MANAGEMENT OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE SECRETARIAT


Full name Position. Contact Information.
Bodnar Petro Olehovych First Deputy Secretary General of The Verkhovna Rada of Ukraine Secretariate - Chief Manager
Phone number: (044) 226-30-23
Phone number: (044) 255-20-24 (reception)
Phone number: (044) 255-
07-43
E-mail:
 bodnar-p@v.rada.gov.ua
Slyshynskyy Volodymyr Ivanovych First Deputy Secretary General of The Verkhovna Rada of Ukraine Secretariate
Phone number: (044) 255-20-37
(reception)
Phone number: (044) 255-28-70
Fax: (044) 255-24-68
E-mail: svi@rada.gov.ua 
Martynenko Oleksandr Andriiovych Deputy Secretary General of The Verkhovna Rada of Ukraine Secretariate
Phone number: (044) 255-22-05
Phone number: (044) 255-28-61 (reception)
Fax: (044) 255-29-71

E-mail: kozlovska-n@rada.gov.ua
Tepliuk Mykhailo Oleksiiovych

Deputy Secretary General of The Verkhovna Rada of Ukraine Secretariate - Central Judicial Office Manager
Phone number: (044) 226-28-86
Phone number: (044) 255-20-76 (reception)

Phone number: (044) 255-20-09
Fax: (044) 253-61-01
E-mail: tepljuk@rada.gov.ua

Shevchuk Mykola Мykolaiovych Deputy Secretary General of The Verkhovna Rada of Ukraine Secretariate
Phone number: (044) 255-37-74

Phone number: (044) 255-37-75 (reception)
Fax: (044) 255-23-75
E-mail: mshevchuk@rada.gov.ua