Проект
(уточнений)
Складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України відповідно до порядку денного другої сесії

Р О З К Л А Д
засідань Верховної Ради України
на 19-22 та 26-29 листопада 2002 року

Реєстр. номер

Суб’єкт ініціативи

Назва законопроекту (питання)

Відповідальні за підготовку

   

19 листопада (вівторок)

 

1074
1074-1

У·
Д

Проект Закону про завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (вiд 22.05.2002 № 21-1742/4 вручено 04.07.2002, проект н.д. В.Гурова вручено 24.09.2002, подання Комітету – 25.10.2002)

Ю.Єхануров

2205
2205-1
2205-2

У·
Д
Д

Проект Закону про державну підтримку книговидавничої справи в Україні (вiд 14.09.2002 № 51-3238/2 вручено 25.09.2002, проект н.д. П.Мовчана - 08.10.2002, проект н.д. О.Царьова - 25.10.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

С.Буряк

2114

Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування (щодо видавничої справи) (проект н.д. О.Турчинова вручено 10.09.2002, подання Комітету - 12.11.2002)

С.Буряк

2047

Д

Проект Закону про вибори Президента України (проект н.д. Ю.Ключковського вручено 03.09.2002, подання Комітету - 24.09.2002)

А.Матвієнко

1093
1093-1

Д
У

Проект Закону про визначення суб'єктів права власності на розташоване на території України майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР (проект н.д. В.Матвєєва вручено 12.06.2002, проект Уряду вiд 11.07.2002 № 25-2463/4 - 03.09.2002, подання Комітету - 26.09.2002)

С.Гуренко

   

за скороченою процедурою

 

1198

П·

Проект Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо впровадження ліцензування оптової торгівлі цукром) (повторне перше читання) (подання Комітету вручено 12.11.2002)

С.Гуренко

1027

У*

Проект Закону про внесення змін до Митного тарифу України (вiд 17.05.2002 № 27-1625/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 22.10.2002)

С.Буряк

1209

Д

Проект Закону про Товариство сприяння обороні України (проект н.д. К.Самойлик вручено на заміну 12.11.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

К.Самойлик

1121

У

Проект Закону про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації (вiд 29.05.2002 № 29-1868/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету – 15.10.2002)

В.Пустовойтенко

2009

Д

Проект Закону про Концепцію розвитку телерадіоінформаційного простору України (проект н.д. Є.Жовтяка вручено 03.09.2002, подання Комітету – 26.09.2002)

М.Томенко

2082

Д

Проект Закону про інформаційну відкритість органів державної влади та вищих посадових осіб України (проект н.д. С.Головатого вручено 03.09.2002, подання Комітету – 26.09.2002)

М.Томенко

1279

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення місцевої міліції (вiд 01.07.2002 № 29-2305/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 12.09.2002)

В.Мойсик
П.Порошенко

2001

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру" (вiд 12.07.2002 № 29-2487/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету про відхилення - 25.10.2002)

В.Онопенко

1218

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо усунення дублювання функцій контролю центральними органами виконавчої влади) (вiд 14.06.2002 № 28-2129/4 вручено 10.07.2002, подання Комітету – 26.09.2002)

Ю.Єхануров

1063

У

Проект Закону про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (вiд 21.05.2002 № 28-1729/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету – 03.09.2002)

Ю.Єхануров

1217

У

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію" (вiд 14.06.2002 № 28-2128/4 вручено 12.07.2002, подання Комітету – 03.09.2002)

Ю.Єхануров

1011

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про зв'язок" (щодо посекундної оплати) (проект н.д. Б.Беспалого вручено 07.06.2002, подання Комітету – 24.10.2002)

В.Пустовойтенко

   

20 листопада (середа)

 
 

У

Інформація Кабінету Міністрів України про стан виконання Державного бюджету України у 2002 році

П.Порошенко

   

за скороченою процедурою

 

1258
1258-1
1258-2

Д
У
Д

Проект Закону про внесення змін до статті 24 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" (щодо пенсій) (проект н.д. Б.Беспалого вручено 02.07.2002, проект Уряду вiд 01.07.2002 № 26-2317/4 – 03.09.2002, подання Комітету – 08.10.2002, проект н.д. В.Пинзеника – 23.10.2002)

С.Ніколаєнко

1055
1055-1

У*
Д

Проект Закону про внесення змін до статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (щодо оплати праці та фінансування пенсій) (вiд 21.05.2002 № 26-1722/4 вручено 05.06.2002, проект н.д. С.Чичканова – 27.09.2002, подання Комітету – 23.10.2002)

А.Матвієнко

1295

Д

Проект Закону про внесення доповнень до Закону України "Про державну службу" (щодо пенсійного забезпечення) (проект н.д. С.Гавриша вручено 09.07.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

В.Хара

1375

У*

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (щодо обчислення пенсій та надбавок за роботу після досягнення пенсійного віку) (вiд 12.07.2002 № 26-2476/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

П.Цибенко

1016

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (щодо розміру мінімальних трудових пенсій за віком та їх індексацію) (проект н.д. П.Цибенка вручено 07.06.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

П.Цибенко

2049

Б

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про звільнення від обкладання митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" (щодо нумізматичної продукції) (вiд 01.08.2002 № 18-109/2833-4754 вручено 15.10.2002, подання Комітету – 16.10.2002)

С.Буряк

1102

У

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (щодо визначення поняття саморегулівної організації) (вiд 24.05.2002 № 34-1780/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету – 15.10.2002)

С.Буряк

15.00

 

Парламентські слухання

 
 

ДУ

Про взаємовідносини та співробітництво України з Європейським Союзом

Б.Тарасюк
Д.Табачник

   

* * *

 

16.00

 

Робота в комітетах, фракціях і групах

 
   

21 листопада (четвер)

 

2354

Д

Проект Постанови про проведення парламентських слухань про дотримання вимог природоохоронного законодавства України (25 грудня 2002 року) (проект н.д. І.Зайця вручено 12.11.2002)

І.Заєць

2356

Д

Проект Постанови про проведення парламентських слухань про наслідки реформування на селі (25 грудня 2002 року) (проект н.д. В.Лещенка вручено 12.11.2002)

І.Томич

2394

Д

Проект Постанови про проведення парламентських слухань з проблем законодавчого врегулювання та реалізації державної політики щодо надання політико-правової оцінки насильницькому виселенню українців за Угодою від 9 вересня 1944 року між Урядом УРСР та Польським Комітетом національного визволення з їхніх етнічних земель (Лемківщини, Надсяння, Підляшшя, Холмщини) (проект н.д. Ю.Тимошенко одержано 12.11.2002)

Г.Удовенко

2393

Д

Проект Постанови про "День Уряду України" у січні 2003 року (щодо підтоплення земель) (проект н.д. В.Пустовойтенка одержано 12.11.2002)

І.Заєць

2365

Д

Проект Постанови про проведення парламентських слухань "Підтоплення земель в Україні: проблема та шляхи подолання" (19 лютого 2003 року) (проект н.д. В.Пустовойтенка одержано 12.11.2002)

І.Заєць

   

друге читання

 

2000

У

Проект Закону про Державний бюджет України на 2003 рік (друге читання) (одержано 02.11.2002)

П.Порошенко

1156-1

У·

Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом (повторне друге читання) (доручення від 24.10.2002)

С.Буряк

1191

П·

Проект Закону про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (друге читання) (вручено 24.10.2002)

Б.Тарасюк

0943

У*

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" (повторне друге читання) (вручено 12.11.2002)

В.Хара

0974

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про зв'язок" (друге читання) (доручення від 17.01.2002)

В.Пустовойтенко

1068

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо виплати одноразової допомоги в разі смерті (загибелі) осіб, які мали особливі заслуги перед Батьківщиною) (друге читання) (доручення від 26.09.2002)

П.Цибенко

1160

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (друге читання) (доручення від 26.09.2002)

П.Цибенко

   

при готовності

 

2069

У

Проект Закону про прожитковий мінімум на 2003 рік (вiд 24.10.2002 № 26-4045/4 одержано на заміну 28.10.2002)

В.Хара

   

прийняття рішень з обговорених питань

 

1045
2026

У·
Д

Проект Закону про порядок виділення в натурі земельних часток (паїв) та їх обмін (вiд 21.05.2002 № 22-1702/4 вручено 05.06.2002, проект н.д. І.Томича – 03.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002, обговорено 15.10.2002)

І.Томич

1192

П·

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (щодо відшкодування пільгових пенсій) (вiд 12.06.2002 № 1-1/733 вручено 18.06.2002, подання Комітету про відхилення - 08.10.2002, обговорено 15.10.2002)

І.Томич

1065

У*

Проект Закону про соціальні послуги (вiд 21.05.2002 № 26-1719/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету - 24.05.2002, обговорено 23.10.2002)

П.Цибенко

1307

Д

Проект Закону про економічну амністію (проект н.д. Л.Черновецького вручено 09.07.2002, подання Комітету про відхилення – 24.09.2002, обговорено 18.10.2002)

С.Буряк

1094

Д

Проект Закону про порядок звернення (відчуження) приватного майна (проект н.д. В.Матвєєва вручено 11.06.2002, подання Комітету – 10.09.2002, обговорено 22.10.2002)

С.Гуренко

1173

Д

Проект Закону про реприватизацію майна в Україні (проект н.д. В.Семенюк вручено 18.06.2002, подання Комітету про відхилення – 10.09.2002, обговорено 22.10.2002)

С.Гуренко

2017

Д

Проект Закону про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні та практичному використанні генетично модифікованих організмів (проект н.д. О.Задорожнього вручено 03.09.2002, подання Комітету - 08.10.2002, обговорено 22.10.2002)

С.Ніколаєнко

1366

У

Проект Закону про особисте селянське господарство (вiд 11.07.2002 № 22-2469/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 15.10.2002, обговорено 23.10.2002)

І.Томич

1049

Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо банкрутства гірничих підприємств та підприємств паливно-енергетичного комплексу) (проект н.д. М.Кравченка вручено 07.06.2002, подання Комітету - 15.10.2002, обговорено 25.10.2002)

А.Клюєв

1238

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності (вiд 18.06.2002 № 28-2187/4 вручено 11.07.2002, подання Комітету – 18.10.2002, обговорено 25.10.2002)

С.Ніколаєнко

1025

У*

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (вiд 17.05.2002 № 27-1621/4 вручено 28.05.2002, подання Комітету - 08.10.2002, обговорено 25.10.2002)

С.Гуренко

2021

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство (щодо розпорядження майновими паями) (вiд 25.07.2002 № 22-2676/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету - 08.10.2002, обговорено 25.10.2002)

І.Томич

2022

У*

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (щодо земель водного фонду) (вiд 25.07.2002 № 22-2677/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 15.10.2002, обговорено 25.10.2002)

І.Томич

2262-D

Д

Проект Постанови про інформацію Кабінету Міністрів України "Про стан справ у вітчизняній системі охорони здоров'я" (доопрацьований проект з поданням Комітету одержано 07.11.2002) (заслухано на дні Уряду 08.10.2002)

М.Поліщук

2376
2376-1

Д
Д

Проект Постанови про інформацію Кабінету Міністрів України про хід реформування Збройних Сил України (проект з поданням Тимчасової спеціальної комісії вручено 12.11.2002, проект н.д. Л.Каденюка одержано 12.11.2002) (заслухано на дні Уряду 12.11.2002)

О.Зінченко
Г.Крючков

2377

Д

Проект Постанови про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання вимог чинного законодавства і заходи, які вживаються Урядом України, щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. поліпшення пенсійного, медичного, житлового, транспортного забезпечення пенсіонерів Збройних Сил та ветеранів військової служби (проект з поданням Тимчасової спеціальної комісії вручено 12.11.2002) (заслухано на дні Уряду 12.11.2002)

О.Зінченко
Г.Крючков

 

Д

Проект Постанови про рекомендації парламентських слухань "Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО" (заслухано 23.10.2002)

Б.Тарасюк
Д.Табачник
Г.Крючков

   

прийняття рішень з питань, обговорених 19-20 листопада

 
   

* * *

 
   

питання ратифікації

 

0047

П

Проект Закону про ратифікацію Угоди про грант траст-фонду Всесвітнього екологічного фонду (Проект збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Всесвітнього екологічного фонду (вiд 18.09.2002 № 1-1/1205 вручено 25.09.2002, подання Комітету – 17.10.2002)

Д.Табачник
І.Заєць

0055

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди про надання гранту в розмірі 48 млн. шведських крон між Урядом Швеції, представленим Шведським агенством міжнародного розвитку, та Урядом України (Кабінетом Міністрів України), представленим Міністерством фінансів України, містом Львів та Львівським міським комунальним підприємством "Львівводоканал" (вiд 25.10.2002 № 27-4047/4 одержано 28.10.2002)

С.Буряк

0054

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про надання державного кредиту для фінансування добудови атомних електростанцій на території України (вiд 24.10.2002 №50-4042/4 одержано 28.10.2002)

С.Буряк

0001

П

Проект Закону про ратифікацію Договору між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення (вiд 17.05.2002 № 1-1/633 вручено 28.05.2002, подання Комітету - 26.09.2002)

В.Хара

0002

П

Проект Закону про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Болгарія про соціальне забезпечення (вiд 17.05.2002 № 1-1/634 вручено 28.05.2002, подання Комітету – 26.09.2002)

В.Хара

0016

У

Проект Закону про приєднання України до Міжнародної конвенції про морські застави та іпотеки 1993 року (вiд 14.06.2002 № 21-2124/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 08.10.2002)

В.Пустовойтенко

0035

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки (вiд 15.07.2002 № 21-2518/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 17.10.2002)

Д.Табачник

0043

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорської Республіки, Урядом Румунії, Урядом Словацької Республіки стосовно створення багатонаціонального інженерного батальйону (вiд 13.09.2002 № 29-3215/4 вручено 08.10.2002, подання Комітету – 17.10.2002)

Д.Табачник

0046

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій (вiд 16.09.2002 № 50-3244/4 вручено 08.10.2002, подання Комітету – 17.10.2002)

Д.Табачник

0050

П

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Грецькою Республікою про правову допомогу в цивільних справах (від 08.10.2002 № 1-1/1295 вручено 15.10.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

Д.Табачник

   

повторний розгляд законів з пропозиціями Президента України

 

0900

ДП

Закон України "Про тимчасові слідчі та спеціальні комісії Верховної Ради України" з пропозиціями Президента України від 28.01.2002 (вручено 14.05.2002, подання Комітету – 24.10.2002)

В.Онопенко

0901

ДП

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" з пропозиціями Президента України від 09.04.2002 (вручено 14.05.2002, подання Комітету - 15.10.2002)

В.Онопенко

0913

ДП

Закон України "Про Товариство Червоного Хреста України" з пропозиціями Президента України від 05.03.2002 (вручено 17.05.2002, подання Комітету – 15.10.2002)

М.Поліщук

0978

ДП

Закон України "Про охорону прав на породи тварин" з пропозиціями Президента України про скасування закону від 01.08.2002 (вручено 03.09.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

І.Томич

0930

ДП

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" з пропозиціями Президента України від 27.12.2001 (вручено 15.05.2002, подання Комітету – 15.10.2002)

Г.Крючков

0934

ДП

Закон України "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про пенсійне забезпечення" з пропозиціями Президента України від 25.07.2002 (вручено 03.09.2002, подання Комітету -22.10.2002)

П.Цибенко

   

для повернення до розгляду раніше не підтриманих питань

 

1207
1207-1
1207-2
2084

Д
П·
Д
У

Проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів) (проект н.д. О.Бандурки вручено 19.06.2002, проект Президента України від 14.06.2002 № 1-1/754 - 18.06.2002, проект н.д. О.Бандурки і В.Мойсика - 15.10.2002, проект Уряду вiд 20.08.2002 № 29-2961/4 - 13.09.2002, подання Комітету - 24.09.2002, не прийнято 24.10.2002)

В.Онопенко

1111-D

Д

Проект Закону про податок на доходи фізичних осіб (проект з поданням Комітету вручено 24.09.2002, не прийнято 24.10.2002)

С.Буряк

0909

УП

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток" з пропозиціями Президента України від 30.07.2002 (вручено 03.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Хара

0912

ДП

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (нова редакція) з пропозиціями Президента України від 25.07.2002 (вручено 03.09.2002, подання Комітету - 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Хара

2178

Д

Проект Закону про податкову амністію (проект н.д. С.Терьохіна вручено з поданням Комітету - 24.09.2002, не прийнято 24.10.2002)

С.Буряк

0979

У*

Проект Закону про рибу, морепродукти та харчову продукцію з них (друге читання) (вручено 25.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

І.Томич

0982

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі в тваринництві (друге читання) (вручено 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

І.Томич

0980

Д*

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" (нова редакція) (друге читання) (вручено 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

І.Томич

2092

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо управління охороною праці) (вiд 22.08.2002 № 33-2985/4 вручено 12.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

А.Матвієнко

1152

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про поштовий зв'язок" (вiд 03.06.2002 № 21-1930/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету – 09.07.2002, не прийнято 12.09.2002)

В.Пустовойтенко

1052

У

Проект Закону про похоронну справу (вiд 21.05.2002 № 21-1730/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 02.07.2002, обговорено 13.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Пустовойтенко

1151

У

Проект Закону про сільськогосподарську дорадчу діяльність (вiд 03.06.2002 № 22-1928/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 09.07.2002, обговорено 13.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

І.Томич

0034

П

Проект Закону про приєднання України до Договору про патентне право (вiд 09.07.2002 № 1-1/867 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 10.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

Д.Табачник

1069

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (щодо осіб, нагороджених відзнакою "Герой України") (вiд 21.05.2002 № 26-1718/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 09.07.2002, не прийнято 26.09.2002)

П.Цибенко

   

для включення до порядку денного другої сесії

 

2401

Д

Проект Постанови про Положення про систему "Рада-3" Верховної Ради України (проект з поданням Комітету одержано 13.11.2002)

В.Матвєєв

2399

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (проект з поданням Комітету одержано 13.11.2001)

А.Матвієнко

2176
2176-1

Д
Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (щодо відкликання депутатів) (проект н.д. Б.Беспалого вручено 24.09.2002, подання Комітету – 22.10.2002, проект н.д. В.Кириленка – 08.10.2002)

А.Матвієнко

2184

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 34 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (щодо звільнення з посад та територіального проїзду) (проект н.д. Б.Беспалого вручено 24.09.2002, подання Комітету – 22.10.2002)

А.Матвієнко

2243

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (вiд 26.09.2002 № 26-3440/4 одержано 29.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

В.Хара

2198

У

Проект Закону про затвердження Національної програми підтримки молоді на 2003-2008 роки (вiд 13.09.2002 № 28-3223/4 вручено 25.09.2002, подання Комітету – 23.10.2002)

К.Самойлик

2267

Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно дії виконавчих документів (проект н.д. М.Катеринчука вручено 15.10.2002)

В.Онопенко
С.Гуренко

2392

Д

Проект Закону про внесення змін та доповнень до законів України "Про виконавче провадження" та "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо виконання судових рішень) (проект н.д. С.Соболєва одержано 12.11.2002)

В.Онопенко
С.Гуренко

2225

Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо застави майна боржника) (проект н.д. Е.Галієва вручено 08.10.2002)

С.Гуренко

2259

Д

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо процедури розгляду справ про банкрутство боржника) (проект н.д. Л.Черновецького вручено 08.10.2002)

С.Гуренко

2273

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо механізму примусової реалізації майна) (вiд 08.10.2002 № 18-3703/4 вручено 12.11.2002)

С.Гуренко

2216

Б

Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" (вiд 18.09.2002 № 18-109/3376-5780 одержано 20.09.2002)

С.Гуренко

2203

У

Проект Закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2003 рік (вiд 14.09.2002 № 18-3237/4 вручено 24.09.2002)

С.Гуренко

2107

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (щодо стандартів) (вiд 30.08.2002 № 18-3072/4 вручено 24.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

С.Гуренко

2310

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття" (проект н.д. В.Балоги вручено 22.10.2002)

С.Гуренко

2336

Д

Проект Закону про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень (проект н.д. С.Буряка одержано 28.10.2002)

С.Гуренко

2230

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо узгодження норм для виконання Державного бюджету у 2003 році) (вiд 24.09.2002 № 34-3393/4 вручено 15.10.2002)

П.Порошенко

2193

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування (щодо умов митного оформлення товарів) (вiд 13.09.2002 № 27-3210/4 вручено 08.10.2002, подання Комітету про відхилення – 12.11.2002)

С.Буряк

2242

Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту) (проект н.д. О.Климпуша вручено 08.10.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

С.Буряк

2349

У

Проект Закону про державну підтримку страхування та кредитування експорту (вiд 25.10.2002 № 27-4088/4 одержано 29.10.2002)

С.Буряк

2247

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо угод купівлі-продажу цінних паперів відкритих акціонерних товариств) (вiд 26.09.2002 № 34-3461/4 вручено 15.10.2002, подання Комітету про відхилення – 15.10.2002)

С.Буряк

2276

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (щодо розміру неоподатковуваного мінімуму) (проект н.д. В.Пузакова вручено 15.10.2002)

С.Буряк

2256

У

Проект Закону про внесення змін до Митного тарифу України (щодо товарів легкої промисловості) (вiд 26.09.2002 № 27-3451/4 вручено 12.11.10.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

С.Буряк

2343

У

Проект Закону про деякі питання сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (вiд 25.10.2002 № 26-4054/4 одержано 28.10.2002)

С.Буряк

2268
2268-1

Д
Д

Проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо з'ясування причин формування та сум заборгованості перед державою юридичними особами-позичальниками за кредитами, залученими державою або під державні гарантії (проект н.д. М.Добкіна вручено на заміну 12.11.2002, проект н.д. В.Майстришина – 23.10.2002)

С.Буряк

2284

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (проект н.д. М.Круглова вручено 16.10.2002, подання Комітету – 12.11.2001)

С.Буряк

2236

У

Проект Закону про реструктуризацію заборгованості яка виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносії (вiд 25.09.2002 № 37-3418/4 вручено 15.10.2002, подання Комітету про відхилення – 16.10.2002)

С.Буряк

2344

У

Проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (щодо податкового компромісу) (вiд 25.10.2002 № 34-4055/4 одержано 28.10.2002)

С.Буряк

2115
2115-1

Д
У

Проект Закону про цивільний демократичний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави (проект н.д. Г.Крючкова вручено 10.09.2002, подання Комітету - 27.09.2002, проект Уряду від 29.10.2002 № 29-4122/4 - 30.10.2002)

Г.Крючков

2322

Д

Проект Постанови про додатки до газети Верховної Ради України "Голос України" мовами національних меншин (проект з поданням Комітету вручено 23.10.2002)

М.Томенко

2272

Д

Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про перелік комітетів Верховної Ради України четвертого скликання" (проект н.д. В.Пустовойтенка вручено 15.10.2002, подання Комітету – 23.10.2002)

В.Матвєєв
В.Пустовойтенко

   

22 листопада (п¢ ятниця)

 

10.00

ДУ

Звіт Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, доповіді Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю, Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України про стан боротьби з організованою злочинністю та доповідь Генерального прокурора України про стан прокурорського нагляду у сфері боротьби з організованою злочинністю

В.Стретович

2079

У

Проект Закону про Державну службу виконання покарань (вiд 20.08.2002 № 29-2954/4 вручено 13.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

В.Мойсик

1219

У

Проект Закону про охорону земель (вiд 14.06.2002 № 22-2131/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 25.10.2002)

І.Томич

   

за скороченою процедурою

 

1144

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу" (вiд 03.06.2002 № 29-1905/4 вручено 10.07.2002, подання Комітету – 22.10.2002)

В.Онопенко

1026

У

Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушення строків їх виплати" (вiд 17.05.2002 № 26-1624/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

В.Хара

1211

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (проект н.д. М.Волинця вручено 20.06.2002, подання Комітету – 08.10.2002)

В.Хара

2096

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про оплату праці" (щодо черговості виплати) (проект н.д. О.Стояна вручено 03.09.2002, подання Комітету – 26.09.2002)

В.Хара

1076

У

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо розміру штрафів за порушення порядку проведення розрахунків) (вiд 22.05.2002 № 21-1747/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 08.10.2002)

В.Мойсик

   

Пленарний тиждень 26-29 листопада

 

1347

Д

Проект Закону про третейські суди (арбітраж) (проект н.д. М.Оніщука вручено 03.09.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

В.Онопенко

1062

У

Проект Закону про Державну програму розвитку національної кіноіндустрії на період до 2005 року (вiд 21.05.2002 № 28-1726/4 вручено 12.07.2002, подання Комітету – 12.09.2002)

Л.Танюк

2085

У*

Проект Закону про Національну програму мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002-2005 роки та на період до 2010 року (вiд 20.08.2002 № 33-2962/4 вручено 13.09.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

І.Заєць

1241
1242

Д
Д

Проекти законів про охоронну діяльність та про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про охоронну діяльність" (проекти н.д. О.Бандурки вручено 08.10.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

В.Мойсик

   

за скороченою процедурою

 

2340

Д

Проект Постанови про відновлення селу Іванівка Коломийського району Івано-Франківської області колишнього найменування (проект з поданням Комітету вручено 12.11.2002)

А.Матвієнко

2341

Д

Проект Постанови про відновлення селу Федорівка Гусятинського району Тернопільської області колишнього найменування (проект з поданням Комітету вручено 12.11.2002)

А.Матвієнко

0955/п

Д

Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" (проект з поданням Комітету вручено 12.11.2002)

С.Гуренко

0976/п

Д

Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України щодо прийнятого за основу проекту Закону України про колективне садівництво (проект з поданням Комітету вручено 15.10.2002)

І.Томич

2156
2156-1

Д
Д

Проект Постанови про предмети відання комітетів Верховної Ради України (проект з поданням Комітету вручено на заміну 15.10.2002, проект н.д. Б.Тарасюка - 24.09.2002)

В.Матвєєв

2044

Д

Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (проект н.д. М.Катеринчука вручено 03.09.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

В.Онопенко

1305

Д

Проект Закону про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік (повторне перше читання) (доручення від 24.10.2002)

В.Хара

1035

У

Проект Закону про внесення змін до статей 71 і 73 Кодексу законів про працю України (щодо порядку залучення працівників до роботи у святкові та неробочі дні) (вiд 17.05.2002 № 26-1632/4 вручено 28.05.2002, подання Комітету – 27.09.2002)

В.Хара

1372

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" (проект н.д. В.Хара вручено 03.09.2002, подання Комітету – 12.09.2002)

К.Самойлик

1223

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (щодо молодіжних центрів праці) (проект н.д. К.Самойлик вручено 20.06.2002, подання Комітету – 26.09.2002)

К.Самойлик

2093

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" (проект н.д. К.Самойлик вручено 03.09.2002, подання Комітету – 08.10.2002)

К.Самойлик

1234

Д

Проект Постанови про створення Консультативної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності (доопрацьований проект з поданням Комітету вручено 12.11.2002)

Л.Танюк

1282
1282-1

У
У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" (вiд 01.07.2002 № 34-2316/4 вручено 03.09.2002, проект н.д. Р.Зварича – 25.09.2002, подання Комітету одержано 24.10.2002)

С.Гуренко

1349

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (проект н.д. О.Стояна вручено 03.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

С.Гуренко

2046

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо особливо небезпечних підприємств) (проект н.д. М.Волинця вручено 03.09.2002, подання Комітету - 12.11.2002)

С.Гуренко

2060

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (проект н.д. Ю.Іоффе вручено 03.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

С.Гуренко

2133

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо зобов'язань розпорядника майна боржника) (проект н.д. А.Клюєва вручено 12.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

С.Гуренко

2030

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про власність" (щодо прав інтелектуальної власності) (вiд 26.07.2002 № 28-2694/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 23.10.2002)

С.Гуренко

2024

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про обіг векселів в Україні" (вiд 26.07.2002 № 34-2684/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002)

С.Буряк

1084

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (щодо віднесення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до контролюючих органів) (вiд 23.05.2002 № 34-1756/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету про відхилення – 24.09.2002)

С.Буряк

1095

У*

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (щодо звільнення від сплати збору транспортних засобів з гуманітарною допомогою) (вiд 23.05.2002 № 26-1773/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

С.Буряк

2088

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо декларування фізичними особами майнового стану та доходів (вiд 21.08.2002 № 29-2971/4 вручено 13.09.2002, подання Комітету про відхилення – 12.11.2001)

С.Буряк

1266

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (проект н.д. Л.Черновецького вручено 02.07.2002, подання Комітету – 24.09.2002)

С.Буряк

1031

У*

Проект Закону про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з незаконним втручанням у роботу мереж електрозв'язку (вiд 17.05.2002 № 21-1630/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 09.09.2002)

В.Пустовойтенко

1064

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (вiд 21.05.2002 № 28-1728/4 вручено 04.07.2002, подання Комітету про доопрацювання – 03.09.2002)

Ю.Єхануров

1090

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності фізичних та посадових осіб за випалювання стерні) (проект н.д. А.Толстоухова вручено 11.06.2002, подання Комітету - 08.10.2002)

І.Томич

1072

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років" (щодо вилучення пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення") (проект н.д. О.Парубка вручено 07.06.2002, подання Комітету про відхилення – 08.10.2002)

І.Томич

1086

У

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" (щодо вилучення ст. 17 про страхування членів громадських формувань) (вiд 23.05.2002 № 34-1755/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 10.09.2002)

В.Мойсик

1167

У

Проект Закону про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо повноважень служби державної охорони природно-заповідного фонду) (вiд 05.06.2002 № 33-1972/4 вручено 04.07.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

В.Мойсик

2003

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з внесенням змін до Кримінально-процесуального кодексу України) (вiд 12.07.2002 № 29-2505/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

В.Мойсик

1108

У

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адмінистративні правопорушення (щодо боротьби з незаконним обігом товарів) (вiд 27.05.2002 № 29-1815/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету про відхилення – 08.10.2002)

В.Стретович

1261

Д

Проект Закону про внесення доповнень до статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (щодо відстрочки від призову) (проект н.д. Ю.Тимошенко вручено 02.07.2002, подання Комітету – 22.10.2002)

Г.Крючков

2035

У

Проект Закону про внесення змін до статті 20 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (щодо служби за контрактом) (вiд 26.07.2002 № 29-2699/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 22.10.2002)

Г.Крючков

1032

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації) (вiд 17.05.2002 № 51-1640/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 25.09.2002)

М.Томенко

1231

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (проект н.д. С.Ківалова вручено 20.06.2002, подання Комітету - 18.10.2002)

П.Цибенко

2056

Д

Проект Закону про внесення змін до статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (проект н.д. В.Гурова вручено 03.09.2002, подання Комітету про відхилення – 12.11.2002)

П.Цибенко

   

питання ратифікації

 

0029

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків (вiд 25.06.2002 № 33-2243/4 вручено 03.09.2002)

І.Заєць

   

повторний розгляд законів з пропозиціями Президента України

 

0893

ДП

Закон України "Про Кабінет Міністрів України" з пропозиціями Президента України від 13.02.2002

В.Онопенко

0924

ДП

Закон України "Про міжнародні договори України" з пропозиціями Президента України від 05.04.2002

Д.Табачник

0927

ДП

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" з пропозиціями Президента України від 06.10.2000

В.Стретович

   

друге читання

 

1194

П·

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо працівників льотного складу) (друге читання) (доручення від 12.09.2002)

П.Цибенко

0939

Д

Проект Закону про національний заклад (установу) України (друге читання) (вручено 12.11.2001)

А.Матвієнко

1286

У

Проект Закону про електронний цифровий підпис (друге читання) (доручення від 12.09.2002)

С.Ніколаєнко

0949

У*

Проект Закону про електронні документи та електронний документообіг (третє читання) (доручення від 07.02.2002)

С.Ніколаєнко

1148

У

Проект Закону про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні на період до 2005 року (друге читання) (доручення від 04.07.2002)

С.Ніколаєнко

1143

У

Проект Закону про право власності на окремі види майна (друге читання) (доручення від 11.07.2002)

С.Гуренко

0985

Д

Проект Закону про Державний комітет ядерного регулювання України (друге читання) (доручення від 11.07.2001)

І.Заєць

0987

Д

Проект Закону про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами (друге читання) (доручення від 15.11.2001)

В.Стретович

   

для повернення до розгляду раніше не підтриманих питань

 

2062
2062-1

П·
Д

Проект Закону про внесення змін до Концепції (основ державної політики) національної безпеки України (нова редакція) (вiд 13.08.2002 № 1-1/1040 вручено 03.09.2002, подання Комітету - 24.09.2002, проект н.д. Г.Манчуленка - 22.10.2002, не прийнято 24.10.2002)

Г.Крючков

1287

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про вибори народних депутатів України" (вiд 02.07.2002 № 20-2324/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету - 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

А.Матвієнко

1297

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" (вiд 02.07.2002 № 28-2339/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету - 11.09.2002, обговорено 13.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

С.Гуренко

1153

У*

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері цивільної оборони та захисту від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру) (вiд 03.06.2002 № 33-1932/4 вручено 03.07.2002, подання Комітету - 03.07.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Мойсик

1105

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (у зв¢ язку з покладанням окремих зобов¢ язань на органи виконання покарань) (вiд 27.05.2002 № 29-1812/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 04.07.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Мойсик

1107

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у зв'язку із внесенням змін до Виправно-трудового кодексу) (друге читання) (вручено 15.10.2002, не прийнято 17.10.2002)

В.Мойсик

1109

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (стосовно функціонування пенітенціарної системи) (друге читання) (вручено 08.10.2002, не прийнято 17.10.2002)

В.Мойсик

   

27 листопада

 

15.00

 

Парламентські слухання про становище молоді: "Нове покоління незалежної України (1991-2001 роки)"

К.Самойлик

Умовні позначення:

П

-

законопроекти та пропозиції, внесені Президентом України

·

-

законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні

У

-

законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів України

*

-

законопроекти, запропоновані Урядом до першочергового розгляду

Б

-

законопроекти, внесені Національним банком України

Д

-

законопроекти, внесені народними депутатами України

 

-

об¢ єднані вертикальною лінією законопроекти - для розгляду в пакеті

Апарат Верховної Ради України