Назва: про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
(16.11.2001)2.
Закон України


Закон України
3.
"Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування"


"Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування"
4.
5.
Цей Закон визначає основні засади державного регулювання виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування, а також недопущення незаконного їх виробництва та обігу.
-1- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У преамбулі вилучити слова "а також недопущення незаконного їх виробництва та обігу", оскільки це принижує і звужує значення закону. Сам термін , який міститься у преамбулі законопроекту "державне регулювання", передбачає недопущення незаконного обігу.
Відхилено

Цей Закон визначає основні засади державного регулювання виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування з метою недопущення незаконного їх виробництва та обігу.


-2- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У преамбулі законопроекту замість слів "а також" привести слова "з метою".
Враховано


6.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
7.
В цьому законі вживаються терміни, що мають таке значення:


В цьому законі вживаються терміни, що мають таке значення:
8.

виробник дисків для лазерних систем зчитування - суб'єкт господарювання, який повністю або частково здійснює виробництво дисків для лазерних систем зчитування (із записом на них інформації і без запису);
-3- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 1, абзац третій. Термін "виробництво дисків для лазерних систем зчитування" викласти у такій редакції:
"Виробництво дисків для лазерних систем зчитування - діяльність, пов'язана із застосуванням технологічного процесу по переробці сировини в оптичні носії інформації у формі дисків для лазерних систем зчитування, а також реалізація дисків власного виробництва".
-4- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1, пункт 2.
Виключити текст "(виготовленням, випуском)".
ВідхиленоВідхилено


виробник дисків для лазерних систем зчитування - суб'єкт господарювання, який повністю або частково здійснює виробництво дисків для лазерних систем зчитування (із записом на них інформації і без запису);


-5- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 1, абзац другий. Термін "виробник дисків для лазерних систем зчитування" викласти в такій редакції:
"Виробник дисків для лазерних систем зчитування - суб'єкт господарювання, який здійснює виробництво дисків для лазерних систем зчитування".
-6- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1. У визначені терміну "виробник дисків для лазерних систем зчитування" вилучити слова (із записом на них інформації і без запису)".
Враховано частково
Відхилено


9.
виробництво дисків для лазерних систем зчитування - це діяльність, пов'язана з виробництвом (виготовленням, випуском) дисків для лазерних систем зчитування, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію дисків власного виробництва;
-7- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 1:
абзац третій. Термін "виробництво дисків для лазерних систем зчитування" викласти в такій редакції:
"Виробництво дисків для лазерних систем зчитування - діяльність, пов'язана із застосуванням технологічного процесу по переробці сировини в оптичні носії інформації у формі диску для лазерних систем зчитування, під час якого одночасно з виготовленням диску здійснюється запис на нього інформації, яка є об'єктом авторського права та/або суміжних прав, а також реалізацією таких дисків власного виробництва";
абзац четвертий. Слова "або без запису такої інформації" вилучити.
Враховано частково


виробництво дисків для лазерних систем зчитування - це діяльність, пов'язана з виробництвом (виготовленням, випуском) дисків для лазерних систем зчитування, яка включає стадії технологічного процесу, а також реалізацію дисків власного виробництва;


-8- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Абзац третій статті 1 проекту після слів "виробництвом (виготовленням, випуском) дисків для лазерних систем зчитування" доповнити словами "(із записом на них інформації і без запису)".
Враховано редакційно

-9- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, абзац третій. Термін "виробництво дисків для лазерних систем зчитування" викласти у такій редакції: "Виробництво дисків для лазерних систем зчитування - діяльність, пов'язана із застосуванням технологічного процесу по переробці сировини в оптичні носії інформації у формі дисків для лазерних систем зчитування, а також реалізація дисків власного виробництва."
-10- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 1:
термін "виробництво дисків для лазерних систем зчитування" викласти у наступній редакції: Виробництво дисків - діяльність, пов'язана із застосуванням технологічного процесу по переробці сировини в оптичні носії інформації у формі диску для лазерних систем зчитування, під час якого одночасно з виготовленням диску здійснюється запис на нього інформації, яка є об'єктом авторського права та/або суміжних прав, а також реалізацією дисків власного виробництва;
Враховано частковоВраховано частково


10.
диск для лазерних систем зчитування (далі - диск) - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування, в тому числі матриця, із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає зміст об'єктів авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації;
у терміні "диск для лазерних систем зчитування" вилучити слова "в тому числі матриця";
термін "ліцензійні умови" викласти у редакції: "ліцензійні умови - перелік вимог до діяльності по виробництву, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорту, імпорту обладнання та сировини для їх виробництва, визначений цим Законом та ліцензійних умов, затвердження яких передбачено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", виконання яких є обов'язковим для виробника, експортера, імпортера дисків для лазерних систем зчиту-

диск для лазерних систем зчитування (далі - диск) - будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування, в тому числі матриця, із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає зміст об'єктів авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації;
11.
ліцензійні умови - вимоги до діяльності по виробництву дисків для лазерних систем зчитування, передбачені у статті 4 цього Закону та визначені Кабінетом Міністрів України, дотримання та виконання яких є обов'язковим для виробника дисків для лазерних систем зчитування, який отримав ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
вання, який отримав відповідну ліцензію"; оскільки всі види господарської діяльності, які здійснюються на ліцензійних умовах мають бути в рівноправних умовах, визначених відповідним законом (про ліцензування). Створення інших умов для окремої галузі виробництва та передоручення повноважень визначених законом у сфері ліцензування Кабінету Міністрів України є недоцільним.
-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1, пункт 4. Виключити текст "та визначені Кабінетом Міністрів України".


Відхилено


ліцензійні умови - вимоги до діяльності по виробництву, експорту, імпорту дисків та/або обладнання, сировини для їх виробництва передбачені у статтях 4 та 5 цього Закону та визначені нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, дотримання та виконання яких є обов'язковим для виробника, експортера, імпортера дисків та/або обладнання, сировини для їх виробництва, який отримав відповідну ліцензію;


-12- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У статті 1 термін "ліцензійні умови" викласти в такій редакції:
"ліцензійні умови - вимоги до діяльності по виробництву, експорту, імпорту дисків та/або обладнання, сировини для їх виробництва передбачені у статтях 4 та 5 цього Закону та визначені Кабінетом Міністрів України, дотримання та виконання яких є обов'язковим для виробника, експортера, імпортера дисків та/або обладнання, сировини для їх виробництва, який отримав відповідну ліцензію;".
Враховано
-13- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 1, абзац п'ятий. Термін "ліцензійні умови" викласти в такій редакції:
"ліцензійні умови - перелік вимог до діяльності по виробництву, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорту, імпорту обладнання та сировини для їх виробництва, визначений цим Законом, та ліцензійних умов, затвердження яких передбачено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", виконання яких є обов'язковим для виробника, експортера, імпортера дисків для лазерних систем зчитування, який отримав відповідну ліцензію".
Відхилено
-14- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 1, абзац п'ятий. Термін "ліцензійні умови" викласти в такій редакції:
"ліцензійні умови -вимоги до діяльності по виробництву, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування, визначені цим Законом, дотримання та виконання яких є обов'язковим для виробника, експортера та імпортера дисків для лазерних систем зчитування, який отримав відповідну ліцензію".
-15- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, абзац п'ятий. Термін "ліцензійні умови" викласти у такій редакції: "ліцензійні умови - перелік вимог до діяльності по виробництву, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорту, імпорту обладнання та сировини для їх виробництва, визначений цим Законом та ліцензійних умов, затвердження яких передбачено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", виконання яких є обов'язковим для виробника, експортера, імпортера дисків для лазерних систем зчитування, який отримав відповідну ліцензію;"
Враховано частково


Враховано частково


12.
ліцензія - документ державного зразка, що дає право на здійснення зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом установленого строку за умови виконання ліцензійних умов;


ліцензія - документ державного зразка, що дає право на здійснення зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом установленого строку за умови виконання ліцензійних умов;
13.

ліцензоване приміщення - будь-які приміщення, що використовуються виробником, експортером, імпортером дисків для лазерних систем зчитування, в тому числі виробничі, складські та усі інші приміщення і зазначені в ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
-16- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 1, абзац сьомий. Термін "ліцензоване приміщення" викласти в такій редакції:
"ліцензоване приміщення - виробничі та складські приміщення, що використовуються виробником, експортером та імпортером дисків і зазначені у відповідній ліцензії".
-17- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1. Термін "ліцензоване приміщення" викласти у такій редакції: "ліцензоване приміщення - приміщення, що використовується виробником, експортером, імпортером дисків для лазерних систем зчитування, зокрема, те, що використовується для виробництва, зберігання, реалізації дисків для лазерних систем зчитування, і зазначене у відповідній ліцензії;"
-18- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 1:
абзац сьомий. Слова ", в тому числі виробничі, складські та усі інші приміщення" замінити словами "для виробництва, зберігання та/або реалізації дисків для лазерних систем зчитування,", після слів "зазначені в" доповнити словами "додатку до";
Враховано частково
Враховано частково

Відхилено


ліцензоване приміщення - будь-які приміщення, що використовуються виробником, експортером, імпортером дисків для лазерних систем зчитування, в тому числі виробничі, складські та усі інші приміщення, і зазначені в ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування;


-19- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Абзац сьомий статті 1 проекту Закону після слів "в ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування" доповнити словами "і зазначене у ліцензії".
Враховано частково


14.
ліцензоване обладнання - обладнання, включаючи прес-форми, що зазначені в ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
абзац восьмий. Після слова "що" доповнити словами "зазначене в додатку до";
абзац дев'ятий. Перед словом "виробництва" доповнити словами "перенесення цієї інформації під час".

ліцензоване обладнання - обладнання, включаючи прес-форми, що зазначені в ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
15.

матриця - матеріальний носій, такий як скляний або полімерний мастер-диск, металевий штамп або інший аналогічний чи еквівалентний пристрій, що містить інформацію в цифровій формі і використовується для виробництва дисків для лазерних систем зчитування;
-20- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 1 термін "матриця" викласти у редакції:
"матриця - матеріальний носій у вигляді штампу або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію у цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення цієї інформації на диск для лазерних систем зчитування під час його виробництва".

Враховано редакційно


матриця - матеріальний носій, такий як скляний або полімерний пристрій, металевий штамп або еквівалентний пристрій, що містить інформацію в цифровій формі і використовується для виробництва дисків для лазерних систем зчитування;


-21- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У абзаці 10 статті 1 проекту закону визначення терміну "матриця" викласти у такій редакції:
"матриця - матеріальний носій, такий як скляний або полімерний пристрій, металевий штамп або еквівалентний пристрій, що містить інформацію в цифровій формі і використовується для виробництва дисків для лазерних систем зчитування; ".
Враховано
-22- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 1, абзац дев"ятий. Термін "матриця" викласти в такій редакції:
"матриця - матеріальний носій у вигляді металевого штапму або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію у цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення цієї інформації на диск під час його виготовлення".
-23- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1. Термін матриця викласти у такій редакції: "матриця - матеріальний носій у вигляді металевого штампу або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію у цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення цієї інформації на диск під час його виготовлення.".
Враховано редакційно


Враховано


16.
незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, сировини та обладнання для їх виготовлення - імпорт, експорт, виробництво, зберігання, реалізація (торгівля), перевезення (транспортування) на території України дисків для лазерних систем зчитування, сировини та обладнання для їх виготовлення, що не відповідають вимогам цього Закону;
-24- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 1, абзац десятий. Слова "зберігання", "перевезення (транспортуван-ня)" вилучити.-25- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Відхилено


Враховано частково

незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, сировини та обладнання для їх виготовлення - імпорт, експорт, виробництво, зберігання, реалізація (торгівля), перевезення (транспортування) на території України дисків для лазерних систем зчитування, сировини та обладнання для їх виготовлення, що не відповідають вимогам цього Закону;


У ст.1 проекту необхідно розкрити терміни оптово/роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування та експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування.


17.
спеціальний ідентифікаційний код (СІД-код) - код, прийнятий у міжнародній практиці кодування дисків, який присвоюється органом, що видає ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, і визначає виробника дисків для лазерних систем зчитування.

-26- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 1, абзац одинадцятий. Слова "прийнятий у міжнародній практиці кодування дисків" вилучити.
-27- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, абзац одинадцятий вилучити як такий, що не несе законодавчого навантаження.
ВідхиленоВідхиленоспеціальний ідентифікаційний код (СІД-код) - код, прийнятий у міжнародній практиці кодування дисків, який присвоюється органом, що видає ліцензію на виробництво дисків для лазерних систем зчитування, і визначає виробника дисків для лазерних систем зчитування;


-28- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Ст.1 доповнити терміном "суб'єкт господарювання!:
"суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її виду, організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, в тому числі підприємницьку, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності".
Враховано

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її виду, організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, в тому числі підприємницьку, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності.
18.
Стаття 2. Сфера дії закону
-29- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Назву статті 2 викласти у такій редакції: " Стаття 2. Сфера дії Закону та законодавство про виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування"
Відхилено

Стаття 2. Сфера дії цього Закону
19.
1. Дія цього Закону поширюється на суб'єктів підприємницької та господарської діяльності, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт дисків, а
також експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва, зазначених в статті 5 цього Закону.
-30- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 2, частина перша. Слова "підприємницької та господарської діяльності" замінити словом "господарювання".
-31- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 2, пункт 1. Слова "підприємницької та" вилучити.
-32- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 2:
частина перша. Слова "підприємницької та господарської діяльності" замінити словом "господарювання" і далі по всьому тексту законопроекту;
Враховано частково

Відхилено


Враховано частково
1. Дія цього Закону поширюється на суб'єктів господарської діяльності, в тому числі підприємницької, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт дисків, а також експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва, зазначених в статті 5 цього Закону.


частина друга. Викласти у такій редакції:" Відносини у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва регулюються Конституцією України, законами України "Про авторське право і суміжні права", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", цим Законом, іншими законами в частині, що не суперечать цьому Закону, а також міжнародними договорами України, що набрали чинності у встановленому законом порядку. У разі, якщо норми цього Закону суперечать положенням міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються норми міжнародного договору."


20.
2. Правовідносини у сфері виробництва дисків регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами, в частині, що не суперечить цьому Закону, міжнародними договорами України, а також нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, виданими відповідно до цього Закону.
-33- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Із ч.2 статті 2 вилучити слова " виданими відповідно до цього Закону".
-34- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2, частина 2. Текст "законодавчими актами" замінити текстом "законами України", після тексту "договорами України" додати текст ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Доповнити цю частину таким другим реченням:
"У разі якщо норми цього Закону суперечать положенням міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються норми міжнародного договору".
ВрахованоВідхилено

2. Правовідносини у сфері виробництва дисків регулюються цим Законом та іншими законами актами, в частині, що не суперечить цьому Закону, міжнародними договорами України, а також нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.


-35- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 2 доповнити частиною 3 такого змісту: "Дія цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, які переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться або вивозяться фізичними особами для власного використання, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях фізичними особами у особистих цілях".
Відхилено
-36- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 2, частина друга. Викласти у такій редакції:
"Правовідносини у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків регулюються Конституцією України, Законом України "Про авторське право і суміжні права", цим Законом, іншими Законами України в частині, що не суперечать цьому Закону, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, виданими відповідно до цього Закону, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. У разі, якщо норми цього Закону суперечать положенням міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються норми міжнародного договору".
Відхилено
Статтю другу доповнити новою частиною такого змісту:
"Дія цього Закону щодо ліцензування експорту чи імпорту дисків не поширюється на випадки їх переміщення через територію України транзитом або їх ввезення чи вивезення фізичними особами в особистих цілях, а також у випадках пересилання таких дисків у міжнародних поштових чи експрес-відправленнях."
-37- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 2, пункт 2. Викласти в такій редакції: "Відносини у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва регулюються Конституцією України, Законом України "Про авторське право і суміжні права", цим Законом, іншими законами в частині, що не суперечить цьому Закону, а також міжнародними договорами України, що набрали чинності у встановленому законом порядку. У разі, якщо норми цього Закону суперечать положенням міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються норми міжнародного договору.
Відхилено
Дія цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, які переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться або вивозяться фізичними особами для власного використання, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях фізичними особами у особистих цілях.".
-38- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Статтю 2 доповнити новою частиною такого змісту:" Дія цього Закону не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, які переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться або вивозяться фізичними особами для власного використання, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях фізичними особами у особистих цілях.
Відхилено
-39- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Пункт 2 статті проекту після слів "Правовідносини у сфері виробництва" доповнити словами "експорту, імпорту"; після слів "міжнародними договорами України" доповнити словами "Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Відхилено


21.

Стаття 3. Регулювання виробництва дисків
-40- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У назві статті 3 після слова "дисків" додати слова "для лазерних систем зчитування" і далі по всьому тексту законопроекту.
Відхилено


Стаття 3. Регулювання виробництва дисків
22.
1. Виробництво дисків може здійснюватись суб'єктами підприємницької діяльності лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та дотримання ліцензійних умов, які встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
-41- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У частині 1 статті 3, замість слів: "та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України" записати "та ліцензійних умов, затвердження яких передбачено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності.
Ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування здійснюється органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України (далі - орган ліцензування) відповідно до цього Закону та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Відхилено

1. Виробництво дисків може здійснюватись суб'єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та дотримання ліцензійних умов, які встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, виданими відповідно до цього Закону.


-42- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 3, пункт 1. Слова ", які встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України" замінити "."
-43- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 3, частину першу викласти у такій редакції:
"Виробництво дисків для лазерних систем зчитування здійснюється суб'єктами господарської діяльності лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та за умови дотримання ліцензійних умов, які встановлені цим Законом та ліцензійних умов, затвердження яких передбачено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування здійснюється органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України (далі - орган ліцензування) відповідно до цього Закону та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Відхилено
Відхилено
-44- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 3:
пункт 1. Слова "та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України" вилучити, слова "підприємницької діяльності" замінити на слово "господарювання";
Враховано частково


23.
2. До видачі ліцензії, орган ліцензування присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України та зазначає його в ліцензії.
пункт 2, абзац перший. Викласти в такій редакції:
"Спеціальний ідентифікаційний код присвоюється разом з видачею ліцензії у порядку, встановленому органом ліцензування за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування";
пункт 2, абзац другий. Виключити.
-45- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 3, частину другу викласти у такій редакції:" 2. Орган ліцензування присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код і зазначає його у ліцензії."
-46- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 3, пункт 2:
абзац перший. Викласти в такій редакції:
"Під час видачі ліцензії орган ліцензування присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код."Враховано частково

Враховано частково

2. До видачі ліцензії, орган ліцензування присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України та зазначає його в ліцензії.
24.
Кабінет Міністрів України може встановлювати умови використання виробниками, які отримали ліцензію, інших відповідних технологій для позначення виробника дисків та контролю за виробництвом дисків.
абзац другий. Вилучити.
-47- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 3, частину третю викласти у такій редакції: "3. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування видається суб'єкту господарської діяльності, який виконав вимоги частин першої, другої та третьої статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і надав органу ліцензування установчі документи та документально підтверджені дані про:
власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та кількість ліній);
власні або орендовані приміщення, зокрема, виробничі та складські.


Відхилено

Кабінет Міністрів України може встановлювати умови використання виробниками, які отримали ліцензію, інших відповідних технологій для позначення виробника дисків та контролю за виробництвом дисків.
25.
3. Ліцензія на виробництво дисків, зазначена в цій статті, може бути видана лише суб'єкту господарської діяльності, який надав органу ліцензування документально підтверджені дані про:
-48- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 3, пункт 3:
абзац другий. Після слова "обладнання" доповнити словами "(найменування та кількість ліній)";
абзац третій. Слова "приміщення, зокрема, виробничі та складські" замінити словами "виробничі та складські приміщення".
-49- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У частині 3 статті 3, вилучити: "його юридичний статус (вид підприємства, найменування, форма власності, склад засновників, дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі), якщо він є юридичною особою:
Відхилено
Відхилено

3. Ліцензія на виробництво дисків може бути видана лише суб'єкту господарювання, який надав органу ліцензування документально підтверджені дані про:
26.
- власне або орендоване виробниче обладнання;
- склад керівництва (виконавчих та вищих органів управління);

- власне або орендоване виробниче обладнання;
27.
- усі власні або орендовані приміщення, зокрема, виробничі та складські;
- дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

- усі власні або орендовані приміщення, зокрема, виробничі та складські;
28.
- його юридичний статус (вид підприємства, найменування, форма власності, склад засновників, дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі), якщо він є юридичною особою;
інші відомості та документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України".
-50- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3, частина 3. Пункт 1 виключити.
Відхилено

- його юридичний статус (вид підприємства, найменування, форма власності, склад засновників, дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в державному податковому органі), - для юридичної особи;
29.
- склад керівництва (виконавчих та вищих органів управління);
Стаття 3, частина 3. Пункт 5 виключити як такий, що поглинається пунктом 3.

- склад керівництва (вищих та виконавчих органів управління);
30.

- дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
Стаття 3, частина 3. Пункт 6 виключити.
-51- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 3, пункт 3:
абзац третій. Викласти в такій редакції:
"- власні або орендовані виробничі та складські приміщення";

Відхилено


- дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в державному податковому органі для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
31.
- інші відомості та документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
абзац четвертий. Слова "склад засновників" виключити;
абзац сьомий. Виключити.
-52- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 3, пункт 3, абзац сьомий. Вилучити.Відхилено

- інші відомості та документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
32.

4. Ліцензія на виробництво дисків видається на термін не більше трьох (3) років одночасно відповідно до вимог цього Закону, в порядку, за формою та з урахуванням умов, встановлених Кабінетом Міністрів України.
-53- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У частині 4 статті 3, вилучити: "та з урахуванням умов".
-54- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 3, пункт 4. Слова "не більше трьох (3) років" замінити словами "три (3) роки".
-55- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 3, пункт 4. Слова "не більше трьох (3) років" замінити словами "три (3) роки", після слова "одночасно" текст вилучити.
-56- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 3, частину четверту викласти у такій редакції:
"4. Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування видається органом ліцензування на строк три роки."
ВрахованоВідхилено


ВідхиленоВідхилено


4. Ліцензія на виробництво дисків видається на термін не більше трьох років відповідно до вимог цього Закону, в порядку та за формою, встановленими Кабінетом Міністрів України.
33.
5. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії після проведення перевірки усієї інформації, наданої заявником.

-57- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Частину 5 статті 3, викласти у редакції: " Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії у порядку та на підставах, визначених статтею 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та з врахуванням особливостей цього Закону".
-58- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 3 доповнити частиною 6 такого змісту:
"6. За видачу ліцензії на виробництво дисків справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України".
Відхилено

Враховано

5. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на виробництво дисків після проведення перевірки усієї інформації, наданої заявником.6. За видачу ліцензії на виробництво дисків справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України.


-59- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3. Частину 5 наприкінці доповнити таким текстом:
"Відмова у видачі ліцензії допускається виключно з таки підстав:
1) якщо заявник не надав органу ліцензування усі дані, передбачені частиною третьою цієї статті;
2) якщо надані заявником дані не відповідають вимогам, встановленим законодавством України".
Відхилено
-60- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 3, пункт 5. Викласти в такій редакції:
"Орган ліцензування протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання від заявника документів здійснює перевірку усієї інформації, що міститься у цих документах, і приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії.".
Статтю 3 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"За видачу ліцензії на виробництво дисків встановлюється плата у розмірі 5100 (п'ять тисяч сто) гривень, які сплачуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та зараховуються до Державного бюджету України."
Враховано частково
-61- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 3, частину п"яту викласти у такій редакції:" 5. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії у порядку та на підставах, визначених статтею 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та з врахуванням особливостей цього Закону."
-62- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Проект необхідно по-іншому структуризувати, окремо передбачивши розділ по регулюванню виробництва дисків для лазерних систем зчитування, а окремо - торгівлю ними (експорт/імпорт).

ВідхиленоВраховано
-63- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Пункт 5 статті 3 пропонуємо доповнити новими абзацами такого змісту:
"Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.
Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.
Відхилено
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;
невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку".


34.
Стаття 4. Вимоги до діяльності по виробництву дисків (ліцензійні умови)


Стаття 4. Вимоги до діяльності по виробництву дисків (ліцензійні умови)
36.
1. Виробник, що отримав ліцензію на виробництво дисків (далі - ліцензіат), зобов'язаний:
-64- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 1 статті 4 вилучити слова "(далі-ліцензіат)".
Враховано

1. Виробник, що отримав ліцензію на виробництво дисків, зобов'язаний:
38.

а) виробляти диски лише на ліцензованому обладнанні та в ліцензованих приміщеннях;
-65- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частина 1. Буквену нумерацію пунктів: а),б),… замінити цифровою 1), 2),…
Пункт а) виключити
-66- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Положення проекту, які дозволяють виробляти диски для лазерних систем зчитування лише на ліцензованому обладнанні та в ліцензованих приміщеннях, виключити, оскільки ліцензуватися повинна кінцева продукція - самі диски.
Враховано частково
Відхилено


1) виробляти диски лише на ліцензованому обладнанні та в ліцензованих приміщеннях;
39.
б) проставляти на кожному виготовленому диску спеціальний ідентифікаційний код відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;
-67- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 4, пункт 1, підпункт б). Після слова "код" текст вилучити.
-68- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У частині 1статті 4:
пункт "б" викласти у редакції: "проставляти на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування із записом інформації - спеціальний ідентифікаційний код згідно з цим Законом; а на кожному виготовленому диску для лазерних систем зчитування без запису інформації - код матриці, з якої його було виготовлено.";.
ВідхиленоВраховано частково

2) проставляти на кожному виготовленому диску спеціальний ідентифікаційний код відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;
40.
в) забезпечити наявність на всьому обладнанні для виробництва мастер-дисків і прес-формах, які належать ліцензіату або контролюються ним, пристроїв для нанесення на диски, що виготовляються, спеціальних ідентифікаційних кодів з дотриманням вимог нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;
пункт "в" викласти у редакції: "технологічно забезпечити нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду ліцензованим обладнанням".
-69- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт (в) статті 4 проекту закону викласти у такій редакції:
"в) забезпечити наявність на обладнанні (прес-формах) для виробництва матриць, дисків, яке належить виробнику або контролюється ним, пристроїв для нанесення на диски спеціальних ідентифікаційних кодів".
-70- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 4, пункт 1, підпункт в). Після слова "кодів" текст вилучити.
-71- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 4, частина перша, пункт в) викласти у такій редакції:
"3) технологічно забезпечити нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду ліцензованим обладнанням;"


Враховано
Враховано


Відхилено

3) забезпечити наявність на обладнанні (прес-формах) для виробництва матриць, дисків, яке належить виробнику або контролююєься ним, пристроїв для нанесення на диски спеціальних ідентифікаційних кодів;


-72- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 4, пункт 1, підпункт в). Викласти в такій редакції:
"технологічно забезпечити нанесення на диски спеціального ідентифікаційного коду ліцензованим обладнанням".
-73- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Проект обов'язково доповнити окремою статтею "Маркування виробленої продукції", в якому передбачити увесь технологічний алгоритм нанесення спеціального ідентифікаційного коду (СІД-код), а не відносити це до "вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України".
Відхилено


Немає конкретної редакції статті

- 41.
г) негайно, але не пізніше 3-х робочих днів, повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей, зазначених у ліцензії, в тому числі про:

ліцензоване обладнання;
ліцензовані приміщення;
-74- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частина 1, пункт г).Виключити текст , починаючи зі слів "в тому числі про" і до кінця пункту.
-75- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 4, частина перша, пункт г) викласти у такій редакції:
"4) повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей, зазначених у ліцензії, протягом трьох робочих днів від дня настання таких змін;"
Відхилено

Враховано частково

4) негайно, але не пізніше 3-х робочих днів, повідомляти орган ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомостей, зазначених у ліцензії, в тому числі про:

ліцензоване обладнання;
ліцензовані приміщення;
44.
д) виробляти диски, які містять об'єкти авторського та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким належить авторське право чи суміжні права;
-76- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Пункт "д" частини 1 статті 4 доповнити: "Відповідальність за правильність оформлення договорів авторського права та/або суміжних прав на виготовлення продукції гарантується замовником продукції".
Відхилено

5) виробляти диски, які містять об'єкти авторського та/або суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким належить авторське право чи суміжні права;
45.
е) вести детальний облік виробництва дисків, а також придбання, зберігання та використання сировини для їх виготовлення;
-77- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 4, частина перша, пункт є) викласти у такій редакції:
"7) зберігати облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування протягом строку, встановленого законодавством, та надавати два обов'язкових безоплатних примірника виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом інформації спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування терміном зберігання на три роки відповідно до вимог Закону України "Про обов'язковий примірник документів".
Порядок подання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування затверджується Кабінетом Міністрів України;
Відхилено

6) вести детальний облік виробництва дисків, а також придбання, зберігання та використання сировини для їх виготовлення;
46.
є) зберігати облікові та інші документи про придбання та використання сировини, виробництво і реалізацію дисків, включаючи документи, що підтверджують укладення відповідних договорів та надання прав на використання об'єктів авторського права та/або суміжних прав, а також примірники виготовлених дисків протягом не менше п'яти (5) років, і надавати копії таких облікових документів та примірники виготовлених дисків органу ліцензування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
-78- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 4, пункт 1, підпункт є). Слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування".
-79- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У частині 1 статті 4:
пункт "є" викласти у редакції:
"зберігати облікові документи про виробництво дисків для лазерних систем зчитування протягом строку, встановленого законодавством, та надавати два обов"язкових безоплатних примірника виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування терміном зберігання на три роки відповідно до вимог Закону України "Про обов"язковий примірник документів".
Порядок надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування затверджується Кабінетом Міністрів України.".
Відхилено
Відхилено

7) зберігати облікові та інші документи про придбання та використання обладнання, сировини, виробництво і реалізацію дисків, включаючи документи, що підтверджують укладення відповідних договорів та надання прав на використання об'єктів авторського права та/або суміжних прав, а також примірники виготовлених дисків протягом не менше п'яти років, і надавати копії таких облікових документів та примірники виготовлених дисків органу ліцензування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
47.
ж) в будь-який час надавати органу ліцензування чи особам, уповноваженим ним і незалежно від наявності будь-якого попередження, доступ в будь-яке приміщення, що використовується виробником дисків для здійснення діяльності, в тому числі для зберігання будь-якої звітності, з метою перевірки виконання вимог цього Закону;
пункт "ж" викласти у редакції:
"надавати посадовим особам органу ліцензування при проведенні перевірок в присутності керівника суб"єкта господарювання або уповноваженої ним особи документи, що стосуються предмету перевірки, доступ до ліцензованих приміщень та забезпечувати умови для їх проведення.";
пункт "з" вилучити.

8) в будь-який час надавати органу ліцензування чи особам, уповноваженим ним і незалежно від наявності будь-якого попередження, доступ в будь-яке приміщення, що використовується виробником дисків для здійснення діяльності, в тому числі для зберігання будь-якої звітності, з метою перевірки виконання вимог цього Закону;


-80- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 4, пункт 1, підпункт ж). Викласти в такій редакції: "надавати посадовим особам органу ліцензування при проведенні перевірок в присутності керівника суб"єкта господарювання або уповноваженої ним особи документи, що стосуються предмету перевірки, доступ до ліцензованих приміщень та забезпечувати умови для їх проведення."
Відхилено
-81- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 4, пункт 1:
підпункт є). Перед словом "зберігати" доповнити словами "протягом строку, встановленого чинним законодавством", а слова після слів "а також" замінити словами "надавати примірники виготовлених дисків із записом інформації в порядку та до органу, визначеному Кабінетом Міністрів України".
підпункт ж). Слова "в будь-який час" виключити, слово "будь-яке" замінити словом "ліцензовані", а слова після слова "приміщення" і до слів "з метою" виключити;
підпункт з). Виключити.
Відхилено
-82- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 4, частина перша:
пункт ж) викласти у такій редакції:
"8) надавати посадовим особам органу ліцензування в будь-який час при проведені перевірок в присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи документи, доступ до приміщень, зазначених у додатку до ліцензії, та забезпечувати умови для їх проведення.";
пункт з) вилучити.
Відхилено


48.
з) виконувати інші вимоги, встановлені Кабінетом Міністрів України.
-83- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 4, пункт 1, підпункт з). Вилучити. 45. Стаття 4, пункт 3. Вилучити.
-84- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частина 1:
пункт є). Виключити текст "та інші";
пункт ж). Викласти у редакції: "надавати посадовим особам органу ліцензування доступ у будь-яке приміщення, що використовується виробником дисків текст для здійснення діяльності передбаченою в ліцензії, з метою перевірки дотримання вимог цього Закону";
пункт з). Текст "Кабінетом Міністрів України" замінити текстом "нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України";
ВідхиленоВраховано частково


9) виконувати інші вимоги, встановлені Кабінетом Міністрів України.
49.
2. Виробництво дисків на замовлення інших осіб, в тому числі із застосуванням давальницької сировини повинно здійснюватись з безумовним дотриманням вимог цього Закону.
Стаття 4, частина 2. Слово "безумовним" виключити.
-85- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті, 4 частині 2 вилучити слово: "безумовним", як таке, що недопустиме у законодавчій практиці, оскільки передбачає безумовне виконання закону та виконання на певних умовах.Враховано частково

2. Виробництво дисків на замовлення інших осіб, в тому числі із застосуванням давальницької сировини повинно здійснюватись з дотриманням вимог цього Закону.
50.
3. Орган ліцензування зобов'язаний надавати доступ до облікових документів про виробництво і реалізацію дисків та їх примірників з метою ознайомлення власникам авторських чи суміжних прав та/або їх представникам.

у статті 4 вилучити частину 3, оскільки запропоноване правове рішення порушує законні права суб'єктів правовідносин у сфері виробництва і реалізації лазерних дисків на комерційну таємницю, ноу-хау і таке інше. Замість редакції частини 3 статті 4 записати: "У разі письмового звернення до органу ліцензування суб"єктів авторського права та/або суміжних прав, орган ліцензування зобов'язаний надавати письмову відповідь на запит щодо виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, які містять відповідні об"єкти авторського права та/або суміжних прав".

3. Орган ліцензування зобов'язаний надавати доступ до облікових документів про виробництво і реалізацію дисків та їх примірників з метою ознайомлення особам, яким належать відповідні авторські чи суміжні права, та/або їх представникам.


-86- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 4, пункт 3. Викласти в такій редакції:
"У разі письмового звернення до органу ліцензування осіб, яким належать авторське право чи суміжні права, орган ліцензування зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів надавати письмову відповідь на запит про виробництво, експорт чи імпорт дисків, які містять об'єкти прав, щодо яких подано запит."
Відхилено

-87- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 4, пункт 3. Викласти в такій редакції:
У разі письмового звернення до органу ліцензування осіб, яким належать авторське право чи суміжні права, орган ліцензування зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів надавати письмову відповідь на запит про виробництво, експорт чи імпорт дисків, які містять об'єкти прав, щодо яких подано запит."
Відхилено
-88- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Необхідно доопрацювати статтю 4 проекту, так як ні термін "ліцензійні умови" у ст.1, ні у ст.4 проекту не визначено організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні зазначеного виду діяльності.
Пункт 3 статті 4 пропонуємо викласти у такій редакції:
"У разі письмового звернення до органу ліцензування суб'єктів авторського права та/або суміжних прав, орган ліцензування зобов'язаний надавати письмову відповідь на запит щодо виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, які містять відповідні об'єкти авторського права та/або суміжних прав".
Відхилено
-89- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Проект необхідно обов'язково доповнити окремою статтею "Плата за ліцензію на виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування ", в якій встановити річну плату за ліцензію, яка рахуватиметься в неоподатковуваних мінімумах громадян, та передбачити, що плата по ній справлятиметься щорічно та 50 відсотків цієї плати зараховується до Державного бюджету України, а 50 відсотків - до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності".

