Назва: Додаткова порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування"(ВИТЯГ)
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
(16.11.2001)2.
Закон України


Закон України
3.
"Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування"


"Про державне регулювання виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування"
4.
5.
Цей Закон визначає основні засади державного регулювання виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування, а також недопущення незаконного їх виробництва та обігу.


Цей Закон визначає основні засади державного регулювання виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування з метою недопущення незаконного їх виробництва та обігу.
21.

Стаття 3. Регулювання виробництва дисківСтаття 3. Регулювання виробництва дисків
22.
1. Виробництво дисків може здійснюватись суб'єктами підприємницької діяльності лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та дотримання ліцензійних умов, які встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
-1- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Частину першу статті 3 доповнити реченням такого змісту:
"Виробництво дисків у жилих приміщеннях забороняється".
Враховано

1. Виробництво дисків може здійснюватись суб'єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на провадження такої діяльності та дотримання ліцензійних умов, які встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, виданими відповідно до цього Закону. Виробництво дисків у жилих приміщеннях забороняється.

23.
2. До видачі ліцензії, орган ліцензування присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України та зазначає його в ліцензії.2. До видачі ліцензії, орган ліцензування присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України та зазначає його в ліцензії.
24.
Кабінет Міністрів України може встановлювати умови використання виробниками, які отримали ліцензію, інших відповідних технологій для позначення виробника дисків та контролю за виробництвом дисків.Кабінет Міністрів України може встановлювати умови використання виробниками, які отримали ліцензію, інших відповідних технологій для позначення виробника дисків та контролю за виробництвом дисків.
25.
3. Ліцензія на виробництво дисків, зазначена в цій статті, може бути видана лише суб'єкту господарської діяльності, який надав органу ліцензування документально підтверджені дані про:


3. Ліцензія на виробництво дисків може бути видана лише суб'єкту господарювання, який надав органу ліцензування документально підтверджені дані про:
26.
- власне або орендоване виробниче обладнання;


- власне або орендоване виробниче обладнання;
27.
- усі власні або орендовані приміщення, зокрема, виробничі та складські;


- усі власні або орендовані приміщення, зокрема, виробничі та складські;
28.
- його юридичний статус (вид підприємства, найменування, форма власності, склад засновників, дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі), якщо він є юридичною особою;


- його юридичний статус (вид підприємства, найменування, форма власності, склад засновників, дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в державному податковому органі), - для юридичної особи;
29.
- склад керівництва (виконавчих та вищих органів управління);


- склад керівництва (вищих та виконавчих органів управління);

- дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в податковому органі для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;


- дані про державну реєстрацію, в тому числі дані про реєстрацію в державному податковому органі для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

- інші відомості та документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.- інші відомості та документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. Ліцензія на виробництво дисків видається на термін не більше трьох (3) років одночасно відповідно до вимог цього Закону, в порядку, за формою та з урахуванням умов, встановлених Кабінетом Міністрів України.4. Ліцензія на виробництво дисків видається на термін не більше трьох років відповідно до вимог цього Закону, в порядку та за формою, встановленими Кабінетом Міністрів України.

5. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії після проведення перевірки усієї інформації, наданої заявником.5. Орган ліцензування приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на виробництво дисків після проведення перевірки усієї інформації, наданої заявником.

6. За видачу ліцензії на виробництво дисків справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні