Про внесення змін і доповнень до Закону України''Про оперативно-розшукову діяльність''
N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про оперативно-розшукову діяльність
Про внесення змін і доповнень до Закону України''Про оперативно-розшукову діяльність''Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань законності і правопорядкуПроект
Закон України
Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"


Про внесення змін і доповнень до Закону України''Про оперативно-розшукову діяльність''Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань законності і правопорядкуПроект
Закон України
Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"
1.

Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
2.
(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 22, ст.303)(Вводиться в дію Постановою ВР N 2136-12 від 18.02.92, ВВР 1992, N 22, ст.304) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2549-12 від 07.07.92, ВВР 1992, N 39, ст.572 N 2932-12 від 26.01.93, ВВР 1993, N 11, ст. 83 N 3784-12 від 23.12.93, ВВР 1994, N 11, ст. 52)
Внести до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303, N 39, ст. 572; 1993 р., N 11, ст. 83, 1994 р., N 11, ст. 52) такі зміни і доповнення:


Внести до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303, N 39, ст. 572; 1993 р., N 11, ст. 83, 1994 р., N 11, ст. 52) такі зміни:

Стаття 1. Завдання оперативно-розшукової діяльності
3.
Завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.
1. У статті 1 слова "протиправну діяльність" замінити словами "протиправні діяння".

-1- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У статті 1 слова "про протиправну діяльність окремих осіб та груп" замінити словами "про протиправні діяння окремих осіб та груп, передбачених Кримінальним кодексом України"


Враховано

1. У статті 1 слова "про протиправну діяльність окремих осіб та груп" замінити словами "про протиправні діяння окремих осіб та груп, передбачених Кримінальним кодексом України".-2- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Викласти ст.1 у слідуючій редакції:
"Завданням оперативно-розшукової діяльності є:
- виявлення, попередження, запобігання та виявлення злочинів, а також виявлення і встановлення осіб причетних до підготовки цих злочинів;
- здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду та ухиляються від виконання покарання, а також розшуку безвісти зниклих громадян."
ВідхиленоСтаття 2. Поняття оперативно-розшукової діяльності

Оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.

Стаття 3. Правова основа оперативно-розшукової діяльності

Правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять Конституція України (888-09), цей Закон, Кримінальний (2001-05, 2002-05) та Кримінально-процесуальний кодекси (1001-05, 1002-05, 1003-05) України, закони України про прокуратуру (1789-12), міліцію (565-12), Службу національної безпеки, Прикордонні війська (1779-12), Управління охорони вищих посадових осіб, інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна.

Стаття 4. Принципи оперативно-розшукової діяльності

Оперативно-розшукова діяльність грунтується на принципах законності, дотримання прав і свобод людини, взаємодії з органами управління і населенням.
4.
Стаття 5. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
2. У статті 5:
-3- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Частину 1 ст.5 викласти в такій редакції:
"Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами органів внутрішніх справ, органів служби безпеки, прикордонних військ."

Відхилено

2. У статті 5:
5.
Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами:
у частині першій:
-4- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
В ч.1 ст.5 необхідно детальніше визначити коло відомств та підрозділів, на яких поширюється цей Закон.
Відхилено

у частині першій:
6.

абзаци другий і третій викласти у такій редакції:


абзаци другий і третій викласти у такій редакції:
7.
органів внутрішніх справ - кримінальною та спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, оперативно-розшуковими підрозділами Державної автомобільної інспекції, оперативно-режимними підрозділами місць позбавлення волі; (Абзац другий частини першої статті 5 в редакції Закону N 3784-12 від 23.12.93)
"органів внутрішніх справ - кримінальної та спеціальної міліції, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, Державної служби боротьби з економічною злочинністю, внутрішньої безпеки, забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів і учасників кримінального судочинства, оперативно-технічними, оперативно-розшуковими підрозділами Державної автомобільної інспекції та оперативно-режимними підрозділами місць позбавлення волі;
-5- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У абзаці другому частини першої статті 5 слова "внутрішньої безпеки" та "оперативно-технічними, оперативно-розшуковими підрозділами Державної автомобільної інспекції" виключити.

-6- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У абзаці 2 ч.1 ст.5 уточнити поняття "спеціальної міліції".


Враховано


Відхилено

"органів внутрішніх справ - кримінальної та спеціальної міліції, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, Державної служби боротьби з економічною злочинністю, забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів і учасників кримінального судочинства, оперативно-режимними підрозділами місць позбавлення волі;
8.
органів служби безпеки - розвідкою, контррозвідкою, військовою контррозвідкою, підрозділами захисту національної державності, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю, оперативно-технічним, оперативного документування;
органів служби безпеки - розвідки, контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом та захисту учасників кримінального судочинства і працівників правоохоронних органів";


органів служби безпеки - розвідки, контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом та захисту учасників кримінального судочинства і працівників правоохоронних органів";
9.
прикордонних військ - підрозділами з оперативно-розшукової роботи;
в абзаці четвертому слова "підрозділами з оперативно-розшукової роботи" замінити словами "розвідки, контррозвідки, оперативно-технічними";
-7- Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Абзац четвертий частини першої статті 5 доповнити словами - "виключно з метою забезпечення безпеки посадових осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона".

Відхилено
-8- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Н.д.Парубок О.Н.(Реєстр.картка №227)
Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Н.д.Попеску І.В. (Округ №204)
Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Кризський Ю.О. (Округ N246)
Н.д.Данча М.Д. (Округ N 175)
Н.д.Товт М.М. (Округ N 169)
Н.д.Hедригайло В.М. (Округ N152)
Н.д.Улинець В.Г. (Округ N 168)
Н.д.Чурута М.І. (Округ N 251)
Н.д.Хмара С.І. (Округ N 261)
Н.д.Головко В.І. (Округ N 318)
Н.д.Пономаренко Б.Й.(ОкругN422)
Н.д.Лупаков Є.О. (Округ N 433)
Н.д.Сергієнко В.І. (Округ N 295)
Н.д.Пасько С.О. (Округ N 425)
Н.д.Чумак М.В. (Округ N 443)
Абзац 4 частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
органів охорони державного кордону України - розвідки, контррозвідки, оперативно-інформаційними, оперативно-технічного документування, внутрішньої та власної безпеки".

-9- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Абз. 4 ч.1 ст.5 вилучити.

Враховано частково,
виклавши в іншій редакції.
Відхилено

абзац четвертий викласти у такій редакції:
"органів Державного Комітету у справах охорони державного кордону України - розвідки, контррозвідки, оперативно-інформаційними, оперативно-технічного документування, внутрішньої безпеки".-10- Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Скіпальський О.О.(Округ N66)
Доповнити частину першу статті 5
пунктом 5 такого змісту:
"органів Міністерства оборони - оперативними підрозділами Головного управління розвідки.
Оперативні підрозділи органу зовнішньої розвідки Міністерства оборони України здійснюють оперативно-розшукові заходи тільки з метою забезпечення внутрішньої безпеки".
Відхилено,
бо не відповідає статті 17 Конституції України.


управління державної охорони - підрозділом оперативного забезпечення охорони;
органів державної податкової служби - оперативними підрозділами податкової міліції.
10.

у частині другій:


у частині другій:
11.
Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами не допускається.
слова "не допускається" замінити словом "забороняється";


слова "не допускається" замінити словом "забороняється";
12.

доповнити частину реченням такого змісту:13.

"Невиконання цієї вимоги тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством".
-11- Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Говорун В.П. (Округ N 311)
Вилучити з тексту Закону частину 5 статті 5.

Враховано
-12- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити частину 2 ст. 5 реченням:
"Особи, що на порушення цієї вимоги здійснюють оперативно-розшукові заходи, або приймають рішення про проведення таких заходів, несуть кримінальну відповідальність та мають відшкодувати в повному обсязі матеріальну та моральну шкоду, заподіяну незаконним застосуванням оперативно-розшукових заходів, згідно до чинного кримінального та цивільного законодавства."

Відхилено


14.
Стаття 6. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
3. У статті 6:


3. У статті 6:
15.
Підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є:
у частині першій:


у частині першій:
16.

у пункті 1:


у пункті 1:
17.

абзац перший викласти у такій редакції:


абзац перший викласти у такій редакції:
18.
1) наявність достатньої інформації про:
"1) наявність інформації, що потребує перевірки, про:";
-13- Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Говорун В.П. (Округ N 311)
П.1 статті 6 викласти в такій редакції:
"1) наявність одержаної в установленому законом порядку інформації, що потребує перевірки оперативним шляхом, про ..." (далі за текстом), або залишити цей пункт у діючій редакції.

Відхилено

"1) наявність достатньої інформації одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки оперативним шляхом, про:";-14- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
П.1 статті 6 викласти в наступній редакції: "наявність одержаної в установленому законом порядку інформації, що потребує перевірки оперативним шляхом, про:"

Враховано- злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами;
- осіб, які готують або вчинили злочин;

-15- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
П. 1 ч. 1 ст. 6 викласти в наступній редакції:
"Наявність одержаної у встановленому чинним законодавством порядку вірогідної і достатньої інформації, що потребує перевірки оперативним шляхом, про:".
Відхилено


19.
- осіб, які переховуються від органів розслідування або ухиляються від відбування кримінального покарання;
в абзаці четвертому слово "розслідування" замінити словами "розслідування, суду";


в абзаці четвертому слово "розслідування" замінити словами "розслідування, суду";

- осіб, які безвісти зникли;
- розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України;
20.

пункт 2 викласти у такій редакції:21.
2) запити повноважних державних органів, установ та організацій про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної, військової та службової таємниці;
"запити повноважних державних органів, підприємств, установ та організацій про перевірку осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках";
-16- Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Говорун В.П. (Округ N 311)
Пункт 2 статті 6 вилучити з тексту законопроекту.

-17- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Пункт 2 статті 6 залишити в редакції діючої норми.
ВідхиленоВраховано3) потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.
22.
Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах суду в кримінальних справах, що знаходяться в його провадженні, матеріалах органів дізнання, інших правоохоронних органів, у запитах оперативних підрозділів міжнародних правоохоронних органів та організацій інших держав, а також запитах повноважних державних органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної, військової та службової таємниці.
у частині другій слова "військової та службової таємниці" замінити словами "таємниці, і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках".
-18- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину 2 статті 6 викласти в новій редакції:
"Суб`єкти оперативно-розшукової діяльності можуть приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів за умови отримання інформації про існування зазначених підстав з джерел, передбачених чинним законодавством:
-документів і матеріалів, які згідно з кримінально-процесуальним кодексом України складають підстави до порушення кримінальної справи;
-процесуальних документів органів дізнання, попереднього слідства та суду по порушених справах, щодо яких здійснюється, дізнання, попереднє або судове слідство;
-із запитів оперативних підрозділів міжнародних правоохоронних органів та організацій, а також правоохоронних організацій інших держав в порядку, передбаченому чинними міжнародними угодами про правову або інформаційну допомогу;
-запитів органів державної влади і державних установ та організацій, визначених Кабінетом міністрів України, про перевірку осіб у зв`язку з їх допуском до державної, військової або службової таємниці;
-інших джерел, передбачених законами України".
Враховано
у тексті Закону
у частині другій слова "військової та службової таємниці" замінити словами "таємниці, і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках".

Забороняється приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів при відсутності підстав, передбачених у цій статті.
23.
Стаття 7. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
4. У статті 7:


4. У статті 7:
24.
Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, зобов'язані:
доповнити статтю новим пунктом 1 такого змісту:


доповнити статтю новим пунктом 1 такого змісту:
25.

"1) у межах своїх повноважень вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо запобігання, своєчасного виявлення, припинення і розкриття злочинів та викриття причин і умов, які сприяють скоєнню злочинів, здійснювати відповідно до законодавства профілактику правопорушень";
-19- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Запропонований пунктом 4 абз. 1 - 3 проекту до включення в ст. 7 Закону новий п. 1) після слів "своїх повноважень" доповнити словами "відповідно до чинного законодавства, що становить правову основу оперативно-розшукової діяльності", і виключити слова "відповідно до законодавства" після слова "здійснювати".

Враховано

"1) у межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства, що становить правову основу оперативно-розшукової діяльності вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо запобігання, своєчасного виявлення, припинення і розкриття злочинів та викриття причин і умов, які сприяють скоєнню злочинів, здійснювати профілактику правопорушень";
26.
1) виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали суду і запити повноважних державних органів, установ та організацій про проведення оперативно-розшукових заходів;
пункти 1, 2, 3, 4, 5 вважати відповідно пунктами 2, 3, 4, 5, 6;


пункти 1, 2, 3, 4, 5 вважати відповідно пунктами 2, 3, 4, 5, 6;

2) виконувати запити відповідних міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів інших держав на підставі договорів і угод;

3) своєчасно інформувати найвищі органи державної влади України про відомі їм факти і дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави;
27.

пункт 4 викласти у такій редакції:


пункт 4 викласти у такій редакції:
28.
4) здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами з метою швидкого і повного розкриття злочинів та викриття винних;
"4) інформувати відповідні державні органи про відомі їм факти і дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про порушення законодавства, пов'язані з службовою діяльністю посадових осіб";
-20- Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Говорун В.П. (Округ N 311)
Пункт 4 статті 7 викласти в такій редакції: "4) своєчасно інформувати найвищі органи державної влади про відомі їм факти і дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також відповідні державні органи про порушення законодавства, пов'язані із службовою діяльність посадових осіб".

Відхилено,
бо формулювання, прийняте у першому читанні більш досконале
"4) інформувати відповідні державні органи про відомі їм факти і дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про порушення законодавства, пов'язані з службовою діяльністю посадових осіб";-21- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
З пункту 4 (в новій нумерації 5) ст. 7 Закону слід виключити слова "та викриття винних".
Відхилено


29.

пункт 6 викласти у такій редакції:


пункт 6 викласти у такій редакції:
30.
5) забезпечувати із залученням інших підрозділів безпеку співробітників та осіб, які подають допомогу і сприяють оперативно-розшуковій діяльності, та їх близьких, а після порушення кримінальної справи - також учасників процесу, інших осіб, які беруть участь у справі, та членів їх сімей.
"6) забезпечувати в установленому законодавством порядку безпеку працівників суду, правоохоронних органів, учасників кримінального судочинства та осіб, які подають допомогу і сприяють оперативно-розшуковій діяльності, а також членів їхніх сімей і близьких родичів".
-22- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В запропонованій пунктом 4 абз. 8 проекту редакції пункту 6 ст. 7 (в старій нумерації п. 5) слова "подають допомогу" перед словами "і сприяють" - виключити;
Враховано

"6) забезпечувати в установленому законом порядку безпеку працівників суду, правоохоронних органів, учасників кримінального судочинства та осіб, які сприяють оперативно-розшуковій діяльності, а також членів їхніх сімей і близьких родичів".
31.
Стаття 8. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
5. У статті 8:
-23- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У ст.8 уточнити, які саме підрозділи мають право здійснювати ті чи інші види оперативно-розшукової діяльності.
Відхилено

5. У статті 8:
32.
Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав надається право:
у частині першій:


у частині першій:

1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу;
33.

пункт 2 викласти у такій редакції:


пункт 2 викласти у такій редакції:
34.
2) проводити контрольні закупки товарів з метою виявлення фактів протиправної діяльності;
"проводити контрольну та оперативну закупівлю товарів, предметів та речовин, у тому числі вилучених з обігу, у фізичних осіб та юридичних осіб незалежно від форм власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь";
-24- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У п.2 ч.1 після слова "закупівлю" доповнити словами "та постачання".
Враховано

"проводити контрольну та оперативну закупівлю та постачання товарів, предметів та речовин, у тому числі вилучених з обігу, у фізичних осіб та юридичних осіб незалежно від форм власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь";
35.

пункт 3 викласти у такій редакції:


пункт 3 викласти у такій редакції:
36.
3) брати участь у перевірці фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій та окремих осіб;
"організовувати і брати участь у перевірці фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та окремих осіб, залучати до цього необхідних спеціалістів";
-25- Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Говорун В.П. (Округ N 311)
З пункту 3 статті 8 вилучити слово "організовувати".-26- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Враховано частково
"порушувати питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, або іншими видами господарської діяльності індивідуально";Редакцію п. 3 ч. 1 ст. 8 Закону привести у відповідність до правил української граматики і змінити наступним чином:
"порушувати питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, або іншими видами господарської діяльності індивідуально";
-виключити з цього пункту посилання на "залучення необхідних спеціалістів".
Уявляється доцільним доповнити закон окремою нормою, де передбачити можливість і в загальних рисах - порядок залучення необхідних спеціалістів до значно ширшого кола оперативно-розшукових заходів.

Враховано частково


37.
4) витребувати, збирати і вивчати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів;
у пункі 4 слова "підозрюваних" замінити словами "щодо яких є підозра";
-27- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У п.4 ст. 8 уточнити, за чиєю санкцією допускається втручання та збір інформації щодо діяльності підприємств, установ і організацій.

-28- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Відхилено

у пункт 4 слова "підозрюваних" замінити словами "щодо яких є підозра";Запропоновану пунктом 5 абз. 7 проекту зміну до п. 4 ст. 8 Закону - виключити з проекту, а редакцію п. 4 ст. 8 з цього питання лишити попередньою.
Доповнити п. 4 ст. 8 Закону вказівкою на мету, якою обмежується використання повноважень, визначених цим пунктом, яку слід сформулювати у відповідності зі ст. 32 Конституції України.
Відхилено


38.
5) проводити операції по захопленню озброєних злочинців, припиненню тяжких злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб;
у пункті 5 слова "озброєних" і "тяжких" виключити;


у пункті 5 слова "озброєних" і "тяжких" виключити;

6) відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з'ясування обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка;

7) негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати розвідувальну інформацію, у тому числі шляхом проникнення оперативного працівника в приміщення, транспортні засоби, на земельні ділянки;
39.
8) здійснювати проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу або особи, яка співробітничає з ним, із збереженням в таємниці достовірних даних щодо їх особистості. Зазначені особи не несуть відповідальності, якщо вони діяли в стані необхідної оборони або крайньої необхідності;
пункт 8 доповнити реченням такого змісту:
"Про необхідність проникнення до злочинної групи негласного працівника оперативного підрозділу або особи, яка співробітничає з ним, виноситься постанова, що затверджується начальником відповідного органу";
-29- Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Говорун В.П. (Округ N 311)
Вилучити з п.8 статті 8 слова "зазначені особи не несуть відповідальності, якщо вони діяли в стані необхідної оборони або крайньої необхідності".

-30- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Окрім запропонованого в п. 5 абз. 8 - 9 Проекту доповнення п. 8 ст. 8 Закону певним реченням, слід внести до цього пункту ст. 8 ще одну зміну:
Враховано
з редакційними правками
Відхилено

пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) здійснювати проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу або особи, яка співробітничає з ним, із збереженням в таємниці достовірних даних щодо їх особистості. Про необхідність такого проникнення виноситься постанова, яка затверджується начальником відповідного органу";-виключити з п. 8 ст. 8 друге речення - "Зазначені особи не несуть відповідальності, якщо вони діяли в стані необхідної оборони або крайньої необхідності".


40.
9) знімати інформацію з каналів зв'язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації;

10) контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштові відправлення;
41.
11) здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів;
у пункті 11 слова "в громадських місцях" виключити:
-31- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 11) ст. 8 Закону слід викласти в новій, наступній редакції:
"здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів з метою встановлення даних про особу та її зв'язки у випадках, коли є факти, які підтверджують, що нею готується або вчинено тяжкий злочин, а також для отримання відомостей, які вказують на ознаки такого злочину".
Відхилено

у пункті 11 слова "в громадських місцях" виключити:
42.
12) мати гласних і негласних штатних працівників;
пункт 12 після слова "штатних" доповнити словами "та позаштатних";


пункт 12 після слова "штатних" доповнити словами "та позаштатних";

13) встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності;

14) отримувати від юридичних та фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про злочини, які готуються або вчинені, та загрозу безпеці суспільства і держави;

15) використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, а так само за згодою осіб - житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, які їм належать;

16) створювати з метою конспірації підприємства, організації, використовувати документи, які зашифровують особу чи відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засобів оперативних підрозділів;

17) створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи;

18) застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах і в порядку, встановлених законами про міліцію, Службу національної безпеки, Прикордонні війська, Управління охорони вищих посадових осіб України.

Негласне проникнення в жилі приміщення, візуальне спостереження в них може мати місце лише з санкції Генерального прокурора України та його заступників. Зняття інформації з каналів зв'язку, застосування інших технічних засобів отримання інформації та контроль телеграфно-поштових відправлень проводяться як виняткові заходи з санкції Генерального прокурора України, його заступників, прокурорів Республіки Крим, областей, міста Києва та прирівняних до них прокурорів у разі, якщо іншим способом неможливо здобути фактичні дані для забезпечення захисту суспільства і держави від злочинних посягань. (Частина друга статті 8 в редакції Закону N 2549-12 від 07.07.92)

Виключно з метою отримання розвідувальної інформації для забезпечення зовнішньої безпеки України, запобігання і припинення розвідувально-підривних посягань спеціальних служб іноземних держав та іноземних організацій зазначені заходи можуть здійснюватись в порядку, узгодженому з Генеральним прокурором України.у частині третій після слів "з Генеральним прокурором України" додати слова "та Головою Верховного Суду України".

Для виконання окремих доручень в ході проведення оперативно-розшукової діяльності можуть залучатись працівники інших підрозділів.
43.
Стаття 9. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності
6. У статті 9:
-32- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Зі статті 9 виключити і виділити в окрему статтю частини 1, 3, 4.
Цю нову, відокремлену статтю вмістити після ст. 9 під № 9-1 за назвою "Оперативно-розшукові справи".
Відповідно, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 9 вважати ч.ч. 1, 2, 3 ст. 9-1 та доповнити цю статтю частинами, які б визначали загальні строки, умови зберігання оперативно-розшукових справ та порядок їх знищення.

Відхилено

6. У статті 9:
44.
У кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу внутрішніх справ, національної безпеки, прикордонних військ, охорони вищих посадових осіб, оперативного підрозділу податкової міліції.
частину першу доповнити словами "або його заступником";
-33- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Частину першу доповнити словами "або його заступником по оперативній роботі" та замість слів "національної безпеки" вказати "служби безпеки";
Враховано

частину першу доповнити словами "або його заступником по оперативній роботі" та замість слів "національної безпеки" вказати "служби безпеки";

Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю здійснюється Міністерством внутрішніх справ України, Службою національної безпеки України, Державним комітетом по охороні державного кордону України, Управлінням охорони вищих посадових осіб України, Державною податковою адміністрацією України.
45.
На особу, яка підозрюється в підготовці або вчиненні злочину, переховується від органів розслідування або ухиляється від відбування кримінального покарання, безвісти зникла, ведеться тільки одна оперативно-розшукова справа. Якщо протягом шести місяців не встановлено даних, що вказують на ознаки злочину в діях особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, така справа підлягає знищенню.
у частині третій слово "розслідування" замінити словами "розслідування, суду", а останнє речення виключити:
-34- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У ч.3 після слів "органів" доповнити словами "дізнання".
Відхилено

у частині третій слово "розслідування" замінити словами "розслідування, суду", а останнє речення виключити:
46.

частину четверту викласти в такій редакції:
-35- Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Говорун В.П. (Округ N 311)
Вилучити з тексту Закону п.4 статті 9.
Відхилено
частину четверту викласти в такій редакції:
47.
При перевірці осіб у зв'язку з їх допуском до державної, військової та службової таємниці оперативно-розшукова справа не заводиться.
"При перевірці осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках оперативно-розшукова справа не заводиться";


"При перевірці осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках оперативно-розшукова справа не заводиться";
48.
Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не допускається порушення прав і свобод людини та юридичних осіб. Окремі обмеження цих прав і свобод мають винятковий і тимчасовий характер і можуть застосовуватись лише з санкції прокурора щодо особи, в діях якої є ознаки злочину, та у випадках, передбачених законодавством України, з метою захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства.
частину п'яту після слова "ознаки" доповнити словом "тяжкого";
-36- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У частині п'ятій статті 9 слова "з санкції прокурора щодо особи, в діях якої є ознаки злочину" замінити словами "за рішенням суду щодо особи в діях якої є ознаки тяжкого злочину".

-37- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину 5 ст. 9 вважати ч. 1 ст. 9; її друге речення викласти в новій редакції:
Враховано

Враховано
в тексті Закону
у частині п'ятій слова "з санкції прокурора щодо особи, в діях якої є ознаки злочину" замінити словами "за рішенням суду щодо особи в діях якої є ознаки тяжкого злочину";"Окремі обмеження цих прав і свобод, що допускаються при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, повинні мати винятковий і тимчасовий характер, можуть застосовуватися лише за наявності підстав та умов, визначених в Конституції і законах України та міжнародних угодах, обов'язкових для України, в порядку, визначеному законами України і тільки з санкції Генерального прокурора, а у випадках, передбачених Конституцією, тільки на підставі рішення суду".


-38- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Частину 5 залишити в діючій редакції.
ВідхиленоПри наявності достатніх підстав дозвіл на проведення оперативно-розшукової діяльності дає керівник відповідного оперативного підрозділу, який несе відповідальність за законність здійснюваних заходів відповідно до чинного законодавства.

При застосуванні оперативно-розшукових заходів працівники оперативних підрозділів зобов'язані враховувати їх відповідність ступеню суспільної небезпеки злочинних посягань та загрозі інтересам суспільства і держави.
49.
У випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб, а також у разі, якщо причетність до правопорушення особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, Служба національної безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Прикордонні війська України, Управління охорони вищих посадових осіб України, Державна податкова адміністрація України зобов'язані поновити порушені права і відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки.
у частині восьмій слова "Прикордонні війська" замінити словами "Державний комітет у справах охорони державного кордону".
-39- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У частині восьмій слово "національної" виключити.