Враховано частково


51.
Стаття 5. Регулювання експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, а також обладнання та сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування


Стаття 5. Регулювання експорту, імпорту дисків, а також обладнання та сировини для виробництва дисків
55.

1. Відповідно до цього Закону, запроваджується ліцензування експорту, імпорту:
-90- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 5, пункт 1, підпункт б). Слова "Обладнання для виробництва дисків та/або" вилучити.
Відхилено


1. Відповідно до цього Закону, запроваджується ліцензування експорту, імпорту:
56.
а) дисків;
-91- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Враховано частково

1) дисків;
57.
б) обладнання для виробництва дисків та/або основних вузлів такого обладнання, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (далі - "обладнання");
Стаття 5, частина 1:
буквену нумерацію пунктів - а), б),… замінити цифровою - 1), 2),…
пункт б). Виключити текст "та/або основних вузлів такого обладнання";

2) обладнання для виробництва дисків та/або основних вузлів такого обладнання, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (далі - "обладнання");
58.

в) сировини для виробництва дисків, в тому числі полікарбонату для оптичних дисків (далі - "сировина").
пункт в) після тексту "для виробництва дисків" доповнити текстом (за переліком затвердженим Кабінетом Міністрів України".
-92- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Підпункт (в) пункту 1 статті 5 проекту закону викласти у такій редакції:
"в) сировини для виробництва дисків - оптичного полікарбонату (далі - сировина)".
-93- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 5, пункт 1, підпункт в). Слова "сировини для виробництва дисків, в тому числі" виключити.
Враховано
Відхилено


3) сировини для виробництва дисків - оптичного полікарбонату (далі - "сировина");


-94- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 5, пункт 1, підпункт в). Викласти в такій редакції:
"полікарбонату для виробництва дисків для лазерних систем зчитування (далі "сировина")".
-95- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 5:
пункт 1, підпункт в). Слова "сировини для виробництва дисків, в тому числі" вилучити.
Враховано


Відхилено


59.
2. Експорт, імпорт дисків, обладнання та сировини, передбачених частиною 1 цієї статті без ліцензії забороняється.
пункт 2. Після слів "обладнання та сировини" додати слова "для їх виробництва".

2. Експорт, імпорт дисків, обладнання та сировини, передбачених частиною першою цієї статті без ліцензії забороняється.
60.
3. Регулювання експорту, імпорту обладнання та дисків здійснюється з врахуванням наступного:


3. Регулювання експорту, імпорту обладнання та дисків здійснюється з врахуванням наступного:
61.

1) Експорт, імпорт обладнання та дисків здійснюється суб'єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та дотримання ліцензійних умов, встановлених цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
-96- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 5 частині 3 пункті 1 вилучити слова: "та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.".
-97- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 5, пункт 3, підпункт 1, абзац перший. Слова "та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України" вилучити.
-98- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 5, пункт 3, підпункт 1). Слова ", встановлених цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України" замінити "."
-99- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 5, пункт 3, підпункти 1) та 2) викласти у такій редакції:
Відхилено
Відхилено
Відхилено
Відхилено


1) Експорт, імпорт обладнання та дисків здійснюється суб'єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та дотримання ліцензійних умов, встановлених цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
62.
Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків видається органом ліцензування, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування може бути видана суб'єкту господарювання, який виконав вимоги частин першої, другої та третьої статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та надав органу ліцензування установчі документи та документально підтверджені дані про:
власні або орендовані приміщення, зокрема, складські;
власні або орендовані приміщення, в яких буде здійснюватись оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування (щодо ліцензії на імпорт дисків);"

Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків видається органом ліцензування, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

63.
2) Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків може бути видана лише суб'єкту господарювання, що надав органу ліцензування документально підтверджені дані про:
-100- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 5 частині 3 пункті 2 вилучити слова: "юридичний статус (вид підприємства, найменування, форма власності, склад засновників, дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі), якщо він є юридичною особою:
Відхилено

2) Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків може бути видана лише суб'єкту господарювання, що надав органу ліцензування документально підтверджені дані про:
64.
- його юридичний статус (вид підприємства, найменування, форма власності, склад засновників, дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі), якщо він є юридичною особою;
- склад керівництва (виконавчих та вищих органів управління);
- дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

- його юридичний статус (вид підприємства чи іншої юридичної особи, найменування, форма власності, склад засновників, дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в державному податковому органі), - для юридичної особи;
65.
- склад керівництва (виконавчих та вищих органів управління);
інші відомості та документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
-101- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 5, пункт 3, підпункт 2, абзац другий. Слова "склад засновників" виключити.
-102- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5, частина 3, пункт 2):
підпункт 1, що починається словами "його юридичний статус". Виключити текст ", якщо він є юридичною особою";
підпункт 3 виключити як такий, що поглинається підпунктом 1;
ВідхиленоВідхилено

- склад керівництва (виконавчих та вищих органів управління);
66.
- дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
підпункт 6 виключити.


- дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в державному податковому органі для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності ;
67.


- усі свої (власні або орендовані) приміщення в тому числі складські;
-103- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 5, пункт 3 підпункт 2:
абзац шостий. Викласти у такій редакції:
"свої власні або орендовані приміщення".
Відхилено


- усі свої (власні або орендовані) приміщення в тому числі складські;
68.
- усі свої (власні або орендовані) приміщення, в яких буде здійснюватись оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування (щодо ліцензії на імпорт дисків);
підпункт 2, абзац сьомий. Слово "усі" та слова "та/чи роздрібна" виключити;
абзац восьмий. Запропоновану редакцію виключити та викласти у новій редакції такого змісту:
"Орган ліцензування протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання від заявника документів здійснює перевірку усієї інформації, що міститься у цих документах, і приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії.".

- усі свої (власні або орендовані) приміщення, в яких буде здійснюватись оптова та/чи роздрібна торгівля дисками (щодо ліцензії на імпорт дисків);
69.
- інші відомості та документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.


- інші відомості та документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
70.

3) Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків видається на термін один (1) рік, за формою та в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.
-104- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 5, пункт 3, підпункт 3. Слова "один (1) рік" замінити словами "три (3) роки".
Стаття 5, пункт 3, підпункт 3. Доповнити абзацом другим такого змісту:
"За видачу ліцензії на експорт, імпорт обладнання та дисків встановлюється плата у розмірі 340 (триста сорок) гривень, які сплачуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та зараховуються до Державного бюджету України."
-105- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5, частина 3. пункт 3). Текст "один (1) рік" замінити текстом "три (3) роки".
-106- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 5, пункт 3, підпункт 3). Слова ", за формою та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України" замінити "."
Враховано частково
Відхилено
Відхилено3) Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків видається на термін один (1) рік, за формою та в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.


-107- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Підпункт 3 пункту 3 статті 5 або виключити, або слова "один (1) рік" замінити на слова "три роки".
Відхилено
-108- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 5:
у пункті 3 частини 3 вилучити слова: "за формою та в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України", а замість терміну один рік встановити три роки.
-109- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 5, пункт 3, підпункт 3. Слова "один (1) рік" замінити словами "три (3) роки".
Відхилено

Враховано частково


71.
4) Суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на експорт, імпорт обладнання та дисків зобов'язаний:
у пункті 4 частини 3 вилучити в першому абзаці слова : "з зазначенням відомостей щодо кількості дисків, назви творів та виконавців творів, що містяться на таких дисках, а також назви виробника, постачальника і отримувача таких дисків".

4) Суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на експорт, імпорт обладнання та дисків зобов'язаний:
72.
- повідомляти орган ліцензування за формою та в порядку, встановленими цим органом про кожну партію дисків та/або обладнання, що будуть перетинати митний кордон України з зазначенням відомостей щодо кількості дисків, назви творів та виконавців творів, що містяться на таких дисках, а також назви виробника, постачальника і отримувача таких дисків;
-110- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 5, пункт 4, абзац другий. Слова "будуть перетинати" замінити словом "перетнули".
-111- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Підпункт 4 пункту 3 статті 5 доповнити пунктом такого змісту:
Відхилено
Відхилено

- повідомляти орган ліцензування за формою та в порядку, встановленими цим органом про кожну партію дисків та/або обладнання, що будуть перетинати митний кордон України з зазначенням відомостей щодо кількості дисків, назви творів та виконавців творів, що містяться на таких дисках, а також назви виробника, постачальника і отримувача таких дисків;
73.

- здійснювати імпорт обладнання, що забезпечене пристроями для нанесення СІД-коду або повинне бути пристосоване для такого забезпечення в майбутньому;
"Інформація про кожну партію дисків для лазерних систем зчитування або про перелік обладнання для їх виробництва подається щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним".


- здійснювати імпорт обладнання, що забезпечене пристроями для нанесення СІД-коду або повинне бути пристосоване для такого забезпечення в майбутньому;
74.
- здійснювати експорт дисків лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів;


- здійснювати експорт дисків, матриць лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів;
75.

- здійснювати імпорт або експорт матриць лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів;
-112- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 5 частині 3 пункті 4 вилучити абзац 4: " здійснювати імпорт або експорт матриць лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів".
Відхилено


- здійснювати імпорт дисків, матриць за наявності на них ідентифікаційних кодів;
76.
- зберігати ліцензію та усі форми повідомлень щодо кожної партії експорту, імпорту дисків та/або обладнання протягом не менше п'яти років.
-113- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Статтю 5 пропонуємо доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
Враховано
(ч.5)

- зберігати ліцензію та усі форми повідомлень щодо кожної партії експорту, імпорту дисків та/або обладнання протягом не менше п'яти років.


"За видачу ліцензій справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Плата за видачу ліцензій вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії".
Пункти 5-6 статті 5 вважати пунктами 6-7.77.
5) Ліцензування експорту, імпорту сировини для виробництва дисків здійснюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України на підставі разової (індивідуальної) ліцензії, що видається в порядку встановленому законодавством України щодо зовнішньоекономічної діяльності та з врахуванням таких вимог:
-114- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5, частина 3. пункт 5). Текст "Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України на підставі разової (індивідуальної)" замінити текстом "центральним органом виконавчої влади з питань зовнішньоекономічної політики".
-115- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 5, пункт 3, підпункт 5). Текст після слова "здійснюється" замінити словами "у відповідності з чинним законодавством";
Враховано
Відхилено

4. Ліцензування експорту, імпорту сировини для виробництва дисків здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань зовнішньоекономічної політики на підставі разової (індивідуальної) ліцензії, що видається в порядку встановленому законодавством України щодо зовнішньоекономічної діяльності та з врахуванням таких вимог:
78.
а) в ліцензії зазначається:
Стаття 5, пункт 3, підпункт 5),розділ а). Вилучити.

1) в ліцензії зазначається:
79.
- код товарної номенклатури згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та відповідно до вимог, передбачених міжнародними договорами України;
Стаття 5, пункт 3, підпункт 5), розділ а), абзац перший. Вилучити.
Стаття 5, пункт 3, підпункт 5), розділ а), абзац другий. Вилучити.

- код товарної номенклатури згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та відповідно до вимог, передбачених міжнародними договорами України;
80.

- сума та кількість товару;
-116- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Підпункт 5 пункту 3 статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Порядок видачі разової (індивідуальної) ліцензії на експорт, імпорт сировини для виробництва дисків, строк дії ліцензії, розмір та порядок зарахування встановлюються Кабінетом Міністрів України".
Відхилено


- сума та кількість товару;
81.
б) ліцензія або її нотаріально завірена копія повинна зберігатись протягом не менше п'яти років.

-117- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5, частина 3. пункт 5), підпункт б). Виключити текст "нотаріально завірена".
Відхилено

2) ліцензія або її нотаріально завірена копія повинна зберігатись протягом не менше п'яти років."
5. За видачу ліцензій на експорт, імпорт обладнання та дисків, передбачених у цій статті, справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України.

82.
Стаття 6. Державний контроль та органи контролю


Стаття 6. Державний контроль та органи контролю
83.

1. Державний контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюють: органи ліцензування, спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, інші державні органи в межах своїх повноважень. Контроль здійснюється шляхом проведення планових та позапланових (в тому числі раптових) перевірок.
-118- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 6 частині 1 вилучити слова: " спеціальні підрозділи" та другий абзац: "Порядок здійснення передбаченого цим законом державного контролю встановлюється Кабінетом Міністрів України", оскільки цей порядок уже визначається законом.
-119- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 6, пункт 1. Слова "органи ліцензування" замінити словами "орган ліцензування".
-120- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 6, пункт 1, абзац перший. Слова "спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України," та слова "(в тому числі раптових)" вилучити.
Відхилено
ВідхиленоВідхилено


1. Державний контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюють: органи ліцензування, спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, інші державні органи в межах своїх повноважень. Державний контроль здійснюється шляхом проведення планових та позапланових (в тому числі раптових) перевірок.
84.
Порядок здійснення передбаченого цим Законом державного контролю встановлюється Кабінетом Міністрів України.
-121- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина 1. Абзац 1 викласти у редакції:
"Державний контроль за додержанням вимог цього Закону здійснюють органи ліцензування, а також інші органи державної влади в межах їх повноважень, передбачених законом".
-122- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 6, пункт 1, абзац другий. Вилучити.
Відхилено

Порядок здійснення передбаченого цим Законом державного контролю встановлюється Кабінетом Міністрів України.
85.
2. Планові перевірки проводяться не частіше двох разів на рік.
-123- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 6 частині 2 замість слів: "двох разів" записати "одного разу".
-124- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 6, пункт 2, абзац перший. Слова "двох разів" замінити словами "одного разу", після слова "рік" доповнити словами "про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання попереджається не менш як за десять (10) днів."
Стаття 6, пункт 2, абзац другий. Слова "та раптові" і слова "у будь-який час" вилучити, після слова "проводяться" доповнити словами "органом ліцензування", після слова "господарювання" доповнити словами "у разі письмового звернення до органу ліцензування".
-125- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина 2:
абзац 1. Текст "двох разів" замінити текстом "одного разу";
ВрахованоВраховано частково

Враховано частково

2. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік.
86.
Позапланові та раптові перевірки проводяться у будь-який час без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання:
абзац 2 і наступні до кінця цієї частини викласти у редакції:
"Позапланові перевірки провадяться виключно за зверненнями у письмовій формі до органів контролю:

Позапланові та раптові перевірки проводяться у будь-який час без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання:
87.
- з метою перевірки виконання розпоряджень органів контролю про усунення порушень; або
- з метою перевірки виконання розпоряджень органів контролю про усунення порушень законодавства;

- з метою перевірки виконання розпоряджень органів контролю про усунення порушень; або
88.
- за зверненнями у письмовій формі до органів контролю про порушення ліцензійних умов виробництва дисків чи загрозу такого порушення та/або особливих умов ліцензій на експорт чи імпорт зазначених дисків, обладнання та сировини для їх виготовлення; або
- з метою перевірки дотримання ліцензійних умов;
- з метою перевірки дотримання законодавства про авторські та суміжні права.
Про мету та підстави проведення позапланової перевірки посадова особа суб'єкта підприємницької діяльності письмово інформується перед її проведенням".

- за зверненнями у письмовій формі до органів контролю про порушення ліцензійних умов виробництва дисків чи загрозу такого порушення та/або особливих умов ліцензій на експорт чи імпорт зазначених дисків, обладнання та сировини для їх виготовлення; або
89.
- за зверненнями у письмовій формі до органів контролю про здійснення підприємницької діяльності щодо дисків для лазерних систем зчитування без ліцензії; або
-126- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 6, пункт 2, частина друга:
абзац другий. Слова "у будь-який час" виключити;
абзац четвертий. Слово "особливих" виключити;
абзац шостий. Слова "попередження та" виключити;
абзац сьомий. Виключити;
абзац восьмий. Доповнити словами:
"у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".
Відхилено

- за зверненнями у письмовій формі до органів контролю про здійснення господарської діяльності щодо дисків без ліцензії; або
90.
- з метою попередження та припинення порушень цього Закону; або
-127- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 6 частині 2, п'ятий абзац викласти: "З метою попередження та припинення документально підтверджених порушень цього закону".
-128- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 6, пункт 2, абзац шостий. Вилучити.
Відхилено

Відхилено


- з метою попередження та припинення порушень цього Закону; або
91.
- з метою перевірки діяльності виробника дисків на відповідність вимогам цього закону; або
Стаття 6, пункт 2, абзац сьомий. Вилучити.
Стаття 6, пункт 2, абзац восьмий. Викласти в такій редакції: "З метою припинення порушень авторського права чи/або суміжних прав, у разі письмового звернення осіб, яким належить авторське право та/або суміжні права, які порушуються;"

- з метою перевірки діяльності виробника дисків на відповідність вимогам цього Закону; або
92.
- з метою припинення будь-якого порушення або загрози порушення авторського права або суміжних прав.
-129- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 6, пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Планові перевірки проводяться не частіше двох разів на рік.
Позапланові (раптові) перевірки проводяться у без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання без звернення у письмовій формі до органу ліцензування з метою:
перевірки наявності ліцензії у виробника, експортера, імпортера дисків для лазерних систем зчитування;
перевірки виконання ліцензійних умов, передбачених в пунктах 1, 2, 3 частини першої статті 4 та пункту 5 статті 5 цього Закону;
перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов та контролю за їх виконанням;
Враховано частково

- з метою припинення будь-якого порушення або загрози порушення авторського права або суміжних прав.


попередження та припинення порушень ліцензійних умов при наявності документально підтвердженої інформації про можливі порушення.
Позапланові (раптові) перевірки проводяться без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання у разі звернення у письмовій формі до органу ліцензування осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права про порушення їх прав.
Заявник, який звернувся до органу ліцензування з письмовим зверненням, несе відповідальність, в тому числі і майнову, в разі не підтвердження викладених у зверненні фактів."


93.
3. Перевірки можуть проводитись в установленому порядку за участю представників власників авторських та/або суміжних прав, в тому числі іноземних, за їх ініціативою або на запрошення органів контролю.

-130- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 6 частину 3 вилучити.
-131- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У ч.3 ст.6 слово "власників" замінити на "осіб, яким належать авторські та/або суміжні права" та вилучити слова "за їх ініціативою або"
-132- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 6, пункт 3. Викласти в такій редакції: "Перевірки щодо порушення суб'єктом господарювання авторського права та/або суміжних прав можуть проводитись в установленому порядку за участю осіб, які звернулися до органу ліцензування з письмовим зверненням про порушення їх прав.
Заявник, який звернувся до органу ліцензування з письмовим зверненням, несе відповідальність, в тому числі майнову, в разі не підтвердження викладених у зверненні фактів.
Суб'єкт господарської діяльності може оскаржувати дії контролюючих органів у судовому порядку."
Відхилено


ВрахованоВідхилено

3. Перевірки можуть проводитись в установленому порядку за участю представників осіб, яким належать авторські та/або суміжні права, в тому числі іноземних, на запрошення органів контролю.


-133- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 6, пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Перевірки щодо порушення суб'єктом господарювання авторського права та/або суміжних прав можуть проводитись в установленому порядку за участю осіб, яким ці права належать та які звернулися до органу ліцензування з письмовим зверненням про порушення їх прав.
Суб'єкт господарської діяльності може оскаржувати дії контролюючих органів у судовому порядку."
Відхилено
-134- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Статтю 6 проекту доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. Суб'єкт господарської діяльності може оскаржувати дії контролюючих органів у судовому порядку".

Відхилено


94.
Стаття 7. Права та обов'язки органів державного контролю


Стаття 7. Права та обов'язки органів державного контролю
95.
1. Органи державного контролю здійснюють такі функції:


1. Органи державного контролю здійснюють такі функції:
96.
Орган ліцензування відповідно до цього закону:


Орган ліцензування відповідно до цього Закону:
97.
- приймає рішення про видачу ліцензій, продовження терміну ліцензій, призупинення їх дії або анулювання ліцензій на підставах передбачених законодавством;


- приймає рішення про видачу ліцензій, продовження терміну ліцензій, призупинення їх дії або анулювання ліцензій на підставах передбачених законодавством;
98.

контролює дотримання виробником вимог цього закону, ліцензійних умов і, в разі виявлення порушень, застосовує передбачені законом фінансові санкції, а у взаємодії з підрозділами Міністерства внутрішніх справ України - додаткові спеціальні заходи. З метою виконання функцій контролю створює підрозділ державних інспекторів з питань інтелектуальної власності;
-135- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац 4 пункту 1 статті 7 доповнити після слів "з питань інтелектуальної власності " словами "який діє на підставі Положення затвердженого Кабінетом Міністрів України".
-136- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 1, пункт 2. Текст, починаючи зі слів "застосовує передбачені" і до кінця пункту замінити текстом "звертається до суду"
Стаття 7, частина 1,. Пункт 3 виключити..
-137- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 7, пункт 1, абзац четвертий. Текст після слова "санкції" замінити ".";
Стаття 7, пункт 1, абзац п"ятий. Вилучити.
Враховано
ВідхиленоВідхилено- контролює дотримання виробником вимог цього Закону, ліцензійних умов і, в разі виявлення порушень, застосовує передбачені законом фінансові санкції, а у взаємодії з підрозділами Міністерства внутрішніх справ України - додаткові спеціальні заходи. З метою виконання функцій контролю створює підрозділ державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, який діє на підставі Положення затвердженого Кабінетом Міністрів України;
99.
- виконує інші функції, що витікають з вимог цього закону та передбачені Кабінетом Міністрів України;
-138- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 7 частині 1 вилучити слова: "виконує інші функції, що витікають з вимог цього закону та передбачені Кабінетом Міністрів України".
-139- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, пукт1, абзац четвертий вилучити.
Відхилено
Відхилено

- виконує інші функції, що витікають з вимог цього Закону та передбачені Кабінетом Міністрів України;
100.
- зобов'язаний, у випадках виявлення під час перевірки ознак злочину, передавати матеріали перевірки правоохоронним органам для порушення кримінальної справи.
-140- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 7, пункт 1, частина перша, абзац четвертий. Слово "виробником" замінити на слово "ліцензіатом".
Відхилено

- зобов'язаний, у випадках виявлення під час перевірки ознак злочину, передавати матеріали перевірки правоохоронним органам для порушення кримінальної справи.
101.
Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України беруть участь у проведенні перевірок діяльності виробника та з метою запобігання та припинення порушень цього Закону, застосовують спеціальні заходи, передбачені цим Законом та іншими законодавчими актами України, а також, у випадках безпосереднього виявлення під час перевірки ознак злочину, зобов'язані порушувати відповідні кримінальні справи.
-141- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 7, пункт 1, абзац сьомий. Текст після слова "виробника" замінити словами " в межах наданих їм повноважень".
-142- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 1. Останній абзац що починається словами "Підрозділи Міністерства" виключити.
-143- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 7:
пункт 1, частина друга. Перед словом "підрозділи" доповнити словами "На запит органу ліцензування", а слово "виробника" замінити словом "ліцензування".
Відхилено
ВідхиленоВідхилено


Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України беруть участь у проведенні перевірок діяльності виробника та з метою запобігання та припинення порушень цього Закону, застосовують спеціальні заходи, передбачені цим Законом та іншими законодавчими актами України, а також, у випадках безпосереднього виявлення під час перевірки ознак злочину, зобов'язані порушувати відповідні кримінальні справи..
102.
2. Органи державного контролю мають право:
пункт 2:
абзац 1. Слова "Органи державного контролю" замінити словами "Орган ліцензування під час проведення перевірок";
абзац 2. Викласти у такій редакції:
"- мати доступ до ліцензованих приміщень, у тому числі до тих, які використовуються для зберігання документів, з метою виконання контрольних функцій".
-144- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 7, пункт 2, абзац перший. Після слова "контролю" доповнити словами "під час проведення перевірки".
Стаття 7, пункт 2, абзац другий. Викласти в такій редакції: "мати доступ до ліцензованих приміщень та до документів з метою виконання контрольних функцій і у разі виявлення порушення вилучати документи стосовно цього порушення з обов"язковим залишенням копій цих документів;"
-145- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, пункт 2, абзац перший. Слова "Органи державного контролю" замінити словами "Орган ліцензування під час проведення перевірок".
-146- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)


Враховано частково


Відхилено


Відхилено
2. Органи державного контролю мають право:
103.
- мати доступ до приміщень виробника, які використовуються для здійснення діяльності, в тому числі для зберігання документів, в будь-який час незалежно від наявності попередження про перевірку, а також мати доступ до всіх документів, звітності та вилучати їх з метою виконання контрольних функцій;
Стаття 7, частина 2:
абзац 1. Текст "державного контролю" замінити словом "ліцензування".
Пункт 1 викласти у редакції: "мати доступ до приміщень, зазначених у ліцензії, з метою перевірки виконання умов ліцензування".
-147- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, пункт 2, абзац другий викласти у такій редакції:
"мати доступ до ліцензованих приміщень та до всіх документів з метою виконання контрольних функцій і у разі виявлення порушення - вилучати документи стосовно цього порушення з обов'язковим залишенням копій цих документів;"
-148- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У частині 2 статті 7:
абзац 1 в кінці доповнити словами: "з обов'язковим залишенням копій цих документів";


Враховано частково
Враховано частково

- мати доступ до приміщень виробника дисків, які використовуються для здійснення діяльності, в тому числі для зберігання документів, в будь-який час незалежно від наявності попередження про перевірку, а також мати доступ до всіх документів, звітності та вилучати їх з метою виконання контрольних функцій з обов'язковим залишенням копій цих документів;
104.
- вимагати від виробника усунення порушень ліцензійних умов та порядку виробництва або тимчасово зупиняти неправомірну діяльність виробника;
у абзаці 2 замість слів: "або тимчасово зупиняти неправомірну діяльність виробника" записати "приймати рішення про тимчасове зупинення дії ліцензії".
-149- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 7, пункт 2, абзац 3. Слово "виробника" замінити словом "ліцензіата", а слова "та порядку виробництва" виключити.
-150- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 2, пункт 2. Виключити текст "та порядку", а текст "неправомірну діяльність виробника" замінити текстом "діяльність виробника, що проводиться з порушенням вимог ліцензування".

ВідхиленоВідхилено

- вимагати від виробника усунення порушень ліцензійних умов та порядку виробництва або тимчасово зупиняти неправомірну діяльність виробника;
105.
- оглядати за участю виробника приміщення, обладнання, вироблену продукцію з метою перевірки додержання вимог цього Закону;
-151- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 7, пункт 2, абзац 4. Слово "виробника" замінити словом "ліцензіата".
-152- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 7, пункт 2, абзац четвертий. Після слова "виробника" доповнити словом "ліцензовані".
Стаття 7, пункт 2, абзац п"ятий. Слова "та/або вилучати" вилучити.
ВідхиленоВідхилено

- оглядати за участю виробника приміщення, обладнання, вироблену продукцію з метою перевірки додержання вимог цього Закону;
106.
- опечатувати та/або вилучати продукцію (диски, матриці), вироблену з порушенням цього закону, сировину для їх виготовлення, а також будь-яке виробниче обладнання, що не відповідає вимогам щодо нанесення на диски спеціальних ідентифікаційних кодів, або було ввезене в Україну без ліцензії, на період до вирішення питання про його конфіскацію в судовому порядку.

-153- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 2, пункт 4. Виключити текст "та /або вилучати", після тексту "вироблену з порушенням" додати слово "вимог", після тексту "а також" виключити текст "будь-яке", після тексту "що не відповідає" додати текст "встановленим законодавством", текст "про його конфіскацію" замінити текстом "щодо його конфіскації".


Враховано частково

- опечатувати та/або вилучати продукцію (диски, матриці), вироблену з порушенням вимог цього Закону, сировину для їх виготовлення, а також будь-яке виробниче обладнання, що не відповідає вимогам щодо нанесення на диски спеціальних ідентифікаційних кодів, або було ввезене в Україну без ліцензії, на період до вирішення питання про його конфіскацію в судовому порядку.
107.
Стаття 8. Відповідальність за порушення цього Закону
-154- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У пункті 1 статті 8 слово "громадяни" замінити на слова "суб'єкти господарювання".
Відхилено

Стаття 8. Відповідальність за порушення цього Закону
108.
1. За порушення цього Закону посадові особи та громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
-155- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 1. Наприкінці текст "чинним законодавством" замінити словом "законом".
Відхилено

1. За порушення цього Закону посадові особи та громадяни притягаються до відповідальності згідно з законодавством.
109.


2. За порушення цього Закону до суб'єктів підприємницької (господарської) діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:
Стаття 8. Частину 2 перенести через Прикінцеві положення до Кодексу про адміністративні правопорушення
-156- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Пункт 2 статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
"за неподачу інформації про кожну партію дисків для лазерних систем зчитування або про перелік обладнання для їх виробництва - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
У другому абзаці пункту 2 статті 8 слово "підприємницької" замінити на слово "господарської" і далі по тексту.Враховано
2. За порушення цього Закону до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:
110.
- здійснення підприємницької діяльності по виробництву дисків без ліцензії - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами) але не менше 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-157- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 8, пункт 2, абзаци 2, 3 та 4. Цифри "5000" та "1500" замінити, відповідно, цифрами "500" та "150".
-158- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 8, пункт 2, абзац другий. Вилучити.
Стаття 8, пункт 2, абзац третій. Текст після слова "продукції" вилучити.
ВідхиленоВідхилено

- здійснення господарської діяльності по виробництву дисків без ліцензії - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
111.
- виробництва дисків без нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів та/або без дозволу осіб, яким належить авторське право та/або суміжні права - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами) але не менше 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-159- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У частині 2 статті 8:
у абзаці 2 (щодо виробництва без кодів або без дозволу осіб, яким належать авторські права) замість 5 000 записати 3000;
Відхилено

- виробництва дисків без нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів та/або без дозволу осіб, яким належить авторське право та/або суміжні права - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
112.

- експорту, імпорту товарів передбачених цим законом без наявності ліцензії та/або з порушенням ліцензійних умов - 200 відсотків вартості імпортованої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
у абзаці 3 замість 1500 записати 3000;
у абзаці 4 вилучити слова: "мастер-дисків".
-160- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 8, пункт 2, абзац четвертий. Слова "без наявності ліцензії та/або" та текст після слова "продукції*" вилучити, після слова "імпортованої*" доповнити словами "та/або експортованої".
Стаття 8, пункт 2, абзац п"ятий. Слова "відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України" вилучити, цифру "5000" замінити цифрою "50".
-161- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 8, пункт 2, абзац чотири викласти у такій редакції:
"експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини, передбачених цим Законом без наявності ліцензії - 200 відсотків вартості імпортованої чи експортованої продукції, але не менше 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;"Відхилено


Відхилено


- експорту, імпорту товарів передбачених цим Законом без наявності ліцензії та/або з порушенням ліцензійних умов - 200 відсотків вартості імпортованої чи експортованої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


-162- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У четвертому абзаці пункту 2 статті 8 після слів "200 відсотків вартості імпортованої" доповнити словами "чи експортованої";
Враховано


113.
- за невиконання вимог цього Закону щодо забезпечення виробником наявності на всьому обладнанні для виготовлення мастер-дисків і прес-формах, які належать виробнику або контролюються ним, пристроїв для нанесення на всі виготовлені диски спеціальних ідентифікаційних кодів відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України - штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-163- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац 5 пункту 2 статті 8 проекту закону викласти у такій редакції:
"за невиконання вимог цього Закону щодо забезпечення виробником наявності на обладнанні (прес-формах) для виготовлення дисків, яке належить виробнику або контролюється ним, пристроїв для нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів на всі виготовлені диски - штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Враховано


- за невиконання вимог цього Закону щодо забезпечення виробником наявності на обладнанні (прес-формах) для виготовлення дисків, яке належить виробнику або контролюється ним, пристроїв для нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів на всі виготовлені диски - штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


-164- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 8, пункт 2, абзац 5. Викласти у такій редакції:
" - за невиконання вимог щодо технологічного забезпечення нанесення на диски спеціального ідентифікаційного коду ліцензованим обладнанням - штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Відхилено


- за неподачу інформації про кожну партію дисків, обладнання для їх виробництва, передбаченої пунктом четвертим частини третьої статті 5 цього Закону, - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
114.
3. При повторному чи подальшому порушенні будь-якої з ліцензійних умов або особливих умов ліцензій на експорт та імпорт - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-165- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 8 частину 3 викласти у редакції:
"При повторному чи подальшому порушенні будь-якої з ліцензійних умов або особливих умов ліцензій на експорт та імпорт до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у подвійному розмірі".
-166- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 8, пункт 3. Слова "чи подальшому", слова "будь-якої з" та слова "або особливих умов ліцензій на експорт та імпорт" - вилучити, цифру "10000" замінити цифрою "100".
Враховано частковоВідхилено

3. При повторному чи подальшому порушенні будь-якої з ліцензійних умов або особливих умов ліцензій на експорт та імпорт - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
115.

-167- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 8, пункт 3. Цифру "10000" замінити цифрою "1000".
Відхилено


116.
4. Санкції, визначені цією статтею, застосовуються органами ліцензування та іншими органами виконавчої влади в межах їх компетенції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
-168- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 8 частині 4 вилучити: "порядку встановленому Кабінетом Міністрів України".
-169- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 8, пункт 4. Текст після слова "ліцензування" замінити "."
Відхилено
Відхилено

4. Санкції, визначені цією статтею, застосовуються органами ліцензування та іншими органами виконавчої влади в межах їх компетенції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
117.
Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.
-170- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 8, пункт 4. Доповнити другим та третім реченнями такого змісту:
"Рішення про застосування санкцій, визначених цією статтею, може бути оскаржене суб'єктом господарювання у судовому порядку, встановленому законодавством. Оскарження суб'єктом господарювання у судовому порядку рішення про застосування санкцій, визначених цією статтею, призупиняє виконання такого рішення.".
Відхилено

Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.
118.
5. У разі невиконання суб'єктом підприємницької діяльності протягом 15 днів з моменту отримання рішення компетентного органу про стягнення штрафу, несплачена сума стягується в безспірному порядку державною податковою інспекцією за його місцезнаходженням.
-171- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 8, пункт 5. Слова "в безспірному порядку державною податковою інспекцією за його місцезнаходженням" замінити словами "в судовому порядку".
Відхилено

5. У разі невиконання суб'єктом господарювання протягом 15 днів з моменту отримання рішення компетентного органу про стягнення штрафу, несплачена сума стягується в безспірному порядку державною податковою інспекцією за його місцезнаходженням.


-172- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У пункті 5 статті 8 слова "в безспірному порядку державною податковою інспекцією" замінити на слова "органи державної виконавчої служби у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".
Відхилено
-173- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 8, пункт 5. Викласти у такій редакції:
"У разі невиконання суб"єктом господарювання рішення компетентного органу про застосування санкцій, передбачених цією статтею, протягом 15 календарних днів, наступних за днем надходження цього рішення до суб"єкта господарювання, якщо його не оскаржено до суду, стягнення фінансових санкцій на підставі такого рішення здійснюється органами державної виконавчої служби у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".
-174- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 8, пункт 5. Викласти у такій редакції:
"У разі невиконання суб'єктом господарювання рішення компетентного органу про застосування санкцій, передбачених цією статтею, протягом 15 календарних днів, наступних за днем надходження цього рішення до суб'єкта господарювання, якщо його не оскаржено до суду, стягнення фінансових санкцій на підставі такого рішення здійснюється органами державної виконавчої служби у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".
Відхилено

Відхилено


119.
6. Диски, виготовлені в Україні чи матриці, обладнання, сировина, ввезені на територію України з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню та/або конфіскації у суб'єктів господарської діяльності, як такі, що знаходяться у незаконному обігу.
Стаття 8, пункт 6, абзац 1. Викласти у такій редакції:
"Диски для лазерних систем зчитування, які були виготовлені, експортовані або імпортовані з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню до вирішення питання про їх конфіскацію у судовому порядку".
-175- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 8, пункт 6, абзац перший. Слова "у суб'єктів господарської діяльності, як такі, що знаходяться у незаконному обігу" замінити словами "у судовому порядку".
Враховано редакційно
Відхилено


6. Диски, виготовлені в Україні чи матриці, обладнання, сировина, експортовані, імпортовані з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню та/або конфіскації у суб'єктів господарювання, як такі, що знаходяться у незаконному обігу. Питання про їх конфіскацію вирішується у судовому порядку. Конфісковані диски підлягають знищенню в установленому порядку.


-176- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 8, пункт 6. Викласти у такій редакції:
"Диски для лазерних систем зчитування, які були виготовлені, експортовані або імпортовані з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню до вирішення питання про їх конфіскацію у судовому порядку".
-177- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 6 статті 8 проекту закону викласти у такій редакції:
"6. Диски, виготовлені в Україні чи матриці, обладнання, сировина, ввезені на територію України з порушенням вимог цього Закону, підлягають вилученню та/або конфіскації у суб'єктів господарської діяльності, як такі, що знаходяться у незаконному обігу.
Враховано частково

Враховано редакційно


120.
Будь-яка прес-форма, на яку не нанесено спеціальний ідентифікаційний код із суворим дотриманням положень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також будь-яке обладнання для виготовлення мастер-дисків, яке не пристосоване для нанесення на всі матриці спеціальних ідентифікаційних кодів із дотриманням положень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, підлягають вилученню та/або конфіскації на користь держави у встановленому порядку, і не можуть бути використані або відчужені до приведення їх у відповідність з вимогами положень цього Закону. До завершення розгляду таких питань у встановленому порядку таке обладнання підлягає негайному арешту, або вилученню. Якщо обладнання не може бути вилучене негайно, воно опечатується таким чином, щоб його не можна було використати. Конфісковані диски підлягають знищенню в установленому порядку.
Будь-яка прес-форма, на яку не нанесено спеціальний ідентифікаційний код, а також обладнання, яке не пристосоване для нанесення на матриці спеціальних ідентифікаційних кодів із дотриманням положень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, підлягають вилученню та/або конфіскації на користь держави у встановленому порядку, і не можуть бути використані або відчужені до приведення їх у відповідність з вимогами положень цього Закону. До завершення розгляду таких питань у встановленому порядку таке обладнання підлягає негайному арешту, або вилученню. Якщо обладнання не може бути вилучене негайно, воно опечатується таким чином, щоб його не можна було використати. Конфісковані диски підлягають знищенню в установленому порядку".
-178- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 8, пункт 6, абзац 2. Вилучити.
-179- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 8, пункт 6, абзац другий. Вилучити.
Відхилено


Відхилено

Будь-яка прес-форма, на яку не нанесено спеціальний ідентифікаційний код, а також обладнання, яке не пристосоване для нанесення на матриці спеціальних ідентифікаційних кодів із дотриманням положень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, підлягають вилученню та/або конфіскації на користь держави у встановленому порядку, і не можуть бути використані або відчужені до приведення їх у відповідність з вимогами положень цього Закону. До завершення розгляду таких питань у встановленому порядку таке обладнання підлягає негайному арешту, або вилученню. Якщо обладнання не може бути вилучене негайно, воно опечатується таким чином, щоб його не можна було використати.
121.
7. Приймаючи рішення про застосування фінансових санкцій, передбачених цією статтею, орган ліцензування зобов'язаний забезпечити здійснення заходів по вилученню обладнання та дисків і матриць - об'єктів правопорушення, шляхом залучення підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та звернутись до суду з поданням про вирішення питання щодо конфіскації.
Стаття 8, пункт 7. Слово "вилученню" замінити словом "опечатуванню", слова "шляхом залучення підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" вилучити.

7. Приймаючи рішення про застосування фінансових санкцій, передбачених цією статтею, орган ліцензування зобов'язаний забезпечити здійснення заходів по вилученню обладнання та дисків і матриць - об'єктів правопорушення, шляхом залучення підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та звернутись до суду з поданням про вирішення питання щодо конфіскації.
122.

8. Правила застосування положень передбачених частинами 5-6 цієї статті встановлюються Кабінетом Міністрів України.
-180- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 8, пункт 8. Вилучити.
-181- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Ч.8 ст.8 викласти в редакції:
"8. Правила застосування положень передбачених частинами 5-6 цієї статті, крім конфіскації, встановлюються Кабінетом Міністрів України".
Відхилено


Враховано


8. Правила застосування положень передбачених частинами 5-6 цієї статті, крім конфіскації, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
123.
9. Доходи, одержані в результаті діяльності, пов'язаної з порушенням цього Закону, зараховуються до Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

-182- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 8, пункт 9. Текст після слова "України" вилучити.
Відхилено

9. Доходи, одержані в результаті діяльності, пов'язаної з порушенням цього Закону, зараховуються до Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
124.
Стаття 9. Спеціальні заходи (санкції) за порушення цього Закону
-183- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 9 виключити, оскільки вона протирічить вжі діючій нормі ст.11 Закону України "Про підприємництво".
Відхилено

Стаття 9. Спеціальні заходи (санкції) за порушення цього Закону
126.
1. З метою припинення порушень вимог цього Закону додатково можуть застосовуватись такі спеціальні заходи:
-184- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 1:
буквену нумерацію пунктів замінити цифровою
Враховано частково

1. З метою припинення порушень вимог цього Закону додатково можуть застосовуватись такі спеціальні заходи:
127.
а) обмеження, тимчасова заборона чи припинення діяльності суб'єктів підприємництва у разі її невідповідності вимогам цього Закону;
пункт а) після тексту "заборона чи припинення" доповнити текстом ", передбаченої ліцензією".

1) обмеження, тимчасова заборона чи припинення діяльності суб'єктів господарювання у разі її невідповідності вимогам цього Закону;
128.
б) тимчасова заборона виробництва, використання обладнання та сировини, що не відповідають вимогам цього Закону;
-185- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У частині 1 статті 9:
пункт "б" розпочати словом: " обмеження" і далі за текстом;
Відхилено

2) тимчасова заборона виробництва, використання обладнання та сировини, що не відповідають вимогам цього Закону;
129.
в) анулювання ліцензії на виробництво, експорт, імпорт, експорт, імпорт обладнання за одноразове грубе порушення ліцензійних умов або при повторному виявленні порушення будь-якої з ліцензійних умов. Повторне надання ліцензії в такому разі забороняється. Критерії визначення грубого порушення ліцензійних умов встановлюються Кабінетом Міністрів України;
у 1 пункті "в" друге речення викласти у редакції:
"повторне надання ліцензії в такому разі раніше ніж через рік здати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії забороняється".
Третє речення цього абзацу вилучити.
-186- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 1, пункт в). Друге речення виключити.
-187- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пп.в) п.1 ст.9 після слів "анулювання ліцензії на виробництво, експорт, імпорт" записати слово "дисків".
-188- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 9, пункт 1, підпункт в). Текст після слова "обладнання" вилучити.
Відхилено
ВрахованоВідхилено

3) анулювання ліцензії на виробництво, експорт, імпорт дисків, експорт, імпорт обладнання за одноразове грубе порушення ліцензійних умов або при повторному виявленні порушення будь-якої з ліцензійних умов. Повторна видача ліцензії в такому разі забороняється. Критерії визначення грубого порушення ліцензійних умов встановлюються Кабінетом Міністрів України;


-189- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Стаття 9, пункт 1, підпукт в). викласти у такій редакції:
"Стаття 9. Спеціальні заходи за порушення цього Закону.
З метою припинення порушень вимог цього Закону додатково можуть застосовуватись такі спеціальні заходи:
1. Зупинення дії ліцензії.
2. Анулювання ліцензії.
Дія ліцензії може бути зупинена на період усунення порушень, визначених пунктом 2 статті 8 цього Закону.
Відхилено
Підстави для анулювання ліцензії передбачені частиною першою статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Рішення про зупинення дії ліцензії або про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування.
Порядок прийняття рішення про зупинення дії ліцензії або про анулювання ліцензії, набуття чинності цим рішенням, порядок його оскарження тощо визначені частиною 2-8 статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
-190- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 9, пункт 1, підпункт в). Викласти у такій редакції:
2) анулювання ліцензії на виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання для їх виробництва при повторному порушенні ліцензійних умов, встановлених цим Законом. Виробник, експортер, імпортер може одержати нову ліцензію на право провадження відповідного виду діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
Відхилено


130.
г) тимчасове зупинення дії ліцензії та діяльності виробника у випадку виявлення порушень вимог цього Закону, допущених виробником, експортером, імпортером обладнання та дисків для лазерних систем зчитування, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог органу ліцензування щодо припинення порушення протягом одного місяця;


4) тимчасове зупинення дії ліцензії та діяльності виробника у випадку виявлення порушень вимог цього Закону, допущених виробником, експортером, імпортером обладнання та дисків, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог органу ліцензування щодо припинення порушення протягом одного місяця;
131.
д) вилучення та конфіскація дисків, виготовлених після введення в дію цього Закону, без нанесення спеціального ідентифікаційного коду, а також вилучення та конфіскація продукції (дисків, матриць), виробленої з порушенням цього Закону, сировини для її виробництва, а також обладнання, що не відповідає вимогам цього Закону щодо нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів, або є неліцензованим обладнанням, чи ввезено з порушенням вимог чинного законодавства.
-191- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 9, пункт 1, підпункт д). Вилучити.
Відхилено

5) вилучення та конфіскація дисків, виготовлених після набрання чинності цим Законом, без нанесення спеціального ідентифікаційного коду, а також вилучення та конфіскація продукції (дисків, матриць), виробленої з порушенням цього Закону, сировини для її виробництва, а також обладнання, що не відповідає вимогам цього Закону щодо нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів, або є неліцензованим обладнанням, чи ввезено з порушенням вимог чинного законодавства.
132.
2. Ліцензія вважається зупиненою чи анульованою з дати прийняття відповідного рішення органом ліцензування.


2. Дія ліцензії вважається зупиненою, ліцензія вважається анульованою з дати прийняття відповідного рішення органом ліцензування.
133.
3. Спеціальні заходи (санкції) передбачені пунктами а)- г) частини першої цієї статті застосовуються за рішенням органу ліцензування, яке приймається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


3. Спеціальні заходи (санкції) передбачені пунктами 1) - 4) частини першої цієї статті застосовуються за рішенням органу ліцензування, яке приймається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
134.
Спеціальні заходи, передбачені у пунктах а)- г) частини першої цієї статті щодо обмеження, зупинення діяльності, виробництва та вилучення обладнання та у пункті д) здійснюються органами Міністерства внутрішніх справ України за поданням органу ліцензування, з одночасним зверненням до судових органів України для вирішення питання щодо конфіскації вилучених обладнання та/або дисків.
-192- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 3, абзац 2. Текст , починаючи зі слів "органами Міністерства внутрішніх" замінити текстом "за рішенням суду".
-193- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 9, пункт 3, абзац другий. Вилучити.
Відхилено

Відхилено

Спеціальні заходи, передбачені у пунктах 1) - 4) частини першої цієї статті щодо обмеження, зупинення діяльності, виробництва та вилучення обладнання та у пункті 5) здійснюються органами Міністерства внутрішніх справ України за поданням органу ліцензування, з одночасним зверненням до суду для вирішення питання щодо конфіскації вилучених обладнання та/або дисків.
135.
4. Застосування зазначених у цій статті заходів здійснюється відповідно до правил встановлених Кабінетом Міністрів України.

