Складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України
відповідно до порядку денного другої сесії
Розглянуто Погоджувальною радою депутатських
фракцій (груп) 23 грудня 2002 року

 

Р О З К Л А Д
засідань Верховної Ради України
на 24-27 грудня 2002 року

Реєстр. номер

Суб’єкт ініціативи

Назва законопроекту (питання)

Відповідальні за підготовку

 

 

24 грудня (вівторок)

 

 

 

для включення до порядку денного та прийняття рішення

 

2556

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (проект н.д. С.Осики вручено 19.12.2002, пропозиції Комітету отримано 23.12.2002)

С.Буряк

 

 

для прийняття рішення

 

2485
2485-д

У*
Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо платників податку) (вiд 05.12.2002 № 34-4980/4 вручено 12.12.2002, подання Комітету та доопрацьований проект - 12.12.2002, обговорено 13.12.2002)

С.Буряк

2486
2486-д

У*
Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань справляння акцизного збору (вiд 05.12.2002 № 34-4980/4 вручено 12.12.2002, подання Комітету та доопрацьований проект - 12.12.2002, обговорено 13.12.2002)

С.Буряк

2487

У*

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо терміну введення в дію) (вiд 05.12.2002 № 34-4980/4 вручено 12.12.2002, подання Комітету - 12.12.2002, обговорено 13.12.2002)

С.Буряк
Г.Дашутін

2484

У*

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (щодо розширення податкової бази) (вiд 05.12.2002 № 34-4980/4 вручено 12.12.2002, подання Комітету про відхилення - 12.12.2002, обговорено 13.12.2002)

С.Буряк

1276-1

ДП

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з пропозиціями Президента України від 20.11.2002 (вручено 26.11.2002, подання Комітету - 12.12.2002, обговорено 13.12.2002)

С.Буряк

2505

Д

Проект Постанови про проведення парламентських слухань щодо дотримання природоохоронного законодавства України (проект н.д. І.Четверікова вручено 12.12.2002, пропозиції Комітету одержано 23.12.2002)

Г.Руденко

 

 

* * *

 

1043
1043-1

У·
Д

Проект Закону про землеустрій (вiд 21.05.2002 № 22-1703/4 вручено 02.07.2002, проект н.д. М.Зубця – 12.11.2002, подання Комітету – 17.12.2002)

М.Гладій

1093
1093-1

Д
У

Проект Закону про визначення суб'єктів права власності на розташоване на території України майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР (проект н.д. В.Матвєєва вручено 12.06.2002, проект Уряду вiд 11.07.2002 № 25-2463/4 - 03.09.2002, подання Комітету - 26.09.2002)

Г.Дашутін

1358

Д

Проект Закону про морські порти України (проект н.д. Ю.Крука вручено на заміну 17.12.2002, подання Комітету - 17.12.2002)

В.Пустовойтенко

1306

Д

Проект Закону про правовий статус закордонних українців (проект н.д. І.Осташа вiд 04.07.2002 вручено 09.07.2002, подання Комітету – 10.12.2002)

С.Сташевський

 

 

за скороченою процедурою

 

2077

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку (вiд 20.08.2002 № 27-2938/4 вручено 13.09.2002, подання Комітету про відхилення – 10.12.2002)

Г.Дашутін
С.Буряк

2077-1

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у звязку із створенням спеціальної економічної зони "Закарпаття" та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності у Закарпатській області (вiд 20.08.2002 № 27-2938/4 вручено 13.09.2002, подання Комітету – 10.12.2002)

Г.Дашутін
С.Буряк

2060

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (проект н.д. Ю.Іоффе вручено 03.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002)

Г.Дашутін

2038

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо повноважень Державної комісії з цінних паперів та представництва держави у Національному депозитарії) (вiд 26.07.2002 № 34-2714/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

Г.Дашутін

2103

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (щодо захисту прав акціонерів та забезпечення прозорості фондового ринку) (вiд 30.08.2002 № 34-3060/4 вручено 24.09.2002, подання Комітету – 10.12.2002)

Г.Дашутін

1101

У

Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державне оборонне замовлення" (щодо обмеження монополізму в господарській діяльності) (вiд 24.05.2002 № 29-1774/4 вручено 18.06.2002, подання Комітету – 12.11.2002)

М.Потебенько

1290
1290-1

Д
Д

Проект Закону про внесення змін та доповнень до Закону України "Про оренду землі" (проект н.д. В.Семенюк вручено 09.07.2002, проект н.д. Є.Сігала - 08.10.2002, подання Комітету про відхилення – 12.09.2002 та 10.12.2002)

М.Гладій

2070

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо пестицидів і агрохімікатів) (вiд 19.08.2002 № 22-2930/4 вручено 25.09.2002, подання Комітету – 21.11.2002)

М.Гладій

2045

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (проект н.д. М.Волинця вручено 03.09.2002, подання Комітету – 10.12.2002)

В.Надрага

1231

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (проект н.д. С.Ківалова вручено 20.06.2002, подання Комітету - 18.10.2002)

В.Надрага

 

 

25 грудня (середа)

 

2064
2064-1

Д
У

Проект Закону про недержавне пенсійне забезпечення (проект н.д. Д.Сандлера вручено 03.09.2002, проект Уряду вiд 27.09.2002 № 26-3479/4 - 24.10.2002, подання Комітету - 13.12.2002)

С.Буряк

1121

У

Проект Закону про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації (вiд 29.05.2002 № 29-1868/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету – 15.10.2002)

В.Пустовойтенко

 

 

за скороченою процедурою

 

2106
2106-2

У
Д

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо операцій з металобрухтом) (вiд 30.08.2002 № 21-3071/4 вручено 08.10.2002, подання Комітету про відхилення – 26.11.2002, проект н.д. С.Матвієнкова одержано 16.12.2002)

Н.Шуфрич

1064

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (вiд 21.05.2002 № 28-1728/4 вручено 04.07.2002, подання Комітету про доопрацювання – 03.09.2002)

Н.Шуфрич

1309

П

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (вiд 04.07.2002 № 1-1/851 вручено 09.07.2002, подання Комітету – 12.12.2002)

М.Солошенко

2057

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (проект н.д. М.Шведенка вручено 24.09.2002, подання Комітету про відхилення – 11.12.2002)

М.Солошенко

1374

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (проект н.д. В.Горбатова вручено 03.09.2002, подання Комітету про відхилення - 12.12.2002)

М.Солошенко

2157

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (проект н.д. А.Раханського вручено 24.09.2002, подання Комітету про відхилення - 11.12.2002)

М.Солошенко

2175

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (проект н.д. В.Калінчука вручено 24.09.2002, подання Комітету про відхилення - 12.12.2002)

М.Солошенко

1117

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо заборони реклами під час показу кіно- та телефільмів) (проект н.д. Б.Беспалого вручено 12.06.2002, подання Комітету – 12.12.2002)

М.Круглов

 

 

* * *

 

15.00

 

Парламентські слухання

 

 

Д

Про дотримання вимог природоохоронного законодавства України

Г.Руденко

 

 

* * *

 

16.00

 

Робота в комітетах, фракціях і групах

 

 

 

26 грудня (четвер)

 

 

 

організаційні питання

 

2494

Д

Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 28 листопада 2002 року "Про проведення закритого засідання Верховної Ради України" (проект н.д. Г.Васильєва щодо перенесення дати засідання вручено 10.12.2002)

В.Гаврилюк

2481

Д

Проект Постанови про обрання народного депутата України Песоцького М.Ф. членом комітету Верховної Ради України (проект з поданням Комітету вручено 10.12.2002)

В.Гаврилюк

2515

Д

Проект Постанови про зміни у складі Комітетів Верховної Ради України (щодо обрання народного депутата України В.Хомутинника членом Комітету з питань промислової політики і підприємництва) (проект з поданням Комітету вручено 12.12.2002)

