Назва: про внесення змін до Закону України"Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

Файл у форматі MS WORD7

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Проект
0.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Закон України


Закон України
1.


Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними
(ВИТЯГ)
Про внесення змін до
Закону України
"Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль
за операціями з ними"


Про внесення змін до Закону України
"Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль
за операціями з ними"
4.
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 9, ст. 34 )
5.
(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318 N 1986-III ( 1986-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.396 )
Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
8.

Цей Закон визначає правові основи і принципи державного регулювання видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контролю за операціями з ними.
І. Внести до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2000 р., N 46, ст. 396) такі зміни:


І. Внести до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2000 р., N 46, ст. 396) такі зміни:
9.
Р О З Д І Л I
10.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.
Стаття 1. Визначення основних термінів та понять
12.
У цьому Законі терміни та поняття вживаються у такому значенні:


У пункті 21 статті 1:


1. У пункті 21 статті 1:
43.
21) проба - державний стандарт, що визначає цінність сплаву, з якого виготовлено вироби з дорогоцінних металів, і засвідчує вміст вагових одиниць основного дорогоцінного металу в одній тисячі вагових одиниць сплаву.


44.
В Україні для ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів встановлюються такі проби:
а) в абзаці другому:


1) в абзаці другому:
45.
платина - 950 (дев'ятсот п'ятдесята)
46.
золото - 333 (триста тридцять третя)
у позиції "золото" цифри і слова "333 (триста тридцять третя)" виключити, доповнивши позицію цифрами і словами:


у позиції "золото":
цифри і слова "333 (триста тридцять третя)" виключити;

47.
- 375 (триста сімдесят п'ята)доповнити позицію цифрами і словами:
48.
- 500 (п'ятисота)
49.
- 585 (п'ятсот вісімдесят п'ята)
"958 (дев'ятсот п'ятдесят восьма)


"958 (дев'ятсот п'ятдесят восьма)
50.
- 750 (сімсот п'ятдесята)
999 (дев'ятсот дев'яносто дев'ята)";


999 (дев'ятсот дев'яносто дев'ята)";
51.
срібло - 750 (сімсот п'ятдесята)
у позиції "срібло" цифри і слова "750 (сімсот п'ятдесята)" виключити;


у позиції "срібло" цифри і слова "750 (сімсот п'ятдесята)" виключити;
52.
- 800 (восьмисота)
53.
- 830 (вісімсот тридцята)
54.
- 875 (вісімсот сімдесят п'ята)
55.
- 925 (дев'ятсот двадцять п'ята)
56.
- 960 (дев'ятсот шістдесята)
57.
паладій - 500 (п'ятисота)
58.
- 850 (вісімсот п'ятдесята)


б) абзац третій викласти в такій редакції:


2) абзац третій викласти в такій редакції:
59.
Допускається виготовлення виробів із золота проби 583 (п'ятсот вісімдесят третьої) підприємствами побутового обслуговування населення та громадянами-підприємцями;
"Залишаються в обігу і реалізуються ювелірні та побутові вироби із золота 333 (триста тридцять третьої) і 583 (п'ятсот вісімдесят третьої) проби та срібла 750 (сімсот п'ятдесятої) проби з відбитком державного пробірного клейма".


"Залишаються в обігу і реалізуються ювелірні та побутові вироби із золота 333 (триста тридцять третьої) і 583 (п'ятсот вісімдесят третьої) проби та срібла 750 (сімсот п'ятдесятої) проби з відбитком державного пробірного клейма".
83.
Р О З Д І Л ІІ
84.
РЕГУЛЮВАННЯ ВИДОБУТКУ, ВИРОБНИЦТВА, ВИКОРИСТАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ
86.
Стаття 4. Порядок видобутку, виробництва та реалізації видобутих і вироблених дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

-1- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Ч.1 ст.4 законопроекту викласти в такій редакції:Відхилено

89.

1. Видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння провадиться суб'єктами підприємницької діяльності на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), одержаних у порядку, встановленому законодавством України.

