Проект
                          (14.05.2002)

                    народні депутати України
                          А.Матвієнко,
                          П.Симоненко,
                          С.Головатий,
                           О.Мороз,
                          Г.Крючков
                    (всього 168 підписів
                    народних депутатів України)


             ЗАКОН УКРАЇНИ

         "Про внесення змін і доповнень
           до Конституції України"

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   Внести до Конституції України наступні зміни і доповнення:

   1. Доповнити статтю 81 новою частиною - третьою - такого
змісту:

   "У разі виходу або виключення народного депутата України,
обраного за виборчим списком політичної партії (блоку партій), зі
складу парламентської фракції даної партії (блоку партій) його
повноваження припиняються достроково відповідно до закону".

   Частини третю та четверту статті 85 Конституції України
вважати відповідно - частинами четвертою та п`ятою.

   2. Доповнити статтю 82 новими частинами відповідно - шостою,
сьомою та восьмою - такого змісту:

   "Після початку роботи першої сесії новообраної Верховної
Ради України народні депутати України утворюють зі свого складу
парламентську  (депутатську)  більшість,  відповідальну  за
формування державної політики шляхом безпосередньої участі у
формуванні складу Кабінету Міністрів України.

   До парламентської (депутатської) більшості входить більше
половини  конституційного  складу Верховної Ради України на
підставі перемоги політичної партії (блоку партій) на виборах або
об`єднання партій в коаліцію після виборів.

   Повноваження парламентської  (депутатської)  більшості та
гарантії функціонування парламентської (депутатської) меншості -
- опозиції --визначаються законом про регламент Верховної Ради
України."

   3. Пункт 12 частини першої статті 85 викласти в такій
редакції:

   "12) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з
посади Президентом України Прем`єр-міністра України; затвердження
персонального складу Кабінету Міністрів України за поданням
Прем`єр-міністра України; затвердження кандидатури на вакантну
посаду  члена  Кабінету  Міністрів  України  за  поданням
Прем`єр-міністра України;"

   4. Пункт 15 частини першої статті 85 доповнити словами "та
законами України;"

   5. Пункт 21 частини першої статті 85 викласти в такій
редакції:

   "21) призначення на посади та припинення повноважень членів
Центральної виборчої комісії України;"

   6. Пункт 24 частини першої статті 85 викласти в такій
редакції:

   "24) надання згоди на призначення на посади та звільнення з
посад  Президентом  України Голови Антимонопольного Комітету
України, Голови Державного Комітету охорони державного кордону
України,  Голови  Служби безпеки України; надання згоди на
призначення Кабінетом Міністрів України Голови Державної митної
служби  України,  Голови  Державної податкової адміністрації
України, Голови Фонду державного майна України;"

   7. Пункт 25 частини першої статті 85 викласти в такій
редакції:

   "25) призначення на посаду за поданням Президента України
Генерального прокурора України; звільнення з посади Генерального
прокурора України;"

   8. Доповнити частину першу статті 85 новим пунктом такого
змісту:

   "37) висловлення недовіри особам, які призначаються  на
посади за згодою Верховної Ради України, що має наслідком їхню
відставку із займаних посад".

   9. Частину першу статті 87 викласти у такій редакції:

   "Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї
третини народних депутатів України від її конституційного складу
може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів
України та більшістю від конституційного складу Верховної Ради
України прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України
в цілому, або будь-якому із членів Кабінету Міністрів України або
будь-якій іншій посадовій особі, яка призначається за згодою
Верховної Ради України."

   10. Частину другу статті 89 доповнити словами "та здійснюють
контроль за виконанням законів і постанов Верховної Ради України
органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
їхніми посадовими особами."

   11. Доповнити Конституцію України новою статтею 89-1 у такій
редакції:

   "Стаття 89-1. Обрання Голови Верховної Ради України, Першого
заступника і заступника Голови Верховної Ради України, голів
комітетів Верховної Ради України, формування складу комітетів
Верховної Ради України, тимчасових спеціальних і тимчасових
слідчих комісій, постійних національних парламентських делегацій
до міжнародних організацій та їхніх органів здійснюється на
основі  пропорційного представництва політичних сил, з яких
сформовано конституційний склад Верховної Ради України.

   Комітети Верховної Ради України з питань бюджету, свободи
слова та інформації, регламенту та депутатської етики обов`язково
очолюються представниками парламентської (депутатської) меншості
- опозиції."

   12. Частину другу статті 90 викласти у такій редакції:

   "Президент України може достроково припинити повноваження
Верховної Ради України у випадках:

   1) якщо протягом тридцяти днів однієї  чергової  сесії
пленарні засідання Верховної Ради України не можуть розпочатися;

   2) якщо  впродовж  шестидесяти  днів  після  складення
повноважень (відставки) Кабінету Міністрів України Верховна Рада
України не затвердила новий склад Кабінету Міністрів України."

   13. Частину третю статті 94 доповнити другим реченням у
такій редакції:

   "Якщо Президент України протягом встановленого строку не
повернув закон для повторного розгляду, не підписав його і не
оприлюднив, закон вважається схваленим, офіційно оприлюднюється і
набуває чинності за підписом Голови Верховної Ради України. "

   14. Частину четверту статті 94 викласти в такій редакції:

   "Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий
Верховною Радою України не менш як двісті п`ятдесятьма народними
депутатами України, Президент України зобов`язаний його підписати
та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. Якщо протягом цього
строку  закон  не  був  підписаний і офіційно оприлюднений
Президентом України, закон офіційно оприлюднюється і набуває
чинності за підписом Голови Верховної Ради України."

   15. Частину другу статті 97 доповнити словами: "Кабінетом
Міністрів України".

   16. Статтю 98 викласти в такій редакції:

   "Контроль за надходженням та використанням коштів Державного
бюджету  України від імені Верховної Ради України здійснює
Рахункова палата України."

   17. Пункт 8 частини першої статті 106 викласти в такій
редакції:

   "8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках,
передбачених частиною другою статті 90 Конституції України;"

   18. Пункт 9 частини першої статті 106 викласти в такій
редакції:

   "9) призначає та звільняє з посади за згодою Верховної Ради
України Прем`єр-міністра України; приймає рішення про  його
відставку;"

   19. Пункт 10 частини першої статті 106 вилучити.

   20. Пункт 11 частини першої статті 106 викласти в такій
редакції:

   "11) вносить подання Верховній Раді України про призначення
на посаду Генерального прокурора України;"

   21. Пункт 14 частини першої статті 106 викласти в такій
редакції:

   "14) призначає на посаду та звільняє з посад за поданням
Прем`єр-міністра України і за згодою Верховної Ради України
Голову Антимонопольного Комітету України, Голову  Державного
Комітету  охорони державного кордону України, Голову Служби
безпеки України;"

   22. Пункт 15 частини першої статті 106 викласти в такій
редакції:

   "15) утворює,  реорганізовує  та ліквідовує за поданням
Прем`єр-міністра України міністерства;"

   23. Частину першу статті 111 викласти в такій редакції:

   "Президент України може бути усунений з поста Верховною
Радою України в порядку імпічменту у разі порушення ним присяги,
вчинення ним державної зради або іншого злочину."

   24. Частину шосту статті 111 викласти в такій редакції:

   "Рішення про усунення Президента України з поста в порядку
імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як двома
третинами від її конституційного складу після перевірки справи
Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо
додержання конституційної процедури розслідування і розгляду
справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду
України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент
України, є порушенням присяги або такими, що містять ознаки
державної зради або іншого злочину."

   25. Статтю 112 викласти у такій редакції:

   "У разі дострокового припинення  повноважень  Президента
України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції
виконання обов`язків Президента України на період до обрання і
вступу на пост нового Президента України покладається на Голову
Верховної Ради України.

   У разі  неможливості  Головою  Верховної  Ради  України
виконувати свої обов`язки за станом здоров`я або коли на час
дострокового припинення повноважень Президента України посада
Голови Верховної Ради України є вакантною, виконання обов`язків
Президента України покладається на Прем`єр-міністра України.

   Виконуючий обов`язки Президента України до вступу на пост
нового  Президента України не може здійснювати повноваження
передбачені пунктами 2, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27
статті 106 Конституції України."

   26. Частину другу статті 113 викласти в такій редакції:

   "Кабінет Міністрів України відповідальний перед Верховною
Радою України і підзвітний їй у межах, передбачених Конституцією
України."

   27. Частину третю статті 114 викласти в такій редакції:

   "Персональний склад Кабінету Міністрів України формується
Прем`єр-міністром України впродовж двох тижнів після призначення
Прем`єр-міністра  України  на  посаду. Кожний член Кабінету
Міністрів України набуває повноважень після затвердження його на
посаді Верховною Радою України і складення ним присяги."

   28. Частину п`яту статті 114 викласти в такій редакції:

   "Прем`єр-міністр України входить із поданням до Президента
України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств в
межах  коштів,  передбачених  Державним бюджетом України на
утримання органів виконавчої влади."

   29. Першу частину статті 115 викласти в такій редакції:

   "Кабінет Міністрів України  складає  повноваження  перед
новообраною Верховною Радою України в день її першого сесійного
засідання".

   30. Частину другу статті 115 викласти в такій редакції:

   "Прем'єр-міністр України має право заявити  Президентові
України про свою відставку. Відставка Прем'єр-міністра України
має наслідком відставку всього  складу  Кабінету  Міністрів
України."

   31. Частину третю статті 115 викласти в такій редакції:

   "Член Кабінету Міністрів України має право заявити про свою
відставку Прем'єр-міністрові України."

   32. Частину шосту статті 115 викласти в такій редакції:

   "Кабінет Міністрів України, відставка якого є наслідком
прийняття  Верховної  Ради  України  резолюції недовіри, за
дорученням Верховної Ради України продовжує виконувати свої
повноваження  до  початку  роботи  новосформованого Кабінету
Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів."

   33. У пункті 10 статті 116 вилучити слова "актами Президента
України".

   34. Статтю 116 доповнити новим - десятим - пунктом в такій
редакції:

   "10) утворює, реорганізовує  та  ліквідує  за  поданням
Прем`єр-міністра України  органи  виконавчої  влади,  крім
міністерств, діючи в межах коштів, передбачених на утримання
органів виконавчої влади;"

   Пункт 10 статті 116 Конституції вважати пунктом 11.

   35. Частину четверту статті 118 викласти в такій редакції:

   "Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на
посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Прем`єр-міністра України."

   36. Частину п`яту статті 118 викласти в такій редакції:

   "Голови місцевих  державних адміністрацій при здійсненні
своїх повноважень відповідальні  перед  Кабінетом  Міністрів
України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади
вищого рівня."

   37. Частину восьму статті 118 викласти в такій редакції:

   "Рішення голів  місцевих  державних  адміністрацій,  що
суперечать  Конституції  та  законам  України,  іншим актам
законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані
Кабінетом  Міністрів України або головою місцевої державної
адміністрації вищого рівня."

   38. Частину дев`яту статті 118 викласти в такій редакції:

   "Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові
відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого
Кабінет Міністрів України приймає рішення і дає обгрунтовану
відповідь."

   39. Частину десяту статті 118 викласти в такій редакції:

   "Якщо недовіру  голові  районної  чи обласної державної
адміністрації висловили не менш як дві третини депутатів від
складу  відповідної ради, Кабінет Міністрів України приймає
рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації."

   40. Частину першу статті 122 викласти в такій редакції:

   "Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України,
який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням
Президента України та звільняється з посади Верховною Радою
України."