-194- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 9 частину 4 вилучити.
-195- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9. Частину 4 виключити, як таку, що поглинається частиною 3.
-196- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 9, пункт 4. Вилучити.
Відхилено


Відхилено


Відхилено
4. Застосування зазначених у цій статті заходів, крім конфіскації, здійснюється відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
136.
Стаття 10. Прикінцеві положення


Стаття 10. Прикінцеві положення
137.

1. Цей Закон набирає чинності через шістдесят календарних днів з дня опублікування.
-197- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 10 частині 1 замість "шістдесят" записати "дев'яносто".
-198- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 10, пункт 1. Слово "шістдесят" замінити словом "дев'яносто".
Враховано


Враховано1. Цей Закон набирає чинності через дев'яносто календарних днів з дня опублікування.


-199- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Статтю 10 викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності через шістдесят календарних днів з дня його опублікування.
Протягом одного календарного місяця з моменту набуття чинності цим Законом, суб'єкти господарювання, які були зареєстровані і здійснювали свою діяльність до набуття чинності цим Законом, здійснюють діяльність по виробництву, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорту, імпорту, обладнання та сировини для виробництва у порядку, що діяв до набуття чинності цим Законом".
Відхилено


138.
2. До приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом вони застосовуються і діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
-200- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10:
частину 2 виключити;
Враховано частково

2. До приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом вони застосовуються і діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
139.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
частина 3. Буквену нумерацію пунктів замінити числовою;

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
140.

а) У Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998, N 17, ст. 80):
частина 3, пункт б), зміни до Статті 37. Текст "або пов'язаних з ним законів України" замінити словом "Закону", після тексту "України відповідно до" слово "законодавства" замінити словом "закону", після тексту "договорів України" додати текст ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


1) Статтю 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.209) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту::


-201- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, пункт 2, підпункт б). Викласти у такій редакції:
1) Доповнити статтю 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 85) новою частиною такого змісту:
"Ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення здійснюється відповідно до Закону "Про особливості державного регулювання у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування".
Відхилено


141.
Статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
-202- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 10, пункт 3, підпункт б), абзац п'ятий. Вилучити.
Стаття 10, пункт З, підпункт б), абзац шостий. Вилучити.
-203- Н.д.Матвієнко А.С. (Округ №17)
Статтю 10 викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шістдесят календарних днів з дня його опублікування.
Відхилено
Відхилено


142.
"Діяльність, пов'язана з виробництвом дисків для лазерних систем зчитування, а також імпорт, експорт обладнання та сировини для їх виготовлення, здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування".
Протягом одного календарного місяця з моменту набуття чинності цим Законом, суб'єкти господарювання, які були зареєстровані і здійснювали свою діяльність до набуття чинності цим Законом, здійснюють діяльність по виробництву, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, експорту, імпорту, обладнання та сировини для виробництва у порядку, що діяв до набуття чинності цим Законом.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

"Діяльність, пов'язана з виробництвом дисків для лазерних систем зчитування, а також імпорт, експорт обладнання та сировини для їх виготовлення, здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування".
У зв'язку з цим частини другу-п'яту вважати відповідно частинами третьою-шостою.
143.
б) У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 49, N51, ст.447; 2000р., N 24, ст. 186):
1) У Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, №14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1998, №17, ст.80):
Статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Діяльність, пов'язана з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, а також імпорт, експорт обладнання та сировини для їх виготовлення здійснюються відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування".

2) У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1992р., № 31, ст.442; 1993р., № 5, ст.33, № 12, ст.109, № 17, ст.184; 1994р., № 20, ст.120; 1995р., № 13, ст.85; 1999р., № 7, ст.49; 2000р., N 24, ст.186, № 38, ст.318):
144.
Частину першу статті 16 доповнити абзацом такого змісту:
2) Доповнити статтю 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 85) новою частиною такого змісту:
"Ліцензування експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування".

Частину першу статті 16 доповнити абзацом такого змісту:
145.
"- з мотивів захисту інтелектуальної власності";
3. Кабінету Міністрів України протягом шестидесяти днів з дня опублікування цього Закону:
розробити порядок обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набуття чинності цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

"- з мотивів захисту інтелектуальної власності".
146.
У статті 17:
- у шестимісячний термін з дня прийняття цього Закону:

У статті 17:
147.
частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність з цим Законом нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади;
подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.

частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
148.
"- без індивідуальної (разової) ліцензії, експорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт та імпорт обладнання, сировини, матриць для виробництва (виготовлення) таких дисків."
-204- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У підпункт (б) пункту 3 статті 10 проекту закону доповнити після слів "без індивідуальної (разової) ліцензії, експорт" словами "та імпорт".
Враховано

"- без ліцензії, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт та імпорт обладнання, сировини, матриць для виробництва (виготовлення) таких дисків.";
149.
Частину другу виключити. В зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.


частину другу виключити.
150.
Абзац перший частини першої статті 37 викласти в такій редакції:


Абзац перший частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
151.
"За порушення цього або пов'язаних з ним законів України, а також за порушення прав інтелектуальної власності, що охороняються на території України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності застосовуються такі спеціальні санкції:"


"За порушення цього або пов'язаних з ним законів України, а також за порушення прав інтелектуальної власності, що охороняються на території України відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності застосовуються такі спеціальні санкції".
152.

в) Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 164-12 такого змісту:

Стаття 164-12. Виробництво та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт та/або імпорт матриць, обладнання та сировини для їх виготовлення, з порушенням вимог чинного законодавства.


Виробництво та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт та/або імпорт матриць, обладнання та сировини для їх виготовлення з порушенням вимог та порядку встановленого Законом України "Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування" - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб чи громадян від 3000 до 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією дисків, сировини та обладнання для їх виготовлення."
-205- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Підпункт 3) пункту 3 статті 10 проекту записати в такій редакції:
"в) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст.1122):
доповнити Кодекс статтею 164-13 такого змісту:
"Стаття 164-13. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт, обладнання чи сировини для їх виробництва
Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, -
тягне за собою накладення штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією дисків, обладнання чи сировини для їх виробництва".
-206- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 10, пункт 3, підпункт в), абзац перший. Вилучити.
Стаття 10, пункт 3, підпункт в), абзац другий. Вилучити.

Враховано
Відхилено


3) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст.1122):

доповнити Кодекс статтею 164-13 такого змісту:

"Стаття 164-13. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт, обладнання чи сировини для їх виробництва

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, -
тягне за собою накладення штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією дисків, обладнання чи сировини для їх виробництва";
153.

-207- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10, частина 3, пункт в). До Кодексу про адміністративні правопорушення:
Стаття 164-11.Назву і текст статті після тексту "та/або експорт" доповнити текстом "чи імпорт".
-208- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, пункт 3, підпункт в). Замість цифр "3000" та "5000" привести слова "від п"ятидесяти до двохсот".
Враховано редакційно


Відхилено

-209- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У підпунктах в), е) пункту 3 статті 10 виключити слова "встановленого Законом України "Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування".
Відхилено


154.
г) В статті 221 та 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення цифри "164-5 - 164-11" замінити цифрами "164-5 - 164-12";
-210- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пп. г) пункту 3 ст.10 викласти в такій редакції:
"У статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-5 - 164-11" замінити цифрами "164-5 - 164-12";
Враховано

у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-5 - 164-12" замінити цифрами "164-5 - 164-13";
155.
д) Доповнити частину першу статті 255 пунктом 10 такого змісту:
пп. д) пункту 3 ст.10 викласти в редакції:
"д) доповнити частину першу статті 255 пунктом 10 такого змісту:
"10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51-2, 164-9, 164-12)";
-211- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10, частина 3. Пункт д) виключити.
-212- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 10, пункт 3, підпункт д), абзац перший. Вилучити.
Враховано


Відхилено


Відхилено

доповнити частину першу статті 255 пунктом 10 такого змісту:
156.
10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51-2, 164-9, 164-12);
Стаття 10, пункт 3, підпункт д), абзац другий. Вилучити.

"10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51-2, 164-9, 164-13)".
157.

е) Доповнити Кримінальний кодекс України в редакції від 5 квітня 2001 р. статтею 203-1 такого змісту:

"Стаття 203-1. Порушення встановленого порядку виробництва та/або експорту дисків для лазерних систем зчитування, а також експорту та/або імпорту матриць, обладнання та сировини для їх виготовлення
Виробництво (виготовлення) та/або експорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт та/або імпорт матриць, обладнання, сировини для виготовлення таких дисків, з метою збуту чи розповсюдження з порушенням порядку встановленого Законом України "Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування", якщо ці дії вчинено у особливо великих розмірах
караються позбавленням волі на строк від 2-х до 5 років з конфіскацією виробів, обладнання, сировини та майна.
Під особливо великим розміром слід розуміти вартість продукції (дисків, обладнання, сировини), що у тисячу і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян."
-213- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пп. е) пункту 3 ст.10 проекту викласти в такій редакції:
"е) Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 203-1 такого змісту:
"Стаття 203-1. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва
Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинено у великих розмірах , -
караються позбавленням волі на строк від одного до п'яти років з конфіскацією дисків, обладнання чи сировини для їх виробництва.
Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у три тисячі разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян."
-214- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, пункт 3, підпункт е). Замість слів "карається позбавленням волі на строк від 2-х до 5 років з конфіскацією виробів, обладнання, сировини та майна" привести слова "- караються позбавленням волі на строк від одного до п'яти років.", а замість слів "у тисячу" привести слова "у три тисячі".
ВрахованоВідхилено


4) Доповнити Кримінальний кодекс України статтею 203-1 такого змісту:

"Стаття 203-1. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва
Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинено у великих розмірах , -
караються позбавленням волі на строк від одного до п'яти років з конфіскацією дисків, обладнання чи сировини для їх виробництва.
Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

159.

-215- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Стаття 10, пункт 3, підпункт е):
абзаци перший, другий, третій, четвертий, п'ятий вилучити.
Відхилено
-216- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити ст.10 новим підпунктом є) такого змісту:
Враховано

5) Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після слів і цифр "частиною 2 статті 203" доповнити словом і цифрами "статтею 203-1".
162.
є) Частину другу статті 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" після слів "інтелектуальної власності" доповнити такими словами:
"є) Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після слів і цифр "частиною 2 статті 203" доповнити словом і цифрами "статтею 203-1".

6) Частину другу статті 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 36, ст.299; 2001р., № 11, ст.45 із змінами, внесеними Законом України від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ) після слів "інтелектуальної власності" доповнити такими словами:

163.
"а також ліцензування у сфері виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення".
-217- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Статтю 10, пункт 3. Доповнити пунктом такого змісту:
Відхилено

"а також ліцензування у сфері виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виготовлення".


Частину першу статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради, 1999 р., N 22-23, ст.199 ) доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) два обов'язкових безоплатних примірників виготовлених дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації - спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування".


164.

4. Кабінету Міністрів України:
-218- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 10 частині 4 перший абзац викласти у редакції:
Відхилено


4. Кабінету Міністрів України:

165.

- у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
"у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону".
-219- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Ч.4 ст.10 викласти в такій редакції:
"4. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом:Враховано- до дня набрання чинності цим Законом:
166.
забезпечити прийняття нормативно-правових актів,
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також необхідних для його застосування;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також необхідних для його застосування;
167.
передбачених цим Законом, а також необхідних для його застосування;
- у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону:

- у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону:
168.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;


забезпечити приведення у відповідність з цим Законом рішень центральних органів виконавчої влади;
подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом".


169.
забезпечити приведення у відповідність з цим Законом рішень центральних органів виконавчої влади.
-220- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10, частина 4, пункт 1, підпункт 4, що починається словами "забезпечити приведення". Слово "рішень" замінити текстом "нормативно-правових актів".
Враховано

забезпечити приведення у відповідність з цим Законом нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади;
подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.
170.
- у шестимісячний термін з дня прийняття цього Закону:
-221- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 10 частині 4 вилучити слова: "у шестимісячний термін з дня прийняття цього Закону".
Відхилено


171.
подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні