищення вартості корпоративних прав, розміщених їх емітентом, над номінальною вартістю таких корпоративних прав, а також сума перевищення номінальної вартості корпоративних прав над вартістю їх зворотного викупу емітентом з метою їх анулювання.


-95- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести підпункт 101.22 такого змісту:
"101.21. Емісійний збиток - сума перевищення номінальної вартості корпоративних прав над їх вартістю, отриманої внаслідок їх розміщення емітентом, а також сума перевищення вартості зворотного викупу таких корпоративних прав їх емітентом у випадках, визначених законодавством, над номінальною вартістю таких корпоративних прав".
Враховано

101.22. Емісійний збиток - сума перевищення номінальної вартості корпоративних прав над їх вартістю, отриманої внаслідок їх розміщення емітентом, а також сума перевищення вартості зворотного викупу таких корпоративних прав їх емітентом у випадках, визначених законодавством, над номінальною вартістю таких корпоративних прав.

121.
(29) Імпорт - ввезення (пересилання) товарів на митну територію України, включаючи закупівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.
-96- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт (29) вилучити, у зв'язку з визначенням цього терміну Митним кодексом України.
Враховано


122.
1. Реімпорт - продаж суб'єкту господарської діяльності в Україні та ввезення на митну територію України товарів, раніше вивезених (експортованих) з країни, які не пройшли ніякої обробки.123.
2. Імпорт капіталу - ввезення на митну територію України капіталу в будь-якій формі (валютні кошти, продукція, права інтелектуальної власності та інші немайнові права) з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності.
-97- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Викласти частину другу пункту (2) статті 1013 у такій редакції:
"101.22. Імпорт капіталу - дії осіб з ввезення (зарахування) коштів, товарів (послуг) на митну територію України, протилежні діям з експорту капіталу, визначеним пунктом 101.17 цієї статті."
Враховано

101.23. Імпорт капіталу - дії осіб з ввезення (зарахування) коштів, товарів (послуг) на митну територію України, протилежні діям з експорту капіталу, визначеним пунктом 101.17 цієї статті.
-98- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.23 такого змісту:
"101.23. Інвестиційна діяльність - будь-яка діяльність особи з інвестиційними активами, здійснювана з метою отримання доходу. "
Враховано

101.24. Інвестиційна діяльність - будь-яка діяльність особи з інвестиційними активами, здійснювана з метою отримання доходу.

124.
(30) Інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.
-99- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Перший абзац підпункту (30) статті 1013 викласти у такій редакції:
"101.24. Інвестиційні активи - кошти, матеріальні або нематеріальні активи, що підлягають амортизації згідно з цим кодексом; цінні папери, права вимоги боргу; корпоративні права, виражені в інших ніж цінні папери формах; депозити, банківські метали, твори мистецтва чи культури, що мають уособлену вартість, яка збільшується у часі.
Інвестиції за видами інвестиційних активів поділяються на капітальні інвестиції та фінансові інвестиції."
Враховано

101.24. Інвестиційні активи - кошти, матеріальні або нематеріальні активи, що підлягають амортизації згідно з цим кодексом; цінні папери, права вимоги боргу; корпоративні права, виражені в інших ніж цінні папери формах; депозити, банківські метали, твори мистецтва чи культури, що мають уособлену вартість, яка збільшується у часі.
Інвестиції за видами інвестиційних активів поділяються на капітальні інвестиції та фінансові інвестиції.


-100- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У частині (30) статті 1013 після слів "основних фондів" у визначенні поняття "інвестиція" вставити кому, оскільки це руйнує понятійний апарат визначення.
Враховано по суті

125.
1. Капітальна інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних фондів і нематеріальних активів, які підлягають амортизації відповідно до норм цього Кодексу.
-101- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт 1 частини (30) статті 1013 викласти в такій редакції:
"(1) Капітальна інвестиція - придбання матеріальних або нематеріальних активів, що підлягають амортизації;
До капітальної інвестиції також відносяться операції з придбання корпоративних прав, володіння якими юридично або фактично надає платнику податку право володіння чи розпорядження матеріальним (нематеріальним) майном емітента (або його частиною), яке підлягає амортизації, за винятком коли такий платник податку вважається правонаступником емітента згідно із законом; та не відносяться операції з придбання фізичними особами об'єктів нерухомості у межах невиробничого обороту."
Враховано

(1) Капітальна інвестиція - придбання матеріальних або нематеріальних активів, що підлягають амортизації;
До капітальної інвестиції також відносяться операції з придбання корпоративних прав, володіння якими юридично або фактично надає платнику податку право володіння чи розпорядження матеріальним (нематеріальним) майном емітента (або його частиною), яке підлягає амортизації, за винятком коли такий платник податку вважається правонаступником емітента згідно із законом; та не відносяться операції з придбання фізичними особами об'єктів нерухомості у межах невиробничого обороту.
126.
2. Фінансова інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на прямі та портфельні.
-102- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт 2 частини (30) статті 1013 викласти в такій редакції:
"(2) Фінансова інвестиція - придбання цінних паперів або інвестиційних сертифікатів, прав вимоги боргу, деривативів, корпоративних прав, (крім зазначених у підпункті (1) цього пункту), депозитів, банківських металів, творів мистецтва або культури, що мають уособлену вартість, яка збільшується у часі, з метою отримання прибутку у вигляді дивіденду, проценту або в інших формах."
Враховано

(2) Фінансова інвестиція - придбання цінних паперів або інвестиційних сертифікатів, прав вимоги боргу, деривативів, корпоративних прав, (крім зазначених у підпункті (1) цього пункту), депозитів, банківських металів, творів мистецтва або культури, що мають уособлену вартість, яка збільшується у часі, з метою отримання прибутку у вигляді дивіденду, проценту або в інших формах.
127.
3. Пряма інвестиція - господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.
-103- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт 3 частини (30) виключити.
Враховано


128.
4. Портфельна інвестиція - господарська операція, яка передбачає купівлю цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку.
-104- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт 4 частини (30) виключити.
Враховано
-105- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
У пункті 35 статті 1013 замінити цифру "50" на "25".
Відхилено


129.
5. Реінвестиція - господарська операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок одержаного доходу (прибутку), шляхом спрямування його у джерела одержання.
-106- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт 5 частини (30) виключити.
Враховано
-107- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.25 такого змісту:
"101.25. Інвестиційний податковий кредит -
дозвіл на зменшення суми податкового зобов'язання на визначену цим Кодексом суму витрат, понесених платником податку у зв'язку із здійсненням окремих видів капітальних інвестицій."
Враховано

101.26. Інвестиційний податковий кредит - дозвіл на зменшення суми податкового зобов'язання на визначену цим Кодексом суму витрат, понесених платником податку у зв'язку із здійсненням окремих видів капітальних інвестицій.


-108- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести новий підпункт 101.26 такого змісту:
"101.26. Індексація - спосіб визначення розміру податкового зобов'язання (окремих елементів податкових баз), що враховує зміну індексу споживчих цін з метою збереження принципу інфляційної нейтральності.
Принцип інфляційної нейтральності полягає у використанні порівняльних цін при визначенні усіх або окремих елементів податкового обліку."
Враховано

101.27. Індексація - спосіб визначення розміру податкового зобов'язання (окремих елементів податкових баз), що враховує зміну індексу споживчих цін з метою збереження принципу інфляційної нейтральності.
Принцип інфляційної нейтральності полягає у використанні порівняльних цін при визначенні усіх або окремих елементів податкового обліку.
130.
(31) Інжиніринг - інженерно-конструкторські роботи і послуги, які включають послуги з підготовки та забезпечення процесу виробництва і реалізації продукції, з обслуговування будівництва та експлуатації промислових, інфраструктурних, сільськогосподарських та інших об'єктів.
-109- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (31) виключити у зв'язку з тим, що у подальших нормах цього Кодексу норма не використовується.
Враховано
-110- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.27 такого змісту:
"101.27. Іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, що надається фізичній особі або товариству співвласників квартир строком не менше 5 календарних років для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом або придбанням квартири або житлового будинку (з урахуванням землі, що знаходиться під таким житловим будинком, чи присадибної ділянки), які залишаються у власності кредитора до моменту повернення такою фізичною особою (товариством співвласників квартир) основної суми та процентів за таким іпотечним кредитом, або надаються у власність позичальника з прийняттям кредитором такої квартири або житлового будинку (землі, що знаходиться під таким житловим будинком, чи присадибної ділянки) у заставу.
Враховано

101.28. Іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, що надається фізичній особі або товариству співвласників квартир строком не менше 5 календарних років для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом або придбанням квартири або житлового будинку (з урахуванням землі, що знаходиться під таким житловим будинком, чи присадибної ділянки), які залишаються у власності кредитора до моменту повернення такою фізичною особою (товариством співвласників квартир) основної суми та процентів за таким іпотечним кредитом, або надаються у власність позичальника з прийняттям кредитором такої квартири або житлового будинку (землі, що знаходиться під таким житловим будинком, чи присадибної ділянки) у заставу.


-111- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.28 такого змісту:
"101.28. Контролюючий орган - державний орган, який у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків (зборів) та погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу.
(1) Контролюючими органами є:
Враховано

101.29. Контролюючий орган - державний орган, який у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків (зборів) та погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу.
(1) Контролюючими органами є:


митні органи - стосовно нарахування та утримання ввізного та вивізного мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при ввезенні (пересиланні) товарів і предметів на митну територію України або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної території України при наявності підстав для нарахування або утримання. Зазначені бюджетні доходи підлягають зарахуванню безпосередньо від платника таких податків (зборів), до центрального казначейського рахунку згідно з правилами бюджетного законодавства, минуючи будь-які інші бюджетні або банківські рахунки або готівкові каси;

митні органи - стосовно нарахування та утримання ввізного та вивізного мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при ввезенні (пересиланні) товарів і предметів на митну територію України або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної території України при наявності підстав для нарахування або утримання. Зазначені бюджетні доходи підлягають зарахуванню безпосередньо від платника таких податків (зборів), до центрального казначейського рахунку згідно з правилами бюджетного законодавства, минуючи будь-які інші бюджетні або банківські рахунки або готівкові каси;


(2) податкові органи - стосовно податків (зборів), які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, які фінансуються за рахунок податків (зборів), визначених цим кодексом, крім зазначених у підпункті (1) цього пункту.

(2) податкові органи - стосовно податків (зборів), які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, які фінансуються за рахунок податків (зборів), визначених цим кодексом, крім зазначених у підпункті (1) цього пункту.


Контролюючі органи мають право здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати лише стосовно тих податків і зборів (обов'язкових платежів), які віднесені до їх компетенції цим пунктом.

Контролюючі органи мають право здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати лише стосовно тих податків і зборів (обов'язкових платежів), які віднесені до їх компетенції цим пунктом.


Порядок контролю з боку митних органів за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору встановлюється спільним рішенням центрального податкового органу та центрального митного органу. Доходи, отримані від стягнення акцизних зборів та податку на додану вартість, незалежно від того, який контролюючий орган їх стягнув, вважаються доходами податкової служби.

Порядок контролю з боку митних органів за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору встановлюється спільним рішенням центрального податкового органу та центрального митного органу. Доходи, отримані від стягнення акцизних зборів та податку на додану вартість, незалежно від того, який контролюючий орган їх стягнув, вважаються доходами податкової служби.


Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі за запитами правоохоронних органів".

Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі за запитами правоохоронних органів.


-112- Н.д.Шпиг Ф.І. (Округ №210)
Доповнити статтю 1013 пунктом такого змісту:
"Іноземна валюта - це як власне іноземна валюта, так і банківські метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або банківських металах".
Відхилено
(не норма цього Кодексу)-113- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Статтю 1013 "Визначення термінів, які використовуються у цьому Кодексі" доповнити пунктом (38) такого змісту (після пункту (31) "Інжиніринг"):
"Енергетичне обстеження - визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів суб'єктами господарської діяльності та розроблення рекомендацій щодо її поліпшення".
Відхилено
(не норма цього Кодексу)

131.
(32) Корпоративні права - право власності на частку (пай, акцію) у статутному фонді (капіталі) або на весь статутний фонд (капітал) юридичної особи, включаючи права на управління, одержання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до закону.
-114- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт (32) викласти у такій редакції:
"101.29. Корпоративне право - право особи, у власності якої знаходиться акція, емітована акціонерним товариством, або частка (пай), емітована іншим господарським товариством, брати участь в управлінні діяльністю такого емітента та/або у розподілі прибутку, отриманого таким емітентом, а також право на отримання відповідної долі у разі розподілу активів такого емітента у випадку його ліквідації, пропорційно кількості таких акцій (часток, паїв)."
Враховано

101.30. Корпоративне право - право особи, у власності якої знаходиться акція, емітована акціонерним товариством, або частка (пай), емітована іншим господарським товариством, брати участь в управлінні діяльністю такого емітента та/або у розподілі прибутку, отриманого таким емітентом, а також право на отримання відповідної долі у разі розподілу активів такого емітента у випадку його ліквідації, пропорційно кількості таких акцій (часток, паїв).
132.
(33) Кошти - гроші у національній або іноземній валюті чи їх еквівалент.
-115- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (33) викласти в такій редакції:
"101.30. Кошти - гривня або іноземна валюта."
Враховано

101.31. Кошти - гривня або іноземна валюта.
133.
(34) Кредит - кошти і матеріальні цінності, які надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним чи фізичним особам на визначений строк та під процент. Кредит розподіляється на фінансовий, товарний, інвестиційний податковий кредит та кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики.
-116- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт (34) викласти у такій редакції:
"101.31. Кредит - цивільно-правова операція, визначена такою згідно із законом.
Для цілей оподаткування кредити поділяються на фінансові та товарні."
Враховано

101.32. Кредит - цивільно-правова операція, визначена такою згідно із законом.
Для цілей оподаткування кредити поділяються на фінансові та товарні.
134.
1. Фінансовий кредит - кошти, які надаються банком-резидентом або нерезидентом, що кваліфікується як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ, у позику юридичній чи фізичній особі на визначений строк та під процент. Правила надання фінансових кредитів установлюються Національним банком України (щодо банківських кредитів), а також Кабінетом Міністрів України (щодо небанківських фінансових організацій) відповідно до законодавства України.
-117- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт 1 пункту (34) викласти у такій редакції:
"(1) Фінансовий кредит - операція з надання коштів банком або небанківською фінансовою установою в борг особі - позичальнику на визначений строк, під процент та за умови його повернення."
Враховано

(1) Фінансовий кредит - операція з надання коштів банком або небанківською фінансовою установою в борг особі - позичальнику на визначений строк, під процент та за умови його повернення.
135.
2. Товарний кредит - товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент. Товарний кредит передбачає передачу права власності на товари, результати робіт, послуг покупцеві (замовникові) у момент підписання договору або в момент фізичного одержання товарів, робіт, послуг таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості.
-118- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт 2 пункту (34) викласти у такій редакції:
"(2) Товарний кредит - товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент.
Товарний кредит передбачає передання права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості.
Операції з надання матеріального активів у фінансовий лізинг не є кредитом".
Враховано

(2) Товарний кредит - товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент.
Товарний кредит передбачає передання права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості.
Операції з надання матеріального активів у фінансовий лізинг не є кредитом.

136.
3. Інвестиційний податковий кредит - відстрочення плати податку на прибуток, що надається суб'єкту підприємницької діяльності на визначений строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, з наступною компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде одержано внаслідок реалізації інноваційних програм.
-119- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (3) виключити у зв'язку з введенням пункту 101.27 цієї статті.
Враховано


137.
4. Кредит по цінних паперах, що засвідчують відносини позики - кошти, які залучаються юридичною особою - боржником (дебітором) від інших юридичних або фізичних осіб на умовах, визначених при емісії, розміщених (емітованих) таким дебітором облігацій аба ощадних (депозитних) сертифікатів, а також інших боргових цінних паперів з обмеженим строком обігу.
-120- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (4) виключити позаяк зазначена операція є за економічним змістом депозитом.
Враховано


138.
(35) Кредитор - юридична чи фізична особа, яка надає грошову або майнову позику (кредит);
-121- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (35) виключити як загальновживаний та невірно викладений.
Враховано
-122- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 4 частини (43) статті 1013 викласти в новій редакції такого змісту:
"(43) Кредитор - юридична чи фізична особа, яка є позикодавцем за договором позики або кредитодавець за кредитним договором; "
Відхилено
-123- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.32 такого змісту:
"101.32. Конфлікт податкових інтересів - протиріччя, що виникають у трактуванні норм цього Кодексу або нормативно-правових актів, виданих на його підставі, між платником податків або контролюючим органом у процесі розгляду адміністративної чи судової апеляції, що проводиться за ініціативою платника податків або контролюючих органів.
У разі коли норма цього Кодексу або нормативно-правового акту, виданого на його підставі, або коли норми різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення як на користь платника податків, так і на користь контролюючого органу, рішення у межах розгляду адміністративної чи судової апеляції приймається на користь платника податків."
Враховано

101.33. Конфлікт податкових інтересів - протиріччя, що виникають у трактуванні норм цього Кодексу або нормативно-правових актів, виданих на його підставі, між платником податків або контролюючим органом у процесі розгляду адміністративної чи судової апеляції, що проводиться за ініціативою платника податків або контролюючих органів.
У разі коли норма цього Кодексу або нормативно-правового акту, виданого на його підставі, або коли норми різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення як на користь платника податків, так і на користь контролюючого органу, рішення у межах розгляду адміністративної чи судової апеляції приймається на користь платника податків.
139.
(36) Лізингова (орендна) операція - господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання майна у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату і на визначений строк. Лізингові (орендні) операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу (оренди), зворотного лізингу (оренди), оренди земельних ділянок та оренди будівель, у тому числі житлових приміщень.
-124- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (36) викласти у такій редакції:
"101.33. Лізингова (орендна) операція - господарська операція особи (орендодавця) з надання матеріального майна у тимчасове користування лізингоотримувачу без права відчуження права власності на таке майно. Лізинг (оренда) поділяються на оперативний лізинг, фінансовий лізинг, оренду житлового приміщення (його частини), оренду землі, а також оренду цілісного майнового комплексу некорпоратизованої юридичної особи, яка перебуває у державній або комунальній власності."
Враховано

101.34. Лізингова (орендна) операція (далі - лізінг) - господарська операція особи (орендодавця) з надання матеріальних активів у тимчасове користування та за плату іншій без права відчуження права власності на таке майно. Лізинг (оренда) поділяються на оперативний лізинг, фінансовий лізинг, оренду житлового приміщення (його частини), оренду землі, а також оренду цілісного майнового комплексу некорпоратизованої юридичної особи, яка перебуває у державній або комунальній власності.


