Назва: Про внесення змін до Закону України "Про державнудопомогу сім'ям з дітьми"
Автор: Пропозиції Президента України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми"


З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми"
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
І. Внести до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 20, ст.102 ) такі зміни:


І. Внести до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 20, ст.102 ) такі зміни:
3.
1. Частину першу статті 3 після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:


1. Частину першу статті 3 після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
4.
"5) допомога на дітей одиноким матерям".


"5) допомога на дітей одиноким матерям".
5.
У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.


У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.
6.
2. Доповнити Закон розділом V-А такого змісту:


2. Доповнити Закон розділом V-А такого змісту:
7.
"Розділ V-А. ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ


"Розділ V-А. ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ
8.
Стаття 181. Право на допомогу на дітей одиноким матерям.


Стаття 181. Право на допомогу на дітей одиноким матерям.
9.
Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері, одинокі усиновителі (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька проведено в установленому порядку за вказівкою матері.


Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері, одинокі усиновителі (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька проведено в установленому порядку за вказівкою матері.
10.
Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають вдови та вдівці з дітьми, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.


Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають вдови та вдівці з дітьми, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
11.
Якщо одинока мати (вдова, вдівець) уклала шлюб, то за нею зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися до шлюбу, за умови якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).


Якщо одинока мати (вдова, вдівець) уклала шлюб, то за нею зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися до шлюбу, за умови якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).
12.
Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.


Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.
13.
Стаття 182. Умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям


Стаття 182. Умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям
14.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається за наявності довідки органів запису актів громадянського стану про підстави внесення до книги записів народжень відомостей про батька дитини.


Допомога на дітей одиноким матерям призначається за наявності довідки органів запису актів громадянського стану про підстави внесення до книги записів народжень відомостей про батька дитини.
15.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги, передбачених цим Законом.


Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги, передбачених цим Законом.
16.
Стаття 183. Розмір допомоги на дітей одиноким матерям


Стаття 183. Розмір допомоги на дітей одиноким матерям
17.
Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі:


Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі:
18.
10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку - одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), які мають дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років).


10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку - одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), які мають дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років).
19.
Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям) призначається на кожну дитину. "


Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям) призначається на кожну дитину.
20.
ІІ. Цей Закон набирає чинності 1 липня 2002 року.
Розділ ІІ Закону викласти в такій редакції:
"ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року".

Враховано
ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні