Проект
                           (06.02.2002)
                       вноситься народними
                        депутатами України
                             та інш.

             ЗАКОН УКРАЇНИ

        Про внесення змін до Закону України
       "Про вибори народних депутатів України"

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   І. Внести до Закону України "Про вибори народних депутатів
України" (Відомості Верховної Ради, 2001, N 51-52, ст. 265) такі
зміни:

   1. Пункт 5 статті 62 викласти в такій редакції:

   " 5. До виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному
окрузі вносяться відомості про зареєстрованих у цьому окрузі
кандидатів у депутати із зазначенням їх прізвищ, імен, по
батькові, року народження, місця проживання,  місця  роботи
(занять), партійності суб'єкта висунення кандидата у депутати.
Праворуч проти відомостей про кожного кандидата у депутати
розташовується порожній квадрат. Прізвища кандидатів в депутати у
виборчому бюлетені розміщуються у алфавітному порядку. Ліворуч
перед  прізвищем,  ім'ям, по батькові кандидата у депутати
розташовується порядковий номер кандидата у народні депутати,
який був визначений. Після прізвищ усіх кандидатів у депутати у
виборчому бюлетені зазначається: "Не  підтримую  жодного  з
кандидатів у народні депутати України" і праворуч від цих слів
розташовується порожній квадрат."

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.