-40- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У частині восьмій після слів "Міністерство внутрішніх справ України" записати слова "податкова міліція Державної податкової адміністрації України".


-41- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину 8 ст. 9 Закону - вважати частиною 4 ст. 9;
Враховано
Враховано

Враховано

у частині восьмій слова "Прикордонні війська" замінити словами "Державний комітет у справах охорони державного кордону", слово "національної" виключити, після слів "Міністерство внутрішніх справ України" записати слова "податкова міліція Державної податкової адміністрації України";
доповнити цю частину після слів "юридичних осіб" словами "в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності"; після слів "моральні збитки" словами "в повному обсязі"; після слова "зобов'язані" словом "невідкладно".доповнити цю частину після слів "юридичних осіб" словами "в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності"; після слів "моральні збитки" словами "в повному обсязі"; після слова "зобов'язані" словом "невідкладно".Громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом порядку одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності, письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії.

Забороняється передавати і розголошувати відомості про нерозкриті злочини або такі, що можуть зашкодити слідству чи інтересам людини, безпеці України.

Підрозділи, що використовують автоматизовані інформаційні системи в оперативно-розшуковій діяльності, повинні забезпечити можливість видавати дані про особу на запит органів розслідування, прокуратури, суду. В місцях зберігання інформації повинна бути гарантована її достовірність та надійність охорони.

Одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених законом дій, зберіганню не підлягають і повинні бути знищені.

Не підлягають передачі і розголошенню результати оперативно-розшукової діяльності, які відповідно до законодавства України становлять державну, військову і службову таємницю, а також відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини. За передачу і розголошення цих відомостей працівники оперативних підрозділів, а також особи, яким ці відомості були довірені при здійсненні оперативно-розшукової діяльності чи стали відомі по службі або роботі, підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права людини.

Оперативно-розшукові заходи, пов'язані з тимчасовим обмеженням прав людини, проводяться з санкції прокурора з метою запобігання тяжким злочинам, їх припинення і розкриття, розшуку осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання або безвісти зникли, припинення розвідувально-підривної діяльності проти України. У разі оперативної необхідності невідкладного здійснення цих заходів оперативно-розшукові підрозділи зобов'язані протягом 24 годин повідомити прокурора про застосування та підстави для їх проведення.

Візуальне спостереження може проводитися з метою встановлення даних про особу та її зв'язки у випадках, коли є факти, які підтверджують, що нею готується або вчинено тяжкий злочин, а також для отримання відомостей, які вказують на ознаки такого злочину.

Для одержання інформації забороняється застосовувати технічні засоби, психотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або завдають шкоди здоров'ю людей та навколишньому середовищу.

Стаття 10. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності

Матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються:

1) як приводи та підстави для порушення кримінальної справи або проведення невідкладних слідчих дій;

2) для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі;

3) для попередження, припинення і розслідування злочинів, розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку злочинців та осіб, які безвісти зникли;

4) для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів;

5) для інформування державних органів відповідно до їх компетенції.

Стаття 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності

Державні органи зобов'язані сприяти оперативним підрозділам у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності.

За бажанням осіб їх співробітництво з оперативним підрозділом може бути оформлено письмовою угодою з гарантуванням конфіденційності співробітництва. Угоду про сприяння оперативним підрозділам в оперативно-розшуковій діяльності може бути укладено з дієздатною особою. Порядок укладання угоди визначається Кабінетом Міністрів України.

Особи, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, зобов'язані зберігати таємницю, що стала їм відома. Розголошення цієї таємниці тягне за собою відповідальність за чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права людини.

Забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань медичних працівників, священнослужителів, адвокатів, якщо особа, щодо якої вони мають здійснювати оперативно-розшукові заходи, є їх пацієнтом чи клієнтом.

Стаття 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів

На працівників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, поширюються гарантії правового і соціального захисту, передбачені законами України про ці органи.

Працівникам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, надаються додаткові пільги в питаннях соціально-побутового та фінансового забезпечення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При наявності даних про загрозу життю, здоров'ю або майну працівника та його близьких родичів у зв'язку із здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності в інтересах безпеки України, або по розкриттю тяжкого злочину, або викриттю організованої злочинної групи оперативний підрозділ зобов'язаний вжити спеціальних заходів для забезпечення їх безпеки - зміна даних про особу, зміна місця проживання, роботи і навчання, інших даних у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Не несе відповідальності працівник оперативного підрозділу, який заподіяв шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, перебуваючи у стані необхідної оборони, крайньої необхідності або професійного ризику, а так само у зв'язку із затриманням особи, в діях якої є ознаки злочину.

Стаття 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності

Особа, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, перебуває під захистом держави.

Співробітництво особи з оперативним підрозділом зараховується до її загального трудового стажу в разі укладення з нею трудової угоди. Якщо у зв'язку з виконанням такою особою завдань оперативно-розшукової діяльності настала її інвалідність або смерть, на неї поширюються пільги, передбачені у таких випадках для працівників оперативних підрозділів.

У разі виникнення загрози життю, здоров'ю або майну особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, її захист забезпечується в порядку, передбаченому частиною третьою статті 12 цього Закону.
50.

7. Доповнити Закон статтями 91, 92 такого змісту:


7. Доповнити Закон статтями 91, 92 такого змісту:
51.

"Стаття 91. Строки проведення оперативно-розшукової діяльності
-42- Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Говорун В.П. (Округ N 311)
Назву статті 91 викласти в такій редакції: "Строки ведення оперативно-розшукових справ".

Враховано
"Стаття 91. Строки ведення оперативно-розшукових справ
52.

Проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється:
-43- Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Говорун В.П. (Округ N 311)
Викласти частину 1 статті 91 в такій редакції: "Ведення оперативно-розшукових справ здійснюється".
Враховано
Ведення оперативно-розшукових справ здійснюється:
53.

1) щодо невстановлених осіб, які готують або вчинили злочин, а також осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, - до їх встановлення або розшуку, але не більше строків давності притягнення до кримінальної відповідальності чи строків давності виконання обвинувального вироку;


1) щодо невстановлених осіб, які готують або вчинили злочин, а також осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, - до їх встановлення або розшуку, але не більше строків давності притягнення до кримінальної відповідальності чи строків давності виконання обвинувального вироку;
54.

2) щодо осіб у зв'язку з розслідуванням стосовно них кримінальної справи - до набрання законної сили винесеним щодо них вироком, постановою про закриття справи, ухвалою (постановою) суду про застосування заходів медичного чи виховного характеру або до закриття кримінальної справи прокурором, слідчим, органом дізнання;


2) щодо осіб у зв'язку з розслідуванням стосовно них кримінальної справи - до набрання законної сили винесеним щодо них вироком, постановою про закриття справи, ухвалою (постановою) суду про застосування заходів медичного чи виховного характеру або до закриття кримінальної справи прокурором, слідчим, органом дізнання;
55.

3) щодо осіб, безвісно відсутніх, - до їх розшуку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або про оголошення їх померлими;


3) щодо осіб, безвісно відсутніх, - до їх розшуку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або про оголошення їх померлими;
56.

4) щодо осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках - до одного місяця;


4) щодо осіб у зв'язку з допуском їх до державної таємниці, а також до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках, оперативно-розшукова справа не заводиться, а перевірка оперативним шляхом повинна тривати до одного місяця;
57.

5) щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці або вчиненні злочину, - до шести місяців.


5) щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці або вчиненні злочину, - до шести місяців.
58.

За наявності даних про участь особи у підготовці або вчиненні тяжкого злочину строк ведення справи може бути продовжений до 12 місяців начальниками головних, самостійних управлінь Міністерства внутрішніх справ України, Центрального управління Служби безпеки України, головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, органів військової контррозвідки Служби безпеки України, Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України, начальником Управління державної охорони України або їх заступниками.
-44- Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Товт М.М. (Округ N 169)
У статті 91 частину другу викласти у такій редакції:
"За наявності даних про участь особи у підготовці або вчиненні тяжкого злочину строк ведення справи може бути продовжений до дванадцяти місяців начальниками головних, самостійних управлінь Міністерства внутрішніх справ України, Центрального управління Служби безпеки України, головних управлінь, головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, органів військової контррозвідки Служби безпеки України, начальником Оперативно-розшукового управління Держкомкордону України, начальником управління Державної охорони України".

Відхилено,
бо таке формулювання не відповідає чинному законодавству щодо статусу деяких з перелічених органів
За наявності достатніх даних про участь особи у підготовці або вчиненні тяжкого злочину строк ведення справи може бути продовжений до 12 місяців начальниками головних, самостійних управлінь Міністерства внутрішніх справ України, Центрального управління Служби безпеки України, головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України та податкової міліції Державної податкової адміністрації України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, органів військової контррозвідки Служби безпеки України, Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України або їх заступниками.-45- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У частині 2 ст.91 після слова "наявності" додати слово "достатніх", а після слів "головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України" записати слова "та податкової міліції Державної податкової адміністрації України".

Враховано


59.

Подальше продовження строку оперативно-розшукової діяльності, але не більш як до 18 місяців може бути здійснено Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби безпеки України, а також Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України, начальником Управління державної охорони України.
-46- Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Говорун В.П. (Округ N 311)
В частині 3 статті 91 замість слів "Подальше продовження строку оперативно-розшукової діяльності" записати слова: "Подальше продовження строку ведення оперативно-розшукової справи".

Враховано
Подальше продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, але не більш як до 18 місяців, може бути здійснено Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби безпеки України, першим заступником Голови Державної податкової адміністрації України - начальником податкової міліції, а також Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України.-47- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У частині 3 ст.91 після слів "Головою Служби безпеки України" записати слова "першим заступником Голови Державної податкової адміністрації України - начальником податкової міліції".

Враховано


60.

Продовження строків оперативно-розшукової діяльності щодо іноземців, які підозрюються у розвідувально-підривній діяльності проти України, понад 18 місяців здійснює Голова Служби безпеки України за погодженням з Генеральним прокурором України.
-48- Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Товт М.М. (Округ N 169)
частину четверту статті 91 викласти у такій редакції:
"Продовження строків оперативно-розшукової діяльності щодо іноземців, які підозрюються у розвідувально-підривній діяльності проти України понад 18 місяців здійснюють Голова Служби безпеки України та Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України за погодженням з Генеральним прокурором України".

Враховано
Продовження строків ведення оперативно-розшукових справ щодо іноземців, які підозрюються у розвідувально-підривній діяльності проти України, понад 18 місяців здійснює Голова Служби безпеки України та Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України за погодженням з Генеральним прокурором України.-49- Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Говорун В.П. (Округ N 311)
В частині 4 статті 91 замість слів "Продовження строків оперативно-розшукової діяльності" записати слова "Продовження строків оперативно-розшукової справи.

