Проект
                          (14.05.2002)
                    Народні депутати України
                    Б.Беспалий, В.Філенко
                    (всього 153 підписи
                    народних депутатів України)

             Закон України

      "Про внесення змін до Конституції України"

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   1. Статтю  81 Конституції України після частини другої
доповнити такою частиною:

   "У разі виходу народного депутата України, обраного за
виборчим списком політичної партії, блоку політичних партій, зі
складу фракції даної партії, блоку партій, його повноваження
припиняються достроково на підставі закону".

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.