"1. Видобуток, виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння ораногенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів із них провадиться суб'єктами господарювання на підставі спеціальних дозволів та ліцензій, одержаних у порядку, встановленому законодавством".
(оскільки передбачено діючою редакцією більш конкретно)92.
4. Афіновані дорогоцінні метали в установленому законодавством України порядку закуповуються, в тому числі і за кордоном, в Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України за рахунок коштів державного бюджету і в Державну скарбницю - за рахунок коштів Національного банку України.
93.
Афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння в розсортованому вигляді при продажу суб'єктами їх видобування і виробництва на умовах форвардного контракту першочергово пропонуються:
2. Абзац другий частини четвертої статті 4 після слів "суб'єктами їх видобування і виробництва" доповнити словами "скуплені у населення і не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння".
-2- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
В абз.2 ч.4 ст.4 слова "…скуплені у населення і не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" вилучити. Тобто, ст.4 залишити буз змін в діючій редакції.
Враховано


94.
Міністерству фінансів України для поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;
95.
Національному банку України для поповнення золотого запасу України.
158.
Стаття 15. Державний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них
167.
3. Суб'єкти підприємницької діяльності, що виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, мають право за наявності акредитованої у встановленому порядку Держстандартом України лабораторії на клеймування виробів власного виробництва державним пробірним клеймом. Перелік таких суб'єктів підприємницької діяльності визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Друге речення частини третьої статті 15 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за поданням Міністерства фінансів України".
-3- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №312)
Ст.15 доповнити частиною 3 в такій редакції:
"Кошти, одержані органами, які здійснюють державний пробірний контроль, за клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених із дорогоцінних металів, зараховуються до Державного бюджету України".
Відхилено

2. Друге речення частини третьої статті 15 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за поданням Міністерства фінансів України".Частини 3, 4, 5 статті 15 вважати відповідно частинами 4, 5, 6.


217.
Стаття 22. Відповідальність за порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних та побутових виробів з них
4. У статті 22:3. У статті 22:

223.
…….
3. Суб'єкти підприємницької діяльності, що виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, клеймування яких здійснюють в установленому порядку органи, які здійснюють державний пробірний контроль, несуть солідарну відповідальність з органами, які здійснюють державний пробірний контроль, за шкоду, заподіяну особам невідповідністю зазначених виробів державним стандартам. ( Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1986-III ( 1986-14 ) від 21.09.2000 )
а) частину третю після слів "що виготовляють" доповнити словами "та/або ввозять в Україну";


1) частину третю після слів "що виготовляють" доповнити словами "та/або ввозять в Україну";
224.
4. Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність:
б) у частині четвертій:

-4- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)

Відхилено
2) у частині четвертій:
225.
за реалізацію на території України ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, які не мають державного пробірного клейма, - сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості реалізованих виробів;
абзац другий викласти в такій редакції:
"за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма, - сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості зазначених виробів, що знаходяться у продажу";
У ст.22 п.б) у частині четвертій абзаці другому слова "сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості зазначених виробів, що знаходяться у продажу" замінити фразою наступного змісту: "несуть відповідальність згідно діючого законодавства України".

-5- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Абз.2 ч.4 ст.22 викласти в наступній редакції:
(оскільки цивільно-правова відповідальність передбачена саме цим Законом)Відхилено

абзац другий викласти в такій редакції:
"за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма, - сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості зазначених виробів, що знаходяться у продажу";"за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма, - несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України".
(оскільки цивільно-правова відповідальність передбачена саме цим Законом)


-6- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В абз.2 ч.4 ст.22 слова "сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості зазначених виробів, що знаходяться у продажу" замінити словами "несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України".
Відхилено


226.
за виготовлення ювелірних та побутових виробів з використанням державного пробірного клейма, вилученого з іншого виробу з дорогоцінного металу, - сплачують штраф у розмірі ста відсотків вартості виготовлених виробів за діючими роздрібними цінами.
абзац третій виключити.


абзац третій виключити.
227.
5. Голова Державної пробірної служби та його заступники на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, за наявності порушень, передбачених частиною четвертою цієї статті, видають суб'єкту підприємницької діяльності постанову про накладення штрафу за формою, що встановлюється Міністерством фінансів України. ( Абзац перший частини п'ятої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1986-III ( 1986-14 ) від 21.09.2000 )
228.
Один примірник постанови надсилається державному податковому органу за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності для контролю за сплатою штрафів.
229.
У разі невиконання порушником постанови протягом 15 днів з дня її видачі сума штрафу стягується у безспірному порядку державним податковим органом.
230.
Оскарження дій щодо накладення штрафів провадиться у судовому порядку.
231.
Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.
233.

234.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні