Назва: Про Державний бюджет України на 2002 рік
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань бюджету

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект,
доопрацьований до повторного другого читання
ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"


Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"
1.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.
Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 44.335.209, 5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 35.950.511, 5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.384.698, 0 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону.
Стаття 1 прийнята у другому читанні
-1- Комітет з питань бюджету
Статтю 1 викласти з урахуванням прийнятих законопроектів, реєстраційні №№8094, 8096: збільшити доходну та видаткову частини загального фонду на 320 млн.грн., та на 10 млн.грн. надходжень коштів грошової застави, що вноситься для участі у виборах до Верховної Ради України
Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 44.665.209, 5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.280.511, 5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.384.698, 0 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону.
3.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 48.613.167, 3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 38.858.314, 9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.754.852, 4 тис. гривень.


Затвердити видатки Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 48.943.167, 3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 39.188.314, 9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.754.852, 4 тис. гривень.
4.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 4.277.957, 8 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України у сумі 2.907.803, 4 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.370.154, 4 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.


Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 4.277.957, 8 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України у сумі 2.907.803, 4 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.370.154, 4 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.
5.
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ


II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
6.
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:
Голосування по статті 2 перенесене на третє читання

-2- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ за виключенням позицій щодо надходжень від акцизного збору з вироблених та ввезених в Україну товарів та ввізного мита: встановити ці надходження до загального фонду на рівні 59 відсотків.
Доповнити статтю 2:
"надходження коштів грошової застави, що вноситься партією (блоком), кандидатом у депутати для участі у виборах до Верховної Ради України".
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:
7.
доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України;


доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України;
8.
98, 5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням у місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону);


98, 5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням у місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону);
9.
збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;


збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
10.
платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;


платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
11.
платежі за користування надрами загальнодержавного значення;


платежі за користування надрами загальнодержавного значення;
12.
акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, та 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);


акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, та 41 відсотку акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);
13.
акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);


акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 41 відсотку акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);
14.
плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;


плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
15.
кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;


кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
16.
ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);


ввізне мито (крім 41 відсотку ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);
17.
рентна плата за нафту та природний газ, що видобувається в Україні;


рентна плата за нафту та природний газ, що видобувається в Україні;
18.
надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;


надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;
19.
державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;


державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;
20.
адміністративні штрафи та інші грошові стягнення, крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад, районними державними адміністраціями або утвореними в установленому порядку адміністративними комісіями, та грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;


адміністративні штрафи та інші грошові стягнення, крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад, районними державними адміністраціями або утвореними в установленому порядку адміністративними комісіями, та грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;
21.
кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;


кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;
22.
кошти, що надійдуть від НАК "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;


кошти, що надійдуть від НАК "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;
23.
80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту і відходів срібло;


80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
24.
20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;


20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
25.
10 відсотків портового (адміністративного) збору;


10 відсотків портового (адміністративного) збору;
26.
відрахування від перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;


відрахування від перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;
27.
надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку № 1 до цього Закону;


надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку № 1 до цього Закону;
28.
до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;


до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;
29.
відрахування від плати за транзит природного газу через територію України.


відрахування від плати за транзит природного газу через територію України.
30.
відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;


відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;
31.
відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом.


відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом.
надходження коштів з рахунків виборчих фондів.
32.
Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28, 9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 52, 02 гривні за 1 тонну.
Голосування по статті 3 перенесене на третє читання.

-3- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ

Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28, 9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 52, 02 гривні за 1 тонну.
33.
Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:
Голосування по статті 4 перенесене на третє читання.

-4- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ
Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:
34.
відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі 1, 67 гривні за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;


відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі 1, 67 гривні за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;
35.
відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0, 685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;


відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0, 685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;
36.
відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0, 3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.


відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0, 3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.
37.
Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи із обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.


Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи із обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.
38.
Розрахунки з відрахувань від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.


Розрахунки з відрахувань від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.
39.
Сума відрахувань, яка була нарахована за звітний період, і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну і по день сплати включно.


Сума відрахувань, яка була нарахована за звітний період, і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну і по день сплати включно.
40.
Стаття 5. (Виключено).
Голосування по статті 5 перенесене на третє читання.

-5- Комітет з питань бюджету
Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Установити, що Національний банк України у 2002 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менше, як 365.000 тис.грн, Зазначені кошти спрямувати: в обсязі 300.000 тис.грн. на технічне переоснащення вугледобувних шахт, 65.000 тис.грн. на протезування інвалідів"
Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2002 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менше, як 365.000 тис.грн, Зазначені кошти спрямувати: в обсязі 300.000 тис.грн. на технічне переоснащення вугледобувних шахт, 34.473 тис.грн. на забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, 30.527 тис.грн. на санаторно-курортне оздоровлення інвалідів.
41.
Стаття 6. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших податках, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків в рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки)".
Голосування по статті 6 перенесене на третє читання.

-6- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ.
Стаття 6. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сум податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків в рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки)".
42.
Стаття 7. Встановити, що до 1 січня 2003 року:
Стаття 7 прийнята у другому читанні

Стаття 7. Встановити, що до 1 січня 2003 року:
43.
в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;


в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;
44.
зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2003 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;


зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2003 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;
45.
для цілей оподаткування амортизація на основні фонди ІІ та ІІІ групи, які виведені з експлуатації, не нараховується.


для цілей оподаткування амортизація на основні фонди ІІ та ІІІ групи, які виведені з експлуатації, не нараховується.
46.
Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині доходів є:
Голосування по статті 8 перенесене на третє читання.

-7- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ за виключенням позицій щодо надходжень від акцизного збору з вироблених та ввезених в Україну товарів та ввізного мита: встановити ці надходження до спеціального фонду на рівні 41 відсотку.
Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині доходів є:
47.
1) 1, 5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);


1) 1, 5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);
48.
2) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;


2) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
49.
3) 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;


3) 41 відсоток акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;
50.
4) 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;


4) 41 відсоток акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;
51.
5) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;


5) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
52.
6) 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;


6) 41 відсоток ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;
53.
7) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;


7) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
54.
8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди;


8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди, укладеної 28 травня 1997 року між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
55.
9) кошти, що надійдуть в рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;


9) кошти, що надійдуть в рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
56.
10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;


10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
57.
11) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;


11) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
58.
12) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;


12) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
59.
13) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;


13) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
60.
14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;


14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
61.
15) надходження до страхового фонду безпеки авіації;


15) надходження до страхового фонду безпеки авіації;
62.
16) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;


16) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;
63.
17) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;


17) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;
64.
18) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України (у тому числі власні надходження органів державної влади за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);


18) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;
65.
19) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;


19) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;
66.
20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону;


20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону;
67.
21) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;


21) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;
68.
22) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;


22) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;
69.
23) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;


23) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;
70.
24) надходження коштів від сплати зборів за дії, пов'язані з охороною інтелектуальної власності та від продажу контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів і фонограм.


24) надходження коштів від сплати зборів за дії, пов'язані з охороною інтелектуальної власності та від продажу контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів і фонограм.
71.
ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ


ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
72.
Стаття 9. Установити на 31 грудня 2002 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 12.790.158, 1 тис. гривень та в сумі 1.317.121, 1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 7.993.079, 7 тис. доларів США.
Стаття 9 прийнята у другому читанні

Стаття 9. Установити на 31 грудня 2002 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 12.790.158, 1 тис. гривень та в сумі 1.317.121, 1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 7.993.079, 7 тис. доларів США.
73.
Стаття 10. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.
Стаття 10 прийнята у другому читанні

Стаття 10. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.
74.
Стаття 11. Заборонити надавати державні гарантії при одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України.
Голосування по статті 11 перенесене на третє читання.

