ГРАФІК

ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 

 

Питання, які плануються до розгляду

на 10 – 14 листопада 2008 року

   

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І ЖИТЛОВО-­­­­­­­КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________________

(вул.Інститутська, 8, кімн.104, о 15.00 )

 

 

12 листопада

 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:

 

Проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР (р.№2319, н.д. В.Корж, О.Попов).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування взаємовідносин у сфері теплопостачання)
(р.№2505, н.д. З.Шкутяк та ін.).

Проект Закону про державне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг (р.№2649, н.д. В.Рибак, О.Попов).

Проект Постанови про мораторій на будівництво об’єктів містобудування (р.№2760, н.д. К.Куликов).

 

Інші питання:        

Про звернення Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку, Держкомзему України щодо суперечливих позицій у доопрацьованому Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин у Законі від 20 березня 2007 року «Про державний земельний кадастр» з пропозиціями Президента України (р.№0855).

 

 

 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ

___________________________________________

(вул.Банкова, 6-8, кімн.510, о 14.30)

 

11 листопада

 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:

           

            Про розгляд законопроектів щодо впливу на доходну та/або видаткову частини бюджетів та на виконання закону про Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді відповідно до статті 27 Бюджетного кодексу України, на які надійдуть експертні висновки Міністерства фінансів України.

 

 Інші питання:

            Про перерозподіл бюджетних призначень на 2008 рік за бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету.

Про погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету використання коштів Стабілізаційного фонду відповідно до статті
1 розділу І Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"від 31.10.2008 №639-
VІ.

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

______________________________________________

(вул.В.Житомирська, 11, кімн.303, о 15.00)

 

12 листопада

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:

 

            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо формування статутних капіталів господарських товариств) (р.№2639, КМУ).

            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про  господарські товариства (р.№3285, КМУ).

 

Інші питання:

            Про бездіяльність Національного банку України в прийнятті відповідних регуляторних рішень щодо питань курсової політики, яка призвела до послаблення національної валюти та кризи в банківській сфері з відповідними соціальними складовими; про з’ясування реального стану золотовалютного резерву Національного банку України та негативний вплив цих факторів на перспективи розвитку економіки України.

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

_______________________________________________

(вул.Садова, 3а, кімн.620, о 15.00)

 

12 листопада

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:

 

            Проект Закону про приєднання України до Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків (р.№0086, КМУ).

            Проект Закону про приєднання України до Страсбурзької угоди про Міжнародну патентну класифікацію (р.№0087, КМУ).

            Проект Закону про ратифікацію Додаткового протоколу до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні (р.№0101, КМУ).

            Проект Закону про ратифікацію Додаткового протоколу до Меморандуму про взаємопорозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо призначення Офіцерів зв'язку НАТО в Україні (р.№0102, КМУ).

Проект Закону про приєднання України до Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, (р.№0099, Президент України).

Проект Закону про зупинення дії Угоди між Україною та Європейським   Співтовариством про реадмісію осіб (р.№3131, н.д. Г.Москаль).

Проект Закону про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони (р.№0103,  КМУ).

 

 

 

 

 

 

 

КОМІТЕТ У ЗАКОРДОННИХ СПРАВАХ

_____________________________________

(вул.Садова, 3а, кімн.833, о 16.00)

 

 

12 листопада

 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:

 

            Проект Постанови про участь України у формуванні Єдиного економічного простору (ЄЕП) з Республікою Білорусь, Республікою Казахстан, Російською Федерацією та розвитку взаємовигідного економічного співробітництва (р.№1148, н.д. П.Симоненко, І.Алексєєв).

            Проект Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях (р.№0096, КМУ).

Проект Закону про ратифікацію Рішення про внесення змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року (р.№0052, КМУ).

Проект Закону про ратифікацію Рішення про внесення доповнень та змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року (р.№0053, КМУ).

 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:

 

Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України "Про результати Дванадцятого саміту Україна - ЄС" (р.№3166, н.д. Б.Тарасюк та ін.).

Проект закону про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення (р.№0095, Президент України).

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо приведення у відповідність до Європейської Конвенції про транскордонне телебачення) (р.№3081, Президент України).

Проект Закону про ратифікацію Поправки до положень Договору до Енергетичної Хартії, що стосуються торгівлі (р.№0077, КМУ).

 

 

 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ  І ДУХОВНОСТІ

_________________________________________________

(вул.Банкова, 6-8, кмн. 209, о 15.00)

 

12 листопада

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (р.№3077, КМУ).

 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" (р.№0098, Президент України).

Проект Закону про затвердження Загальнодержавної програми створення Державного політехнічного музею "Український техноленд" (р.№2727, н.д. В.Бондик та ін.).

Проект Закону про затвердження Стратегії державної етнонаціональної політики (р.№3106, н.д. М.Папієв).

 

Інші питання:

 

Про результати аудиту, проведеного Рахунковою палатою України, щодо ефективності використання коштів державного бюджету на випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" та розповсюдження офіційної інформаційної продукції.

Про інформацію Міністерства культури і туризму щодо відчуження державного майна ДП "Національний центр імені Олександра Довженка".

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

_______________________________________

(вул.Садова, 3а, кімн.1316, о 15.00)

 

12 листопада

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” (щодо зарахування навчання в докторантурі до стажу наукової роботи) (р.№2166, н.д. А.Матвієнко, О.Бондар).

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо обчислення пенсії науковим працівникам) (р.№2243, н.д. А.Матвієнко та ін.).

Проект Закону про державну підтримку галузевої науки (р.№2678, н.д. О.Вілкул та ін.).

Проект Закону про внесення змін до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо пенсійного забезпечення наукових працівників) (р.№2691, н.д. А.Павловський).

Проект Закону про внесення змін до статті 24 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” (щодо обчислення пенсій наукових (науково-педагогічних) працівників) (р.№2761, н.д. М.Кульчинський).

Проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо статусу наукових працівників) (р.№3001, н.д. А.Павловський).

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про науково-технічну діяльність” (щодо пенсійного забезпечення та покращення соціального статусу наукових працівників) (р.№3185, н.д. К.Самойлик).

 

             

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:

 

Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних  машин і механізмів” (щодо  пільг  по  оподаткуванню  для професійно-технічних навчальних закладів) (р.№2353, н.д. О.Васильєв).

Проект Закону про внесення змін до статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (щодо соціального захисту дітей, які навчаються в закладах системи загальної середньої освіти у зв’язку з втратою годувальника) (р.№2597, н.д. Я.Сухий).

 

 Інші питання:

 

Про роботу органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування стосовно дотримання законодавства України щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України у 2008 році, забезпечення прав громадян на доступ до вищої освіти і створення належних умов для навчання і виховання учнів на початок 2008/2009 навчального року.

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

_______________________­­­­__________________________

(м.Харків, пансіонат Південної залізниці "Солнечный", о 10.00)

           

(виїзне засідання Дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради

України з питань охорони здоров’я за участю народних

 депутатів України – членів Комітету)

 

 

12 листопада

 

            Про стан, проблеми і перспективи розвитку добровільного медичного страхування працівників і пенсіонерів у системі залізничного транспорту України.

 

 

 

КОМІТЕТ У СПРАВАХ ПЕНСІОНЕРІВ, ВЕТЕРАНІВ

ТА ІНВАЛІДІВ

_________________________________________________

(вул.Банкова, 6-8, кімн.319, о 15.00)

 

12 листопада

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:

 

  Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо збору до Пенсійного Фонду  з підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів) (р.№2497, н.д. О.Журавко).

   Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (р.№3245, КМУ).

 

 

Інші питання:

Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України на соціальний захист ветеранів війни.

 

 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________

(вул.Липська 3, зал №2, о 14.00)

 

 

12 листопада

 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо упередження наслідків світової кризи) (р.№3306,
н.д. С.Терьохін).

Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (щодо держмита за видачу свідоцтва про право на спадщину) (р.№3288, КМУ).

Проект Закону про внесення змін до Митного тарифу України (щодо ставки ввізного мита на полівінілхлорид) (р.№3141, КМУ).

Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини" (р.№3301,  КМУ).

 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СВОБОДИ СЛОВА ТА ІНФОРМАЦІЇ

____________________________________________________

(вул.Грушевського, 5, кулуари,  третій  поверх, о 12.00)

 

 

12 листопада

 

 

Інші питання:

 

            Про припинення трансляції провідних російських телеканалів в кабельних мережах України.

 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ’Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ,

СПОРТУ І ТУРИЗМУ

_____________________________________________________

(вул.Садова, 3а, кімн.1016, о 14.30 )

 

12 листопада

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:

 

            Проект Закону про Уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини (р.№2580, н.д. О.Фельдман).

            Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про туризм" (щодо мови) (р.№2559, н.д. Ю.Гнаткевич).

 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:

 

            Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо подолання соціального сирітства в  сім’ях громадян, які працюють за кордоном) (р.№2578, н.д. О.Фельдман).

            Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей" (р.№3103, н.д. К.Самойлик, В.Полохало).

            Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про відпустки" (щодо права на відпустку по догляду за дитиною для батьків-вихователів та одного з прийомних батьків) (р.№2717, н.д. В.Уколов).

 

 

 

 КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАЦІ

________________________________________________________

(вул.Банкова, 6-8, кімн.525, о 14.30)

 

12 листопада

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним:

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх норм у відповідність до Конвенції МОП №87 про свободу асоціації та захист права на організацію (щодо дотримання прав профспілок ) (р.№1431, н.д. М.Волинець).

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про організації роботодавців" (р.№2619, н.д. О.Шевчук).

Проект Закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України (щодо встановлення святкового дня - День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира - День Хрещення Русі) (р.№2705, н.д. В.Горбаль).

 

ІІ. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним:

 

            Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо запровадження щомісячної державної соціальної допомоги) (р.№2716, н.д. В.Уколов).

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (щодо вдосконалення законодавства у сфері відшкодування матеріальної шкоди реабілітованим громадянам) (р.№2677, н.д. М.Кульчинський).

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення інвалідів автомобілями (р.№2740, КМУ).

 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

______________________________________________

(вул.Липська, 3, великий зал, о 14.00)

 

12 листопада

 

 Інші питання:

            Про погодження Комітетом Постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2008 року №961 "Питання використання коштів Стабілізаційного фонду".

 

 

 

 

 

Головне організаційне управління

7 листопада 2008 р.