Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від_____ №_____

Р О З К Л А Д
засідань Верховної Ради України
на лютий 2001 року

 

 

Реєстр. номер

Суб’єкт ініціативи

Назва законопроекту (питання)

Відповідальні
за підготовку

   

6 лютого (вівторок)

 

10.00

 

Відкриття сьомої сесії Верховної Ради України третьго скликання

 

7028

Д

Проект Постанови про розклад засідань Верховної Ради України на лютий 2001 року (вручено 06.02.2001)

 

7007
7007-1
7007-2

Д
Д
Д

Проект Постанови про порядок висвітлення роботи сьомої сесії Верховної Ради України третього скликання (проект з поданням Комітету, проекти н.д. І.Мусієнка і н.д. В.Філенка вручено 06.02.2001)

О.Зінченко

6350

Д

Проект Постанови про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України третього скликання (проект з поданням Комітету вручено 17.01.2001)

В.Омеліч

16.00

 

Робота в комітетах, фракціях і групах

 
   

7 лютого (середа) - робота в комітетах, фракціях і групах

 
   

8 лютого (четвер)

 

7030

Д

Проект Постанови про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України третього скликання (вручено 06.02.2001)

 

7027

Д

Проект Постанови про створення Тимчасової спеціальної комісії з питань опрацювання проектів законодавчих актів у сфері політико-правової та адміністративної реформи в Україні (проект н.д. Р.Безсмертного вручено 06.02.2001)

О.Задорожній

   

прийняття рішення з обговорених питань

 

6114

У

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо порушення законодавства про планування і забудову територій) (вiд 29.09.2000 № 21-3256/4 вручено 17.10.2000, подання Комітету - 14.11.2000, обговорено 19.01.2001)

Ю.Крук

5408
3241

Д
Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (проект н.д. В.Костицького вручено 04.07.2000, проект н.д. М.Ковалка - 06.05.99, подання Комітету про зняття з розгляду - 31.10.2000, обговорено 19.01.2001)

І.Юхновський

6115

У

Проект Закону про внесення змін до статті 51 Гірничого закону України (щодо дисциплінарної відповідальності) (вiд 29.09.2000 № 26-3253/4 вручено 17.10.2000, подання Комітету - 12.12.2000, обговорено 19.01.2001)

О.Гудима

6029

У

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо маломірних суден) (вiд 22.08.2000 № 21-2936/4 вручено 17.10.2000, подання Комітету -16.01.2001, обговорено 19.01.2001)

І.Білас

6044

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про колективні договори і угоди" (нова редакція) (проект н.д. Ю.Донченка вручено 19.09.2000, подання Комітету про доопрацювання - 16.01.2001, обговорено 19.01.2001)

В.Гошовська

3351

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" (стосовно місця перебування) (доручення про друге читання від 16.06.99, подання Комітету про відхилення вручено 11.01.2001, обговорено 17.01.2001)

О.Задорожній

   

питання ратифікації

 

0166

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди про порядок транзиту через території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (від 06.12.99 № 38-4283/4 вручено 21.12.99)

В.Альошин
І.Осташ

0230

П

Проект Закону про ратифікацію Спільного Розпорядження Президента України Л.Кучми і Президента Туркменистану С.Ніязова "Про будівництво і фінансування інвестиційних об'єктів загальнодержавного значення в Туркменистані" (вiд 17.01.2001 № 1-14/48 одержано 18.01.2001)

О.Гудима
І.Осташ

0172

П

Проект Закону про підтвердження згоди на обов'язковість для України Угоди про створення Українського науково- технологічного центру та ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про створення Українського науково-технологічного центру (від 20.12.99 № 1-14/1805 вручено 22.12.99, подання Комітету - 01.11.2000, прийняття рішення)

В.Альошин
І.Юхновський
І.Осташ

   

повторний розгляд з пропозиціями Президента України

 

2100

ДП

Закон України "Про тимчасові слідчі та спеціальні комісії Верховної Ради України" з пропозиціями Президента України від 23.01.2001 (вручено 06.02.2001)

О.Задорожній

1259

ДП

Закон України “Про статус депутатів місцевих рад" з пропозиціями Президента України від 13.08.99 (вручено 07.09.99, подання Комітету - 14.11.2000, обговорено 18.01.2001, прийняття рішення)

Ю.Іоффе

   

друге читання

 

3270

Д·

Проект Бюджетного кодексу України (третє читання) (вручено 17.01.2001)

О.Турчинов

5088

П

Проект Закону про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил (третє читання) (вручено 14.11.2000, повторний розгляд)

І.Білас

1079

У·

Проект Закону про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) (повторне друге читання) (вручено 09.01.2001)

О.Костусєв

4293

У*

Проект Закону про доповнення статті 21 та нову редакцію статті 65 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (щодо виходу на пенсію) (повторне друге читання) (вручено 14.11.2000)

В.Сушкевич

3433-д

Д

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо приведення у відповідність з Конституцією) (друге читання) (вручено 09.01.2001)

І.Білас

6039-1

Д

Проект Закону про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального та Кримінального кодексів України щодо врегулювання підстав, порядку і строків тримання під вартою осіб, що підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів (друге читання) (вручено 18.01.2001, повторний розгляд)

О.Задорожній

4233

Д

Проект Закону про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України (стосовно захисту прав підприємців) (третє читання) (вручено 07.12.2000)

О.Задорожній

1260-1

У

Проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування (друге читання) (вручено 01.11.2000, повторний розгляд)

Ю.Іоффе

3133

Д

Проект Закону про організації роботодавців (друге читання) (вручено 13.12.2000)

В.Гошовська

4083-д

Д

Проект Закону про автомобільний транспорт (друге читання) (вручено 11.01.2001)

Ю.Крук

4120-д

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи містобудування" (друге читання) (вручено 19.12.2000)

Ю.Крук

5327

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про плату за землю" (друге читання) (вручено 18.01.2001)

К.Ващук

5419

У

Проект Закону про затвердження Державної програми охорони та відтворення Азовського та Чорного морів (друге читання) (вручено 18.012001)

Ю.Самойленко

5349

Д

Проект Закону про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за обман покупця чи замовника (повторне друге читання) (вручено 28.11.2000)

І.Білас

3449

Д

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за обман покупців чи замовника (третє читання) (вручено 28.11.2000)

І.Білас

4255

Д

Проект Закону про державні гарантії прав, соціальний захист військовослужбовців і громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей (друге читання) (вручено 28.11.2000)

Б.Андресюк

   

9 лютого (п’ятниця)

 
   

Звіт Генерального прокурора України Потебенька М.О. про діяльність Прокуратури України

І.Білас

6112

У*

Проект Закону про встановлення сезонного вивізного (експортного) мита на насіння соняшнику (вiд 29.09.2000 № 22-3258/4 вручено 04.10.2000, подання Комітету - 21.12.2000)

К.Ващук

6145

У

Проект Закону про альтернативні джерела енергії (вiд 16.10.2000 № 37-3462/4 вручено 14.11.2000, подання Комітету - 09.01.2000)

О.Гудима

5309

УŸ

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електроенергетику" (від 11.05.2000 № 37-1794/4 вручено 09.06.2000, подання Комітету - 17.10.2000, повторний розгляд)

О.Гудима

6314

Д

Проект Закону про зміни і доповнення до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (щодо оподаткування підприємств нафто-газового комплексу) (проект н.д. І.Діяка вручено 09.01.2001, подання Комітету - 16.01.2001)

В.Альошин

3008-1

Д

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження (проект н.д. В.Мазуренка вручено 17.10.2000, подання Комітету - 31.10.2000, повторний розгляд)

І.Білас

6238

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (проект н.д. Л.Косаківського вручено 07.12.2000, подання Комітету - 09.01.2001)

В.Черненко

6135

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (проект н.д. Б.Беспалого вручено 17.10.2000, подання Комітету - 07.12.2000)

О.Зінченко

   

Р і з н е

 
   

13 лютого (вівторок) - День Уряду України

 

10.00

У

1. Про стан виконання Закону України "Про оплату праці" на всіх підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання

В.Гошовська

 

У

2. Інформація Кабінету Міністрів України про стан виконання Закону України "Про захист прав споживачів"

В.Гошовська

16.00

 

Робота в комітетах, депутатських фракціях і групах

 
   

14 -16 лютого - робота в комітетах, фракціях і групах

 
   

Пленарний тиждень 20-23 лютого

 
   

20 лютого (вівторок)

 

5215

У·

Проект Концепції захисту населення України у зв"язку з Чорнобильською катастрофою (вiд 23.03.2000 № 33-1218/4 вручено 18.04.2000, подання Комітету про доопрацювання - 03.10.2000)

Ю.Самойленко

1264
1264-1

Д·
Д

Проект Закону про особливості приватизації майна підприємств паливно-енергетичного комплексу (проект н.д. О.Іщенка вручено 01.09.98, проект н.д. О.Костусєва - 06.07.99, подання Комітету - 04.04.2000)

О.Гудима
О.Костусєв

6356

У

Проект Закону про затвердження прожиткового мінімуму на 2001 рік (вiд 18.01.2001 № 22-104/4 одержано 19.01.2001)

В.Гошовська

5227

Д

Проект Закону про використання в Україні іноземної робочої сили (проект н.д. А.Деркача вручено 07.04.2000, подання Комітету - 09.01.2001)

В.Гошовська

6337

Д

Проект Закону про особливості приватизації частини пакету акцій, що належить державі у статутному фонді відкритого акціонерного товариства "Рівнеазот" (проект н.д. В.Черняка вручено 06.02.2001)

О.Костусєв

6312

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань страхування (вiд 21.12.2000 № 34-4322/4 одержано 25.12.2000, подання Комітету вручено 06.02.2001)

В.Альошин

6207

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (проект н.д. О.Костусєва вручено 15.11.2000, подання Комітету - 06.02.2001)

Ю.Крук

6150

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (стосовно встановлення 30% ставки імпортного мита на ввезення кормових преміксів) (проект н.д. К.Ващук вручено 31.10.2000, подання Комітету - 28.11.2000)

К.Ващук

7024

Д

Проект Закону про ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного в 2001 році (проект н.д. В.Цушка вручено 06.02.2001)

К.Ващук

6179

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (стосовно чаю) (проект н.д. В.Алексєєва вручено 14.11.2000, подання Комітету про відхилення - 19.12.2000)

К.Ващук

6351

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (проект з поданням Комітету вручено 06.02.2001)

Ю.Самойленко

5401-д

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (доопрацьований проект з поланням Комітету вручено 06.02.2001)

Ю.Самойленко

5383

Д

Проект Закону про виключення з Кримінального кодексу України статті 183-3 "Злісна непокора вимогам адміністрації виправно-трудової установи" (проект н.д. М.Габера вручено 04.07.2000, подання Комітету про відхилення - 05.09.2000)

І.Білас

3117

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (проект н.д. Н.Вітренко вручено 17.03.99, подання Комітету про відхилення - 30.05.2000, повторний розгляд)

В.Сушкевич

   

21 лютого (середа)

 

10.00

Д

Парламентські слухання про енергетичну стратегію України до 2030 року

О.Гудима

16.00

 

Робота в комітетах, фракціях і групах

 
   

22 лютого (четвер)

 

6253

Д

Проект Постанови про "День Уряду України" у березні 2001 року (проект з поданням Комітету вручено 07.12.2000)

Ю.Крук

   

прийняття рішення з обговорених питань

 

0980

ДП

Закон України "Про політичні партії в Україні" з пропозиціями Президента України від 12.04.2000 (вручено 18.04.2000, подання Комітету і проект Постанови - 12.09.2000, обговорено 28.11.2000)

О.Задорожній

6341

Д

Проект Постанови про рекомендації учасників парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України" (проект з поданням Комітету вручено 16.01.2001, заслухано 16.01.2001)

О.Зінченко

   

питання ратифікації

 

0228

П

Проект Закону про приєднання України до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику (вiд 21.12.2000 № 1-14/1611 вручено 09.01.2001, подання Комітету - 06.02.2001)

Ю.Самойленко

0225

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорської Республіки про заходи зміцнення довір'я і безпеки та про розвиток двосторонніх військових зв'язків (вiд 30.11.2000 № 29-4066/4 вручено 10.01.2001, подання Комітету - 09.01.2001, прийняття рішення)

Б.Андресюк
І.Осташ

   

повторний розгляд з пропозиціями Президента України

 

2236-1

УП

Закон України "Про обіг векселів в Україні" з пропозиціями Президента України від 26.01.2001 (одержано 29.01.2001)

В.Альошин

   

друге читання

 

0935

Д·

Проект Цивільного кодексу України (третє читання, книги 1, 2) (доручення від 08.06.2000)

В.Медведчук

1029

У·

Проект Кримінального кодексу України (третє читання) (вручено 16.01.2001)

Ю.Кармазін

4102

Д·

Проект Закону про Державний борг (друге читання) (вручено 20.12.2000, повторний розгляд)

В.Альошин

6098

У*

Проект Закону про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (третє читання) (доручення від 18.01.2001)

В.Гошовська

4302

Д

Проект Закону про внесення доповнень до Арбітражного процесуального кодексу України (друге читання) (вручено 06.02.2001)

О.Задорожній

4179-д

Д

Проект Закону про всеукраїнський референдум (друге читання) (вручено 29.11.2000)

О.Задорожній

3167

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пільг окремих категорій громадян на проїзд громадським транспортом (друге читання) (вручено 17.11.2000)

В.Гошовська

4298

У

Проект Закону про зупинення дії норм деяких законів України щодо пільг в оплаті послуг зв’язку окремими категоріями громадян (друге читання) (вручено 17.11.2000)

В.Гошовська

3154

У

Проект Закону про інноваційну діяльність (друге читання) (вручено 16.01.2001)

І.Юхновський

1202

Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання уступки вимоги та переводу боргу у зовнішньоекономічній діяльності (друге читання) (вручено 09.01.2001)

О.Костусєв

4271-6

П

Проект Закону про внесення змін і доповнень до деяких законів України з питань оподаткування в частині, що стосується видавничої справи (друге читання) (вручено 14.11.2000)

В.Альошин
Л.Танюк

5084

У

Проект Закону про внесення доповнення до Закону України "Про підприємництво" щодо найменування суб'єкта підприємницької діяльності (друге читання) (вручено 28.11.2000)

М.Бродський

2354

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про дорожній рух" (третє читання) (вручено 16.11.2000)

Ю.Крук

2353

Д

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху (друге читання) (вручено 01.11.2000)

Ю.Кармазін

4276

У

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо авіації) (друге читання) (вручено 28.11.2000)

І.Білас

   

23 лютого (п"ятниця)

 

6063

Д

Проект Закону про внесення змін та доповнень до Закону України "Про адвокатуру" (проект н.д. В.Онопенка вручено 19.09.2000, подання Комітету - 17.10.2000)

О.Задорожній

5323-1

Д

Проект Закону про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України (проект н.д. М.Бродського вручено 30.05.2000, подання Комітету про відхилення - 18.10.2000, повторний розгляд)

О.Задорожній

3144

Д

Проект Закону про механізм повернення трудових заощаджень населення (проект н.д. Н.Вітренко вручено 25.03.99, подання Комітету про доопрацювання - 08.04.99, повторний розгляд)

В.Гошовська

6292

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" (вiд 13.12.2000 № 28-4215/4 вручено 11.01.2001, подання Комітету - 06.02.2001)

В.Черненко

6169

У

Проект Закону про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (вiд 27.10.2000 № 21-3629/4 вручено 14.11.2000, подання Комітету - 17.01.2001)

М.Бродський

4101

Д

Проект Закону про колективне садівництво (проект н.д. В.Тропіна вручено на заміну 17.10.2000, подання Комітету про доопрацювання - 05.09.2000)

К.Ващук

5221

Д

Проект Закону про внесення доповнень до статті 9 Закону України "Про статус народного депутата України" (проект н.д. Б.Костинюка вручено 04.04.2000, подання Комітету - 12.12.2000)

В.Омеліч

6077

Д

Проект Закону про змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (стосовно осіб, що народилися до 31 грудня 1932 року включно) (проект н.д. В.Діброви вручено 03.10.2000, подання Комітету про відхилення - 17.11.2000)

В.Сушкевич

   

26 лютого - 2 березня - робота в округах

 

Умовні позначення:

   

П

-

законопроекти та пропозиції, внесені Президентом України

Ÿ

-

питання, визначені Президентом України як невідкладні

Д

-

законопроекти, внесені народними депутатами України

У

-

законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів України

*

-

законопроекти, подані зі зверненням Уряду про їх першочерговий розгляд

 

-

об”єднані вертикальною лінією законопроекти – для розгляду в пакеті

Апарат Верховної Ради України