Назва: Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (стосовно захисту осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві)
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань правової реформи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (стосовно захисту осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві) Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань правової реформиПроект


Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (стосовно захисту осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві) Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань правової реформиПроект
1.
Закон України


Закон України
2.
Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України
-1- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У назві та тексті законопроекту вилучити слова "і доповнень".

Враховано

Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України

3.
4.
У зв'язку з прийняттям Законів України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" та "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"


У зв'язку з прийняттям Законів України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" та "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" Верховна
5.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :


Рада України п о с т а н о в л я є :
6.
I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
-2- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пропонуємо внести зміну структурного характеру, помінявши в проекті місцями пункти І і ІІ, чим буде відновлено логічно-структурний зв'язок норм матеріального і процесуального права.

Відхилено


I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
7.
У Кримінально-процесуальному кодексі України:


1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
8.
1) доповнити Кодекс статтями 52-1, 52-2, 52-3, 52-4, 52-5 та 69-1 такого змісту:


1) доповнити Кодекс статтями 52-1, 52-2, 52-3, 52-4, 52-5 та 69-1 такого змісту:
9.
"Стаття 52-1. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві


"Стаття 52-1. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві
10.
Особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі наявності реальної загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну, мають право на забезпечення безпеки.


Особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі наявності реальної загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну, мають право на забезпечення безпеки.
11.
Право на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав мають:


Право на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав мають:
12.
1) особа, яка заявила до правоохоронного органу про злочин або в іншій формі брала участь чи сприяла виявленню, запобіганню, припиненню і розкриттю злочину;


1) особа, яка заявила до правоохоронного органу про злочин або в іншій формі брала участь у виявленні, запобіганні, припиненні і розкритті злочину чи сприяла цьому;
13.
2) потерпілий або його представник у кримінальній справі;


2) потерпілий або його представник у кримінальній справі;
14.
3) підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представники;


3) підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представники;
15.
4) цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники у справі про відшкодування шкоди, завданої злочином;


4) цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники у справі про відшкодування шкоди, завданої злочином;
16.
5) свідок;


5) свідок;
17.
6) експерт, спеціаліст, перекладач і понятий;


6) експерт, спеціаліст, перекладач і понятий;
18.
7) члени сімей та близькі родичі осіб, перелічених у пунктах 1-6 цієї статті, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учасників кримінального судочинства.
-3- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Слова "члени сімей" виключити.


Відхилено


7) члени сімей та близькі родичі осіб, перелічених у пунктах 1-6 цієї статті, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учасників кримінального судочинства.

19.
Орган дізнання, слідчий, прокурор або суд, одержавши заяву чи повідомлення про загрозу безпеці учасника кримінального судочинства, зобов'язані перевірити цю заяву (повідомлення) і в строк не більше ніж три доби, а у невідкладних випадках - негайно прийняти рішення про застосування або відмову в застосуванні заходів безпеки. Відповідно до свого рішення вони приймають мотивовану постанову чи ухвалу і передають її для виконання органу, на який покладено здійснення заходів безпеки. Ця ухвала чи постанова є обов'язковою для виконання зазначеними органами.


Орган дізнання, слідчий, прокурор або суд, одержавши заяву чи повідомлення про загрозу безпеці особи, зазначеної у частині другій цієї статті, зобов'язані перевірити цю заяву (повідомлення) і в строк не більше ніж три доби, а у невідкладних випадках негайно прийняти рішення про застосування або відмову в застосуванні заходів безпеки. Відповідно до свого рішення вони приймають мотивовану постанову чи ухвалу і передають її для виконання органу, на який покладено здійснення заходів безпеки. Ця постанова чи ухвала є обов'язковою для виконання зазначеними органами.
20.
Орган, якому доручено здійснювати заходи безпеки, встановлює перелік необхідних заходів і способів їх реалізації, керуючись при цьому конкретними обставинами і необхідністю усунення існуючої загрози. Про заходи безпеки, умови їх здійснення та правила користування майном або документами, виданими з метою забезпечення безпеки, повідомляється особа, взята під захист.
-4- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Пропонуємо конкретно визначати право осіб, що потребують захисту при здійсненні судочинства і вказати конкретно , які заходи органи внутрішніх справ чи СБУ зобов'язані вжити на вимогу суду, суддів.


Відхилено

Орган, якому доручено здійснювати заходи безпеки, встановлює перелік необхідних заходів і способів їх реалізації, керуючися при цьому конкретними обставинами і необхідністю усунення існуючої загрози. Про заходи безпеки, умови їх здійснення та правила користування майном або документами, виданими з метою забезпечення безпеки, повідомляється особа, взята під захист.
21.
У разі наявності в заяві (повідомленні) про загрозу безпеці особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві, відомостей про злочин, орган дізнання, слідчий, прокурор, суд або суддя в порядку, передбаченому статтями 94, 98 і 99 цього Кодексу, приймає рішення про порушення чи відмову в порушенні кримінальної справи або про передачу заяви (повідомлення) за підслідністю чи підсудністю.
-5- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
У ч.5 ст.52-1 слова "за підслідністю чи підсудністю" замінити словами "за належністю".
Враховано

У разі наявності в заяві (повідомленні) про загрозу безпеці особи, зазначеної у частині другій цієї статті, відомостей про злочин, орган дізнання, слідчий, прокурор, суд або суддя в порядку, передбаченому статтями 94, 98 і 99 цього Кодексу, приймає рішення про порушення чи відмову в порушенні кримінальної справи або про передачу заяви (повідомлення) за належністю.
22.
Про прийняте рішення заявнику негайно надсилається повідомлення.


Про прийняте рішення заявнику негайно надсилається повідомлення.
23.
Орган, який здійснює заходи безпеки, письмово інформує орган дізнання, слідчого, прокурора, суд або суддю, у провадженні якого перебуває кримінальна справа, про вжиті заходи та їх результати.


Орган, який здійснює заходи безпеки, письмово інформує орган дізнання, слідчого, прокурора, суд або суддю, у провадженні якого перебуває кримінальна справа, про вжиті заходи та їх результати.
24.
Стаття 52-2. Права і обов'язки осіб, щодо яких здійснюються заходи безпеки


Стаття 52-2. Права і обов'язки осіб, щодо яких здійснюються заходи безпеки
25.
Особи, взяті під захист, мають право:


Особи, взяті під захист, мають право:
26.
1) подавати клопотання про вжиття заходів безпеки або про їх скасування;


1) подавати клопотання про вжиття заходів безпеки або про їх скасування;
27.
2) знати про застосування щодо них заходів безпеки;
-6- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Після слів "щодо них" пункт доповнити словом "конкретних" і далі за текстом.


Враховано

2) знати про застосування щодо них конкретних заходів безпеки;
28.
3) вимагати від органу дізнання, слідчого, прокурора, суду застосування додаткових заходів безпеки або скасування здійснюваних заходів;
-7- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Пропонуємо сформулювати не "право вимагати застосування заходів безпеки", а "право одержувати реальний захист".
Відхилено


3) вимагати від органу дізнання, слідчого, прокурора, суду застосування додаткових заходів безпеки або скасування здійснюваних заходів;
29.
4) оскаржити незаконні рішення чи дії органів, які забезпечують безпеку, до відповідного органу вищого рівня, прокурора або суду.


4) оскаржити незаконні рішення чи дії органів, які забезпечують безпеку, до відповідного органу вищого рівня, прокурора або суду.
30.
Особи, взяті під захист, зобов'язані виконувати умови здійснення заходів безпеки і законні вимоги органів, які здійснюють заходи безпеки; негайно інформувати зазначені органи про кожний випадок погрози або протиправних дій щодо них; поводитися з майном та документами, виданими їм у тимчасове користування органом, який забезпечує безпеку, згідно з установленими законодавством правилами.


Особи, взяті під захист, зобов'язані:
1) виконувати умови здійснення заходів безпеки і законні вимоги органів, які здійснюють заходи безпеки;
2) негайно інформувати зазначені органи про кожний випадок погрози або протиправних дій щодо них;
3) поводитися з майном та документами, виданими їм у тимчасове користування органом, який забезпечує безпеку, згідно з установленими законодавством правилами.
31.
Стаття 52-3. Нерозголошення відомостей про особу, щодо якої здійснюються заходи безпеки


Стаття 52-3. Нерозголошення відомостей про особу, щодо якої здійснюються заходи безпеки
32.
З метою забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, разом з іншими заходами безпеки, передбаченими законодавством України, може здійснюватися забезпечення конфіденційності відомостей про цих осіб.33.
Нерозголошення відомостей про особу, взяту під захист, може забезпечуватися шляхом обмеження відомостей про неї в матеріалах перевірки (заявах, поясненнях тощо), а також протоколах слідчих дій та судових засідань. Орган дізнання, слідчий, прокурор, суд, прийнявши рішення про застосування заходів безпеки, виносить мотивовану постанову про зміну прізвища, імені, по батькові особи, взятої під захист, на псевдонім. Надалі у процесуальних документах зазначається лише псевдонім, а справжнє прізвище, ім'я, по батькові (рік, місяць і місце народження, сімейний стан, місце роботи, рід занять або посада, місце проживання та інші анкетні дані, що містять інформацію про особу, яка перебуває під захистом) вказуються лише у постанові (ухвалі) про заміну анкетних даних. Ця постанова (ухвала) до матеріалів справи не додається, а зберігається окремо в органі, у провадженні якого перебуває кримінальна справа. У разі заміни прізвища особи, взятої під захист, на псевдонім з матеріалів справи вилучаються протоколи слідчих дій та інші документи, в яких зазначено достовірні відомості про цю особу, і зберігаються окремо, а до матеріалів справи додаються копії цих документів із зміною справжнього прізвища на псевдонім.-8- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Частину другу статті після слів "місце проживання та інші" доповнити словом "необхідні" і далі за текстом.


Слова "протоколи слідчих дій та інші документи" замінити словами "всі документи".


Відхилено
Відхилено


Нерозголошення відомостей про особу, взяту під захист, може забезпечуватися шляхом обмеження відомостей про неї в матеріалах перевірки (заявах, поясненнях тощо), а також протоколах слідчих дій та судових засідань. Орган дізнання, слідчий, прокурор, суд (суддя), прийнявши рішення про застосування заходів безпеки, виносить мотивовану постанову, ухвалу про заміну прізвища, імені, по батькові особи, взятої під захист, на псевдонім. Надалі у процесуальних документах зазначається лише псевдонім, а справжнє прізвище, ім'я, по батькові (рік, місяць і місце народження, сімейний стан, місце роботи, рід занять або посада, місце проживання та інші анкетні дані, що містять інформацію про особу, яка перебуває під захистом) вказуються лише у постанові (ухвалі) про заміну анкетних даних. Ця постанова (ухвала) до матеріалів справи не додається, а зберігається окремо в органі, у провадженні якого перебуває кримінальна справа. У разі заміни прізвища особи, взятої під захист, на псевдонім з матеріалів справи вилучаються протоколи слідчих дій та інші документи, в яких зазначено достовірні відомості про цю особу, і зберігаються окремо, а до матеріалів справи додаються копії цих документів із заміною справжнього прізвища на псевдонім.
34.
Відомості про заходи безпеки та осіб, взятих під захист, є інформацією з обмеженим доступом. На документи, що містять таку інформацію, не поширюються правила, передбачені частинами другою і третьою статті 48, статтями 217-219 і 255 цього Кодексу.
-9- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У частині третій статті слова "з обмеженим доступом" замінити на вичерпний перелік осіб, які можуть знайомитися з такою інформацією.


Відхилено


Відомості про заходи безпеки та осіб, взятих під захист, є інформацією з обмеженим доступом. На документи, що містять таку інформацію, не поширюються правила, передбачені частинами другою і третьою статті 48, статтями 217-219 і 255 цього Кодексу.
35.
Стаття 52-4. Порядок скасування заходів безпеки


Стаття 52-4. Порядок скасування заходів безпеки
36.
У разі усунення загрози безпеці особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві, орган, який здійснює заходи безпеки, подає відповідному органу, який приймає рішення про їх застосування, клопотання про скасування цих заходів.
-10- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Слова "яка бере участь у кримінальному судочинстві" замінити словами "щодо якої здійснюються заходи безпеки".
Слова "приймає" замінити словом "прийняв".


Враховано37.
Заходи безпеки можуть бути скасовані на підставі закінчення строку конкретного заходу безпеки; усунення загрози життю, здоров'ю, житлу і майну осіб, взятих під захист; систематичного невиконання особою, взятою під захист, законних вимог органів, що здійснюють заходи безпеки, якщо ця особа письмово була попереджена про можливість такого скасування.


Заходи безпеки можуть бути скасовані на підставі закінчення строку конкретного заходу безпеки; усунення загрози життю, здоров'ю, житлу і майну осіб, взятих під захист; систематичного невиконання особою, взятою під захист, законних вимог органів, що здійснюють заходи безпеки, якщо ця особа письмово була попереджена про можливість такого скасування.
Приводом для скасування заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, членів їх сімей та близьких родичів може бути: заява учасника кримінального судочинства, члена його сім'ї або близького родича, щодо якого були застосовані заходи безпеки; отримання достовірної інформації про усунення загрози життю, здоров'ю, житлу і майну зазначених осіб.
38.
За наявності підстав для скасування заходів забезпечення безпеки органом, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, органом дізнання, слідчим, прокурором, судом виноситься мотивована постанова чи ухвала про їх скасування.
-11- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
У ч. 3 ст.52-4 слова "органом, який здійснює оперативно-розшукову діяльність" виключити.

-12- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Частину третю статті після слів "прокурором, судом" доповнити словами "доводиться до відома особи про необхідність скасування заходів безпеки, після чого" і далі за текстом.


Враховано
Враховано

За наявності підстав для скасування заходів забезпечення безпеки органом дізнання, слідчим, прокурором, судом (суддею) виноситься мотивована постанова чи ухвала про їх скасування.
39.
Рішення про скасування заходів безпеки письмово у добовий строк доводиться до відома особи, щодо якої були застосовані ці заходи.
-13- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У частині четвертій статті слова "добовий строк" замінити словами "протягом доби".


Враховано


Рішення про скасування заходів безпеки письмово протягом доби доводиться до відома особи, щодо якої були застосовані ці заходи.
40.
Стаття 52-5. Оскарження рішень про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування


Стаття 52-5. Оскарження рішень про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування
41.
Постанова органу дізнання або слідчого про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування може бути оскаржена до відповідного прокурора, а якщо така постанова винесена прокурором - до вищестоящого прокурора.
-14- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Частину першу статті після слів "постанова органу" доповнити словами "який здійснює оперативно-розшукову діяльність, органу" і далі за текстом.


Відхилено


Постанова органу дізнання або слідчого про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування може бути оскаржена до відповідного прокурора або суду, а якщо така постанова винесена прокурором - до вищестоящого прокурора або суду.


-15- Н.д.Гуцол М.В. (Реєстр.картка №388)
Доповнити частину 1 словами "або суду".


Враховано42.
Постанова судді або ухвала суду про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, до вищестоящого суду".
-16- Н.д.Гуцол М.В. (Реєстр.картка №388)
Після слова "стосується" додати слова "представнику чи захиснику цієї особи" далі за текстом.


Відхилено


Постанова судді або ухвала суду про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, до вищестоящого суду".
43.
"Стаття 69-1. Права свідка


"Стаття 69-1. Права свідка
44.
Свідок має право знати, за якою справою допитується, давати показання на рідній мові, записувати показання власноручно, знайомитися з протоколом допиту.
-17- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Частину 1 ст.69-1 в кінці після слова "допиту" доповнити словами "відмовитися давати показання щодо членів сім'ї та близьких родичів".
Враховано


Свідок має право:
1) давати показання рідною мовою або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватись допомогою перекладача;
2) заявляти відвід перекладачу;
3) знати у зв'язку з чим і у якій справі він допитується;
4) власноручно викладати свої показання в протоколі допиту;
5) користуватись нотатками і документами при дачі показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших даних, які йому важко тримати в памяті;
6) відмовитися давати показання щодо себе, членів сім'ї та близьких родичів.;
7) знайомитись з протоколом допиту і клопотати про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, власноручно робити такі доповнення і зауваження;
8) подавати скарги прокурору на дії дізнавача і слідчого;
9) одержувати відшкодування витрат, пов'язаних з викликом для дачі показань.
45.
У разі наявності відповідних підстав свідок має право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законодавством України, і в порядку, передбаченому статтями 52-1 - 52-5 цього Кодексу";


