Проект
                    (Тираж 16.01.2002)

             ЗАКОН УКРАЇНИ

      Про проведення передвиборних теледебатів
       під час виборчих кампаній по виборах
         Президента України та виборах
          народних депутатів України

   Цей Закон визначає правові засади проведення теледебатів у
період виборчих кампаній по виборах Президента України між
кандидатами у Президенти України, політичними партіями (блоками),
що  беруть участь у виборах народних депутатів України по
багатомандатному виборчому  округу,  кандидатами  в  народні
депутати, що балотуються по одномандатних округах, та спрямований
на забезпечення конституційного права громадян на отримання
достовірної інформації та реалізації виборчого права.

   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 1. Визначення термінів

   Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:

   Передвиборні теледебати (далі - теледебати) - один з видів
передвиборної агітації під час проведення виборчих кампаній з
використанням електронних (аудіовізуальних)  засобів  масової
інформації, в якому одночасно беруть участь щонайменше два
суб'єкти виборчого процесу, які відбуваються в прямому ефірі з
дотриманням принципу рівних умов та в порядку, визначеному цим
Законом;

   суб'єкти виборчого процесу, які беруть участь у теледебатах:

   кандидати у Президенти України, що беруть участь у виборах
Президента України та зареєстровані в порядку, передбаченому
Законом України "Про вибори Президента України";

   уповноважені від партій (блоків) - кандидати у депутати,
включені до виборчого списку відповідної партії (блоку), що
беруть участь у  виборах  народних  депутатів  України  по
багатомандатному  виборчому  округу (далі - партії (блоки),
зареєстровані в порядку, передбаченому Законом України "Про
вибори народних депутатів України";

   кандидати у  народні  депутати,  що  балотуються  по
одномандатному  округу  (далі  -  кандидати-мажоритарники),
зареєстровані в порядку, передбаченому Законом України "Про
вибори народних депутатів України";

   Стаття 2. Законодавство України про проведення теледебатів у
період виборчих кампаній по виборах Президента України та виборах
народних депутатів України

   Законодавство України про проведення теледебатів у період
виборчих кампаній по виборах Президента України та виборах
народних депутатів України складається з Конституції України,
цього Закону, законів України "Про вибори Президента України",
"Про вибори народних депутатів України", "Про телебачення і
радіомовлення",  "Про  систему  Суспільного  телебачення  і
радіомовлення України", "Про інформацію" та інших законодавчих
актів, прийнятих відповідно до цих законів.

   Розділ ІІ. ПРИНЦИПИ, УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
ТЕЛЕДЕБАТІВ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ (АУДІОВІЗУАЛЬНИХ)
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

   Стаття 3. Принципи проведення теледебатів

   Проведення теледебатів відбувається з дотриманням принципів
добровільної участі, рівних умов для усіх учасників виборчого
процесу,  гласності  і  відкритості,  свободи  агітації,
неупередженості до кандидатів на високі державні посади з боку
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
посадових і службових осіб цих органів, неупередженого ставлення
та невтручання в процес теледебатів з боку сторони, що забезпечує
їх проведення.

   Стаття 4. Умови проведення теледебатів

   Партія (блок), що бере участь  у  виборах,  має  бути
представлена на теледебатах уповноваженим від відповідної партії
(блоку) - кандидатами у депутати, включеним до виборчого списку
відповідної партії (блоку), що бере участь у виборах народних
депутатів України по багатомандатному виборчому округу; кандидати
у Президенти України, кандидати-мажоритарники беруть участь у
теледебатах особисто.

   Теледебати між  кандидатами  у  Президенти  України,
уповноваженими  партій  (блоків)  - кандидатами у депутати,
включеними до виборчого списку відповідної партії (блоку), що
бере  участь  у  виборах  народних  депутатів  України  по
багатомандатному виборчому округу проводяться усіма державними
телерадіоорганізаціями;

   Теледебати між  кандидатами-мажоритарниками  проводяться
відповідними державними та комунальними телерадіоорганізаціями;

   теледебати між учасниками виборчого процесу можуть також
організовуватися і проводитись іншими телерадіоорганізаціями, що
володіють ліцензією на право користування каналами мовлення
незалежно від форми власності за ініціативою телерадіоорганізацій
на платній чи безоплатній основі.

   Державні телерадіоорганізації  проводять  теледебати  в
обов'язковому порядку.

   Організація і  проведення  теледебатів, передбачених цим
Законом, кадрове, матеріально-технічне забезпечення здійснюються
телерадіоорганізаціями, зазначеними у частині третій цієї статті.

   Фінансове забезпечення проведення теледебатів здійснюється
за рахунок коштів Державного бюджету,  що  виділяються  на
підготовку і проведення виборів для цілей, визначених відповідно
Законами України "Про вибори Президента України" та "Про вибори
народних депутатів України" та (або) за рахунок коштів особистих
виборчих фондів кандидатів у Президенти України та (або) виборчих
фондів партій (блоків) та кандидатів-мажоритарників, що беруть
участь у виборах до Верховної Ради України.

   Неможливість проведення визначених за жеребкуванням  між
кандидатами чергових теледебатів внаслідок технічних або інших
причин не веде до їх скасування. В такому випадку відкладені
теледебати мають відбутися відразу після усунення цих причин у
терміни, передбачені частиною 2 статті 5.

   Розділ ІІІ. ПРОЦЕДУРА І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ТЕЛЕДЕБАТІВ

   Стаття 5. Процедура і строки проведення теледебатів

   Теледебати між суб'єктами виборчого процесу, які беруть
участь у їх проведенні, відбуваються в терміни, передбачені на
проведення передвиборної агітації статтею 31 Закону України "Про
вибори Президента України" та статтею 50 Закону України "Про
вибори народних депутатів України".

   Теледебати проводяться між  дев'ятнадцятою  та  двадцять
третьою годинами, в тому числі у вихідні, неробочі та святкові
дні, виключно у безперервному прямому ефірі.

   В одних теледебатах під час передвиборної кампанії  по
виборах Президента України одночасно можуть брати участь не
більше двох кандидатів у Президенти України.

   В одних теледебатах під час передвиборної кампанії  по
виборах народних депутатів одночасно можуть брати участь не
більше трьох партій (блоків), представлених своїми уповноваженими
-  кандидатами  у депутати, включеними до виборчого списку
відповідної партії (блоку), що бере участь у виборах народних
депутатів України по багатомандатному виборчому округу.

   В одних  теледебатах  між  кандидатами-мажоритарниками
одночасно можуть брати участь не більше чотирьох кандидатів у
народні депутати по цьому округу.

   Графік проведення теледебатів складається за результатами
жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією та
окружними виборчими комісіями за участю відповідно кандидатів у
Президенти України, представників або уповноважених осіб партій
(блоків) - кандидатів у депутати, включених до виборчого списку
відповідної партії (блоку), що бере участь у  виборах  по
багатомандатному виборчому округу, кандидатів-мажоритарників або
їх довірених осіб.

   Кількість теледебатів має бути такою,  щоб  забезпечити
кожному  з  кандидатів  у Президенти України, уповноважених
політичних партій (блоків),  кандидатові-мажоритарникові,  за
наявності бажання з їх боку, участь у них.

   Стаття 6. Порядок використання електронних (аудіовізуальних)
засобів масової інформації

   Тривалість теледебатів за участю однієї групи кандидатів у
Президенти   України,   політичних   партій   (блоків),
кандидатівмажоритарників має бути не меншою години безперервного
ефірного часу, причому щонайменше третина виділеного часу має
бути відведена відповідям учасників теледебатів на запитання
виборців, що надходитимуть за допомогою телефонного зв'язку, від
присутніх у студії, в якій проводяться теледебати, глядачів, або
у будь-який інший не заборонений чинним законодавством спосіб.

   Телерадіоорганізаціям забороняється переривати теледебати, в
тому числі рекламою товарів, робіт, послуг.

   Розділ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

   Стаття 7. Відповідальність осіб, винних у порушенні норм
цього Закону

   Порушеннями законодавства України про проведення теледебатів
під час виборчих кампаній по виборах Президента України та
виборах народних депутів України є:

   - Непроведення теледебатів, передбачених жеребкуванням, а
також порушення термінів та (або) часу їх організації без
поважних причин;

   - Перешкоджання будь-яким чином проведенню теледебатів.

   Особи, винні в цих порушеннях, несуть цивільно-правову,
адміністративну і кримінальну відповідальність згідно чинного
законодавства України.

   Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування

   2. До приведення у відповідність з нормами цього Закону
закони та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не
суперечить цьому Закону.

   3. Внести наступні зміни до закону України "Про вибори
народних депутатів України"(Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 51-52, ст. 265):

   - статтю 53 закону доповнити частиною восьмою такого змісту:

   "8. Порядок   проведення   передвиборних   теледебатів
визначається  Законом  України "Про проведення передвиборних
теледебатів під час виборчих кампаній по виборах Президента
України та виборах народних депутатів України".

   4. Перші теледебати згідно норм цього закону мають відбутися
під час проведення виборчої кампанії по  виборах  народних
депутатів України 2002 року в повному обсязі.

   5. Кабінету Міністрів України у тижневий термін з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.