(14.05.2002)

              ПРОПОЗИЦІЇ

       до Закону України "Про внесення змін до
       Закону України "Про державну допомогу
            сім'ям з дітьми"

   Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про
державну допомогу сім'ям з дітьми", прийнятим Верховною Радою
України 7 березня 2002 року, передбачається встановити з 1 липня
2002 року новий вид допомоги сім'ям з дітьми - допомогу на дітей
одиноким матерям, розмір якої визначатиметься у відсотковому
співвідношенні  до величини прожиткового мінімуму на дитину
відповідного віку.

   Підтримуючи в принципі запровадження зазначеної допомоги,
необхідно відзначити, що введення запропонованих  змін,  за
попередніми   розрахунками  Кабінету  Міністрів  України,
потребуватиме на півріччя близько 90,3 млн. гривень додаткових
витрат з Державного бюджету України.

   Зазначених коштів у Державному бюджеті України на 2002 рік
не передбачено. Пропозиції ж про джерела додаткових доходів для
покриття збільшення зазначених видатків у Законі відсутні.

   Це не  відповідає вимогам статті 27 Бюджетного кодексу
України, якою установлено, що закони України, які впливають на
доходну або видаткову частини бюджету повинні бути офіційно
оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому. В іншому
разі норми відповідних законів застосовуються не раніше початку
бюджетного періоду, наступного за плановим.

   Отже Закон, оприлюднений до 15 серпня 2002 року,  має
застосовуватися не раніше початку бюджетного періоду для бюджету
2003 року - тобто такий вид допомоги може бути запроваджений з
наступного фінансового року.

   У зв'язку з викладеним пропонується розділ  ІІ  Закону
викласти в такій редакції:

   "ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року".

   Президент України             Л.КУЧМА