Проект
                            (01.08.98)
             Закон України

    Про запобігання порушенням законодавства України
   при приватизації підприємств нафтогазового комплексу

   У зв'язку  з  численними  порушеннями  Конституції  та
законодавства України при утворенні на підставі підзаконних актів
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   Стаття 1. До прийняття Закону України про  особливості
приватизації майна підприємств нафтогазового комплексу України
заборонити:

   Фонду державного майна України передавати до статутного
фонду Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" акції,
що належать державі  у  відкритих  акціонерних  товариствах
нафтогазового комплексу;

   Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України,
Державному комітету  нафтової,  газової  та  нафтопереробної
промисловості  України,  іншим відповідним державним органам
передавати Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" у
користування  державне  майно,  яке  використовується  для
забезпечення транспортування, зберігання та розподілу нафти,
нафтопродуктів і природного газу та не підлягає приватизації у
зв'язку з їх загальнодержавним значенням;

   Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України,
Державному  комітету  нафтової,  газової  та нафтопереробної
промисловості  України  перетворювати  державні  підприємства
нафтогазового  комплексу, які не підлягають приватизації, у
акціонерні товариства.

   Стаття 2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.


   Президент України             Л.КУЧМА

   м. К и ї в

   24 липня 1998 року