-8- Комітет з питань бюджету
Викласти в редакції Бюджетних висновків Верховної Ради України:
Заборонити надавати державні гарантії при одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями.

Стаття 11. Заборонити надавати державні гарантії при одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями.
75.
Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
76.
Стаття 12. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на погашення та обслуговування державного боргу.
Стаття 12 прийнята у другому читанні

Стаття 12. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на погашення та обслуговування державного боргу.
77.
Стаття 13. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до статті 9 цього Закону, набирають чинності з моменту їх підписання.
Стаття 13 прийнята у другому читанні

Стаття 13. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до статті 9 цього Закону, набирають чинності з моменту їх підписання.
78.
Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають із вказаних у частині першій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом дії кредитної угоди.


Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають із вказаних у частині першій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом дії кредитної угоди.
79.
Стаття 14. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:
Голосування по статті 14 перенесене на третє читання.

-9- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ
Стаття 14. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:
80.
1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;


1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;
81.
2) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок державних капітальних вкладень;


2) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок державних капітальних вкладень;
82.
3) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;


3) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;
83.
4) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000(2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств.


4) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000(2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств.
84.
Стаття 15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік в частині фінансування є:
Голосування по статті 15 перенесене на третє читання.

-10- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ
Стаття 15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік в частині фінансування є:
85.
1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;


1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
86.
2) надходження, які виникають в результаті прийняття боргових зобов'язань в разі вступу в силу державних гарантій;


2) надходження, які виникають в результаті прийняття боргових зобов'язань в разі вступу в силу державних гарантій;
87.
3) 3 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок державних капітальних вкладень;


3) 3 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок державних капітальних вкладень;
88.
4) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000(2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;


4) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000(2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;
89.
5) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000(2002 роки, віднесених до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;


5) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000(2002 роки, віднесених до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;
90.
6) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;


6) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;
91.
7) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;


7) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;
92.
8) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;


8) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;
93.
9) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, випущених з метою поповнення статутного фонду ВАТ "Державний ощадний банк України";


9) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, випущених з метою поповнення статутного фонду ВАТ "Державний ощадний банк України";
94.
10) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, випущених з метою створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів.


10) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, випущених з метою створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів.
95.
Стаття 16. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 8) статті 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.
Стаття 16 прийнята у другому читанні

Стаття 16. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 8) статті 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.
96.
ІV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ


ІV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
97.
Стаття 17. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2002 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 3 до цього Закону.
Голосування по статті 17 перенесене на третє читання.

-11- Комітет з питань бюджету
Статтю 17 викласти:
Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2002 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 3 до цього Закону.
Стаття 17. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2002 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком № 3 до цього Закону.
98.
Дозволити Міністерству фінансів України в процесі виконання Державного бюджету України у виключних випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.

Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за обсягами програм по загальному та спеціальному фондах у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання Державного бюджету України у виключних випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.
Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за обсягами програм по загальному та спеціальному фондах у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання Державного бюджету України у виключних випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.
99.
При цьому перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів Державного бюджету України по загальному фонду за бюджетними програмами в межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.
Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.
100.
Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, визначається Міністерством фінансів України.

Порядок передачі бюджетних повноважень від одного розпорядника іншому, крім призначень Резервного фонду Державного бюджету України, здійснюється відповідно до частини п'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України.
Порядок передачі бюджетних повноважень від одного розпорядника іншому, крім призначень Резервного фонду Державного бюджету України, здійснюється відповідно до частини п'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України.

101.
Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

Бюджетні зобов'язання, прийняті бюджетними установами в обсягах, що перевищують суми бюджетних призначень, визначених цією статтею, не підлягають оплаті за рахунок коштів державного бюджету.
Бюджетні зобов'язання, прийняті бюджетними установами в обсягах, що перевищують суми бюджетних призначень, визначених цією статтею, не підлягають оплаті за рахунок коштів державного бюджету.

102.
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.
Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.
103.
капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.104.
Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.105.
Стаття 18. Видатки, пов'язані з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.
Стаття 18 прийнята у другому читанні

Стаття 18. Видатки, пов'язані з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.
106.
Стаття 19. Установити, що у 2002 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 150 гривень, інвалідам війни ІІ групи - 120 гривень, інвалідам війни ІІІ групи - 80 гривень, учасникам бойових дій - 60 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.
Голосування по статті 19 перенесене на третє читання.

-12- Комітет з питань бюджету
Викласти в редакції Бюджетних висновків Верховної Ради України:
"Установити, що у 2002 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 150 гривень, інвалідам війни ІІ групи - 120 гривень, інвалідам війни ІІІ групи - 100 гривень, учасникам бойових дій - 80 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень"
Стаття 19. Установити, що у 2002 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 150 гривень, інвалідам війни ІІ групи - 120 гривень, інвалідам війни ІІІ групи - 100 гривень, учасникам бойових дій - 80 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.
107.
Стаття 20. Запровадити на 2002 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку № 3 до цього Закону.
Стаття 20 прийнята у другому читанні

Стаття 20. Запровадити на 2002 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку № 3 до цього Закону.
108.
Стаття 21. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік за економічною структурою видатків:
Стаття 21 прийнята у другому читанні

Стаття 21. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік за економічною структурою видатків:
109.
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);


оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
110.
нарахування на заробітну плату (код 1120);


нарахування на заробітну плату (код 1120);
111.
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);


придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
112.
забезпечення продуктами харчування (код 1133);


забезпечення продуктами харчування (код 1133);
113.
виплата процентів за державним боргом (код 1200);


виплата процентів за державним боргом (код 1200);
114.
трансферти населенню (код 1340);


трансферти населенню (код 1340);
115.
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).


трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
116.
Стаття 22. (Виключено).
Голосування по статті 22 перенесене на третє читання.

-13- Комітет з питань бюджету
Статтю 22 виключити
Стаття 22. (Виключено).
117.
Стаття 22-1. Установити, що кошти, які надійдуть від ВАТ "Укртелеком" в рахунок погашення ним заборгованості по перерахуванню дивідендів на державні корпоративні права до Державного бюджету України у сумі 148.900 тис. гривень, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на погашення заборгованості з оплати послуг зв'язку Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та погашення заборгованості з пільг населенню за послуги зв'язку.
Голосування по статті 22-1 перенесене на третє читання.

-14- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ.
Стаття 22-1. Установити, що кошти, які надійдуть від ВАТ "Укртелеком" в рахунок погашення ним заборгованості по перерахуванню дивідендів на державні корпоративні права до Державного бюджету України у сумі 148.900 тис. гривень, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на погашення заборгованості з пільг населенню за послуги зв'язку та заборгованості з оплати послуг зв'язку Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та погашення заборгованості з пільг населенню за послуги зв'язку. Порядок погашення такої заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
118.
Стаття 23. Визначити, що видатки у сумі 1.296.740 тис. гривень, передбачені у загальному фонді Державного бюджету України, спрямовуються на інноваційний та інвестиційний розвиток згідно з додатком № 4 до цього Закону.
Голосування по статті 23 перенесене на третє читання.

