Проект
                           (06.12.2001)
                        Вноситься народним
                        депутатом України
                         Ромовською З.В.

             ЗАКОН УКРАЇНИ

      Про обов'язкове проведення передвиборних
      теледебатів під час передвиборних кампаній
         по виборах Президента України
       та виборах народних депутатів України

   Цей Закон визначає правові засади проведення теледебатів в
період виборчих кампаній по виборах Президента України між усіма
кандидатами  на пост Президента України та між політичними
партіями (блоками), що беруть участь у виборах народних депутатів
України по багатомандатному виборчому округу та кандидатами в
народні депутати, що балотуватимуться по одномандатних округах,
та спрямований на забезпечення конституційного права громадян на
отримання достовірної інформації та реалізації виборчого права.

   Розділ І. Загальні положення

   Стаття 1. Визначення термінів

   Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:

   1. Передвиборні теледебати (далі - теледебати) - один з
видів передвиборної агітації під час проведення передвиборної
кампанії з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів
масової інформації, в якому одночасно беруть участь мінімум два
суб'єкти виборчого процесу, і які відбуваються з дотриманням
принципу рівних умов, та в порядку, визначеному цим законом.

   2. Суб'єкти виборчого процесу,  які  беруть  участь  у
теледебатах:

   - під час виборчої кампанії по виборах Президента України
ними є всі кандидати на цей пост, зареєстровані в порядку,
передбаченому Законом України "Про вибори Президента України";

   - під час проведення передвиборної кампанії по виборах
народних депутатів України ними є партії (блоки) що беруть участь
у виборах народних депутатів  України  по  багатомандатному
виборчому  округу (далі - партії Гблоки) та кандидати, що
балотуватимуться  по  одномандатному  округу  (далі   -
кандидати-мажоритарники), зареєстровані в порядку, передбаченому
Законом України "Про вибори народних депутатів України".

   Стаття 2. Законодавство України про проведення теледебатів в
період виборчих кампаній по виборах Президента України та виборах
народних депутатів України

   Законодавство України про проведення теледебатів в період
виборчих кампаній по виборах Президента України та виборах
народних депутатів України складається з Конституції України,
цього Закону, Законів України "Про вибори Президента України",
"Про вибори народних депутатів України", "Про телебачення та
радіомовлення", "Про інформацію" та ін.

   Розділ ІІ. Принципи, умови проведення і порядок проведення
теледебатів та порядок використання електронних (аудіовізуальних)
засобів масової інформації

   Стаття 3. Принципи проведення теледебатів

   Проведення теледебатів відбувається з дотриманням принципу
рівних умов для усіх учасників виборчого процесу, гласності і
відкритості, свободи агітації, неупередженості до кандидатів на
високі державні посади з боку органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих
органів, неупередженого ставлення та невтручання  в  процес
теледебатів з боку сторони, що забезпечує їх проведення.

   Стаття 4. Умови проведення теледебатів

   1.Теледебати - один з різновидів передвиборної агітації, що
проводиться під час виборчих кампаній і здатний забезпечити
максимально об'єктивне висвітлення позицій та програм кандидатів
на  пост  Президента  України,  партій  (блоків)   та
кандидатів-мажоритарників одночасно перед широким колом виборців,
тому участь у передвиборних теледебатах є обов'язковою для усіх
суб'єктів відповідного виборчого процесу.

   2. Усі  кандидати  на  пост  Президента  України  та
кандидати-мажоритарники мають  брати  участь  у  теледебатах
особисто; партію (блок), що бере участь у виборах має бути
представлено лідером відповідної партії (блоку).

   3. Умови матеріально-технічного  забезпечення  проведення
теледебатів, а також надання ефіру у відповідний час на каналах,
які транслюються не менш як на 50% території України (для
кандидатів у Президенти та партій (блоків) та ефіру у визначений
час   на   відповідних   регіональних   каналах   для
кандидатів-мажоритарників телеорганізаціями, є обов'язковими для
отримання або володіння нею ліцензією на право користування
каналами мовлення; недотримання цих умов веде до автоматичної
втрати права володіння на відповідну ліцензію.

   4. Теледебати між кандидатами на пост Президента України,
також партіями (блоками) проводяться усіма телеорганізаціями, які
володіють ліцензією на право користування загальнонаціональними
каналами мовлення; теледебати між кандидатами-мажоритарниками -
проводяться відповідними регіональними телеорганізаціями.

   5. Теледебати проводяться між двадцятою та двадцять третьою
годинами в тому числі у вихідні, неробочі та святкові дні
виключно у безперервному прямому ефірі.

   6. Неможливість проведення визначених за жеребкуванням між
кандидатами чергових теледебатів внаслідок технічних або інших
причин не веде до їх відміни. В такому випадку відкладені
теледебати мають відбутись одразу по усуненню цих причин в цей
самий день, або на наступний день в проміжку між дев'ятнадцятою
та двадцять першою годинами; якщо в день, на який було перенесено
теледебати жеребкуванням призначено інші теледебати, останні
відбуваються в проміжку між двадцять першою та двадцять третьою
годинами.

   Теледебати, що не відбулись з причини хвороби (або іншої
поважної причини) одного з учасників мають бути перенесеними на
інший день, коли ці причини буде усунуто. В будь якому випадку
перенесені  теледебати мають відбутись в терміни, відведені
відповідно Законами "Про вибори Президента України" та "Про
вибори народних депутатів" на передвиборну агітацію.

   Розділ ІІІ. Процедура і строки проведення теледебатів

   Стаття 5. Процедура і строки проведення теледебатів

   1. Початок і закінчення терміну проведення теледебатів між
кандидатами на пост Президента України визначаються відповідно до
норм Статті 31 Закону України "Про вибори Президента України";
початок і закінчення терміну проведення теледебатів під час
проведення  виборчої кампанії по виборах народних депутатів
України - відповідно до норм Статті 50 Закону України "Про вибори
народних депутатів України".

   2. В одних теледебатах під час передвиборної кампанії по
виборах Президента України одночасно можуть брати участь не
більше двох кандидатів на пост Президента України.

   3. В  одних теледебатах від політичних партій (блоків)
одночасно можуть брати участь не більше 3 лідерів від цих партій
(блоків).

   4. В  одних  теледебатах між кандидатами-мажоритарниками
одночасно можуть брати участь не більше 4 кандидатів у депутати,
зареєстрованих по цьому округу.

   5. Графік проведення теледебатів складається за результатами
жеребкування, що проводяться відповідно до Закону України "Про
вибори Президента України" та Статті 54 Закону України "Про
вибори народних депутатів України".

   6. Кількість теледебатів має бути такою, щоб забезпечити
кожному з кандидатів на пост Президента України, політичній
партії (блоку), кандидатові-мажоритарникові участь в них з кожним
із своїх опонентів.

   Стаття 6. Порядок використання електронних (аудіовізуальних)
засобів масової інформації

   Тривалість теледебатів за участю кандидатів  на  посаду
Президента України та політичних партій (блоків) має бути не
меншою 2  годин  безперервного  ефірного  часу;  тривалість
теледебатів  між кандидатами у депутати, що балотуються по
відповідному одномандатному округу має бути не меншою 1 години
безперервного  ефірного  часу,  причому  щонайменше половина
виділеного часу має  бути  відведена  відповідям  учасників
теледебатів на запитання виборців, які надходитимуть за допомогою
телефонного зв'язку, від присутніх у студії, в якій проводяться
теледебати  або  будь  який  інший,  незаборонений  чинним
законодавством спосіб.

   Упродовж 20 хвилин до і після теледебатів забороняється у
будь який спосіб коментувати та оцінювати зміст теледебатів,
давати будь яку інформацію щодо учасників теледебатів.

   Оплата за наданий ефірний час здійснюється відповідно до
Закону України "Про вибори Президента України" та Статей 53, 54
Закону України "Про вибори народних депутатів України".

   Розділ V. Відповідальність сторін

   Стаття 7. Відповідальність сторін, винуватих у порушені норм
цього Закону

   Сторони, винні  в  порушенні норм цього Закону, несуть
відповідальність згідно чинного законодавства.

   Розділ VІ. Прикінцеві положення

   1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

   2. До приведення у відповідність з нормами цього Закону
закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.

   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з  дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.