(14.05.2002)
              ПРОПОЗИЦІЇ

     до Закону України "Про запобігання порушенням
    законодавства України при приватизації підприємств
          нафтогазового комплексу"

   Закон України  "Про запобігання порушенням законодавства
України при приватизації підприємств нафтогазового комплексу",
який надійшов на підпис Президентові України, не може бути
підписаний, оскільки викликає зауваження, що зводяться до такого.

   Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що
органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

   Конституція України  обмежує повноваження Верховної Ради
України у питаннях власності лише затвердженням переліку об'єктів
права  державної  власності, що не підлягають приватизації;
визначенням правових засад вилучення об'єктів права приватної
власності, а також визначенням правового режиму власності (пункт
36 частини першої, частина друга статті 85, пункт 7 частини
першої статті 92).

   Водночас здійснення управління об'єктами державної власності
пунктом 5 статті 116 Конституції України віднесено до повноважень
Кабінету Міністрів України, який має здійснювати ці функції
відповідно до закону.

   Надісланий же на підпис Президентові України Закон фактично
зводиться до заборони Кабінету Міністрів України, іншим органам
виконавчої влади здійснювати конституційні повноваження щодо
об'єктів державної власності. Він не містить норм, спрямованих на
визначення правового режиму власності, які можуть встановлюватись
лише Верховною Радою України (пункт 7 частини першої статті 92
Конституції України), а має оперативно-розпорядчий характер і не
може розглядатися як закон.

   Крім того, реалізація зазначеного Закону матиме і негативні
економічні наслідки, які, насамперед, позначаться на ефективності
функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, здійсненні
структурної перебудови нафтової, газової та  нафтопереробної
галузей економіки, удосконаленні управління нею.

   З огляду  на  викладене  пропоную  Закон  України "Про
запобігання порушенням законодавства України про приватизації
підприємств нафтогазового комплексу" скасувати.

   Президент України                   Л.КУЧМА