-15- Комітет з питань бюджету
Статтю 23 викласти в такій редакції:
"Визначити, що видатки, передбачені у Державному бюджеті України на інноваційний та інвестиційний розвиток, визначаються у додатку №4 до цього Закону".
Стаття 23. Визначити, що видатки, передбачені у Державному бюджеті України на інноваційний та інвестиційний розвиток, визначаються у додатку №4 до цього Закону.
119.
Кабінету Міністрів України розробити порядок використання надходжень від приватизації державного майна до загального фонду державного бюджету у 2002 році, передбачивши їх спрямування в першу чергу на бюджетні програми інноваційного та інвестиційного розвитку, погашення основної суми державного боргу та інші бюджетні програми розвитку.120.
Стаття 24. Кабінету Міністрів України визначити розподіл та порядок використання видатків на фінансову підтримку підприємств транспортно-дорожнього комплексу на формування лізингових фондів, підприємств машинобудівного комплексу для створення і впровадження у виробництво сучасних зразків цивільної продукції, виконавців Міжвідомчої програми впровадження космічних технологій у створення та виготовлення високотехнологічної цивільної продукції та суб'єктів малого підприємництва через здешевлення кредитів, що надаються їм комерційними банками.
Голосування по статті 24 перенесене на третє читання.

-16- Комітет з питань бюджету
Статтю 24 виключити
Стаття 24 (Виключено).
121.
Поширити зазначений порядок на виконання інших бюджетних програм економічного розвитку, передбачених у Державному бюджеті України.122.
Стаття 25. Установити, що кошти, які надійдуть від НАК "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на розрахунки Міністерства оборони за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.
Стаття 25 прийнята у другому читанні

Стаття 25. Установити, що кошти, які надійдуть від НАК "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на розрахунки Міністерства оборони за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.
123.
Стаття 25-1. Встановити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду у 2002 році здійснюється із Державного бюджету України за рахунок і в межах бюджетних призначень на цю мету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Голосування по статті 25-1 перенесене на третє читання.

-17- Комітет з питань бюджету
Статтю 23 викласти в такій редакції:
"Встановити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду у 2002 році здійснюється із Державного бюджету України у такому порядку:
1. За приписом виконавчої служби України Національний банк України в терміни, визначені в приписі або відповідному рішенні суду, списує на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів із загального рахунку доходів Державного бюджету України.
2. Відшкодовану суму Національний банк України обліковує на окремому субрахунку видатків Єдиного рахунку видатків Державного казначейства України по кожній відшкодованій сумі та наростаючим підсумком.
3. Порядок обліку коштів у Державному казначействі України встановлюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
4. По коштах, відшкодованих державою, ведеться звітність по місяцях та наростаючим підсумком за рік у розрізі головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів.
5. У разі невідшкодування або невчасного відшкодування Національним банком України коштів з Державного бюджету України за приписом виконавчої служби Національним банком України сплачується штраф у розмірі 1 відсотка суми, що підлягає відшкодуванню, за кожний день прострочення.
Штраф сплачується за рахунок доходів Національного банку України і зараховується до Державного бюджету України.
6. Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України внаслідок неправомірних дій органів влади або їх посадових осіб, кваліфікуються як збитки, завдані Державному бюджету України".
Стаття 25-1. Встановити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду у 2002 році здійснюється із Державного бюджету України у такому порядку:
1. За приписом виконавчої служби України Національний банк України в терміни, визначені в приписі або відповідному рішенні суду, списує на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів із загального рахунку доходів Державного бюджету України.
2. Відшкодовану суму Національний банк України обліковує на окремому субрахунку видатків Єдиного рахунку видатків Державного казначейства України по кожній відшкодованій сумі та наростаючим підсумком.
3. Порядок обліку коштів у Державному казначействі України встановлюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
4. По коштах, відшкодованих державою, ведеться звітність по місяцях та наростаючим підсумком за рік у розрізі головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів.
5. У разі невідшкодування або невчасного відшкодування Національним банком України коштів з Державного бюджету України за приписом виконавчої служби Національним банком України сплачується штраф у розмірі 1 відсотка суми, що підлягає відшкодуванню, за кожний день прострочення.
Штраф сплачується за рахунок доходів Національного банку України і зараховується до Державного бюджету України.
6. Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України внаслідок неправомірних дій органів влади або їх посадових осіб, кваліфікуються як збитки, завдані Державному бюджету України.
124.
Стаття 25-2. Кабінету Міністрів України здійснити розподіл в розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя обсягів поставок інсулінів для хворих на цукровий діабет, лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та хворих на туберкульоз, імунобіологічних препаратів для захисту населення від інфекційних хвороб за рахунок централізованих закупівель і забезпечити у повному обсязі проведення видатків, затверджених у Державному бюджету України на 2002 рік на цю мету.
Голосування по статті 25-2 перенесене на третє читання.

-18- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ.
Стаття 25-2. Кабінету Міністрів України здійснити розподіл в розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя обсягів поставок інсулінів для хворих на цукровий діабет, лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та хворих на туберкульоз, імунобіологічних препаратів для захисту населення від інфекційних хвороб за рахунок централізованих закупівель і забезпечити у повному обсязі проведення видатків, затверджених у Державному бюджету України на 2002 рік на цю мету.
125.
Стаття 25-3. Встановити, що призначення Державного бюджету України, передбачені Державному комітету інформаційної політики і радіомовлення України на 2002 рік на підтримку періодичних видань, спрямовуються виключно на підтримку дитячих періодичних видань та газети "Кримська світлиця".
Стаття 25-3 прийнята у другому читанні

Стаття 25-3. Встановити, що призначення Державного бюджету України, передбачені Державному комітету інформаційної політики і радіомовлення України на 2002 рік на підтримку періодичних видань, спрямовуються виключно на підтримку дитячих періодичних видань та газети "Кримська світлиця".
126.
Стаття 25-4. Дозволити Кабінету Міністрів України зробити у 2002 році внесок у розмірі 95.000 тис. гривень до статутного фонду ВАТ "Державний ощадний банк України" за рахунок коштів Державного бюджету України, отриманих від розміщення облігацій внутрішньої державної позики з терміном обігу від 4, 5 до 5 років.
Голосування по статті 25-4 перенесене на третє читання.

-19- Комітет з питань бюджету
Стаття 25-4 виключити.
Стаття 25-4 (Виключено).
127.
Стаття 25-5. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів у сумі 8.800 тис. гривень на виконання заходів, визначених на 2002 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення Азовського та Чорного морів".
Стаття 25-5 прийнята у другому читанні

Стаття 25-5. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів у сумі 8.800 тис. гривень на виконання заходів, визначених на 2002 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення Азовського та Чорного морів".
128.
Стаття 25-6. Кабінету Міністрів України затвердити розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм.
Голосування по статті 25-6 перенесене на третє читання.

-20- Комітет з питань бюджету
Статтю 25-6 доповнити словами "за погодженням з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету"
Стаття 25-6. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету затвердити розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм.
129.
Стаття 25-7. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на розвиток мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, врахувати виділення 35.000 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин.
Голосування по статті 25-7 перенесене на третє читання.

