Назва: про внесення змін до Закону України ''Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області''
Автор: Народний депутат України Н.Шуфрич
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

Файл у форматі MS WORD7

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект
(26.06.2001)1.

На заміну раніше поданого
Вноситься народним депутатом
України Н.І.Шуфричем


Проект
4.

5.
З А К О Н У К Р А Ї Н И

ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
6.
Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
у Закарпатській області

Про внесення змін до Закону України
"Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області"


Про внесення змін до Закону України
"Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області"
7.
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 7, ст.51 )
8.
(ВИТЯГ)
9.

Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:-1- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Після слів "Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:" додати абзац такого змісту:
Враховано

І. Внести зміни до таких статей Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" (Відомості Верховної Ради, 1999, N 7, ст.51 ):

І. Внести до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 7, ст.51 ) такі зміни:
10.
Стаття 2.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає встановлення відповідно до цього Закону податкових і митних пільг для суб'єктів підприємницької діяльності, які уклали договір з місцевими державними адміністраціями щодо реалізації інвестиційного проекту. Форма типового договору затверджується Кабінетом Міністрів України.
1. Абзац перший статті 2 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 7, ст. 51) після слів "з місцевими державними адміністраціями" доповнити словами:


1. Частину першу статті 2 після слів "з місцевими державними адміністраціями" доповнити словами
11.

"або виконкомами міських рад міст обласного значення".


"або виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення".


12.
Стаття 5.
У разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності, визначеного цим Законом, на вимогу суб'єкта підприємницької діяльності застосовуються умови, що діяли на момент укладення договору з місцевою державною адміністрацією щодо реалізації інвестиційного проекту.

2. Абзац перший статті 5 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 7, ст. 51) після слів "з місцевою державною адміністрацією" доповнити словами:


2. Статтю 5 після слів "з місцевою державною адміністрацією" доповнити словами
13.

"або виконкомом міської ради міста обласного значення".


"або виконавчим комітетом міської ради міста обласного значення".

Стаття 6. Прикінцеві положення
14.
1. Кабінету Міністрів України:
визначити перелік пріоритетних видів економічної діяльності, щодо яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності;
затвердити форму типового договору між суб'єктами підприємницької діяльності та місцевими державними адміністраціями щодо реалізації інвестиційного проекту.
3. Пункт 1 статті 6 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 7, ст. 51) після слів "та місцевими державними адміністраціями" доповнити словами:


3. Абзац третій пункту 1 статті 6 після слів "та місцевими державними адміністраціями" доповнити словами
15.

"або виконкомами міських рад міст обласного значення".


"або виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення".
16.


-2- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Додати абзац такого змісту:
Враховано

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні