ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

Верховної Ради України за період сьомої сесії

(вересень 2017 року - січень 2018 року)

РОЗДІЛ I. Питання, які передбачають розглянути комітети в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

Про результати фінансової підтримки сільгосптоваровиробників у 2017 році, зокрема, про стан виплат з відшкодування вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

грудень

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

Проблемні питання забезпечення сталого функціонування підприємств житлово-комунальної сфери для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

вересень

Комітет з питань бюджету

Про погодження Комітетом відповідно до Бюджетного кодексу України затверджених рішеннями Кабінету Міністрів України /інших органів влади/:

зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету певного типу з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету (згідно з частиною четвертою статті 15);

вересень грудень

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого (згідно з частиною шостою статті 23);

вересень грудень

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету (згідно з частиною восьмою статті 23);

вересень грудень

збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету (згідно з частиною восьмою статті 23);

вересень грудень

перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (згідно з частиною дев'ятою статті 23);

вересень грудень

передачі бюджетних призначень для реалізації державних інвестиційних проектів від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого (згідно з частиною п'ятнадцятою статті 23);

вересень грудень

розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку (згідно з частиною п'ятою статті 24-1);

вересень грудень

розподілу резерву освітньої та медичної субвенцій місцевим бюджетам, а також у разі зміни, напрямів використання таких коштів (згідно з частиною третьою статті 103-2 та частиною третьою 103-4);

вересень грудень

розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій (згідно з частиною шостою статті 108);

вересень грудень

бюджетів фондів загальнообов'язкового пенсійного та соціального страхування (згідно з пунктом 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення");

вересень грудень

порядку та умов надання з державного бюджету місцевим бюджетам стабілізаційної дотації згідно з пунктом 19 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" (у разі внесення змін до відповідних порядку та умов);

вересень грудень

переліків об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, зарахованих до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів (згідно з підпунктом 4 пункту 24 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення");

вересень грудень

щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів в рамках експерименту з фінансового забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування (розвитку дорожньої інфраструктури у м. Києві) (згідно з пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення");

вересеньгрудень

переліку об'єктів для реалізації заходів в рамках експерименту з фінансового забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування (розвитку дорожньої інфраструктури у м. Києві), що затверджується обласними та Київською міською державними адміністраціями (згідно з пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення").

вересеньгрудень

Про погодження Комітетом відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (далі - Закон) здійснених за рішеннями Кабінету Міністрів України:

внесення змін до розпису спеціального фонду державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2017 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів та витрат за відповідними бюджетними програмами (згідно з частиною другою статті 4 Закону):

вересеньгрудень

надання державних гарантій (згідно з підпунктом "а" пункту 1 і підпунктом 2 статті 6 Закону);

вересеньгрудень

випусків облігацій внутрішньої державної позики у разі потреби понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (згідно з частиною першою статті 17 Закону);

вересеньгрудень

розподілу резерву освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених обсягів цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподілу таких субвенцій між місцевими бюджетами (згідно із статтею 20 Закону);

вересеньгрудень

розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами (згідно із статтею 22 Закону);

вересеньгрудень

розподілу коштів за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами, визначеними у частині першій статті 23 Закону;

вересеньгрудень

розподілу залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, для забезпечення заходів, пов'язаних з реалізацією таких програм (згідно із статтею 24 Закону);

вересеньгрудень

розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами (згідно із статтею 28 Закону).

вересеньгрудень

Про погодження згідно із статтею 11 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг " кошторису такої Комісії.

вересеньгрудень

Про стан виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у поточному році.

вересеньгрудень

Про виконання бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету за окремим переліком (з урахуванням матеріалів Рахункової палати).

вересеньгрудень

Про відносини між державним та місцевими бюджетами (за участю представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).

вересеньгрудень

Про здійснення заходів з проведення повторного конкурсу щодо призначення Верховною Радою України на посади членів Рахункової палати.

вересеньгрудень

Про розгляд висновків і пропозицій Рахункової палати з окремих питань (за матеріалами проведених контрольних заходів).

вересеньгрудень

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

Про виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

вересеньсічень

Про виконання Закону України "Про державну службу".

вересеньсічень

Про виконання Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

вересеньсічень

Про виконання Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

вересеньсічень

Про виконання Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

вересеньсічень

Про виконання Закону України "Про адміністративні послуги".

вересеньсічень

Про виконання Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи".

вересеньсічень

Моніторинг стану виконання центральними органами виконавчої влади завдань, визначених законами, постановами Верховної Ради України.

вересеньсічень

Моніторинг стану виконання місцевими органами влади рішень комітету, застосування роз’яснень.

вересеньсічень

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Про виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 21 квітня 2011 року №3268-VI "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року".

грудень

Комітет з питань економічної політики

Щорічний звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо аналізу функціонування системи публічних закупівель за 2016 рік та за перше півріччя 2017 року.

жовтень

Звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації.

листопад

Комітет з питань європейської інтеграції

Стан виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

вересень грудень, м. Київ

Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності

Про інформації та висновки Рахункової палати України.

по мірі надходження

Про аналіз практики застосування прийнятих у 2015-2016 роках законів України, віднесених до предмету відання Комітету.

вересень січень

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

Щодо стану виконання вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції" в частині роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

листопад

Комітет у закордонних справах

Про стан виконання Закону України від 11 січня 2011 року № 2911-VI "Про внесення змін до Закону України "Про дипломатичну службу".

вересень січень

Про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Актуальні питання зовнішньої політики України" (Постанова Верховної Ради України від 24 травня 2017 року № 2069-VIII).

вересень січень

Про стан виконання рекомендацій слухань у комітеті від 15 квітня 2015 року на тему: "Формування стратегії захисту національних інтересів України в частині протидії актам агресії, анексії Автономної Республіки Крим, іншим злочинам Російської Федерації, спрямованим проти України".

вересеньсічень

Про стан виконання рекомендацій слухань у комітеті від 20 травня 2015 року на тему: "Механізми контролю для забезпечення прозорості та ефективності використання міжнародної допомоги".

вересеньсічень

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

Про виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України" (Постанова Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-VIII).

жовтень

Про стан реалізації ініціатив Адміністрації Президента України та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України щодо дерегуляції у сфері інформаційних технологій та їх впливу на галузь.

листопад

Комітет з питань культури i духовності

Про стан дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

щоквартально

Контроль за реалізацією бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга".

жовтень

Про виконання положень Закону України "Про кінематографію".

щомісячно

 

Контроль за виконанням Постанови Верховної Ради України від 22 грудня 2016 року №1807-VIII "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 році".

щомісячно

Контроль за реалізацією положень Закону України від 28 січня 2016 року № 954-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері" щодо організаційних аспектів створення та функціонування Інституту книги.

щоквартально


Комітет з питань науки і освіти

Про стан і проблеми вступної кампанії 2017 року до вищих і професійно-технічних навчальних закладів України.

6 вересня

Про стан і проблеми підготовки навчальних закладів України до 2017/2018 навчального року.

6 вересня

Про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань від 01 червня 2016 року на тему: "Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення".

20 вересня


Про виконання рішень Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти:

- "Про освітні потреби різних категорій громадян у зв’язку з проведенням антитерористичної операції" від 8 квітня 2015 року;

- "Про практику застосування законодавчих актів у Донецькій області щодо функціонування освітньої сфери в умовах проведення антитерористичної операції" від 23 грудня 2015 року;

- "Про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Луганської області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти" від 19 жовтня 2016 року.

4 жовтня

Про роботу органів виконавчої влади щодо введення в дію новобудов та об’єктів незавершеного будівництва сфери освіти та науки України.

18 жовтня

Про стан реалізації Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

1 листопада

Комітет з питань національної безпеки і оборони

Стан фінансування сектору безпеки і оборони у 2016 – 2017 роках.

вересеньсічень

Заслуховування інформації щодо демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави.

вересеньсічень

Стан виконання Державного оборонного замовлення (розгляд питання у закритому режимі).

вересеньсічень

Трирічне планування ДОЗ на 2018 – 2020 роки (розгляд питання в закритому режимі).

вересеньсічень


Комітет з питань охорони здоров'я

 

Про результати аудиту Рахункової палати України щодо ефективності використанні коштів державного бюджету, виділених у 2015-2016 роках та першому півріччі 2017 року МОЗ України для здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій.

вересень

Про стан виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" в частині ефективності використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2301360 "Лікування громадян України за кордоном".

вересень

Про стан виконання Закону України від 6 жовтня 2016 року № 1662-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників" в частині скасування вимоги обов’язкового відпрацювання протягом трьох років за направленням випускників вищих медичних навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів.

вересень


Про стан виконання Закону України від 19 березня 2015 року № 269-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі".

вересеньсічень

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

Про стан виконання положень Закону України від 22 вересня 2016 року
№ 1540-VIII "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

листопад

Про стан виконання положень Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII "Про ринок електричної енергії".

листопад

Комітет з питань податкової та митної політики

Попередній аналіз регуляторного впливу та практика застосування Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні".

листопад

Комітет з питань прав людини, національних меншин
i
міжнаціональних відносин

Про виконання законодавства з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

жовтень

Про хід виконання Національної стратегії у сфері прав людини.

грудень

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

 

Про виконання Закону України від 1 липня 2010 року № 2404-VI "Про державно-приватне партнерство".

вересеньсічень


Про виконання Закону України від 21 червня 2012 року № 5018-VI "Про індустріальні парки".

вересеньсічень

Про виконання Закону України від 2 березня 2015 року № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності".

вересеньсічень

Про виконання Закону України від 6 вересня 2012 року № 5205-VI "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць".

вересеньсічень

Про виконання законів України від 3 листопада 2016 року "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" № 1728-VIII та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)" № 1727-VIII.

вересеньсічень

Про виконання Закону України від 16 жовтня 1997 року № 275/97-ВР "Про електроенергетику".

вересеньсічень

Про виконання Закону України від 9 квітня 2015 року № 325-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді".

вересеньсічень

Про виконання Закону України від 22 липня 2014 року № 1600-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання".

вересеньсічень

Про виконання законів України від 5 червня 2014 року "Про стандартизацію" № 1315-VII і "Про метрологію та метрологічну діяльність" № 1314-VII та від 15 січня 2015 року "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" № 124-VIII.

вересеньсічень


Комітет з питань Регламенту та організації роботи
Верховної
Ради України

Практика застосування Регламенту Верховної Ради України щодо:

особистого голосування народних депутатів України та використання електронної системи "РАДА";


питання надання Верховною Радою України згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України;

скасування рішень Верховної Ради України у порядку, передбаченому статтею 48 Регламенту Верховної Ради України;

реєстрації законопроектів, проектів інших актів;

порядку проведення парламентських слухань.

вересеньсічень

Практика застосування Закону України "Про статус народного депутата України" щодо:

несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;

реалізації права народного депутата України на депутатський запит та депутатське звернення;

реалізації прав народного депутата України у взаємовідносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян України;

гарантій трудових прав народного депутата України при виконанні депутатських повноважень.

вересеньсічень

Практика застосування Закону України "Про комітети Верховної Ради України" щодо порядку проведення засідань комітетів Верховної Ради України.

вересеньсічень


Питання дотримання народними депутатами України норм Конституції України, законів України, дисципліни та норм етики.

вересеньсічень


Питання забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України:

звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про використання бюджетних коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у першому півріччі 2017 року;

вересень

звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про використання бюджетних коштів, затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (за 9 місяців 2017 року);

жовтень листопад

звіт щодо діяльності окремих структурних підрозділів та підприємств, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України.

вересеньсічень

Про підсумки розгляду в Комітеті звернень державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, народних депутатів України та громадян України за період роботи сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

грудень

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

Забезпечення аналізу практики застосування Закону України від 17 квітня 2014 року № 1227-VII "Про суспільне телебачення і радіомовлення України".

вересень січень

Про виконання комітетом контрольних функцій у сфері доступу громадян до публічної інформації у зв'язку зі здійсненням чергових заходів щодо наближення законодавства у цій сфері до європейських стандартів.

листопад

Про здійснення постійного моніторингу інформаційного простору України та стан реалізації законодавчих гарантій щодо використання державної мови електронними засобами масової інформації.

грудень

Про сучасний стан законодавчого забезпечення свободи слова та протидії інформаційній агресії (у контексті реалізації Стратегії розвитку законодавства України з питань свободи слова та діяльності ЗМІ відповідно до європейських стандартів, схваленої на засіданні Комітету 27 січня 2016 року).

січень


Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

Виконання Національною поліцією України вимог Закону України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" .

вересень

Виконання Рекомендації парламентських слухань на тему: "Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист" (Постанова Верховної Ради України від 22 лютого 2017 року № 1906-VIII).

листопад


Виконання Постанови Верховної Ради України від 19 жовтня 2016 року
№ 1695-VIII "Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади" та рекомендацій слухань у комітеті від 24 лютого 2017 року на тему: "Функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі підпорядкованих фізкультурно-спортивним товариствам в умовах децентралізації влади".

грудень

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного
забезпечення

Про стан виконання рекомендацій комітету за результатами розгляду питання "Про стан виконання Закону України від 02 червня 2005 року № 2623-IV "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей".

вересень

Про стан виконання Закону України від 28 грудня 2014 року
№ 77-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці".

жовтень

Про стан виконання рекомендацій слухань у комітеті від 23 травня 2017 року щодо подальших дій органів державної влади в проведенні верифікації соціальних виплат та пенсій.

жовтень

Про результати аудиту Рахункової палати України використання коштів субвенції на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів, які брали участь в АТО.

жовтень

Про стан виконання рекомендацій слухань у комітеті від 20 грудня 2016 року щодо підвищення дієвості та ефективності системи призначення житлових субсидій як складової соціального захисту громадян.

листопад

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

Стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи" (Постанова Верховної Ради України від 9 лютого 2017 року
№ 1843-VIII).

вересень

Стан виконання у 2017 році бюджетних програм з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, відповідальними виконавцями яких є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Фонд соціального захисту інвалідів та Міністерство соціальної політики України.

вересеньсічень

Стан реалізації законів України, прийнятих за період роботи Комітету.

вересеньсічень


Комітет з питань транспорту

Стан виконання Постанови Верховної Ради України від 04 червня 2015 року № 509-VIII "Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні".

вересеньсічень

Стан виконання Закону України від 17 травня 2012 року № 4709-VI "Про морські порти України" (забезпечення функціонування морських портів, утримання та використання об'єктів портової інфраструктури державної форми власності, виконання інших покладених на Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" завдань).

вересеньсічень

Щодо застосування законодавчих актів у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті (зокрема, габаритно-вагових параметрів транспортних засобів, режимів праці і відпочинку водіїв, розміщення і кріплення вантажів, правил надання послуг з перевезення пасажирів).

вересеньсічень

Стан виконання законів України від 17 листопада 2016 року "Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі" № 1762-VIII та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі" № 1763-VIII.

вересеньсічень

Стан виконання Закону України від 17 листопада 2016 року № 1764-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування".

вересеньсічень

Стан виконання Закону України від 04 квітня 2017 року № 1993-VIII "Про внесення зміни до статті 41 Закону України "Про дорожній рух" (щодо пріоритетності транспортних засобів, які рухаються по колу)".

вересеньсічень

Стан виконання Закону України від 21 березня 2017 року № 1964-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" (щодо автомобільних доріг оборонного значення)".

вересеньсічень

Стан виконання Закону України від 04 квітня 2017 року № 1991-VIII "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про автомобільні дороги" (щодо уточнення деяких повноважень органу державного управління автомобільними дорогами загального користування)".

вересеньсічень

Стан виконання Закону України від 17 січня 2017 року № 1812-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті".

вересеньсічень

Стан виконання Закону України від 21 березня 2017 року № 1965-VІІІ "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації".

вересеньсічень


Стан виконання рішень виїзних та тематичних засідань Комітету.

вересеньсічень

Стан виконання Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стан і перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху" (Постанова Верховної Ради України від 13 квітня 2016 року № 1091-VIII).

вересеньсічень

Стан виконання заходів щодо підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір (пп. 6.1 п. 6 Розділу ХІІІ Угоди про Коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна").

вересеньсічень

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

Інформація робочої групи Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації щодо приватизації ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

вересень

Про виконання рішення Комісії, винесеного за результатами розгляду питання про виконання умов договору купівлі-продажу пакету акцій ПАТ "Укртелеком", в т.ч. щодо створення та безоплатної передачі у державну власність телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

жовтень

Про інформацію Фонду державного майна України щодо управління часткою держави у статутному капіталі ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" та ситуації на підприємстві.

жовтень

Щодо ситуації з відчуженням майна та земель ДП "Конярство України".

листопад

Розгляд проблемних питань приватизації державного підприємства "Укрліктрави" та пошук шляхів їх врегулювання.

листопад

Про стан виконання рішення Комісії "Щодо стану повернення до державної власності 68% акцій ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та планів його подальшої приватизації".

грудень

Інформація Держгеокадастру України з питань приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення (у тому числі про усунення порушень прав громадян при приватизації земельних ділянок, що знаходяться у приватному користуванні).

січень

Про стан збереження та ефективність використання цілісних майнових комплексів державної власності морських портів України.

січень

РОЗДІЛ IІ. Питання, які передбачається розглянути комітетами на виїзних засіданнях

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

Проблеми ефективного розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні та шляхи їх вирішення.

Сучасний стан та перспективи розвиту садівництва і переробки фруктів в Україні.

 

13-14 вересня, м. Бучач, Тернопільська область

 

Стан забезпечення сільськогосподарських товаровиробників мінеральними добривами.

 

жовтень

 

Забезпечення дотримання законодавства при ввезенні, виробництві та використанні в Україні засобів захисту рослин.

 

листопад, Інститут захисту рослин НААН

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

 

Ознайомчий візит делегації Комітету до Королівства Іспанія.

 

вересень

 

Міжрегіональний Форум розвитку місцевого самоврядування.

 

30-31 жовтня, м. Маріуполь, Донецька область

 

Практика застосування Закону України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (на прикладі територіальних громад Закарпатської області).

 

20 листопада, м. Ужгород, Закарпатська область

 

Співробітництво територіальних громад як механізм формування ефективного та спроможного місцевого самоврядування.

 

21 листопада, м. Мукачево, Закарпатська область

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Про дотримання екологічного законодавства в Чернівецькій області.

 

грудень, Чернівецька область

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону (напередодні Дунайської парламентської конференції).

 

вересень, м. Одеса

 

Щодо стану виконання зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: поточні проблеми та виклики, шляхи співробітництва.

 

дата і місце уточнюються

 

Використання екологічної допомоги на екологічний проект, визначення ключових проблем в Україні та шляхи подолання через співробітництво з ЄС, стан виконання Угоди про асоціацію.

 

дата і місце уточнюються

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної
діяльності

 

Про стан правопорядку на території Харківської області, виконання правоохоронними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Харківської області вимог Конституції та законів України, проблеми та шляхи усунення (за окремим графіком).

 

вересеньсічень, м. Харків

 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

 

Співпраця з програмою РАДА (USAID).

 

жовтеньлютий, м. Львів

 

Співпраця з програмою РАДА (USAID).

 

жовтеньлютий, м. Запоріжжя

 

Комітет у закордонних справах

 

Спільне засідання Колегії Міністерства закордонних справ України та Комітету у закордонних справах з актуальних питань міжнародних відносин.

 

вересеньсічень

 

Третє спільне засідання Комітету у закордонних справах та Комісії з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції Парламенту Республіки Молдова з актуальних питань двостороннього співробітництва.

 

вересеньсічень, м. Одеса

 

Актуальні питання транскордонного співробітництва з Угорською Республікою.

 

вересеньсічень, м. Ужгород

 


Комітет з питань інформатизації та зв'язку

 

Утворення загальнодержавної територіально-розподіленої системи захищеної електронної пошти органів державної влади.

 

вересень, м. Одеса

 

Питання впровадження механізму прискореної видачі тимчасових дозволів на телерадіомовлення на територіях, найбільш вразливих до зовнішнього негативного інформаційного впливу, а також визначення особливих умов щодо переходу від аналогового до цифрового мовлення на окремих адміністративно-територіальних одиницях (спільне засідання з Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики).

 

вересень

 

Комітет з питань культури i духовності

 

 Про стан збереження об’єктів культурної спадщини міста Києва.

 

жовтень, м. Київ

 

Про стан музейного фонду Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького.

 

жовтень, м. Львів

 

Про стан забезпечення культурно-мовних потреб національних меншин Закарпатського регіону.

 

жовтеньлистопад, Закарпатська область

 

Культурно-інформаційна реінтеграція Донбасу (спільне засідання з Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики).

 

листопад, Донецька область

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Про практику застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо функціонування освітньої сфери у Донецькій та Луганській областях в умовах проведення антитерористичної операції.

 

жовтень, м. Маріуполь

 

Про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Волинської області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти.

 

листопад, м. Луцьк

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Стосовно питань територіальної оборони України.

 

вересеньгрудень, м. Херсон

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

 

Щодо стратегії дій стосовно шельфу Чорного та Азовського морів (робоча нарада на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу).

 

вересеньжовтень, м. Івано-Франківськ

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин
i
міжнаціональних відносин

 

Засідання у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського.

 

вересень, м. Київ

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

 

Законодавче забезпечення розвитку промисловості Закарпаття (з відвідуванням виробничих підприємств ТОВ "Флекстронікс", ТОВ "Ядзакі Україна", ТОВ "Джейбіл секріт юкрейн лімітед").

 

вересеньгрудень, м. Ужгород

 

Вивчення досвіду промислової та інвестиційної політики країн-сусідів (виїзне стажування).

 

вересеньгрудень, Польща, Туреччина

 


Польська модель трансформації економіки та розвитку промисловості і розширення двосторонньої економічної співпраці.

 

вересеньгрудень, Польща

 

Співпраця ЄС – Україна в інвестиційній та торговельній сферах щодо залучення інвестицій і технологій в реальний сектор економіки України та доступу до ринків ЄС.

 

вересеньгрудень, м. Брюссель

 

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Контент іномовлення України. Проблеми виконання Закону України від 8 грудня 2015 року № 856-VIII "Про систему іномовлення України" в частині забезпечення виробництва 50% програм на зарубіжні країни англійською мовою (на базі ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України").

 

вересень, м. Київ

 

Інформаційний простір Одеської області: безпековий аспект (на базі державного підприємства Одеського обласного радіотелевізійного передавального центру).

 

жовтень, м. Одеса

 


Суспільне телебачення і радіомовлення на регіональному рівні: виклики процесу становлення.

 

листопад, м. Київ

 

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Розвиток спортивної інфраструктури в умовах децентралізації влади.

 

вересень, м. Ужгород

 

Розвиток туризму в Одеській області, як ефективний приклад успішного державно-приватного партнерства на регіональному рівні.

 

жовтень, м. Одеса

 

Стан розвитку дитячо-юнацького та студентського спорту у Львівській області.

 

листопад, м. Львів

 

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та
 пенсійного забезпечення

 

Щодо проблем в гуманітарній та соціальній сферах, з якими стикаються мешканці прифронтової зони, внутрішньо переміщені особи та громадяни України.

 

вересень, м. Бахмут, Донецька область

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

Про виконання рішення Комісії від 10 червня 2015 року "Про стан збереження та ефективність використання цілісних майнових комплексів державної власності морських портів України", захист інтересів держави при використанні об'єктів портової інфраструктури та доцільність виключення ПАТ "Українське дунайське пароплавство" з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

 

вересеньжовтень, м. Одеса, м. Ізмаїл

 

Щодо ситуації, яка склалася навколо Дочірнього підприємства "Прикарпатзахідтранс" Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів.

 

вересеньжовтень

 

Про наслідки приватизації ПАТ "Західенерго" та повноту виконання покупцем інвестиційних зобов'язань.

 

листопад

 

РОЗДІЛ III. Питання, які пропонується розглянути на Парламентських слуханнях та на слуханнях у комітеті

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

Поточна ситуація у тваринництві. Вплив бюджетної дотації на стабілізацію та розвиток галузі ( на базі ТОВ "Вінницька птахофабрика" ПАТ МХП") (слухання у комітеті).

 

жовтень, м. Ладижин, Вінницька область

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату (парламентські слухання).

 

жовтень

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

Діяльність Світового Конгресу Українців та взаємодія з Україною (слухання у комітеті).

 

30 серпня, м. Київ

 

Державна стратегія позиціонування України в світі (слухання у комітеті).

 

листопад, місце уточнюється

 

Єврорегіони в рамках транскордонної співпраці України з країнами ЄС (слухання у комітеті).

 

дата і місце уточнюються

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної
діяльності

 

Інформація Генерального прокурора України про діяльність органів прокуратури у 2017 році (парламентські слухання).

 

вересеньсічень

 

Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року: проблеми застосування і перспективи удосконалення (слухання у комітеті).

 

листопадгрудень

 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

 

Щодо можливих корупційних ризиків при забезпеченні потреб Збройних Сил України сучасними засобами зв'язку (слухання у комітеті).

 

жовтень

 

Комітет у закордонних справах

 

Стан виконання Річної національної програми співробітництва під егідою Комісії Україна – НАТО та Стратегічного оборонного бюлетеня України за участі комітетів Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, з питань національної безпеки і оборони (спільні комітетські слухання).

 

вересеньсічень

 

Реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин: проблеми та перспективи дипломатичної служби України (слухання у комітеті).

 

вересеньсічень

 

Щодо ефективності міжнародної технічної допомоги та цільового використання отриманих коштів (слухання у комітеті).

 

вересеньсічень

 

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

 

Питання законодавчого забезпечення діяльності ІТ-бізнесу в Україні під час роботи технологічного форуму "Telecom Ukraine 2017"(слухання у комітеті).

 

8 12 вересня

 

Засади електронного урядування у виборчому процесі спільно з USAID (слухання у комітеті).

 

жовтень

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Реформування системи військової освіти та підготовки військових кадрів у рамках оборонної реформи (слухання у комітеті).

 

вересеньсічень

 

Законодавчі зміни у сфері інформаційної безпеки та кібербезпеки у контексті забезпечення національної безпеки держави (слухання у комітеті).

 

вересеньсічень

 


Комітет з питань охорони здоров'я

 

Проблеми та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України (парламентські слухання).

 

18 жовтня

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин
i
міжнаціональних відносин

 

Стан забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: актуальні проблеми та перспективи (слухання у комітеті).

 

жовтень

 

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Актуальні питання забезпечення та гармонізації державного, парламентського і громадського контролю у сфері доступу до публічної інформації (слухання у комітеті).

 

жовтень

 

Стан інформаційної безпеки в Україні (парламентські слухання).

 

грудень

 


Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Діяльність служб у справах дітей, підрозділів Національної поліції України, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, навчальних закладів і закладів охорони здоров'я щодо запобігання випадків смертності дітей від зовнішніх причин, катування дітей, сексуального насильства щодо дітей (слухання у комітеті).

 

жовтень

 

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заняття студентської молоді: стан та законодавче забезпечення розвитку (парламентські слухання).

 

жовтень

 

Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації (парламентські слухання).

 

15 листопада

 

РОЗДІЛ IV. Міжнародні, національні конференції, семінари та інші заходи, які будуть проводити комітети або в яких братимуть участь народні депутати України

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

Круглий стіл: "Адаптація законодавства у сфері безпечності харчових продуктів".

27 вересня

Круглий стіл: "Стратегічні пріоритети розвитку аграрної галузі: сімейне фермерство чи агрохолдинги?".

жовтень

Круглий стіл: "Проблеми оформлення прав на земельні ділянки під багатоквартирними будинками та поєднання права власності на земельну ділянку і споруду, яка на ній розташована".

жовтеньлистопад

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

Круглий стіл: "Розвиток територій: актуальні проблеми містобудування".

листопад

Робоча нарада з питань практичного застосування Закону України від 14 травня 2015 року № 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", узагальнення пропозицій щодо необхідності внесення змін до цього Закону.

січень

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

Круглий стіл: "Законодавче регулювання правового статусу депутатів місцевих рад: поточний стан та перспективи удосконалення".

 

6 листопада

Круглий стіл: "Сучасний стан та проблематика законодавчого регулювання питань

адміністративно-територіального устрою та окремих аспектів діяльності органів місцевого самоврядування".

13 листопада

Круглий стіл: "Публічний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування. Вітчизняний та міжнародний досвід".

18 грудня


Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Участь у засіданнях колегій центральних органів виконавчої влади з питань, що відносяться до предметів відання Комітету.

вересеньсічень

Засідання міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

вересеньсічень

Двадцять третя Конференція Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

листопад, м. Бонн, Німеччина

Асамблея вкладників Чорнобильського фонду "Укриття" та донорів Рахунку ядерної безпеки.

грудень, м. Лондон

Комітет з питань економічної політики

Круглий стіл: "Шляхи удосконалення законодавства з питань оренди державного та комунального майна".

листопад

Комітет з питань європейської інтеграції

Засідання Бюро ПА Євронест.

13-14 вересня, м. Страсбург

Сесія ПА Євронест, засідання Комітетів ПА Євронест, засідання Робочої групи ПА Євронест з питань регламенту, засідання Робочих груп ПА Євронест

30 жовтня 01 листопада, м. Київ

Засідання Бюро Парламентського Комітету Асоціації між Україною та ЄС.

дата і місце уточнюються


Засідання Парламентського Комітету Асоціації між Україною та ЄС.

18 22 вересня, м. Дніпро

Візит членів Комітету з питань європейської інтеграції до Комітету з європейських справ Парламенту Італійської Республіки.

25 27 вересня, Італія

Візит членів Комітету з питань європейської інтеграції до Комітету з європейських справ Парламенту Республіки Хорватія.

30 листопада 01 грудня, Хорватія

Візити членів Комітету з питань європейської інтеграції до Комітету з європейських справ Парламенту Королівства Іспанії.

дата уточнюється, Іспанія

Комітет з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності

Круглий стіл: "Запровадження інституту кримінального проступку".

вересень - січень

Круглий стіл: "Питання діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів України та забезпечення належних стандартів підготовки і незалежності прокурорів".

вересень - січень

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

Круглий стіл: "Актуальні питання реалізації антикорупційного законодавства" у співпраці з програмою РАДА (USAID).

вересень

Інформаційні заходи для громадськості і громадських організацій у регіонах України на тему: "Впровадження правових антикорупційних новел в національне законодавство" у співпраці з програмою РАДА (USAID).

вересень - січень

Комітет у закордонних справах

Парламентське засідання МПС у рамках щорічного Громадського форуму СОТ.

вересеньжовтень, м. Женева, Швейцарія

16-е щорічне осіннє засідання ПА ОБСЄ.

3 5 жовтня, м. Андорра, Князівство Андорра

Щорічна сесія ПА НАТО.

6 8 жовтня, м. Бухарест

IV частина сесії ПАРЄ.

10 –14 жовтня, м. Страсбург


До 8 заходів ПАРЄ.

дата і місце уточнюються

Засідання Міжпарламентської ради Україна – НАТО.

дата уточнюється, м. Брюссель

Семінар Роуза-Рота.

дата і місце уточнюються

Засідання Бюро ПА ОБСЄ.

7 9 грудня, м. Відень

Щорічна сесія Парламентської конференції МПС з питань СОТ.

10 14 грудня, м. Буенос-Айрес

До 8 заходів ПАРЄ.

дата і місце уточнюються

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

Національний конкурс в ІТ "ІТ Awards".

вересень

Software Development Forum.

жовтень

Профорієнтаційний проект "Join IT".

жовтень листопад

Комітет з питань культури i духовності

Круглий стіл: "Культурна дипломатія: закордонний досвід та українські реалії" (спільно з Комітетом у закордонних справах).

жовтень

Круглий стіл: "Освіта, культура та релігія як чинники зміцнення гуманітарної безпеки України" (спільно з Комітетом з питань науки та освіти).

листопад

Комітет з питань науки i освіти

Конференція: "Європейська інтеграція вищої освіти в Україні: інноваційна політика та управління в контексті забезпечення якості освіти".

7 листопада

Круглий стіл: "Перспективи впровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні".

грудень


Комітет з питань національної безпеки і оборони

Круглий стіл: "Актуальні питання законодавчого забезпечення національної системи кібернетичної безпеки".

вересеньсічень

Круглий стіл: "Відновлення військових судів у системі правосуддя України".

вересеньсічень

Круглий стіл: "Інформаційно-психологічна агресія та її вплив на суспільство".

вересеньсічень

Круглий стіл: "Законодавче забезпечення створення органу військової юстиції".

вересеньсічень

Круглий стіл: "Перспективи законодавчого регулювання з питань розширення експортного потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу".

вересеньсічень

Круглий стіл: "Проблема послідності злочинів, скоєних на території військових частин або в місцях їх розташування".

вересеньсічень

Круглий стіл: "Державна правоохоронна служба. Правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність".

вересеньсічень

Круглий стіл: "Місце та роль законодавчої гілки влади у формуванні та реалізації політики безпеки держави у кризовий період".

вересеньсічень

Круглий стіл: "Роль Парламенту України у питаннях реформування державного управління та системи забезпечення обороноздатності країни у світлі Плану реформ".

вересеньсічень

Круглий стіл: "Механізми впровадження парламентського контролю за діяльністю спецслужб в умовах їх реформування".

вересеньсічень

Круглий стіл: "Особливості визначення критичної інфраструктури в Україні".

вересеньсічень

Щомісячні круглі столи із залученням представників волонтерських організацій і органів виконавчої влади щодо проблемних питань учасників АТО.

вересеньсічень

Комітет з питань охорони здоров'я

Круглий стіл: "Реформуємо систему охорони здоров'я України разом".

вересень


Круглий стіл: "Проблеми материнської смертності і шляхи її зменшення".

вересень

Круглий стіл: "Психологічна реабілітація та психіатрична допомога учасникам АТО. Шляхи зменшення рівня суїцидів серед військовослужбовців та демобілізованих із зони АТО".

вересень

Круглий стіл: "Травматизм".

вересень

Круглий стіл: "Перспективи розвитку сільської медицини".

жовтень

Круглий стіл: "Проблеми психологічної та медичної реабілітації демобілізованих учасників АТО".

жовтень

Круглий стіл: "Стан організації медичної допомоги військовослужбовцям і цивільному населенню в зоні АТО та взаємодії військових і цивільних медиків".

жовтень

Круглий стіл: "Проблемні питання виконання органами виконавчої влади Закону України від 22 жовтня 1999 року № 1192-XIV "Про гуманітарну допомогу" для потреб Антитерористичної операції".

листопад

Круглий стіл: "Місце приватного сектору в реформі охорони здоров'я України".

листопад

Круглий стіл: "Шляхи зменшення дитячої смертності".

листопад

Круглий стіл: "Створення Національної закупівельної організації при Міністерстві охорони здоров’я України. Зрада чи перемога".

листопад

Комітет з питань податкової та митної політики

Круглий стіл: "Розробка єдиних засад функціонування ринку азартних ігор в Україні".

жовтень

Круглий стіл: "Перспектива та очікувані наслідки запровадження нульового декларування в Україні".

листопад

Круглий стіл: "Світовий досвід державного контролю за розрахунковими операціями суб'єктів господарювання".

грудень

Комітет з питань прав людини, національних меншин
i
міжнаціональних відносин

Круглий стіл: "Дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів".

вересень

Круглий стіл: "Вдосконалення Закону України від 23 грудня 1997 року
№ 776/97-ВР "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" у відповідності до критеріїв, викладених в Паризьких принципах".

листопад

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

Участь у засіданнях колегій міністерств і відомств, які відносяться до предметів відання Комітету.

вересеньсічень

Комітет з питань Регламенту та організації роботи
Верховної
Ради України

Семінар: "Парламентська служба: реформування, засади функціонування, гарантії діяльності Апарату Верховної Ради України".

листопад

Участь у проведенні дебатів з таких питань:

1) Співпраця між Парламентом та Урядом на рівні комітетів. Від індивідуальної законодавчої ініціативи до колективного законотворення.

2) Конституційний вимір парламентської реформи. Парламентська коаліція та опозиція, парламентська більшість та меншість.

3) Чому важливі парламентські дослідницькі центри? Декларування конфлікту інтересів – шлях до легітимації та довіри.

жовтеньгрудень

Семінар: "Парламентський контроль: контрольні повноваження комітетів Верховної Ради України за виконавчою гілкою влади".

грудень

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

Участь у заходах VII Міжнародного медіа-форуму KYIV MEDIA WEEK та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції "Pay TV in Ukraine".

вересень

Круглий стіл: "Обговорення законопроекту "Про аудіовізуальні медіа послуги".

вересень

Щорічний український форум з управління Інтернетом IGF-UA та актуальні питання законодавчого забезпечення свободи вираження поглядів в Інтернеті.

вересеньжовтень

Круглий стіл: "Українська мова національного телебачення і радіо: проблеми стилістики, орфоепії, лексики" (спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України).

жовтень

Міжнародна конференція: "Шляхи посилення і наближення до європейських стандартів нормативно-правового та інституційного регулювання питань профілактики й ефективного розслідування справ щодо безпеки журналістів".

жовтень

Круглий стіл: "Цифрове мовлення в Україні. Стан законодавчого та інституційного забезпечення переходу на цифрове мовлення в Україні".

жовтень листопад

Науково-практична конференція: "Актуальні питання подальшої гармонізації нормативно-правового регулювання у сфері дії Закону України від 11 лютого 2015 року
№ 183-VIII "Про відкритість використання публічних коштів".

листопад


Міжнародна науково-практична конференція: "Інформаційне суспільство в Україні: першочергові кроки щодо зміцнення свободи медіа".

листопад

Міжнародний науково-практичний семінар: "Законодавче вирішення питань забезпечення європейських стандартів у сфері доступу до публічної інформації: сучасний стан та виклики".

грудень

Міжнародна конференція: "Радіо UA" (пріоритети розвитку Радіомовлення в Україні).

грудень

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

Участь членів Комітету у проведенні заходів в рамках реалізації програми "Молодіжний працівник".

вересеньгрудень

Участь членів Комітету в оргкомітеті з проведення фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді.

вересеньгрудень


Участь членів Комітету у Всеукраїнській інформаційно-просвітницькій акції "Відповідальність починається з мене".

вересеньгруденьУчасть членів Комітету у проведенні інформаційно-просвітницьких лекцій-бесід для представників дитячих та молодіжних організацій.

вересеньгрудень

Круглий стіл: "Шляхи реформування системи фізичного виховання школярів".

вересень

Участь членів Комітету в оргкомітеті з проведення фінальних змагань ХІХ Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців обласних та Київської державних адміністрацій.

жовтень

Участь членів Комітету в оргкомітеті з проведення ХХ Спартакіади серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

жовтень

Проведення всеукраїнської національно-патріотичної акції "Покрова Героїв".

жовтень

Участь членів Комітету у туристичній виставці UITM – 2017.

жовтень

Круглий стіл: "Визначення місця проживання дитини та участі одного з батьків у вихованні дитини: практика і проблеми".

листопад

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості
та пенсійного забезпечення

Круглий стіл: "Соціальний діалог як інструмент взаємодії громадянського суспільства і держави".

жовтень

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

Участь у засіданнях Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України.

вересеньсічень

Участь у засіданнях Ради з координації роботи щодо надання волонтерської та благодійної допомоги при Міністерстві соціальної політики України.

вересеньсічень

Участь у роботі Міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, виплати одноразової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера.

вересеньсічень


Участь у роботі експертної групи Фонду соціального захисту інвалідів з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників АТО, які втратили функціональні можливості кінцівок.

вересеньсічень


Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана (1 жовтня) (спільно з Міністерством соціальної політики України, Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції).

вересень жовтень

Участь у святкових заходах, присвячених відзначенню 74-ї річниці визволення міста Києва та 73-ї річниці визволення України від нацистських загарбників (спільно з Міністерством соціальної політики України, Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Радою Організацій ветеранів України, Всеукраїнською організацією інвалідів війни та Збройних Сил).

жовтень листопад

Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню людей з інвалідністю (3 грудня) (спільно з Міністерством соціальної політики України, Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Фондом соціального захисту інвалідів, громадськими організаціями людей з інвалідністю).

листопадгрудень

Комітет з питань транспорту

Круглий стіл: "Реалізація Плану – заходів підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року на регіональному і муніципальному рівнях".

вересень

Круглий стіл: "Обговорення проекту Концепції Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року".

вересень

Круглий стіл: "Законодавче забезпечення врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб".

вересень

Круглий стіл: "Щодо проблемних питань підготовки, дипломування моряків – громадян України, захисту їх трудових та соціальних прав".

вересень


Круглий стіл: "Реформа залізничного транспорту України. Стан та перспективи".

вересень жовтень

Аналіз виконання "Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". Транспортний сектор.

вересеньсічень

Круглий стіл: "Законодавчі зміни для вдосконалення сфери автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу".

жовтень

Круглий стіл: "Проблемні питання забезпечення перевезень залізничним та автомобільним транспортом у соціальному сегменті" (імплементація Регламенту Європейського Союзу № 1370/2007).

жовтень

Круглий стіл: "Обговорення проекту Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року".

жовтень листопад

Обговорення проектів законів "Про внутрішній водний транспорт" (реєстр. №№ 2475а та 2475а-3).

жовтень листопад

Участь у Всеукраїнському тижні безпеки дорожнього руху.

листопад

Круглий стіл: "Державне регулювання у сфері транспорту".

грудень

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

Круглий стіл: "Щодо шляхів підготовки до майбутньої приватизації підприємств із значною часткою держави у статутному капіталі, що перебувають у різних стадіях банкрутства".

лютий

 

Головне організаційне управління