(14.05.2002)
              ПРОПОЗИЦіЇ

     до Закону України "Про внесення змін до деяких
          законодавчих актів України"

   Прийнятий Верховною Радою України 7 березня 2002 року Закон
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
не може бути підписаний, виходячи з такого.

   Закон, що розглядається, прийнято  з  метою  приведення
законодавчих актів України у відповідність із Законами України
"Про  іпотечне  кредитування  та  факторингові  операції  з
консолідованим  іпотечним  боргом" і "Про фінансово-кредитні
механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю", які
також прийняті Верховною Радою України 7 березня 2002 року та
надійшли на підпис Президентові України.

   Проте положення, які пропонується внести до статті 7 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств", статті 3 Закону
України "Про податок на додану вартість", статті 17 Закону
України  "Про  страхування", статті 26 Закону України "Про
відновлення платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом", статті 52 Закону України "Про виконавче провадження"
та статті 55 Закону України "Про нотаріат", не узгоджуються з
положеннями та термінологією статей 5, 17, 18 Закону України "Про
іпотечне кредитування та факторингові операції з консолідованим
іпотечним боргом" та статей 7, 11, 13, 18, 23, 26 Закону України
"Про фінансовокредитні механізми будівництва нерухомості  та
операцій з нерухомістю".

   Крім того, запропоновані Законом, що розглядається, зміни до
статті 156 Цивільного  процесуального  кодексу  України  не
узгоджуються з нормами частин перших статті 149 і 152 цього ж
Кодексу, частини першої статті 29 Кримінально-процесуального
кодексу України, встановлюють додаткові обмеження прав громадян.
Це є порушенням частини третьої статті 22 Конституції України,
якою передбачено, шо при прийнятті нових законів або внесенні
змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу
існуючих прав та свобод.

   Зміни, що пропонується внести до статті 55 Закону України
"Про нотаріат" суперечать Законам України "Про власність", "Про
заставу", не узгоджуються з іншими нормами Закону України "Про
нотаріат".

   Законом також передбачається внести до деяких законодавчих
актів з питань оподаткування зміни, спрямовані на розширення
пільгового оподаткування податком на додану вартість, податком на
прибуток,  державним  митом, збором на обов'язкове державне
пенсійне страхування, що призведе до зменшення надходжень до
державного бюджету. Враховуючи, що Закон набирає чинності з дня
його опублікування, зазначені положення є порушеням частини
третьої статті 27 Бюджетного кодексу України, за якою закони
України, які впливають на формування доходної чи видаткової
частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня
року, що передує плановому. В іншому разі норми відповідних
законів, що впливають на формування доходної та/або видаткової
частини бюджетів, застосовуються не раніше початку бюджетного
періоду, що настає за плановим.

   З огляду на викладене та у зв'язку з тим, що до Законів
України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з
консолідованим  іпотечним  боргом" і "Про фінансово-кредитні
механізми будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю"
застосовано право вето Президента України з пропозицією про їх
відхилення, пропонується Закон України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" також відхилити.

   Президент України                Л.КУЧМА