Проект
                  (Тираж 23.10.2001)

             Закон України

         Про внесення змін до статті 81
            Конституції України

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   1. Доповнити статтю 81 Конституції України новою частиною
третьою такого змісту:

   "У разі виходу народного депутата України, обраного за
виборчим списком політичної партії, блоку політичних партій, зі
складу фракції даної партії, блоку партій, його повноваження
припиняються достроково на підставі закону".

   У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно
частинами четвертою і п'ятою.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.