Проект
                   (Тираж 20.02.2002)

             ЗАКОН УКРАЇНИ

        Про внесення змін до частини п'ятої
          статті 19 Закону України
          "Про пенсійне забезпечення"

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   1. У частині п'ятій статті 19 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 3, ст.
10)  слова  "трьох", "чотирьох" замінити відповідно словами
"п'яти", "шести".

   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.