-21- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ.
Стаття 25-7. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на розвиток мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, врахувати виділення 35.000 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин.
130.
Стаття 26. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині кредитування є:
Голосування по статті 26 перенесене на третє читання.

-22- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ.
Стаття 26. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині кредитування є:
131.
1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;


1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;
132.
2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;


2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;
133.
3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994(1997 років;


3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994(1997 років;
134.
4) повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;


4) повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;
135.
5) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії i наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України;


5) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії i наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України;
136.
6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;


6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;
137.
7) повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом з моменту його включення до Державного бюджету України підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів.


7) повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом з моменту його включення до Державного бюджету України підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів.
138.
Стаття 27. Установити, що у 2002 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 8, 15 та 26 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
Голосування по статті 27 перенесене на третє читання.

-23- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ.
Стаття 27. Установити, що у 2002 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 8, 15 та 26 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
139.
1) субвенцію на будівництво та придбання житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовців, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 8 цього Закону);


1) субвенцію на будівництво та придбання житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовців, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 8 цього Закону);
140.
2) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 2) статті 8 цього Закону);


2) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 2) статті 8 цього Закону);
141.
3) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3, 4, 6 статті 8 цього Закону);


3) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3, 4, 6 статті 8 цього Закону);
142.
4) виплати, пов'язані з функціонуванням Консульської служби України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 8 цього Закону);


4) виплати, пов'язані з функціонуванням Консульської служби України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 8 цього Закону);
143.
5) закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 7) статті 8 цього Закону);


5) закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 7) статті 8 цього Закону);
144.
6) освоєння нових земель, підвищення родючості ґрунтів і продуктивності земель лісового фонду, поліпшення угідь та охорони земель (за рахунок джерел, визначених пунктом 9) статті 8 цього Закону);


6) освоєння нових земель, підвищення родючості ґрунтів і продуктивності земель лісового фонду, поліпшення угідь та охорони земель (за рахунок джерел, визначених пунктом 9) статті 8 цього Закону);
145.
7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (відповідно за рахунок джерел, визначених пунктом 10) статті 8 цього Закону, та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 8) статті 15 цього Закону);


7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (відповідно за рахунок джерел, визначених пунктом 10) статті 8 цього Закону, та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 8) статті 15 цього Закону);
146.
8) виробництво і розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв (за рахунок джерел, визначених пунктом 12) статті 8 цього Закону);


8) виробництво і розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв (за рахунок джерел, визначених пунктом 12) статті 8 цього Закону);
147.
9) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 8 цього Закону);


9) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 8 цього Закону);
148.
10) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та утримання Департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14) статті 8 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);


10) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та утримання Департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14) статті 8 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);
149.
11) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14) статті 8 цього Закону в частині, що надходить від риболовних портів);


11) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14) статті 8 цього Закону в частині, що надходить від риболовних портів);
150.
12) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки та забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 15) статті 8 цього Закону);


12) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки та забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 15) статті 8 цього Закону);
151.
13) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 16) статті 8 та пунктом 1) статті 26 цього Закону);


13) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 16) статті 8 та пунктом 1) статті 26 цього Закону);
152.
14) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 17) статті 8 та пунктом 2) статті 26 цього Закону);


14) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 17) статті 8 та пунктом 2) статті 26 цього Закону);
153.
15) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 18) статті 8 цього Закону);


15) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 18) статті 8 цього Закону);
154.
16) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 11) статті 8 цього Закону);


16) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 11) статті 8 цього Закону);
155.
17) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 19) 20) статті 8 цього Закону);


17) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 19) 20) статті 8 цього Закону);
156.
18) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок джерел, визначених пунктом 21) статті 8 цього Закону);


18) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок джерел, визначених пунктом 21) статті 8 цього Закону);
157.
19) програми і заходи із соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 22) статті 8 цього Закону);


19) програми і заходи із соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 22) статті 8 цього Закону);
158.
20) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 23) статті 8 цього Закону);


20) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 23) статті 8 цього Закону);
159.
21) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку ( за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 15 цього Закону)


21) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку ( за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 15 цього Закону)
160.
22) надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених під державні гарантії (за рахунок джерел, визначених пунктом 2) статті 15 цього Закону)


22) надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених під державні гарантії (за рахунок джерел, визначених пунктом 2) статті 15 цього Закону)
161.
23) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки (за рахунок джерел, визначених пунктами 3), 4) та 5) статті 15 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 6) статті 15 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 7) статті 15 цього Закону; 2 відсотки надходжень, визначених пунктом 8) статті 15 цього Закону);


23) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки (за рахунок джерел, визначених пунктами 3), 4) та 5) статті 15 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 6) статті 15 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 7) статті 15 цього Закону; 2 відсотки надходжень, визначених пунктом 8) статті 15 цього Закону);
162.
24) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 6) статті 15 цього Закону);


24) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 6) статті 15 цього Закону);
163.
25) ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 7) статті 15 цього Закону);


25) ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 7) статті 15 цього Закону);
164.
26) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994(1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3) статті 26 цього Закону);


26) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994(1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3) статті 26 цього Закону);
165.
27) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4) та 5) статті 26 цього Закону);


27) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4) та 5) статті 26 цього Закону);
166.
28) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6) статті 26 цього Закону);


28) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6) статті 26 цього Закону);
167.
29) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва (за рахунок джерел визначених пунктом 7) статті 26 цього Закону);


29) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва (за рахунок джерел визначених пунктом 7) статті 26 цього Закону);
168.
30) внесок до статутного фонду ВАТ "Державний ощадний банк України" (за рахунок джерел, визначених пунктом 9) статті 15 цього Закону);


30) внесок до статутного фонду ВАТ "Державний ощадний банк України" (за рахунок джерел, визначених пунктом 9) статті 15 цього Закону);
169.
31) заходи, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності, виробництвом контрольних марок та організацією процесу їх реалізації (за рахунок джерел, визначених пунктом 24) статті 8 цього Закону);


31) заходи, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності, виробництвом контрольних марок та організацією процесу їх реалізації (за рахунок джерел, визначених пунктом 24) статті 8 цього Закону);
170.
32) часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 26 цього Закону);


32) часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 26 цього Закону);
171.
33) створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів (за рахунок джерел, визначених пунктом 10) статті 15 цього Закону).


33) створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів (за рахунок джерел, визначених пунктом 10) статті 15 цього Закону).
172.
V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ


V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ
173.
Стаття 28. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2002 році належать:
Стаття 28 прийнята у другому читанні

Стаття 28. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2002 році належать:
174.
доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України;


доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України;
175.
єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);


єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);
176.
до бюджету міста Києва 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);


до бюджету міста Києва 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);
177.
до бюджету Автономної Республіки Крим акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим;


до бюджету Автономної Республіки Крим акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим;
178.
плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;


плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
179.
дотації та субвенції з Державного бюджету України, крім визначених статтею 38 цього Закону.


дотації та субвенції з Державного бюджету України, крім визначених статтею 38 цього Закону.
180.
Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.


Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.
181.
Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян.


Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян, у частині., що належить місцевим бюджетам.
182.
Стаття 29. Затвердити на 2002 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками № 5 та 6 до цього Закону:
Стаття 29 прийнята у другому читанні

Стаття 29. Затвердити на 2002 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками № 5 та 6 до цього Закону:
183.
дотацію вирівнювання з державного бюджету обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя, бюджетам районів та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення - у сумі 4.252.782, 8 тис. гривень;


дотацію вирівнювання з державного бюджету обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя, бюджетам районів та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення - у сумі 4.252.782, 8 тис. гривень;
184.
кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів та Київського міського бюджету - у сумі 3.091.047, 8 тис. гривень;


кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів та Київського міського бюджету - у сумі 3.091.047, 8 тис. гривень;
185.
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - у сумі 1.076.743, 4 тис. гривень;


субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - у сумі 1.076.743, 4 тис. гривень;
186.
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку - у сумі 2.295.000 тис. гривень;


субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку - у сумі 2.295.000 тис. гривень;
187.
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів - у сумі 634.510 тис. гривень;


субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів - у сумі 634.510 тис. гривень;
188.
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 285.382, 4 тис. гривень;


субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 285.382, 4 тис. гривень;
189.
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання - у сумі 170.445 тис. гривень.


субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання - у сумі 170.445 тис. гривень.
190.
субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - у сумі 20.000 тис. гривень;


субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - у сумі 20.000 тис. гривень;
191.
субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 32.000 тис. гривень;


субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 32.000 тис. гривень;
192.
субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у сумі 27.750 тис. гривень.


субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у сумі 27.750 тис. гривень.
193.
субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Івано-Франківській області - у сумі 7.000 тис. гривень;


субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Івано-Франківській області - у сумі 7.000 тис. гривень;
194.
субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету - у сумі 5.000 тис. гривень.


субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету - у сумі 5.000 тис. гривень.
195.
Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати протягом 2002 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.


Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати протягом 2002 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.
196.
Стаття 30. Установити, що у 2002 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території згідно з додатком № 5 до цього Закону.
Голосування по статті 30 перенесене на третє читання.
-24- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ за виключенням позицій щодо надходжень від акцизного збору з вироблених та ввезених в Україну товарів та ввізного мита: встановити ці надходження до загального фонду на рівні 59 відсотків.
Термін перерахування дотацій визначити 20 числа.
Стаття 30. Установити, що у 2002 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території згідно з додатком № 5 до цього Закону.
197.
До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:


До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:
198.
податок на прибуток підприємств;


податок на прибуток підприємств;
199.
податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг);


податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг);
200.
платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;


платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
201.
збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;


збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
202.
платежі за користування надрами загальнодержавного значення;


платежі за користування надрами загальнодержавного значення;
203.
плата за використання інших природних ресурсів загальнодержавного значення;


плата за використання інших природних ресурсів загальнодержавного значення;
204.
акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);


акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім 41 відсотку акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);
205.
акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім 50 відсотків акцизного збору із ввезених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);


акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім 41 відсотку акцизного збору із ввезених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);
206.
плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;


плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;
207.
ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);


ввізне мито (крім 41 відсотку ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);
208.
вивізне мито;


вивізне мито;
209.
плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;


плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;
210.
штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;


штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;
211.
плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;


плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;
212.
плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;


плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;
213.
державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;


державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;
214.
митні збори;


митні збори;
215.
єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через Державний кордон України;


єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через Державний кордон України;
216.
кошти від реалізації майна, конфіскованого відповідно до закону митними органами, крім конфіскованої валюти;


кошти від реалізації конфіскованого майна, відповідно до закону, за матеріалами митних органів, крім конфіскованої валюти;
217.
кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих відповідно до закону правоохоронними та іншими уповноваженими органами, крім конфіскованої валюти;


кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих відповідно до закону за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів, крім конфіскованої валюти;
218.
кошти, що передаються до Державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.


кошти, що передаються до Державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.
219.
У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання квартальної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 5 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману квартальну суму дотації вирівнювання не пізніше 28 числа останнього місяця кварталу.


У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання квартальної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 5 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману квартальну суму дотації вирівнювання не пізніше 20 числа останнього місяця кварталу.
220.
Стаття 31. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 5 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів не повинен складати більше однієї дванадцятої річної їх суми.
Голосування по статті 31 перенесене на третє читання.
-25- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ.
Стаття 31. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 5 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів не повинен складати більше однієї дванадцятої річної їх суми.
221.
Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з обласних та міського міста Києва бюджетів, визначених у додатку № 5 до цього Закону, здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, встановленими розписом Державного бюджету України на 2002 рік.


Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з обласних та міського міста Києва бюджетів, визначених у додатку № 5 до цього Закону, здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, встановленими розписом Державного бюджету України на 2002 рік.
222.
Стаття 32. Установити, що надходження доходів загального фонду Державного бюджету України у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку № 6 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:
Голосування по статті 32 перенесене на третє читання.

-26- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ
Стаття 32. Установити, що надходження доходів загального фонду Державного бюджету України у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку № 6 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:
223.
до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим);


до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим);
224.
до обласного бюджету - 12, 5 відсотка;


до обласного бюджету - 12, 5 відсотка;
225.
до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення та бюджетів районів - 37, 5 відсотка;


до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення та бюджетів районів - 37, 5 відсотка;
226.
до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;


до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;
227.
до бюджету Автономної Республіки Крим - 62, 5 відсотка.


до бюджету Автономної Республіки Крим - 62, 5 відсотка.
228.
Зазначені надходження до місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку № 5 до цього Закону.


Зазначені надходження до місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку № 5 до цього Закону.
229.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити порядок визначення та перерахування додаткової дотації.


Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити порядок визначення та перерахування додаткової дотації.
230.
Стаття 33. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях відповідних місцевих рад про бюджет на 2002 рік.
Стаття 33 прийнята у другому читанні

Стаття 33. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях відповідних місцевих рад про бюджет на 2002 рік.
231.
Стаття 34. Установити, що у 2002 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету України, джерелом якої є надходження до загального фонду Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України.
Голосування по статті 34 перенесене на третє читання.
-27- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ за виключенням слів "джерелом якої є надходження до загального фонду Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України"
Стаття 34. Установити, що у 2002 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету України.
232.
Стаття 35. Установити, що не розподілені за формульним розрахунком кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів перерозподіляються між місцевими бюджетами згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад про відповідний бюджет на 2002 рік з метою зменшення фактичних диспропорцій між цими місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, у тому числі і на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, та компенсації втрат доходів бюджету, як додаткова дотація вирівнювання з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. Порядок розподілу цих коштів затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями.
Голосування по статті 35 перенесене на третє читання.

-28- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ
Стаття 35. Установити, що не розподілені за формульним розрахунком кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів перерозподіляються між місцевими бюджетами згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад про відповідний бюджет на 2002 рік з метою зменшення фактичних диспропорцій між цими місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, у тому числі і на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, та компенсації втрат доходів бюджету, як додаткова дотація вирівнювання з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. Порядок розподілу цих коштів затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями.
233.
Стаття 36. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2002 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.
Стаття 36 прийнята у другому читанні

Стаття 36. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2002 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.
234.
Стаття 37. Встановити на 2002 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам" у сумі 80 гривень в розрахунку на одну особу.
Голосування по статті 37 перенесене на третє читання.

-29- Комітет з питань бюджету
Статтю 37 викласти в такій редакції:
"Встановити на 2002 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам" відповідно до Указу Президента України:
Стаття 37. Встановити на 2002 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам" відповідно до Указу Президента України.
235.
Установити, що у 2002 році:

Установити, що у 2002 році
Установити, що у 2002 році:
236.
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається у розмірі 50 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається у розмірі 50 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму;
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається у розмірі 50 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму;
237.
одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі 200 гривень.

одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі 200 гривень.
одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі 200 гривень.
238.
Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2002 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму, виходячи з фактичних витрат, у межах коштів, передбачених на зазначену мету в цьому Законі.239.
Стаття 38. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2002 році є:
Голосування по статті 38 перенесене на третє читання.

-30- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ.
Абзац 3 викласти в редакції:
"податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 50 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків -до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 80 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 20 відсотків до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на їх території";
Стаття 38. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2002 році є:
240.
надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності; 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності); надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади; кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки сплачені за користування ними; кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради; запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

Останній абзац після слів "інші види соціального обслуговування" доповнити словами:
"в обсязі 25.300,0 тис.гривень зараховуються до доходів спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються як субвенція Севастопольському міському бюджету на заходи, передбачені у вищезазначених угодах".

надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності; 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності); надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади; кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки сплачені за користування ними; кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради; запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;
241.
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих в місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету);


податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 50 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків -до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 80 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 20 відсотків до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на їх території;
242.
плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);


плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
243.
власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;


власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
244.
70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;


70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
245.
відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;


відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;
246.
надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;


надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
247.
субвенція з Державного бюджету України на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання;


субвенція з Державного бюджету України на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання;
248.
субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах.


субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах.
249.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.


Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
250.
При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць комунальної власності, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.


При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць комунальної власності, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.
251.
Установити, що надходження від Російської Федерації по міжурядових угодах від 16 березня 2000 року про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, та про порядок розрахунків у зв'язку з реалізацією військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України і членами їх сімей - громадянами Російської Федерації рівних з громадянами України прав на навчання в навчальних закладах загальної освіти, початкової, середньої та вищої професійної освіти, на прийом у дитячі дошкільні заклади, а також на охорону здоров'я та інші види соціального обслуговування зараховуються до доходів спеціального фонду Севастопольського міського бюджету та спрямовуються на заходи, передбачені у вищезазначених угодах.


Установити, що надходження від Російської Федерації по міжурядових угодах від 16 березня 2000 року про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, та про порядок розрахунків у зв'язку з реалізацією військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України і членами їх сімей - громадянами Російської Федерації рівних з громадянами України прав на навчання в навчальних закладах загальної освіти, початкової, середньої та вищої професійної освіти, на прийом у дитячі дошкільні заклади, а також на охорону здоров'я та інші види соціального обслуговування в обсязі 25.300,0 тис.гривень зараховуються до доходів спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються як субвенція Севастопольському міському бюджету на заходи, передбачені у вищезазначених угодах.

252.
Стаття 38-1. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.
Голосування по статті 38-1 перенесене на третє читання.

-31- Комітет з питань бюджету
Статтю 38-1 викласти в такій редакції:
"Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, крім видатків згідно із статтею 38-2 цього Закону, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.
Стаття 38-1. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, крім видатків згідно із статтею 38-2 цього Закону, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.
253.
Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів місцевому бюджету на відповідну суму"
Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів місцевому бюджету на відповідну суму.
254.
Стаття 38-2. До законодавчого врегулювання розмежування видатків між бюджетами на функціонування місцевої міліції та місцевої пожежної охорони надати право Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним і сільським радам здійснювати видатки на утримання підрозділів професійної пожежної охорони, дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників, адресно-довідкових бюро за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
Голосування по статті 38-2 перенесене на третє читання.

-32- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ
Стаття 38-2. До законодавчого врегулювання розмежування видатків між бюджетами на функціонування місцевої міліції та місцевої пожежної охорони надати право Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним і сільським радам здійснювати видатки на утримання підрозділів професійної пожежної охорони, дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників, адресно-довідкових бюро за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
255.
VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
256.
Стаття 39. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.
Стаття 39 прийнята у другому читанні

Стаття 39. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.
257.
Стаття 40. Продовжити до 1 січня 2003 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року № 208-ХІV та від 15 липня 1999 року № 967-ХІV.
Стаття 40 прийнята у другому читанні

Стаття 40. Продовжити до 1 січня 2003 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року № 208-ХІV та від 15 липня 1999 року № 967-ХІV.
258.
Стаття 41. Заборонити в 2002 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.
Стаття 41 прийнята у другому читанні

Стаття 41. Заборонити в 2002 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.
259.
Стаття 42. Бюджетна заборгованість з відшкодування податку на додану вартість, що виникла перед платниками податку на додану вартість в обсязі, еквівалентному податковій заборгованості перед бюджетом, списаній відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", списується станом на 1 вересня 2001 року.
Голосування по статті 42 перенесене на третє читання.

-33- Комітет з питань бюджету
Статтю 42 виключити.

Стаття 42 (Виключено)..
260.
З 1 січня 2002 року суми бюджетної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість, що утворилася станом на 1 вересня 2001 року, реструктуризуються шляхом розстрочення відшкодування цієї заборгованості строком на 60 місяців, за винятком сум бюджетної заборгованості, списаної відповідно до частини першої цієї статті, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.261.
Стаття 43. Установити, що обов'язковою умовою надання відшкодування податку на додану вартість шляхом перерахування органами Державного казначейства України грошових коштів на рахунок платника податку (експортера) є підтвердження фактичного надходження коштів в оплату вартості товарів (робіт, послуг), вивезених (пересланих) за межі митної території України.
Голосування по статті 43 перенесене на третє читання.

-34- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ

Стаття 43. Установити, що обов'язковою умовою надання відшкодування податку на додану вартість шляхом перерахування органами Державного казначейства України грошових коштів на рахунок платника податку (експортера) є підтвердження фактичного надходження коштів в оплату вартості товарів (робіт, послуг), вивезених (пересланих) за межі митної території України.
262.
Стаття 44. Установити, що в 2002 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 3, 03 рази.
Голосування по статті 44 перенесене на третє читання.

-35- Комітет з питань бюджету
Статтю 44 викласти в редакції:
"Установити, що в 2002 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 3, 03 рази.
Стаття 44. Установити, що в 2002 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 3, 03 рази.
263.
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2002 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2002 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2002 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".
264.
Орендна плата за земельні ділянки та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Орендна плата за земельні ділянки та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця".
Орендна плата за земельні ділянки та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
265.
Звільнити, як виняток у 2002 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.266.
Стаття 45. На часткову зміну статей 84, 87, 118, 125, 127 Державної програми приватизації на 2000(2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі.
Стаття 45 прийнята у другому читанні

Стаття 45. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі.
267.
Стаття 46. Установити, що керівники бюджетних установ (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах. Витрати на безоплатне матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, здійснюються за рахунок коштів на утримання цих установ.
Стаття 46 прийнята у другому читанні

Стаття 46. Установити, що керівники бюджетних установ (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах. Витрати на безоплатне матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, здійснюються за рахунок коштів на утримання цих установ.
268.
Стаття 47. На часткову зміну пункту 2 статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" дозволити в процесі приватизації державного майна покупцям - іноземним інвесторам та підприємствам з іноземними інвестиціями оплату його вартості у вільноконвертованій валюті.
Стаття 47 прийнята у другому читанні

Стаття 47. На часткову зміну пункту 2 статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" дозволити в процесі приватизації державного майна покупцям - іноземним інвесторам та підприємствам з іноземними інвестиціями оплату його вартості у вільноконвертованій валюті.
269.
Перерахунок в іноземну валюту вартості об'єкта приватизації здійснюється за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день зарахування коштів у іноземній валюті.