У разі наявності відповідних підстав свідок має право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законом України, і в порядку, передбаченому статтями 52-1 - 52-5 цього Кодексу";

46.
2) статтю 14-1 доповнити частиною четвертою такого змісту:


2) статтю 14-1 доповнити частинами четвертою і п'ятою такого змісту:
47.
"У разі наявності загрози вчинення насильства або інших протиправних дій щодо осіб - учасників кримінального судочинства, взятих під захист у порядку, передбаченому статтею 521 цього Кодексу, за письмовою заявою цих осіб або за їх письмовою згодою може проводитися прослуховування телефонних та інших переговорів";
-18- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Слова "учасників кримінального судочинства" виключити.

-19- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Частину викласти в такій редакції:
"У разі вчинення насильства або інших протиправних дій щодо осіб, взятих під захист, за письмовими заявами або письмовою згодою цих осіб, може проводитися прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження із застосуванням або без застосування звуко-, відеозапису, фото- і кінозйомки.
Прослуховування телефонних та інших переговорів здійснюється за рішенням суду."

ВрахованоВраховано

"У разі наявності загрози вчинення насильства або інших протиправних дій щодо осіб, взятих під захист, за письмовою заявою або письмовою згодою цих осіб, може проводитися прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження із застосуванням або без застосування звуко-, відеозапису, фото- і кінозйомки.
Прослуховування телефонних та інших переговорів здійснюється за рішенням суду."


-20- Н.д.Гуцол М.В. (Реєстр.картка №388)
Доповнити частину словами "якщо іншими способами одержати інформацію неможливо".


Відхилено48.
3) частину другу статті 20 доповнити реченням такого змісту: "У разі коли цього потребують інтереси безпеки осіб, взятих під захист, за мотивованою ухвалою суду може проводитися закритий судовий розгляд";


3) частину другу статті 20 доповнити реченням такого змісту: "Та у разі коли цього потребують інтереси безпеки осіб, взятих під захист";
49.
4) частину другу статті 43 після слів "та суду" доповнити словами "а також за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки";


4) частину другу статті 43, частину другу статті 43-1, частину третю статті 49, частину другу статті 50, частину другу статті 51, частину третю статті 77 доповнити словами "а за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки";
50.
5) частину другу статті 43-1 після слів "слідчого і прокурора" доповнити словами "а за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки";51.
6) частину другу статті 48 доповнити абзацом такого змісту:


5) частину другу статті 48 доповнити абзацом такого змісту:
52.
"за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки";


"за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки";
53.
7) частину третю статті 49, частину другу статті 50, частину другу статті 51, частину третю статті 77 доповнити словами "а за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки";54.
8) частину першу статті 85 доповнити реченням такого змісту: "З метою нерозголошення даних про особу, щодо якої застосовані заходи безпеки, у протоколах слідчих дій, передбачених статтями 95, 96, 107, 145, 170, 171, 173 та 176 цього Кодексу, обмежуються відомості про цю особу в порядку, передбаченому статтею 52-3 цього Кодексу";


6) частину першу статті 85 доповнити реченням такого змісту: "З метою нерозголошення даних про особу, щодо якої застосовані заходи безпеки, у протоколах слідчих дій, передбачених статтями 95, 96, 107, 145, 170, 171, 173 та 176 цього Кодексу, обмежуються відомості про цю особу в порядку, передбаченому статтею 52-3 цього Кодексу";
55.
9) частину третю статті 97 доповнити реченням такого змісту: "За наявності відповідних підстав, що свідчать про реальну загрозу життю та здоров'ю особи, яка повідомила про злочин, слід вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки заявника, а також членів його сім'ї та близьких родичів, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на заявника";


7) частину третю статті 97 доповнити реченням такого змісту: "За наявності відповідних підстав, що свідчать про реальну загрозу життю та здоров'ю особи, яка повідомила про злочин, слід вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки заявника, а також членів його сім'ї та близьких родичів, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на заявника";
56.
10) частину першу статті 112 після цифр "177" доповнити цифрами "181-1, 181-2";


8) частину першу статті 112 після цифр "177" доповнити цифрами "181-1, 181-2";
57.
11) статтю 127 доповнити частиною шостою такого змісту:


9) статтю 127 доповнити частиною шостою такого змісту:
58.
"За наявності відповідних підстав поняті мають право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законодавством України";


"За наявності відповідних підстав поняті мають право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законами України";
59.
12) статтю 128 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:


10) статтю 128 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
60.
"Перекладач за наявності відповідних підстав має право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законодавством України".


"Перекладач за наявності відповідних підстав має право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законами України".
61.
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.


У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.
62.
13) частину третю статті 128-1 доповнити реченням такого змісту: "Спеціаліст за наявності відповідних підстав має право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законодавством України";


11) частину третю статті 128-1 доповнити реченням такого змісту: "Спеціаліст за наявності відповідних підстав має право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законами України";
63.
14) частину другу статті 170 після слів "роз'яснені його" доповнити словом "права";


12) частину другу статті 170 після слів "роз'яснені його" доповнити словом "права";
64.
15) у статті 174:


13) у статті 174:
65.
статтю після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:


статтю після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
66.
"У виняткових випадках з метою забезпечення безпеки особи, яку впізнають, впізнання проводиться поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, з дотриманням вимог, передбачених цією статтею. Про результати впізнання обов'язково повідомляється особа, яка пред'являлась для впізнання".


"У виняткових випадках з метою забезпечення безпеки особи, яку впізнають, впізнання проводиться поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, з дотриманням вимог, передбачених цією статтею. Про результати впізнання обов'язково повідомляється особа, яка пред'являлася для впізнання".
67.
У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою;


У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою;
68.
частину шосту після слів "в присутності" доповнити словами "не менше" і реченням такого змісту: "У разі проведення впізнання за правилами, встановленими частиною четвертою цієї статті, поняті повинні пересвідчитись у можливості впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, і засвідчити таке впізнання";


частину шосту після слів "в присутності" доповнити словами "не менше" і реченням такого змісту: "У разі проведення впізнання за правилами, встановленими частиною четвертою цієї статті, поняті повинні пересвідчитися у можливості впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, і засвідчити таке впізнання";
69.
16) статтю 176 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:


14) статтю 176 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
70.
"У разі проведення впізнання за правилами, встановленими частиною четвертою статті 174 цього Кодексу, в протоколі, крім відомостей, передбачених цією статтею, обов'язково зазначається те, що впізнання проводилося поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, а також вказуються всі обставини і умови проведення такого впізнання";


"У разі проведення впізнання за правилами, встановленими частиною четвертою статті 174 цього Кодексу, в протоколі, крім відомостей, передбачених цією статтею, обов'язково зазначається те, що впізнання проводилося поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, а також вказуються всі обставини і умови проведення такого впізнання";
71.
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;


У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
72.
17) статтю 217 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:


15) статтю 217 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
73.
"Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення зазначеним особам не пред'являються".


"Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення зазначеним особам не пред'являються".
74.
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;


У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;
75.
18) частину п'яту статті 218 доповнити реченням такого змісту: "Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не пред'являються і зберігаються окремо від кримінальної справи";


16) частину п'яту статті 218 доповнити реченням такого змісту: "Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не пред'являються і зберігаються окремо від кримінальної справи";
76.
19) статтю 224 доповнити частиною другою такого змісту:


17) статтю 224 доповнити частиною другою такого змісту:
77.
"У списку осіб, які підлягають виклику в судове засідання, з метою нерозголошення відомостей про осіб, щодо яких у порядку, передбаченому статтями 52-1 та 52-3 цього Кодексу, застосовані заходи безпеки, замість їх справжніх прізвища, ім'я і по батькові зазначається псевдонім, а замість адреси - назва органу, який здійснює заходи безпеки, і його адреса";


"У списку осіб, які підлягають виклику в судове засідання, з метою нерозголошення відомостей про осіб, щодо яких у порядку, передбаченому статтями 52-1 та 52-3 цього Кодексу, застосовані заходи безпеки, замість їх справжніх прізвища, ім'я і по батькові зазначається псевдонім, а замість адреси - назва органу, який здійснює заходи безпеки, та його адреса";
78.
20) статтю 253 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:


18) статтю 253 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
79.
"4-1) про забезпечення безпеки осіб, які підлягають виклику в судове засідання";


"4-1) про забезпечення безпеки осіб, які підлягають виклику в судове засідання";
80.
21) у статті 254:


19) у статті 254:
81.
частину першу доповнити реченням такого змісту: "У копіях обвинувального висновку та додатках до нього, що вручаються підсудному, з метою забезпечення безпеки осіб, які підлягають виклику в судове засідання,їх адреси не зазначаються";


частину першу доповнити реченням такого змісту: "У копіях обвинувального висновку та додатках до нього, що вручаються підсудному, з метою забезпечення безпеки осіб, які підлягають виклику в судове засідання, їх адреси не зазначаються";
82.
частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Особи, щодо яких були застосовані заходи безпеки, викликаються в судове засідання виключно через орган, який здійснює ці заходи";


частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Особи, щодо яких були застосовані заходи безпеки, викликаються в судове засідання виключно через орган, який здійснює ці заходи";
83.
22) статтю 255 доповнити частиною другою такого змісту:


20) статтю 255 доповнити частиною другою такого змісту:
84.
"Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не пред'являються";


"Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не пред'являються";
85.
23) у статті 273:


21) у статті 273:
86.
частину першу після слів "запобіжного заходу" доповнити словами "про застосування заходів безпеки";


частину першу після слів "запобіжного заходу" доповнити словами "про застосування заходів безпеки";
87.
частину третю після слів "підлягають оголошенню" доповнити словами "крім ухвал, що виносяться в порядку, передбаченому частиною третьою статті 52-1 і частиною другою статті 52-3 цього Кодексу";


частину третю після слів "підлягають оголошенню" доповнити словами "крім ухвал, що виносяться в порядку, передбаченому частиною третьою статті 52-1 і частиною першою статті 52-3 цього Кодексу";
88.
24) доповнити статтю 290 частиною другою такого змісту:


22) доповнити статтю 290 частиною другою такого змісту:
89.
"Суд у виняткових випадках може звільнити потерпілого, щодо якого здійснюються заходи безпеки, від обов'язку з'являтися в судове засідання за наявності письмового підтвердження показань, даних ним раніше";


"Суд у виняткових випадках може звільнити потерпілого, щодо якого здійснюються заходи безпеки, від обов'язку з'являтися в судове засідання за наявності письмового підтвердження показань, даних ним раніше";
90.
25) доповнити статтю 292 частиною другою такого змісту:


23) доповнити статтю 292 частиною другою такого змісту:
91.
"Суд у виняткових випадках може звільнити свідка, щодо якого здійснюються заходи безпеки, від обов'язку з'являтися в судове засідання за наявності письмового підтвердження показань, даних ним раніше";


"Суд у виняткових випадках може звільнити свідка, щодо якого здійснюються заходи безпеки, від обов'язку з'являтися в судове засідання за наявності письмового підтвердження показань, даних ним раніше";
92.
26) у частині другій статті 300 після слів "інтереси справи" доповнити словами "або безпека підсудного";


24) у частині другій статті 300 після слів "інтереси справи" доповнити словами "або безпека підсудного";
93.
27) у статті 302:


25) у статті 302:
94.
назву викласти у такій редакції:


назву викласти у такій редакції:
95.
"Стаття 302. Роз'яснення свідкові і потерпілому їх прав та обов'язків";


"Стаття 302. Роз'яснення свідкові і потерпілому їх прав та обов'язків";
96.
частину першу після слів "свідкові його" доповнити словами "права і";


частину першу після слів "свідкові його" доповнити словами "права і";
97.
у частині другій слова "право давати показання" замінити словом "права";


у частині другій слова "право давати показання" замінити словом "права";
98.
28) статтю 303 після частини п'ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:


26) статтю 303 після частини п'ятої доповнити частинами шостою, сьомою, восьмою, дев'ятою, десятою, одинадцятою такого змісту:
99.
"Для забезпечення безпеки свідка суд за власною ініціативою або за клопотанням прокурора чи свідка, який підлягає допиту, виносить мотивовану ухвалу про проведення допиту свідка у відсутності підсудного. Після повернення підсудного до залу суду головуючий ознайомлює його з показаннями, які були дані у його відсутності, і надає йому можливість ставити питання свідку, що був допитаний у його відсутності".
-21- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Частину шосту статті доповнити реченням такого змісту: "При цьому підсудний не повинен візуально бачити свідка, якщо він цього не бажає".


Враховано частково


"Для забезпечення безпеки свідка, який підлягає допиту, суд (суддя) за власною ініціативою або за клопотанням прокурора, адвоката чи самого свідка виносить мотивовану ухвалу про: проведення допиту свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому числі за межами приміщення суду, та надання права учасникам процесу слухати його показання, задавати запитання та слухати відповіді на них.


-22- Н.д.Гуцол М.В. (Реєстр.картка №388)
Частину доповнити словами "питання підсудного заносяться до протоколу судового засідання і оголошуються свідку головуючим у відсутності підсудного".
Враховано частково


У разі, коли існує загроза ідентифікації голосу свідка, допит може супроводжуватись створенням акустичних перешкод.
Якщо допитати свідка з використанням технічних засобів неможливо, суд (суддя) допитує його у відсутності підсудного. Допитаний свідок видаляється із залу судового засідання.


-23- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Частину викласти в такій редакції:
"Для забезпечення безпеки свідка, який підлягає допиту, суд за власною ініціативою або за клопотанням прокурора, адвоката чи самого свідка виносить мотивовану ухвалу про: проведення допиту свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення, у тому числі за межами приміщення суду, та надання права учасникам процесу слухати його показання, задавати запитання та слухати відповіді на них.
У разі, коли існує загроза ідентифікації голосу свідка, допит може супроводжуватись створенням акустичних перешкод.
Якщо допитати свідка з використанням технічних засобів неможливо, суд допитує його у відсутності підсудного. Допитаний свідок видаляється із залу судового засідання.
Після повернення підсудного до залу суду головуючий знайомить його з показаннями свідка і надає йому можливість дати пояснення з цього приводу.
Підсудний і учасники судового розгляду мають право задавати запитання свідкові.
Свідок відповідає на запитання у відсутності підсудного."
Враховано

Після повернення підсудного до залу суду головуючий знайомить його з показаннями свідка і надає йому можливість дати пояснення з цього приводу.
Підсудний і учасники судового розгляду мають право задавати запитання свідкові.
Свідок відповідає на запитання у відсутності підсудного."
100.
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;


У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною дванадцятою;
101.
29) частину першу статті 306 доповнити пунктом 3 такого змісту:


27) частину першу статті 306 доповнити пунктом 3 такого змісту:
102.
"3) коли справа розглядається у відсутності свідка в порядку, передбаченому частиною другою статті 292 цього Кодексу";


"3) коли справа розглядається у відсутності свідка в порядку, передбаченому частиною другою статті 292 цього Кодексу";
103.
30) частину третю статті 307 після слів "інтереси справи" доповнити словами "або безпека свідка";


28) частину третю статті 307 після слів "інтереси справи" доповнити словами "або безпека свідка";
104.
31) частину першу статті 324 доповнити пунктом 15 такого змісту:


29) частину першу статті 324 доповнити пунктом 15 такого змісту:
105.
"15) чи необхідно застосувати до підсудного заходи безпеки".


"15) чи необхідно застосувати до підсудного заходи безпеки".
106.
2. У Кримінальному кодексі України:


2. У Кримінальному кодексі України):
107.
Доповнити Кодекс статтями 181-1 та 181-2 такого змісту:


Доповнити Кодекс статтями 181-1 та 181-2 такого змісту:
108.
"Стаття 181-1. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист


"Стаття 181-1. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист
109.
Неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття або прийняття недостатньо обгрунтованих рішень, а так само невжиття, несвоєчасне вжиття або невжиття достатніх заходів для безпеки працівників суду, правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів посадовою особою органу, на який покладено функції забезпечення безпеки зазначених осіб, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, -
-24- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Слова "якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки" замінити словами "що потягло настання тяжких наслідків".Відхилено

Неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття або прийняття недостатньо обгрунтованих рішень, а так само невжиття, несвоєчасне вжиття або невжиття достатніх заходів для безпеки працівників суду, правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів посадовою особою органу, на який покладено функції забезпечення безпеки зазначених осіб, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, -
110.
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.


карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
111.
Стаття 181-2. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо осіб, взятих під захист


Стаття 181-2. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо осіб, взятих під захист
112.
Розголошення відомостей про заходи безпеки особою, якою прийняте рішення про ці заходи, або особою, яка їх здійснює, а так само розголошення таких відомостей особою, взятою під захист, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, -


Розголошення відомостей про заходи безпеки особою, якою прийняте рішення про ці заходи, або особою, яка їх здійснює, а так само розголошення таких відомостей особою, взятою під захист, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, -
113.
карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-25- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Санкцію слід збільшити до 5 років.


Враховано


карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
114.
Примітка. Під тяжкими наслідками у статтях 181-1 і 181-2 слід розуміти смерть особи, взятої під захист, а також нанесення їй тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи смерть особи, якою здійснювалися заходи безпеки, а також нанесення їй тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень".


Примітка. Під тяжкими наслідками у статтях 181-1 і 181-2 слід розуміти загибель особи, взятої під захист, або особи, якою здійснювались заходи безпеки, а також заподіяння хоча б одній із цих осіб тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень, спричинення значної матеріальної шкоди".
115.
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):


3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
116.
1) доповнити Кодекс статтею 185-10 такого змісту:


1) доповнити Кодекс статтею 185-11 такого змісту:
117.
"Стаття 185-10. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо осіб, взятих під захист


"Стаття 185-11. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо осіб, взятих під захист
118.
Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, -


Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, -
119.
тягне за собою накладення штрафу до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";


тягне за собою накладення штрафу до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
120.
2) у статті 221 і частині першій статті 294 цифри "184 - 185-9 замінити цифрами "184 - 185-10";


2) у статті 221 цифри "184-2 - 185-10" замінити цифрами "184-2 - 185-11";
3) У частині першій статті 294 цифри "184 - 185-10" замінити цифрами "184 - 185-11";
121.
3) пункт 3-4 частини першої статті 255 після слова і цифр "стаття 185-8" доповнити словом і цифрами "стаття 185-10".


4) пункт 3-4 частини першої статті 255 після слова і цифр "стаття 185-8" доповнити словом і цифрами "стаття 185-11".
122.
4) частину другу статті 277 після слова і цифр "статтею 185-7" доповнити словом і цифрами "статтею 185-10".123.
4. Доповнити Виправно-трудовий кодекс України статтею 81-2 такого змісту:


4. Доповнити Виправно-трудовий кодекс України статтею 81-2 такого змісту:
124.
"Стаття 81-2. Забезпечення безпеки засуджених, які брали або беруть участь у кримінальному судочинстві


"Стаття 81-2. Забезпечення безпеки засуджених, які брали або беруть участь у кримінальному судочинстві
125.
У разі наявності небезпеки для життя і здоров'я засуджених, до яких згідно із законодавством України у зв'язку з їх участю у кримінальному судочинстві прийнято рішення про застосування заходів безпеки, адміністрація місця позбавлення волі вживає заходів до охорони цих осіб. Крім того, до зазначених осіб можуть бути застосовані такі заходи:


У разі наявності небезпеки для життя і здоров'я засуджених, до яких згідно із законодавством України у зв'язку з їх участю у кримінальному судочинстві прийнято рішення про застосування заходів безпеки, адміністрація місця позбавлення волі вживає заходів до охорони цих осіб. Крім того, до зазначених осіб можуть бути застосовані такі заходи:
126.
а) переведення до іншого місця позбавлення волі;


а) переведення до іншого місця позбавлення волі;
127.
б) окреме утримання.


б) окреме утримання.
128.
Зміна виду або режиму відбуття покарання особам, щодо яких застосовані заходи безпеки, здійснюється з додержанням вимог, передбачених законодавством України і цим Кодексом".


Зміна виду або режиму відбуття покарання особам, щодо яких застосовані заходи безпеки, здійснюється з додержанням вимог, передбачених законодавством України і цим Кодексом".
129.
5. Статтю 88 Лісового кодексу України доповнити частиною такого змісту:


5. Статтю 88 Лісового кодексу України доповнити частиною такого змісту:
130.
"Працівники державної лісової охорони та їх близькі родичі перебувають під захистом держави".


"Працівники державної лісової охорони, члени їх сімей та близькі родичі перебувають під захистом держави", що здійснюється в порядку і випадках, передбачених законом."
131.
6. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 4, ст. 20):


6. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 4, ст. 20):
132.
1) пункт 25 статті 10 викласти у такій редакції:


1) пункт 25 статті 10 викласти у такій редакції:
133.
"25) забезпечувати у порядку, встановленому законодавством України, безпеку осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, працівників суду і правоохоронних органів, які підлягають захисту, у разі надходження від них або членів їх сімей і близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про загрозу їх життю, здоров'ю, житлу чи майну";


"25) забезпечувати у порядку, встановленому законодавством України, безпеку осіб, взятих під захист, у разі надходження від них заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про загрозу їх життю, здоров'ю, житлу чи майну";
134.
2) статтю 11 доповнити пунктами 31 і 32 такого змісту:


2) статтю 11 доповнити пунктом 31 такого змісту:
135.
"31) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я особам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку;


"31) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я особам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку";
136.
32) видавати залежно від ступеня загрози для життя і здоров'я працівникові суду або правоохоронного органу та його близьким родичам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку";137.
3) частини першу і другу статті 21 викласти у такій редакції:


3) частини першу і другу статті 21 викласти у такій редакції:
138.
"Працівники міліції перебувають під захистом держави.


"Працівники міліції перебувають під захистом держави, що здійснюється в порядку і випадках, передбачених законом.
139.
Законодавством гарантується захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна працівника міліції і його близьких родичів від злочинних посягань та інших протиправних дій".


Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності, житла, майна працівника міліції, членів його сім'ї та близьких родичів від злочинних посягань та інших протиправних дій".
140.
7. У Законі України "Про оперативнорозшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303):


7. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303):
141.
1) статтю 1 після слів "в інтересах безпеки" доповнити словом "громадян";


1) статтю 1 після слів "в інтересах безпеки" доповнити словом "громадян";
142.
2) у статті 3 слова "Управління охорони вищих посадових осіб" замінити словами "Про статус суддів", "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів";


2) у статті 3 слова "Управління охорони вищих посадових осіб" замінити словами "Про статус суддів", "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів";
143.
3) пункт 1 статті 6 доповнити абзацом такого змісту:


3) пункт 1 статті 6 доповнити абзацом такого змісту:
144.
"реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя";
-26- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Після слів "у кримінальному судочинстві" додати слова "або близьких родичів цих осіб".


Враховано


"реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя";
145.
4) пункт 5 статті 7 викласти у такій редакції:


4) пункт 5 статті 7 викласти у такій редакції:
146.
"5) забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, та членів їх сімей і близьких родичів";


"5) забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб";
147.
5) у статті 9:


5) у статті 9:
148.
частину десяту після слів "відомості про" доповнити словами "заходи безпеки та осіб, взятих під захист";


частину десяту після слів "відомості про" доповнити словами "заходи безпеки та осіб, взятих під захист";
149.
частину чотирнадцяту після слів "безвісти зникли" доповнити словами "захисту життя, здоров'я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві";


частину чотирнадцяту після слів "безвісти зникли" доповнити словами "захисту життя, здоров'я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві";
150.
частину п'ятнадцяту викласти у такій редакції:


частину п'ятнадцяту викласти у такій редакції:
151.
"Візуальне спостереження може проводитися з метою встановлення даних про особу та про її зв'язки у разі, коли є факти, які підтверджують, що нею готується або вчинено тяжкий злочин, для отримання відомостей, які вказують на ознаки такого злочину, а також для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві";
-27- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Після слів "у кримінальному судочинстві" додати слова "або близьких родичів цих осіб".


Враховано


"Візуальне спостереження може проводитися з метою встановлення даних про особу та про її зв'язки у разі, коли є факти, які підтверджують, що нею готується або вчинено тяжкий злочин, для отримання відомостей, які вказують на ознаки такого злочину, а також для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб";
152.
6) статтю 10 після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:


6) статтю 10 після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
153.
"4. Для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".
-28- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Після слів "у кримінальному судочинстві" додати слова "або близьких родичів цих осіб".


Враховано


"4. Для забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб".
154.
У зв'язку з цим пункти 4 і 5 вважати відповідно пунктами 5 і 6.


У зв'язку з цим пункти 4 і 5 вважати відповідно пунктами 5 і 6.
155.
8. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382):


8. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382):
156.
1) пункт 9 статті 24 після слів "захист особистої безпеки громадян" доповнити словами "і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі надходження від них або членів їх сімей і близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров'ю чи майну";


1) пункт 9 статті 24 після слів "захист особистої безпеки громадян" доповнити словами "і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров'ю чи майну";
157.
2) статтю 25 доповнити пунктом 16 такого змісту:


2) статтю 25 доповнити пунктом 16 такого змісту:
158.
"16) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я особам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку";


"16) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я особам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку";
159.
3) частину другу статті 28 викласти у такій редакції:


3) частину другу статті 28 викласти у такій редакції:
160.
"Близькі родичі військовослужбовців Служби безпеки України також підлягають державному захисту. Правопорушення щодо близьких родичів військовослужбовців Служби безпеки України, вчинені у зв'язку з виконанням покладених на цих військовослужбовців обов'язків, тягнуть за собою відповідальність встановлену законодавством".


"Близькі родичі військовослужбовців Служби безпеки України також підлягають державному захисту. Правопорушення щодо близьких родичів військовослужбовців Служби безпеки України, вчинені у зв'язку з виконанням покладених на цих військовослужбовців обов'язків, тягнуть за собою відповідальність встановлену законом".
161.
9. Статтю 13 Закону України "Про внутрішні війська" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст.397; 1995 р., N 42, ст. 304) після слів "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" доповнити словами "Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".


9. Статтю 13 Закону України "Про внутрішні війська" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст.397; 1995 р., N 42, ст. 304) після слів "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" доповнити словами "Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".
162.
10. У Законі України "Про статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст.56):


10. У Законі України "Про статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст.56):
163.
1) пункт 4 статті 13 доповнити словами "а також за згодою судді в разі прийняття головою відповідного суду рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки";


1) пункт 4 статті 13 доповнити словами "а також за згодою судді в разі прийняття головою відповідного суду рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки";
164.
2) у пункті 1 статті 42 слова "якщо від судді надійде відповідна заява" замінити словами "якщо голова відповідного суду прийме рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки".
-29- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Статтю 42 залишити у попередній редакції, оскільки вона давала більше можливостей для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки суддів і членів їх сімей.


Враховано165.
11. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні