Проект
                         (12.03.2002)
             Закон України

     Про внесення змін до статті 19 Закону України
          "Про пенсійне забезпечення"

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   1. У частині п'ятій статті 19 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3,
ст. 10) слова "трьох", "чотирьох" замінити відповідно словами
"п'яти", "шести".

   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.


   Голова Верховної Ради України          І.ПЛЮЩ

   м. К и ї в

   7 березня 2002 року