Перерахунок в іноземну валюту вартості об'єкта приватизації здійснюється за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день зарахування коштів у іноземній валюті.
270.
Стаття 48. Зупинити на 2002 рік дію положень законодавчих актів України у частині надання пільг, компенсацій і гарантій, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів на:
Голосування по статті 48 перенесене на третє читання.

-36- Комітет з питань бюджету
Статтю 48 виключити.

Стаття 48 (Виключено)..
271.
1) безкоштовний капітальний ремонт жилих приміщень громадян (крім тих приміщень, які визнані органами місцевого самоврядування як аварійні);272.
2) надання бюджетних кредитів та позик (за винятком тих, що враховані у цьому Законі);273.
3) безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів І та ІІ групи, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою);274.
4) безплатне або пільгове користування телефоном (крім інвалідів війни, осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружин (чоловіків) померлих Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії І осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, а також інвалідів І та II групи та сімей, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при щохвилинному обліку їх тривалості) та сигналізацією;275.
5) безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів, осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, громадян, віднесених до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);276.
6) виплату компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни І та II групи, громадян, віднесених до категорії І осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);277.
7) безплатне або пільгове забезпечення автомобілями (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів І та II групи з ураженням опорно-рухового апарату в установленому порядку за рішенням Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, головного управління соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації та управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації;278.
8) звільнення або зменшення оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо (крім ветеранів війни, реабілітованих, осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, та членів їх сімей, дружин (чоловіків) померлих Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, батьків та членів сімей військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти при проходженні військової служби).279.
Установити, що у 2002 році при наданні пільг до членів сім`ї ветеранів війни, реабілітованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по платі за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років), діти, які є інвалідами з дитинства, та неповнолітні діти-сироти, які залишилися без піклування обох батьків, і знаходяться на утриманні осіб, що мають право на пільги, особа, яка проживає разом з інвалідом війни 1 групи, який не перебуває у шлюбі;280.
9) безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського та приміського транспорту (крім учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів, осіб, які супроводжують інвалідів війни, інвалідів по зору І групи осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" пенсіонерів, реабілітованих, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах), студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з бюджету, в частині пільгового проїзду у пасажирському міському транспорті.), а також всіма видами міжміського транспорту (крім учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів, осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" осіб, які супроводжують інвалідів І групи, осіб, на яких поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року "Про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них", учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, а також народних депутатів України на час виконання ними депутатських повноважень, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з бюджету, в частині пільгового проїзду.281.
Установити, що Кабінет Міністрів України може приймати рішення щодо заміни пільг, які повинні надаватися у 2002 році згідно із законодавством, на грошову допомогу в межах субвенції населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів.282.
Кабінету Міністрів України розробити порядок фінансування санаторно-курортних закладів із Державного бюджету України виходячи із положень цієї статті.283.
Стаття 49. (Виключено).
Голосування по статті 49 перенесене на третє читання.

-37- Комітет з питань бюджету
Статтю 49 виключити.
Стаття 49 (Виключено)..
284.
Стаття 50. Зупинити на 2002 рік дію:
Голосування по статті 50 перенесене на третє читання.

-38- Комітет з питань бюджету
Статтю 50 викласти в редакції:
Стаття 50. Зупинити на 2002 рік дію:
285.
статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238);

статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238);
статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238);
286.
другого речення частини другої статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст.190);287.
частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст.99);

частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст.99);
частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст.99);
288.
частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст.189; 2000 р., № 45, ст.390) в частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;

частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст.189; 2000 р., № 45, ст.390) в частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;
частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст.189; 2000 р., № 45, ст.390) в частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;
289.
пункту 1 статті 31 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;

пункту 1 статті 31 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;
пункту 1 статті 31 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;
290.
частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46-47, ст.280) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46-47, ст.280) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;
частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46-47, ст.280) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;
291.
статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181);

статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181);
статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181);
292.
частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст.60; 1999 р., № 40, ст.361) у частині формування дорожніх фондів;

частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст.60; 1999 р., № 40, ст.361) у частині закріплення відсотків надходжень між загальним та спеціальним фондом;
частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст.60; 1999 р., № 40, ст.361) у частині закріплення відсотків надходжень між загальним та спеціальним фондом;
293.
частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компоненти" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст.183; 1999 р., № 9-10, ст.68);294.
частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст.177);295.
абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст.191; 1999 р., № 28, ст.231);296.
частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст.294);297.
частини шостої статті 8 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 7, ст.56);298.
статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст.397) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу;

статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст.397) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу;
статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст.397) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу;
299.
частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.299);

частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.299);
частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.299);
300.
частини другої статті 23-2 Закону України "Про обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст.296; 1998 р., № 34, ст.229);

частини другої статті 23-2 Закону України "Про обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст.296; 1998 р., № 34, ст.229);
частини другої статті 23-2 Закону України "Про обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст.296; 1998 р., № 34, ст.229);
301.
пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.298);

пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.298);
пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.298);
302.
пунктів 84, 85, абзаців другого - четвертого пункту 125, пункту 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 33-34, ст.272);

пунктів 84, 85 абзаців другого - четвертого пункту 125, пункту 127, статей 84, 87, 118, 125, 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 33-34, ст.272);
пунктів 84, 85 абзаців другого - четвертого пункту 125, пункту 127, статей 84, 87, 118, 125, 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 33-34, ст.272);
303.
Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст.212);

Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст.212);
Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст.212);
304.
абзацу третього статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст.248; 2001 р., №№ 2-3, ст.10);

абзацу третього статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст.248; 2001 р., №№ 2-3, ст.10);
абзацу третього статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст.248; 2001 р., №№ 2-3, ст.10);
305.
частини п'ятої статті 48 Гірничого Закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст.433) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;306.
абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої та абзацу другого частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст.84);307.
абзаців другого - восьмого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст.230);308.
частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст.393);309.
частини десятої статті 24 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст.223);310.
статті 209 Земельного кодексу в частині спрямування коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам народних депутатів;

частини першої статті 209 Земельного кодексу в частині спрямування коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам народних депутатів;
частини першої статті 209 Земельного кодексу в частині спрямування коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам народних депутатів;
311.
частини четвертої статті 38 Закону України від 1 грудня 1998 р. № 284-XIV "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності";312.
частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст.472) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати.

частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст.472) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати.
частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст.472) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати.
313.
Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацами восьмим, дев'ятим, десятим, одинадцятим і дванадцятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст.84), абзацами другим - восьмим частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст.230), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст.393), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту", реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік.


статті 3 Закону України "Про збір на обов"язкове державне пенсійне страхування";
статті 3 Закону України "Про збір на обов"язкове державне пенсійне страхування";частини третьої статті 6 Закону України "Про Державний внутрішній борг України".
частини третьої статті 6 Закону України "Про Державний внутрішній борг України".Абзацу 12 статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №10, ст.77, №26, ст.281; №34, ст.256; 1996 р., №9, ст.41; №45, ст.243; 1998 р., №25, ст.147, №30-31, ст.195; 1999 р., №4, ст.35, 325, ст.211; 2000 р., №5, ст.34, №20, ст.149, №32, ст.254, №43, ст.370; 2001 р., №2-3, ст.10, №4, ст.17, №10, ст.44, №31, ст.144) в частині сплати громадянами фіксованого податку до відповідного місцевого бюджету"
Абзацу 12 статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №10, ст.77, №26, ст.281; №34, ст.256; 1996 р., №9, ст.41; №45, ст.243; 1998 р., №25, ст.147, №30-31, ст.195; 1999 р., №4, ст.35, 325, ст.211; 2000 р., №5, ст.34, №20, ст.149, №32, ст.254, №43, ст.370; 2001 р., №2-3, ст.10, №4, ст.17, №10, ст.44, №31, ст.144) в частині сплати громадянами фіксованого податку до відповідного місцевого бюджету.
314.
Стаття 51. Списати заборгованість бюджетних установ і бюджетів усіх рівнів станом на 1 січня 2001 року перед суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, яким списана заборгованість із платежів до бюджету відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" у відповідних обсягах. Порядок списання визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 51 прийнята у другому читанні

Стаття 51. Списати заборгованість бюджетних установ і бюджетів усіх рівнів станом на 1 січня 2001 року перед суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, яким списана заборгованість із платежів до бюджету відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" у відповідних обсягах. Порядок списання визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
315.
Стаття 52. Якщо обсяги відповідних джерел формування спеціального фонду бюджету перевищують відповідні витрати, встановлені додатком № 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.
Стаття 52 прийнята у другому читанні

Стаття 52. Якщо обсяги відповідних джерел формування спеціального фонду бюджету перевищують відповідні витрати, встановлені додатком № 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.
316.
Стаття 53. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.
Голосування по статті 53 перенесене на третє читання.

-39- Комітет з питань бюджету
Погодитись з редакцією КМУ
Стаття 53. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.
317.
Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.


Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.
318.
Стаття 54. Своєчасне та у повному обсязі надходження до державного та місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства забезпечують органи стягнення.
Стаття 54 прийнята у другому читанні

Стаття 54. Своєчасне та у повному обсязі надходження до державного та місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства забезпечують органи стягнення.
319.
З метою стимулювання виконання доходів державного та місцевих бюджетів, врахованих під час прийняття цього Закону, Кабінету Міністрів України затвердити на 2002 рік порядок виділення бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів стягнення та їх підвідомчих установ як частки від фактичних надходжень до відповідних бюджетів (за винятком штрафів та пені), які адмініструються або забезпечуються відповідними органами та установами.


З метою стимулювання виконання доходів державного та місцевих бюджетів, врахованих під час прийняття цього Закону, Кабінету Міністрів України затвердити на 2002 рік порядок виділення бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів стягнення та їх підвідомчих установ як частки від фактичних надходжень до відповідних бюджетів (за винятком штрафів та пені), які адмініструються або забезпечуються відповідними органами та установами з урахуванням зміни простроченої податкової заборгованості.
320.
Стаття 54-1. Кабінету Міністрів України після прийняття Верховною Радою України змін до законів з питань оподаткування, поданих Кабінетом Міністрів України разом з проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік", які збільшують надходження до Державного бюджету України на 2002 рік, забезпечити збільшення в установленому порядку обсягів бюджетних призначень на бюджетні програми в галузі охорони здоров'я та освіти (350.000 тис. гривень), розвиток вугільної промисловості (250.000 тис. гривень), дорожнього господарства (200.000 тис. гривень), Збройних Сил України (95.000 тис. гривень) та інші (105.000 тис. гривень), у тому числі програму "Шкільний автобус", відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України".
Голосування по статті 54-1 перенесене на третє читання.

-40- Комітет з питань бюджету
Статтю 54-1 виключити.
Стаття 54-1 (Виключено)..-41- Комітет з питань бюджету
Доповнити статтею такого змісту:
Стаття 54-2. Контроль за відшкодуванням сум податку на додану вартість з державного бюджету покласти на Рахункову палату
Стаття 54-2. Контроль за відшкодуванням сум податку на додану вартість з державного бюджету покласти на Рахункову палату-42- Комітет з питань бюджету
Доповнити статтею такого змісту:
Стаття 54-3. Власні надходження вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, використовуються на заходи, передбачені кошторисом цього навчального закладу на власні потреби.
Стаття 54-3. Власні надходження вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, використовуються на заходи, передбачені кошторисом цього навчального закладу на власні потреби.-43- Комітет з питань бюджету
Доповнити статтею такого змісту:
Стаття 54-4. У 2002 році повернення боргів шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності здійснювати за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Стаття 54-4. У 2002 році повернення боргів шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності здійснювати за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.-44- Комітет з питань бюджету
Доповнити статтею такого змісту:
Стаття 54-5. Кабінету Міністрів України запровадити механізм погашення фактичної кредиторської заборгованості Збройних Сил України за отримані: військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2002 року, а також фактичної дебіторської заборгованості НАК "Нафтогаз України" перед Міністерством оборони України станом на 1 січня 2002 року по здійсненню розрахунків щодо виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160, ТУ-95МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, шляхом розрахунків в грошовій формі, поставок обладнання, продовольства, матеріально-технічних ресурсів, енергоресурсів, житла, виконання робіт, надання послуг та застосування інших форм розрахунків.
Стаття 54-5. Кабінету Міністрів України запровадити механізм погашення фактичної кредиторської заборгованості Збройних Сил України за отримані: військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2002 року, а також фактичної дебіторської заборгованості НАК "Нафтогаз України" перед Міністерством оборони України станом на 1 січня 2002 року по здійсненню розрахунків щодо виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160, ТУ-95МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, шляхом розрахунків в грошовій формі, поставок обладнання, продовольства, матеріально-технічних ресурсів, енергоресурсів, житла, виконання робіт, надання послуг та застосування інших форм розрахунків.-45- Комітет з питань бюджету
Стаття 54-6. Кабінету Міністрів України розробити програми щодо забезпечення у 2002 році фінансування видатків на реалізацію централізованих заходів щодо утримання центрів (будинків) соціального захисту та реабілітації громадян похилого віку та будинків-інтернатів для дітей -сиріт через Міністерство праці та соціальної політики України.
Стаття 54-6. Кабінету Міністрів України розробити програми щодо забезпечення у 2002 році фінансування видатків на реалізацію централізованих заходів щодо утримання центрів (будинків) соціального захисту та реабілітації громадян похилого віку та будинків-інтернатів для дітей -сиріт через Міністерство праці та соціальної політики України.
321.
Стаття 55. Додатки № 1 - 6 до цього Закону є його невід'ємною частиною.
Голосування по статті 55 перенесене на третє читання.

-46- Комітет з питань бюджету
Статтю 55 викласти в редакції:
Додатки до цього Закону є його невід'ємною частиною.
Стаття 55. Додатки до цього Закону є його невід'ємною частиною.
322.
Стаття 56. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2002 року.

Стаття 56 прийнята у другому читанні
Стаття 56. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2002 року.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні