Проект
                      Тираж 14.07.99
                    Повторне друге читання
                      (до статті 31)

             ЗАКОН УКРАЇНИ

        Про статус депутатів місцевих рад

   Стаття 31. Порядок притягнення депутата місцевої ради до
відповідальності

   Депутати місцевих рад не можуть бути затримані, заарештовані
без згоди відповідної ради до винесення обвинувального вироку
судом.

   Кримінальна справа щодо депутатів місцевих рад може бути
порушена лише прокурором.

   Кримінальна справа щодо депутатів місцевих рад підсудна
обласному суду.

   Для одержання згоди на арешт депутата місцевої ради прокурор
вносить до відповідної ради подання та негано повідомляє про це
особу, стосовно якої внесено подання.

   Рада розглядає подання прокурора про дачу згоди на арешт не
пізніше як у місячний строк.

   Депутат має право брати участь в обговоренні радою питання
про його арешт.

   На пленарному засіданні рада більшістю голосів депутатів від
загального складу ради приймає рішення щодо надання згоди на
арешт. У разі відмови у наданні згоди на арешт рішення ради має
бути вмотивованим. Копія прийнятого рішення негайно надсилається
прокурору, який вніс подання про дачу згоди на арешт.

   У разі неприйняття радою будь-якого рішення протягом місяця
з дня внесення подання прокурора про дачу згоди на арешт
депутата, згода на арешт вважається наданою.

   У разі відмови ради у дачі згоди на арешт депутата, прокурор
має право внести подання про одержання згоди на арешт депутата до
відповідальної вищестоящої ради. Подання на отримання згоди на
арешт депутата місцевої ради до Верховної Ради України вносить
Генеральний прокурор України.

   Прокурор у триденний строк з дня закінчення провадження по
справі щодо депутата зобов'язаний повідомити відповідну раду про
результати слідства. Про результати розгляду справи у суді
прокурор у триденний строк зобов'язаний проінформувати відповідну
раду.

   РОЗДІЛ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   Положення статті 31 поширюються на сільських, селищних,
міських голів.

   Цей Закон  набирає  чинності  з  дня  його  офіційного
опублікування.

   З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон
України "Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів"
(N3949-ХІІ) від 4 лютого 1994 року ("Відомості Верховної Ради
України", 1994р., N24, ст.180, 1995р., N1, ст.4, 1997р., N6,
ст.49, 1999р., N4, ст.35).