Проект
                           (14.05.2002)
                      Народні депутати України
                      О.Мазур, В.Марченко
                      (всього 151 підпис
                      народних депутатів
                      України)

             ЗАКОН УКРАЇНИ

     Про внесення змін до ст.111 Конституції України

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   Доповнити абзац 1 статті 111 Конституції України реченням
такого змісту:

   "Причинами усунення з поста Президента України можуть бути:

   під час перебування на посаді Президента не менше трьох
років мало місце зниження життєвого рівня населення;  дії,
наслідком  яких  є  розвал економічного потенціалу держави;
зростання  зовнішнього  та  внутрішнього  боргу;  порушення
Конституції України та чинного законодавства; створення передумов
втрати  економічної,  інформаційної,  національної  безпеки,
суверенітету і обороноздатності держави"