-125- Кабінет Міністрів України
У частині (36) після слова "(орендодавця)," доповнити словами "крім операцій фрахтування морських суден,".
Відхилено
-126- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пропонується наступна редакція пункту 44 статті 1013 Кодексу: "Лізингова (орендна) операція - господарська операція суб'єкта оподаткування (орендодавця), що передбачає надання необоротних активів у користування іншим суб'єктам оподаткування (орендарям) за орендну плату та на визначений строк. До складу необоротних активів, у розумінні цього Кодексу, відносяться земля, будь-яке нерухоме і рухоме майно. Лізингові (орендні) операції здійснюються у вигляді фінансового лізингу (оренди), операційного лізингу (оренди), придбання у розстрочку".
Враховано редакційно-127- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
"3. Придбання у розстрочку - лізингова (орендна) операція, що передбачає передачу орендарю майна після виконання умов, зазначених у орендній угоді".
Відхилено
-128- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абзац 1 частини (44) статті 1013 викласти у такій редакції:
"(44) Лізингова операція - господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає надання права користування визначеного законодавством предмета лізингу у користування іншим фізичним чи юридичним особам за плату та на визначений строк."
Враховано редакційно-129- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частину (44) статті 1013 викласти цей пункт в такій редакції:
"(44) Лізингова (оренда) операція - господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден, що передбачає надання основних фондів або земельних ділянок у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату і на визначений строк. Лізингові (орендні) операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), зворотного лізингу (оренди), оренди земельних ділянок та оренди будівель, у тому числі житлових приміщень."
Враховано редакційно

140.
1. Оперативний лізинг (оренда) - лізингова (орендна) операція фізичної або юридичної особи, що передбачає передання орендарю основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, на умовах, інших ніж передбачаються фінансовим лізингом (орендою).
-130- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 1 частини (36) викласти у редакції підпункту (1) пункту 101.33 статті 101:
(1) Оперативнаий лізинг (оренда) - цивільно-правова операція, яка передбачає передання права на користування матеріальним активом на строк, що не перевищує таких граничних строків:
для матеріального активів, які підпадають під визначення І групи основних фондів згідно з цим Кодексом, - до закінчення 16 роківу від року, на який припадає надання орендарю права користування таким активом орендарю;
для матеріальних активів, які підпадають під визначення ІІ групи основних фондів згідно з цим Кодексом, - до закінчення 3 року від року, на який припадає надання такому орендарю права користування таким активом;
для матеріального майна, яке підпадає під визначення ІІІ групи основних фондів згідно з цим Кодексом, - до закінчення 5 роківу від року, на який припадає перенадання орендарю права користування таким активом майном лізингоотримувачу (орендарю).
При цьому об'єкт оренди залишається у складі основних фондів орендодавця.
Орендар майна, отриманого в оперативниий лізинг (оренду):
користується таким активом майном у спосіб, визначений договором про такий оперативнуий лізинг (оренду);
несе ризики, пов'язані з втратою такого майна або зіпсуттям його споживчих якостей, у тому числі внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);
зобов'язаний повернути таке майно лізингодавцю (орендодавцю) у спосіб та у строки, визначені лізинговим (орендним) договором, із збереженням визначених таким договором споживчих якостей такого майна".
Враховано

(1) Оперативнаий лізинг (оренда) - цивільно-правова операція, яка передбачає передання права на користування матеріальним активом на строк, що не перевищує таких граничних строків:
для матеріального активів, які підпадають під визначення І групи основних фондів згідно з цим Кодексом, - до закінчення 16 роківу від року, на який припадає надання орендарю права користування таким активом орендарю;
для матеріальних активів, які підпадають під визначення ІІ групи основних фондів згідно з цим Кодексом, - до закінчення 3 року від року, на який припадає надання такому орендарю права користування таким активом;
для матеріального майна, яке підпадає під визначення ІІІ групи основних фондів згідно з цим Кодексом, - до закінчення 5 роківу від року, на який припадає перенадання орендарю права користування таким активом майном лізингоотримувачу (орендарю).
При цьому об'єкт оренди залишається у складі основних фондів орендодавця.
Орендар майна, отриманого в оперативниий лізинг (оренду):
користується таким активом майном у спосіб, визначений договором про такий оперативнуий лізинг (оренду);
несе ризики, пов'язані з втратою такого майна або зіпсуттям його споживчих якостей, у тому числі внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);
зобов'язаний повернути таке майно лізингодавцю (орендодавцю) у спосіб та у строки, визначені лізинговим (орендним) договором, із збереженням визначених таким договором споживчих якостей такого майна.-131- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
"1. Фінансовий лізинг (оренда) - лізингова (орендна) операція, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активом. При цьому право власності на актив може передаватися або не передаватися орендарю по закінченні строку оренди. Витрати орендодавця на купівлю об'єктів фінансового лізингу не включаються до складу валових витрат або до складу необоротних активів такого орендодавця. Майно, передане у фінансовий лізинг, включаються до складу необоротних активів орендаря".
Враховано по суті-132- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 1 частини (44) статті 1013 викласти у такій редакції:
"1. Оперативний лізинг - господарська операція лізингодавця, що передбачає передачу лізингоотримувачу предмету лізингу, який є власністю лізингодавця, на визначений договором строк та за плату, з обов'язковим поверненням предмету лізингу по закінченню строку дії договору оперативного лізингу."
Враховано по суті

141.
2. Фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду згідно із статтею 8 цього Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом лізингу.
-133- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 2 частини (36) викласти у редакції підпункту (2) пункту 101.33 статті 101:
"(2) Фінансоваий лізинг (оренда) - цивільно-правова операція, яка містить усі з нижченаведених вимог:
- передання права на користування матеріальним майном на строк, визначений лізинговим (орендним) договором), який не може бути меншим за такі граничні строки:
для матеріального майна, яке підпадає під визначення І групи основних фондів згідно з цим Кодексом, - закінчення 16 року від року, на який припадає передання права користування таким майном лізингоотримувачу (орендарю);
для матеріального майна, яке підпадає під визначення ІІ групи основних фондів згідно з цим Кодексом, - закінчення 3 року від року, на який припадає передання права користування таким майном лізингоотримувачу (орендарю);
для матеріального майна, яке підпадає під визначення ІІІ групи основних фондів згідно з цим Кодексом, - закінчення 5 року від року, на який припадає передання права користування таким майном лізингоотримувачу (орендарю);
передання права власності на майно лізингоотримувачу (орендарю), попередньо отримане ним у фінансовий лізинг (оренду), після закінчення строку такого лізингового (орендного) договору, або надання такому лізингоотримувачу (орендарю) опціону на придбання такого майна до закінчення такого строку.
(3) Незалежно від того, чи відноситься господарська операція до фінансового лізингу відповідно до норм цього підпункту або ні, платник податку має право при укладенні договору (угоди) визначити таку операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору".
Враховано

(2) Фінансоваий лізинг (оренда) - цивільно-правова операція, яка містить усі з нижченаведених вимог:
- передання права на користування матеріальним майном на строк, визначений лізинговим (орендним) договором), який не може бути меншим за такі граничні строки:
для матеріального майна, яке підпадає під визначення І групи основних фондів згідно з цим Кодексом, - закінчення 16 року від року, на який припадає передання права користування таким майном лізингоотримувачу (орендарю);
для матеріального майна, яке підпадає під визначення ІІ групи основних фондів згідно з цим Кодексом, - закінчення 3 року від року, на який припадає передання права користування таким майном лізингоотримувачу (орендарю);
для матеріального майна, яке підпадає під визначення ІІІ групи основних фондів згідно з цим Кодексом, - закінчення 5 року від року, на який припадає передання права користування таким майном лізингоотримувачу (орендарю);
передання права власності на майно лізингоотримувачу (орендарю), попередньо отримане ним у фінансовий лізинг (оренду), після закінчення строку такого лізингового (орендного) договору, або надання такому лізингоотримувачу (орендарю) опціону на придбання такого майна до закінчення такого строку.
(3) Незалежно від того, чи відноситься господарська операція до фінансового лізингу відповідно до норм цього підпункту або ні, платник податку має право при укладенні договору (угоди) визначити таку операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору.


-134- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
"2. Операційний лізинг (оренда) - будь-яка інша лізингова (орендна) операція, крім фінансової. Земля або майно, передане в операційний лізинг, залишаються у складі необоротних активів орендодавця".
Враховано по суті-135- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 2 частини (44) статті 1013 викласти у такій редакції:
"2. Фінансовий лізинг - господарська операція лізингодавця, що передбачає передачу у платне користування лізингоотримувачу предмету лізингу, який є власністю лізингодавця та переходить у власність лізингоодержувача після закінчення строку користування ним на умовах, визначених договором лізингу".
Враховано по суті-136- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт 2 частини 36 статті 1013 викласти в такій редакції:
"(36) 2. Фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція орендодавця, що передбачає придбання або виготовлення орендодавцем за замовленням орендаря основних фондів з подальшою їх передачею у користування орендарю (з включенням їх до складу основних фондів орендаря) на строк, що не менший визначеного чинним законодавством терминів, але не більший строку повної амортизації таких основних фондів, та з обов'язковою подальшою передачею права власності на такі основні фонди орендарю".
Враховано по суті

142.
Лізинг (оренда) вважається фінансовою, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з наступних умов:143.
об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості за нормами амортизації, визначеними статтею 8 цього Закону (крім прискореної амортизації) та орендар зобов'язаний придбати об'єкт лізингу у власність протягом строку дії лізиногового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;144.
залишкова оціночна вартість об'єкту лізингу на момент закінчення дії лізиногового договору становить не більше 25 відсотків від звичайної ціни на такий об'єкт лізингу, діючої на початок строку дії лізиногового договору;145.
якщо у лізинг передається об'єкт, що перебував у складі основних фондів лізингодавця протягом строку перших 50 відсотків амортизації його первісної вартості, загальна сума лізингових платежів має дорівнювати або бути більшою 90 відсотків від звичайної ціни на такий об'єкт лізингу, діючої на початок строку дії лізингового договору, збільшеної на суму процентів, розрахованих виходячи з облікової ставки Національного банку України, визначеної у дату початку дії лізингового договору на весь його строк;146.
майно, яке передається у фінансовий лізинг, є виготовленим за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізиногово договору не може бути використаним іншими особами, крім лізиногоотримувача (орендаря) виходячи з його технологічних та якісних характеристик.147.
Під терміном "строк фінансового лізингу" розуміється строк, який розпочинається від дати передання ризиків, пов'язаних із зберіганням чи використанням майна, чи права на отримання будь-яких вигод чи винагород, по'язаних з його використанням, або будь-яких інших прав, що випливають з прав на володіння, користування або розпорядження таким майном, лізингоотримувачу (орендарю), та закінчується строком закінчення дії лізиногового договору, включаючи будь-який період, протягом якого лізингоотримувач має право прийняти одноосібне рішення про продовження строку лізингу згідно з умовами договору.148.
Незалежно від того, чи відноситься господарська операція до фінансового лізингу відповідно до норм цього підпункту або ні, платник податку має право при укладенні договору (угоди) визначити таку операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору.149.
У разі коли терміни, визначені у цьому підпункті не визначено законами з питань оподаткування, роз'яснення щодо застосування таких термінів надаються центральним податковим органом.150.
3. Зворотний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним одержанням таких основних фондів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або фінансовий лізинг.
-137- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 цього пункту пропонується вилучити.
Враховано
-138- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 3 частини (44) статті 1013 викласти у такій редакції:
"3. Зворотний лізинг - господарська операція фізичної чи юридичної особи, відповідно до якої предмет лізингу придбавається лізингодавцем у власника для наступної (зворотної) передачі йому ж у оперативний чи фінансовий лізинг. "
Відхилено
-139- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункти 4 та 5 частини (44) статті 1013 замінити новим абзацом такого змісту:
"Орендна операція - господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання нерухомих речей (майна), включаючи житлові приміщення, у користування іншій фізичній чи юридичній особі (орендарю) за цільовим призначенням, за орендну плату і на визначений строк".
Враховано частково
-140- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити пункт 101.33 новою частиною (3) такого змісту:
"(3) Оренда житлового приміщення (його частини) - цивільно-правова операція, умови якої передбачають передання об'єкта нерухомої власності, що перебуває у власності фізичної або юридичної особи, у тимчасове користування іншій фізичній особі за плату з метою його використання як основного місця проживання орендавця або членів його сім'ї, за винятком використання такого об'єкту такою фізичною особою у її господарській діяльності. Кабінет Міністрів України встановлює порядок розрахунку граничного розміру орендної плати за користування житловим приміщенням, визначеного як основне місце проживання фізичної особи - орендаря, незалежно від форми власності орендодавця, який встановлюється відповідним органом місцевого самоврядування на поточний бюджетний рік разом із затвердженням відповідного місцевого бюджету. Граничний розмір лізингової (орендної плати) за користування житловим приміщенням, яке не визначене фізичною особою як основне місце проживання, не встановлюється."
Враховано

(3) Оренда житлового приміщення (його частини) - цивільно-правова операція, умови якої передбачають передання об'єкта нерухомої власності, що перебуває у власності фізичної або юридичної особи, у тимчасове користування іншій фізичній особі за плату з метою його використання як основного місця проживання орендавця або членів його сім'ї, за винятком використання такого об'єкту такою фізичною особою у її господарській діяльності. Кабінет Міністрів України встановлює порядок розрахунку граничного розміру орендної плати за користування житловим приміщенням, визначеного як основне місце проживання фізичної особи - орендаря, незалежно від форми власності орендодавця, який встановлюється відповідним органом місцевого самоврядування на поточний бюджетний рік разом із затвердженням відповідного місцевого бюджету. Граничний розмір лізингової (орендної плати) за користування житловим приміщенням, яке не визначене фізичною особою як основне місце проживання, не встановлюється.
151.
4. Оренда земельних ділянок - господарська операція, яка передбачає надання орендодавцем земельної ділянки у користування орендарю на визначений строк, за цільовим призначенням і за орендну плату.
-141- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 4 частини (36) викласти у редакції підпункту (4) пункту 101.33 статті 101:
"(4) Оренда землі - цивільно-правова операція, яка передбачає передання землі, у тому числі землі, яка знаходиться під об'єктом нерухомого майна або є прилеглою до такого об'єкту нерухомого майна, що перебуває у власності фізичної або юридичної особи, у тимчасове користування іншій особі за плату. Кабінет Міністрів України встановлює порядок розрахунку граничного розміру орендної плати для земель, які перебувають в державній або комунальній власності та передаються в оренду іншим особам, а також для земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності будь-яких осіб та передаються у користування іншим особам."
Враховано

(4) Оренда землі - цивільно-правова операція, яка передбачає передання землі, у тому числі землі, яка знаходиться під об'єктом нерухомого майна або є прилеглою до такого об'єкту нерухомого майна, що перебуває у власності фізичної або юридичної особи, у тимчасове користування іншій особі за плату. Кабінет Міністрів України встановлює порядок розрахунку граничного розміру орендної плати для земель, які перебувають в державній або комунальній власності та передаються в оренду іншим особам, а також для земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності будь-яких осіб та передаються у користування іншим особам.
152.
5. Оренда житлових приміщень - господарська операція, яка передбачає надання житлового будинку або квартири її власником у користування орендарю на визначений строк або безстроково для цільового використання та за орендну плату.
-142- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 5 вилучити у зв'язку з врахуванням її положень частини (3) п.101.33.
Враховано
-143- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
"4. Порядок здійснення операцій з оренди жилих приміщень встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до положень Житлового кодексу України. Максимальний розмір орендної плати, що сплачується фізичними особами за оренду жилого приміщення для його використання як місця постійного проживання, підлягає регулюванню у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Величина орендної плати, що сплачується фізичними особами за оренду жилого приміщення для його використання в інших цілях, ніж як місце постійного проживання, а також величина орендної плати, яка сплачується юридичними особами, регулюванню не підлягають".
У зв'язку із зазначеним підпункти 3, 4, 5 пункту 44 статті 1013 Кодексу вилучити.
Відхилено
-144- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити пункт 101.33 новою частиною (5) такого змісту:
"(5) Оренда цілісного майнового комплексу юридичної особи, яка перебуває у державній або комунальній власності, -
цивільно-правова операція з передання активів особи, яка знаходиться у власності держави або органа місцевого самоврядування, у користування особам, які перебували у трудових відносинах з такою юридичною особою (трудовому колективу) або іншим особам, без ліквідації такої юридичної особи.
У разі коли після надання в оренду цілісного майнового комплексу юридичної особи, що перебувала в державній (комунальній) власності, така юридична особа ліквідується, правонаступником орендодавця вважається орган, уповноважений згідно із законодавством здійснювати управління таким державним (комунальним) майном.
Передання в оренду цілісного майнового комплексу юридичної особи, яка перебуває у державній (комунальній) власності та згідно із законом не підлягає приватизації, іншим особам (крім осіб, які також перебувають у державній (комунальній власності)), не дозволяється.
У разі коли цілісний майновий комплекс юридичної особи, що перебувала в державній (комунальній) власності та не підлягала приватизації згідно із законодавством, був переданий в оренду іншим особам (крім осіб, які перебувають відповідно у державній (комунальній власності)) до набрання чинності цим Кодексом, то протягом 30 календарних днів після набрання ним чинності такий цілісний майновий комплекс підлягає переданню у господарське відання інших осіб, які перебувають відповідно у державній або комунальній власності.
Якщо таке передання протягом такого строку не здійснюється, орендар зобов'язаний за наслідками податкового періоду, у якому такий строк спливає, визнати дохід, який дорівнює вартості такого цілісного майнового комплексу за звичайними цінами, діючими на кінець такого звітного періоду, але не нижче його вартості, визначеної в орендному договорі. При цьому такий дохід вважається доходом від побічної діяльності, а до витрат від такої діяльності не включаються витрати зі сплати орендних платежів та будь-які інші витрати, пов'язані з його використанням (включаючи суми амортизаційних відрахувань)."
Враховано

(5) Оренда цілісного майнового комплексу юридичної особи, яка перебуває у державній або комунальній власності, -
цивільно-правова операція з передання активів особи, яка знаходиться у власності держави або органа місцевого самоврядування, у користування особам, які перебували у трудових відносинах з такою юридичною особою (трудовому колективу) або іншим особам, без ліквідації такої юридичної особи.
У разі коли після надання в оренду цілісного майнового комплексу юридичної особи, що перебувала в державній (комунальній) власності, така юридична особа ліквідується, правонаступником орендодавця вважається орган, уповноважений згідно із законодавством здійснювати управління таким державним (комунальним) майном.
Передання в оренду цілісного майнового комплексу юридичної особи, яка перебуває у державній (комунальній) власності та згідно із законом не підлягає приватизації, іншим особам (крім осіб, які також перебувають у державній (комунальній власності)), не дозволяється.
У разі коли цілісний майновий комплекс юридичної особи, що перебувала в державній (комунальній) власності та не підлягала приватизації згідно із законодавством, був переданий в оренду іншим особам (крім осіб, які перебувають відповідно у державній (комунальній власності)) до набрання чинності цим Кодексом, то протягом 30 календарних днів після набрання ним чинності такий цілісний майновий комплекс підлягає переданню у господарське відання інших осіб, які перебувають відповідно у державній або комунальній власності.
Якщо таке передання протягом такого строку не здійснюється, орендар зобов'язаний за наслідками податкового періоду, у якому такий строк спливає, визнати дохід, який дорівнює вартості такого цілісного майнового комплексу за звичайними цінами, діючими на кінець такого звітного періоду, але не нижче його вартості, визначеної в орендному договорі. При цьому такий дохід вважається доходом від побічної діяльності, а до витрат від такої діяльності не включаються витрати зі сплати орендних платежів та будь-які інші витрати, пов'язані з його використанням (включаючи суми амортизаційних відрахувань).
153.
(37) Ліцензія - документ, що видається відповідно до законодавства України, згідно з яким власник ліцензії має право займатися певним видом діяльності та повинен дотримуватися певних умов і правил провадження певного виду діяльності (ліцензійних умов).
-145- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (37) вилучити, позаяк визначення ліцензії знаходиться у компетенції відповідного закону про ліцензування деяких видів підприємницької діяльності.
Враховано
-146- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.34 такого змісту:
"101.34. Ломбард - небанківська фінансова установа, виключною діяльністю якої є надання фінансових кредитів під заставу матеріального майна, що знаходиться у власності фізичних осіб та надається ними у заклад як забезпечення їх боргового зобов'язання, а також продаж такого майна у разі неповернення суми боргу заставодавцем.
Ломбард не має права самостійно або через пов'язаних з ним осіб реалізовувати матеріальне майно боржників. Кошти, отримані ломбардом внаслідок продажу такого заставленого майна, у сумі, яка перевищує суму боргового зобов'язання боржника, підлягають поверненню такому боржнику.
Дохід ломбарду складається з сум дисконту (знижки) з звичайної (ринкової) ціни на заставлене матеріальне майно, яка не може перевищувати звичайної (ринкової) ціни за кредит за відповідний період, встановленої пунктом 2019 цієї статті. Нарахування процентів на видану суму кредиту забороняється.
Ломбардна діяльність підлягає ліцензуванню згідно із законом.
У разі коли норми цього пункту суперечать нормам спеціального закону з питань здійснення ломбардної діяльності, пріоритет мають норми такого спеціального закону."
Враховано

101.35. Ломбард - небанківська фінансова установа, виключною діяльністю якої є надання фінансових кредитів під заставу матеріального майна, що знаходиться у власності фізичних осіб та надається ними у заклад як забезпечення їх боргового зобов'язання, а також продаж такого майна у разі неповернення суми боргу заставодавцем.
Ломбард не має права самостійно або через пов'язаних з ним осіб реалізовувати матеріальне майно боржників. Кошти, отримані ломбардом внаслідок продажу такого заставленого майна, у сумі, яка перевищує суму боргового зобов'язання боржника, підлягають поверненню такому боржнику.
Дохід ломбарду складається з сум дисконту (знижки) з звичайної (ринкової) ціни на заставлене матеріальне майно, яка не може перевищувати звичайної (ринкової) ціни за кредит за відповідний період, встановленої пунктом 2019 цієї статті. Нарахування процентів на видану суму кредиту забороняється.
Ломбардна діяльність підлягає ліцензуванню згідно із законом.
У разі коли норми цього пункту суперечать нормам спеціального закону з питань здійснення ломбардної діяльності, пріоритет мають норми такого спеціального закону.
154.
(38) Лотерея - господарська операція, яка передбачає продаж гравцю права на участь у розігруванні призу за випадковою вірогідністю за кошти або в обмін на інші цінності, а також безоплатне отримання такого призу у власність, у разі визнання такого гравця переможцем.
-147- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Викласти пункт (38) у такій редакції:
"101.35. Лотерея - будь-яка платна гра, яка полягає у добровільному придбанні лотерейних квитків (шансів) гравцями, у наслідок чого відбувається перерозподіл коштів, отриманих оператором такої лотереї, між призовим фондом, державним бюджетом та фондом покриття витрат і доходів оператора лотереї у пропорціях, визначених цим Кодексом.
Лотереї в Україні мають статус виключно державних лотерей. З метою збільшення доходів зведеного бюджету України, запровадження лотерей, які не мають статусу державних, забороняється. Особи, які порушують це правило, вважаються особами, які умисно ухиляються від оподаткування.
Платні і рекламні ігри чи розігрування, які проводяться юридичними та фізичними особами і мають на меті сприяння продажу або просування на ринку будь-якого товару (послуги), з метою оподаткування прирівнюються до надання рекламних послуг з відповідним їх регулюванням та оподаткуванням.
Доходи від державних лотерей, отримані державним бюджетом України, спрямовуються у повному обсязі на:
улаштування місць для перебування осіб, які не мають постійного місця проживання (осіб, що не мають у власності або у користуванні житла в Україні, включаючи політичних, соціальних або економічних біженців), ураховуючи витрати на їх харчування та облаштування;
фінансування витрат, пов'язаних з розвитком спортивної культури та пропаганди здорового образу життя;
надання субсидій особам, зареєстрованим як безробітні, у випадку, визначеному законом;
інші потреби, визначені законом про державний бюджет на поточний рік.
Якщо норми закону про проведення державних лотерей та грошових розиграшів встановлюють правила, інші ніж ті, що встановлені цим пунктом, застосовуються норми такого закону про проведення державних лотерей та грошових розиграшів.
Порядок розподілу коштів, отриманих від провадження державних лотерей, визначається Кабінетом Міністрів України".
Враховано

101.36. Лотерея - будь-яка платна гра, яка полягає у добровільному придбанні лотерейних квитків (шансів) гравцями, у наслідок чого відбувається перерозподіл коштів, отриманих оператором такої лотереї, між призовим фондом, державним бюджетом та фондом покриття витрат і доходів оператора лотереї у пропорціях, визначених цим Кодексом.
Лотереї в Україні мають статус виключно державних лотерей. З метою збільшення доходів зведеного бюджету України, запровадження лотерей, які не мають статусу державних, забороняється. Особи, які порушують це правило, вважаються особами, які умисно ухиляються від оподаткування.
Платні і рекламні ігри чи розігрування, які проводяться юридичними та фізичними особами і мають на меті сприяння продажу або просування на ринку будь-якого товару (послуги), з метою оподаткування прирівнюються до надання рекламних послуг з відповідним їх регулюванням та оподаткуванням.
Доходи від державних лотерей, отримані державним бюджетом України, спрямовуються у повному обсязі на:
улаштування місць для перебування осіб, які не мають постійного місця проживання (осіб, що не мають у власності або у користуванні житла в Україні, включаючи політичних, соціальних або економічних біженців), ураховуючи витрати на їх харчування та облаштування;
фінансування витрат, пов'язаних з розвитком спортивної культури та пропаганди здорового образу життя;
надання субсидій особам, зареєстрованим як безробітні, у випадку, визначеному законом;
інші потреби, визначені законом про державний бюджет на поточний рік.
Якщо норми закону про проведення державних лотерей та грошових розиграшів встановлюють правила, інші ніж ті, що встановлені цим пунктом, застосовуються норми такого закону про проведення державних лотерей та грошових розиграшів.
Порядок розподілу коштів, отриманих від провадження державних лотерей, визначається Кабінетом Міністрів України.


-148- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 1013, частині (38) визначення терміну "лотерея" викласти у редакції:
"(38) Лотерея - масова азартна гра, умови проведення якої передбачають розиграш призового фонду між її учасниками, а можливість отримання виграшу в якій має повністю або частково випадковий характер. Будь-яка азартна гра, незалежно від її назви, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі є лотереєю."
Враховано частково
-149- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину 38 статті 1013 викласти в такій редакції:
"(38) Лотерея - господарська операція, яка передбачає купівлю гравцем спец квитка який дає гравцю право на участь у розігруванні призу за випадковою вірогідністю за кошти або в обмін на інші цінності, а також безоплатне отримання такого призу у власність у разі визнання такого гравця переможцем".
Враховано частково


155.
1. Державні лотереї - лотереї, які відповідають таким вимогам:
-150- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 1013, частини (38) абзац 1 пункту 1 до підпункту а) вилучити.
Відхилено


156.
а) передбачають наявність призового фонду в розмірах не менш як 50 процентів суми одержаних доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України в розмірі не менш як 30 процентів доходів, що залишаються після виплат призового фонду;
-151- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 1013, частини (38) підпункт а) пункту 1 викласти у редакції:
"Лотереї повинні передбачати наявність призового фонду в розмірах не менш як 50 процентів суми одержаних доходів, виплату призів виключно у грошовій формі та відрахування до Державного бюджету України в розмірі не менш як 30 процентів доходів, що залишаються після виплат призового фонду."
Враховано по суті-152- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт а) частини 38 статті 1013 викласти в такій редакції:
"а) передбачають наявність капіталу не менш як 5 млн.євро, призового фонду в розмірах не менш як 50 процентів суми одержаних доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України в розмірі не менш як 30 процентів доходів, що залишаються після виплат призового фонду;".
Відхилено


157.
б) випуск і проведення лотерей реєструється в Міністерстві фінансів України, яке встановлює порядок фінансового контролю над діяльністю агента з проведення лотереї.
-153- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
У статті 1013 "Визначення термінів, які використовуються у цьому Кодексі" в частині (38) в пункті 1 підпункт б) викласти в наступній редакції:
"б) діяльність з випуску і проведення лотерей підлягає ліцензуванню Міністерством фінансів України".
Відхилено
-154- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 1013, частини (38) підпункт б) пункту 1 викласти у редакції:
"Діяльність, пов'язана з випуском і проведенням лотерей ліцензується Міністерством фінансів України у встановленому порядку.
Порядок контролю діяльності операторів лотерей встановлює Міністерство фінансів України за погодженням з Державною податковою адміністрацією України."
Відхилено
-155- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт б) частини 38 статті 1013 викласти в такій редакції:
"б) випуск і проведення державних лотерей реєструється в Міністерстві фінансів України, яке встановлює порядок фінансового контролю над діяльністю агента з проведення державних лотереї. Проведення державних лотерей включає прилюдне розігрування призів".
Відхилено


158.
(39) Майно - матеріальні та нематеріальні об'єкти, які можуть бути предметами володіння, користування або розпорядження.
-156- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (39) виключити, перенести термін за алфавітом як "нерухоме майно".
Враховано
-157- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину (47) статті 1013 викласти в новій редакції такого змісту:
"(47) Майно - окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки."
Враховано по суті

159.
1. Майно нерухоме - земельна ділянка і все, пов'язане з нею і розташоване на ній, зокрема будівлі та споруди, тобто об'єкти, переміщення яких без істотної шкоди для їх призначення є неможливим.
-158- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину (47-1) статті 1013 викласти в новій редакції такого змісту:
"(47-1) Річ - предмет матеріального світу, який задовольняє потреби людей і щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки.
1. До нерухомих речей належать земельні ділянки та все, що розташоване на них і міцно з ними пов'язане, тобто об'єкти, переміщення яких без непропорційного збитку їх призначенню є неможливим.
Режим нерухомої речі може бути поширений законом і на інші речі, зокрема на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, - як такі, що підлягають державній реєстрації.
2. Рухомими речами визнаються такі, що їх можна вільно переміщувати у просторі."
Відхилено


160.
2. Майно рухоме - всі інші матеріальні об'єкти, що не належать до нерухомого майна.161.
(40) Місцезнаходження юридичної особи - місцезнаходження постійно діючого органу юридичної особи, крім випадків, окремо передбачених у цьому Кодексі.
-159- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (40) викласти у редакції пункту 101.36 статті 101:
"101.36. Місцезнаходження (розташування) платника податку:
для фізичних осіб - місце основного проживання такої фізичної особи, у тому числі фізичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
для юридичних осіб - місце знаходження керівного органу такої юридичної особи або місце, де така юридична особа фактично знаходиться чи здійснює свою діяльність."
Враховано

101.37. Місцезнаходження (розташування) платника податку:
для фізичних осіб - місце основного проживання такої фізичної особи, у тому числі фізичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
для юридичних осіб - місце знаходження керівного органу такої юридичної особи або місце, де така юридична особа фактично знаходиться чи здійснює свою діяльність.


-160- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину (48) статті 1013 викласти в новій редакції такого змісту:
"(48) Місцезнаходження юридичної особи - місцем її державної реєстрації, зазначене в її установчих документах, крім випадків, окремо передбачених у цьому Кодексі."
Враховано по суті

162.
(41) Місце управління підприємством - місце здійснення повноважень вищим органом управління (радою, правлінням тощо) відповідно до статуту або іншого засновницького документа.
-161- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (41) викласти у такій редакції:
"101.37. Місцезнаходження керівного органу юридичної особи - місцезнаходження такої юридичної особи, а у разі, коли її активи або емітовані нею корпоративні права передаються за рішенням власника іншій особі, - місцезнаходження такої іншої особи."
Враховано

101.38. Місцезнаходження керівного органу юридичної особи - місцезнаходження такої юридичної особи, а у разі, коли її активи або емітовані нею корпоративні права передаються за рішенням власника іншій особі, - місцезнаходження такої іншої особи.
163.
1. Місце управління підприємством, переданим у довірче управління, - місцезнаходження довірчого власника.164.
2. Місце управління підприємством, що здійснюється фізичною особою, яка є власником цього підприємства, або фізичною особою, що діє відповідно до договору від імені та за дорученням власника, - місце проживання відповідного власника.165.
3. Місце управління представництвом, філіалом або іншим відокремленим підрозділом підприємства - місце управління підприємством, до складу якого входить такий підрозділ.166.
(42) Недоїмка - не внесені після закінчення встановлених строків сплати суми податків, справляння яких передбачено цим Кодексом.
-162- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (42) виключити як такий, що не використовується у цьому Кодексі.
Враховано


167.
(43) Неприбуткові установи та організації - установи та організації, головною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження неприбуткової діяльності відповідно до законодавства України.
-163- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (43) виключити як такий, що визначається законом про благодійну діяльність.
Враховано
-164- Кабінет Міністрів України
Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
Частину (43) статті 1013 викласти в такій редакції:
"(43) Неприбуткові підприємства, установи та організації, головною метою яких є не одержання прибутку, а впровадження благодійної, меценатської діяльності та реабілітаційної роботи серед інвалідів".
Відхилено


168.
(44) Нерезиденти:
-165- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (44) викласти у такій редакції:
"101.38. Нерезиденти - особи, які не є резидентами";
Враховано

101.39. Нерезиденти - особи, які не є резидентами.
169.
а) юридичні особи, суб'єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філіали (відділення), представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави;170.
б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва іноземних держав, міжнародні організації та їх представництва, розташовані на території України, що мають дипломатичні привілеї та імунітет;171.
в) представництва інших іноземних організацій в Україні, які не провадять підприємницької діяльності відповідно до законодавства України;172.
г) фізичні особи, які відповідно до частини (68) цієї статті цього Кодексу не є резидентами.
.
-166- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.39 такого змісту:
"101.39. Нерухоме майно (нерухомість) - земля, а також майно, яке підпадає під визначення основних фондів І групи згідно з нормами цього Кодексу, розташоване на такій землі, переміщення якого в інше місце є неможливим без зміни або втрати якісних або функціональних властивостей (характеристик) такого матеріального майна.
Майно, яке не є нерухомим, вважається рухомим майном".
Враховано

101.40. Нерухоме майно (нерухомість) - земля, а також майно, яке підпадає під визначення основних фондів І групи згідно з нормами цього Кодексу, розташоване на такій землі, переміщення якого в інше місце є неможливим без зміни або втрати якісних або функціональних властивостей (характеристик) такого матеріального майна.
Майно, яке не є нерухомим, вважається рухомим майном.


