Information Office of The Verkhovna Rada of Ukraine Secretariat


Full name Position. Contact Information.
Rezvaniuk Viktor Yakymovych Manager of the Information Office
Tel.: (044) 255-91-81
E-mail: rezvanuk@rada.gov.ua

Horiachev Serhiy Anatoliyovych Deputy Manager of the Office
Tel.: (044) 255-91-87
E-mail: horiachev@rada.gov.ua

Kuzmin Olexandr Viktorovych Deputy Manager of the Office - Department Manager
Tel.: (044) 255-91-85
E-mail: kuzmin@rada.gov.ua

Sukhoverkhova Halyna Anatoliyivna Deputy Manager of the Office - Department Manager
Tel.: (044) 255-35-96
E-mail: suhoverhova@rada.gov.ua

Kuzmin Olexandr Viktorovych Deputy Manager of the Office - Department Manager
Analysis and Planning Department
Tel.: (044) 255-91-85
E-mail: kuzmin@rada.gov.ua
Sukhoverkhova Halyna Anatoliyivna Deputy Manager of the Office - Department Manager
Parliament's Activity Coverage Department
Tel.: (044) 255-35-96
E-mail: suhoverhova@rada.gov.ua
Chereshynsky Volodymyr Valentynovych Department Manager
Monitoring Department
Tel.: (044) 255-91-83
E-mail: chereshynsky@rada.gov.ua
Pustovoyt Valentyn Ivanovych Department Manager
Information and Librarian Provision Department
Tel.: (044) 255-37-52
Fax: (044) 255-32-49
E-mail: pustovoyt@rada.gov.ua