В.Гаврилюк

0999/П
0999/П1

Д
Д

Проект Постанови про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з підготовки до розгляду Верховною Радою України проектів законів України про внесення змін до Конституції України (вручено 28.11.2002, проект групи народних депутатів України - 12.12.2002)

В.Онопенко

2458

Д

Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для контролю за дотриманням законності при ввезенні на митну територію України продуктів харчування та інших товарів (проект н.д. В.Яворівського вручено 10.12.2002, подання Комітету - 13.12.2002)

Г.Дашутін

2461

Д

Проект Постанови про проведення парламентських слухань "Наслідки і перспективи приватизації в Україні" (проект н.д. В.Семенюк вручено на заміну 19.12.2002, подання Комітету – 12.12.2002)

Г.Дашутін

2365

Д

Проект Постанови про проведення парламентських слухань "Підтоплення земель в Україні: проблема та шляхи подолання" (19 лютого 2003 року) (проект н.д. В.Пустовойтенка вручено 12.11.2002, подання Комітету – 12.12.2002)

Г.Руденко

 

 

* * *

 

1305-д

ДП

Закон України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" з пропозиціями Президента України від 12.12.2002 (вручено 17.12.2002)

В.Хара

 

 

друге читання

 

2000

У

Проект Закону про Державний бюджет України на 2003 рік (повторне друге читання) (доручення від 17.12.2002) (одержано 23.12.2002)

М.Солошенко

1199

П·

Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про оплату праці" (щодо мінімальної погодинної зарплати) (друге читання) (вручено 26.11.2002)

В.Хара

1198

П·

Проект Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо впровадження ліцензування оптової торгівлі цукром) (друге читання) (вручено 12.12.2002)

Г.Дашутін

1194

П·

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо працівників льотного складу) (друге читання) (вручено 18.12.2002)

В.Надрага

1295

Д

Проект Закону про внесення доповнень до Закону України "Про державну службу" (щодо пенсійного забезпечення) (друге читання) (доручення від 28.11.2002)

В.Хара

1062

У

Проект Закону про Державну програму розвитку національної кіноіндустрії на період до 2005 року (друге читання) (вручено 12.12.2002)

І.Курас

0951

Д

Проект Закону про охорону археологічної спадщини (друге читання) (доручення від 05.07.2001, подання Комітету про скасування рішення – 12.12.2002)

І.Курас

1066

У

Проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (друге читання) (вручено 10.12.2002)

Г.Дашутін

1143

У

Проект Закону про право власності на окремі види майна (друге читання) (вручено 10.12.2002)

Г.Дашутін

2090

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про обіг векселів в Україні" (друге читання) (вручено 17.12.2002)

С.Буряк

0970
0970-1

Д
Д

Проекти законів про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування закупівлі інсулінів, а також зниження митного тарифу на інсуліни короткої дії та про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" та Закону України "Про митний тариф України" (друге читання) (вручено 12.12.2002)

С.Буряк

0987

Д

Проект Закону про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами (друге читання) (вручено 11.12.2002)

О.Бандурка

0989

Д*

Проект Закону про контррозвідувальну діяльність (друге читання) (вручено 12.12.2002)

М.Потебенько

 

 

прийняття рішень з обговорених питань

 

1197

П·

Проект Закону про внесення зміни до статті 43 Гірничого закону України (щодо спрощення процедури надання пільг) (вiд 12.06.2002 № 1-1/729 вручено 18.06.2002, подання Комітету – 27.11.2002, обговорено 29.11.2002)

А.Клюєв

1239-1

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (щодо повернення боргів шахтарям) (вiд 16.09.2002 № 33-3262/4 вручено 15.10.2002, подання Комітету – 11.12.2002, обговорено 11.12.2002)

М.Солошенко

1173

Д

Проект Закону про реприватизацію майна в Україні (проект н.д. В.Семенюк вручено 18.06.2002, подання Комітету про відхилення - 10.09.2002, обговорено 22.10.2002, відкладено 28.11.2002)

Г.Дашутін

1095

У*

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (щодо звільнення від збору транспортних засобів з гуманітарною допомогою) (вiд 23.05.2002 № 26-1773/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету – 18.10.2002, обговорено 29.11.2002)

С.Буряк

2024

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про обіг векселів в Україні" (вiд 26.07.2002 № 34-2684/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету - 24.09.2002, обговорено 29.11.2002)

С.Буряк

1282
1282-1

У
Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" (вiд 01.07.2002 № 34-2316/4 вручено 03.09.2002, проект н.д. Р.Зварича – 25.09.2002, подання Комітету – 19.11.2002, обговорено 29.11.2002)

Г.Дашутін

2502

Д

Проект Постанови про підсумки парламенських слухань "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні" (проект з поданням Комітету вручено 11.12.2002) (заслухано 04.12.2002)

М.Круглов

2520
2520-1
2520-2

Д
Д
Д

Проект Постанови про підсумки розгляду звіту Голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю, доповідей Голови Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю, Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України про стан боротьби з організованою злочинністю, а також доповіді Генерального прокурора України про стан прокурорського нагляду у сфері боротьби з організованою злочинністю (проект н.д. О.Буряка одержано на заміну 23.12.2002, проект н.д. В.Стретовича - 13.12.2002, проект н.д. Ю.Кармазіна - 19.12.2002) (заслухано 29.11.2002 та 13.12.2002)

О.Бандурка

2483

Д

Проект Постанови про інформацію Кабінету Міністрів України "Про діяльність Уряду щодо розробки державної стратегії відродження і підтримки власного виробництва та розвитку високих наукоємних конкурентоспроможних технологій як найважливішої умови зростання добробуту населення та досягнення Україною статусу розвинутої країни" (проект з пропозиціями Комітету вручено 10.12.2002) (заслухано на дні Уряду 10.12.2002)

Н.Шуфрич

2499

Д

Проект Постанови про продовження терміну виконання Постанови Верховної Ради України "Про заходи щодо забезпечення теплом жилих будинків, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших об'єктів соціальної сфери, що опалюються від централізованих мереж теплопостачання" (доопрацьований проект з пропозиціями Комітету вручено 12.12.2002) (інформацію Уряду заслухано 10.12.2002)

В.Пустовойтенко

1347

Д

Проект Закону про третейські суди (арбітраж) (проект н.д. М.Оніщука вручено 03.09.2002, подання Комітету – 12.11.2002, обговорено 10.12.2002)

В.Онопенко

2079

У

Проект Закону про Державну службу виконання покарань (вiд 20.08.2002 № 29-2954/4 вручено 13.09.2002, подання Комітету – 18.10.2002, обговорено 10.12.2002)

В.Євдокимов

1086

У

Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" (щодо вилучення статті 17 про страхування членів громадських формувань) (вiд 23.05.2002 № 34-1755/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 10.09.2002, обговорено 10.12.2002)

В.Євдокимов

1167

У

Проект Закону про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо повноважень служби державної охорони природно-заповідного фонду) (вiд 05.06.2002 № 33-1972/4 вручено 04.07.2002, подання Комітету – 18.10.2002, обговорено 10.12.2002)

В.Євдокимов

1059

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (стосовно узгодження норм базових законів про приватизацію з нормами Закону України "Про Державну програму приватизації") (вiд 21.05.2002 № 25-1715/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 26.11.2002, обговорено 10.12.2002)

Г.Дашутін

1136

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо принципу відбору покупців об'єктів приватизації) (вiд 03.06.2002 № 25-1892/4 вручено 04.07.2002, подання Комітету – 26.11.2002, обговорено 10.12.2002)

Г.Дашутін

1303

Б

Проект Закону про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" (від 03.07.2002 № 18-109/2456-4101 вручено 16.10.2002, подання Комітету - 26.11.2002, обговорено 10.12.2002)

Г.Дашутін

1266

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (проект н.д. Л.Черновецького вручено 02.07.2002, подання Комітету – 24.09.2002, обговорено 10.12.2002)

С.Буряк

2003

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з внесенням змін до Кримінально-процесуального кодексу України) (вiд 12.07.2002 № 29-2505/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету - 18.10.2002, обговорено 10.12.2002)

В.Євдокимов

1042

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про колективні договори і угоди" (нова редакція) (вiд 21.05.2002 № 26-1709/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 26.11.2002, обговорено 11.12.2002)

В.Хара

2059

Д

Проект Закону про телекомунікації (узгоджений проект н.д. В.Пустовойтенка і Ю.Луценка вручено 04.12.2002, подання Комітету - 10.12.2002, обговорено 11.12.2002)

В.Пустовойтенко

1214

У

Проект Закону про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про захист прав споживачів" (щодо взаємовідносин між продавцями та споживачами) (вiд 14.06.2002 № 25-2126/4 вручено 12.07.2002, подання Комітету - 22.11.2002, обговорено 11.12.2002)

В.Хара

1035

У

Проект Закону про внесення змін до статей 71 і 73 Кодексу законів про працю України (щодо порядку залучення працівників до роботи у святкові та неробочі дні) (вiд 17.05.2002 № 26-1632/4 вручено 28.05.2002, подання Комітету – 27.09.2002, обговорено 11.12.2002)

В.Хара

1034

У

Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (щодо патенту для реалізації зошитів вітчизняного виробництва) (вiд 17.05.2002 № 21-1633/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 12.11.2002, обговорено 11.12.2002)

Г.Дашутін

1031

У*

Проект Закону про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з незаконним втручанням у роботу мереж електрозв'язку (вiд 17.05.2002 № 21-1630/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 09.09.2002, обговорено 11.12.2002)

В.Пустовойтенко

1076

У

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо розміру штрафів за порушення порядку проведення розрахунків) (вiд 22.05.2002 № 21-1747/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 08.10.2002, обговорено 11.12.2002)

В.Євдокимов

2545

Д

Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань "Українська культура: стан та перспективи розвитку" (проект з поданням Комітету вручено 18.12.2002) (заслухано 11.12.2002)

І.Курас

2459
2459-1

Д
Д

Проект Постанови про звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації на 2000-2002 роки за 2001 рік (проект н.д. В.Семенюк вручено 10.12.2002, проект з поданням Комітету - 13.12.2001) (заслухано 13.12.2002)

Г.Дашутін

1328

Д

Проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України (проект н.д. В.Онопенка вручено 03.09.2002, подання Комітету – 13.12.2002, обговорено 13.12.2002)

В.Онопенко

 

 

прийняття рішень з питань, обговорених 20, 24 та 25 грудня

 

 

 

* * *

 

 

 

за скороченою процедурою

 

2156
2156-1

Д
Д

Проект Постанови про предмети відання комітетів Верховної Ради України (проект з поданням Комітету вручено на заміну 15.10.2002, проект н.д. Б.Тарасюка - 24.09.2002, обговорено з відкладенням рішення 28.11.2002, повторний розгляд)

В.Гаврилюк

 

 

повторний розгляд законів з пропозиціями Президента України

 

0896

ДП

Закон України “Про порядок звернення до Конституційного Суду України з питань надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України” з пропозиціями Президента України про скасування закону від 10.06.1999 (вручено 08.06.2002, подання Комітету – 21.11.2002)

В.Онопенко

0897

ДП

Закон України "Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини" з пропозиціями Президента України від 22.08.2002 (вручено 03.09.2002, подання Комітету – 17.12.2002)

В.Онопенко

0917

ДП

Закон України "Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про оренду державного і комунального майна" з пропозиціями Президента України про скасування закону від 25.07.2002 (вручено 03.09.2002, подання Комітету – 19.11.2002)

Г.Дашутін

1314

ДП

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" з пропозиціями Президента України від 15.11.2002 (вручено 19.11.2002, подання Комітету – 12.12.2002)

М.Гладій

0924

ДП

Закон України "Про міжнародні договори України" з пропозиціями Президента України від 05.04.2002 (вручено 14.05.2002, подання Комітету – 12.12.2002)

С.Сташевський

0927

ДП

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" з пропозиціями Президента України від 06.10.2000 (вручено 14.04.2002, подання Комітету – 10.12.2002)

О.Бандурка

 

 

питання ратифікації

 

0027

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про співробітництво і взаємну допомогу у разі виникнення надзвичайних ситуацій (вiд 25.06.2002 № 33-2241/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету одержано 27.11.2002)

Г.Руденко

0061

У

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та вантажів (вiд 19.11.2002 № 21-4645/4 одержано 21.11.2002, подання Комітету вручено 12.12.2002)

С.Сташевський

0059

П

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про сприяння та взаємний захист інвестицій (від 15.11.2002 № 1-1/1458 вручено 26.11.2002, подання Комітету – 17.12.2002

С.Сташевський

0058

П

Проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво (від 15.11.2002 № 1-14/1464 вручено 26.11.2002, подання Комітету – 12.12.2002)

О.Зарубінський

16.00

 

* * *

 

2514

Д

Проект Постанови про обрання суддів (проект з поданням Комітету вручено 12.12.2002)

В.Онопенко

2317

Д

Проект Постанови про звільнення Головінова В.В. з посади судді (проект з повторним поданням Комітету вручено 12.12.2002)

В.Онопенко

 

 

* * *

 

2472

Д

Проект Постанови про зміну меж міста Артемівська Донецької області (проект з поданням Комітету вручено 10.12.2002)

А.Мокроусов

2473

Д

Проект Постанови про зміну меж міста Радомишль Радомишльського району Житомирської області (проект з поданням Комітету вручено 10.12.2002)

А.Мокроусов

2503

Д

Проект Постанови про віднесення міста Новий Розділ Миколаївського району Львівської області до категорії міст обласного значення (проект з поданням Комітету вручено 11.12.2002)

А.Мокроусов

2504

Д

Проект Постанови про уточнення найменувань окремих населених пунктів Камінь-Каширського району Волинської області (проект з поданням Комітету вручено 11.12.2002)

А.Мокроусов

 

 

для повернення до розгляду раніше не підтриманих питань

 

1207
1207-1
1207-2
2084

Д
П
·
Д
У

Проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів) (проект н.д. О.Бандурки вручено 19.06.2002, проект Президента України від 14.06.2002 № 1-1/754 - 18.06.2002, проект н.д. О.Бандурки і В.Мойсика - 15.10.2002, проект Уряду вiд 20.08.2002 № 29-2961/4 - 13.09.2002 подання Комітету - 24.09.2002, не прийнято 24.10.2002)

В.Онопенко

2062
2062-1

П·
Д

Проект Закону про внесення змін до Концепції (основ державної політики) національної безпеки України (нова редакція) (вiд 13.08.2002 № 1-1/1040 вручено 03.09.2002, подання Комітету - 24.09.2002, проект н.д. Г.Манчуленка - 22.10.2002, не прийнято 24.10.2002)

М.Потебенько

1045
2026

У·
Д

Проект Закону про порядок виділення в натурі земельних часток (паїв) та їх обмін (вiд 21.05.2002 № 22-1702/4 вручено 05.06.2002, проект н.д. І.Томича – 03.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002, обговорено 15.10.2002, не прийнято 21.11.2002)

М.Гладій

0909

УП

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток" з пропозиціями Президента України від 30.07.2002 (вручено 03.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Хара

0912

ДП

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (нова редакція) з пропозиціями Президента України від 25.07.2002 (вручено 03.09.2002, подання Комітету - 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Хара

0982

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі в тваринництві (друге читання) (вручено 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

М.Гладій

0979

У*

Проект Закону про рибу, морепродукти та харчову продукцію з них (друге читання) (вручено 25.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

І.Томич

0980

Д*

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" (нова редакція) (друге читання) (вручено 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

М.Гладій

2092

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо управління охороною праці) (вiд 22.08.2002 № 33-2985/4 вручено 12.09.2002, подання Комітету – 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

А.Мокроусов

1287

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про вибори народних депутатів України" (вiд 02.07.2002 № 20-2324/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету - 24.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

А.Мокроусов

1297

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" (вiд 02.07.2002 № 28-2339/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету - 11.09.2002, обговорено 13.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

Г.Дашутін

1027

У*

Проект Закону про внесення змін до Митного тарифу України (вiд 17.05.2002 № 27-1625/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 22.10.2002, обговорено 19.11.2002, не прийнято 28.11.2002)

С.Буряк

2178

Д

Проект Закону про податкову амністію (проект н.д. С.Терьохіна вручено з поданням Комітету - 24.09.2002, не прийнято 24.10.2002)

С.Буряк

1052

У

Проект Закону про похоронну справу (вiд 21.05.2002 № 21-1730/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 02.07.2002, обговорено 13.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Пустовойтенко

1151

У

Проект Закону про сільськогосподарську дорадчу діяльність (вiд 03.06.2002 № 22-1928/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 09.07.2002, обговорено 13.09.2002, не прийнято 26.09.2002)

М.Гладій

1153

У*

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері цивільної оборони та захисту від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру) (вiд 03.06.2002 № 33-1932/4 вручено 03.07.2002, подання Комітету - 03.07.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Євдокимов

1105

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (у звў язку з покладанням окремих зобовў язань на органи виконання покарань) (вiд 27.05.2002 № 29-1812/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 04.07.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Євдокимов

1107

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у зв'язку із внесенням змін до Виправно-трудового кодексу) (друге читання) (вручено 15.10.2002, не прийнято 17.10.2002)

В.Євдокимов

1109

У*

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (стосовно функціонування пенітенціарної системи) (друге читання) (вручено 08.10.2002, не прийнято 17.10.2002)

В.Євдокимов

1069

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (щодо осіб, нагороджених відзнакою "Герой України") (вiд 21.05.2002 № 26-1718/4 вручено 02.07.2002, подання Комітету - 09.07.2002, не прийнято 26.09.2002)

В.Надрага

 

 

для включення до порядку денного і прийняття рішення

 

2401

Д

Проект Постанови про Положення про систему "Рада-3" Верховної Ради України (проект з поданням Комітету вручено 19.11.2002)

В.Гаврилюк

2452

Д

Проект Постанови про Звернення до Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина у зв'язку з Резолюцією учасників засідання "круглого столу" з проблеми "Виплати всім категоріям жертв націонал-соціалістичних переслідувань - запорука справжнього взаєморозуміння і примирення" (проект з поданням Комітету вручено 26.11.2002)

В.Надрага

2399

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (проект н.д. Ю.Ключковського вручено на заміну 21.11.2002, подання Комітету - 21.11.2001)

А.Мокроусов

2256
2256-1

У
Д

Проект Закону про внесення змін до Митного тарифу України (щодо товарів легкої промисловості) (вiд 26.09.2002 № 27-3451/4 вручено 12.11.10.2002, подання Комітету - 12.11.2002, проект н.д. О.Зарубінського щодо іграшкової продукції – 11.12.2002)

С.Буряк

2285

Д

Проект Закону про зміни до статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо грошових надходжень від реклами) (проект н.д. М.Томенка вручено 16.10.2002, подання Комітету - 21.11.2002)

М.Круглов

2403

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо часткової передачі функцій призначення пенсій на місця) (узгоджений проект н.д. М.Нощенка і П.Цибенка вручено 18.12.2002, подання Комітету – 19.12.2002)

В.Надрага

2480

Д

Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України від 24 грудня 2000 року "Про продовження терміну використання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду" (проект н.д. В.Семенюк вручено 10.12.2002, подання Комітету – 19.12.2002)

Г.Дашутін

2209

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (щодо використання коштів збору за забруднення) (проект н.д. С.Матвієнкова вручено 08.10.2002, подання Комітету про відхилення - 12.11.2002)

Г.Руденко

 

 

* * *

 

2099

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (щодо підприємств буровугільного комплексу) (вiд 29.08.2002 № 37-3046/4 вручено 24.09.2002, подання Комітету – 10.12.2002)

М.Солошенко

2102

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (щодо передачі функцій головного розпорядника від МНС до Мінпаливенерго) (вiд 30.08.2002 № 37-3055/4 вручено 25.09.2002, подання Комітету про відхилення – 19.12.2002)

М.Солошенко

2186

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (щодо перерозподілу коштів Департаменту страхового фонду документації) (проект н.д. В.Сімонова вручено 24.09.2002, подання Комітету - 11.12.2002)

М.Солошенко

2293

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (щодо підтримки підприємств агропромислового комплексу) (від 11.10.2002 № 3779/4 вручено 12.11.2002, подання Комітету – 11.12.2002)

М.Солошенко

2308

У

Проект Закону про внесення зміни до статті 48 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (вiд 15.10.2002 № 22-3873/4 вручено 21.11.2002, подання Комітету – 11.12.2002)

М.Солошенко

2288

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" (щодо збільшення видатків для Генеральної прокуратури України) (від 11.10.2002 № 32-3768/4 вручено 12.11.2002, подання Комітету про відхилення – 12.12.2002)

М.Солошенко

 

 

27 грудня (пў ятниця)

 

2036

У

Проект Закону про державні цільові програми (вiд 26.07.2002 № 18-2708/4 вручено 13.09.2002, подання Комітету – 21.11.2002)

Г.Дашутін

 

 

за скороченою процедурою

 

2004

У

Проект Закону про внесення змін до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації" (щодо утворення спостережних комісій) (вiд 12.07.2002 № 29-2506/4 вручено 03.09.2002, подання Комітету – 19.11.2002)

А.Мокроусов

1221

У

Проект Закону про внесення зміни до деяких законів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи") (вiд 15.06.2002 № 51-2143/4 вручено 12.07.2002, подання Комітету – 10.12.2002)

І.Курас

1142

У

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" (щодо приведення у відповідність із Законом України "Про авторське право і суміжні права") (вiд 03.06.2002 № 28-1901/4 вручено 10.07.2002, подання Комітету – 10.12.2002)

І.Курас

1113
1113-1

Б
У

Проект Закону про внесення змін до статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (щодо проведення обов'язкової незалежної оцінки майна) (вiд 27.05.2002 № 18-109/1985-3388 вручено 04.07.2002, подання Комітету про доопрацювання - 09.07.2002, проект Уряду від 20.11.2002 № 25-4672/4 - 10.12.2002)

Г.Дашутін

1080

У

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист економічної конкуренції") (вiд 22.05.2002 № 25-1744/4 вручено 05.06.2002, подання Комітету – 10.12.2002)

Г.Дашутін

1215

У

Проект Закону про внесення змін до статті 168 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за випуск у продаж нестандартної продукції) (вiд 14.06.2002 № 28-2127/4 вручено 12.07.2002, подання Комітету – 26.11.2002)

В.Євдокимов

1352

Д

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" та до Кримінально-процесуального кодексу України (проект н.д. В.Онопенка вручено 03.09.2002, подання Комітету – 22.11.2002)

В.Євдокимов

13.00

 

Різне

 

 

 

* * *

 

 

 

30 грудня 2002 року - 3 січня 2003 року – робота в округах

 

 

 

8-10 січня 2002 року – робота в комітетах і фракціях

 

Умовні позначення:

П

-

законопроекти та пропозиції, внесені Президентом України

·

-

законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні

У

-

законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів України

*

-

законопроекти, запропоновані Урядом до першочергового розгляду

Б

-

законопроекти, внесені Національним банком України

Д

-

законопроекти, внесені народними депутатами України

 

-

обў єднані вертикальною лінією законопроекти - для розгляду в пакеті

Апарат Верховної Ради України