Враховано

61.

Обчислення строку оперативно-розшукової діяльності починається з дня затвердження начальником органу або його заступником постанови про заведення справи і закінчується в день затвердження постанови про закриття оперативно-розшукової справи.
-50- Н.д. ВРУ 13 скликання
Н.д.Говорун В.П. (Округ N 311)
В частині 5 статті 91 замість слів "... строку проведення оперативно-розшукової діяльності записати слова "строку ведення оперативно-розшукової справи".

Враховано
Обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи починається з дня затвердження начальником органу або його заступником постанови про заведення справи і закінчується в день затвердження постанови про закриття оперативно-розшукової справи.
62.

Обчислення строку може припинятися, якщо особа, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу, тимчасово вибула за межі України або тяжко захворіла і можливість проводити щодо неї оперативно-розшукову діяльність відсутня.


Обчислення строку може припинятися, якщо особа, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу, тимчасово вибула за межі України або тяжко захворіла і можливість проводити щодо неї оперативно-розшукову діяльність відсутня.
63.

Про припинення та поновлення обчислення строку проведення оперативно-розшукової діяльності, виноситься мотивована постанова, яка затверджується начальником відповідного органу або його заступником.


Про припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи, виноситься мотивована постанова, яка затверджується начальником відповідного органу або його заступником.
64.

"Стаття 92. Закриття оперативно-розшукових справ


"Стаття 92. Закриття оперативно-розшукових справ
65.

Оперативно-розшукова справа повинна бути закрита у разі:


Оперативно-розшукова справа повинна бути закрита у разі:
66.

1) розшуку особи, яка переховувалась від органів розслідування, суду, ухилялась від відбування кримінального покарання, а також особи, яка безвісно зникла;


1) розшуку особи, яка переховувалась від органів розслідування, суду, ухилялась від відбування кримінального покарання, а також особи, яка безвісно зникла;
67.

2) набрання законної сили вироком, постановою або ухвалою суду;


2) набрання законної сили вироком, постановою або ухвалою суду;
68.

3) закриття кримінальної справи судом, прокурором, слідчим або органом дізнання;


3) закриття кримінальної справи судом, прокурором, слідчим або органом дізнання;
69.

4) завершення виконання розвідувальних, контррозвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення;


4) завершення виконання розвідувальних, контррозвідувальних заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення;
70.

5) спростування у встановленому порядку матеріалів про злочинну діяльність особи;


5) спростування у встановленому порядку матеріалів про злочинну діяльність особи;
71.

6) смерті особи, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу;


6) смерті особи, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу;
72.

7) виїзду особи на постійне проживання за межі України, коли немає можливості проведення щодо неї оперативно-розшукових заходів;


7) виїзду особи на постійне проживання за межі України, коли немає можливості проведення щодо неї оперативно-розшукових заходів;
73.

8) невстановлення у передбачені цим Законом строки даних, що вказують на ознаки злочину в діях особи.


8) невстановлення у передбачені цим Законом строки даних, що вказують на ознаки злочину в діях особи.
74.

Про закриття оперативно-розшукової справи складається мотивована постанова, яку затверджує начальник відповідного органу або його заступник. Якщо у такій справі здійснювались оперативно-розшукові заходи із санкції прокурора, повідомлення про її закриття надсилається прокуророві в тридобовий строк.


Про закриття оперативно-розшукової справи складається мотивована постанова, яку затверджує начальник відповідного органу або його заступник. Якщо у такій справі здійснювались оперативно-розшукові заходи із санкції прокурора або суду, повідомлення про її закриття надсилається прокуророві або до суду в тридобовий строк.
75.

Строки зберігання закритих оперативно-розшукових справ встановлюються відповідно до законодавства України".


Строки зберігання закритих оперативно-розшукових справ встановлюються відповідно до законодавства України.-51- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Доповнити статтю 92 частиною 4 такого змісту: "Якщо протягом 6 місяців не встановлено ознак злочину в діях особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, така справа підлягає знищенню".
Враховано

Якщо протягом 6 місяців не встановлено ознак злочину в діях особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, така справа підлягає знищенню".
76.

8. Статтю 14 викласти у такій редакції:


8. Статтю 14 викласти у такій редакції:
77.
Стаття 14. Нагляд за дотриманням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності
"Стаття 14. Нагляд за дотриманням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності
-52- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У назві і тексті ст.14 слова "дотриманням" замінити на слова "додержанням", що відповідає п.3 ст.121 Конституції України.
Враховано

"Стаття 14. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність
78.
Нагляд за дотриманням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами Кримської АРСР, областей, міст Києва і Севастополя.
Нагляд за дотриманням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором України, а також підпорядкованими йому прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняними до них прокурорами".


Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність здійснюється Генеральним прокурором України, а також підпорядкованими йому прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняними до них прокурорами".
79.

9. У тексті Закону слова "Служба національної безпеки", "Управління охорони вищих посадових осіб" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Служба безпеки", "Управління державної охорони" у відповідних відмінках.


9. У тексті Закону слова "Служба національної безпеки", "Управління охорони вищих посадових осіб" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Служба безпеки", "Управління державної охорони" у відповідних відмінках.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні