Проект
                           (14.05.2002)
                    Народні депутати України
                   Беспалий Б.Я., Бондаренко В.Д.

                      Редакція, прийнята
                      у першому читанні
             Закон України

    "Про внесення змін до Закону України "Про зв'язок"

   І. Внести до Закону України "Про зв'язок" такі зміни:

   1. Частину 2 Статті 12 наприкінці доповнити таким реченням:
"Підприємствам і об'єднанням зв'язку  усіх  форм  власності
забороняється встановлювати плату за вхідні телефонні сигнали для
усіх видів телефонного зв'язку".

   2. Статтю 12 після частини 3 доповнити такою новою частиною:
"Підприємства та об'єднання зв'язку усіх форм власності можуть
встановлювати оплату за послуги місцевого телефонного зв'язку
згідно часових тарифів лише за умови, що лічильники для обліку
використаного часу знаходяться також у споживача.  У  разі
відсутності зазначеного лічильника, оплата за послуги місцевого
телефонного зв'язку згідно часових тарифів може встановлюватись
виключно за письмовою заявою споживача."

   ІІ. Прикінцеві положення:

   1.Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його
опублікування.

   2.Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання
чинності цим Законом:

   1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до
цього Закону;

   2) забезпечити   приведення   міністерствами,   іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність до цього Закону.

   3. Дія цього Закону поширюється також на всі договори між
підприємствам і об'єднанням зв'язку та споживачами, укладеними до
набрання чинності цим Законом.