-167- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.40 такого змісту:
"101.40. Оподаткування - стягнення податків (зборів) з їх платників для фінансування потреб державного чи місцевого бюджетів, а також державних цільових фондів, що не включаються до складу бюджетів згідно із законом. Внесення плати за державні послуги, які надаються фізичним або юридичним особам за запитами останніх, не вважається оподаткуванням.
(1) База оподаткування вартість або абсолютний (метричний) показник, до якого застосовується ставка оподаткування.
(2) Об'єкт оподаткування - цивільно-правова, трудова або інша операція, внаслідок здійснення якої виникають права та обов'язки сторін, що призводить до виникнення податкового зобов'язання або права на отримання бюджетного відшкодування.
(3) Ставка оподаткування (ставка податку) - величина, виражена у відсотках (адвалорна ставка) або в абсолютній сумі (специфічна ставка), нарахована на об'єкт або на базу оподаткування".
Враховано

101.40. Оподаткування - стягнення податків (зборів) з їх платників для фінансування потреб державного чи місцевого бюджетів, а також державних цільових фондів, що не включаються до складу бюджетів згідно із законом. Внесення плати за державні послуги, які надаються фізичним або юридичним особам за запитами останніх, не вважається оподаткуванням.
(1) База оподаткування вартість або абсолютний (метричний) показник, до якого застосовується ставка оподаткування.
(2) Об'єкт оподаткування - цивільно-правова, трудова або інша операція, внаслідок здійснення якої виникають права та обов'язки сторін, що призводить до виникнення податкового зобов'язання або права на отримання бюджетного відшкодування.
(3) Ставка оподаткування (ставка податку) - величина, виражена у відсотках (адвалорна ставка) або в абсолютній сумі (специфічна ставка), нарахована на об'єкт або на базу оподаткування.


-168- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.41 такого змісту:
"101.41. Орган стягнення - контролюючий орган, уповноважений цим Кодексом здійснювати заходи з погашення податкового боргу, а також державні виконавці у межах їх компетенції."
Враховано

101.42. Орган стягнення - контролюючий орган, уповноважений цим Кодексом здійснювати заходи з погашення податкового боргу, а також державні виконавці у межах їх компетенції.
173.
(45) Особи - юридичні і фізичні особи та суб'єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи .
-169- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Викласти пункт (45) у такій редакції:
"101.42. Особи - юридичні і фізичні особи (у тому числі фізичні особи - суб'єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи), включаючи відокремлені підрозділи юридичної особи".
Враховано

101.43. Особи - юридичні і фізичні особи (у тому числі фізичні особи - суб'єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи), включаючи відокремлені підрозділи юридичної особи.
174.
(46) Офшорна зона - міжнародний центр (ринок), об'єднання (зосередження) в одному місці іноземних банків, підприємств, приваблюваних місцевими податковими пільгами.
-170- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Викласти пункт (46) у редакції пункту 101.43 статті 101:
"101.43. Офшорні компанії - юридичні особи, які знаходяться на території країн, що мають законодавчі правила заснування та обслуговування офшорних компаній, та відповідають будь-якій з нижчевизначених ознак:
є зареєстрованими згідно з нормами країни їх місцезнаходження як офшорні;
згідно зі своїм статусом не мають права проводити торгові або фінансові операції у країні їх розташування;
мають правила оподаткування доходу або майна, відмінні від оподаткування інших резидентів таких країн.
Міністерство фінансів щорічно, до початку нового бюджетного року, оприлюднює перелік країн, які мають офшорні режими для фізичних або юридичних осіб. У разі коли платник податку має господарські відносини з будь-якою особою, розташованою на території країни, що є включеною до такого переліку, які виражаються у здійсненні або пропонуванні здійснення торгівельних або банківських операцій з такою особою, торгівельна практика вважається звичайною, якщо відповідне консульство України у такій країні підтверджує неофшорний статус особи, що виступає контрагентом українського резидента.
У разі коли міністерство фінансів не оприлюднює зазначений перелік до дати набрання чинності бюджетом на черговий фінансовий рік, офшорними вважаються країни, з якими Україна не має міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, які набрали чинності у порядку, визначеному Конституцією України."
Враховано

101.44. Офшорні компанії - юридичні особи, які знаходяться на території країн, що мають законодавчі правила заснування та обслуговування офшорних компаній, та відповідають будь-якій з нижчевизначених ознак:
є зареєстрованими згідно з нормами країни їх місцезнаходження як офшорні;
згідно зі своїм статусом не мають права проводити торгові або фінансові операції у країні їх розташування;
мають правила оподаткування доходу або майна, відмінні від оподаткування інших резидентів таких країн.
Міністерство фінансів щорічно, до початку нового бюджетного року, оприлюднює перелік країн, які мають офшорні режими для фізичних або юридичних осіб. У разі коли платник податку має господарські відносини з будь-якою особою, розташованою на території країни, що є включеною до такого переліку, які виражаються у здійсненні або пропонуванні здійснення торгівельних або банківських операцій з такою особою, торгівельна практика вважається звичайною, якщо відповідне консульство України у такій країні підтверджує неофшорний статус особи, що виступає контрагентом українського резидента.
У разі коли міністерство фінансів не оприлюднює зазначений перелік до дати набрання чинності бюджетом на черговий фінансовий рік, офшорними вважаються країни, з якими Україна не має міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, які набрали чинності у порядку, визначеному Конституцією України.


-171- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
До статті 1013 ввести поняття "підприємницька діяльність" в такій редакції:
"Підприємницька діяльність - будь-яка діяльність особи, спрямована на одержання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі. Підприємницька діяльність включає в себе і господарську діяльність"
Відхилено
-172- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину 46 статті 1013 викласти в такій редакції:
"(46) Офшорна зона - юрисдикція або міжнарожний центр з особим статусом, що мають спеціальні податкови пільги для юридичних або фізичних осіб, які ведуть діяльність за межами такої зони".
Відхилено


175.
(47) Пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (без врахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання.
-173- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (47) викласти у редакції пункту 101.44 статті 101:
"101.44. Пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (з урахуванням штрафів та без урахування пені), що стягується з боржника у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання.
Враховано

101.45. Пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового боргу (з урахуванням штрафів та без урахування пені), що стягується з боржника у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання.
176.
(48) Пов'язана особа - особа, що має будь-які з наведених нижче ознак:
-174- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (1) пункту 45 статті 1013 викласти у такій редакції:
"101.45. Пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
(1) юридична особа, яка здійснює контроль над платником податку, або контролюється таким платником податку, або перебуває під спільним контролем з таким платником податку з боку іншої особи;
(2) фізична особа, яка здійснює контроль над платником податку, або є членом сім'ї такої фізичної особи чи посадової особи платника податку;
(3) податковий керуючий стосовно платника податків, активи якого знаходяться у податковій заставі, а також стосовно покупців таких активів;
(4) державний виконавець стосовно платника податків, з якого стягується борг згідно з рішенням суду;
(5) особа, яка здійснює продаж майна, конфіскованого відповідно до закону, стосовно покупця такого майна.".
Враховано

101.46. Пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
(1) юридична особа, яка здійснює контроль над платником податку, або контролюється таким платником податку, або перебуває під спільним контролем з таким платником податку з боку іншої особи;
(2) фізична особа, яка здійснює контроль над платником податку, або є членом сім'ї такої фізичної особи чи посадової особи платника податку;
(3) податковий керуючий стосовно платника податків, активи якого знаходяться у податковій заставі, а також стосовно покупців таких активів;
(4) державний виконавець стосовно платника податків, з якого стягується борг згідно з рішенням суду;
(5) особа, яка здійснює продаж майна, конфіскованого відповідно до закону, стосовно покупця такого майна.
177.
а) дві юридичні особи вважаються пов'язаними особами, якщо:178.
а1. одна юридична особа володіє напряму чи опосередковано акціями, вартість яких складає 20 чи більше процентів вартості всіх акцій другої юридичної особи;179.
а2. одна юридична особа володіє напряму чи опосередковано часткою (паєм) у другій юридичній особі, що складає 20 чи більше процентів;180.
а3. одна юридична особа контролює напряму чи опосередковано 20 чи більше процентів голосів, що можуть використовуватися під час прийняття основних рішень другої юридичної особи;181.
а4. 20 чи більше процентами акцій кожної з цих юридичних осіб чи відповідною часткою (паєм) у кожній такій юридичній особі напряму чи опосередковано володіє інша особа;182.
б) фізична особа та юридична особа вважаються пов'язаними особами, якщо:183.
б1. фізична особа володіє напряму чи опосередковано акціями, вартість яких складає 20 чи більше процентів вартості всіх акцій юридичної особи;
-175- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Підпункт "б2" статті 1013 вилучити.
Враховано


184.
б2. фізична особа володіє напряму чи опосередковано часткою (паєм) у юридичній особі, що складає 20 чи більше процентів;
-176- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Підпункт "б3" статті 1013 вилучити.
Враховано


185.
б3. фізична особа контролює напряму чи опосередковано 20 чи більше процентів голосів, що можуть використовуватися під час прийняття основних рішень юридичної особи;186.
в) дві фізичні особи вважаються пов'язаними особами, якщо вони є членами однієї сім'ї.187.
Для цілей цієї частини вважається, що фізична особа володіє акціями юридичної особи чи часткою (паєм) у юридичній особі, які є у власності напряму чи опосередковано у такої фізичної особи та/чи у членів її сім'ї, а членами сім'ї вважаються дружина чи чоловік та близькі родичі фізичної особи.
-177- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (2) пункту 48 статті 1013 викласти у такій редакції:
"Для цілей цього пункту термін "здійснення контролю" має таке значення:
володіння безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою кількістю акцій, емітованих таким платником податків (паєм, часткою статутного фонду такого платника податків), за винятком коли така найбільша частка не дає права їх власнику та пов'язаним з ним особам одноосібно приймати рішення про призначення або звільнення посадових осіб такого платника податку або про визначення суми нарахованих дивідендів (напрямків використання прибутку такого платника податку) або про продаж цілісного майнового комплексу такого платника податку (його частини) або ліквідацєю такого платника податку відповідно до його статутних документів чи закону;
володіння пакетом акцій, що визнається блокуючим згідно із законодавством;
управління найбільшою кількістю голосів в керівних органах такого платника податків, у тому числі внаслідок передання такого платника податків (його майна), що знаходиться у державній або комунальній власності, в управління іншій особі;
обіймання виборчих посад у керівних органах платника податку, посад, призначення на які здійснюється керівними органами платника податку, а також участь фізичних осіб у наглядових (спостережних) радах платника податку чи обіймання ними посад почесних керівників таких платників податків.".
Враховано

Для цілей цього пункту термін "здійснення контролю" має таке значення:
володіння безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою кількістю акцій, емітованих таким платником податків (паєм, часткою статутного фонду такого платника податків), за винятком коли така найбільша частка не дає права їх власнику та пов'язаним з ним особам одноосібно приймати рішення про призначення або звільнення посадових осіб такого платника податку або про визначення суми нарахованих дивідендів (напрямків використання прибутку такого платника податку) або про продаж цілісного майнового комплексу такого платника податку (його частини) або ліквідацєю такого платника податку відповідно до його статутних документів чи закону;
володіння пакетом акцій, що визнається блокуючим згідно із законодавством;
управління найбільшою кількістю голосів в керівних органах такого платника податків, у тому числі внаслідок передання такого платника податків (його майна), що знаходиться у державній або комунальній власності, в управління іншій особі;
обіймання виборчих посад у керівних органах платника податку, посад, призначення на які здійснюється керівними органами платника податку, а також участь фізичних осіб у наглядових (спостережних) радах платника податку чи обіймання ними посад почесних керівників таких платників податків.


-178- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.46 такого змісту:
"101.46. Податкова застава - спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків. У силу податкової застави орган стягнення має першочергове право у випадку невиконання податкового зобов'язання, забезпеченого такою податковою заставою, отримати задоволення законних вимог за рахунок вартості заставного майна перед іншими кредиторами такого платника податку. Податкова застава виникає у силу норм закону.".
Враховано

101.47. Податкова застава - спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків. У силу податкової застави орган стягнення має першочергове право у випадку невиконання податкового зобов'язання, забезпеченого такою податковою заставою, отримати задоволення законних вимог за рахунок вартості заставного майна перед іншими кредиторами такого платника податку. Податкова застава виникає у силу норм закону.


-179- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.47 такого змісту:
"101.47. Звітність та декларування
(1) Податкова декларація - звітний документ, що подається платником податку до контролюючого органу у визначені цим кодексом строки, та засвідчує:
згоду такого платника податку сплатити суму самостійно розрахованого ним податкового зобов'язання;
вимогу такого платника податку отримати самостійно розраховану ним суму бюджетного відшкодування;
розрахунок, здійснений таким платником податку, елементів податкових баз чи об'єктів оподаткування, що виникли протягом такого податкового періоду, на підставі якого контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання такого платника податку, у випадках, визначених цим кодексом.
У разі коли платник податку виявляє помилки або похибки, що містилися у раніше поданій ним податковій декларації, такий платник податку має право подати уточнені дані у порядку, визначеному адміністративною частиною цього кодексу.
(2) Податковий розрахунок - звітний документ, що не є податковою декларацією, та який відповідно до норм цього кодексу подається платником податку контролюючому органу з метою фіскального або статистичного планування.
Наявність помилок та похибок у такому податковому розрахунку не може бути підставою для накладення пені або штрафів (адміністративних штрафів) на осіб (посадових осіб) згідно з нормами цього кодексу.
(3) Бухгалтерська (фінансова) звітність платників податків подається виключно:
органам управління таких платників податків;
акціонерам (власникам інших корпоративних прав) таких платників податків;
державним органам, які відповідно до закону здійснюють регулювання та фінансовий нагляд над такими платниками податку;
(4) Статистична звітність платників податків подається державному статистичному органу раз у календарний квартал. При цьому забороняється витребовувати відомості, що були раніше зазначені у податковій звітності, або на підставі яких можна зробити статистичний висновок".
Враховано

101.48. Звітність та декларування
(1) Податкова декларація - звітний документ, що подається платником податку до контролюючого органу у визначені цим кодексом строки, та засвідчує:
згоду такого платника податку сплатити суму самостійно розрахованого ним податкового зобов'язання;
вимогу такого платника податку отримати самостійно розраховану ним суму бюджетного відшкодування;
розрахунок, здійснений таким платником податку, елементів податкових баз чи об'єктів оподаткування, що виникли протягом такого податкового періоду, на підставі якого контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання такого платника податку, у випадках, визначених цим кодексом.
У разі коли платник податку виявляє помилки або похибки, що містилися у раніше поданій ним податковій декларації, такий платник податку має право подати уточнені дані у порядку, визначеному адміністративною частиною цього кодексу.
(2) Податковий розрахунок - звітний документ, що не є податковою декларацією, та який відповідно до норм цього кодексу подається платником податку контролюючому органу з метою фіскального або статистичного планування.
Наявність помилок та похибок у такому податковому розрахунку не може бути підставою для накладення пені або штрафів (адміністративних штрафів) на осіб (посадових осіб) згідно з нормами цього кодексу.
(3) Бухгалтерська (фінансова) звітність платників податків подається виключно:
органам управління таких платників податків;
акціонерам (власникам інших корпоративних прав) таких платників податків;
державним органам, які відповідно до закону здійснюють регулювання та фінансовий нагляд над такими платниками податку;
(4) Статистична звітність платників податків подається державному статистичному органу раз у календарний квартал. При цьому забороняється витребовувати відомості, що були раніше зазначені у податковій звітності, або на підставі яких можна зробити статистичний висновок.


-180- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.48 такого змісту:
"101.48. Податкова пільга - часткове або повне звільнення платника податку від погашення податкового зобов'язання або його погашення у спосіб або строки, що надає такому платнику податку податкові переваги стосовно інших платників податків.
(1) Податкові пільги надаються шляхом:
зниження податкових ставок (нормативів) або їх скасування для окремих категорій платників податків;
зменшення сум податків (зборів), нарахованих (утриманих) їх платником, у тому числі при спрямуванні вивільнених сум на потреби такого платника;
вилучення з бази (об'єкту) оподаткування окремих елементів або зменшення податкових зобов'язань платника податків іншим чином;
повернення платнику сплачених ним податків (зборів) чи їх частини з бюджетів або державних цільових фондів у випадках, не передбачених цим Кодексом;
надання дотацій або субсидій платникам податків з бюджетів або державних цільових фондів, розмір яких вираховується виходячи з суми сплачених ними податків (зборів).
(2) Не є податковими пільгами:
повернення з бюджетів (державних цільових фондів) надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) чи їх відшкодування або зарахування у зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових періодів згідно з нормами цього Кодексу, у тому числі застосування нульової ставки податку на додану вартість при експорті товарів;
надання розстрочення (відстрочення) зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) окремим платникам податків чи повне або часткове списання їх податкового боргу внаслідок проведення процедур врегулювання сумнівного або безнадійного боргу або досягнення податкового компромісу відповідно до норм цього Кодексу, або внаслідок проведення процедур відновлення платоспроможності чи банкрутства таких платників податків;
установлення спеціальних режимів оподаткування непрямими податками (зборами) платників податків, що мають статус митних складів, а також безмитних магазинів, розташованих у зонах митного контролю;
установлення спрощених систем оподаткування для суб'єктів малого бізнесу відповідно до цього Кодексу;
використання права на нарахування податкового кредиту, або перенесення від'ємного значення об'єкту оподаткування на результати майбутніх податкових періодів у випадках, визначених цим Кодексом.
(3) Податкові пільги встановлюються:
щодо загальнодержавних податків і зборів - Верховною Радою України шляхом внесення змін до цього Кодексу;
щодо місцевих зборів - органом місцевого самоврядування, який встановлює такий місцевий збір або визначає його ставку, шляхом прийняття відповідного рішення.
(4) Податкові пільги скасовуються тим органом, що їх установив. У разі коли податкова пільга встановлюється на визначений строк, така податкова пільга вважається скасованою внаслідок спливу такого строку. У разі коли орган місцевого самоврядування приймає рішення щодо встановлення податкової пільги з порушенням норм частини (в) цього пункту, таке рішення не може прийматися контролюючим органом як підстава для зменшення податкового зобов'язання платника податків або його скасування.
(5) Податкові пільги мають персональний (особистий) характер і не можуть бути передані іншому платнику податків, перенесені на податкові періоди, наступні або попередні періоду їх дії, а також бути підставою для отримання будь-яких відшкодувань або інших компенсацій з бюджету чи державних цільових фондів. Дії з використання податкової пільги особою, що не мала право на її отримання, або з метою зменшення податкових зобов'язань інших осіб, які не мали права на отримання податкової пільги, що призвело до такого фактичного зменшення, рівно як використання коштів, отриманих внаслідок застосування податкової пільги на цілі, інші ніж визначені як передумова її отримання, прирівнюється до дій з ухилення від оподаткування, а суми, отримані внаслідок таких дій платником податків, - як його додаткове податкове зобов'язання.
(6) Податкові пільги не можуть установлюватися у спосіб, який призводить до порушення прав конкуренції інших платників податків, охоронюваних законом".
Враховано

101.49. Податкова пільга - часткове або повне звільнення платника податку від погашення податкового зобов'язання або його погашення у спосіб або строки, що надає такому платнику податку податкові переваги стосовно інших платників податків.
(1) Податкові пільги надаються шляхом:
зниження податкових ставок (нормативів) або їх скасування для окремих категорій платників податків;
зменшення сум податків (зборів), нарахованих (утриманих) їх платником, у тому числі при спрямуванні вивільнених сум на потреби такого платника;
вилучення з бази (об'єкту) оподаткування окремих елементів або зменшення податкових зобов'язань платника податків іншим чином;
повернення платнику сплачених ним податків (зборів) чи їх частини з бюджетів або державних цільових фондів у випадках, не передбачених цим Кодексом;
надання дотацій або субсидій платникам податків з бюджетів або державних цільових фондів, розмір яких вираховується виходячи з суми сплачених ними податків (зборів).
(2) Не є податковими пільгами:
повернення з бюджетів (державних цільових фондів) надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) чи їх відшкодування або зарахування у зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових періодів згідно з нормами цього Кодексу, у тому числі застосування нульової ставки податку на додану вартість при експорті товарів;
надання розстрочення (відстрочення) зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) окремим платникам податків чи повне або часткове списання їх податкового боргу внаслідок проведення процедур врегулювання сумнівного або безнадійного боргу або досягнення податкового компромісу відповідно до норм цього Кодексу, або внаслідок проведення процедур відновлення платоспроможності чи банкрутства таких платників податків;
установлення спеціальних режимів оподаткування непрямими податками (зборами) платників податків, що мають статус митних складів, а також безмитних магазинів, розташованих у зонах митного контролю;
установлення спрощених систем оподаткування для суб'єктів малого бізнесу відповідно до цього Кодексу;
використання права на нарахування податкового кредиту, або перенесення від'ємного значення об'єкту оподаткування на результати майбутніх податкових періодів у випадках, визначених цим Кодексом.
(3) Податкові пільги встановлюються:
щодо загальнодержавних податків і зборів - Верховною Радою України шляхом внесення змін до цього Кодексу;
щодо місцевих зборів - органом місцевого самоврядування, який встановлює такий місцевий збір або визначає його ставку, шляхом прийняття відповідного рішення.
(4) Податкові пільги скасовуються тим органом, що їх установив. У разі коли податкова пільга встановлюється на визначений строк, така податкова пільга вважається скасованою внаслідок спливу такого строку. У разі коли орган місцевого самоврядування приймає рішення щодо встановлення податкової пільги з порушенням норм частини (в) цього пункту, таке рішення не може прийматися контролюючим органом як підстава для зменшення податкового зобов'язання платника податків або його скасування.
(5) Податкові пільги мають персональний (особистий) характер і не можуть бути передані іншому платнику податків, перенесені на податкові періоди, наступні або попередні періоду їх дії, а також бути підставою для отримання будь-яких відшкодувань або інших компенсацій з бюджету чи державних цільових фондів. Дії з використання податкової пільги особою, що не мала право на її отримання, або з метою зменшення податкових зобов'язань інших осіб, які не мали права на отримання податкової пільги, що призвело до такого фактичного зменшення, рівно як використання коштів, отриманих внаслідок застосування податкової пільги на цілі, інші ніж визначені як передумова її отримання, прирівнюється до дій з ухилення від оподаткування, а суми, отримані внаслідок таких дій платником податків, - як його додаткове податкове зобов'язання.
(6) Податкові пільги не можуть установлюватися у спосіб, який призводить до порушення прав конкуренції інших платників податків, охоронюваних законом.
188.
(49) Податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Кодексом.
-181- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (49) статті 1013 викласти у редакції пункту 101.49 статті 101:
"101.49. Податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Кодексом. У разі коли податкове зобов'язання платника податків виникло внаслідок скоєння ним правопорушення або злочину, призначення адміністративного стягнення або кримінального покарання не звільняє такого платника податків від погашення такого податкового зобов'язання, а також пені та штрафних санкцій, у разі їх наявності.".
Враховано

101.50. Податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Кодексом. У разі коли податкове зобов'язання платника податків виникло внаслідок скоєння ним правопорушення або злочину, призначення адміністративного стягнення або кримінального покарання не звільняє такого платника податків від погашення такого податкового зобов'язання, а також пені та штрафних санкцій, у разі їх наявності.
189.
(50) Податкові правовідносини - суспільні фінансові відносини, що виникають у зв'язку із справлянням податків з юридичних та фізичних осіб, інших категорій платників податків.
-182- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (50) викласти у такій редакції:
"101.50. Податкове законодавство - цей Кодекс, а також нормативно-правові акти, прийняті за процедурою та правилами, визначеними цим Кодексом. До податкового законодавства не включаються закони або нормативно-правові акти, які регулюють інші правовідносини та містять норми з питань оподаткування. При існуванні розбіжностей між нормами податкового законодавства та нормами іншого законодавства, пріоритет мають норми податкового законодавства, незалежно від часу набрання чинності такими нормами.".
Враховано

101.51. Податкове законодавство - цей Кодекс, а також нормативно-правові акти, прийняті за процедурою та правилами, визначеними цим Кодексом. До податкового законодавства не включаються закони або нормативно-правові акти, які регулюють інші правовідносини та містять норми з питань оподаткування. При існуванні розбіжностей між нормами податкового законодавства та нормами іншого законодавства, пріоритет мають норми податкового законодавства, незалежно від часу набрання чинності такими нормами.


-183- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.51 такого змісту:
"101.51. Податковий агент - особа, інша ніж платник податків, уповноважена цим Кодексом нараховувати та/або утримувати податки (збори) з їх платників, а також вносити їх до бюджету у строки, встановлені цим Кодексом, а також нести відповідальність за порушення його норм у порядку, встановленому для платників податків.".
Враховано

101.52. Податковий агент - особа, інша ніж платник податків, уповноважена цим Кодексом нараховувати та/або утримувати податки (збори) з їх платників, а також вносити їх до бюджету у строки, встановлені цим Кодексом, а також нести відповідальність за порушення його норм у порядку, встановленому для платників податків.

190.
(51) Податковий борг (недоїмка) - податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій у разі їх наявності), узгоджене платником податків або встановлене судом (арбітражним судом), але не сплачене в установлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.
-184- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (51) викласти в редакції:
"101.52. Податковий борг - не погашене у строк податкове зобов'язання, з урахуванням штрафних санкцій у разі їх наявності, узгоджене платником податків але не погашене в установлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання".
Враховано

101.53. Податковий борг - не погашене у строк податкове зобов'язання, з урахуванням штрафних санкцій у разі їх наявності, узгоджене платником податків але не погашене в установлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.
191.
(52) Податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду у випадках, передбачених цим Кодексом.
-185- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (52) викласти у редакції пункту 101.53 статті 101:
"101.53. Податковий кредит - сума, яка вираховується з бази чи об'єкту оподаткуванн або на яку зменшується сума податкового зобов'язання у випадках, визначених цим Кодексом.".
Враховано

101.54. Податковий кредит - сума, яка вираховується з бази чи об'єкту оподаткуванн або на яку зменшується сума податкового зобов'язання у випадках, визначених цим Кодексом.
192.
(53) Податковий облік - система обов'язкових форм і методів відображення платниками податків результатів господарської діяльності або інших об'єктів, пов'язаних з визначенням податкового зобов'язання з відповідних податків.
-186- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (53) викласти у редакції пункту 101.54 статті 101:
"101.54. Податковий облік - система обов'язкових форм і методів визначення об'єкту (бази) оподаткування (їх окремих елементів) та сум податкового зобов'язання.".
Враховано

101.55. Податковий облік - система обов'язкових форм і методів визначення об'єкту (бази) оподаткування (їх окремих елементів) та сум податкового зобов'язання.


-187- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.55 такого змісту:
"101.55. Податковий орган - орган державної податкової служби України, митний орган - орган Державної митної служби України.".
Враховано

101.56. Податковий орган - орган державної податкової служби України, митний орган - орган Державної митної служби України.


-188- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.56 такого змісту:
"101.56 Податковий період, звітний період та строки внесення податку (збору) до бюджету
(1) Податковий період - календарний місяць, три місяця, шість місяців, дев'ять місяців або календарний рік, що встановлюється залежно від виду податку (збору) та/або статусу платника такого податку (збору), на підставі результатів яких платник податку має нарахувати (утримати) та внести до відповідного бюджету (державного цільового фонду) суму податку (збору).
Податковий період розпочинається з першого дня місяця, на який припадає виникнення податкового зобов'язання платника податку, та закінчується останнім днем місяця, що є останнім місяцем такого податкового періоду. У разі коли згідно з нормами цього Кодексу особа стає платником податку або позбувається статусу платника податку всередині податкового періоду, у цьому випадку податковий період розпочинається відповідно від дати реєстрації особи як платника податку та закінчується датою анулювання такої реєстрації.
Податковий період не встановлюється для оподаткування податками (зборами), які підлягають стягненню та/або внесенню до бюджету (державного цільового фонду) до або під час виникнення податкових зобов'язань, чи якщо сплата податків (зборів) є передумовою здійснення дій органами державного управління або державного контролю.
(2) Звітний період - календарний період, за наслідками якого платник податку зобов'язаний надати декларацію у строки, визначені цим Кодексом.
(3) Строки внесення податку (збору) до бюджету, щодо яких установлено податковий період:
при місячному податковому періоді - протягом двадцяти календарних днів, наступних за останнім днем податкового періоду;
при трьохмісячному, піврічному або дев'ятимісячному податковому періоді - протягом сорока календарних днів, наступних за останнім днем податкового періоду;
при річному податковому періоді - протягом шістидесяти календарних днів, наступних за останнім днем податкового періоду, за винятком подання декларації фізичними особами з податку на доходи фізичних осіб, що здійснюється до 1 травня наступного за звітним звітного року.
(4) Строки внесення податку (збору) до бюджету, щодо яких не встановлено податковий період:
у разі якщо норми цього Кодексу установлюють обов'язок з нарахування, утримання та внесення податку (збору) до бюджету до або під час виплати доходів чи надання окремих видів товарів (послуг), платник податку зобов'язаний погасити суму податкового зобов'язання у строки, визначені окремими нормами цього Кодексу";
Враховано

101.57 Податковий період, звітний період та строки внесення податку (збору) до бюджету
(1) Податковий період - календарний місяць, три місяця, шість місяців, дев'ять місяців або календарний рік, що встановлюється залежно від виду податку (збору) та/або статусу платника такого податку (збору), на підставі результатів яких платник податку має нарахувати (утримати) та внести до відповідного бюджету (державного цільового фонду) суму податку (збору).
Податковий період розпочинається з першого дня місяця, на який припадає виникнення податкового зобов'язання платника податку, та закінчується останнім днем місяця, що є останнім місяцем такого податкового періоду. У разі коли згідно з нормами цього Кодексу особа стає платником податку або позбувається статусу платника податку всередині податкового періоду, у цьому випадку податковий період розпочинається відповідно від дати реєстрації особи як платника податку та закінчується датою анулювання такої реєстрації.
Податковий період не встановлюється для оподаткування податками (зборами), які підлягають стягненню та/або внесенню до бюджету (державного цільового фонду) до або під час виникнення податкових зобов'язань, чи якщо сплата податків (зборів) є передумовою здійснення дій органами державного управління або державного контролю.
(2) Звітний період - календарний період, за наслідками якого платник податку зобов'язаний надати декларацію у строки, визначені цим Кодексом.
(3) Строки внесення податку (збору) до бюджету, щодо яких установлено податковий період:
при місячному податковому періоді - протягом двадцяти календарних днів, наступних за останнім днем податкового періоду;
при трьохмісячному, піврічному або дев'ятимісячному податковому періоді - протягом сорока календарних днів, наступних за останнім днем податкового періоду;
при річному податковому періоді - протягом шістидесяти календарних днів, наступних за останнім днем податкового періоду, за винятком подання декларації фізичними особами з податку на доходи фізичних осіб, що здійснюється до 1 травня наступного за звітним звітного року.
(4) Строки внесення податку (збору) до бюджету, щодо яких не встановлено податковий період:
у разі якщо норми цього Кодексу установлюють обов'язок з нарахування, утримання та внесення податку (збору) до бюджету до або під час виплати доходів чи надання окремих видів товарів (послуг), платник податку зобов'язаний погасити суму податкового зобов'язання у строки, визначені окремими нормами цього Кодексу.
193.
(54) Посадові особи - особи, які постійно або тимчасово здійснюють функції представників влади, а також постійно або тимчасово займають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.
-189- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (54) вилучити у зв'язку з визначенням терміну в спеціальному законодавстві.
Враховано


194.
(55) Постійне представництво нерезидента - постійне місце провадження господарської діяльності нерезидента в Україні.
-190- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (55) викласти у редакції пункту 101.57 статті 101:
"101.57. Постійні представництва нерезидентів - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково провадиться господарська діяльність нерезидента на території України. До постійних представництв належить: місце управління, філіал, офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта, нафтова чи газова свердловина, кар'єр або інше місце розвідки чи видобутку корисних копалин. З метою оподаткування до постійних представництв прирівнюються також резиденти, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у резидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус митного складу)".
Враховано

101.58. Постійні представництва нерезидентів - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково провадиться господарська діяльність нерезидента на території України. До постійних представництв належить: місце управління, філіал, офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта, нафтова чи газова свердловина, кар'єр або інше місце розвідки чи видобутку корисних копалин. З метою оподаткування до постійних представництв прирівнюються також резиденти, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у резидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус митного складу).

195.
1. Постійним представництвом, зокрема, вважається відділення, філіал, контора, завод, фабрика, майстерня, будівельний майданчик, шахта, нафтова чи газова свердловина, кар'єр чи інше місце розвідки або видобутку корисних копалин.196.
2. З метою оподаткування постійним представництвом вважається також резидент, який діє від імені чи за вказівками нерезидента у зв'язку з правами та обов'язками такого нерезидента, передбаченими цивільним правом.197.
(56) Продаж послуг (робіт) - будь-які операції цивільно-правового характеру з надання послуг (робіт), з надання права на користування або на розпоряджання товарами, в тому числі нематеріальними активами та іншими ніж товари об'єктами власності за компенсацію, а також операції з безоплатного надання послуг (робіт). Продаж послуг (робіт) включає, зокрема, надання права на користування товарами у межах договорів лізингу (оренди), продаж, передачу права на підставі авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передачі об'єктів авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної, в тому числі, промислової власності.
-191- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (56) вилучити у зв'язку з визначенням цього терміну в окремих нормах Кодексу.
Враховано
-192- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині (56) статті 1013 у другому реченні після слів "надання права на користування" слово "товарами" замінити на словосполучення "предметами лізингу"; після слів "у межах договорів лізингу" виключити слово "(оренди)" і додати "земельними ділянками та будівлями, в тому числі житловими приміщеннями у межах договорів оренди".
Відхилено


198.
(57) Продаж товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію, незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оренди (лізингу), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари.
-193- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (57) вилучити у зв'язку з визначенням терміну в окремих нормах Кодексу.
Враховано
-194- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині (57) статті 1013 слова "оренди (лізингу)" замінити словами " оперативного лізингу, оренди; передачі предметів фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу"
Враховано редакційно

199.
(58) Проценти - дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених коштів або майна.
-195- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (58) статті 1013 викласти у редакції пункту 101.58 статті 101:
"101.58. Процент - плата за користування коштами, наданими у кредит (позику), або за користування майновими чи немайновими активами, наданими в оренду (лізинг, інші способи передання права тимчасового користування), який установлюється у відносній сумі до вартості зазначених коштів, майнових чи немайнових активів".
Враховано

101.59. Процент - плата за користування коштами, наданими у кредит (позику), або за користування майновими чи немайновими активами, наданими в оренду (лізинг, інші способи передання права тимчасового користування), який установлюється у відносній сумі до вартості зазначених коштів, майнових чи немайнових активів.
200.
1. До процентів включаються:201.
а) платіж за використання коштів або товарів, робіт, послуг, одержаних у кредит;202.
б) платіж за використання коштів, залучених у депозит;203.
в) платіж за придбання товарів у розстрочку;
-196- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Підпункт в) пункту 1 статті 1013 Кодексу виключити.
Враховано


204.
г) платежі за користування майном згідно договорів оперативного лізингу, фінансового лізингу та оренди.
-197- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Підпункт г) пункту 1 статті 1013 Кодексу виключити.
Враховано


205.
2. Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум. У разі коли залучення коштів здійснюється шляхом продажу облігацій, казначейських зобов'язань або ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником, сума процентів визначається шляхом нарахування їх на номінал такого цінного паперу, виплати фіксованої премії чи виграшу або шляхом визначення різниці між ціною розміщення та ціною погашення такого цінного паперу (сума дисконту).206.
3. Платежі за іншими цивільно-правовими договорами, незалежно від того, чи встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у процентах до суми договору або до іншої вартісної бази, не є процентами.207.
(59) Резиденти:
-198- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (59) статті 1013 викласти у редакції пункту 101.59 статті 101:
"101.59. Резиденти - фізичні або юридичні особи, які відповідають вимогам, викладеним к цьому пункті.
(а) Резидент - фізична особа:
фізична особа, яка має місце проживання в Україні. У разі коли фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона має місце постійного проживання в Україні; якщо вона має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі коли державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не може бути визначено, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року. Достатньою (але не виключною) умовою визначення місцезнаходження центра життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.
Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи положення частини другої цієї статті, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України. Якщо фізична особа юридично або фактично має подвійне громадянство або є особою без громадянства, її резидентський статус визначається згідно з нормами міжнародного права.
(б) Резидент - юридична особа:
особа, зареєстрована як юридична згідно з нормами законів України;
представництво нерезидента, що має постійний офіс (орган управління) на території України;
особа, що виконує функції агента на користь нерезидента, у разі коли діяльність такої особи переважно здійснюється на території України.".
Враховано

101.60. Резиденти - фізичні або юридичні особи, які відповідають вимогам, викладеним к цьому пункті.
(а) Резидент - фізична особа:
фізична особа, яка має місце проживання в Україні. У разі коли фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона має місце постійного проживання в Україні; якщо вона має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо вона має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі коли державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не може бути визначено, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року. Достатньою (але не виключною) умовою визначення місцезнаходження центра життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.
Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи положення частини другої цієї статті, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України. Якщо фізична особа юридично або фактично має подвійне громадянство або є особою без громадянства, її резидентський статус визначається згідно з нормами міжнародного права.
(б) Резидент - юридична особа:
особа, зареєстрована як юридична згідно з нормами законів України;
представництво нерезидента, що має постійний офіс (орган управління) на території України;
особа, що виконує функції агента на користь нерезидента, у разі коли діяльність такої особи переважно здійснюється на території України.
208.
а) юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності України, що не мають статусу юридичної особи (філіали (відділення), представництва тощо), які створені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території;209.
б) філіали (відділення) і представництва зазначених у підпункті "а" цієї частини юридичних осіб, що розташовані за кордоном і не провадять господарської діяльності;210.
в) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;211.
г) фізичні особи - громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які:212.
г.1 мають постійне місце проживання в Україні;213.
г.2 проживають в Україні в цілому не менш як 183 календарних дні протягом безперервного 12-місячного періоду.214.
Час фактичного проживання в Україні - це час безпосереднього перебування фізичної особи на території України, а також час, на який ця особа виїхала за межі території країни спеціально на лікування, відпочинок, у відрядження або на навчання.215.
(60) Роботи (послуги) - будь-які дії, які провадяться на договірній або інший основі, що виконуються, споживаються, реалізуються, обмінюються або передбачені для цього.
-199- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (60) статті 1013 викласти у редакції пункту 101.60 статті 101:
"101.60. Роботи, послуги - дії, що призводять до створення або перетворення матеріального або нематеріального активу (його фізичних, споживчих або інших якостей чи характеристик).
Для цілей цього Кодексу термін "роботи, послуги" дорівнює терміну "послуги".
Враховано

101.61. Роботи, послуги - дії, що призводять до створення або перетворення матеріального або нематеріального активу (його фізичних, споживчих або інших якостей чи характеристик).
Для цілей цього Кодексу термін "роботи, послуги" дорівнює терміну "послуги".
216.
(61) Роялті - платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород (компенсацій) за використання або надання дозволу на використання прав інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, а також інших аналогічних майнових прав, що визнаються об'єктом права власності суб'єкта підприємницької діяльності, включаючи використання авторських прав на будь-які твори науки, літератури, мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знака на товари та послуги, права та винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення моделі, або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем оброблення інформації, секретної формули або процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
-200- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (61) статті 1013 викласти у редакції пункту 101.61 статті 101:
"101.61. Роялті - платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород (компенсацій) за використання або надання дозволу на використання прав інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інших аналогічних майнових прав, що визнаються об'єктом права власності суб'єкта підприємницької діяльності, включаючи використання авторських прав на будь-які твори науки, літератури, мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знака на товари та послуги, права та винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення моделі, або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем оброблення інформації, секретної формули або процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау)".
Враховано

101.62. Роялті - платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород (компенсацій) за використання або надання дозволу на використання прав інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інших аналогічних майнових прав, що визнаються об'єктом права власності суб'єкта підприємницької діяльності, включаючи використання авторських прав на будь-які твори науки, літератури, мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знака на товари та послуги, права та винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення моделі, або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем оброблення інформації, секретної формули або процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
217.
(62) Спеціальна (вільна) економічна зона - частина території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України.
-201- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (62) виключити, у зв'язку з визначенням цього терміну законами, що не стосуються оподаткування.
Враховано
-202- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину 62 статті 1013 викласти в такій редакції:
"(62) Спеціальна економічна зона та територія пріоритетного розвитку - це відповідно частина території України та територія в межах міста або району, на якій законодавчо запроваджується спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності для інвестеційних проектів, що реєструються в органі управління відповідно такою зоною та такою територію".
Враховано по суті

218.
(63) Територія пріоритетного розвитку - це територія в межах міста, району, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови та на яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності.
-203- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину 63 статті 1013 - виключити
Враховано
-204- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (63) вилучити.
Враховано


219.
(64) Товари - матеріальні та нематеріальні активи, які продаються або призначені для продажу, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.
-205- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (64) вилучити.
Враховано
-206- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В частині (64) статті 1013 слова "деривативи" виключити.
Відхилено


220.
Ідентичними товарами визнаються товари, які мають однакові характерні для них основні ознаки. Під час визначення ідентичності товарів враховуються, зокрема, їх фізичні характеристики, якість, репутація на ринку, країна походження та виробник. При цьому незначні відмінності в їх зовнішньому вигляді не враховуються.221.
Однорідними товарами визнаються товари, які не є ідентичними, мають схожі характеристики і складаються з подібних компонентів, що дає їм змогу виконувати одні й ті ж функції і бути взаємозамінними. При визначенні однорідності товарів враховуються, зокрема, їх якість, наявність товарного знаку, репутація на ринку, країна походження.222.
(65) Торгівля у розстрочку - господарська операція, яка передбачає продаж резидентом або нерезидентом товарів фізичним чи юридичним особам на умовах розстрочення кінцевого розрахунку, на визначений строк та під процент. Торгівля у розстрочку передбачає передачу товарів у розпорядження покупця в момент провадження першого внеску (завдатку) з передачею права власності на такі товари після кінцевого розрахунку. Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам установлюються Кабінетом Міністрів України.
-207- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині (73) статті 1013 після слів " резидентом або нерезидентом", додати "юридичною чи фізичною особою, ".
-208- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (65) вилучити.
Відхилено
Враховано

223.
(66) Тютюнові вироби - всі вироби, які включені до товарних груп Гармонізованої системи опису та кодування товарів за кодами 240210000, 240220000, 240310000, 240399100.
-209- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (66) викласти у такій редакції:
"101.62. Тютюнові вироби - цигарки, сигарети, сигарильї, сигари, тютюн для паління, нюхання або жування, які включені до відповідних груп державного класифікатора продукції та послуг, а при їх імпорті, - до відповідних позицій товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.".
Враховано

101.63. Тютюнові вироби - цигарки, сигарети, сигарильї, сигари, тютюн для паління, нюхання або жування, які включені до відповідних груп державного класифікатора продукції та послуг, а при їх імпорті, - до відповідних позицій товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.


-210- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину (66) статті 1013 виключити.
Відхилено
-211- Кабінет Міністрів України
Частину (66) статті 1013 виключити
Відхилено


224.
(67) Штрафна санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання без (урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених цим Кодексом.
-212- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (67)статті 1013 викласти у редакції пункту 101.63 статті 101:
"101.63. Штраф, штрафна санкція (далі - штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді процентів від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та суми такого штрафу), що справляється з платника податку у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених цим Кодексом".
Враховано

101.64. Штраф, штрафна санкція (далі - штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді процентів від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та суми такого штрафу), що справляється з платника податку у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених цим Кодексом.
225.
(68) Факторинг - операція з переуступлення першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.
-213- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (68) виключити.
Враховано


226.
(69) Філіал (відділення), представництво - філіал, відділення, будь-який інший незалежно від назви відокремлений підрозділ без статусу юридичної особи та представництво юридичної особи - резидента, що діють на підставі довіреності, одержаної від юридичної особи
-214- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (69) виключити.
Враховано
-215- Н.д.Шпиг Ф.І. (Округ №210)
Викласти в такій редакції:
"(69) Філіал (відділення), представництво - філіал, відділення, будь-який інший незалежно від назви відокремлений підрозділ без статусу юридичної особи та представництво юридичної особи - резидента, що діють на підставі довіреності, одержаної від юридичної особи та зареєстрований в органах державної реєстрації з присвоєнням ідентифікаційного коду органом державної статистики".
Відхилено
(не норма цього Кодексу)

227.
(70) Фінансова гарантія - гарантія у вигляді гарантійного листа банку або грошової застави, або страхування фінансової відповідальності перевізника щодо обов'язкової доставки товарів до митниці призначення, що надається під час тимчасового ввезення в Україну товарів на строк, на умовах і в порядку, передбачених митним законодавством України.
-216- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (70) статті 1013 виключити.
Враховано


228.
(71) Фізична особа - громадянин України, особа без громадянства або громадянин іноземної держави.
-217- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (71) статті 1013 викласти у такій редакції:
"101.64. Фізична особа - громадянин України, особа без громадянства або громадянин іноземної держави".
Враховано

101.65. Фізична особа - громадянин України, особа без громадянства або громадянин іноземної держави.


-218- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.65 такого змісту:
"101.65. Фінансова допомога - безповоротна фінансова допомога або поворотна фінансова допомога.
Безповоротна фінансова допомога - це:
сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод;
сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності;
основна сума кредиту або депозиту, наданих платнику податку без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах;
сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, отриманої від платника цього податку, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.
Поворотна фінансова допомога - це сума коштів, передана платнику податку у користування на визначений строк, відповідно до договорів, які не передбачають нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.".
Враховано

101.66. Фінансова допомога - безповоротна фінансова допомога або поворотна фінансова допомога.
Безповоротна фінансова допомога - це:
сума коштів, передана платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод;
сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності;
основна сума кредиту або депозиту, наданих платнику податку без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах;
сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, отриманої від платника цього податку, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.
Поворотна фінансова допомога - це сума коштів, передана платнику податку у користування на визначений строк, відповідно до договорів, які не передбачають нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.
229.
(72) Фрахт - винагорода (компенсація), що сплачується за договорами фрахтування морського судна, морського перевезення вантажів (включаючи їх навантаження (розвантаження)) та пасажирів.
-219- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (72) статті 1013 викласти у такій редакції:
"101.66. Фрахт - плата за використання річкового чи морського судна або космічного об'єкту в якості перевізника пасажирів або вантажів як на території України так і за її межами".
Враховано

101.67. Фрахт - плата за використання річкового чи морського судна або космічного об'єкту в якості перевізника пасажирів або вантажів як на території України так і за її межами.
230.
(73) Інші терміни, що застосовуються в цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, наведеному в інших актах законодавства України.
-220- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт (73) виключити.
Враховано
-221- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Увести пункт 101.67 такого змісту:
"101.67. Члени сім'ї фізичної особи - дружина або чоловік такої фізичної особи, діти як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, батьки як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, брати (сестри) як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, інші утриманці такої фізичної особи, що проживають разом з такою фізичною особою за однією з нею податковою адресою".
Враховано

101.68. Члени сім'ї фізичної особи - дружина або чоловік такої фізичної особи, діти як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, батьки як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, брати (сестри) як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, інші утриманці такої фізичної особи, що проживають разом з такою фізичною особою за однією з нею податковою адресою.


-222- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пропонується наступна редакція пункту 8 статті 1013: "Безспірне стягнення коштів - правомірне без попередньої згоди відчуження (списання) коштів суб'єкта оподаткування з його рахунків у банку."
Відхилено
-223- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Виключити шкільний податок.
Враховано


231.
Статті 1014-1021 - резервні
-224- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Вилучити так звані "резервні" статті, глави та розділи, оскільки така практика суперечить законотворчій техніці, що склалась в Україні та світі.
Відхилено


232.
Глава 2. Система оподаткування
-225- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Враховано

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
233.
Стаття 1022. Система оподаткування
-226- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 1022 викласти в такій редакції:
"Стаття 200. Визначення та порядок сплати податків (зборів)"
Враховано

Стаття 200. Визначення та порядок сплати податків (зборів)
234.
Система оподаткування України - це сукупність передбачених цим Кодексом загальнодержавних та місцевих податків до бюджетів усіх рівнів, принципів, форм і методів їх встановлення, зміни, скасування, обчислення, сплати та стягнення, а також забезпечення відповідальності за вчинення правопорушень у сфері оподаткування та здійснення податкового контролю, прав і обов'язків суб'єктів оподаткування та органів, що здійснюють податковий контроль.
-227- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1022 викласти в редакції пункту 200.1:
"200.1 Система оподаткування - сукупність правил оподаткування, а також перелік податків і зборів, визначених цим кодексом".
Враховано

200.1 Система оподаткування - сукупність правил оподаткування, а також перелік податків і зборів, визначених цим кодексом.
235.
Стаття 1023. Визначення поняття податків236.
Податки - це обов'язкові, індивідуально безповоротні платежі, що вносяться до відповідних бюджетів в порядку, розмірах та у строки, встановлені цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування.
-228- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац перший статті 1023 викласти в редакції пунктів 200.2, 200.3:
"200.2. Податки - обов'язкові платежі до відповідного бюджету, які здійснюються їх платниками (податковими агентами), факт сплати яких не тягне за собою виникнення обов'язку відповідного бюджету щодо надання такому платнику (податковому агенту) будь-яких персоніфікованих відшкодувань або привілей.
Податки є фінансовим інструментом перерозподілу національного доходу від тих, хто його створює, на користь тих, хто отримує кошти зведеного бюджету України.
200.3. Збори - обов'язкові платежі до відповідного бюджету, які здійснюються їх платниками, факт сплати яких тягне за собою виникнення обов'язку відповідного бюджету або інших осіб, що виступають від його імені, щодо надання такому платнику персоніфікованих відшкодувань або привілей, визначених цим кодексом або окремим законом.
Зборами не вважаються платежі особи на користь відповідного бюджету або бюджетних установ у компенсацію вартості наданих ними державних послуг".
Враховано

200.2. Податки - обов'язкові платежі до відповідного бюджету, які здійснюються їх платниками (податковими агентами), факт сплати яких не тягне за собою виникнення обов'язку відповідного бюджету щодо надання такому платнику (податковому агенту) будь-яких персоніфікованих відшкодувань або привілей.
Податки є фінансовим інструментом перерозподілу національного доходу від тих, хто його створює, на користь тих, хто отримує кошти зведеного бюджету України.
200.3. Збори - обов'язкові платежі до відповідного бюджету, які здійснюються їх платниками, факт сплати яких тягне за собою виникнення обов'язку відповідного бюджету або інших осіб, що виступають від його імені, щодо надання такому платнику персоніфікованих відшкодувань або привілей, визначених цим кодексом або окремим законом.
Зборами не вважаються платежі особи на користь відповідного бюджету або бюджетних установ у компенсацію вартості наданих ними державних послуг.


-229- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Абзац перший статті 1023 викласти в такій редакції:
"Податки - це обов'язкові платежі, що вносяться до відповідних бюджетів в порядку, розмірах та у строки, встановлені цим Кодексом.
Сплата податків здійснюється виключно в грошовій формі або шляхом їх заліку з сумами надмірно сплачених чи невідшкодованих податків і зборів, якщо інше не передбачено цим Кодексом".
Враховано редакційно

237.
Сплата податків здійснюється виключно в грошовій формі або шляхом їх заліку з сумами надмірно сплачених чи невідшкодованих податків і зборів, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
-230- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Абзац другий статті 1023 викласти в редакції пункту 200.4:
"200.4. Порядок сплати податків (зборів)
(1) Зобов'язання з податків і зборів погашаються виключно коштами шляхом їх внесення до відповідного бюджету, крім випадків коли згідно з нормами цього кодексу дозволяється зменшення нарахованого податкового зобов'язання на суму надмірно сплачених або невідшкодованих податків (зборів).
(2) Податки і збори сплачуються як у безготівковій так і готівковій формі. При сплаті сплати податку (збору) у готівковій формі, дозволяється дотримання анонімності їх платника за бажанням останнього".
Враховано

200.4. Порядок сплати податків (зборів)
(1) Зобов'язання з податків і зборів погашаються виключно коштами шляхом їх внесення до відповідного бюджету, крім випадків коли згідно з нормами цього кодексу дозволяється зменшення нарахованого податкового зобов'язання на суму надмірно сплачених або невідшкодованих податків (зборів).
(2) Податки і збори сплачуються як у безготівковій так і готівковій формі. При сплаті сплати податку (збору) у готівковій формі, дозволяється дотримання анонімності їх платника за бажанням останнього.
238.
Стаття 1024. Види податків, що справляються в Україні
-231- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 1024 викласти в редакції:
"Стаття 201. Перелік податків (зборів)"
Враховано

Стаття 201. Перелік податків (зборів)
239.
В Україні справляються:
-232- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1024 викласти в редакції пункту 201.1:
"201.1 Податки (збори) поділяються на:
(а) державні податки (збори);
(б) місцеві збори".
Враховано

201.1 Податки (збори) поділяються на:
(а) державні податки (збори);
(б) місцеві збори.
240.
а) загальнодержавні податки;241.
б) місцеві податки.242.
Стаття 1025. Загальнодержавні податки
-233- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 1025 викласти в редакції пункту 201.2:
"201.2. Державні податки".
Враховано

201.2. Державні податки
243.
До загальнодержавних належать такі податки:
-234- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1025 викласти в редакції:
"До державних належать такі податки (збори):
(1) податок на прибуток юридичних осіб;
(2) податок на доходи фізичних осіб;
(3) податок на додану вартість;
(4) акцизний податок;
(5) податок на майно;
(6) податок у вигляді державного мита;
(7) податок у вигляді імпортного мита;
(8) податок на транспортні засоби;
(9) рентні збори;
(10) єдиний збір за перетин митного кордону;
(11) збір за використання природних ресурсів;
(12) екологічний збір".
Враховано

До державних належать такі податки (збори):
(1) податок на прибуток юридичних осіб;
(2) податок на доходи фізичних осіб;
(3) податок на додану вартість;
(4) акцизний податок;
(5) податок на майно;
(6) податок у вигляді державного мита;
(7) податок у вигляді імпортного мита;
(8) податок на транспортні засоби;
(9) рентні збори;
(10) єдиний збір за перетин митного кордону;
(11) збір за використання природних ресурсів;
(12) екологічний збір.
244.
а) податок на прибуток підприємств;245.
б) податок на доходи фізичних осіб;246.
в) податок на додану вартість;
-235- Н.д.Балашов Г.В. (Округ №27)
Пункт "в" статті 1024 виключити, відповідно змінивши нумерацію розділів, глав, статей та пунктів. В тексті Податкового кодексу всі слова "податок на додану вартість" у будь-яких відмінках виключити.
Відхилено


247.
г) акцизний податок;248.
д) податок на майно;
-236- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункт "д" статті 1025 вилучити.
Відхилено


249.
е) державне мито;250.
ж) мито;251.
з) податок на транспортні засоби;252.
и) рентні платежі;253.
і) єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України;254.
ї) платежі за спеціальне використання природних ресурсів;255.
й) екологічний збір.

-237- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Статтю 1025 розділу І пропонується доповнити пунктом "к":
"к) збір на розвиток національної кінематографії".
Відхилено
-238- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Враховуючи запропоновану зміну пункту 4 статті 1001 цього Кодексу, пропонується концептуально включити до переліку податків всі обов'язкові платежі, які не ввійшли до переліку проекту Кодексу, а саме внески на соціальне страхування та пенсійне забезпечення, які сплачуються суб'єктами господарювання, що виплачують доходи фізичним особам, які перебувають з ними у відносинах найму. Відповідно необхідно розглянути механізми, ставки й процедури щодо зазначених податків.
Відхилено


256.
Стаття 1026. Місцеві податки257.
До місцевих податків належать:
-239- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1026 викласти в редакції пункту 201.2:
"201.2 До місцевих зборів належать такі збори:
(1) готельний збір;
(2) єдиний збір за видачу дозволів на будівництво житлових будинків, інших нерухомих об'єктів індивідуального будівництва;
(3) єдиний збір за видачу дозволів на будівництво нерухомих об'єктів виробничого або невиробничого призначення (крім зазначених у підпункті 3 цього пункту);
(4) збір за видачу дозволу на первинне розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
(5) збір за використання місцевої символіки;
(6) збір за організацію гастрольних заходів нерезидентів;
(7) збір за паркування автотранспорту;
(8) рекламний збір;
(9 ) ринковий збір".
Враховано
201.2 До місцевих зборів належать такі збори:
(1) готельний збір;
(2) єдиний збір за видачу дозволів на будівництво житлових будинків, інших нерухомих об'єктів індивідуального будівництва;
(3) єдиний збір за видачу дозволів на будівництво нерухомих об'єктів виробничого або невиробничого призначення (крім зазначених у підпункті 3 цього пункту);
(4) збір за видачу дозволу на первинне розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
(5) збір за використання місцевої символіки;
(6) збір за організацію гастрольних заходів нерезидентів;
(7) збір за паркування автотранспорту;
(8) рекламний збір;
(9) ринковий збір.
258.
а) податок з реклами;
-240- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт а) статті 1026 привести у відповідність до розділу ХІУ "Місцеві податки" і викласти його у редакції:
"а) рекламний збір;".
Враховано
-241- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт а) статті 1026 викласти в такій редакції:
"а) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг".
Враховано


259.
б) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг
-242- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт б) статті 1026 викласти в такій редакції:
"б) податок за використання місцевої символіки;".
Враховано


260.
в) податок за використання місцевої символіки;
-243- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт и) статті 1026 викласти в такій редакції:
"в) ринковий збір;".
Враховано


261.
г) ринковий збір;
-244- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт г) статті 1026 викласти в такій редакції:
"г) готельний збір;".
Враховано


262.
д) готельний збір;
-245- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт д) статті 1026 викласти в такій редакції:
"д) збір за паркування автотранспорту;".
Враховано


263.
е) збір за паркування автотранспорту;
-246- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт е) статті 1026 викласти в такій редакції:
"е) курортний податок;".
Враховано


264.
є) курортний податок;
-247- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт є) статті 1026 привести у відповідність до розділу ХІУ "Місцеві податки" і викласти його у редакції:
"є) курортний збір".
Враховано
-248- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт є) статті 1026 викласти в такій редакції:
"є) збір за організацію гастрольних заходів;".
Враховано по суті


265.
ж) збір за організацію гастрольних заходів;
-249- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт ж) статті 1026 викласти в такій редакції:
" ж) збір за видачу дозволів на будівництво у населених пунктах об'єктів виробничого та невиробничого призначення, індивідуального житлового, дачного будівництва, будівництва садових будинків і гаражів".
(Далі в тексті відповідно виключити все, що пов'язано з термінами "податок з реклами" або "рекламний збір")
Враховано


266.
з) збір за видачу дозволів на будівництво у населених пунктах об'єктів виробничого та невиробничого призначення, індивідуального житлового, дачного будівництва, будівництва садових будинків і гаражів.
-250- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити статтю новим пунктом 201.3:
"201.3. Збори, визначені у пункті 201.2, підлягають обов'язковому запровадженню відповідними органами місцевого самоврядування при наявності відповідних об'єктів оподаткування. При цьому ставки зборів, визначених підпунктами (2) - (4), (6) цього пункту, прямо встановлюються цим кодексом, а решта ставок місцевих зборів визначаються самостійно такими органами, відповідно до норм цього кодексу. До прийняття рішення про запровадження таких зборів, вони справляються у мінімальних розмірах, передбачених цим Кодексом".
Враховано

201.3. Збори, визначені у пункті 201.2, підлягають обов'язковому запровадженню відповідними органами місцевого самоврядування при наявності відповідних об'єктів оподаткування. При цьому ставки зборів, визначених підпунктами (2) - (4), (6) цього пункту, прямо встановлюються цим кодексом, а решта ставок місцевих зборів визначаються самостійно такими органами, відповідно до норм цього кодексу. До прийняття рішення про запровадження таких зборів, вони справляються у мінімальних розмірах, передбачених цим Кодексом.


-251- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
"3. Місцеві податки, порядок їх справляння встановлюються сільськими, селищними та міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених цим Кодексом.
(2) Податки, визначені підпунктами "а", "в", "г", "д", "є" статті 1026 цього Кодексу, є обов'язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами за наявності об'єктів оподаткування або умов, з якими пов'язане запровадження цих податків. До прийняття рішення про запровадження податків, зазначених у частині (2) цієї статті, зазначені податки справляються у мінімальних розмірах, передбачених цим Кодексом".
Враховано по суті-252- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити статтю 201 пунктом 201.4 такого змісту:
"201.4 До системи оподаткування включають також податки, збори, внески, передбачені у відповідному розділі цього Кодексу, який регулює спеціальні податкові режими".
Враховано
201.4 До системи оподаткування включають також податки, збори, внески, передбачені у відповідному розділі цього Кодексу, який регулює спеціальні податкові режими.
267.
Стаття 1027. Органи, які мають право встановлення та скасування податків
-253- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 1027 викласти в редакції:
"Стаття 202. Порядок справляння податків (зборів)".
Враховано

Стаття 202. Порядок справляння податків (зборів)
268.
(1) Установлення і скасування податків, порядку їх справляння здійснюється Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної Республіки Крим, сільськими, селищними та міськими радами в межах повноважень, визначених цим Кодексом.
-254- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (1) статті 1027 викласти в редакції пункту 202.1:
"202.1 Порядок справляння державних податків (зборів) установлюється цим Кодексом, або на підставі його норм - Кабінетом Міністрів України."
Враховано

202.1 Порядок справляння державних податків (зборів) установлюється цим Кодексом, або на підставі його норм - Кабінетом Міністрів України."
269.
1. Податки, визначені підпунктами "д", "ї", "й" статті 1025 цього Кодексу, на території Автономної Республіки Крим установлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим без зміни порядку справляння, визначеного цим Кодексом. При цьому податкові ставки (нормативи) визначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим в межах розмірів, установлених цим Кодексом або іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування, прийнятими відповідно до нього.270.
2. Кабінет Міністрів України може приймати нормативно-правові акти з питань установлення порядку справляння податків у випадках, передбачених цим Кодексом.271.
3. Місцеві податки, порядок їх справляння встановлюються сільськими, селищними та міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених цим Кодексом.272.
(2) Податки, визначені підпунктами "а", "б", "г", "д", "е", "ж" статті 1026 цього Кодексу, є обов'язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами за наявності об'єктів оподаткування або умов, з якими пов'язане запровадження цих податків. До прийняття рішення про запровадження податків, зазначених у частині (2) цієї статті, зазначені податки справляються у мінімальних розмірах, передбачених цим Кодексом.
-255- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (2) статті 1027 викласти в редакції пункту 202.2:
202.2. Порядок справляння окремого місцевого збору установлюється відповідним органом місцевого самоврядування, виходячи з податкових періодів та правил податкового адміністрування, визначених цим кодексом. Якщо такі періоди чи такі правила суперечать нормам такого кодексу, пріоритет мають норми цього кодексу".
Враховано

202.2. Порядок справляння окремого місцевого збору установлюється відповідним органом місцевого самоврядування, виходячи з податкових періодів та правил податкового адміністрування, визначених цим кодексом. Якщо такі періоди чи такі правила суперечать нормам такого кодексу, пріоритет мають норми цього кодексу.
273.
Статті 1028-1035 - резервні274.
Глава 3. Права і обов'язки платників податків
-256- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пропонується доповнити назву глави 40 словами через кому: "представників платників податків, податкових агентів і контролюючих органів".
Відхилено


275.
Стаття 1036. Права платників податків
-257- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 1036 викласти в редакції:
"Стаття 203. Права платників податків"
Враховано

Стаття 203. Права платників податків
276.
(1) Платники податків мають право:
-258- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (1) статті 1036 викласти в редакції пункту 203.1:
"203.1. Платник податку має право:
(1) самостійно визначати суму свого податкового зобов'язання, виходячи з норм цього кодексу, а при недостатності спеціальних знань для такого визначення - звертатися до відповідного податкового органу, який зобов'язаний визначити таке зобов'язання протягом 10 наступних календарних днів, після такого подання, але не пізніше за 15 календарних днів до граничного строку подання відопвідної податкової звітності. При відмові такого податкового органу здійснити таке визначення, платник податку має право оскаржити таку відмову в адміністративному або судовому порядку;
(2) на адміністративну або судову апеляційну процедуру, визначену цим кодексом та іншими кодексами, які регулюють такі питання;
(3) на безоплатне отримання роз'яснення норм податкових законів з боку центрального податкового органу або його підрозділів (рішень органів місцевого самоврядування щодо місцевих зборів);
(4) на безоплатне отримання від податкового органу форм або примірників документів обов'язкового обліку чи звітності, які вимагаються законодавчими актами;
(5) бути присутнім при проведенні будь-яких видів податкових перевірок, ознайомлюватися із заключними актами таких перевірок та отримувати їх копію для цілей проведення майбутньої адміністративної або судової апеляційної процедури;
(6) звертатися до органів адміністративного оскарження або до органів прокуратури з відповідною заявою при порушення правил проведення податкових перевірок, установлених законодавством, особами (у тому числі працівниками податкових органів, включаючи працівників податкової міліції);
(8) отримувати суми переплачених або надмірно внесених до бюджету податків (зборів) у строки, передбачені цим кодексом, а також пеню, нараховану на такі суми, у разі прострочення такого отримання за вини відповідного бюджету;
(9) звертатися до служби внутрішнього контролю державної податкової адміністрації із заявами про вимагання або про факт отримання хабаря посадовими особами відповідного податкового органу. У цьому випадку платник податку звільняється від відповідальності за недоплату або несвоєчасну сплату податку (збору) до бюджету;"
Враховано

203.1. Платник податку має право:
(1) самостійно визначати суму свого податкового зобов'язання, виходячи з норм цього кодексу, а при недостатності спеціальних знань для такого визначення - звертатися до відповідного податкового органу, який зобов'язаний визначити таке зобов'язання протягом 10 наступних календарних днів, після такого подання, але не пізніше за 15 календарних днів до граничного строку подання відопвідної податкової звітності. При відмові такого податкового органу здійснити таке визначення, платник податку має право оскаржити таку відмову в адміністративному або судовому порядку;
(2) на адміністративну або судову апеляційну процедуру, визначену цим кодексом та іншими кодексами, які регулюють такі питання;
(3) на безоплатне отримання роз'яснення норм податкових законів з боку центрального податкового органу або його підрозділів (рішень органів місцевого самоврядування щодо місцевих зборів);
(4) на безоплатне отримання від податкового органу форм або примірників документів обов'язкового обліку чи звітності, які вимагаються законодавчими актами;
(5) бути присутнім при проведенні будь-яких видів податкових перевірок, ознайомлюватися із заключними актами таких перевірок та отримувати їх копію для цілей проведення майбутньої адміністративної або судової апеляційної процедури;
(6) звертатися до органів адміністративного оскарження або до органів прокуратури з відповідною заявою при порушення правил проведення податкових перевірок, установлених законодавством, особами (у тому числі працівниками податкових органів, включаючи працівників податкової міліції);
(8) отримувати суми переплачених або надмірно внесених до бюджету податків (зборів) у строки, передбачені цим кодексом, а також пеню, нараховану на такі суми, у разі прострочення такого отримання за вини відповідного бюджету;
(9) звертатися до служби внутрішнього контролю державної податкової адміністрації із заявами про вимагання або про факт отримання хабаря посадовими особами відповідного податкового органу. У цьому випадку платник податку звільняється від відповідальності за недоплату або несвоєчасну сплату податку (збору) до бюджету;
277.
а) користуватися податковими пільгами за наявності підстав і в порядку, встановленому цим Кодексом, та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування;278.
б) одержувати відстрочення, розстрочення платежів у порядку та на умовах, установлених цим Кодексом;279.
в) одержувати від органів державної податкової служби за місцем своєї реєстрації (місця проживання) безоплатну інформацію про чинні податки та норми податкового законодавства;280.
г) одержувати на письмовий запит від органів державної податкової служби письмові роз'яснення з питань застосування податкового законодавства;281.
д) бути присутнім під час проведення податкових перевірок, ознайомлюватися з актами цих перевірок та одержувати їх копії;282.
е) давати пояснення органам державної податкової служби щодо обчислення та сплати податків, а також за актами перевірок;283.
є) оскаржувати в установленому законом порядку рішення та дії або бездіяльність органів державної податкової служби та їх посадових осіб;284.
ж) представляти свої інтереси в органах державної податкової служби безпосередньо або через уповноваженого чи законного представника;285.
з) у випадках, передбачених цим Кодексом, на своєчасне повернення або залік сум надміру сплачених або стягнених податків;286.
и) вимагати від посадових осіб органів державної податкової служби під час здійснення ними дій щодо платника податків додержання вимог податкового законодавства України та міжнародних договорів України, зазначених у статті 1012 цього Кодексу, під час здійснення ними дій щодо платника податків;287.
і) вимагати від органів державної податкової служби та їх посадових осіб додержання податкової таємниці та нерозголошення конфіденційної інформації.288.
(2) Платники податків мають також інші права, визначені цим Кодексом.
-259- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (2) статті 1036 викласти в редакції пункту 203.2:
"203.2 Платник податку має також інші права, визначені іншими положеннями цього кодексу".
Враховано

203.2 Платник податку має також інші права, визначені іншими положеннями цього кодексу.
289.
Стаття 1037. Обов'язки платників податків
-260- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 1027 викласти в редакції:
"Стаття 204. Обов'язки платників податків"
Враховано

Стаття 204. Обов'язки платників податків
290.
(1) Платники податків зобов'язані:
-261- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1037 викласти в редакції пункту 204.1:
"204.1. Платники податків зобов'язані:
(1) сплачувати повністю та у встановлені цим кодексом строки зобов'язання з податків або зборів (далі - податкові зобов'язання);
(2) надавати податкову звітність податковим органам, зберігати первинні документи обліку у строки та за процедурою, визначеними цим Кодексом;
(3) вести податковий облік за правилами, визначеними цим кодексом, а також подавати органам державної статистики баланс за наслідками фінансового року, визначеними за правилами бухгалтерського обліку, один раз на рік, у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного періоду.
(4) допускати посадових осіб контролюючих органів до перевірок матеріальних активів або надавати таким особам відомості про результати інших господарських результатів діяльності такого платника податку стосовно яких законом встановлено окремі фінансові вимоги, пов'язані з отриманням відповідної ліцензії;
(5) виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень норм цього кодексу та сприяти складенню посадовими особами контролюючого органу об'єктивного акту перевірки;
(6) надавати письмові пояснення контролюючому органу про підстави невизнання вимог, що містяться у першому податковому повідомленні;
(7) виконувати інші обов'язки, установлені цим кодексом".
Враховано

204.1. Платники податків зобов'язані:
(1) сплачувати повністю та у встановлені цим кодексом строки зобов'язання з податків або зборів (далі - податкові зобов'язання);
(2) надавати податкову звітність податковим органам, зберігати первинні документи обліку у строки та за процедурою, визначеними цим Кодексом;
(3) вести податковий облік за правилами, визначеними цим кодексом, а також подавати органам державної статистики баланс за наслідками фінансового року, визначеними за правилами бухгалтерського обліку, один раз на рік, у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного періоду.
(4) допускати посадових осіб контролюючих органів до перевірок матеріальних активів або надавати таким особам відомості про результати інших господарських результатів діяльності такого платника податку стосовно яких законом встановлено окремі фінансові вимоги, пов'язані з отриманням відповідної ліцензії;
(5) виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень норм цього кодексу та сприяти складенню посадовими особами контролюючого органу об'єктивного акту перевірки;
(6) надавати письмові пояснення контролюючому органу про підстави невизнання вимог, що містяться у першому податковому повідомленні;
(7) виконувати інші обов'язки, установлені цим кодексом.

291.
а) сплачувати належні суми податків у порядку та у строки, встановлені цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування;
-262- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт а) частини (1) статті 1037 викласти в такій редакції:
"а) сплачувати належні суми податків у порядку та у строки, встановлені цим;".
Враховано редакційно

292.
б) ставати на облік в органах державної податкової служби у порядку, передбаченому цим Кодексом;
-263- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт б) частини (1) статті 1037 викласти в такій редакції:
"б) ставати на облік в органах державної податкової служби у порядку, передбаченому цим Кодексом;".
Враховано редакційно

293.
в) окремо від фінансового обліку вести податковий облік, складати податкову звітність та звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у строки, встановлені законами, якщо інше не передбачене цим Кодексом;
-264- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт в) частини (1) статті 1037 викласти в такій редакції:
"в) окремо від фінансового обліку вести податковий облік, складати податкову звітність та звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у строки, встановлені законами, якщо інше не передбачене цим Кодексом;".
Враховано редакційно

294.
г) подавати до контролюючих органів відповідно до цього Кодексу та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування декларації, іншу податкову звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків;
-265- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
В частині (1) пункт "г" статті 1037 вилучити сполучення "та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування".
Враховано
-266- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт г) частини (1) статті 1037 викласти в такій редакції:
"г) подавати до контролюючих органів податкову звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, відповідно до цього Кодексу;".
Враховано редакційно

295.
д) допускати посадових осіб контролюючих органів до перевірок з питань обчислення і сплати податків, до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування;
-267- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Привести у відповідність щодо повноважень контролюючих органів на перевірку платників податків з питань обчислення і сплати податків тощо.
Враховано
-268- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт д) частини (1) статті 1037 викласти в такій редакції:
"д) допускати посадових осіб контролюючих органів до перевірок з питань обчислення і сплати податків;".
Враховано


296.
е) виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень цього Кодексу та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування і підписувати акти про проведення перевірок, у разі відмови від підписання акта - письмово засвідчити свою відмову з викладенням її причин;
-269- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт е) частини (1) статті 1037 викласти в такій редакції:
"е) виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень цього Кодексу і підписувати акти про проведення перевірок, у разі відмови від підписання акта - письмово засвідчити свою відмову з викладенням її причин;"
Враховано


297.
є) в порядку та у строки, визначені статтею 16033 цього Кодексу, повідомляти орган державної податкової служби про відкриття та закриття розрахункового та (або) іншого рахунку в банківських установах;
-270- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт є) частини (1) статті 1037 викласти в такій редакції:
"є) в порядку та у строки, визначені статтею 16033 цього Кодексу, повідомляти орган державної податкової служби про відкриття та закриття розрахункового та (або) іншого рахунку в банківських установах;"
Відхилено


298.
ж) виконувати інші обов'язки, передбачені цим Кодексом.
-271- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт ж) частини (1) статті 1037 - Виключити
Враховано


299.
(2) Керівники та інші посадові особи юридичних осіб, а також фізичні особи під час перевірки, що проводиться контролюючими органами України, зобов'язані на вимогу посадової особи органу, яка проводить зазначену перевірку, надавати письмове пояснення у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами з питань оподаткування.
-272- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину (2) статті 1037 викласти в такій редакції:
"(2) Керівники та інші посадові особи юридичних осіб, а також фізичні особи під час перевірки, що проводиться контролюючими органами України, зобов'язані на вимогу посадової особи органу, яка проводить зазначену перевірку, надавати письмове пояснення у випадках, передбачених цим Кодексом".
Враховано


300.
(3) За невиконання або неналежне виконання платником покладених на нього обов'язків платник податків несе відповідальність в порядку та на умовах, встановлених цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.
-273- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину (3) статті 1037 викласти в такій редакції:
"(3) За невиконання або неналежне виконання платником покладених на нього обов'язків платник податків несе відповідальність в порядку та на умовах, встановлених цим Кодексом та законами України".
Відхилено
(не норма цього розділу)
-274- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити новим пунктом 204.2:
"204.2. Банки, що обслуговують платника податку, зобов'язані повідомляти податковий орган за його місцезнаходженням про кожний випадок відкриття платником податку у порядку, встановленому законодавством".
Враховано

204.2. Банки, що обслуговують платника податку, зобов'язані повідомляти податковий орган за його місцезнаходженням про кожний випадок відкриття платником податку у порядку, встановленому законодавством.
301.
Стаття 1038. Представники платників податків
-275- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 1038 викласти в редакції:
"Стаття 205. Представники (агенти) платника податку".
Враховано

Стаття 205. Представники платника податку
302.
(1) Платники податків використовують права та виконують обов'язки, передбачені Конституцією України, цим Кодексом та нормативно-правовими актами з питань оподаткування особисто або через законного чи уповноваженого на те представника. Особиста участь платника податків у податкових правовідносинах не позбавляє його права мати представника.
-276- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (1) статті 1038 викласти в редакції частини (1) пункту 205.1:
"205.1. Поняття представника (агенту)
(1) Представником платника податку можуть бути:
- законні його представники, що діють у межах повноважень, наданих їм договором, укладеним з таким платником податку, законом або рішенням суду, у тому числі адвокат, уповноважений платником податку представляти його інтереси при проведенні адміністративної чи судової апеляційної процедури на підставі нотаріально посвідченої довіреності;
- нащадки (правонаступники) такого платника податку, у разі якщо заповіт визначає їх такими;
- особи, визначені згідно із законом опікунами над платником податку, що визнаний недієздатним;
- адвокат, призначений державою".
Враховано

205.1. Поняття представника
(1) Представником платника податку можуть бути:
- законні його представники, що діють у межах повноважень, наданих їм договором, укладеним з таким платником податку, законом або рішенням суду, у тому числі адвокат, уповноважений платником податку представляти його інтереси при проведенні адміністративної чи судової апеляційної процедури на підставі нотаріально посвідченої довіреності;
- нащадки (правонаступники) такого платника податку, у разі якщо заповіт визначає їх такими;
- особи, визначені згідно із законом опікунами над платником податку, що визнаний недієздатним;
- адвокат, призначений державою.
303.
(2) Законними представниками юридичної особи є відповідні посадові особи, що діють в межах повноважень, наданих їм законом, договором, актом органу юридичної особи або адміністративним актом.
-277- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (2) статті 1038 викласти в редакції частини (2) пункту 205.1:
"(2) Представником платника податку може бути страхова компанія або банк, які прийняли на себе ризик несплати таким платником податку податкового зобов'язання.
Для цілей оподаткування, представником платника податку важається також особа, яка не є платником податку, але є уповноваженою стягувати податок (збір) та вносити його до відповідного бюджету".
Враховано

(2) Представником платника податку може бути страхова компанія або банк, які прийняли на себе ризик несплати таким платником податку податкового зобов'язання.
Для цілей оподаткування, представником платника податку важається також особа, яка не є платником податку, але є уповноваженою стягувати податок (збір) та вносити його до відповідного бюджету.
304.
(3) Законними представниками фізичної особи у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть бути батьки (усиновителі), опікуни, піклувальники або особи, призначені органом опіки і піклування, якщо фізична особа безвісти відсутня, чи інші особи за наявності у них документів, що посвідчують їх родинні зв'язки або повноваження.
-278- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частини (3) - (5) статтю 1038 виключити.
Враховано


305.
(4) Уповноваженим представником платника податків - може бути особа, уповноважена платником податків представляти його інтереси в контролюючих органах або в судах (господарських судах). Уповноважений представник здійснює свої повноваження на підставі нотаріально посвідченого договору чи довіреності, виданої в установленому законом порядку.306.
(5) У разі коли під час розгляду справи в контролюючому органі або суді (господарському суді) у платника податків відсутній законний або уповноважений представник, за ініціативою контролюючих органів або суду (господарського суду) може бути призначений офіційний представник, якщо особа, яка бере участь у справі, не може за об'єктивних обставин безпосередньо взяти участь в розгляді справи або майно, що є предметом розгляду справи, - безхазяйне. Офіційному представнику виплачується винагорода та здійснюється компенсація витрат, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків, за рахунок того бюджету, до якого сплачується відповідний податок або за рахунок особи, яка бере участь у справі. Порядок проведення виплат та компенсацій, а також їх граничні розміри встановлюються Кабінетом Міністрів України.307.
(6) Не можуть бути представниками платника податків посадові особи контролюючих органів, судді, слідчі, прокурори.
-279- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Частину (6) статті 1038 викласти в редакції частини (3) пункту 205.1:
"(3) Представником платника податку не можуть бути посадові особи контролюючих органів, судді, слідчі, прокурори, члени їх сімей та пов'язані з ними особи.
У разі коли платник податку не погашає податкове зобов'язання у визначений строк, сума такого зобов'язання стягується з представника такого платника податку".
Враховано

(3) Представником платника податку не можуть бути посадові особи контролюючих органів, судді, слідчі, прокурори, члени їх сімей та пов'язані з ними особи.
У разі коли платник податку не погашає податкове зобов'язання у визначений строк, сума такого зобов'язання стягується з представника такого платника податку.
308.
Стаття 1039. Права та обов'язки податкових агентів
-280- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1039 виключити.
Враховано


309.
Податкові агенти виконують обов'язки, користуються правами та несуть відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами для платників податків.310.
Стаття 1040. Права і обов'язки контролюючих органів
-281- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 1040 виключити.
Враховано


311.
(1) Контролюючі органи, зазначені в статті 16003 цього Кодексу, з метою перевірки своєчасності, достовірності та повноти нарахування та сплати податків мають право перевіряти грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, кошториси, декларації та інші документи, пов'язані із стягненням податків, на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та фізичних осіб.
-282- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 1040 частину (1) викласти у редакції:
"(1) Контролюючі органи, зазначені в статті 16003 цього Кодексу, з метою перевірки своєчасності, достовірності та повноти нарахування та сплати податків мають право перевіряти грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, кошториси, декларації та інші документи, пов'язані із нарахуванням і стягненням податків, а також порядок розрахунків з використанням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових квитанцій та книг обліку розрахункових операцій, норм з регулювання обігу готівки, здійснювати контроль за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій та патентів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та фізичних осіб.".
Враховано по суті
в спеціальному розділі цього Кодексу

312.
(2) Інші права контролюючих органів визначаються відповідним законодавством.
-283- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину (2) статті 1040 вилучити.
Враховано
-284- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину (2) статті 1040 викласти в такій редакції:
"(2) Інші повноваження контролюючих органів визначаються відповідним законодавством".
Враховано


313.
(3) Посадові особи контролюючих органів зобов'язані дотримуватись Конституції і законів України, інших нормативних актів, та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, що охороняються законодавством.
-285- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Частину (3) статті 1040 викласти в такій редакції:
"(3) Посадові особи контролюючих органів зобов'язані дотримуватись Конституції і законів України, інших нормативних актів, якщо вони не суперечать законодавству, та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, що охороняються законодавством".
Враховано по суті
в спеціальному розділі цього Кодексу

314.
(4) Контролюючі органи та їх посадові особи особи під час виконання ними функцій та службових обов'язків і використання наданих їм прав зобов'язані:315.
а) діяти у точній відповідності з Конституцією України, цим Кодексом та іншими актами законодавства;
-286- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт а) частини (4) статті 1040 викласти в такій редакції:
"а) діяти у точній відповідності з Конституцією України, цим Кодексом та іншим законам України;".
Враховано по суті
в спеціальному розділі цього Кодексу

316.
б) вести облік платників податків і майна, яке є об'єктом оподаткування;317.
в) інформувати на запити платників податків про діючі податки, порядок і строки їх сплати та про відповідні акти законодавства;318.
г) пред'являти вимоги на сплату податків, сум податкових та інших санкцій і пені, а у разі їх невиконання вживати в порядку, установленому цим Кодексом, заходи, спрямовані на забезпечення виконання цих вимог;319.
д) вимагати від платників податків усунення виявлених порушень податкового законодавства та здійснювати контроль за виконанням ними цих вимог;320.
е) дотримувати податкової таємниці та порядку зберігання інформації про платників податків;
-287- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Пункт е) частини (4) статті 1040 викласти в такій редакції:
"е) дотримувати податкової та комерційної таємниць та порядку зберігання інформації про платників податків;".
Враховано по суті
в спеціальному розділі цього Кодексу

321.
є) інші обов'язки, що входять до компетенції контролюючих органів, визначаються відповідним законодавством.

-288- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Доповнити статтю 1040 пунктом 5 наступного змісту: "За невиконання або неналежне виконання контролюючими органами покладених на них обов'язків вони або їх службові особи несуть відповідальність в порядку та на умовах, встановлених відповідним законодавством."
Враховано по суті
в спеціальному розділі цього Кодексу

322.
Стаття 1041. Податкова адреса фізичної особи
-289- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Назву статті 1041 викласти в редакції:
"Стаття 206. Місцезнаходження юридичної особи та податкова адреса фізичної особи"
Враховано

Стаття 206. Місцезнаходження юридичної особи та податкова адреса фізичної особи


-290- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити новим пунктом 206.1:
"206.1 Місцезнаходження юридичної особи
(1) Місцезнаходження юридичної особи визначається:
за місцем її державної реєстрації;
у разі коли неможливо визначити місце його державної реєстрації, - за місцезнаходженням органу її управління;
у разі коли неможливо визначити місцезнаходження органу її управління, - за місцем продажу (надання) останнього матеріального активу;
(2) У разі коли неможливо визначити місцезнаходження платника податку, використовуючи норми цього підпункту, така юридична особа з метою оподаткування визнається фіктивною. Рішення про визнання платника податку фіктивним скасовується у разі коли такий платник податку протягом строку позовної давності з'являється, декларує свої доходи, та засвідчує про відсутність прострочених податкових зобов'язань (податкового боргу)".
Враховано

206.1 Місцезнаходження юридичної особи
(1) Місцезнаходження юридичної особи визначається:
за місцем її державної реєстрації;
у разі коли неможливо визначити місце його державної реєстрації, - за місцезнаходженням органу її управління;
у разі коли неможливо визначити місцезнаходження органу її управління, - за місцем продажу (надання) останнього матеріального активу;
(2) У разі коли неможливо визначити місцезнаходження платника податку, використовуючи норми цього підпункту, така юридична особа з метою оподаткування визнається фіктивною. Рішення про визнання платника податку фіктивним скасовується у разі коли такий платник податку протягом строку позовної давності з'являється, декларує свої доходи, та засвідчує про відсутність прострочених податкових зобов'язань (податкового боргу).

Фізична особа зобов'язана визначити свою податкову адресу.
1. Податковою адресою фізичної особи визнається місце постійного або переважного проживання фізичної особи та(або) місце одержання основного доходу такою фізичною особою.
2. Місце постійного або переважного проживання фізичної особи - місце знаходження житлового будинку або квартири, що використовуються фізичною особою як місце її постійного або переважного проживання, пов'язане з повсякденною та постійною діяльністю цієї фізичної особи та(або) з місцем одержання найбільших (регулярних) доходів (за винятком пасивних) такої фізичної особи або членів її сім'ї незалежно від того, чи перебуває цей житловий будинок або квартира у власності такої фізичної особи або в її користуванні згідно з умовами договору оренди (найму, піднайму).
3. У разі коли фізична особа має у власності або користуванні більш як один житловий будинок або квартиру, вона самостійно визначає власну податкову адресу виходячи з місця одержання нею найбільшого постійного (регулярного) доходу (за винятком пасивного) та повідомляє його відповідному органу державної податкової служби до початку податкового періоду.
4. За наявності достатніх доказів того, що фізична особа неправильно визначила податкову адресу, орган державної податкової служби на підставі наведених у цій статті ознак може визначити її самостійно, повідомивши платнику податку про своє рішення.
5. Фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.
-291- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Текст статтю 1041 викласти в редакції пункту 206.2:
"206.2 Податкова адреса фізичної особи
(1) Податкова адреса фізичної особи самостійно визначається такою фізичною особою згідно з правилами, визначеними цим кодексом.
(2) У разі коли фізична особа неправильно визначила податкову адресу або не визначає її, орган державної податкової служби на підставі наведених у цій статті ознак може визначити її самостійно, повідомивши платнику податку про своє рішення, яке може бути бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку.
(3) Фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси".
Враховано

206.2 Податкова адреса фізичної особи
(1) Податкова адреса фізичної особи самостійно визначається такою фізичною особою згідно з правилами, визначеними цим кодексом.
(2) У разі коли фізична особа неправильно визначила податкову адресу або не визначає її, орган державної податкової служби на підставі наведених у цій статті ознак може визначити її самостійно, повідомивши платнику податку про своє рішення, яке може бути бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку.
(3) Фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні