(14.05.2002)
              Пропозиції

    до Закону України "Про внесення змін до статті 19
      Закону України "Про пенсійне забезпечення"

   Прийнятий Верховною Радою України 7 березня 2002 року Закон
України "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про
пенсійне забезпечення"  не може бути підписаний, виходячи з
такого.

   Законом установлено, що максимальний розмір пенсії не може
перевищувати п'яти  мінімальних  пенсій  за  віком,  а  для
працівників, зяйнатих на роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці, - за списком N 1 виробництв, робіт,
професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів
України, а також зайнятих на підземних і відкритих гірничих
роботах та в метарургії, шести мінімальних пенсій за віком.

   За розрахунками Кабінету Міністрів  України,  реалізація
Закону потребуватиме додаткових видатків у сумі 4,9 млрд. грн. на
рік, які в Державному бюджеті України на 2002 рік та бюджеті
Пенсійного фонду України відсутні, і надходжень до цих бюджетів у
2003 році в такому розмірі не передбачається.

   Згідно зі статею 27 Бюджетного кодексу України до проектів
законів, набрання  чинності якими в поточному чи наступному
бюджетних періодах призведе до збільшення видатків  бюджету,
додаються пропозиції про видатки, які належить скоротити, та/або
пропозиції про джерела додаткових доходів для покриття збільшення
видатків. Проте джерел покриття збільшення видатків Законом, що
розглядається, не визначено.

   У зв'язку з наведеним пропоную цей Закон відхилити.

   Президент України                 Л.Кучма